Διάκριση για την L’Oreal από τον ΟΗΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 20 Οκτωβρίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: , ,

Η Σύνοδος Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα στη Νέα Υόρκη, υπογράμμισε τη σημασία της συμβολής των επιχειρήσεων στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Πιστή στις μακροχρόνιες δεσμεύσεις της για δράση υπέρ της διασφάλισης του κλίματος, η L’Oreal κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα με την ένταξή της στην επιχειρηματική πρωτοβουλία Business Ambition for 1,5ο C, μια έκκληση σε δράση που ανακοινώθηκε από έναν ευρύ συνασπισμό επιχειρήσεων, τους πολίτες και τους ηγέτες των Ηνωμένων Εθνών (https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/climate-action-summit-2019/business-ambition0.
Η L’Oreal έθεσε στόχο για μηδενικές εκπομπές έως το 2050, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας μέχρι 1,5o C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.
Η Alexandra PALT, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Εταιρικής Υπευθυνότητας L’Oreal, δήλωσε: «Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πλέον ένα μακρινό ή μελλοντικό πρόβλημα για τις επόμενες γενιές. Η L’Oreal ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες που όρισαν φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών CO2 στη βιομηχανική τους δραστηριότητα και τους πέτυχαν. Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο και να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα σύμφωνα με τις επιταγές τη επιστημονικής κοινότητας και των αναγκών του πλανήτης μας».
Στο πλαίσιο της σταδιακής επίτευξης του στόχου για μηδενικές εκπομπές έως το 2050, η L’Oreal θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στα πεδία 1,2 και 3 κατά 25% έως το 2030 (με έτος αναφοράς το 2016). Η εταιρεία θα μειώσει κατά 100% τις εκπομπές πεδίου 1 και 2 σε όλες τις βιομηχανικές, διοικητικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις της, έως το 2025 (με έτος αναφοράς το 2016). Οι παραπάνω δεσμεύσεις έχουν επικυρωθεί το Δεκέμβριο του 2017, από την Πρωτοβουλία Science-Based Targets, ως στόχοι βασισμένοι στα επιστημονικά δεδομένα, διασφαλίζοντας ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Συμφωνίας των Παρισίων.
Αυτή η επιστημονική προσέγγιση, είναι συνέχεια μιας δεκαετίας εργασιών της L’Oreal για τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα στην αλυσίδα αξίας της. Ο Όμιλος έχει ήδη μειώσει τις εκπομπές των βιομηχανικών εγκαταστάσεων κατά 77% σε απόλυτες τιμές από το 2005 έως το 2018. Στα τέλη του 2018, 38 εγκαταστάσεις της L’Oreal είχαν επιτύχει ουδετερότητα στις εκπομπές άνθρακα. Αυτή η εξαιρετική απόδοση αναγνωρίστηκε, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, από το CDP το οποίο απένειμε στη L’Oreal βαθμολογία «Α» για τις προσπάθειές της στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Η δέσμευση της L’OrΕal να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και να αναδείξει την ηγετική της θέση ανάμεσα στις υπεύθυνες επιχειρήσεις, αναγνωρίστηκε για μία ακόμη φορά κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του Global Compact των Ηνωμένων Εθνών. Η L’Oreal αναγνωρίστηκε ως Global Compact LEAD για την συνεχόμενη δέσμευσή της στην πρωτοβουλία Global Compact των Ηνωμένων Εθνών και τις Δέκα Αρχές των υπεύθυνων επιχειρήσεων.
Η Lise KINGO, CEO και Executive Director της πρωτοβουλίας UN Global Compact, δήλωσε: «Οι εταιρείες LEAD αντιπροσωπεύουν το υψηλότερο επίπεδο αφοσίωσης στην πρωτοβουλία Global Compact των Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερο από ποτέ, ο κόσμος χρειάζεται επιχειρήσεις όλων των μεγεθών – όπως αυτές που ανακοινώθηκαν ως LEAD – οι οποίες εργάζονται συνεχώς για να βελτιώσουν την απόδοση της βιωσιμότητάς τους και να αναλάβουν δράση για την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου».