ΑΚΙΝΗΤΑ » ΦΙΛΕΤΑ » ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 23 Ιουλίου 2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

* ΓΛΥΦΑΔΑ : 1) Το υπό στοιχεία (Α-1) διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επιφάνειας 154 τ.μ., 2) η υπό στοιχεία (Υ-5) Αποθήκη του υπογείου ορόφουεπιφάνειας 8,17 τ.μ. και 3) η υπό στοιχεία (Ρ-2) θέση στάθμευσης αυτοκινήτων του υπογείου ορόφου επιφάνειας 20,20 τ.μ. επί της οδού Πρίγκηπος Πέτρου (πρώην Πυρναρή) 19, σε πολυκατοικία στο Δήμο Γλυφάδας στη θέση «ΕΥΡΥΑΛΗ – ΠΥΡΝΑΡΙ»
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΗΚΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 383.325,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 21 Νοεμβρίου 2018

* ΓΛΥΦΑΔΑ : Η πλήρη κυριότητα του υπ’ αριθμόν δύο (2) διαμερίσματος του δεύτερου (Β) ορόφου καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο επιφάνειας 117,00 τ.μ. επί της οδού Δ. Βερελή 32.
Οφειλέτιδα : ΛΕΚΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 850.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 21 Νοεμβρίου 2018

* ΠΕΙΡΑΙΑΣ : Ενα οικόπεδο μέσα στο οποίο υπήρχε παλαιά οικία κατεδαφιστέα, αποτελούμενη από ισόγειο και πρώτο (Α) όροφο η οποία ήδη κατεδαφίστηκε, στη θέση «Καστέλλα ή Περωτίς» στη Λεωφόρο Αλ. Παπαναστασίου (15) εκτάσεως 337,50 τ.μ.
Οφειλέτης : ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 850.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 21 Νοεμβρίου 2018

* ΨΥΧΙΚΟ: Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στο Ψυχικό επί της οδού Βερενίκης αρ. 18 εκτάσεως 538,60 τμ.
Επί του οικοπέδου υπάρχει οικοδομή, η οποία αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας 161,91 τ.μ. Πρώτο (Α) όροφο επιφάνειας 140,82 τ.μ. Δεύτερο (Β) όροφο επιφάνειας 129,34 τ.μ. Δώμα επιφάνειας 45,54 τ.μ. και garage ισόγειο επιφανείας 58,80 τ.μ. με πρόβλεψη και στατική ικανότητα ανεγέρσεως και άλλων ορόφων.
Οφειλέτης : ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΤΑΚΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.670.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 21 Νοεμβρίου 2018

* ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : Η πλήρης κυριότητα μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης κάθετης ιδιοκτησίας αγρός εκτάσεως (1.237,50 τμ) στη θέση «Δελφίνι» στην κτηματική περιοχή Καλλιθέας Ν. Χιλής του Δήμου Αλεξανδρούπολη.
Μέσα στον αγρό υπάρχει διώροφο κτίριο με υπόγειο και αποτελείται :
Στάθμη -1: υπόγειο επιφάνειας 150τ.μ. με χρήση βοηθητικού χώρου,
Στάθμη 0: ισόγειο επιφάνειας 150τ.μ. με χρήση καταστήματος
Στάθμη 1: πρώτος πάνω από το ισόγειο όροφος επιφάνειας 150τ.μ. με χρήση κατοικία.
Οφειλέτης : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 390.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 21 Νοεμβρίου 2018

* ΧΑΛΑΝΔΡΙ : Το υπό στοιχεία (Ι1) Κατάστημα του Ισογείου, που επικοινωνεί με εσωτερική σκάλα με την (Υ2) αποθήκη του Υπογείου στο Δήμο Χαλανδρίου στη θέση «ΡΟΥΠΑΚΙΑ» επί της οδού Αγ, Γεωργίου 21Α.
Το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ έχει επιφάνεια (101,38) τ.μ. και η ΑΠΟΘΗΚΗ έχει επιφάνεια (83,18) τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΙΟΝΙΑΝ ΟΠΤΙΚΑΛ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 350.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 21 Νοεμβρίου 201

* ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ : Μια οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του ισογείου ορόφου εμβαδού 130,28 τ.μ επί της οδού Ντελή Δράκου 3.
Οφειλέτης : ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 145.800,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΗΩΤΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 21 Νοεμβρίου 2018

* ΣΕΡΡΕΣ : Γήπεδο συνολικού εμβαδού 24.448,00 τ.μ. στην θέση «Λίμνη » του αγροκτήματος Λευκώνα και στη θέση «Αγιος Γεώργιος» του αγροκτήματος Βύσσιανης του Δήμου Σερρών. Στο γήπεδο υπάρχει Ξενοδοχειακή μονάδα Α΄ κατηγορίας τεσσάρων αστέρων με spa και συνεδριακούς χώρους δυναμικότητας 82 δωματίων και 205 κλινών . Αναπτύσσεται σε (4) κτίρια συνολικού εμβαδού 10.466,94 τ.μ. με χώρους βοηθητικής χρήσης στους υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους συνολικού εμβαδού 4.720,52 τ.μ., χώρους κύριας χρήσης στο ισόγειο, πρώτο (1ο) και δεύτερο (2ο) όροφο συνολικού εμβαδού 4.708,34 τ.μ., χώρους βοηθ. Χρήσης στο πρώτο (1ο) και δεύτερο (2ο) όροφο συνολικού εμβαδού 60,48 τ.μ. και Η.Χ. εμβαδού 977,60 τ.μ.
Στον περιβάλλοντα χώρο έχουν γίνει εργασίες διαμόρφωσης και υπάρχουν (02) πισίνες μεγάλη (450,00 τ.μ. και παιδική 50,00 τ.μ.) .
Οφειλέτιδα εταιρεία : SIRIS HOTEL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 4.090.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΙΝΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 21 Νοεμβρίου 2018

* ΑΧΑΡΝΑΙ : Η πλήρης κυριότητα ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου εκτάσεως 998,17 τ.μ. στην θέση «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» της περιοχής «ΛΑΘΕΑ Β΄» επί των οδών Αγίας Τριάδος και Νέας Ζίχνης 15 μέσα στο οποίο υπάρχει διώροφη οικοδομή με υπόγειο.
Η οικοδομή αποτελείται από: Στάθμη υπογείου επιφάνειας (838,49 τ.μ.)
Στάθμη Ισογείου επιφάνειας (406,24 τ.μ.)
Στάθμη Α΄ ορόφου επιφάνειας 387,16 τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία : «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 630.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 21 Νοεμβρίου 2018

