Ποιες περιοχές στα Ιόνια Νησιά θα πάρουν μεγάλη ανάπτυξη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 6 Δεκεμβρίου 2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΛΛΑΔΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: , ,

Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο

Εγκρίθηκε με απόφαση που συνυπέγραψαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Σωκράτης Φάμελλος, το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) στα Ιόνια Νησιά, το οποίο αναθεωρεί και αντικαθιστά το προγενέστερο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της ίδιας Περιφέρειας.
Με την απόφαση αυτή το ΠΧΠ εγκρίνεται και περιβαλλοντικά.
Οπως αναφέρεται στο σημείωμα της έγκρισης, «πρόκειται για Περιφέρεια η οποία επλήγη πολύ σοβαρά από την κρίση, αφού την περίοδο 2007-2014 υπέστη μείωση του ΑΕΠ της κατά 28%, έναντι αντίστοιχης μείωσης 23,5% πανελλαδικά.
Βασίζεται κυρίως στον τουρισμό, το εμπόριο, τις μεταφορές που παράγουν σχεδόν το ήμισυ του συνολικού προϊόντος και της συνολικής απασχόλησης. Αρκετά χαμηλή είναι η συμμετοχή της γεωργίας, της βιομηχανίας και των κατασκευών.
Είναι η τέταρτη στη χώρα Περιφέρεια με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα και η δεύτερη κατά σειρά με το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας. Δείγματα ενθαρρυντικά για την ανάκαμψη μιας Περιφέρειας που παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές χωρικής και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η ένταξή της στη στρατηγική για τη Μαρκοπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου, μέσω προγραμμάτων συνεργασίας καθώς και η ενίσχυση διαπεριφερειακών σχέσεων με την ηπειρωτική χώρα.
Η Περιφέρεια του Ιονίου είναι ένας πρωταθλητής για τη χώρα στον τομέα του τουρισμού. Εντοπίζονται σημαντικές προοπτικές από την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, σε σύνδεση με τον αγροδιατροφικό τομέα και γενικότερα με τον πρωτογενή τομέα και τον πολιτισμό. Επιπλέον, αναδεικνύονται σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας, με εμπλουτισμό των ΑΠΕ. Παράλληλα, η έρευνα και πιθανή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στον θαλάσσιο χώρο θέτει νέα δεδομένα ως κομβική δραστηριότητα για την οικονομία. Η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερης ομορφιάς και ποιότητας φυσικό περιβάλλον και αξιόλογη πολιτιστική κληρονομιά, παράμετροι που αποτελούν πόρους προστασίας και ανάδειξης».

 

