ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο

Ολες οι δραστηριότητες ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ και Οργανισμών και οικονομικές ειδήσεις. Kαθημερινά μπορείτε να ενημερωθείτε για όλους τους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται:

Τεχνικά Εργα – Μελέτες

Ηλεκτρομηχανολογικά, Μικτά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Οδοποιίας, Οικοδομικά

Προμήθειες

Αναλώσιμα, Εξοπλισμός γραφείων, Εξοπλισμός νοσοκομείων, Είδη καθαριότητας, Ενδυση – Υπόδυση, Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, Κλιματισμός, Κτίρια – Οικόπεδα, Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Οικοδομικά Υλικά, Οχήματα Ανταλ-λακτικά, Τρόφιμα, Χαρτικά Είδη γραφείου, Χημικά Φαρμακευτικά Προϊόντα

Εκποιήσεις

Πλειοδοτικοί διαγωνισμοί ακινήτων και αγαθών προκηρυσόμενοι από Κρατικές, Ιδιωτικές τράπεζες

Πλειστηριασμοί

Πλειοδοτικοί διαγωνισμοί ακινήτων προκηρυσόμενοι από Ιδρύματα, Σχολάζουσες Κληρονομιές Δημόσια Ταμεία, Εφορείες, Δήμους κλπ

Εκμισθώσεις

Πλειοδοτικοί διαγωνισμοί ακινήτων για μίσθωση χώρων από ή για Οργανισμούς, Δημόσιες Υπηρεσίες, Κοινωφελή Ιδρύματα

Εργολαβίες

Ασφάλειες, Διαφήμιση, Συντήρηση Επισκευή Εγκαταστάσεων, Καθαρισμοί, Σεμινάρια, Ειδικά Προγράμματα, Μισθώσεις Οχημάτων, Μεταφορές

Οικονομικές Ειδήσεις

Οικονομικές Ειδήσεις και Αναλύσεις από την Ελλάδα και τον Kόσμο