Πρόγραμμα LIFE: Δωρεάν σεμινάριο συγγραφής προτάσεων για το Κλίμα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 23 Μαΐου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) διοργανώνουν Σεμινάριο Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα (τομείς προτεραιότητας Μετριασμός Κλιματικής Αλλαγής, Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση), στις 10 και 11 Ιουνίου 2019, στην Αθήνα, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου, στη Βίλα Καζούλη (Λεωφόρος Κηφισίας 241, Κηφισιά).
Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι επίσης η αύξηση του αριθμού και η βελτίωση της ποιότητας των υποβαλλόμενων αιτήσεων βάσει και των απαιτήσεων του Πολυετούς Προγράμματος Εργασίας 2018-2020, ώστε να αυξηθεί η απορροφητικότητα των ελληνικών φορέων από το εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν πότε μια ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε έργο LIFE, να είναι ενεργοί στο φορέα τους στο στάδιο προετοιμασίας αλλά και υλοποίησης ενός έργου LIFE.
Το σεμινάριο που αφορά στο υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα, θα είναι διήμερης διάρκειας και θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

  • Δευτέρα 10 Ιουνίου, 10:00 – 16:00
  • Τρίτη 11 Ιουνίου, 10:00 – 16:00.
    Διευκρινίζεται ότι κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εργαστούν πάνω στην υποβολή ενδεικτικών προτάσεων.
    Η παρακολούθηση είναι δωρεάν και οι εγγραφές για το σεμινάριο θα πραγματοποιηθούν έως την Παρασκευή 07/06 12.00 μμ.
    Η δήλωση συμμετοχής είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται στον σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxZU-Zj0qLFddDcopwHlR4G1RiCV6j7hAzyvZPZnDw7zOj7w/viewform.