Τελικά μπορεί η ελληνική οικονομία να απογειωθεί;

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 9 Σεπτεμβρίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: OIKONOMIA, ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: , ,

Αρθρο του κ. Νικόλαου Μπακατσέλου, Προέδρου του Ελληνο-Αμερικανκού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Η ελληνική οικονομία και το επιχειρηματικό περιβάλλον ειδικότερα βρίσκεται πλέον σε ένα κομβικό σταυροδρόμι. Σε μια χρονική συγκυρία, όπου έχει επιτευχθεί πολιτική σταθερότητα και πλήρης αντίληψη της προοπτικής της ελληνικής οικονομίας, απεγκλωβισμένης από ένα περιοριστικό καθεστώς, η εικόνα για την επόμενη ημέρα γίνεται αρκετά ελκυστική.
Η δεκαετής ύφεση επηρέασε οριζόντια και κάθετα την ελληνική οικονομία δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά της τόσο στο θεσμικό όσο και στο επιχειρηματικό πλαίσιο φέρνοντας στην επιφάνεια στρεβλώσεις, δομικές δυσλειτουργίες αλλά τελικά και έναν εξορθολογισμό στον τρόπο προσέγγισης του επιχειρείν από όλες τις πλευρές.
Με τη γνώση που έχει αποκτηθεί, καλούμαστε να οδηγηθούμε μια συνολική επανασύσταση ενός περιβάλλοντος το οποίο θα διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, θα χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια και θα μπορεί να απαντά στις διαρκείς προκλήσεις και ευκαιρίες που θα εμφανίζονται. Ουσιαστικά αναφέρομαι σε μια συνολική άσκηση, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα του οικοσυστήματος της ελληνικής οικονομίας. Η πορεία μέχρι την απογείωση είναι μια εξαιρετικά δυναμική διαδρομή, πολυδιάστατη η οποία επηρεάζεται και από μια σειρά εξωγενών παραγόντων. Κατά συνέπεια τόσο ο θεσμικός πυλώνας του οικοσυστήματος, που καλείται να διαμορφώσει το πλαίσιο λειτουργίας, όσο και ο επιχειρηματικό κόσμος οφείλουν να αναγνώσουν σωστά το περιβάλλον και τις προοπτικές στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής με αποτελεσματικότητα.
Επί της αρχής, η εφαρμογή ενός πλέγματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί ένα βιώσιμο μοντέλο που να επιτρέπει την ανοδική πορεία. Πρακτικά, είναι αναπότρεπτη ανάγκη πλέον να διαμορφωθεί ένα επενδυτικό περιβάλλον που θα είναι φιλικό και θα λειτουργεί ως διαρκής τροφοδότης προστιθέμενης αξίας της ελληνικής οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και των επαγγελματιών που συνδέονται με αυτό. Η προστιθέμενη αξία δεν περιορίζεται μόνο στα αριθμητικά δεδομένα, τα αμιγώς οικονομικά μεγέθη αλλά και στη μεταφορά μιας νέας κουλτούρας και αντίληψης του επιχειρείν. Με ένα σημαντικό αριθμό κλάδων, οι οποίοι παρουσιάζουν ένα σταθερά αναπτυξιακό πρόσημο όπως ο τουρισμός, η ενέργεια, η ναυτιλία και η αγροτοβιομηχανία, με τις κατάλληλες ενέργειες και με σταθερά βήματα, μπορούν να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα, μέσα από τη σταθεροποίηση ενός φιλικού προς τις επενδύσεις φορολογικού πλαισίου και μιας θεσμικής δομής με γνώση και αντανακλαστικά ανάπτυξης είναι σαφές ότι η Ελλάδα θα γίνει ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.
Πέραν όμως από την ενσωμάτωση διεθνών κεφαλαίων και τεχνογνωσίας, η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων οφείλει να λαμβάνει υπόψη της και την ανάπτυξη της δυναμικής της ελληνικής επιχειρηματικότητας με διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, την απλοποίηση των διαδικασιών για την έναρξη επιχειρήσεων καθώς επίσης του εξορθολογισμού των φορολογικών συντελεστών.
Επιπλέον, σήμερα, και αυτό αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες στην στρατηγική του Επιμελητηρίου ως θεσμικού εταίρου, ο οποίος οφείλει να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος για το επιχειρείν, προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η νεοφυής επιχειρηματικότητα. Κάτι πολύ περισσότερο από έναν πυλώνα της οικονομίας, κάτι πολύ περισσότερο από προσθήκη στα οικονομικά μεγέθη. Ουσιαστικά αναφερόμενος κάποιος στη νεοφυή επιχειρηματικότητα ενσωματώνει στο σκεπτικό του έννοιες όπως ανάπτυξης μιας νέας κουλτούρας, εξωστρεφής επιχειρηματικός σχεδιασμός, καινοτόμος σκέψη και βέβαια διασύνδεση με ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό οικοσύστημα που βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων.
Το πλέγμα λοιπόν των πρωτοβουλιών είναι σύνθετο, απαιτεί την εποικοδομητική συμμετοχή και συμβολή όλων σε μια κοινή αναπτυξιακή ατζέντα. Πέραν από την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να διαχειριστούμε τα δεδομένα ενός παγκοσμιοποιημένου και αλληλοεπηρεαζόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος οδηγός μας θα πρέπει να είναι η ωριμότητα, η συναίνεση, και η αποφασιστικότητα. Η θεσμική παρουσία μας στο διεθνές περιβάλλον ως ενός σταθερά αξιόπιστου συνομιλητή είναι μια νομοτελειακή ανάγκη και καταλύτης εξελίξεων εντός των επιχειρηματικών πυλών της χώρας.