ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 30 Ιουλίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

*ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ: Ενα (1) αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσικο το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» «ΣΤΑΜΑΤΗ». Οι παρακάτω ιδιοκτησίες αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, ενός συγκροτήματος διώροφων κατοικιών που έχουν ανεγερθεί εντός του αγροτεμαχίου. Συγκεκριμένα : 1) Της υπό τα στοιχεία Πι δύο, Ιώτα Σίγμα δύο, Αλφα δύο [Π2-ΙΣ2-Α2], αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας, η οποία αποτελείται από ισόγειο και πρώτο Α’ η οποία στο ισόγειο περιλαμβάνει: α)Το τμήμα της υπό στοιχεία Ιώτα Σίγμα δύο [ΙΣ2] το οποίο αποτελείται από ένα κοιτώνα, W.C. και εσωτερικό κλιμακοστάσιο προς τον πρώτο [Α] όροφο, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε και πενήντα δύο εκατοστών (25,52 μ2), και β) Τον υπό στοιχεία Πι δύο [Π-2] κλειστό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών είκοσι τριών και εβδομήντα οκτώ εκατοστών [23,78 μ2] και στο πρώτο [Α] υπέρ το ισόγειο όροφο περιλαμβάνει το υπό στοιχεία Αλφα δύο [Α-2] τμήμα της το οποίον αποτελείται από ένα [1] ενιαίο χώρο με κουζίνα, W.C., εσωτερικό κλιμακοστάσιο προς το ισόγειο, εξώστη και μια μπαζωμένη βεράντα [πέργκολα], επιφανείας μέτρων τετραγωνικών σαράντα εννέα και τριάντα εκατοστών [49,30 μ2]. Ολόκληρη η ως άνω αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία έχει συνολική επιφάνεια το σύνολο των επιφανειών του ισογείου και Α’ ορόφου της, ήτοι μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και εξήντα εκατοστά [98,60 μ2], 2) Της υπό στοιχεία Πι τρία, Ιώτα Σίγμα τρία [Π3-ΙΣ3], αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας του ισογείου ορόφου,και περιλαμβάνει: α) Το τμήμα της υπό στοιχεία Π3 το οποίο αποτελείται από ένα γκαράζ και W.C., επιφανείας μέτρων τετραγωνικών είκοσι εννέα και πενήντα τριών εκατοστών [29,53 μ2] και β) Το τμήμα της υπό στοιχεία ΙΣ3 το οποίο αποτελείται από ένα κοιτώνα και W.C., επιφανείας μέτρων τετραγωνικών δέκα εννέα και εβδομήντα επτά εκατοστών [19,77 μ2]. Ολόκληρη η ως άνω αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά σαράντα εννέα και τριάντα εκατοστά [49,30 μ2], 3) Της υπό στοιχεία Αλφα τρία [Α3] αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας [κατοικία] του πρώτου [Α] υπέρ το ισόγειο ορόφου αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο με κουζίνα, W.C., εξώστη και μπαζωμένη βεράντα [πέργκολα], έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά σαράντα εννέα και τριάντα εκατοστά [49,30 μ2].
Οφειλέτης :ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :1) 172.000,00 ευρώ, 2) 43.000,00 ευρώ, 3) 49.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Κωνσταντίνα Τρίγκα-Γκλαντζούνη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 από ώρα 10.00πμ έως ώρα 14.00μμ
*ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ : Ενα (1) οικόπεδο που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα νομή, και κατοχή στους οφειλέτες και κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου στον καθένα, άρτιο και οικοδομήσιμο, 2.787,08 τ.μ. Βρίσκεται εντός οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Καμαρίου, στην ειδική θέση «Αγιος Γεώργιος» ή «Γκυζίνη». Από πληροφορίες από όμορους ιδιοκτήτες έχει μισθωθεί. Εντός του οικοπέδου διαπιστώθηκε μικρό ισόγειο κτίσμα πιθανότατα αυθαίρετα κατασκευασμένο. Το κτίσμα είναι ευτελούς αξίας και δύναται να κατεδαφιστεί άμεσα χωρίς ιδιαίτερο κόστος. Το οικόπεδο έχει υλοποιημένα όρια σε όλη την περίμετρό του με συρμάτινη περίφραξη.
Οφειλέτης :1) Ιωάννης Γλαστρής, 2) Φωτεινή Γλαστρή
Τιμή πρώτης προσφοράς :98.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΑΡΓΥΡΩ ΝΑΚΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 14:00 μ.μ.
*ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Μία (1) τριώροφη κατοικία με υπόγειο με το οικόπεδό της που βρίσκεται μέσα στην πόλη της Μυτιλήνης επί της οδού Θεοφράστου κτισμένης επί οικοπέδου εμβαδού μ.τ. 45,63. Το υπόγειο της άνω κατοικίας είναι εμβαδού μ.τ. 29,95, το ισόγειο της είναι εμβαδού μ.τ. 29,95 , ο πρώτης της όροφος είναι εμβαδού μ.τ. 25,86 και ο δεύτερος της όροφος είναι εμβαδού μ.τ. 18,86.
Οφειλέτης : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :84.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Εριφύλη Βασιλικάκη Τατα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 από ώρα 10:00 π.μ. έως και ώρα 14:00 μ.μ.
*ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ :1) Ενα (1) αυτοτελές και ανεξάρτητο αγροτεμάχιο εμβαδού 5.705,50 τ.μ. μετά του επ’ αυτού Βιοτεχνικού Κτίσματος (διώροφο κτίριο, με γραφεία και αποθήκες, ισόγειο χώρο παραγωγής, με εστιατόριο και αποδυτήρια και υπόγειο) στη περιοχή του Αγροκτήματος «Λάκκωμα- Ξηροκώμη – Κρυονέρι», συνολικού εμβαδού 1.775,00 τ.μ., αποτελούμενο από: α) ισόγειο, το οποίο έχει επιφάνεια 200,00 τ.μ. όπου βρίσκονται ένας χώρος γραφείου, η είσοδος στο κτίριο, ένας χώρος αποθήκης και ένας χώρος εργαστηρίου, β) έναν όροφο, ο οποίος έχει επιφάνεια 200,00 τ.μ. περιλαμβάνεται από έξι χώρους γραφείων, μία κουζίνα και δύο λουτρά, ο υπόλοιπος ισόγειος χώρος περιλαμβάνει τον καθ’ αυτό χώρο παραγωγής, εστιατόριο και δύο χώρους αποδυτηρίων, ο καθ’ αυτό χώρος παραγωγής έχει εμβαδόν μέτρων τετραγωνικών 815,00 τ.μ. και καθαρό ύψος 4,63 γ.μ., το εστιατόριο έχει εμβαδόν 61,00 τ.μ. και καθαρό ύψος περίπου 2,30 γ.μ. ενώ τα αποδυτήρια (WC και νιπτήρες) έχουν συνολικό εμβαδόν 124,00 τ.μ. και καθαρό ύψος ομοίως περίπου 2,30 γ.μ., και γ) υπόγειο (ισόγειο στην ανατολική πλευρά του
κτιρίου λόγω κλίσης του οικοπέδου) που έχει επιφάνεια 375,00 τ.μ. ύψος 2,63 γ.μ., 2) Ενα (1) αυτοτελές και ανεξάρτητο αγροτεμάχιο εμβαδού 7.793,10 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθμ. 288 κληροτεμαχίου Α’ κατηγορίας και μάλιστα επί της αριστερής παράπλευρης Βοηθητικής οδού της Ε.Ο. οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών.
Οφειλέτης :«ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑΝ ΑΦΟΙ ΗΛΙΑΔΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ – ΜΑΓΙΩ & ΝΗΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ»
Τιμή πρώτης προσφοράς :1) 420.675,00 ευρώ, 2) 190.931,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΟΛΓΑ ΕΒΡΕΝΟΓΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 από ώρα 10:00 έως ώρα 14:00.
*ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ: Ενα (1) διαμέρισμα του τρίτου (Γ’) πάνω από το ισόγειο ορόφου 135,00 τ.μ. με την αποκλειστική χρήση της πρώτης (1ης) θέσης
στάθμευσης της pilotis (ισογείου), 25,00 τ.μ., μιας οικοδομής ανεγερθείσας σε οικόπεδο 312,00, που βρίσκεται επί της διασταυρώσεως των οδών Φαίδωνος αριθμός 36 και Βουλγαροκτόνου αριθμός 50.
Οφειλέτης :ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 115.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Ελένη Λαγιανδρέου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 από ώρα 10:00 έως ώρα 14:00.
*ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ :Ενα (1) οικόπεδο που βρίσκεται στην θέση “Πατωμένη” της Περιφέρειας Κοινότητας Περάματος Λέσβου, εμβαδού μ.τ. 837,50, μετά ισογείου οικίας εκ δυο δωματίων και κουζίνας εμβαδού μ.τ. 50 περίπου και όγκο κτισμάτων μ.κ. 200 περίπου.
Οφειλέτης :ΚΑΡΙΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 42.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Χαριτούλα Κ. Σταυρίδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 από ώρα 10:00 π.μ. έως και ώρα 14:00 μ.μ.
* ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: 1) Ενα (1) Αγροτεμάχιο [εκτός ορίων οικισμού και σχεδίου πόλεως] με τα επ’ αυτού κτίσματα και γήπεδο ποδοσφαίρου (5X5), στην θέση “ΚΑΡΑ ΤΕΠΕΣ”, έχει εμβαδόν 4.392,40 τ.μ. Στο εν λόγω κτίσμα έχει αναγερθεί ισόγεια οικοδομή εμβαδού 111,80 τ.μ., περιμετρικά αυτού έχουν κατασκευασθεί πρόχειρα υπόστεγα, καθώς επίσης εντός του ακινήτου αυτού υπήρχε η πρόβλεψη να κατασκευασθεί και γήπεδο ποδοσφαίρου [5X5] εμβαδού μ.τ. 830,00 περίπου, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί, 2) Μια (1) αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) με τα στοιχεία ΓΙΩΤΑ ΔΥΟ (Ι-2) του ισογείου οικοδομής κείμενης στην θέση “ΡΟΥΦΝΟΣ”, επί της επαρχιακής οδού Μυτιλήνης – Μανταμάδου, αποτελουμένης (της οικοδομής) από ημιμπόγειο και ισόγειο. Αποτελείται από τρία (3) κυρια δωμάτια και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, ήτοι διάδρομό, λουτρό, κουζίνα και αποθήκη και έχει εμβαδόν 82,60 τ.μ.
Οφειλέτης :ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς :1) 150.000,00 ευρώ, 2) 70.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Χαριτούλα Κ. Σταυρίδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 από ώρα 10:00 π.μ. έως και ώρα 14:00 μ.μ.
*ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ: Το 1/2 εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας μιας αυτοτελούς και διακεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ήτοι του καταστήματος (αρτοποιείου) του ισογείου ορόφου, μιας οικοδομής που έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου στην οδο Ελ. Βενιζέλου αρ. 3, εμβαδού (του οικοπέδου) 146τμ. Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί 2όροφη οικοδομή με κατάστημα στο ισόγειο και οικία στον όροφο. Η οριζόντια ιδιοκτησία-κατάστημα ισογείου ορόφου είναι επιφανείας περίπου (όλο) 136,00τμ και αποτελείται από δύο αίθουσες, χώρο αποδυτηρίων, οφφίς, WC και ντουζ.
Οφειλέτης : Αγγελική συζ. Κωνσταντίνου ΛΑΜΠΡΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς :57.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΠΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρες 14:00 – 18:00.
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: Ενα (1) οικόπεδο, με αριθμό -06-, που βρίσκεται στη θέση «ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ», στο υπ’ αριθμό -74- οικοδομικό τετράγωνο εμβαδού 984,68 τ.μ., μαζί με το κτίσμα που υπάρχει πάνω σ’ αυτό, δηλαδή μία μονώροφη με υπόγειο μονοκατοικία, αποτελούμενη α) από τον ισόγειο όροφο εμβαδού 220,50 τ.μ. και τους
ημιυπαίθριους χώρους εμβαδού 55,00 τ.μ., συγκείμενο από σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, αποθήκη, WC, δύο δωμάτια, μπάνιο και ένα ακόμη δωμάτιο με ιδιαίτερο μπάνιο και διάδρομο και β) από το υπόγειο εμβαδού 171,00 τ.μ., αποτελούμενο από έναν ενιαίο χώρο.
Οφειλέτης : ΜΑΡΙΑ ΝΕΝΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς :242.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΘΕΑΝΩ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΤΖΕΛΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 από ώρα 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Μία (1) οικοδομή που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο (εν μέρει ισόγειο κατάστημα και εν μέρει πυλωτή), μεσοπάτωμα, 5 τυπικούς ορόφους και 2 ορόφους σε εσοχή (ρετιρέ), εκτάσεως μ.τ. 491,50, το οποίο βρίσκεται στην οδό Κρήτης 58. Ενα (1) αυτοτελές και διαιρεμένο διαμέρισμα του 3ου τυπικού ορόφου πάνω από τα ισόγεια καταστήματα και το μεσοπάτωμα, με αριθμό στον όροφο αυτό 2, εμβαδού μικτού μ.τ. 119,12.
Οφειλέτης : ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς :120.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Ελισσάβετ Αντωνιάδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και από ώρα 10:00 εως 14:00
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ :α) μία ισόγεια με τμήμα υπογείου οικοδομή (κατοικία), που περιλαμβάνει στον υπόγειο όροφο μία αποθήκη εμβαδού 22,80 τ.μ. και στον ισόγειο όροφο ένα διαμέρισμα, τον οποίο και καταλαμβάνει ολόκληρο, εμβαδού 200,22 τ.μ., αποτελούμενο από σαλόνι, καθιστικό, κουζίνα, αποθήκη, γραφείο, ξενώνα, δύο (2) υπνοδωμάτια, λουτρό, αποχωρητήριο και γκαράζ και β) μία ισόγεια αποθήκη εμβαδού 18,50 τ.μ., του οικισμού Αμπελοκήπων και στο υπ’ αριθμό -14-
οικοδομικό τετράγωνο.
Οφειλέτης :ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :120.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΘΕΑΝΩ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΤΖΕΛΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 από ώρα 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

* ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ : Ενα (1) αυτοτελές τμήμα αγρού έκτασης 4.000 τ.μ. και σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση 4.018 τ.μ., βρίσκεται στην θέση “Σερβική Γέφυρα” και επί της επαρχιακής οδού Γιαννιτσών – Θεσσαλονίκης.Το κτίσμα αποτελείται από υπόγειο αποθηκευτικό χώρο 200 τ.μ., ισόγειο εκθεσιακό χώρο 200 τ.μ., ισόγεια προσθήκη με χρήση εκθεσιακού χώρου 75,32 τ.μ., 1ο όροφο, με χρήση εκθεσιακού χώρου 307,08 τ.μ. και 2ο όροφο με χρήση γραφείων – εκθεσιακού χώρου 221,01 τ.μ. Επίσης στην ανατολική πλευρά του άνω διαιρετού τμήματος υπάρχει ισόγειο μεταλλικό κτίριο 250 τ.μ., β) ισόγειο μεταλλικό κτίριο 25 τ.μ., γ) κλειστή ράμπα η οποία συνδέει το υπόγειο με τον περιβάλλοντα χώρο 100 τ.μ., και δ) ισόγεια μεταλλική αποθήκη 10 τ.μ. τα οποία δεν αναφέρονται στις Οικοδομικές Άδειες.
Οφειλέτης :ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς :257.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΥΛΟΥ ΣΚΕΝΔΕΡΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ώρα 10.00 έως ώρα 14.00
*ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ : Ενα (1) οικόπεδο συνολικής έκτασης 693,42 τ.μ., που βρίσκεται στο με αριθμ. 558 Ο.Τ. επί της οδού Αναπαύσεως αρ. 5. Εντός του παραπάνω οικοπέδου είναι κτισμένη μία διώροφη οικοδομή με υπόγειο και στέγη, της οποίας το υπόγειο είναι δύο βοηθητικοί χώροι συνολικής επιφάνειας 292,72 τ.μ. το ισόγειο το οποίο περιλαμβάνει δύο καταστήματα συνολικής επιφάνειας 267,55 τ.μ. και κύρια είσοδος της οικοδομής 25,17 τ.μ. και ο πρώτος όροφος που περιλαμβάνει ένα διαμέρισμα – κατοικίας 148,86 τ.μ. και ο δεύτερος όροφος περιλαμβάνει
(σοφίτα) 100,41 τ.μ.
Οφειλέτης :ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :281.468,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΥΛΟΥ ΣΚΕΝΔΕΡΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ώρα 10.00 έως ώρα 14.00
*ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: Αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες επί οικοδομής κτισμένης στα Ανω Λιόσια Αττικής, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης του ομώνυμου δήμου, στην πολεοδομική ενότητα «ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ» αναλυτικά: 1) το διαμέρισμα – με τα στοιχεία (Α-1) του (Α΄) ορόφου πάνω από το ισόγειο (πυλωτή), 54,89 τ.μ., ποσοστό
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο (224/1000). Εχει αποκλειστική χρήση την υπό στοιχεία (Ρ-1) θέση στάθμευσης ισογείου, 10,125 τ.μ., 2) το διαμέρισμα – με τα στοιχεία (Α-2) του (Α΄) ορόφου πάνω από το ισόγειο (πυλωτή), έχει 51,09)τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο (209/1000). Εχει αποκλειστική χρήση την υπό στοιχεία (Ρ-3) θέση στάθμευσης ισογείου, η οποία βρίσκεται στο στεγασμένο χώρο της πυλωτής, 10,125 τ.μ., 3) το διαμέρισμα – με τα στοιχεία (Β-1) του (Β΄) ορόφου πάνω από το ισόγειο (πυλωτή),54,89 τ.μ., ποσοστό
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο (224/1000). Εχει αποκλειστική χρήση την υπό στοιχεία (Ρ-2) θέση στάθμευσης ισογείου, 10,125 τ.μ., 4) το διαμέρισμα – με τα στοιχεία (Β-2) του (Β΄) ορόφου πάνω από το ισόγειο (πυλωτή), 51,09 τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο (209/1000). Εχει αποκλειστική χρήση την υπό στοιχεία (Ρ-4) θέση στάθμευσης ισογείου, η οποία βρίσκεται στο στεγασμένο χώρο της πυλωτής, 10,125 τ.μ., 5) η αποθήκη – με τα στοιχεία (Υ-1) του υπογείου, 8,23 τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο
οικόπεδο (34/1000)., 6) η αποθήκη – με τα στοιχεία (Υ-2) του υπογείου, 9,48 τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο (39/1000) ,7) η αποθήκη – με τα στοιχεία (Υ-3) του υπογείου, 9,19 τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο (37/1000), 8) η αποθήκη – με τα στοιχεία (Υ-4) του υπογείου, 5,74 τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο
οικόπεδο (24/1000).
Οφειλέτης :1) ΡΑΠΤΗΣ Παναγιώτης του Σωκράτη και της Ελένης, 2) ΑΛΙΑΓΑ Σουσάνα του Σπυρίδωνος και της Γεωργίας
Τιμή πρώτης προσφοράς :1) 56.000,00 ευρώ, 2) 53.000,00 ευρώ, 3) 57.400,00 ευρώ, 4) 54.400,00 ευρώ, 5) 1.800,00 ευρώ, 6) 2.000,00 ευρώ, 7) 2.000,00 ευρώ, 8) (1.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Δέσποινα ΣΑΚΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ώρες 10.00 πμ έως 14.00 μμ.
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ : Ενας (1) αγρός με αριθμό τεμαχίου «3968» έκτασης 4.750τ.μ στη θέση «Πασά Αμπέλι». Εντός του αγρού υφίστανται συνεργείο αμαξωμάτων εμβαδού 630τ.μ. Εκτος από το ανωτέρω κτίριο υπάρχουν στο χώρο και τα παρακάτω κτίσματα,1)Χώρος διαστάσεων 5,00Χ6,00μ στην βορειοανατολική γωνία του κτιρίου, 2)Χώρος διαστάσεων 5,00Χ10,00μ στη νότια πλευρά του αγροτεμαχίου.
