Αύξηση πωλήσεων το Α’ εξάμηνο για την Viohalco

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 29 Σεπτεμβρίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ,

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco, για το πρώτο εξάμηνο του 2019, αυξήθηκε κατά 1% και ανήλθε σε 2.216 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2018: 2.186 εκατ. ευρώ).
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή προέκυψε λόγω των αυξημένων όγκων πωλήσεων του τομέα έλασης αλουμινίου και των κλάδων καλωδίων και χαλκού, οι οποίοι αντιστάθμισαν τη χαμηλή ζήτηση για προϊόντα χάλυβα και προϊόντα αλουμινίου για λιθογραφία.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου, οι τιμές μετάλλων κατέγραψαν μείωση και ειδικότερα, η μέση τιμή αλουμινίου μειώθηκε κατά 11,4%, του χαλκού κατά 4,5% και του ψευδάργυρου κατά 10,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του περασμένου έτους.
Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA (a-EBITDA) αυξήθηκε κατά 9% σε 157 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 (πρώτο εξάμηνο 2018: 144 εκατ. ευρώ).
Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν σε 51 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2018: 55 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των μειώσεων του πιστωτικού περιθωρίου που εφαρμόστηκαν σταδιακά σε όλες τις εταιρίες της Viohalco κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της Viohalco για την περίοδο ανήλθαν σε 17 εκατ. ευρώ, έναντι 46 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, έχοντας επηρεαστεί από τις τιμές μετάλλων και την παγκόσμια επιβράδυνση της βιομηχανίας χάλυβα.
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την περίοδο ανήλθαν σε 123 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2018: 77 εκατ. ευρώ), σε μεγάλο βαθμό λόγω της επένδυσης στο νέο τετραπλό θερμό έλαστρο αλουμινίου, ενώ οι αποσβέσεις της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. ευρώ. Το κεφάλαιο κίνησης μειώθηκε κατά 4% έναντι της χρήσης του 2018, κυρίως λόγω των χαμηλότερων επιπέδων των αποθεμάτων και των χαμηλότερων τιμών μετάλλων.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