ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 8 Ιουνίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ

Εμπορεύματα ΑΖΗΤΗΤΑ

Πληροφορίες

Τηλ.: 26310 56000

ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου, Αστακού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Η επανάληψη των Δημοπρασιών No 3/2010, No 4/2010, 1/2011 και 2/2011 που θα γίνουν στις 24/10/2019 (ημέρα Πέμπτη) και ώρα 10:00 στα Γραφεία της ΑΚΑΡΠΟΡΤ ΑΕ στην ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου, Αστακού από την αρμόδια επιτροπή της ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.

Δημοπρασία No 3/2010

Ε/Κ: ECMU4267712, ARKU4333211, CMAU1577368, TGHU8898207 Είδη επίπλων, φωτιστικά και διακοσμητικά προέλευσης Ταϊλάνδης

Τιμή εκκίνησης: Ευρώ 35.000 (τριανταπέντε χιλιάδες EURO)

Δημοπρασία No 4/2010

Ε/Κ: MSCU2747250

Διακοσμητικοί καθρέφτες (368 τμχ.) προέλευσης Κίνας

Τιμή εκκίνησης: Ευρώ 5.000 (πέντε χιλιάδες EURO)

Δημοπρασία No 1/2011

Ε/Κ: ECMU923927.2

Είδη επίπλωσης, καναπέδες και διακοσμητικά είδη προέλευσης Κίνας

Τιμή εκκίνησης: Ευρώ 9.500 (εννέα χιλιάδες πεντακόσια EURO)

Δημοπρασία No 2/2011

Ε/Κ: ECMU965310.6

Είδη επίπλωσης, καναπέδες και διακοσμητικά είδη προέλευσης Κίνας

Τιμή εκκίνησης: Ευρώ 10.000 (δέκα χιλιάδες EURO)

* ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρούσα διακήρυξη και οι όροι της δημοπρασίας δημοσιεύονται αναλυτικά στο INTERNET, στην ιστοσελίδα της ΑΚΑΡΠΟΡΤ ΑΕ (Διεύθυνση: www.akarport.gr).

AKAPΠΟPT Α.Ε.

Δημήτριος Α. Κολώνια