Οι κύριοι πόλοι ανάπτυξης
1. Αστικοί πόλοι: Είναι οι πόλεις – έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων: Κέρκυρα, Λευκάδα, Αργοστόλι, και Ζάκυνθος. Από αυτούς, η Κέρκυρα είναι εθνικής σημασίας και οι υπόλοιπες πόλεις είναι περιφερειακής σημασίας. Προτείνονται μέτρα για την αναστολή της διάχυσης του αστικού χώρου με τη μορφή της εκτός σχεδίου δόμησης, σε συνδυασμό με πολιτικές εξυγίανσης και ανάπλασης του αστικού χώρου κατά προτεραιότητα στις παλιές πόλεις της Κέρκυρας και της Λευκάδας.
2.Τουριστικοί πόλοι: Ως τουριστικοί πόλοι θεωρούνται οι σημειακές και γραμμικές τουριστικές αναπτύξεις, οι οποίες συγκεντρώνουν και στην συνέχεια διαχέουν την τουριστική ανάπτυξη. Γενικά προωθείται η χωρική οργάνωση των τουριστικών πόλων και η ανάσχεση της γραμμικής ανάπτυξης. Ιεραρχούνται ως εξής:
* Εθνικής εμβέλειας: η πόλη της Κέρκυρας, η Παλαιοκαστρίτσα και οι δύο γραμμικές αναπτύξεις Μπενίτσες – Πέραμα και Κέρκυρα – Ύψος στην Κέρκυρα, ο Γάιος στους Παξούς, η πόλη της Λευκάδας, το Νυδρί και η γραμμική ανάπτυξη Νικιάνα – Βλυχό στη Λευκάδα, το Αργοστόλι και το Φισκάρδο στην Κεφαλονιά, το Βαθύ στην Ιθάκη και ο κόλπος του Λαγανά στη Ζάκυνθο.
* Περιφερειακής εμβέλειας: η Κασσιόπη, το Σιδάρι, ο Ίσσος και ο Κάβος στην Κέρκυρα, η Σκάλα και η γραμμική ανάπτυξη Πεσσάδα – Λουρδάτα στην Κεφαλονιά, η Βασιλική και ο Αγ. Νικήτας στη Λευκάδα, η περιοχή του Πλάνου – Τσιλιβή και η γραμμική ανάπτυξη Αργάσι – Βασιλικός στη Ζάκυνθο.
Οι πύλες του δικτύου μεταφορών είναι:
1. Οδικές Πύλες: Η μόνη οδική πύλη εθνικής σημασίας είναι η Λευκάδα, λόγω της οδικής σύνδεσής της με την ηπειρωτική χώρα.
2. Θαλάσσιες Πύλες: Στις διεθνείς θαλάσσιες πύλες περιλαμβάνονται οι λιμένες της Κέρκυρας, της Λευκάδας, του Αργοστολίου, της Σάμης και της Ζακύνθου. Προωθούνται νέες υποδομές για υδατοδρόμια και για τη διεθνή κρουαζιέρα. Εθνικές θαλάσσιες πύλες αποτελούν οι λιμένες που εξυπηρετούν κυρίως διαπεριφερειακές συνδέσεις και συγκεκριμένα: Λευκίμμη, Πόρος, Πισαετός και Βαθύ Ιθάκης. Ως περιφερειακές θαλάσσιες πύλες ορίζονται όλα τα λιμάνια των μικρών νησιών και του κατακόρυφου άξονα: Βασιλική, Φισκάρδο, Πεσσάδα και Άγιος Νικόλαος.
3. Αεροπορικές Πύλες: Ως αεροπορικές πύλες νοούνται όλοι οι αερολιμένες, που βρίσκονται στην Περιφέρεια (Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου).
* Κρουαζιέρα – Σκάφη αναψυχής: Προωθείται η ανάπτυξη υποδομών διεθνούς και περιφερειακής κρουαζιέρας στην Περιφέρεια. Για τους λιμένες της Κέρκυρας και του Αργοστολίου θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα ανάπτυξής τους ως “home port” λιμένες κρουαζιέρας. Στο πλαίσιο της συγκρότησης ενός δικτύου μαρίνων και τουριστικών καταφυγίων στο Ιόνιο Πέλαγος δίδεται προτεραιότητα στα σκάφη αναψυχής στα λιμάνια των εδρών των Π.Ε. και προωθείται η πύκνωση του δικτύου τουριστικών λιμένων, καταφυγίων και αγκυροβολίων.
* Υδροπλάνα: Προτείνεται η ένταξη των υδροπλάνων ως νέου μεταφορικού μέσου περιφερειακής και διαπεριφερειακής εμβέλειας με χωροθέτηση υδατοδρομίων στα νησιά της Περιφέρειας.

 

 

 