Οφειλέτης : ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :156.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΛΑΖΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 από ώρα 10.00 έως 14.00
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: α) Ενα (1) αγροτεμάχιο, με το επ’αυτού κτίριο συνολικής επιφάνειας 1.539,37 τ.μ., αρχικό εμβαδόν ισόγειου 997,98 τ.μ., μεταγενέστερη προσθήκη 366,67 τ.μ. και πατάρι 172,72 τ.μ. Μια δεξαμενή ύδατος χωρητικότητας 50 κ.μ. περιτειχισμένη με οπλισμένο σκυρόδεμα και αποχετευτικό σύστημα που περιλαμβάνει βόθρους τριών σταδίων επεξεργασίας λυμάτων. Εκταση του αγροτεμαχίου 4.620 τ.μ., β) Ενα (1) αγροτεμάχιο 5000 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Γράβα ή Μάνδρα» και γ) Ενα (1) αγροτεμάχιο 2000 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Στάδιο».
Οφειλέτης :Δ. ΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς :α) 380.000 ευρώ, β) 45.000 ευρώ, γ) 18.000 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Ευτυχία Νικολάου Καραστάθη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 10:00′ πρωινή έως 14:00′ μεσημβρινή.
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : α) Ακίνητο: Οι παρακάτω υπάρχουσες και κατά το κτηματολόγιο μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες, ήτοι:
1) Η μελλοντική υπό στοιχεία Α-Κ ισόγειος αίθουσα επιφανείας 46,35 τ.μ.,
2) το μελλοντικό υπό στοιχεία Δ-Ι-3 ισόγειο διαμέρισμα επιφανείας 25,25 τ.μ.,
3) το μελλοντικό υπό στοιχεία Δ-Α-1 διαμέρισμα του Α’ ορόφου επιφανείας 55,50 τ.μ.,
4) το μελλοντικό υπό στοιχεία Δ-Α-2 διαμέρισμα του Α’ ορόφου επιφανείας 24,75 τ.μ.,
5) το μελλοντικό υπό στοιχεία Δ-Α-4 διαμέρισμα του Α’ ορόφου επιφανείας 49 τ.μ.,
6) το μελλοντικό υπό στοιχεία Δ-Α-6 διαμέρισμα του Α’ ορόφου επιφανείας 24,70 τ.μ.,
7) η μελλοντική υπό στοιχεία Α-Υ-5 υπόγεια αποθήκη επιφανείας 22,40 τ.μ.,
8) η μελλοντική υπό στοιχεία Α-Υ-6 υπόγεια αποθήκη επιφανείας 25,25 τ.μ.,
9) η μελλοντική υπό στοιχεία Α-Υ-7 υπόγεια αποθήκη επιφανείας 25,25 τ.μ.,
10) το μελλοντικό υπό στοιχεία Δ-Ι-4 ισόγειο διαμέρισμα επιφανείας 34,70 τ.μ.,
11) το μελλοντικό υπό στοιχεία Δ-Α-3 διαμέρισμα του Α’ ορόφου επιφανείας 55,50 τ.μ.,
12) το μελλοντικό υπό στοιχεία Δ-Α-5 διαμέρισμα του Α’ ορόφου επιφανείας 24,70 τ.μ.,
13) το μελλοντικό υπό στοιχεία Δ-Α-7 διαμέρισμα του Α’ ορόφου επιφανείας 60 τ.μ
14) η μελλοντική υπό στοιχεία Α-Υ-8 υπόγεια αποθήκη επιφανείας 25,25 τ.μ.,
15) το μελλοντικό υπό στοιχεία Δ-Ι-2 ισόγειο διαμέρισμα επιφανείας 25,25 τ.μ.,
16) το μελλοντικό υπό στοιχεία Δ-Β-1 διαμέρισμα του Β’ ορόφου επιφανείας 55,50 τ.μ.,
17) το μελλοντικό υπό στοιχεία Δ-Β-2 διαμέρισμα του Β’ ορόφου επιφανείας 24,75 τ.μ.,
18) το μελλοντικό υπό στοιχεία Δ-Β-3 διαμέρισμα του Β’ ορόφου επιφανείας 55,50 τ.μ.,
19) το μελλοντικό υπό στοιχεία Δ-Β-6 διαμέρισμα του Β’ ορόφου επιφανείας 24,70 τ.μ.,
20) το μελλοντικό υπό στοιχεία Δ-Β-7 διαμέρισμα του Β’ ορόφου επιφανείας 60 τ.μ.,
21) η μελλοντική υπό στοιχεία Α-Υ-9 υπόγεια αποθήκη επιφανείας 34,70 τ.μ.,
22) το μελλοντικό υπό στοιχεία Δ-Ι-1 ισόγειο διαμέρισμα επιφανείας 25,25 τ.μ.,
23) το μελλοντικό υπό στοιχεία Δ-Β-4 διαμέρισμα του Β’ ορόφου επιφανείας 49 τ.μ.,
24) το μελλοντικό υπό στοιχεία Δ-Β-5 διαμέρισμα του Β’ ορόφου επιφανείας 24,70 τ.μ.
των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων μιας οικοδομής, που βρίσκεται επί των οδών Βασιλέως Γεωργίου Β΄ και Χάλκωνος (Ο.Τ. 48) στην πόλη της Κώ, περί της οποίας η υπ’αριθμ.1229 Οικοδομών Πόλεως Κω Κτηματολογική Μερίδα καταχωρημένη στον τόμο 59, σελίδα 96 των
Κτηματολογικών Βιβλίων του Κτηματολογίου Κω.
β) Ακίνητο: Οικοδομή, που βρίσκεται επι των οδών Βασιλέως Γεωργίου Β΄ και Χάλκωνος (Ο.Τ. 48) στην πόλη της Κώ, περί της οποίας η υπ’αριθμ.1230 Οικοδομών Πόλεως Κω Κτηματολογική Μερίδα, καταχωρημένη στον τόμο 13, σελίδα 65, των
Κτηματολογικών Βιβλίων του Κτηματολογίου Κω.
γ) Ακίνητο: Οι παρακάτω υπάρχουσες και κατά το κτηματολόγιο μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες, ήτοι:
1) Η μελλοντική υπό στοιχεία ΑΥ-1 υπόγεια αποθήκη επιφανείας 15 τ.μ.,
2) η μελλοντική υπό στοιχεία ΑΥ-2 υπόγεια αποθήκη επιφανείας 26 τ.μ.,
3) η μελλοντική υπό στοιχεία ΑΥ-3 υπόγεια αποθήκη επιφανείας 26 τ.μ.,
4) η μελλοντική υπό στοιχεία ΑΥ-4 υπόγεια αποθήκη επιφανείας 26 τ.μ.,
5) η μελλοντική υπό στοιχεία ΑΥ-5 υπόγεια αποθήκη επιφανείας 26 τ.μ.,
6) η μελλοντική υπό στοιχεία ΑΥ-6 υπόγεια αποθήκη επιφανείας 26 τ.μ.,
7) η μελλοντική υπό στοιχεία ΑΥ-7 υπόγεια αποθήκη επιφανείας 4 τ.μ.,
8) το μελλοντικό υπό στοιχεία Κ-3 ισόγειο κατάστημα επιφανείας 47,50 τ.μ.,
9) το μελλοντικό υπό στοιχεία Κ-4 ισόγειο κατάστημα επιφανείας 49,50 τ.μ.,
10) η μελλοντική υπό στοιχεία ΑΙ-1 ισόγεια αποθήκη επιφανείας 9,50 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 8,89%ο εξ αδιαιρέτου,
11) η μελλοντική υπό στοιχεία ΑΙ-2 ισόγεια αποθήκη επιφανείας 2 τ.μ.,
12) η μελλοντική υπό στοιχεία Α-Κ αίθουσα επιφανείας 52 τ.μ.,
13) το μελλοντικό υπό στοιχεία ΔΙ-1 ισόγειο διαμέρισμα επιφανείας 26 τ.μ.,
14) το μελλοντικό υπό στοιχεία ΔΙ-2 ισόγειο διαμέρισμα επιφανείας 26 τ.μ.,
15) το μελλοντικό υπό στοιχεία ΔΙ-3 ισόγειο διαμέρισμα επιφανείας 26 τ.μ.,
16) το μελλοντικό υπό στοιχεία Κ΄΄-1 ισόγειο κατάστημα επιφανείας 12 τ.μ.,
17) η μελλοντική υπό στοιχεία ΑΑ-1 αποθήκη του Α΄ου ορόφου επιφανείας 2 τ.μ.,
18) η μελλοντική υπό στοιχεία ΑΑ-2 αποθήκη του Α΄ου ορόφου επιφανείας 2 τ.μ.,
19) το μελλοντικό υπό στοιχεία ΔΑ-1 διαμέρισμα του Α΄ου ορόφου επιφανείας 26 τ.μ.,
20) το μελλοντικό υπό στοιχεία ΔΑ-2 διαμέρισμα του Α΄ου ορόφου επιφανείας 26 τ.μ.,
21) το μελλοντικό υπό στοιχεία ΔΑ-3 διαμέρισμα του Α΄ου ορόφου επιφανείας 40 τ.μ.,
22) το μελλοντικό υπό στοιχεία ΔΑ-4 διαμέρισμα του Α΄ου ορόφου επιφανείας 40 τ.μ.,
23) το μελλοντικό υπό στοιχεία ΔΑ-5 διαμέρισμα του Α΄ου ορόφου επιφανείας 40 τ.μ.,
24) το μελλοντικό υπό στοιχεία ΔΑ-6 διαμέρισμα του Α΄ου ορόφου επιφανείας 40 τ.μ.,
25) το μελλοντικό υπό στοιχεία ΔΑ-7 διαμέρισμα του Α΄ου ορόφου επιφανείας 26 τ.μ.,
26) το μελλοντικό υπό στοιχεία ΔΑ-8 διαμέρισμα του Α΄ου ορόφου επιφανείας 26 τ.μ.,
27) η μελλοντική υπό στοιχεία ΑΒ-1 αποθήκη του Β΄ου ορόφου επιφανείας 2 τ.μ.,
28) η μελλοντική υπό στοιχεία ΑΒ-2 αποθήκη του Β΄ου ορόφου επιφανείας 2 τ.μ.
29) το μελλοντικό υπό στοιχεία ΔΒ-1 διαμέρισμα του Β΄ου ορόφου επιφανείας 26 τ.μ
30) το μελλοντικό υπό στοιχεία ΔΒ-2 διαμέρισμα του Β΄ου ορόφου επιφανείας 26 τ.μ.,
31) το μελλοντικό υπό στοιχεία ΔΒ-3 διαμέρισμα του Β΄ου ορόφου επιφανείας 40 τ.μ.,
32) το μελλοντικό υπό στοιχεία ΔΒ-4 διαμέρισμα του Β΄ου ορόφου επιφανείας 40 τ.μ.,
33) το μελλοντικό υπό στοιχεία ΔΒ-5 διαμέρισμα του Β΄ου ορόφου επιφανείας 40 τ.μ.,
34) το μελλοντικό υπό στοιχεία ΔΒ-6 διαμέρισμα του Β΄ου ορόφου επιφανείας 40 τ.μ.,
35) το μελλοντικό υπό στοιχεία ΔΒ-7 διαμέρισμα του Β΄ου ορόφου επιφανείας 26 τ.μ.,
36) το μελλοντικό υπό στοιχεία ΔΒ-8 διαμέρισμα του Β΄ου ορόφου επιφανείας 26 τ.μ., οικοδομής επί ενός γηπέδου (οικοπέδου) έκτασης 721 τ.μ., που βρίσκεται στην πόλη της Κώ και επί της οδού Χάλκωνος, περί του οποίου η υπ’ αριθμ. 1231Γ Οικοδομών Πόλεως Κω Κτηματολογική Μερίδα, καταχωρημένη στον τόμο 60, σελίδα 54 των Κτηματολογικών Βιβλίων
του Κτηματολογίου Κω. Εντός των πιο πάνω ακινήτων υπάρχει το ξενοδοχείο PHILIPPION HOTEL, κατηγορίας 3*,δυναμικότητας 73 δωματίων με κλιματισμό, με εστιατόριο, bar, αίθουσα ψυχαγωγίας και πισίνα 50 τ.μ. περίπου.
Οφειλέτης :ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΩΤΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς :4.200.000 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Βαρβάρα Σγούρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ώρα από 10:00 έως 14:00

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ 

 

* ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ : α) Ενα αγροτεμάχιο στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας στη θέση «Ντρίβλια» εκτός ζώνης πόλεως Μαρκοπούλου
β) ο υπό στοιχεία (Υ1) χώρος στάθμευσης του υπογείου γ) το υπό στοιχεία (Ι1) διαμέρισμα του ισογείου και δ) το υπό στοιχεία (Α1) διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας στη θέση Δρίβλια ή Σπέλα Μπούρα
ή Τριβαλιά ή Ντρίβλια εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός οικισμού Μαρκοπούλου, στο Πόρτο Ράφτη επί της οδού Φλέμιγκ και Ηρώων Πολυτεχνείου.
Οφειλέτης : ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΡΑΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 9.000,00 278.000,00 127.000,00 108.500,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ : Το υπό στοιχεία Α3 διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής στη θέση Δρίβλια ή Σπέλα Μπούρα ή Τριβαλιά ή Ντρίβλια στο Πόρτο Ράφτη επί της οδού Φλέμιγκ και Ηρώων Πολυτεχνείου.
Οφειλέτης : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΔΟΣ
Τιμή πρώτης προσφορά: 40.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ : Ενα οικόπεδο με διώροφη οικία με υπόγειο στο Δ.Δ Πετρίνας του Δήμου Ανατολικής Μάνης εντός του σχεδίου έκτασης 72,50τ.μ. Εντός του οικοπέδου υπάρχει οικία που αποτελείται από υπόγειο 55,22τμ, ισόγειο έκτασης 55,22τμ και πρώτο όροφο έκτασης 55,22τμ
Οφειλέτης : ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 53.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΩ : Ενας αγρός εκτάσεως 10.550τμ στην τοποθεσία Αβραμύθι.
Οφειλέτης : ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΤΣΑΡΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 95.200,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ : 1)Το υπό στοιχεία (Ζ-1) διαμέρισμα του (Ζ΄) ορόφου επιφάνειας 74,60τ.μ. 2) η υπ’αριθμ. (6) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 9,90 τ.μ. και 3) η υπ’αριθμ. (7) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου (κλειστή) του ισογείου pilotis επιφάνειας 16,60 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στον Αστικό Προσφυγικό Συνοικισμό Νέας Σμύρνης στη διασταύρωση των οδών Μητροπολίτου Ζήλωνος Αργιτέλη και Καραϊσκάκη 2.
Οφειλέτης : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 189.000,00 4.800,00 10.600,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : Η (Δ-1) κατοικία μεζονέτα του Συγκροτήματος κατοικιών Δ στη θέση «Σισμανογλείου» του Δήμου Αμαρουσίου και επί των οδών Μεσογείων, Κερκύρας και Πεζοδρόμων.
Η άνω κατοικία αποτελείται από Υπόγειο επιφάνειας (75,45) τ.μ β) Ισόγειο επιφάνειας (69,15)τ.μ. γ) (Α) όροφο επιφάνειας (138,31) τμ Στην κατοικία αυτή ανήκει η αποκλειστική χρήση τμήματος του περιβάλλοντος χώρου επιφάνειας 63,26 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 176.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ : Η υπό στοιχεία ΙΙ Δ3/8 αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία του τετάρτου (Δ΄) ορόφου του Κτιρίου ΙΙ ενός Συγκροτήματος επί της οδού Φορμίωνος και του Εθνικού Σκοπευτηρίου στην οδό Αδριανουπόλεως 45 του Δήμου Καισαριανής η οποία έχει μικτή επιφάνεια 121,21 τ.μ.
Οφειλέτης : H ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΚΤΙΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«ΚΤΙΣΜΑ Α.Ε.»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 108.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ : Ενα οικόπεδο εκτάσεως 2.000 τ.μ. με διώροφη οικοδομή επιφάνειας 200,00 τ.μ., στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής στη συμβολή της επαρχιακής οδού Βιλλίων – Πόρτο Γερμενού με την οδό που οδηγεί στον οικισμό του Αγ. Νεκταρίου.
Οφειλέτης : ΗΛΙΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 165.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ : Το (Ε-1) διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου στο οποίο ανήκει η αποκλειστική χρήση της Ρ-6 ανοικτής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου μιας πολυκατοικίας στη θέση «ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΑ» του Δήμου Πειραιά επί της οδού Γυθείου 112Α επιφάνειας 52,86 τ.μ. και ημιυπαίθριο χώρο εμβαδού 15,10τ.μ. ο οποίος έχει μετατραπεί σε χώρο κύριας χρήσης. Στο ανωτέρω διαμέρισμα ανήκει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης της υπό στοιχεία (Ρ-6) ανοικτής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου επιφάνειας 10,35 τ.μ.
Οφειλέτης : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 90.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Μια αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία (κατοικία- διαμέρισμα) με αριθμό (4) του (Α’) ορόφου επιφάνειας 213,00 τμ. στο οποίο ανήκουν α) η υπ’ αριθμόν (4) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 5,00 τ.μ. και β) ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου του υπ’ αριθμόν (2) πλυντηρίου που βρίσκεται στο υπόγειο, επιφάνειας 3,00 τ.μ. στην Αθήνα επί της οδού Δημοκρίτου 19.
Οφειλέτης : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΟΝΤΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 575.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΡΗΓΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ : Επί ενός οικοπέδου εκτάσεως 488,48 τ.μ. με οικοδομή στον Δήμο Μοσχάτου Ταύρου της Δημοτικής Ενότητας Ταύρου επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Μενεμένης 6.
Κατά την αυτοψία επί του οικοπέδου έχουν κατασκευσθεί δύο κτίρια ήτοι: 1) Κτίριο Α. Διώροφη οικοδομή συνολικής επιφάνειας 249,47 τ.μ. 2) Κτίριο Β που αποτελείται: α) Υπόγειο επιφάνειας 107,97 μ.τ., β) Ισόγειο επιφάνειας 108,37 μ.τ. γ) Α’ όροφος επιφάνειας 108,37 μ.τ., δ) Β’ όροφος επιφάνειας 108,37 μ.τ.
Οφειλέτης : 1) ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2) ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 252.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ : Δεκαέξι (16) αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες συγκροτούν ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα στην θέση “Αγιος Στέφανος” Μπενιτσών της δημοτικής ενότητας Αχιλλείων του Δήμου Κερκύρας και λειτουργεί ως ξενοδοχείο πέντε (5) αστέρων.
Οφειλέτης : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς: 9.060.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου εκτάσεως 762,80 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχει τριώροφο κτίσμα επιφάνειας 430,68 τ.μ. στο Δήμο Κηφισιάς στη θέση «ΑΔΑΜΕΣ» επί της οδού Κορίνθου 24 έχει χρήση κατοικίας και περιλαμβάνει μία διώροφη μεζονέτα που αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 144 τ.μ., ισόγειο επιφάνειας 144 τ.μ. και Α΄ όροφο επιφάνειας 144 τ.μ. και ένα διαμέρισμα στον Β΄ όροφο επιφάνειας 166 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 545.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΓΚΑΝΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ : Το υπ’ αριθμόν ένα (1) κατάστημα του ισογείου επιφάνειας (32,50) τ.μ. μιας οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο εντός εγκεκριμένου σχεδίου στη Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας στην θέση ΑΜΦΙΑΛΗ στην διασταύρωση των οδών Γρηγ. Μαρασλή 6 και Διον. Αρεοπαγίτου.
Οφειλέτης : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφορά: 28.300,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ : Η υπό στοιχεία «ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Β» τμήμα οικοπέδου εκτάσεως 2.873,39 τ.μ. μέσα στο οποίο έχει ανεγερθεί το υπό στοιχεία ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΝΤΕ αποτελούμενο από δεύτερο (Β’) υπόγειο, πρώτο (Α’) υπόγειο, ισόγειο, πρώτο (Α’) και δώμα.
