ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 23 Ιουλίου 2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΥΠΠ – 1400

«Εσωτερικός Καθαρισμός Γραφείων, Συνεργείων και Χώρων Υγιεινής του ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΦΙΛΩΤΑ και εκτέλεση συναφών βοηθητικών εργασιών», συνολικού Προϋπολογισμού κατά τη Μελέτη της Επιχείρησης Ευρώ 126.770,58 πλέον ΦΠΑ.
Η παραλαβή των Προσφορών θα γίνει στο πρωτόκολλο του Τομέα Εργων και Υπηρεσιών της ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22 (3ος όροφος) Γρ. 302.
Το παρόν συμπλήρωμα Νο1 εκδίδεται προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτό τα ακόλουθα:
1. Μετατίθεται η ημ/νία παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών για τις 30.07.2018 και ώρα 11:00 αντί στις 24.07.2018 και ώρα 11:00.
2. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης παραμένουν σε ισχύ.
Τα τεύχη της διακήρυξης καθώς και το συμπλήρωμα Νο1 έχουν αναρτηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΕ https://www.dei.gr -> ΗΔΕΗ -> Ανακοινώσεις Διακηρύξεων ή στο http://eprocurement.dei.gr/.
Για τυχόν προβλήματα στην εύρεση της διακήρυξης επικοινωνείτε στο 210 5293671 (κ. Κυριαζής).
ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 22 ΤΗΛ. 2105292545

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *