ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

img1268

Σε αντίθεση κατεύθυνση κινήθηκαν επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το μέσο επιτόκιο στις καταθέσεις μειώθηκε, ενώ τα επιτόκια χορηγήσεων στην καλύτερη περίπτωση παρέμειναν αμετάβλητα ή σημείωσαν μικρή άνοδο.
Πιο αναλυτικά, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος -το οποίο περίπου αντιστοιχεί στο επιτόκιο ταμιευτηρίου- παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 0,41% και διαμορφώθηκε στο 3,48%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 0,14% τον Ιούλιο του 2013, στο 2,26%.
Στις χορηγήσεις, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, τον Ιούλιο του 2013, στο 14,64%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι ένα έτος παρουσίασε άνοδο κατά 0,87% και διαμορφώθηκε στο 7,50%.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 7,42%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε οριακή μείωση και διαμορφώθηκε στο 9,53%.
Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως ένα έτος παρουσίασαν πτώση κατά 0,13% μονάδες βάσης στο 7,13% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, πτώση κατά 0,14% στο 6,08% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και πτώση κατά 29 μονάδες βάσης στο 5,72% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.
Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως ένα έτος παρουσίασε οριακή άνοδο και διαμορφώθηκε στο 2,85%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, τον Ιούλιο του 2013, στο 5,55%.