Η ΕΡΓΟΣΕ συνεχίζει το Έργο Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 25 Οκτωβρίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: , ,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ που συνεκλήθη στις 23/10/19, υπό την αιγίδα του Προέδρου κ. Ακριτίδη Πολυχρόνιου, είχε αποκλειστικό θέμα συζήτησης την ανάθεση (εκχώρηση) αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρείας.
Αντιπρόεδρος ανέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βίνης Χρήστος.
Στις κύριες προτεραιότητες είναι η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των έργων, οι νέες προκηρύξεις έργων και μελετών, καθώς επίσης και η εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο εξωτερικό (εξωστρέφεια).