Στο 66,4% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χρηματιστήριο τον Αύγουστο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 7 Σεπτεμβρίου 2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: OIKONOMIA, ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ,

 

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Αυγούστου -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 64,0%, παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό του 64,1% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιουλίου 2018, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 66,4%, έναντι 66,8%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 62,3% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 65,5% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.
Οι Ελληνες επενδυτές στο τέλος Αυγούστου κατείχαν το 36,0% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α., από 35,8% τον προηγούμενο μήνα.
Οι ξένοι επενδυτές τον Αύγουστο 2018 πραγματοποίησαν το 60,7% των συναλλαγών (σε σχέση με το 52,4% τον προηγούμενο μήνα), ενώ τον Αύγουστο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 60,2% των συναλλαγών.
Τον Αύγουστο 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές 14,32 εκατ. ευρώ, ενώ οι Ελληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους 14,33 εκατ. ευρώ.
Η Αξία Συναλλαγών του Αυγούστου 2018 έφτασε τα 800,55 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 45,4% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 550,73 εκατ.ευρώ.
Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2017 που η αξία συναλλαγών ήταν 900,90 εκατ. ευρώ, σημειώθηκε μείωση 11,1%.
Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Αυγούστου 2018 ήταν 36,39 εκατ. ευρώ, αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (25,03 εκατ. ευρώ) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (40,95 εκατ. ευρώ).
Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Αύγουστο 2018 ανήλθε στις 13.896, έναντι 12.584 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Αύγουστο του 2017 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 13.742).
Τον Αύγουστο 2018 δημιουργήθηκαν 584 Νέες Μερίδες Επενδυτών, έναντι 590 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο τέλος Αυγούστου υπολογίστηκε στα 41,17 δισ. ευρώ.
Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 42,72 δισ. ευρώ, σημειώθηκε μείωση 3,6%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 44,29 δισ. ευρώ, σημειώθηκε μείωση 7,0%.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