Αναλυτικά: Tο δεύτερο υπόγειο περιλαμβάνει δύο (2) αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες – αποθήκες:
1)Η (Κ5 Υ1) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας (15,00) τ.μ. και 2) Η (Κ5 Υ2) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας (530,00) τ.μ.
Το πρώτο υπόγειο (Α’) περιλαμβάνει εξήντα (60) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου με τα στοιχεία (Ρ-1) έως και (Ρ-60) επιφάνειας 30,00 τ.μ. η κάθε μία.
Το ισόγειο περιλαμβάνει την (Κ5 Α) οριζόντια ιδιοκτησία – βιβλιοθήκη επιφάνειας 510,00 τ.μ.
Ο πρώτος όροφος (Α’) περιλαμβάνει την (Κ5 Α1) οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου ορόφου επιφάνειας 150,00 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης επί της οδού Θήτα 3 και επί της οδού 3ης 34.
Οφειλέτης : CORNERSTONE (ΚΟΡΝΕΡΣΤΟΟΥΝ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.506.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ : Το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό (100%) ενός διαμερίσματος με στοιχεία (Β-1) του Β’ ορόφου επιφάνειας 112,00τ.μ. στο Δήμο Πετρούπολης επί της οδού Αγίας Λαύρας 86 στη θέση «ΤΣΟΥΚΛΕΙΔΕΪΚΑ».
Οφειλέτης : ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΑΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 103.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : Επί του (21) οικοπέδου εκτάσεως 831,40 μ.τ. μέσα στο οποίο υπάρχει διώροφη οικοδομή με υπόγειο στο Δήμο Διονύσου στην οδό Ηλέκτρας 31-33.
Η διώροφη οικοδομή αποτελείται: α) Στάθμη υπογείου συνολικής επιφάνειας 207,60 τ.μ., β) Στάθμη ισογείου επιφάνειας 189,56 τ.μ., γ) Στάθμη Α’ ορόφου επιφάνειας 142,75 τ.μ. δ) κολυμβητική δεξαμενή επιφάνειας 48,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΒΙΔΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 690.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ: Η πλήρης κυριότητα οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου εκτάσεως 112,56 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχει παλαιά οικία στη θέση «Κοκκινιά» του Δήμου Κορυδαλλού επί της οδού Πελοπίδα 9Α.
Η οικία αποτελείται από ημιϋπόγειο επιφάνειας 64 τ.μ. και υπερυψωμένο ισόγειο επιφάνειας 50 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΥΠΡΙΖΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 90.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΗΝΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ : Ενα οικόπεδο στη θέση «Πίσω Λειβάδι» του Δ.Δ. Μάρπησσας του Δήμου Πάρου στα όρια του Οικισμού Πίσω Λειβάδι εκτάσεως 1.036,50 τ.μ.
Οφειλέτης : KNOW HOW ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 180.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Η με στοιχεία ΣΤ-2 οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του ΣΤ’ ορόφου επιφάνειας 51,21 τ.μ. επί της οδού Κιθαιρώνος 7-9.
Οφειλέτης : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 55.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 1) Η Α-1 οριζόντια ιδιοκτησία βιοτεχνικός χώρος του Α’ ορόφου επιφάνειας 273,80 τ.μ. στην οποία ανήκει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης τμήμα της πρασιάς στην οδό Λαμπέτη επιφάνειας 103,60 τ.μ. και 2) Η Β-1 οριζόντια ιδιοκτησία βιοτεχνικός χώρος του Β’ ορόφου επιφάνειας 83,80 τ.μ. στην οποία ανήκει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης του δώματος επιφάνειας 23 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΦΟΙ ΚΑΙ Δ. ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΟΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 103.000 35.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Γήπεδο εκτός οικισμού «Αγρία-Αγ. Θεόδωροι Σαρακινάδο Αρκαδίων Ζακύνθου εκτάσεως 22.943,08 τ.μ.
Οφειλέτης : ΒΟΖΑΙΤΗΣ ΜΟΤΟΡΣ ΕΠΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 92.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΑΤΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ : Ποσοστό 100% της πλήρους κυριότητας ενός οικοπέδου πρώην αγροτεμάχιου άρτιου και οικοδομήσιμου επιφάνειας 289,56 τ.μ. εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Περιφέρειας Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας επί της οδού Αζαλέας 11 στη θέση “ΚΟΝΤΡΕΖΑ” με διώροφο κτίσμα το οποίο αποτελείται :1. από μία ισόγεια κατοικία επιφάνειας 31,90 τ.μ. και 2. μία κατοικία στο πρώτο όροφο επιφάνειας 57 τ.μ.
Οφειλέτης : ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 92.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

* ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ : Ενα οικόπεδο εκτάσεως 631,80 τ.μ. στη θέση «Βουνό ή Χαμοστέρνες» του Δήμου Μοσχάτου επί της οδού Τριπόλεως 4.
Επί του ακινήτου έχει ανεγερθεί διώροφο εργοστάσιο υποδημάτων που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, πατάρι, ημιώροφος και πρώτος όροφος.
Οφειλέτης : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΒΥΛΩΝ- ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΔΩΝΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΤΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 514.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ : 1) Το με στοιχεία (Κ-1) κατάστημα πολυώροφης οικοδομής επιφάνειας 146,36 τ.μ. πατάρι επιφάνειας 45,54 τ.μ. στο οποίο ανήκειτμήμα του ακάλυπτου χώρου εμβαδού 38,22 τ.μ. 2) Το με στοιχεία (Ε1) διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου οικοδομής εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας στη θέση «ΠΑΛΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ» επί της οδού Παν. Τσαλδάρη 25 επιφάνειας 74,63 τ.μ. 3) Πέντε (5)
οριζόντιες ιδιοκτησίες μιας πολυώροφης οικοδομής στις οδούς Πάργας και Κρήτης στη θέση «ΣΤΑΜΑΤΕΛΙΑ» οι οποίες είναι οι εξής: α) το με στοιχεία (Α2) γραφείο στον πρώτο (Α) όροφο επιφάνειας 33,75 τ.μ. β) το με στοιχεία (Α4) γραφείο στον πρώτο (Α) όροφο επιφάνειας 33,75 τ.μ. γ) το με στοιχεία (Α5) γραφείο στον πρώτο (Α) όροφο επιφάνεις 33,75 τ.μ. δ) το με στοιχεία (Α6) γραφείο στον πρώτο (Α) όροφο επιφάνειας 42,64 τ.μ.και ε) το με στοιχεία (Α7) γραφείο στον πρώτο (Α) όροφο επιφάνειας 45,08 τ.μ.
Οφειλέτης : ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 1) 650.000 ευρώ για το με στοιχεία (Κ-1) κατάστημα 2) 140.000 ευρώ για το με στοιχεία (Ε1) διαμέρισμα 3) 37.000 ευρώ για το με στοιχεία (Α2) γραφείο 4) 37.000 ευρώ για το με στοιχεία (Α4) γραφείο 5) 37.000 ευρώ για το με στοιχεία (Α5) γραφείο 6) 47.000 ευρώ για το με στοιχεία
(Α6) γραφείο και 7) το ποσό των 50.000 ευρώγια το με στοιχεία (Α7) γραφείo
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΡΗΓΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ : Ενα αγροτεμάχιο μανδρωμένο με ξηρολιθιά σε όλες τις πλευρές του στη θέση ΓΑΪΤΑΝΑ περιοχής ΦΑΝΑΡΙ ΜΥΚΟΝΟΥ εκτός σχεδίου πόλεως επιφάνειας 11.061,55 τ.μ.
Οφειλέτης : ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 820.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΖΩΗ ΚΟΚΚΟΡΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ : Επί ενός αγροτεμαχίου εκτός σχεδίου πόλεως στη θέση ΔΥΟ ΧΩΡΙΑ του Δήμου Τήνου (θέση ΜΟΛΟΥ) επιφάνειας 2.027 τ.μ άρτιο και οικοδομήσιμο
Εντός αυτού υπάρχουν τρεις ημιτελείς κατοικίες εμβαδού 199,24 τ.μ. με κύρια χρήση κατοικία και γκαράζ-δεξαμενές στο υπόγειο 65,77 τ.μ.
Οφειλέτης : ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ
Τιμή πρώτης προσφορά: 70.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΖΩΗ ΚΟΚΚΟΡΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ : Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και δόμησης σε διακεκριμένο οικοπεδικό τμήμα εκτάσεως 4.960 μ.τ. εντός της εποικισθείσας περιοχής του Αγροκτήματος Ωραιοκάστρου της Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου μέσα στο οποίο υπάρχει κτίσμα (εργοστάσιο) συνολικού εμβαδού 1.488 τ.μ.
Οφειλέτης : CORNERSTONE (ΚΟΡΝΕΡΣΤΟΟΥΝ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 425.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : 1) Η πλήρης κυριότητα ιδιοκτησίας- διώροφης οικοδομής με υπόγειο, κατοικία- μεζονέτα με στοιχεία (Μ-1) που θα ανεγερθεί σε οκόπεδο επί της οδού Πάρου 26 και Τήνου 3 και θα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο ( Α΄) όροφο θα έχει συνολική επιφάνεια 138,28 τ.μ.
Το τμήμα του οικοπέδου στο οποίο θα ανεγερθεί η κατοικία και θα ανήκει στην αποκλειστική της χρήση έχει επιφάνεια 140,23 τ.μ.
Οφειλέτης : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 54.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : 1) Η πλήρης κυριότητα ιδιοκτησίας- διώροφης οικοδομής με υπόγειο, κατοικία- μεζονέτα με στοιχεία (Μ-1) που θα ανεγερθεί σε οκόπεδο επί της οδού Πάρου 26 και Τήνου 3 και θα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο ( Α΄) όροφο θα έχει συνολική επιφάνεια 138,28 τ.μ.
Το τμήμα του οικοπέδου στο οποίο θα ανεγερθεί η κατοικία και θα ανήκει στην αποκλειστική της χρήση έχει επιφάνεια 126,58 τ.μ.
Οφειλέτης : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 49.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ : Ενα γήπεδο εμβαδού 4.616 τ.μ. στο δ.δ. Σίνδου Θεσ/νίκης μέσα στο οποίο υπάρχει κτίριο.
Οφειλέτης : EUROCO [ΕΥΡΟΚΟ] Α.Ε. ΞΥΛΙΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 288.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Ολόκληρος ο Β όροφος πάνω από τα ισόγεια καταστήματα οικοδομής στη Δ.Κ. 1ου Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διασταύρωση των οδών Μοναστηρίου 159 και Μαζαράκη 18 επιφάνειας 585 τ.μ.
Οφειλέτης : ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΥΡΓΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ ΑΒΕΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 182.400,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ : Ενα γήπεδο εκτάσεως 30.000,00 με ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ επιφάνειας 14.070 τ.μ. στην Θέση: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΛΚΙΣ.
Οφειλέτης : ΗΛΙΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.188.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ : Οικόπεδο έκτασης 837,89 τ.μ. με οικία επιφάνειας 196,96 τ.μ. στη Δ.Ε. Σπάτων – Λούτσας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος Αττικής στην οδό Κωστή Παλαμά 19.
Οφειλέτης : ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 153.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1. Η υπό στοιχεία (ΥΒ-5) αποθήκη του Β’ υπογείου επιφάνειας (4,70) τ.μ. 2. το υπ αριθμό πέντε (5) διαμέρισμα του δευτέρου (Β’ ορόφου) επιφάνειας (68,00) τ.μ. και 3. το υπ αριθμό δύο (2) διαμέρισμα της πρώτης (Α’) εσοχής (Δ’ ορόφου) επιφάνειας (102,00) τ.μ. στη θέση «Κυψέλη» και επί της διασταυρώσεως των οδών Καυκάσου 33 και Μήλου 2.
Οφειλέτης : ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 1.300,00 75.000,00 120.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΘΗΡΕΣΙΑ ΔΑΛΛΑ-ΠΟΛΥΖΩΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ : 1) Η πλήρης κυριότητα μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας μεζονέτα με στοιχεία (ΔΜ1-ΔΜ2) των τετάρτου (Δ’) και πέμπτου (Ε’) ορόφων συνολικής επιφάνειας 68,94τ.μ. Στην οριζόντια αυτή ιδιοκτησία ανήκει η αποκλειστική χρήση των με στοιχεία Ρ3α και Ρ3β δύο (2) ανοιχτών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτου του ισογείου επιφάνειας 10,125 τ.μ. και 2) η με στοιχεία Ρ3β ανοιχτή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του ισογείου επιφάνειας 10,125 τ.μ.
2) Η πλήρης κυριότητα μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας αποθήκη με στοιχεία (Α3) του υπογείου επιφάνειας 7,42τ.μ.
Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες στην Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου του Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνας στην οδό Καλοκαιρινού 28 και Ολύνθου.
Οφειλέτης : ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 78.000,00 3.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΚΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Eνα τουριστικό λεωφορείο μεταχειρισμένο εργοστασίου κατασκευής 716 μάρκας ΜΑΝ χρώματος Λευκού με αριθμό κυκλοφορίας ΧΚΗ-9378 με αριθμό πλαισίου WNAA030237B013699 και αριθμό κινητήρα D2866LDH20 πετρελαιοκίνητο 72 ΗΡ κυλινδρισμού 11.967 cc των 51 Θέσεων.
Οφειλέτης : ΜΑΧ TRAVEL E.Π.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς: 20.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ: Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 265,24 τ.μ. εκ του οποίου τμήμα εκτάσεως 48,60τ.μ. ρυμοτομείται, οπότε απομένει οικόπεδο καθαρής εκτάσεως 216,64 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχει ημιτελή οικοδομή (κατοικία και κατάστημα) που αποτελείται από α) υπόγειο επιφάνειας 52,98 τ.μ. β) ισόγειο επιφάνειας 61,80 τ.μ. και γ) δώμα επιφάνειας 55,00,τ.μ.εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος (Λούτσας) του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος στη θέση «ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗ» επί της διασταύρωσης των οδών Υπαπαντής και Δρόση.
Οφειλέτης : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΙΤΖΟΓΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 75.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ : Ενα διαμέρισμα του (Α΄) πρώτου ορόφου διώροφης οικίας στον Πειραιά στην Υδραϊκή συνοικία στην οδό Ηροδότου 46 με στοιχεία Α1 επιφάνειας 62,48 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ.ΜΕΞΗ
Τιμή πρώτης προσφορά: 30.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ : Ενα (1) οικόπεδο εκτάσεως 341,80 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Μαρκόπουλου στη συμβολή των οδών Κρήτης και Αγίας Παρασκευής στη θέση «ΚΑΓΚΕΛΙΑ ή ΚΑΓΚΕΛΗ» της περιοχής Πόρτο Ράφτη ΒΟΥΡΛΕΖΑ.
Οφειλέτης : ΑΣΗΜΙΝΑ ΒΑΡΟΥΤΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 65.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ : 1) To με τα στοιχεία ΥΠΟΓΕΙΟ 0’ που χαρακτηρίζεται ως «ενιαίος χώρος parking» επιφάνειας 1.256,78, 2) To με τα στοιχεία ΥΠΟΓΕΙΟ 1Α που χαρακτηρίζεται ως «ενιαίος χώρος parking» επιφάνειας 1.256,78 τ.μ. 3) To με τα στοιχεία ΥΠΟΓΕΙΟ 2A που χαρακτηρίζεται ως«ενιαίος χώρος parking» επιφάνειας 1.256,78 τ.μ. 4) To με τα στοιχεία ΥΠΟΓΕΙΟ 3Α που χαρακτηρίζεται ως «ενιαίος χώρος parking» επιφάνειας 1.256,78τ.μ. 5) Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ με τα στοιχεία ΙΣΟΓΕΙΟ Ι1 που χαρακτηρίζεται ως «ενιαίος χώρος parking» επιφάνειας 726,38 τ.μ. 6) Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ με τα στοιχεία ΙΣΟΓΕΙΟ Ι2 που χαρακτηρίζεται ως «ενιαίος χώρος βιοτεχνίας» επιφάνειας 531,44 τ.μ. 7) Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Α’ ΟΡΟΦΟΣ Α1 που χαρακτηρίζεται ως «βοηθητικοί χώροι βιοτεχνίας» επιφάνειας 222,94τ.μ. 8) Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ με τα στοιχεία Α’ ΟΡΟΦΟΣ Α2 που χαρακτηρίζεται ως «ενιαίος χώρος βιοτεχνίας» επιφάνειας 1.033,84 τ.μ. 9) Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ με τα στοιχεία «Β’ ΟΡΟΦΟΣ β» που χαρακτηρίζεται ως «ενιαίος χώρος βιοτεχνίας» επιφάνειας 1.210,17 τ.μ. 10) Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ με τα στοιχεία «Γ’ ΟΡΟΦΟΣ γ» που χαρακτηρίζεται ως «ενιαίος χώρος βιοτεχνίας» επιφάνειας 751,08τ.μ. και 11) Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ με τα στοιχεία «Δ’ ΟΡΟΦΟΣ δ» που χαρακτηρίζεται ως «ενιαίος χώρος βιοτεχνίας» επιφάνειας 247,56 τ.μ. ενός κτιρίου.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στον Δήμο Λαυρεωτικής στην ειδική θέση «ΠΑΝΟΡΜΟΣ» ενώ απέχει από την θάλασσα 600,00 μέτρα.
Οφειλέτης : GENERAL MARKETING HELLAS (ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ)
Τιμή πρώτης προσφοράς : 319.591,00 319.591,00 319.591,00 319.591,00 369.428,00 540.567,00 81.637,00 630.958,00 590.858,00 275.033,00 90.652,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : Τμήμα οικοπέδου επιφάνειας 180,93 μέσα στο οποίο έχει κτιστεί μεζονέτα με στοιχεία ΜΕΖΟΝΕΤΑ 1 Α του κτιρίου 1 και αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο που επικοινωνούν με εσωτερική κλίμακα. Το υπόγειο έχει συνολική επιφάνεια 81,32 τ.μ. Το ισόγειο έχει συνολική επιφάνεια 65,59 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στην οδό Ορφέως 5 της Δημοτικής Ενότητας Ανοιξης του Δήμου Διονύσου.
Οφειλέτες : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΙΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 157.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ : Ενα οικόπεδο εκτάσεως 716,50 τ.μ εντός ορίων οικισμού Ανω Βόλου στη θέση Αγία Τριάδα επί ανώνυμης οδού.
Οφειλέτης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΤΟΥΛΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 45.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ : Μια αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία (αποθήκη) οικοδομής εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου ΖΩΓΡΑΦΟΥ στη θέση ΚΟΥΠΟΝΙΑ ή ΓΟΥΔΙ επί της συμβολής των οδών Παπαδιαμαντοπούλου 166 και Ξυλούρη 1 επιφάνειας 164,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΡΟΥΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 38.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

* ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ : Οικόπεδο εντός της πόλεως Αργοστολίου Κεφαλληνίας επί της δημοτικής οδού Ανδρέα Χοϊδά 3 εκτάσεως 123 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχει ημιτελής τριώροφη οικοδομή με ισόγειο εμβαδού κύριας χρήσης 45,77 τ.μ. και βοηθητικής χρήσης (πατάρι) εμβαδού 34,58 τ.μ. δύο (2) ορόφους εμβαδού χώρων κύριας χρήσης 82,96 τ.μ. κοινόχρηστους χώρους 37,47 τ.μ. και παραδοσιακή κεραμοσκεπή.
Οφειλέτης : ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΛΥΨΩ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 149.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΜΩ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 2.905,81 τ.μ. με διώροφη οικίας στο Δήμο Κηφισιάς στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης επί της διασταυρώσεως των οδών Πανός 2 και Τερψιχόρης.
Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφη κατοικία – μεζονέτα, αποτελούμενη
από: α) Υπόγειο επιφάνειας 800,00 τ.μ. β) Ισόγειο επιφάνειας 651,61 τ.μ. γ) Πρώτο (Α’) όροφο επιφάνειας 307,20 τ.μ. και δ) σοφίτα επιφάνειας 120,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφορά: 2.220.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ : Ποσοστό 40% της πλήρους κυριότητας του με στοιχεία (Γ΄-2) διαμέρισμα του (Γ) ορόφου, της βήτα (Β) οικοδομής επιφάνειας 84,00τ.μ. στη θέση «Αγία Τριάδα» έναντι «ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ ΛΟΦΟΣ» Δήμου Νέου Ηρακλείου Αττικής επί των οδών Ζερβού 42 και Οδυσσέως 25.
