Αυξημένη κατά 19,7% η τουριστική κίνηση τον Ιανουάριο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 23 Μαρτίου 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Αύξηση κατά 24,4% εμφάνισαν τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιανουάριο. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, συνδέεται με την αύξηση που κατέγραψε τον ίδιο μήνα η τουριστική κίνηση που αυξήθηκε κατά 19,7% σε σύγκριση με πέρυσι.
Πιο αναλυτικά, άνοδο κατά 21,8% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 150 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 27,7%. Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 35%, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρέμειναν σχετικά σταθερές και διαμορφώθηκαν στα 48 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 3,8% και διαμορφώθηκαν στα 26 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 47% και διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 96,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 34 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 21,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 79,0% και διαμορφώθηκαν στα 26 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά στην εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, διαμορφώθηκε στις 790 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 19,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 29,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 8,7%. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά 15,7% και της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 κατά 25,3%.
Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στις 232 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31,9%, ενώ αύξηση κατά 1,9% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ.
Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία μειώθηκε κατά 1,1% και διαμορφώθηκε στις 67 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 8,5% και διαμορφώθηκε στις 11 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 89,7% και διαμορφώθηκε στις 72 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, αυξημένη κατά 26,2% ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία, η οποία διαμορφώθηκε στις 13 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ παρουσίασε άνοδο κατά 29,2% και διαμορφώθηκε στις 32 χιλ. ταξιδιώτες.