Αλμα του ετήσιου πληθωρισμού στην Ευρωζώνη – Μικρή αύξηση στην Ελλάδα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΩΤΗΣΕΛΙΔΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

 

Στο 0,6% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Ελλάδα τον Αύγουστο του 2017, σε σχέση με 0,9% τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Ενα χρόνο πριν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 0,4%.
Συνολικά, στην ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός τον Αύγουστο ήταν 1,5%, από 1,3% τον Ιούλιο και 0,2% ένα χρόνο πριν. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 1,7% τον Αύγουστο, σε σχέση με 1,5% τον Ιούλιο και 0,3% ένα χρόνο πριν.
Οι χαμηλότεροι ετήσιοι ρυθμοί πληθωρισμού παρατηρήθηκαν τον Αύγουστο στην Ιρλανδία (0,4%), την Κύπρο (0,5%), την Ελλάδα και τη Ρουμανία (0,6% και στις δύο). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Λιθουανία (4,6%), στην Εσθονία (4,2%) και στη Λετονία (3,2%). Σε σύγκριση με το Ιούλιο του 2017, ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε σε 20 κράτη – μέλη, παρέμεινε σταθερός σε πέντε και μειώθηκε σε τρία.