Οφειλέτης : ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΑΣΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 26.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ : Η υπό στοιχεία (Α-1) οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επί της οδού Ασσου 7 στο Ελληνικό επιφάνειας 80,00 τ.μ.,
Οφειλέτης : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΑΡΜΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 80.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Οικόπεδο εκτάσεως 295,50 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχει οικοδομή ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 266,30 τ.μ. στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και επί των οδών Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης 69 και Δημ. Ψαρρού 80.
Οφειλέτες : 1) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΑΡΜΙΔΗΣ και 2) ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 188.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ : Ενα οικόπεδο εντός ορίων οικισμού «Βουνί» της Δημοτικής Ενότητας Παλικής του Δήμου Ληξουρίου εμβαδού 150 τ.μ. γωνιακό, περιφραγμένο. Εντός του οικοπέδου υπάρχει ισόγεια οικοδομή οικία συνολικού εμβαδού 70,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 34.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΜΩ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ : Οριζόντια ιδιοκτησία κατάστημα με στοιχεία (Κ-1) εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου Νέου Ηρακλείου Αττικής στη θέση ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΟΥΝΟ επί της διασταυρώσεως των οδών Π. Μικροπούλου 1 και Κηφισίας επιφάνειας 166 τ.μ.
Οφειλέτες : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΤΛΑΜΑΤΖΟΓΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 145.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ : 1. Η υπό στοιχεία (Α) Αποθήκη του Β υπογείου Πολυκατοικίας στο Χαλάνδρι Αττικής στη θέση «ΣΩΡΟΣ ή ΚΟΚΚΙΝΙΑ» Χαλανδρίου επί της διασταυρώσεως της Λεωφόρου Κηφισίας 368 και της οδού Ιθάκης 1 επιφάνειας 44,20 τ.μ. 2. Ο υπό στοιχεία (Υ-1) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων του Α’ υπογείου της άνω πολυκατοικίας επιφάνειας 40,00 τ.μ. 3. Ο υπό στοιχεία (Υ-2) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων του Α υπογείου επιφάνειας 149,00 τ.μ. 4. Το υπό στοιχεία (Κ-1) Κατάστημα του ισογείου με πατάρι, το οποίο επικοινωνεί με την κύρια αίθουσα του καταστήματος με εσωτερική κλίμακα επιφάνειας 199,40 τ.μ. το δε πατάρι έχει επιφάνεια 99,70 τ.μ.
5. Η υπό στοιχεία (Α-1) οριζόντια ιδιοκτησία του (Α) ορόφου επιφάνειας 159,00 τ.μ. 6. Η υπό στοιχεία (Β-1) οριζόντια ιδιοκτησία του (Β) ορόφου πολυκατοικίας επιφάνειας 159,00 τ.μ.
7. Η υπό στοιχεία (Γ-1) οριζόντια ιδιοκτησία του (Γ) ορόφου επιφάνεια 159,00 τ.μ. 8. Το Δικαίωμα υψούν πάνω από τον τρίτο (Γ) όροφο
Οφειλέτης : DIOPHAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 15.000,00 14.000,00 52.000,00 733.000,00 261.000,00 269.000,00 277.000,00 5.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ : 1. Η με στοιχεία (3Α) με κεραμοσκεπή μονοκατοικία στην οποία ανήκει η αποκλειστική χρήση οικοπέδου επιφάνειας 323,65 τ.μ. εντός του οποίου υπάρχει πισίνα διαστάσεων 3,76 μ. Χ 8,22 μ, 2. Η με στοιχεία (3Γ) με κεραμοσκεπή μονοκατοικία στην οποία ανήκει κατά αποκλειστική χρήση τμήμα οικοπέδου επιφάνειας 365,00 τ.μ. εντός του οποίου υπάρχει πισίνα διαστάσεων 3,91 μ. Χ 11,71 μ. 3. Η με στοιχεία (3Δ) με κεραμοσκεπή μονοκατοικία στην οποία ανήκει κατά αποκλειστική τμήμα οικοπέδου επιφάνεθας 440,00 τ.μ. εντός του οποίου υπάρχει πισίνα διαστάσεων 4,23 μ. Χ 10,35 μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε συγκρότημα μονοκατοικιών επί οικοπέδου, άρτιου και οικοδομήσιμου στις Σπέτσες εντός του (436) Ο.Τ. στη θέση «Αγία Μαρίνα» εκτάσεως του οικοπέδου 1.434,37 τ.μ.
Οφειλέτης : ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΙΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΙΟΥΡΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 551.000,00 840.000,00 836.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ : Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Σπετσών στην θέση «Αγία Μαρίνα» εκτάσεως 1.356,47 τ.μ.
Οφειλέτης : «ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και δ.τ. «ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ Α.Ε.»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.022.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Ενα (1) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο μέσα στο οποίο υπάρχει πολυόροφη οικοδομή (κτίριο γραφείων και καταστημάτων) στο Δήμο Αθηναίων επί της συμβολής των οδών Μιχαήλ Βόδα 10 και Μακεδονίας 1 εκτάσεως 271,25 τ.μ.
Η οικοδομή αποτελείται από: Υπόγειο συνολικής επιφάνειας 189,70 τ.μ. ισόγειο συνολικής επιφάνειας 209,85 τ.μ. με πατάρι (μεσοπατώματος) συνολικής
επιφάνειας 90,00 τ.μ. Πρώτο όροφο (Α) συνολικής επιφάνειας 189,70 τ.μ. δεύτερο (Β) όροφο συνολικής επιφάνειας 189,70 τ.μ., τρίτο (Γ) όροφο συνολικής επιφάνειας 189,70 τ.μ., τέταρτο (Δ) όροφο συνολικής επιφάνειας 189,70τ.μ., πέμπτο (Ε) όροφο συνολικής επιφάνειας 189,70 τ.μ. και δώμα (ταράτσα).
Οφειλέτης : «ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και δ.τ. «ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ Α.Ε.»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.027.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ : Οικόπεδο εμβαδού 1.165,01τμ στη θέση Μεσογγή τ.κ. Χλωμοτιανών της Δ.Ε. Μελιτειέων Δήμου Κέρκυρας μέσα στο οποίο υπάρχει α) Διώροφη οικοδομή κατάστημα εμβαδού συνολικού 211,29 τμ β) Ισόγειο κατάστημα εμβαδού 29,75 τμ και γ) Ισόγειο κτίσμα κατάστημα εμβαδού 31,66 τμ
Οφειλέτης : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΓΓΑΡΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 150.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΡΗΓΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Οικόπεδο με κτίσματα στην Αθήνα στη συνοικία «Γερανίου» και στη συμβολή των οδών Κολωνού 23 και Κεραμικού 26 συνολικής εκτάσεως 216,55 τ.μ.
Επί του οικοπέδου υπάρχει μία παλαιά οικία αποτελούμενη από ημιυπόγειο ημιανώγειο, ενός ορόφου και μία σοφίτα.
Οφειλέτης : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΓΟΥΡΙΤΣΑΣ
Τιμή πρώτης προσφορά: 600.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΚΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ : 1) Η υπό στοιχεία (Α) οικοδομή η οποία αποτελείται: από υπόγειο με στοιχεία (Υ-Α) επιφάνειας 40,00 τ.μ. ισόγειο εμβαδού 12,50 τ.μ. Πρώτο όροφο επιφάνειας 61,32 τ.μ. Δεύτερο όροφο επιφάνειας 61,32 τ.μ.
2) Η υπό στοιχεία (Β) οικοδομή η οποία αποτελείται από: υπόγειο με στοιχεία (Υ-Β) επιφάνειας 40,00 τ.μ. πρώτο όροφο επιφάνειας 61,32 τ.μ. Δεύτερος όροφος επιφάνειας 61,32 τ.μ.
3) Ενα οικόπεδο το οποίο έχει εμβαδό 175,00 τ.μ. εντός του οποίου υπάρχει ισόγεια πεπαλαιωμένη κεραμοσκεπής οικία επιφάνειας 46,00 τ.μ. επί της 1ης παρόδου της δημοτικής οδού Ψαρών 5.
Οφειλέτης : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 117.000,00 100.000,00 13.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΡΙΓΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ : Ενα αγροτεμάχιο εκτάσεως 6.675,00 τ.μ. με αποθήκη και πηγάδι στη θέση «Φανάρι ή Πλακάκια» του Δήμου Αίγινας
Οφειλέτης : Α. ΣΑΛΙΑΡΕΛΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ-ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 650.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ : Α) Ενας αγρός εκτάσεως 20.525 τ.μ.της Δημοτικής Ενότητας Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού στη θέση ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΗ εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης του οικισμού Επανομής άρτιο και οικοδομήσιμο σε απόσταση 800 μέτρα από τη θάλασσα Β) Ενας αγρός με αριθμό 519 εκτάσεως 5.526,84 τ.μ.στη θέση «ΝΙΚΟΒΙΛΛΙ», στην Δημοτική Ενότητα Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού.
Οφειλέτες : ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 150.900,00 47.900,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ : 1) Το υπ’ αριθμ. 1159 αγροτεμάχιο εμβαδού 2.750,00 τ.μ. στη θέση «Δοβρά» ή «Καλή Παναγιά» στην Δημοτική Ενότητα Πατρίδας του Δήμου Βέροιας Ημαθίας. Μέσα στο αγροτεμάχιο υπάρχει μονοκατοικία η οποία αποτελείται από: α) πυλωτή εμβαδού 68,75 τ.μ., β) ισόγειο εμβαδού 68,75 τ.μ. και γ) 1ο όροφο εμβαδού 52,25 τ.μ. 2) Διαιρετό τμήμα του υπ’ αριθμ. 749 ή 1147α αγροτεμαχίου, εμβαδού 2.000,00 τ.μ. από τεμάχιο ολικής έκτασης 4.106,548 τ.μ. στην κτηματική περιοχή Δημοτικής Ενότητας Πατρίδας του Δήμου Βέροιας Ημαθίας στη θέση «Τουρκοχώρι».
Οφειλέτης : ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 62.000,00 6.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΠΕΤΣΚΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ : Αγροτεμάχιο έκτασης 2.088,82 τ.μ. με ισόγεια κατοικία στη θέση «ΗΜΕΡΟ ΠΕΥΚΟ» ή «ΣΚΙΝΘΙ» του Δήμου Σπάτων Αττικής στην περιοχή του αγροκτήματος Βουρβά Σπάτα εκτός σχεδίου πόλεως άρτιο και οικοδομήσιμο. Επί του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί ισόγεια κατοικία εμβαδού 171,35 τ.μ.
Οφειλέτες : ΦΟΙΒΟΣ-ΟΡΦΕΑΣ ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 137.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΓΚΑΝΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ : 1. Α) Το με στοιχείο: Κ-6 κατάστημα του ισογείου του κτιρίου ένα με εσωτερική σκάλα καθόδου προς τη με στοιχεία Υ-8 αποθήκη του υπογείου και έχει επιφάνεια καθαρή και μικτή 120,11 τ.μ. και Β) Την με στοιχεία Υ-6 αποθήκη του υπογείου και επικοινωνεί με εσωτερική σκάλα με το υπό στοιχεία Κ-6 κατάστημα του ισογείου επιφάνειας καθαρή και μικτή 120,11 τ.μ. Στην ανωτέρω οριζόντια ιδιοκτησία ανήκει ο με στοιχεία Π-19 χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου επιφάνειας 16,50 τ.μ.
2. Α) Το με στοιχεία Κ-7 κατάστημα του ισογείου με εσωτερική σκάλα καθόδου προς την με στοιχεία Υ-7 αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 94.43 τ.μ. και Β) Την με στοιχεία Υ-7 αποθήκη του υπογείου και επικοινωνεί με εσωτερική σκάλα με το υπό στοιχεία Κ-7 κατάστημα του ισογείου επιφάνειας καθαρή και μικτή 94,43 τ.μ.
Στη ανωτέρο οριζόντια ιδιοκτησία ανήκουν οι με στοιχεία Π-17 και Π-18 χώροι στάθμευσης αυτοκινήτου ασκεπείς του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου.
3) Το με στοιχεία Γ-2 γραφείο του πρώτου ορόφου επιφάνειας καθαρή και μικτή 140 τ.μ.
Οι παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικοδομή με στοιχεία KTIPΙO ΕΝΑ στην Λεωφ. Καραμανλή στο εγκεκριμένο σχέδιο της Λάρισας στο 2ο χιλ. ΠΕΟ Λάρισας- Θεσσαλονίκης και σε δύο ανώνυμες οδούς και την οδό Ευρυάλης.
Οφειλέτης : ΝΤΟΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 149.500,00 128.500,00 92.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ : Οικόπεδο εκτάσεως 2574,40τ.μ. και μετά τη ρυμοτόμηση του 900,77τ.μ. απέμεινε έκταση 1568,62 τ.μ. στον οικισμό Αλεποχωρίου στη Δημοτική Ενότητα Βιλλίων στη θέση «ΠΕΤΡΑ ΛΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ».
Επί του οικοπέδου υπάρχει ισόγεια οικοδομή επιφάνειας 169,80 τ.μ.
Οφειλέτης : ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΙΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΙΟΥΡΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 200.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ : Το 1/2 εξ αδιαιρέτου της με στοιχεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ 3 τριώροφης κατοικίας-μεζονέτας εκτάσεως 457,47τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Βριλησσίων και επί της οδού Αργυροκάστρου 27. και αποτελείται από α) υπόγειο συνολικής επιφάνειας 113,80 τ.μ. β) ισόγειο επιφάνειας 52,60τ.μ. και ημιυπαίθρο χώρο 7,56 τ.μ. γ) πρώτο όροφο επιφάνειας 52,60τ.μ. και ημιυπαίθριο χώρο μ.τ. 7,56, δ) δεύτερο όροφο επιφάνειας 15,01τ.μ. και ημιυπαίθριο χώρο 8,65τ.μ.
Οφειλέτης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΚΩΤΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 135.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

* ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : 1) Η υπό αριθμό δύο (2) οριζόντια ιδιοκτησία Γραφείο του τρίτου (Γ) ορόφου του Κτιρίου ΒΗΤΑ (Β) ΠΥΡΓΟΣ 2) η υπό αριθμό τρία (3) οριζόντια ιδιοκτησία – Γραφείο του τρίτου (Γ) ορόφου του Κτιρίου ΒΗΤΑ (Β) ΠΥΡΓΟΣ 3) η υπό αριθμό τέσσερα (4) οριζόντια ιδιοκτησία – Γραφείο του τρίτου (Γ) ορόφου του Κτιρίου ΒΗΤΑ (Β) ΠΥΡΓΟΣ 4) η υπό αριθμό πέντε (5) οριζόντια ιδιοκτησία – Γραφείο του τρίτου (Γ)ορόφου του Κτιρίου ΒΗΤΑ (Β) ΠΥΡΓΟΣ, 5) η υπό αριθμό έξι (6) οριζόντια ιδιοκτησία – Γραφείο του τρίτου (Γ) ορόφου του Κτιρίου ΒΗΤΑ (Β) ΠΥΡΓΟΣ 6) η υπό αριθμό εννέα (9) οριζόντια ιδιοκτησία – Γραφείο του τρίτου (Γ’) ορόφου του Κτιρίου ΒΗΤΑ (Β) ΠΥΡΓΟΣ 7) η υπό αριθμό δεκαπέντε (15) οριζόντια ιδιοκτησία – Γραφείο του τετάρτου (Δ’) ορόφου του Κτιρίου ΒΗΤΑ (Β) ΠΥΡΓΟΣ 8) η υπό τον αριθμό δέκα (10) οριζόντια ιδιοκτησία – Γραφείο του τετάρτου (Δ’) ορόφου του Κτιρίου ΒΗΤΑ (Β) ΠΥΡΓΟΣ 9) η υπό τον αριθμό έντεκα (11) οριζόντια ιδιοκτησία – Γραφείο του τετάρτου (Δ’) ορόφου του Κτιρίου ΒΗΤΑ (Β) ΠΥΡΓΟΣ 10) η υπό τον αριθμό δώδεκα (12) οριζόντια ιδιοκτησία – Γραφείο του τετάρτου (Δ’) ορόφου του Κτιρίου ΒΗΤΑ (Β) ΠΥΡΓΟΣ 11) η υπό τον αριθμό δεκατρία (13) οριζόντια ιδιοκτησία – Γραφείο του τετάρτου (Δ’) ορόφου του Κτιρίου ΒΗΤΑ (Β) ΠΥΡΓΟΣ και 12) η υπό τον αριθμό δεκατέσσερα (14) οριζόντια ιδιοκτησία – Γραφείο του τετάρτου (Δ’) ορόφου του Κτιρίου ΒΗΤΑ (Β) ΠΥΡΓΟΣ ενός πολυώροφου κτιριακού συγκροτήματος επί της Λεωφόρου Κηφισίας 32.
Οφειλέτης : L.P. ELLINAS HELLAS INVESTMENTS LIMITED
Τιμή πρώτης προσφοράς : 107.415.00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 86.100,00 200.255,00 52.960,00 52.960,00 52.960,00 52.960,00 140.675,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ :1) Ενα αγροτεμάχιο στη θέση ‘ΠΡΟΣΑΛΕΣΙ’ της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα εκτάσεως 2.933,03 τ.μ.
2) Ενας αγρός στη θέση ‘ΠΡΟΣΑΛΕΣΙ’ της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα εκτάσεως 1.420,50 τ.μ.
Οφειλέτης : ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφορά: 85.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ : 1) Το υπό στοιχεία (Β-3) γραφείο του (Β’) ορόφου επιφάνειας 50,58 τ.μ. 2) Το υπό στοιχεία (Β-4) διαμέρισμα του (Β’) ορόφου επιφάνειας 53,53 τ.μ. 3) Το υπό στοιχεία (Β-5) διαμέρισμα του (Β) ορόφου επιφάνειας 122,98 τ.μ. 4) Το υπό στοιχεία (Β-6) διαμέρισμα του (Β) ορόφου επιφάνειας 142,55 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικοδομή στον Δήμο Πειραια στην Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου και επί της συμβολής των οδών Βασιλέως Γεωργίου Α’ 17, Πραξιτέλους 131 και Κουντουριώτου 138.
Οφειλέτης : ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛ-ΕΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς : 33.500,00 17.700,00 36.700,00 42.500,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου από ένα κατάστημα του ισογείου με επί των οδών 28ης Οκτωβρίου 53 και Μακεδονίας εμβαδού 103τ.μ.και με υπόγειο χώρο εμβαδού 103τ.μ. και με πατάρι επιφάνειας 15 τ.μ.
Οφειλέτης : ΦΩΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 63.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ : Αγρός με αριθμό 2054 στη κτηματική περιοχή της Δημοτικής ενότητας Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού έκτασης 5.293,47τ.μ. με δικαίωμα ανοικοδομήσεως σε συγκεκριμένο τμήμα του αγρού εκτάσεως 2.646,735 τ.μ. Η οικοδομή που έχει αναγερθεί στο τμήμα αυτό του αγρού αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 91,04 τ.μ. από υπερυψωμένο ισόγειο εμβαδού 60,56 τ.μ. και από πρώτο όροφο εμβαδού 51,28 τ.μ.
Οφειλέτες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΝΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 270.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ : Εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας το οποίο έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 12.312 τ.μ. επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Κιλκίς Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου το οποίο ακίνητο οικόπεδο προήλθε με αγορά τριών (3) κεχωρισμένων τμημάτων αγρών και ειδικότερα:
Α) Ενός τμήματος αγρού εκτάσεως 8.000 τ.μ. στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νεοχωρούδας του Δήμου Καλλιθέας Θεσσαλονίκης επί της δημόσιας οδού Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, Β) Τμήμα αγρού στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νεοχωρούδας του Δήμου Καλλιθέας Θεσσαλονίκης εκτάσεως 1.118 τ.μ. και Γ) τμήμα αγρού στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νεοχωρούδας του Δήμου Καλλιθέας Θεσσαλονίκης εκτάσεως 3.194 τ.μ. Εντός του ανωτέρω γηπέδου έχει ανεγερθεί ένα συγκρότημα κτιρίων το οποίο διαθέτει συνολική επιφάνεια 3.500,50 τ.μ. και αποτελείται από ισόγειο και τμήμα ορόφου.
