ΛΑΡΚΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 21 Ιουνίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΛΑΡΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαρούσι, 14.10.2019

Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια 200.000tn +/-10% Γαιάνθρακα για τις ανάγκες του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α190604.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τη σχετική Διακήρυξη από τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, Φραγκοκκλησιάς 27 στο Μαρούσι, Δ/νση Προμηθειών, κα Α. Καλαθά τηλ. 210 6170182.
Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας [www.larco.gr] στο στηλογνώμονα «e-procurement» για περισσότερες πληροφορίες.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι 08 Νοεμβρίου 2019.