Ολοκληρώθηκε η σηματοδότηση και ηλεκτρονική αλληλεξάρτηση στον κεντρικό Σ/Σ του Μαυροβουνίου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 4 Απριλίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ολοκληρώθηκε η σηματοδότηση και ηλεκτρονική αλληλεξάρτηση του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού του Μαυροβουνίου που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της χώρας, Πονγκόριτσα.
Το συγκεκριμένο έργο ήταν το πρώτο που ανέλαβε η ΕΡΓΟΣΕ στο εξωτερικό, στα πλαίσια του επιτυχημένου προγράμματος εξωστρέφειάς της, που υποστηρίχθηκε και υποστηρίζεται ενεργά από την Διοίκηση της Εταιρείας και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο, με σχετική νομοθετική ρύθμιση τακτοποίησε σειρά θεμάτων που δημιουργούσαν αγκυλώσεις στην ΕΡΓΟΣΕ για την ανάληψη έργων στο εξωτερικό.
Το ιστορικό
Στις 2 Αυγούστου 2017, η ΕΡΓΟΣΕ, ως Επικεφαλής Εταιρεία της κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει και η εταιρεία συμβούλων ΣΥΣΤΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, υπέγραψε με την Υπηρεσία Σιδηροδρόμων του Μαυροβουνίου (Railway Infrastructure of Montenegro JSC – Podgorica – «RIoM») σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβούλου και αναδοχής ρόλου διευθύνουσας υπηρεσίας για την επίβλεψη του έργου κατασκευής και ανακαίνισης της σηματοδότησης και ηλεκτρονικής αλληλεξάρτησης του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της χώρας ύψους 6.149.874,76 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank – «EIB»).
Οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, με απόλυτη επιτυχία, χωρίς καμία υπέρβαση του προϋπολογισμού και με καθυστέρηση μόλις 19 ημερών, οφειλόμενη αποκλειστικά σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Το σχετικό Πιστοποιητικό Επιτυχούς Ολοκλήρωσης (Taking Over Certificate – «ToC») εκδόθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ στα πλαίσια του ρόλου της ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου στις 18 Ιανουαρίου 2019. Το ToC ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευαστικής περιόδου του έργου την 30η Σεπτεμβρίου 2018 και την έναρξη της περιόδου δοκιμών (Defects and Notification Period – «DNP»), διάρκειας ενός έτους, κατά την οποία επιτελείται η παρακολούθηση και επιβεβαίωση της επιτυχούς λειτουργίας του κατασκευασθέντος έργου.
Ηδη, και μετά την παρέλευση 6 μηνών, περιόδου που θεωρείται κρίσιμη για την παρακολούθηση του έργου, δεν έχει παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη λειτουργία του. Η ολοκλήρωση της περιόδου δοκιμών θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ενώ η τελική ολοκλήρωση των υπηρεσιών συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Μαυροβουνίου για το έργο αυτό θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου 2020.