Οφειλέτης : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΙΩΑΚΕΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 580.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : Ποσοστό 100% μιας χωριστής και αυτοτελούς κάθετης ιδιοκτησίας οικοδομής επιφάνειας 350,57τ.μ. σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στη θέση «Φασιδέρι» πρώην Δήμου Μαραθώνος και ήδη στη Δημοτική Ενότητα Ανοίξης του Δήμου Διονύσου επί της οδού Πρωταγόρα 5. Το ανωτέρω οικόπεδο έχει έκταση 701,15τ.μ.
Πρόκειται για μία μονοκατοικία η οποία αποτελείται από: υπόγειο επιφάνειας 149,28τ.μ. ισόγειο επιφάνειας 110,27τ.μ.και Α΄ όροφο επιφάνειας 86,72τ.μ. Οι στάθμες της μονοκατοικίας επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερικό κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα.
Οφειλέτες : ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 443.497,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : Α) Ενας αγρός στην θέση «Μυγδαλέζα» της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας του Δήμου Διονύσου επί της οδού Μακεδονίας Αϊλιά εκτάσεως 1.000 τ.μ.
β) Η ψιλή κυριότητα ενός αγροτεμαχίου στην θέση «Μυγδαλέζα» της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας του Δήμου Διονύσου επί της οδού Μακεδονίας Αϊλιά εκτάσεως 1.500 τ.μ.
Οφειλέτης : ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΕΤΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 20.000,00 31.500,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ : Το 1/2 εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας (καταστήματος) του ισογείου πολυώροφης οικοδομής σε οικόπεδο εκτάσεως 294,50 τ.μ. στο Δήμο Νέας Ιωνίας στη θέση «Κομμάτι Λαζάρου» επί της οδού Χαλανδρίου 27 και Ιφιγενείας 25.
Οφειλέτης : ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΑΛΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 73.200,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

* ΔΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ : Μια διώροφη παλαιά οικία συνολικού εμβαδού 52,66 τ.μ. με εμβαδό κάθε ορόφου 26,33 τ.μ. Η ανωτέρω οικία είναι κτισμένη σε οικόπεδο εκτάσεως 36,97τ.μ. εντός ορίων του οικισμού της Αγίας Κυριακής άρτιο και οικοδομήσιμο.
Οφειλέτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 31.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΣΤΑΥΡΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ : Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός αγροτεμαχίου εκτός σχεδίου πόλεως στη θέση «ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ» της Τοπικής Κοινότητας Ραχούλας της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου του Δήμου Καρδίτσας εκτάσεως 5.034,80 τ.μ.
Το αγροτεμάχιο είναι περιφραγμένο με τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος.
Εντός του αγροτεμαχίου υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουργούν ενιαία ως βιοτεχνία. Πιο συγκεκριμένα: 1) Βιοτεχνικό κτίριο επιφάνειας 240,00 τ.μ. 2) Υπόστεγο επιφάνειας 276,00 τ.μ. 3) Κτίσμα μεταλλικής κατασκευής επιφάνειας 150,00 τ.μ. 4) Υπόστεγα επιφάνειας 100,00 τ.μ.5)Στέγαστρα επιφάνειας περίπου 280,00 τ.μ. και 6) Δυο κτίρια συνολικής επιφάνειας 75,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 88.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ : 1) Η οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου οικοδομής με στοιχεία (Β-1) επιφάνειας 66,39τ.μ. Στην πιο πάνω οριζόντια ιδιοκτησία ανήκει η αποκλειστική χρήση της με αριθμό (3) θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου επιφάνειας 10,12τ.μ. και 2) Η οριζόντια ιδιοκτησία (αποθήκη) του υπογείου της οικοδομής με στοιχεία (Υ-2) επιφάνειας 5,90 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής στη θέση «ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ» επί των οδών Μιαούλη, Κανάρη 26 και Πλάτωνος 41.
Οφειλέτης : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 103.600,00 2.400,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ : Α) Η υπό στοιχεία (Β) οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου επιφάνειας 159,22 τ.μ. είναι οροφοδιαμέρισμα και έχει θέα προς την θάλασσα.
Β) Η υπό στοιχεία (Υ2) οριζόντια ιδιοκτησία-αποθήκη του υπογείου
επιφάνειας 8,60 τ.μ.
Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε πολυκατοικία εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Συνοικισμού Ευρυάλης Γλυφάδας του Δήμου Γλυφάδας επί της οδού Γαληνού 28.
Οφειλέτης : ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 318.000,00 5.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ : Α) Η υπό στοιχεία Α διαμέρισμα του πρώτου (Α’) ορόφου επιφάνειας 159,22 τ.μ. είναι οροφοδιαμέρισμα και έχει θέα προς την θάλασσα.
Β) Η υπό στοιχεία (Υ1) οριζόντια ιδιοκτησία αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 8,75 τ.μ.
Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε πολυκατοικία εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Συνοικισμού Ευρυάλης Γλυφάδας του Δήμου Γλυφάδας επί της οδού Γαληνού 28.
Οφειλέτης : ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ – ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΠΑΝΟΥ
Τιμή πρώτης προσφορά: 248.500,00 4.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ : Α) Η υπό στοιχεία (Γ) οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου επιφάνειας 159,22 τ.μ. είναι οροφοδιαμέρισμα και έχει θέα προς την θάλασσα.
Β) Η υπό στοιχεία (Υ3) οριζόντια ιδιοκτησία-αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 11,90 τ.μ.
Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε πολυκατοικία εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Συνοικισμού Ευρυάλης Γλυφάδας του Δήμου Γλυφάδας επί της οδού Γαληνού 28.
Οφειλέτης : ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 328.000,00 6.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας ενός οικοπέδου, άρτιου και κατά παρέκκλιση οικοδομήσιμου εκτάσεως 160,99τμ με διώροφη οικοδομή με πυλωτή, η οποία αποτελείται από δύο ορόφους επιφάνειας 84,66τμ έκαστος και συνολικής επιφανείας 169,32τμ στην Δημοτική Ενότητα Υμηττού του Δήμου Δάφνης Υμηττού στη θέση «Σωρός ή Ξάχωνες» στη διασταύρωση των οδών Δαβάκη Πίνδου 16 και Σεϊζάνη.
Οφειλέτης : 1. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΚΥΡΟΜΙΤΗΣ 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡΑΒΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 249.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ : Τμήμα οικοπέδου εκτάσεως 423,22 τ.μ.με αριθμό ένα (1) μέσα στο οποίο υπάρχει κτίριο στη Δημοτική Ενότητα Μαλακάσης του Δήμου Ωρωπού στον οικισμό «Μήλεσι» επί των παραλλήλων οδών Ελαιών 5 και Κερκύρας.
Το κτίριο αποτελείται από: 1) υπόγειο επιφάνειας 64,12τμ β) ισόγειο και έχει συνολική επιφάνεια 171,76τμ και γ) (Α) όροφο επιφάνειας 125,31τμ
Οφειλέτης : 1. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΙΔΕΡΗ 2. ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΠΑ 3. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΠΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 402.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : Το υπ’ αριθμόν (1) διαμέρισμα του πρώτου (Α’) ορόφου επιφάνειας 51 τ.μ. στο οποίο ανήκει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης της υπ’ αριθμό (Ρ2) ανοιχτής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου επιφάνειας 12,15τ.μ. του ισογείου πολυκατοικίας του Δήμου Μεταμόρφωσης επί της οδού Θεοτοκοπούλου 47.
Οφειλέτης : ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 82.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: Το διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου οικοδομή στο Περιστέρι επί των οδών Ιουστινιανού 4 και Καλλιπόλεως επιφάνειας 82,33 τ.μ.
Οφειλέτης : ΛΙΟΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 60.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ : 1. Η (Ι2) οριζόντια ιδιοκτησία – κατάστημα του ισογείου επιφάνειας 72,11 τ.μ.
2. Η (Ι3) οριζόντια ιδιοκτησία κατάστημα του ισογείου επιφάνειας 47,33 τ.μ.
3.Η (Α2) οριζόντια ιδιοκτησία γραφείο του πρώτου ορόφου επιφάνειας 82,38 τ.μ.
4. Η (Α3) οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου ορόφου επιφάνειας 43,94 τ.μ.
5. Η (Δ5) οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου επιφάνειας 103,05 τ.μ.
6. Η (Ε1) οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου επιφάνειας 121,15 τ.μ.
7. Η (Ε2) οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου επιφάνειας 131,64 τ.μ.
8. Η (ΣΤ1) οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του έκτου ορόφου η οποία καταλαμβάνει ολόκληρο τον έκτο όροφο επιφάνειας 35,20 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε πολυκατοικία στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου και επί της διασταυρώσεως των οδών Χρήστου Μάντικα και Αραφηνιδών Αλών.
Οφειλέτης : ΕΡΓΑ ΡΑΦΗΝΑΣ – Α. ΚΑΝΟΝΗΣ – Σ. ΜΑΝΙΑΚΗΣ Ο.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 39.000,00 21.000,00 46.000,00 22.000,00 55.000,00 66.000,00 71.000,00 60.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Α. Δύο δισκοσβάρνες με 32 δίσκους η κάθε μία εργοστασιακής κατασκευής «ΒΕΚΑΜ» αγνώστου χρόνου κατασκευής.
Β. Μία σιτοσπαρτική μηχανή 18 θέσεων εργοστασιακής κατασκευής «ΒΕΚΑΜ» αγνώστου χρόνου κατασκευής.
Γ. Eνα φορτηγό ιδιωτικής χρήσης που φέρει πάτωμα με αριθμό κυκλοφορίας ΝΙΡ 7226 μάρκας MERCEDES – BENZ (κωδικός εργοστασίου: 6028) χρώματος κίτρινου δύο θέσεων, τριών αξόνων και οκτώ τροχών.
Οφειλέτης: ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒΕΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.000,00 2.000,00 3.000,00 10.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ : 1.Το διαμέρισμα του Τρίτου (Γ’) ορόφου επιφάνειας 109,27 τ.μ.
2. Το διαμέρισμα του Τετάρτου (Δ΄) ορόφου επιφάνειας 109,27 τ.μ.
3. Το διαμέρισμα του Δώματος επιφάνειας 12,10 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στη Θέση «Πάτημα» του Δήμου Βριλησσίων επί της οδού Πεντέλης 26.
Οφειλέτης : ΧΟΡΕΥΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 148.000,00 166.000,00 18.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Το υπ’ αριθμόν δύο (2) διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) ορόφου με στοιχεία (Β2) επιφάνειας 98,00 τ.μ. στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Φερρών 3.
Οφειλέτης : ΖΟΥΛΦΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 73.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : Το με στοιχεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ 3 (Κ3) διαμέρισμα του πρώτου (Α) ορόφου οικοδομής στη Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Μακεδόνων και Θρακών «η Μακεδονία» επί των παραλλήλων οδών Ναούσης 4 και Βέρροιας
Το με στοιχεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ 3 (Κ3) διαμέρισμα του πρώτου (Α) καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο (Α) όροφο επιφάνειας 202,64 τ.μ.
Οφειλέτης : ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΣΟΥΡΑΚΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 115.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΔΡΗ ΔΡΑΚΟΥΔΗ-ΔΗΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : Ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας ενός οικοπέδου με οικοδομή-μονοκατοικία στην κοινότητα των Θρακομακεδόνων, στους πρόποδες της Πάρνηθας με το όνομα «Μπίλιτζα ή Μπίλιζα ή Βίλιζα» του Δήμου Αχαρνών στην οδό Κασσάνδρου 5.
Το ανωτέρω οικόπεδο έχει έκταση 1.000,10τ.μ. ενώ η οικία που έχει ανεγερθεί αποτελείται από το υπόγειο επιφάνειας 50 τ.μ. το ισόγειο επιφάνειας 100 τ.μ. και από τον πρώτο (Α΄) όροφο επιφάνειας 100 τ.μ.
Οφειλέτης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΝΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφορά: 206.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ : Ενα γήπεδο (αγροτεμάχιο) εκτάσεως 4.537,33 τ.μ. στη θέση «Πόρτσι – Σφαγεία» του Λήμου Κρωπίας Αττικής και ειδικότερα επί της συμβολής της επαρχιακής Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου και της οδού Ηφαίστου. Επί του γηπέδου υπάρχει κτίριο αποτελούμενο από:
1) δύο (Α’ και Β’) υπόγεια με χρήση συνεργείου αυτοκινήτων. Η ΣΤΑΘΜΗ Β’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ έχει επιφάνεια 826,30 τ.μ. και η ΣΤΑΘΜΗ Α’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ έχει επιφάνεια 826,30 τ.μ.,
2) ισόγειο με ημιώροφο με χρήση καταστήματος- γραφείων. Η ΣΤΑΘΜΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ έχει επιφάνεια 826,30 τ.μ. και η ΣΤΑΘΜΗ ΗΜΙΟΡΟΦΟΥ έχει επιφάνεια 136 τ.μ.,
3) ΣΤΑΘΜΗ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ επιφάνειας 826,30 τ.μ. με χρήση γραφείων,
4) ΣΤΑΘΜΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ επιφάνειας 826,30 τ.μ.
Οφειλέτης : ΡΕΝΩ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.700.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ : Επί της πλήρους κυριότητας αγροτεμαχίου με κτίσματα άρτιο και οικοδομήσιμο στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας επιφάνειας 18.649 τ.μ.
Εντός του αγροτεμαχίου υπάρχει βιομηχανική εγκατάσταση που περιλαμβάνει :
Κτίριο Κ1: Ισόγειος αποθηκευτικός χώρος συνολικής επιφάνειας 822,20 τ.μ.
Κτίριο Κ2: Ισόγειο κτίσμα γερανογέφυρας με μία γερανογέφυρα αποθηκευτικός χώρος επιφάνειας 295,10 τ.μ.
Κτίριο Κ3: Ισόγειο κτίσμα γερανογέφυρας επιφάνειας 1.817,29 τ.μ.
Κτίριο Κ4: Ισόγειο κτίσμα γερανογέφυρας επιφάνειας 710,38 τ.μ.
Κτίριο Κ5: Ισόγειο κτίσμα γερανογέφυρας επιφάνειας 363,75) τ.μ.
Κτίριο Κ5β Επέκταση του κτιρίου Κ5: Ισόγειο κτίσμα μεταλλικής κατασκευής επιφάνειας 101,85 τ.μ.
Αποθήκη 1: από σκυρόδεμα επιφάνειας 193,20 τ.μ. Αποθήκη 2α ισόγεια: από σκυρόδεμα επιφάνειας 36,00 τ.μ. επέκταση της αποθήκης αυτής Αποθήκη 2β ισόγεια: επιφάνειας 26,11 τ.μ. Αποθήκη 3 ισόγεια: από σκυρόδεμα συνολικής επιφάνειας 300,00 τ.μ. Λεβητοστάσιο: επιφάνειας 10,08 τ.μ. Αποθήκη και τουαλέτα: συνολικής επιφάνειας 45,00 τ.μ., Κτίριο Κ5α πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσεως ισόγειο: μεταλλικής κατασκευής προκατασκευασμένο επιφάνειας 42,64 τ.μ. Εκκλησάκι: επιφάνειας 6,94 τ.μ., Φυλάκιο: επιφάνειας 6,44 τ.μ.
Εντός του αγροτεμαχίου υπάρχουν επίσης δεξαμενή νερού από μπετόν επιφάνειας 42,93 τ.μ. αντλιοστάσιο ύδατος επιφάνειας 16,65 τ.μ.
Οφειλέτης : ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.330.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : Οικόπεδο με εργοστασιακό χώρο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Ιωάννη Ρέντη και επί της παρόδου Αγ. Αννης 3-5 και Γούναρη εκτάσεως 8.075,00 τ.μ.
Επί του οικοπέδου υπάρχουν(4) ισόγεια κτίσματα τα οποία αποτελούν ενιαίο εργοστασιακό χώρο.
Το κτίσμα με τον λατινικό αριθμό (I) έχει επιφάνεια 642,00 τ.μ.
Το κτίσμα με τον λατινικό αριθμό (II) έχει επιφάνεια 1.033,00 τ.μ.Το κτίσμα με τον λατινικό αριθμό (III) έχει επιφάνεια 1.366,00 τ.μ. και Το κτίσμα με τον λατινικό αριθμό (IV) έχει επιφάνεια 256,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΦΟΙ ΧΑΛΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 4.500.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ : Μία αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α΄) ορόφου οικοδομής βιοτεχνικός χώρος ειδών ταξιδίου επιφάνειας 218,50 τμ η οποία καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο όροφο πολυώροφης οικοδομής στο Περιστέρι Αττικής στη θέση «Χαϊδαρρόρευμα» ή «Κανδήλι Περιστερίου» στην οδό Πατριάρχου Σεργίου 26.
Οφειλέτης : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 76.700,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

* ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ : Oικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο με τετραώροφη οικοδομή επιφάνειας 3.080,00 τ.μ. στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου και επί της διασταυρώσεως των οδών Πειραιώς 67 και Ανδριανοπούλου.
Η οικοδομή αποτελείται :
-Στάθμη Β’ υπογείου επιφάνειας 2.033,17 τ.μ.
-Στάθμη Α’ υπογείου επιφάνειας 2.033,17 τ.μ.
-Στάθμη Ισογείου επιφάνειας 1.218,15 τ.μ.
-Στάθμη Α’ ορόφου επιφάνειας 1.194,20 μ.τ. πλέον εξωστών επιφάνειας 46,00 τ.μ.
-Στάθμη Β’ ορόφου επιφάνειας 722,54 μ.τ. πλέον ημιυπαίθριων χώρων επιφάνειας 378,33 τ.μ. και εξωστών επιφάνειας 19,44 τ.μ.
-Στάθμη Γ’ ορόφου επιφάνειας 249,15 μ.τ. πλέον ημιυπαίθριων χώρων επιφάνειας 196,18 τ.μ. και εξωστών επιφάνειας 44,21 τ.μ.
Οφειλέτης: Σ. ΜΠΕΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 4.160.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ : 1) Διαμέριμσα στον τέταρτο όροφο εμβαδού 160 τ.μ. και 2) κατοικία (σοφίτα) πάνω από τον τέταρτο όροφο εμβαδού 80 τ.μ. στον Δήμο Κέρκυρας επί των οδών Ελευθερίας και Καποδιστρίου 9.
Οφειλέτης : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΕΡΕΚΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 688.000,00 137.600,00 Ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1) Η με στοιχεία (Υ-1) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 212 τ.μ. 2) η με στοιχεία (Υ-2) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 41 τ.μ. 3) το με στοιχεία (ΙΚ-1) κατάστημα του ισογείου ορόφου επιφάνειας 543 τ.μ. και 4) το με στοιχεία (ΑΑ) κατάστημα του πρώτου (Α΄) ορόφου επιφάνειας 541 τ.μ. παλαιάς διώροφης οικοδομής επαγγελματικών χώρων στο Δήμο Αθηναίων στη συνοικία «Κολωνός» ή «Ακαδημία Αθηνών» στη συμβολή των οδών Λένορμαν 151 με την οδό Λεβιδίου.
Οφειλέτης : ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 56.000,00 12.000,00 1.300.000,00 157.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ : 1. Ενα κατάστημα του ισογείου με εσωτερική αρίθμηση ΔΥΟ (2), καθαρού εμβαδού του καταστήματος 137,50 τ.μ. Την αποθήκη του υπογείου της ανωτέρω οικοδομής με εσωτερική αρίθμηση ΔΥΟ (2) εμβαδού 150,00 τ.μ
2. Ενα κατάστημα του Α΄ ορόφου της ανωτέρω οικοδομής με εσωτερική αρίθμηση ΔΥΟ (2) καθαρού εμβαδού 137,50 τ.μ. Το παραπάνω ακίνητο είναι εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου μη αρδευόμενο βλέπει σε Εθνική ή επαρχιακή οδό και έχει απόσταση από την θάλασσα 130 μέτρα.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικόπεδο στην Καλλιθέα Νέας Χιλής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο 2ο χλμ. της Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης–Ν. Χιλής (στον παράπλευρο δρόμο) στην θέση «ΔΕΛΦΙΝΙ».
