Πρωτόκολλο Συνεργασίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 12 Νοεμβρίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ,

«Πρωτόκολλο Συνεργασίας» υπογράφηκε μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ). Το «Πρωτόκολλο Συνεργασίας» υπέγραψαν ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος και ο Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕ, Δρ. Φίλιππος Τσιμπόγλου, παρουσία του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ, Δρ. Σπύρου Παντελή.
Η συγκεκριμένη ενέργεια σηματοδοτεί την έναρξη ενός ευρύτερου κύκλου σταθερής συνεργασίας της ΕΕΤΤ με εθνικούς φορείς.


Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος θα αναλάβουν κάθε πρωτοβουλία για την αξιοποίηση των υποδομών και της τεχνογνωσίας τους, για την ανάπτυξη και υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης – κατάρτισης, για τη διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων, καθώς και για την ανταλλαγή γνώσης στη διαχείριση του ψηφιακού και ηλεκτρονικού περιβάλλοντος πληροφόρησης.
Επισημαίνεται ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος λειτουργεί ως το επίσημο Εθνικό Αποθετήριο και Αρχείο ψηφιακών δημοσιευμάτων.