Παραγωγικές δραστηριότητες
Πρωτογενής τομέας:
* Στον κλάδο της γεωργίας, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη διατήρηση και αύξηση της παραγωγής των τοπικών προϊόντων, στη στροφή προς τις βιολογικές εκμεταλλεύσεις και στην καθετοποίηση της αγροτικής παραγωγής.
* Στον κλάδο της κτηνοτροφίας προωθείται η πρόληψη συγκρουσιακών σχέσεων με άλλες δραστηριότητες και η χωροθέτηση κτηνοτροφικών ζωνών από τον υποκείμενο σχεδιασμό. Στόχος είναι η ισόρροπη ανάπτυξη του κλάδου με τις υπόλοιπες παραγωγικές δραστηριότητες και με κατάλληλες υποδομές προσαρμοσμένες στην ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας.
* Στον κλάδο της αλιείας, προβλέπεται η περαιτέρω βελτίωση των υφιστάμενων και η δημιουργία νέων αλιευτικών καταφυγίων και υποδομών για την μεταποίηση και εμπορία των αλιευμάτων, ενώ αξιόλογη σε μέγεθος δραστηριότητα αποτελούν και οι ιχθυοκαλλιέργειες. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην αποφυγή των συγκρούσεων με τις δραστηριότητες του τουρισμού και της αναψυχής στην παράκτια ζώνη και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Δευτερογενής τομέας:
Προωθείται η χωρική οργάνωση της μεταποιητικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της μικρής και ποιοτικής παραγωγής μεταποιημένων προϊόντων για την κλίμακα του νησιωτικού χώρου και την προβολή της τοπικότητας των Ιονίων και του κάθε νησιού ξεχωριστά.
Εξορυκτικές δραστηριότητες – Υδρογονάνθρακες
Προωθείται η έρευνα και πιθανή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στον θαλάσσιο χώρο ως δραστηριότητα επιπέδου εθνικής οικονομίας με:
* τους κατάλληλους όρους και περιορισμούς στο πλαίσιο ολοκληρωμένων πολιτικών της θαλάσσιας οικονομίας και της θαλάσσιας στρατηγικής
* την προϋπόθεση του αυστηρού ελέγχου των προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τη σεισμικότητα της περιοχής και το βάθος εξόρυξης.
Ο καθορισμός χωρικών ενοτήτων εξόρυξης υδρογονανθράκων θα ακολουθήσει τις αντίστοιχες έρευνες στο Ιόνιο (περιοχή βόρεια και δυτικά της Κέρκυρας, περιοχή Ιθάκης – Κεφαλονιάς, περιοχή Πατραϊκού Κόλπου και περιοχή νοτιοανατολικά της Ζακύνθου).
Στον κλάδο των βιομηχανικών ορυκτών και των αδρανών υλικών προωθείται η οργάνωση της δραστηριότητας σε λατομικές ζώνες, υπό την προϋπόθεση της συμβατότητας με τις λοιπές δραστηριότητες και λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
ΑΠΕ
Καθώς στην Περιφέρεια Ιονίου, σχεδόν όλα τα κατοικημένα νησιά είναι διασυνδεδεμένα µε το ηπειρωτικό σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι αυξημένες και οι δυνατότητες ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ, όπου η Περιφέρεια εμφανίζει σημαντικό δυναμικό, και η προώθηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης µε έμφαση στον κτιριακό τομέα και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών μεταφορών και των οχημάτων µε προώθηση τεχνολογιών βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης αποτελούν βασικές προτεραιότητες.
Οι προτεινόμενες χωρικές ενότητες ΑΠΕ στον χερσαίο χώρο περιλαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις ημιορεινές και ορεινές περιοχές της ενδοχώρας των μεγάλων νησιών.
Κριτήριο αποτελεί η ένταξη στο τοπίο και η προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, με επιτρεπόμενες ζώνες τις χέρσες και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Επιπλέον, προωθείται η ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων.
Φυσικό αέριο
Διερευνάται η δυνατότητα εισαγωγής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Περιφέρειας, η ένταξη στον μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό και στο πρόγραμμα δράσης του ΔΕΣΦΑ, με δημιουργία του αντίστοιχου δικτύου ή με την αξιοποίηση τεχνολογιών αποκεντρωμένης χρήσης.
Επιπλέον, διερευνάται η σύνδεση της Περιφέρειας με αγωγούς φυσικού αερίου που προωθούνται σε επίπεδο διακρατικών συμφωνιών.
Τουρισμός:
Προβλέπεται η αναβάθμιση του μαζικού τουρισμού, η ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού και η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος μέσω της ενίσχυσης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με προβολή του ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και του τοπίου. Το πρότυπο ανάπτυξης του τουρισμού συνδυάζει τον υφιστάμενο μαζικό τουρισμό με την ανάπτυξη ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού, με εκσυγχρονισμό των υφισταμένων μονάδων και ποιοτικές νέες κατασκευές.
Η τουριστική δραστηριότητα στην Περιφέρεια αναπτύσσεται με δύο βασικές μορφές: παραθαλάσσιου, μαζικού τουρισμού και ειδικού – εναλλακτικού τουρισμού.
* Οι περιοχές παραθαλάσσιου, μαζικού τουρισμού της Περιφέρειας αποτελούν αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές. Οι αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές εντοπίζονται στον παράκτιο χώρο των Π.Ε. Κέρκυρας και Ζακύνθου και οι αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές εντοπίζονται στον παράκτιο χώρο των Π.Ε. Λευκάδας και Κεφαλονιάς.
* Οι περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού εντοπίζονται στα νησιά: Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθος, καθώς και τα Διαπόντια νησιά, Παξοί, Αντίπαξοι, Μεγανήσι, Κάλαμος, Καστός.