Οφειλέτης : INFORMATICA Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 179.000,00 108.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ : Η πλήρης κυριότητα ενός αγρού εκτάσεως 6.113,93 τ.μ. στο αγρόκτημα Δικέλλων της Τοπικής Κοινότητας Μάκρης και Δήμου Αλεξανδρούπολης στην θέση «ΚΟΥΡΕΜΠΕ» στο με στοιχείο «ΤΕΜΑΧΙΟ 3»
Επί του αγρού ανεγέρθηκε ισόγεια κεραμοσκεπής κατοικία με υπόγειο έχει εμβαδόν η κατοικία 123,39 τ.μ. και το υπόγειο έχει εμβαδόν 123,39 τ.μ.
Οφειλέτης : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφορά: 160.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Επί της υπ’ αριθμόν (17) οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμερίσματος του τρίτου (Γ΄) ορόφου, πολυκατοικίας στο Δήμο Αθηναίων στη συνοικία
«Ευαγγελισμός» και επί της οδού Υψηλάντου 41 επιφάνειας 65,20 τ.μ.
Οφειλέτης : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 200.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ-ΚΟΣΜΑΤΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ : Αγροτεμάχιο εκτάσεως 5.157,67 τ.μ. στη θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΣΕΒΑ ή ΛΟΓΓΟΣ» στο Δήμο Μεταμόρφωσης εκτός σχεδίου επί της Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας στο 13ο χλμ. επί του οποίου έχει ανεγερθεί τριώροφο επαγγελματικό κτίριο με υπόγειο το οποίο αποτελείται :
Στάθμη υπογείου επιφάνειας 795,00τ.μ.
Στάθμη ισογείου επιφάνειας 615,00 τ.μ.
Ημιόροφος επιφάνειας 384,00 τ.μ.
Στάθμη Α’ ορόφου επιφάνειας 770 τ.μ. και Στάθμη Β’ ορόφου επιφάνειας 798τ.μ.
Οφειλέτης : ΙΑΦΟΙ ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ ΑΕΒΕ ΕΙΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.887.920,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ : Η με στοιχεία Βήτα (Β) αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του δευτέρου Β ορόφου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Ζωγράφου επί της οδού Ιπποκρήνης 45.
Οφειλέτης : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 80.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : 1. Ενα αυτοτελές διαμέρισμα στον τέταρτο (4°) όροφο της οικοδομής ΑΛΦΑ εμβαδού 37,82τ.μ.  2. Ενα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα στον έκτο (6°) όροφο της οικοδομής ΑΛΦΑ εμβαδού 37,82τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στην περιοχής Νέα Ξυλάδικα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 42.000,00 44.500,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Οικόπεδο εκτάσεως 227,10 τ.μ. με οικοδομή(μεζονέτα) αποτελούμενη από α) υπόγειο συνολικής επιφάνειας 139,15 τ.μ. β) ισόγειο, συνολικής επιφάνειας 133,45 τ.μ. γ) πρώτο (Α’) όροφο συνολικής επιφάνειας 112,49 τ.μ. και δ) δεύτερο (Β’) όροφο συνολικής επιφάνειας 57,90 τ.μ. εντός Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος στη θέση «ΠΟΔΟΝΥΦΤΗΣ» και επί της αδιεξόδου οδού Μαγνησίας 2.
Οφειλέτες : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΕΝΤΡΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 277.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

* ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ : Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 98,43 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχει διώροφη οικοδομή συνολικής επιφάνειας 138,20 τ.μ. στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης Νέας Ιωνίας Βόλου του Δήμου Βόλου στην οδό Ελ. Βενιζέλου 2.
Οφειλέτες : 1)ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και 2)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΡΡΙΚΑ ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 118.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ : 1ο ΑΚΙΝΗΤΟ: Ι) Μια ενιαία αγροτική έκταση εμβαδού 20.275τ.μ. στην κτηματική περιοχή της κοινότητας Στενημάχου του Δήμου Νάουσας στην θέση ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ η οποία ενιαία έκταση περιλαμβάνει έξι (6) όμορα αγροτεμάχια.
Στην ενιαία έκταση υπάρχει ένα εργοστάσιο αποτελούμενο από : 1) ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ-ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ συνολικής επιφάνειας 4.443,04 που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και ένα τμήμα παταριού 2)ΠΟΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ συνολικής επιφάνειας 777,75 τ.μ. που αποτελείται από ένα ισόγειο χώρο, 3) ΠΥΡΓΟ ΨΥΞΕΩΣ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ συνολικής επιφάνειας 177,20 τ.μ. που αποτελείται από ισόγειο και όροφο, 4) ΧΗΜΕΙΟ επιφάνειας 200,20 τ.μ. που αποτελείται από ισόγειο και όροφο, 5) ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΩΝ συνολικής επιφάνειας 954,11 τ.μ. που αποτελείται από ένα ισόγειο χώρο μεταλλικής κατασκευής, 6) ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ συνολικής επιφάνειας 508,54 τ.μ. 7) ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) επιφάνειας 414,22 τ.μ. 8) ΚΤΙΡΙΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ επιφάνειας 200 που αποτελείται από ένα ισόγειο χώρο μεταλλικής κατασκευής 9) ΓΡΑΦΕΙΑ-ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΒΑ επιφάνειας α) των γραφείων 225 τ.μ. και β) της υπόγειας κάβας επιφάνειας 1.019,59 τ.μ. 10) ΝΕΑ ΚΑΒΑ συνολικής επιφάνειας 1.542,31 τ.μ. που αποτελείται από έναν ισόγειο χώρο και τέλος 11) ΛΑΙΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ επιφάνειας 396,14 τ.μ. και αποτελείται από έναν ισόγειο χώρο και πατάρι.
Εντός του εργοστασίου υπάρχει και ο απαραίτητος μηχανολογικός εξοπλισμος.
2ο ΑΚΙΝΗΤΟ : Μία ενιαία αγροτική έκταση εμβαδού 19.641 τ.μ. στην κτηματική περιοχή της κοινότητας Στενημάχου του Δήμου Νάουσας στην θέση Ξηρόκαμπος ή Ξηρότοπος ή Μικρό Κουρί ή Αράπι Μανδρί η οποία ενιαία έκταση περιλαμβάνει πέντε (5) όμορα μεταξύ τους αγροτεμάχια.
3ο ΑΚΙΝΗΤΟ: Μία ενιαία αγροτική έκταση εμβαδού 11.085 τ.μ. στην κτηματική περιοχή της κοινότητας Στενημάχου του Δήμου Νάουσα στην θέση Ξηρόκαμπος ή Ξηρότοπος ή Μικρό Κουρί ή Αράπι Μανδρί η οποία ενιαία έκταση περιλαμβάνει τρία (3) όμορα μεταξύ τους αγροτεμάχια.
Οφειλέτης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφορά: 2.592.844,33 39.717,00 29.195,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ : Α) Ενα αυτοτελές αγροτεμάχιο στην Τοπική Κοινότητα Νέας Σάντας της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού του Δήμου Κιλκίς εκτάσεως 13.250,00τ.μ. και Β) ενα αυτοτελές αγροτεμάχιο στην Τοπική Κοινότητα Νέας Σάντας της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού του Δήμου Κιλκίς εκτάσεως 7.102,00 τ.μ.
Τα ανωτέρω οικόπεδο είναι όμορα μεταξύ τους και αποτελούν συνολικό γήπεδο εκτάσεως 20.352,00τ.μ.
Συνολικά οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχουν περίπου εμβαδόν 5.850,21τ.μ. και ο διώροφος χώρος γραφείων περίπου 297,00τ.μ.
Οφειλέτης : ΜΕΤΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.360.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΘΕΜΙΣΤ ΜΑΝΑΣΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ : Το με στοιχεία (Β-8) κατάστημα του δευτέρου ορόφου, εμπορικού κέντρου επιφάνειας 25,50 τ.μ. στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους, Σωτήρος Διός 20 και Λεωφόρου Ηρώων Πολυτεχνείου 43.
Οφειλέτης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ -ΠΛΟΥΜΑΡΙΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 21.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου του με στοιχεία (Α-3) του πρώτου ορόφου διαμερίσματος επιφάνειας 24,33 τ.μ. σε πολυκατοικία στη θέση “Αγά Βρύση” επί της οδού Ικονίου 9.
Οφειλέτης : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΑΡΑΟΥΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 14.400,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ : Ενα οικοπεδικό τμήμα εκτάσεως 274,80 τ.μ. στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής στη θέση «Γρίβα» επί της οδού Μακεδονίας 34.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 162.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ : Το υπό στοιχεία Β διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου επιφάνειας 95,00τ.μ. σε πολυόροφη οικοδομή και επί της οδού Γκύλφορδ 40 στην συνοικία «ΠΟΡΤΑ ΡΕΜΟΥΝΤΑ».
Οφειλέτες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 237.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Ενας ενιαίος αυτοτελής αποθηκευτικός χώρος ο οποίος καταλαμβάνει ολόκληρο τον υπόγειο όροφο εμβαδού 166,30 μ.τ. (2η Δημοτική Ενότητα
Θεσσαλονίκης) του Δήμου Θεσσαλονίκης στον Συνοικισμό Ξηροκρήνης και στη συμβολή των οδών Χατζητσίρου ήδη 2 και Μαργαροπούλου γωνία.
Οφειλέτης : ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΛΕΠΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 20.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ : Η πλήρης κυριότητα μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμέρισμα με τον αριθμό ένα (1) του (Α’) ορόφου επιφάνειας 74,09τ.μ.και καταλαμβάνει ολόκληρο τον (Α’) όροφο στη Δημοτική Ενότητα Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού επί της οδού Ν. Πλαστήρα στην 29.
Οφειλέτης : ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 40.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΚΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ : Το υπό στοιχεία (Β-1) διαμέρισμα οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου (Β) ορόφου οικοδομής εντός του σχεδίου πόλεως του Δήμου Βύρωνα στη θέση Ζωοδόχος Πηγή και επί των οδών Καισαρείας και Κολοκοτρώνη 126 επιφάνειας 88,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 76.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΚΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

* ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ : 1) η υπό στοιχεία (Υ–1) αποθήκη υπογείου με εσωτερική κλίμακα ανόδου προς το υπό στοιχεία (Ι–1) κατάστημα ισογείου επιφάνειας 42,80 τ.μ. και 2) Το υπό στοιχεία (Ι–1) κατάστημα ισογείου με εσωτερική κλίμακα καθόδου προς την υπό στοιχεία (Υ–1) αποθήκη υπογείου με είσοδο από τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη επιφάνειας 76,20 τ.μ. Τα ανωτέρω ακίνητα βρίσκονται στο στάδιο των επιχρισμάτων επί της Λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη 31.
Οφειλέτης: ΕΛΕΝΗ Β. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 71.600,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ : Την πλήρη κυριότητα ενός οικοπέδου άρτιο και οικοδομήσιμο εντός ορίων του οικισμού Σιριπιδιανών της Τοπικής Κοινότητας Αχλαδέ της Δημοτικής Ενότητας Γεροποτάμου, του Δήμου Μυλοποτάμου έκτασης 96,89 τ.μ.
Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφη οικοδομή (μεζονέτα) αποτελούμενη από ισόγειο εμβαδού 47,78τ.μ και πρώτο όροφο εμβαδού 47,78τ.μ
Οφειλέτες : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΥΔΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 90.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΗΩΤΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ : Η πλήρης κυριότητα διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου στη Γλυφάδα επί της οδού Χίου 90.
Οφειλέτης : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 118.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ : Το ποσοστό 100% της ψιλής κυριότητας μίας αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμερίσματος του Α’ ορόφου που καλύπτει ολόκληρο τον όροφο επιφάνειας 93,94τ.μ. στο Γαλάτσι στη θέση «Μενιδιάτικα» επί της οδού Καβάλας 23.
Οφειλέτης : ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 55.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΛΑΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ : Α) Το με αριθμό 6 γραφείο του 1ου ορόφου επιφάνειας 24,30 τ.μ. σε οικοδομή εντός της πόλεως Σερρών στην διασταύρωση των οδών Υψηλάντους και Χρυσ. Σμύρνης.
Β) Το με στοιχεία Δ1 διαμέρισμα του 4ου ορόφου επιφάνειας 46,00 τ.μ. σε οικοδομή εντός της πόλεως Σερρών επί της οδού Ρωμανού 3.
Οφειλέτης : ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφορά: 13.000,00 56.700,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΙΝΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ : 1) Διαμέρισμα του τετάρτου (4ου) ορόφου το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον τέταρτο όροφο επιφάνειας 84,12 τ.μ. στο Δήμο Βέροιας επί της οδού Φειδίου
2) Η με αριθμό τέσσερα (4) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 12,35 τ.μ.
3)Οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στον συνοικισμό «Τσερμένι» εντός της πόλεως Βέροιας επί της οδού Μυτιλήνης 20 εμβαδού 65,19 τ.μ.
4)Το με αριθμό 2704 αγροτεμάχιο Γ’ κατηγορίας στην κτηματική περιοχή Βεροίας, στη θέση «Τσουρούκ», ολικής εκτάσεως 875,00 τ.μ.
5)Το με αριθμό 2705 αγροτεμάχιο Γ’ κατηγορίας στην κτηματική περιοχή Βεροίας, στη θέση «Τσουρούκ» ολικής εκτάσεως 4.875,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 81.500,00 1.500,00 10.000,00 2.000,00 & 11.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΧΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Η ψιλή κυριότητα διαμερίσματος του πρώτου (Α) ορόφου επιφάνειας 107,25 τ.μ. επί της οδού Θεοτοκοπούλου στην ειδική θέση ΚΟΚΚΙΝΟΠΥΡΓΟΣ του Δήμου Ελευσίνας.
Οφειλέτης : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 59.200,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΛΑΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Αγροτεμάχιο (χωράφι) άρτιο και οικοδομήσιμο εκτός οικισμού στη θέση “ΟΡΦΟΣ” Βολιμών Ζακύνθου επιφάνειας 4.045,23 τ.μ. επικλινές, με πέτρινα τοιχεία αντιστήριξης και Θέα προς το λιμάνι του Αγίου Νικολάου Ζακύνθου περίπου 800 μέτρα από τη θάλασσα.
Εντός του οικοπέδου υπάρχουν τρία(3) κτίσματα τα οποία λειτουργούν ως ενοικιαζόμενες βίλες επιφάνειας 78 τ.μ., 78 τ.μ. και 48 τ.μ. Επίσης υπάρχουν τρεις (3) κολυμβητικές δεξαμενές πισίνες.
Οφειλέτης : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 374.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΑΤΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ : Ενα οικόπεδο εκτάσεως 2.222,05 τ.μ. με οικία επιφάνειας 229,28 τ.μ. στην ΤΚ Ζήριας ΔΕ Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας. Εντός του οικοπέδου έχει κτιστεί οικία αποτελούμενη από ισόγειο και Α όροφο συνολικής επιφάνειας 229,28 τ.μ. με είσοδο από την Π.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών ενώ διαθέτει και είσοδο από την ακτή.
Οφειλέτης : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 218.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΙΡΗΝΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ : Ενα (1) οικόπεδο εκτάσεως 2.381,60 τ.μ. με οικοδομή αποτελούμενη από ισόγειο κατάστημα εμβαδού 853,50 τ.μ. που λειτουργεί ως κέντρο εκδηλώσεων και υπόγειο εμβαδού 719,50 τ.μ.στον οικισμό Κεφαλόβρυσο της Τ.Κ. Κρυσταλλοπηγής του Δήμου Σουλίου.
Οφειλέτης : ΤΣΙΓΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 410.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ : Ενα αγροτεμάχιο με αριθμό 15α άρτιο εκτός σχεδίου εκτάσεως 25.160 τ.μ. στην περιοχή της τ.κ.Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου στη θέση Μπειλικ
Εντός του αγροτεμαχίου υπήρχαν πρόχειρες μεταλλικές κατασκευές.
Οφειλέτης : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΛΑΣ ΑΒΕΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 500.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Το υπό στοιχεία Β1 διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου επιφάνειας 125,50 τ.μ. στην Ανω Βούλα επί της οδού Ζακύνθου 24.
Οφειλέτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΒΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 188.181,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ : Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο με τριώροφη κατοικίας εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Καλαμάτας στην θέση Κόσυφα ή Γουλιμίδες συνολικής έκτασης 474 τ.μ.
Η οικοδομή αποτελείται : α)Στάθμη Υπογείου επιφάνειας 179,38 τ.μ. εμβαδού 19,92 τ.μ.
β) Στάθμη Ισογείου επιφάνειας 179,38 τ.μ. γ)Στάθμη Α΄ Ορόφου επιφάνειας 179,38 τ.μ.
Ενα οικόπεδο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του δημοτικού διαμερίσματος της πόλεως Καλαμάτας στην θέση Κοσσυφα ή Γουλιμίδες εκτάσεως 231,23 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο
Οφειλέτης : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΛΕΦΑΝΤΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 400.053,00 65.282,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΝΤΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ : Επί της πλήρους κυριότητας οικοπέδου εκτάσεως 1.000,20 τ.μ. στο Δ.Δ. Βέργας του Δήμου Καλαμάτας στον οικισμό Κάτω Βέργας με διώροφη, λιθόκτιστη, κεραμοσκεπή οικία, επιφάνειας 68,40 τ.μ. ανά όροφο συνολικής επιφάνειας 136,80 τ.μ.
Οφειλέτης : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 150.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΝΤΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ : Α) Μία αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα με στοιχεία (Α-1) του πρώτου (Α’) ορόφου που καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο επιφάνειας 102,60 τ.μ. Β) Μία αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία αποθήκη με στοιχεία ΑΠΟΘΗΚΗ (2) του υπογείου επιφάνειας 10,50 τ.μ. Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στο «ΓΑΛΑΤΣΙ» ή «ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΑ» επί της οδού Ελικώνος 60.
Οφειλέτες : ΚΑΛΙΡΡΟΗ – ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΑΚΗ, ΑΡΕΤΗ ΜΠΑΚΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΚΑΚΗΣ, ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΛΕΡΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 108.000,00 3.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : 1) Ενα (1) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών στην Πολεοδομική Ενότητα «ΧΑΡΑΥΓΗ Α’» επί της οδού Σολωμού εκτάσεως 606,35 τ.μ.
Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφη κατοικία αποτελούμενη από ισόγειο διαμέρισμα επιφάνειας 164,00 τ.μ. και από διαμέρισμα πρώτου ορόφου επιφάνειας 122,00 τ.μ.
2) Ενα (1) οικόπεδο άρτιο κατά παρέκκλιση και οικοδομήσιμο με ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 44 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών στην Πολεοδομική Ενότητα «ΧΑΡΑΥΓΗ Α’» επί της διασταύρωσης των οδών Σολωμού εκτάσεως του οικοπέδου 105,11 τ.μ.
3) Ενα οικόπεδο άρτιο κατά παρέκκλιση και οικοδομήσιμο εκτάσεως 153,24τ.μ. με ισόγεια οικία επιφάνειας 53,87 τ.μ.στη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών στη θέση «Αγριλέζα – Κάτω Κάμπος ή Χαραυγή» στην Πολεοδομική Ενότητα «ΧΑΡΑΥΓΗ Α’» επί της οδού Ταξιαρχών 19.
Οφειλέτης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΛΗΣ – ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΣΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
Τιμή πρώτης προσφορά: 95.000,00 13.600,00 17.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΝΔΡΗ ΔΡΑΚΟΥΔΗ-ΔΗΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1) Η υπόγεια αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 96,34 τ.μ.
