Γ. Στουρνάρας: «Κίνδυνος για τη δημόσια οικονομία οι δικαστικές αποφάσεις για τις συντάξεις»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 11 Οκτωβρίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΩΤΗΣΕΛΙΔΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: , , ,

Σημαντικό βήμα αλλά όχι επαρκές χαρακτήρισε το «σχέδιο Ηρακλής» της κυβέρνησης για τα κόκκινα δάνεια, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας. Σημείωσε επίσης ότι κίνδυνο για τα δημόσια οικονομικά συνιστούν οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις που έκριναν αντισυνταγματικές ορισμένες ρυθμίσεις της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.
Ο κ. Στουρνάρας υπενθύμισε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν σε περίπου 75 δισ. ευρώ στα μέσα του 2019 και αντιστοιχούν στο 43,6% του συνόλου των δανείων και πρόσθεσε ότι όλα τα κράτη – μέλη που αντιμετώπισαν πιέσεις στο χρηματοπιστωτικό τους σύστημα εφάρμοσαν παρόμοιες συστημικές λύσεις.
«Το σχήμα αυτό, που πρέπει να εξειδικευθεί μέσω του εφαρμοστικού νόμου, είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση αντιμετώπισης του προβλήματος. Δεδομένου όμως του μεγέθους αυτού του προβλήματος, το βήμα αυτό δεν είναι αρκετό και πρέπει σε αμέσως επόμενο στάδιο να συμπληρωθεί και από άλλα, περισσότερο ολιστικά και συστημικά σχήματα, όπως αυτό που έχουν επεξεργαστεί οι υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος» παρατήρησε.


Εκτίμησε ότι παράλληλα με την αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και το ζήτημα της αναβαλλόμενης φορολογίας (DTC) με τρόπους συμβατούς με τους κανόνες περί κρατικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Εξάλλου, σημείωσε ότι κίνδυνο για τα δημόσια οικονομικά συνιστούν οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις που έκριναν αντισυνταγματικές ορισμένες ρυθμίσεις της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης και οι οποίες αναμένεται να αναμορφωθούν με νέα νομοθεσία.
Επίσης, εκκρεμεί η εκτέλεση αποφάσεων σχετικά με παλαιότερες περικοπές των συντάξεων. Για την εκτέλεση αυτών των αποφάσεων θα χρειαστεί εφάπαξ δαπάνη για την πληρωμή αναδρομικών. Εκτιμάται ότι η πρόσφατη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας περιορίζει τη δαπάνη αυτή προς το χαμηλότερο όριο του εύρους των πιθανών αποτελεσμάτων.
Πηγή Sputniknews