2) Το κατάστημα του ισογείου με πατάρι στον ημιόροφο με το οποίο επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα και αποτελούν μία ενιαία οριζόντια ιδιοκτησία έχει επιφάνεια ισογείου καταστήματος 52,81 τ.μ.
3) Το πατάρι του ισογείου καταστήματος έχει επιφάνεια 16,93 τ.μ.
4) Το γραφείο του ημιορόφου επιφάνειας 13,02 τ.μ.
5) Η αυτοτελής ιδιοκτησία του πρώτου (Α’) ορόφου επιφάνειας 83,26 τ.μ.
6) Η αυτοτελής ιδιοκτησία του δευτέρου (Β’) ορόφου επιφάνειας 83,26 τ.μ.
7) Η αυτοτελής ιδιοκτησία του τρίτου (Γ’) ορόφου επιφάνειας 83,26τ.μ.
8) Η αυτοτελής ιδιοκτησία του τετάρτου (Δ’) ορόφου επιφάνειας 83,26 τ.μ.
9) Η αυτοτελής ιδιοκτησία τον πέμπτου (Ε’) ορόφου επιφάνειας 83,26 τ.μ.
Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικοδομή στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Ευριπίδου 64.
Οφειλέτης :ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 45.000,00 144.000,00 12.000,00 9.000,00 58.000,00 60.000,00 62.000,00 63.000,00 65.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : Οικόπεδο εκτάσεως 2016τ.μ. που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου, Δήμου Διονύσου στη θέση ΖΩΡΓΙΑΝΗ ή ΒΑΡΙΚΟ και επί της οδού Θουκυδίδου.
Οφειλέτης : LUNA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 342.533,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ : 1) Αγρός επιφάνειας 6.429,81 τ.μ. στη θέση «Τηλέμαχος-Κελανιά» της ευρύτερης περιοχής«Χατζογιανέϊκα» του Δήμου Καρπενησίου.
2) Αγρός επιφάνειας 2.218,30τ.μ. στη θέση «Τηλέμαχος- Κελανιά» της ευρύτερης περιοχής «Χατζογιανέϊκα» του Δήμου Καρπενησίου.
3) Αγρός στην ίδια θέση «Τηλέμαχος-Κελανιά» της ευρύτερης περιοχής «Χατζογιανέϊκα» του Δήμου Καρπενησίου επιφάνειας 781,98τ.μ.
4) Αγρός στην ίδια θέση «Τηλέμαχος-Κελανιά» της ευρύτερης περιοχής «Χατζογιανέϊκα» του Δήμου Καρπενησιού επιφάνειας 781,98 τ.μ.
Οι ανωτέρω (4) όμοροι αγροί αποτελούν σήμερα ένα ενιαίο ακίνητο συνολικού εμβαδού 10.380,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο ΕΛΑΙΩΝΑΣ FOOTBALLCLUB
Τιμή πρώτης προσφοράς : 164.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΡΙΓΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ : Αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο στη θέση ΣΤΑΘΟΥ της κτηματικής περιφέρειας Καρτεράδου Θήρας εκτάσεως 10.124,37 τ.μ.
Οφειλέτης : ΒΑΡΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 122.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Ενα αυτοτελές και ανεξάρτητο διαμέρισμα του (2ου) ορόφου εμβαδού καθαρού 72,15τ.μ. που καταλαμβάνει ολόκληρο τον δεύτερο όροφο επί της οδού Χαβρίου 6 και Κασσιανής 2 στον συνοικισμό Ανω Πόλης του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Οφειλέτης : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 80.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ : Το 1/2 εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας του με στοιχεία (Ι-2) διαμερίσματος του ισογείου επιφάνειας 47,00 τμ. στη Δημοτική Ενότητα Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου στο συνοικισμό Μακεδονομάχων και επί των οδών Βασ. Τσιτσάνη και Καρόλου Κουν 13.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 20.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

* ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ : Μία αυτοτελή ανεξάρτητη οριζόντια το ισόγειο μιας διώροφης οικοδομής στη θέση «ΠΛΑΤΑΝΟΣ» του οικισμού Πλατάνου της Λέρου επιφάνειας 292,97 τ.μ.
Οφειλέτης: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 170.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ : Η με στοιχεία Α2-Β2 μεζονέτα η οποία αποτελείται από: α) τη με στοιχεία (Α2) του πρώτου (Α) ορόφου και β) η με στοιχεία (Β2) οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου (Β) ορόφου σε οικόπεδο στα Βριλήσσια του Δήμου Βριλησσίων στη θέση «Πάτημα- Γέρακας» επί της οδού Μεταμορφώσεως Σωτήρος 24. Η με στοιχεία Α2-Β2 μεζονέτα έχει συνολική επιφάνεια 180τ.μ.
Οφειλέτης : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 297.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ : Η πλήρης κυριότητα και σε ποσοστό 100% ενός ενιαίου οικόπεδου στη θέση “ΠΑΤΗΜΑ” ή “Κοπρισιά Τσίπη” ή “Δρόμος Στανιάτες” της Δημοτικής Ενότητας Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας επιφάνειας 76.313,60 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο.
Εντός του πιο πάνω ενιαίου οικοπέδου υπάρχει ένα βιομηχανικό κτιριακό συγκρότημα επιφάνειας 26.071,39 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) COURVA DOORS A.E.B.E – BIOMHXANIA ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 8.055.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΜΑΤΩ ΧΑΛΕΠΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ : Οροφοδιάμερισμα στο πρώτο όροφο εντός του οικισμού του χωριού Καθιανά Δημοτικής Κοινότητας Αρωνίου, Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου, Δήμου Χανίων στη θέση ΠΕΤΡΟΚΟΠΙΑ επιφάνειας 85,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 80.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ : Αγροτεμάχιο μη αρδευόμενο, εγκαταλειμμένο με άγρια βλάστηση άρτιο και οικοδομήσιμο εκτός των ορίων του οικισμού και εντός των ορίων της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Ανωγείων στην θέση «ΛΕΥΚΗ» ή «ΣΤΡΑΒΟΓΕΦΥΡΟ» εκτάσεωσ 28.108,12 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ με Δ.Τ. IDEA CENTER
Τιμή πρώτης προσφορά: 160.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΑΝΑΗ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Ενα αυτοτελές διαμέρισμα του 4ου ορόφου στην πόλη της Θεσσαλονίκης επί της οδού Αλεξ.Παπαδιαμάντη 2. Το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 317 τ.μ. επιφάνειας 98 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΛΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 128.700,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ: Το υπό στοιχείο (Α1) διαμέρισμα του πρώτου ορόφου εμβαδού καθαρού 86,12 τ.μ. επί της οδού Ιμέρας 9 της πόλεως Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας.
Οφειλέτης : ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 32.100,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΣΑΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ : Το υπό στοιχεία (Ε2) διαμέρισμα του πέμπτου (Ε’) ορόφου στο Δήμο Χαλανδρίου στη θέση ‘’Αχλαδόκαμπος’’επί των οδών Επιδαύρου 61 και
Παλαιών Πατρών Γερμανού επιφάνειας 75,10 τ.μ.
Οφειλέτης : Ε.Κ.Τ.Ε.Τ ΑΕ»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 106.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ : Ενα αγροτεμάχιο οικόπεδο με διώροφη οικοδομή επιφάνειας 1365 τ.μ. στην Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου επί της Παραλιακής Λεωφόρου που οδηγεί από Παραλία Μαρκόπουλου προς Ωρωπό.
Εντός του οικοπέδου κτιστεί διώροφη οικοδομή αποτελουμένη από ισόγειο επιφάνειας 63 τμ. και πρώτο όροφο επιφάνειας 63 τ.μ.
Οφειλέτης : ΕΡΡΙΚΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΣΚΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 260.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ : Η υπό στοιχεία (2β) κάθετη ιδιοκτησία εντός του οποίου υπάρχουν κτίσματα στη Δημοτική Ενότητα Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων εντός οικισμού «Πάχης» Μεγάρων επί της παραλιακής οδού εκτάσεως 1430,49 τ.μ.
Εντός του οικοπέδου έχει ανεγερθεί οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους.
Το κατάστημα αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 73,13τ.μ., ισόγειο επιφάνειας 50,35 τ.μ., πρώτο Α’ όροφο επιφάνειας 51,81 τ.μ. δεύτερο Β’ όροφο επιφάνειας 35,31 τ.μ.) και έχει προστεθείημιυπαίθριος χώρος επιφάνειας 16,50 τ.μ.
Οφειλέτης : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 235.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ : Το με αριθμό δύο (2) διαμέρισμα του τρίτου (Γ’) ορόφου πολυκατοικίας επιφάνειας 105,91μ.τ.στην περιφέρεια του Δήμου Νέας Σμύρνης στην θέση «Χρυσάκη» και επί των οδών Κουντουριώτου 9 και Πριήνης 15-17.
Οφειλέτης : ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 117.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ : 1) Η στοιχεία (Δ-2) οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του τετάρτου (Δ) ορόφου επιφάνειας 83,00 τ.μ.
2) ο με στοιχεία (Θ-6) χώρος στάθμευσης του υπογείου επιφάνειας 13,05 τ.μ. και 3) η με στοιχεία Αποθήκη εννέα (9) του υπογείου επιφάνειας 12,37 τ.μ.
Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες έχουν ανεγερθεί σε οικόπεδο στη θέση «Κοντοπήγαδο Τράχωνες» του Δήμου Αλίμου πρώην Κοινότητα Καλαμακίου και επί των οδών Ιωνίας 35 και Χαριλάου Τρικούπη 8.
Οφειλέτης : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΦΕΡΙΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 149.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Η ψιλή κυριότητα που ανήκει στην Δήμητρα Μαυρή και το δικαίωμα της επικαρπίας που ανήκει στην οφειλέτιδα Πηνελόπη Λιγνού οικοπέδου άρτιο και οικοδομήσιμο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς της Δημοτικής ενότητας Εκάλης στην οδό Ρόδων 49.
Οφειλέτης: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΗ – ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΙΓΝΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : Το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας 669.600,00 ευρώ Για το δικαίωμα της επικαρπίας 446.400,00 ευρώ Σύνολο 1.116.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ : Η πλήρης κυριότητα ποσοστού 100% ενός οικοπέδου με παλαιό ισόγειο κτίσμα επιφάνειας 19,36 τ.μ. στην θέση «ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ» του Δήμου Παλλήνης εκτάσεως 204,07 τ.μ. επί της διασταυρώσεως των οδών Ι. Γρυπάρη και Μ. Γκανα.
Οφειλέτης : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 25.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ : Α) Το με στοιχεία Γ-1 διαμέρισμα του τρίτου ορόφου επιφάνειας 77,80 τ.μ.  Β) Το υπό στοιχεία Γ-2 διαμέρισμα του τρίτου Γ ορόφου επιφάνειας 56,70 τ.μ.
Τα ανωτέρω ακίνητα βρίσκονται επί πολυκατοικίας στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου στην θέση «ΒΟΥΝΟ» και στην διασταύρωση των οδών Παναγή Τσαλδάρη 23 και Δαιδάλου 2.
Οφειλέτης : ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ – ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΣΔΕΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 67.000,00 49.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Ποσοστό 100% μιας διαιρεμένης, αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας – μεζονέτας με στοιχεία (Α) η οποία αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 81,948τ.μ., ισόγειο επιφάνειας 121,65τ.μ. και πρώτο (Α΄) όροφο επιφάνειας 67,275τ.μ. Στην αποκλειστική χρήση της μεζονέτας ανήκει ο με στοιχεία (ΡΕ) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου στο υπόγειο επιφάνεια 54,00τ.μ. στην Εκάλη του Δήμου Κηφισιάς επί της οδού Αλεξάνδρου Παπάγου 20 σε οικόπεδο εκτάσεως 1.158,78τ.μ
Κατά τον επιτόπιο έλεγχο τελικά επί του οικοπέδου έχουν ανεγερθεί δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες – μεζονέτες με τα στοιχεία Α και Β. Μεταξύ των δύο
κτιρίων έχει κατασκευαστεί πισίνα.
Οφειλέτης : ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 522.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ : Ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμερίσματος υπ’ αριθμ. 3 του τέταρτου ορόφου επιφάνειας 83,00τ.μ. στον Χολαργό στη θέση «ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ» του Δήμου Παπάγου – Χολαργού επί της οδού Αγαμέμνονος 16.
Οφειλέτης : ΠΙΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφορά: 58.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1) Επί της πλήρους κυριότητας μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος με στοιχεία (Ε-1) του (Ε’) ορόφου επιφάνειας 66,35τ.μ. Στο διαμέρισμα αυτό ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση η υπό στοιχεία (Ι-Π7) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου επιφάνειας 10,12τ.μ.
2) Επί της πλήρους κυριότητας μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας – αποθήκης με στοιχεία (Υ-3) του υπογείου επιφάνειας 2,75τ.μ.
Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες έχουν ανεγερθεί επί οικοδομής στην περιοχή «ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ» του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Ιδομενέως 13.
Οφειλέτης : ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 120.000,00 5.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος :ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Η πλήρης κυριότητα μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας μεζονέτας στο ισόγειο επιφάνειας 75 τ.μ. και στον πρώτο όροφο επιφάνειας 61 τ.μ. με τον αριθμό 3 πολυώροφου οικοδομικού συγκροτήματος.
Στην ιδιοκτησία αυτή ανήκουν κατ’ αποκλειστική : α) Η υπ’αριθμόν (3) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 8,00τ.μ και β) ο υπ’ αριθμ. (3) χώρος στάθμευσης του υπογείου επιφάνειας 15,00τ.μ. στον Δήμο Κηφισιάς επί της οδού Αχαρνών 2α.
Οφειλέτης : ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 339.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ : Επί μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμέρισμα με στοιχεία (Γ-1) του (Γ΄) ορόφου στην Γλυφάδα στην διασταύρωση των οδών Δούσμανη 25 και Αγίου Γερασίμου επιφάνειας 142,00τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΩΛΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΓΑΚΛΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 220.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ : Επί ενός οικοπέδου με κτίσματα εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πετρούπολης στη θέση «Πεύκα Βέρδη» επί της διασταυρώσεως των οδών Βουλγαροκτόνου και Τομπάζη 17 εκτάσεως 535,13 μ.τ.
Εντός του οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφη οικοδομή και αποτελείται από ισόγειο – πυλωτή και Α’ όροφο επιφάνειας του ισογείου 175,24 μ.τ. και επιφάνειας του πρώτου ορόφου 175,24 μ.τ.
Οφειλέτης : α) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ χήρα Μιλτιάδη ΝΤΑΝΟΥ το γένος ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ β) ΝΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ γ) ΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 245.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Το με στοιχεία (Β-3) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου πολυκατοικίας στο Δήμο Αθηναίων στην οδό Κεφαλληνίας 11δ επιφάνειας 29,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΡΙΣΤΕΑ σύζ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΙΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 27.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ : Α) Το υπό τα στοιχεία (Ι-1) κλειστό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων επιφάνειας 15,00τ.μ. Β) Το υπό τα στοιχεία (Ι-2) κατάστημα του ισογείου επιφάνειας 35,00 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στο Δήμο Αιγάλεω στην θέση «Μπιστάρδο ή Ρεύμα Χαϊδαρίου» επί της συμβολής των οδών Μακρυγιάννη και Ηπείρου 35.
Οφειλέτης : ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 13.500,00 31.500,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
*ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ: Ενα (1) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, 100% πλήρης κυριότητα, εντός των ορίων του οικισμού Αγίου Αδριανού στη θέση “ΣΥΚΙΤΣΑ”, 653,15 τ.μ. (εμβαδό κτηματογράφησης 661,85 τ.μ.), με τυπερυψωμένη ισόγεια οικοδομή-κατοικία 82 τ.μ..
Οφειλέτης: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γεωργ. ΠΙΤΕΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :95.860,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος : Δανάη Π. Θανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Φεβρουαρίου 2020 και από ώρα 14:00 και έως 18:00
*ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ: Ενας (1) ελαιώνας, πλήρης κυριότητα 100%, στη θέση “Παληόστανη”, της κτηματικής περιφέρειας Αγίου Δημητρίου, δώδεκα (12) στρεμμάτων περίπου.
Οφειλέτης:ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γεωργ. ΠΙΤΕΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :25.320,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος :Δανάη Π. Θανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Φεβρουαρίου 2020 και από ώρα 14:00 και έως 18:00
*ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: Ενα (1) διαιρετό τμήμα αγρού (καλλιέργεια δέντρων πολυετούς παραγωγής) έκτασης 8.450,00 τ.μ.στη κτηματική περιοχή του αγροκτήματος Βεργίνας Ημαθίας, στη θέση “ΛΥΓΑΡΙΕΣ”.Το αγροτεμάχιο αποτελεί διαιρετό τμήμα του με αριθμό 469 αγρού ολικής έκτασης 14.125 τμ., που λόγω της διέλευσης ενός ρέματος χωρίστηκε σε τρία (3) τμήματα.
Οφειλέτης: ΔΗΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :20.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος :Ευαγγελία Αργυρίου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26η Φεβρουαρίου 2020 από 10:00 εως τις 14:00μ.μ.
*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: Μία (1) διώροφη μεζονέτα στη συνοικία Νέων Παγασών η οποία αποτελείται από το ισόγειο 85,10 τ.μ. με καθιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα και την σκάλα προς τον όροφο και όροφο 71,40 τ.μ. με τρία υπνοδωμάτια και λουτρό. Επίσης έχει κατασκευαστεί ημιυπόγειο έκτασης 85,10 τ.μ.περίπου. Ο περιβάλλον χώρος είναι περιφραγμένος και διαμορφωμένος.
Οφειλέτης:ΕΛΕΝΗ ΔΟΔΟΥΔΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 184.400,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος :Γαρυφαλλιά Σταυρή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα από τις 14.00 έως τις 18.00.
*ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ: Ενα (1) διαμέρισμα του πρώτου ορόφου το οποίο αποτελείται από σαλοτραπεζαρία, δύο δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και χωλ, 98,63 τ.μ.
Οφειλέτης: ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:40.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος : Παναγιώτα Κοντολάτη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00’ μ.μ. – 18:00’ μ.μ.
*ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ: 1) Ενα (1) διαμέρισμα του τετάρτου (Δ’) ορόφου στην οδό Καραολή-Δημητρίου το οποίο αποτελείται από χωλλ, λiβιγκ ρουμ τραπεζαρία, τρεις (3) κοιτώνες, κουζίνα, λουτρό, W.C ξένων, αποθήκη και διάδρομο,συνολική έκταση 138,00τ.μ.,2) Η (Υ-9) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου μ.τ. 15,00, επί της οδού Καραολή-Δημητρiου, αρ. 7-11.
Οφειλέτης:Χάρις Αριστογένη
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 180.000,00 ΕΥΡΩ, 2) 10.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος :Στυλιανή Χαραλ. Δημητρέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26η Φεβρουαρίου 2020, 10:00-14:00.
*ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ: Ενα (1) διαμέρισμα υπ’ αριθμ. τρία (3) του δευτέρου ορόφου 81,60 τ.μ. και επί της οδού Μικράς Ασίας αρ. 23. Αποτελείται από ένα διάδρομο, ένα λουτροαποχωρητήριο, έναν ενιαίο χώρο σαλόνι – κουζίνα και δύο δωμάτια.
Οφειλέτης: ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:55.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος :ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΤΣΑΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26η Φεβρουαρίου 2020 14.00μ.μ.-18μ.μ.
*ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Ενα (1) διαμέρισμα του πέμπτου (Ε-1) ορόφου στη διασταύρωση των οδών Ασκληπιού 47 και Μακεδονίας 50-52. Αποτελείται από χωλλ, 4 κύρια δωμάτια, οφφις, κουζίνα, λουτρό και βεράντες και εξώστη προς τον ακάλυπτο χώρο και έχει επιφάνεια 94 τ.μ.
Οφειλέτης:ΙΩΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:64.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26η Φεβρουαρίου 2020 και από τις 10.00 π.μ. έως και τις 14.00 μ.μ.
*ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ:1) Ενα (1) κατάστημα με την ένδειξη “ΚΑΠΑ ΕΝA” (Κ1) του ισογείου, (127,92Μ2) και 2) Ενα (1) κατάστημα του ισογείου με την ένδειξη «ΚΑΠΑ ΔΥΟ (Κ2) 125,56 Μ2.
Οφειλέτης:ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 85.000,00 ΕΥΡΩ, 2) 90.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Ελένης Λαοκράτη Παπαδάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26η Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 10:00-14:00.
*ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ: Ενα (1) κτήμα άρτιο και οικοδομήσιμο, έκτασης 890 Μ2, μέσα στον οικισμό του Δ.Δ. Αγιά. Επί του ακινήτου υπάρχει ισόγεια μονοκατοικία συνολικού εμβαδού 116,10 Μ2. Αποτελείται από κεντρικό κλιμακοστάσιο οικοδομής και συγκεκριμένα κλίμακα καθόδου προς τον υπόγειο και ανόδου προς τον πρώτο (Α΄) όροφο (δώμα). Η κατοικία αποτελείται από ενιαίο χώρο καθιστικό – τραπεζαρία, κουζίνα, τρία υπνοδωμάτια, λουτρό και WC. Το υπόγειο συνολικού εμβαδού (136.10 Μ2) είναι σε ημιτελή κατάσταση, στην ανατολική πλευρά της οικοδομής έχει κατασκευαστεί ράμπα καθόδου για πρόσβαση αυτοκινήτων και ο περιβάλλον χώρος στο ισόγειο και στο υπόγειο είναι τσιμεντοστρωμένοι.
Οφειλέτης: Δημήτριος Κονταράτος
Τιμή πρώτης προσφοράς: 130.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Ελένη Παπαδάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26η Φεβρουαρίου 2020 και από τις ώρες 10:00 –14:00.
*ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: Ενα (1) διαμέρισμα του ισογείου ορόφου,διαμπερές επί της οδού Νέστου αρ. 5. Αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, διάδρομο και λουτρό, έχει καθαρό εμβαδό (53,60 Μ2).
Οφειλέτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΑΜΑΛΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:25.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Ψηφή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14.00 π.μ. –18.00 μ.μ.
* ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ : Η πλήρης κυριότητα κατοκίας μεζονέτα με αριθμό 4 αποτελούμενη από το υπόγειο, το ισόγειο και τον πρώτο (Α) όροφο εντός οικοπέδου, εντός του εγκεκριμένου οικοδομικού σχεδίου του δ.δ. Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων στη θέση «Αυλαγάδες» επί της οδού Νικηταρά 35.
Α) η υπό στοιχεία (Υ-2) αποθήκη του υπογείου έχει επιφάνεια 35,25 τ.μ.
Και Β) η υπό στοιχεία 4 μεζονέτα έχει συνολική επιφάνεια περίπου 209,62 τ.μ.
Οφειλέτης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 4.000,00 84.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ : Το ποσοστό 33,33% εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμερίσματος με στοιχείο (Ε) του πέμπτου ορόφου πολυκατοικίας στoν Δήμο Νέας Σμύρνης επί της οδού Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα 95 επιφάνειας 155 τ.μ.
Στο διαμέρισμα ανήκει η θέση στάθμευσης αυτ/του με στοιχεία (Π-2)
Οφειλέτης : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΟΛΕΚΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 40.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΔΡΗ ΔΡΑΚΟΥΔΗ-ΔΗΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ : Η ψιλή κυριότητα ενός αγρού μέσα στο οποίο υπάρχει ισόγεια οικία επιφάνειας 84,70τ.μ. και δύο αποθήκες επιφάνειας 16,40 τ.μ. και η δεύτερη 17,70τ.μ. στη θέση Διασέλι του Δήμου Κέας εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης επί αγροτικής οδού συνολικής εκτάσεως 1676,70τ.μ.
Οφειλέτης : Αymar – Marie – Jude
Τιμή πρώτης προσφοράς : 125.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Φεβρουαρίου 2020
* ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ : Η αυτοτελή και ανεξάρτητη ιδιοκτησία διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επιφάνειας 85τ.μ., το υπόγειο Β΄ αποθήκη επιφάνειας 47,69τ.μ. και του δικαιώματος ανεγέρσεως ορόφων επί οικοπέδου εκτάσεως 153τ.μ. εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Ηλιούπολης επί της οδού Αρματωλών 3.
Οφειλέτες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΣΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 58.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Φεβρουαρίου 2020
* ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ : Μια διώροφη παλαιά οικία συνολικού εμβαδού 133,04 τ.μ. και επιφάνειας του κάθε ορόφου 66,52 τ.μ. επί της οδού Ανθίμου Γαζή 243.
Οφειλέτης : 1) ΑΝΝΑ ΠΡΙΓΓΟΥ 2) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΙΓΓΟΣ
Τιμή πρώτης προσφορά: 78.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΣΤΑΥΡΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών
Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Φεβρουαρίου 2020
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: Το 1/4 εξ’ αδιαιρέτου μιας οικοδομής αποτελούμενης από : α) ισόγειο επιφάνειας 46,10 τ.μ. και β) από τον Α’ όροφο επιφάνειας 46,10 τ.μ. στο Περιστέρι Αττικής στη θέση « Κανδήλι» και επί της οδού Παρνασσίδος 71.
Οφειλέτης : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 10.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΔΡΗ ΔΡΑΚΟΥΔΗ-ΔΗΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Το δικαίωμα της επικαρπίας μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης κάθετης ιδιοκτησίας με τον αριθμό (2) οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου στον Δήμο Κηφισιάς στη θέση «Παληάγιαννη» και στη διασταύρωση των οδών Αύρας 8 και Ρόδου εκτάσεως 1744,70 τ.μ. Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί μονοκατοικία ανεξάρτητη κι αυτοτελής και αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 359,43 τ.μ., ισόγειο επιφάνειας 283,91 τ.μ., 1° όροφο επιφάνεια 23,52 τ.μ. και Δώμα: 33,66 τ.μ. Εντός του οικοπέδου στο νότιο τμήμα έχει κατασκευαστεί πισίνα ενώ το οικόπεδο φέρει περίφραξη περιμετρικά και ο περιβάλλοντας χώρος είναι διαμορφωμένος με δέντρα και φυτά.
Οφειλέτης : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 486.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ : Το με τα στοιχεία (Α-1) διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επιφάνειας 62 τ.μ. στη θέση «Κοπανάς» στην οδό Κερκύρας 21.
Οφειλέτης : ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΚΟΡΤΣΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 50.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: Αυτοτελής και ανεξάρτητη ιδιοκτησία – κατοικία (μεζονέτα) αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο (Α) όροφο στον Δήμο Διονύσου στο «Δάσος Σταμάτας Αττικής» στην περιοχή του Συνεταιρισμού «Ν. ΑΙΟΛΙΣ» και στην οδό Καραϊσκάκη 4.
Οφειλέτης : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 388.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ : 1) Το με στοιχεία (Ε2) διαμέρισμα του (Ε’) ορόφου επιφάνειας 40,60 τ.μ. στην οδό Βουτζά. Στο διαμέρισμα αυτό ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση η υπό στοιχεία (Ρ5) θέση σταθμεύσεως αυτοκινήτου της πυλωτής επιφάνειας 10,125τ.μ.
2) Το δικάιωμα υψούν μελλοντικά ανεγερθησόμενο με στοιχεία (Β-1)του δευτέρου ορόφου στην οδό Μακρυγιάννη επιφάνειας 46,12τ.μ. 3) Το δικαίωμα υψούν μελλοντικά ανεγερθησόμενο με στοιχεία (Β-2) διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) ορόφου στην οδό Μακρυγιάννη και θα έχει επιφάνεια 46,12 τ.μ. στον Αστικό Προσφυγικό Συνοικισμό Καισαριανής Αττικής επί της οδού Μακρυγιάννη 51.
Οφειλέτης : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΛΥΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 66.000,00 18.000,00 18.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Ενα διαμέρισμα στον 1ο όροφο με πρόσοψη στην οδό Μόδη 5 εμβαδού 42 τ.μ. και μία αποθήκη στο υπόγειο της οικοδομής εμβαδού 2 τ.μ.και συγκεκριμένα επί των οδών Στρ. Μακρυγιάννη 15 και Μόδη.
Οφειλέτης : ΒΟΥΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 39.881,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΤΣΚΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ : Οικόπεδο συνολικής έκτασης 343,90τ.μ. Στο οικόπεδο υπάρχουν τα εξής κτίσματα α)διώροφη οικοδομή η οποία αποτελείται από ισόγεια αποθήκη εμβαδού 100 τ.μ. και πρώτοό όροφο εμβαδού 100,00τ.μ. β) αποθήκη στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου εμβαδού 32,3 και γ) αποθήκη στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου εμβαδού 38,50τ.μ στην τοποθεσία ΚΙΤΣΚΟ ΒΑΡΤΟΠ ή ΚΙΤΣΙΒΑΡ –ΤΟΠ στην περιοχή της Φλαμουριάς του Δήμου Εδεσσας στην οδό Πλατεία Τημενιδών 1.
Οφειλέτης : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 120.915,00 3.182,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΣΙΠΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ : 1) Το υπό στοιχεία (Α-2) διαμέρισμα του πρώτου (Α΄) ορόφου οικοδομής επιφάνειας 34,93 τ.μ. 2) η υπό στοιχεία (ΑΠ-14) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 5,31 τ.μ. στο Δήμο Ελληνικού και επί της οδού 31ης ΑΡ. 20.
Οφειλέτης: ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (ANNE-MARIE) ΣΤΟΟΥΚΣ (STOKES)
Τιμή πρώτης προσφοράς : 79.600,00 – 2.200,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ : 1) Ο υπό στοιχεία (Α) επαγγελματικός χώρος του πρώτου (Α’) ορόφου επιφάνειας 84,70 τ.μ.
2) Ο υπό στοιχεία (Β) επαγγελματικός χώρος του δευτέρου (Β’) ορόφου επιφάνειας 84,70 τ.μ.
3) Το 1/2 εξ αδιαιρέτου του δικαιώματος ανεγέρσεως μελλοντικών ορόφων.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στον Δήμο Καλλιθέας επί της οδού Λασκαρίδου 107.
Οφειλέτης : ΠΙΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 59.000,00 58.000,00 500,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ : Το υπό στοιχεία (Κ-2) κατάστημα οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου πολυκατοικίας στο Δήμο Πειραιά επί της Ακτής Μουτσοπούλου 66 επιφάνειας 188,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΑΠΤΕΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 227.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Φεβρουαρίου 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ : 1) Ο υπό στοιχεία (Γ’) επαγγελματικός χώρος του τρίτου (Γ’) ορόφου επιφάνειας 84,70 τ.μ.
2) Ο υπό στοιχεία (Δ’) επαγγελματικός χώρος του τετάρτου (Δ’) ορόφου επιφάνειας 45,75 τ.μ.
3) Το 1/2 εξ αδιαιρέτου του δικαιώματος ανεγέρσεως μελλοντικών ορόφων
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στον Δήμο Καλλιθέας επί της οδού Λασκαρίδου 107.
Οφειλέτης : ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΠΙΤΣΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 58.000,00 32.000,00 500,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Φεβρουαρίου 2020
* ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ : Η πλήρης κυριότητα ενός διαμερίσματος με στοιχεία (Δ16) του δευτέρου (2ου) ορόφου ΚΤΙΡΙΟ 1 οικοδομής Δήμου Λαρισαίων στη συνοικία «Τούμπα» και περικλείεται από τις οδούς Κρυσταλλοπηγής, Αραχώβης Στυμφαλίας και Αλαμάνας επιφάνειας 149,05 τ.μ. και βεράντα επιφάνειας 56,73 τ.μ. Στο διαμέρισμα ανήκει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης δύο χώρων στάθμευσης αυτοκινήτου και συγκεκριμένα το με αριθμό (4) και το με αριθμού (5) χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων επιφάνειας 10,70 τ.μ. ο καθένας.
Οφειλέτης : ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφορά: 138.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Φεβρουαρίου 2020
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: Α. Ποσοστό 100% της πλήρους κυριότητας ενός οικοπέδου με διώροφη οικίας συνολικού εμβαδού 462,00 τ.μ. του Δήμου Τρικκαίων στη
συνοικία «Γαρδικάκι» επί της οδού Σταγιάδων 2 και Μυλοτόπου και στην παλαιά θέση «Γκαζέλο».
Η οικοδομή αποτελείται από δύο κατοικίες ανεξάρτητες μεταξύ τους και αναλυτικά αποτελείται από 1 Υπόγειο επιφάνειας 168,80 τ.μ. 2. Το ισόγειο αποτελείται από πυλωτή επιφάνειας 85,88 τ.μ. και κλειστή θέση στάθμευσης επιφάνειας 21,84 τ.μ. 3. Ο πρώτος όροφος κατοικία επιφάνειας 147,18 τ.μ. 4. Ο δεύτερος όροφος με χρήση κατοικία επιφάνειας 83,05 τ.μ.
Β. Μία αυτοτελή διηρημένη και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα με στοιχεία (Α-2) του πρώτου (Α)ορόφου οικοδομής επι της οδου Δημητρίου Νταή 7-9, του Δήμου Τρικκαίων στην συνοικία Τρικκαίογλου και στην οδό Δημητρίου Νταή 77,16τ.μ.
Οφειλέτης :ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 292.000,00 61.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΑΦΛΙΑΝΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ : Διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου με στοιχεία Ε-1 στο Δήμο Πειραιά στη θέση «Καραβά» και στη διασταύρωση των οδών Ασκληπιού 47 και Μακεδονίας 50-52 επιφάνειας 94 τ.μ.
Οφειλέτης : ΙΩΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 64.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ : α) Ενας αγρός στην θέση «ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ» της κτηματικής περιφέρειας Αγίων Θεοδώρων Θηβών του Δήμου Θηβαίων εκτάσεως 31.583,00 τ.μ.
β) Ενας αγρός στην θέση «ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ» της κτηματικής περιφέρειας Αγίων Θεοδώρων Θηβών του Δήμου Θηβαίων 11.000,00 τ.μ. σε ασφαλτοστρωμένη εγκεκριμένη Αγροτική – Δημοτική οδό Παλαιά οδός Θηβών-Δριτσίων. Επί του γηπέδου υπάρχει εγκαταλελειμένο ισόγειο βιομηχανοστάσιο με γραφεία επιφάνειας 633,80 τ.μ. ισογείου βιομηχανικού χώρου (υπερυψωμένος – αδιαμόρφωτος) και 3.257,00 τ.μ. ισογείου βιομηχανικού χώρου.
Οφειλέτης : «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 646.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ : Το 1/2 εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας των κατωτέρω ακινήτων: 1) το με στοιχεία (Α-2) διαμέρισματος του πρώτου (Α΄)ορόφου πολυκατοικίας επιφάνειας 117,50 τ.μ. και 2) η με στοιχεία (Θ-3) κλειστής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου επιφάνειας 13,77 τ.μ.του Δήμου Ηρακλείου Αττικής στην θέση Μαγκουφάνα και επί της διασταυρώσεως των οδών Αλεξάνδρου Παπάγου 21-23 και Καρκαβίτσα 3.
Οφειλέτης : ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 62.000,00 2.800,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : 1. Η υπ’ αριθμόν τρία (3) αποθήκη του δευτέρου (Β) υπογείουτου ΓΑΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ επιφάνειας 7,43 τ.μ. ΚΑΙ 2) Η υπ’ αριθμόν τέσσερα (4) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του (Β) υπογείου του ΓΑΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ επιφάνειας 10,125 τ.μ. στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΑΡΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» και επί της οδού Πλάτωνος 53
Οφειλέτης : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 3.500,00 9.500,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : το υπό στοιχεία (Γ-1) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου, πολυκατοικίας στο Μαρούσι Αττικής και στις οδούς Ελευθερίας 7 και Ανθέων επιφάνειας 70,00
Οφειλέτης : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 95.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Το υπό στοιχεία (Α2) διαμέρισμα του πρώτου (Α) ορόφου του ΓΑΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ συγκροτήματος στην Κηφισιά στην οδό Πλάτωνος 53 επιφάνειας 73,22 τ.μ. Στην χρήση του ως άνω διαμερίσματος ανήκει η εξ αδιαιρέτου κοινόχρηστη υδατοδεξαμενή κολυμβήσεως (πισίνα) επιφάνειας 35,28 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΑΡΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ».
Οφειλέτης : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 203.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στην Δημοτική Ενότητα Βάρης του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένη στη θέση επί της συμβολής της οδού Μαρώτη 6 και Διός εκτάσεως 2.512,87τ.μ.
Εντός του οικοπέδου υπάρχει μεζονέτα με στοιχεία (Ε1) σε «ΚΤΙΡΙΟ Ε» και απαρτίζεται από δύο (2) ξεχωριστές αυτοτελείς και ανεξάρτητες κατοικίες.
Η με τα στοιχεία «ΜΕΖΟΝΕΤΑ Ε1 αποτελείται από Υπόγειο επιφάνειας 186,30 τ.μ., Ισόγειο επιφάνειας 114,00 τ.μ. και Πρώτο (Α΄) όροφο επιφάνειας 75,20 τ.μ. στην
οποία ανήκει και η αποκλειστική χρήση τμήματος του οικοπέδου που έχει επιφάνεια μ.τ. 195,00 το οποίο τμήμα περιλαμβάνει πισίνα με εμβαδόν μ.τ. 27,00
Οφειλέτης: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 624.600,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ : Ενα ενιαίο γήπεδο που αποτελείται από τρία όμορα γήπεδα στη θέση «Λαγούδια» της κτηματικής περιφέρειας της ΤΚ. Αφρατίου της Δ.Ε. Ληλαντίων, του Δ.Χαλκιδέων εκτός σχεδίου πόλεως συνολικής έκτασης 23.609,00τ.μ.
Στο πρώτο γήπεδο τα παρακάτω κτίρια και οι εγκαταστάσεις: χοιροτροφικός θάλαμος ξηράς περιόδου 901,79τ.μ., χοιροτροφικός θάλαμος επιβίβασης 69,60τ.μ., παρασκευαστήριο ζωοτροφών 123,25τ.μ., χοιροτροφικός θάλαμος πάχυνσης 420,00τ.μ., θάλαμος τοκετού 292,10τ.μ.
Στο δεύτερο και τρίτο γήπεδα έχουν ανεγερθεί τα παρακάτω κτίρια και εγκαταστάσεις: θάλαμος τοκετού 292,10τ.μ., 2 χοιροτροφικοί θάλαμοι πάχυνσης 740,00τ.μ., αγωγός αποβλήτων και δεξαμενές βιολογικού καθαρισμού 153 κυβικών μέτρων, οικίσκος προσωπικού 50τ.μ., διαμόρφωση χώρου και ασφαλτόστρωση, περίφραξη.
Οφειλέτης : ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΗ ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 272.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΙΔΕΡΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ : Η ψιλή κυριότητα διαμερίσματος του πρώτου ορόφου επιφάνειας 75,00 τ.μ. στη θέση «ΚΟΛΩΝΑ» της συνοικίας Ανθούπολης στον Δήμο Περιστερίου.
Οφειλέτης : ΓΛΥΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 41.310,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Φεβρουαρίου 2020
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ : Η πλήρης κυριότητα με στοιχεία (Β2α) Γραφείου του δευτέρου (Β) ορόφου στη θέση «Τζώρτζη» ή «Κόντιτο» του Δήμου Χαλανδρίου στη διασταύρωση της Λεωφόρου Πεντέλης 25 και των οδών Νυμφών και Ηρώδου του Αττικού επιφάνειας 60,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΚΛΕΙΩ ΘΕΑΝΩ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 89.640,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Φεβρουαρίου 2020
* ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ : Επί της πλήρους κυριότητας μιας ισόγειας κατοικίας εμβαδού 105τ.μ εντός οικοπέδου εκτάσεως 565τ.μ εντός του οικισμού του Δ.Δ. Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Οφειλέτης : ΠΑΠΑΤΣΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
Τιμή πρώτης προσφορά: 110.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Φεβρουαρίου 2020