* ΚΟΜΟΤΗΝΗ : Ενα γήπεδο με κτίσματα συνολικής εκτάσεως 22.790 τ.μ. στην κτηματική περιοχή Παμφόρου εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Κομοτηνής στο είκοσι έξι Βιομηχανικό Τετράγωνο της Βιομηχανικής Περιοχής Κομοτηνής (Β.Τ. 26).
Εντός του γηπέδου υφίσταται βιομηχανικό συγκρότημα κτιρίων (βιομηχανία τροφίμων). Το συγκρότημα περιλαμβάνει τρία (3) βασικά κτίρια Α, Β και Β1, όπου
στο κτίριο Α συμπεριλαμβάνονται και τα γραφεία εγκατεστημένα σε δύο (2) ορόφους, ισόγειο & 1ο όροφο. Τα υπόλοιπα κτίσματα, κτίριο Γ, Δ και Δ1 αφορούν βοηθητικά κτίρια, θυρωρείο, υπόστεγα κτλ.
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Α: Καταλαμβάνει συνολική κάλυψη 4.149,41τ.μ. και περιλαμβάνει (α) Ισόγειο βιομηχανικό χώρο παραγωγής & ψυγείων επιφάνειας 3.877,44τ.μ. και (β) διώροφο κτίριο γραφείων αποτελούμενο από ισόγειο όροφο επιφάνειας 271,97τ.μ., ημιώροφο επιφάνειας 87,52τ.μ. και 1ο όροφο επιφάνεια 281,12τ.μ.
Β. ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Β & Β1: Βιομηχανικός χώρος με χρήση αποθηκευτικού χώρου πρώτης ύλης συνολικής επιφάνειας 2.753,12τ.μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Γ: Με χρήση θυρωρείου προς έλεγχο της εισόδου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, επιφάνειας 31,36τ.μ.
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Δ & Δ1: Δεξαμενή υγραερίου, βάση βιολογικού καθαρισμού (μονάδα D.A.F.) & μετρητές, συνολικής επιφάνειας 98,68τ.μ. κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 1 & 2: 203,22τ.μ. μεταλλικής κατασκευής με επικάλυψη λαμαρίνα και πάνελ. Οσο αφορά τον περιβάλλοντα χώρο της εκτιμώμενης βιομηχανικής μονάδας τροφίμων, διαπιστώθηκαν τα εξής: Το γήπεδο φέρει περιμετρική περίφραξη με τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος σε -κατά τμήματα- διαφορετικά ύψη, ανάλογα με
την επίκληση του εδάφους.
Επίσης επί του βιομηχανικού συγκροτήματος υφίστανται όλες οι συνήθεις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (για βιομηχανίες του ίδιου τύπου) όπως η βασική ηλεκτρική & υδραυλική εγκατάσταση, αποχέτευση, τηλεφωνική εγκατάσταση, εγκατάσταση πυρόσβεσης, εσωτερικός φωτισμός και φωτισμός εξωτερικού χώρου, μετρητές Δ.Ε.Η. υποσταθμός, βιολογικός καθαρισμός κ.α.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΓΑΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.414.356,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 14 Νοεμβρίου 2018

* ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ : Οικόπεδο εκτάσεως 705τ.μ. στο Δήμο Μαραθώνα στη θέση «ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙ» εντός του οικισμού του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος επί της οδού Δανάης 17 επί του οποίου υπάρχει διώροφη οικία η οποία αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο συνολικής επιφάνειας 250τ.μ.
με συνεχόμενο κτίσμα (οικία ξεχωριστή) ισόγεια επιφανείας 50 τ.μ. στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου έχει κατασκευασθεί πισίνα επιφανείας 20 τ.μ.
Οφειλέτες : 1) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ, Β) ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ συζ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΕΛΑΤΟΛΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 389.700,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 14 Νοεμβρίου 2018

* ΒΟΥΛΑ : α) το με στοιχεία Β-1 διαμέρισμα του Β’ ορόφου επιφανείας 90τ.μ. επιφάνειας ημιυπαιθρίων χώρων 31,18τ.μ. με αποκλειστική χρήση α) η με στοιχεία Ρ-3 και β) η με στοιχεία Ρ-4 ανοικτές θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων του ακαλύπτου χώρου επιφανείας της καθεμίας 11,25 τ.μ. και β) η με στοιχεία Υ-5
αποθήκη του υπογείου επιφανείας 11,00τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε πολυκατοικία επί των οδών Βασιλέως Παύλου 103 και Πλαστήρα 52.
Οφειλέτης : FJARE (ΦΙΕΡΕ) TOR (ΤΟΡ)
Τιμή πρώτης προσφοράς : 180.000,00 – 4.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 14 Νοεμβρίου 2018

* ΦΙΛΟΘΕΗ : Α) Δεύτερο (Β΄) υπόγειο όροφο, επιφανείας 236,60 τ.μ. Β) Πρώτο (Α΄) υπόγειο όροφο, επιφάνειας 236,60 τ.μ.. Γ) Ισόγειο επιφάνειας 236,60 τ.μ. Δ) Πρώτο όροφο επιφάνειας 230,00 τ.μ. και Ε) Δεύτερο όροφο επιφάνειας 86,00τ.μ.
Ολοι οι όροφοι επικοινωνούν με μαρμάρινη εσωτερική κλίμακα και με εσωτερικό ασανσέρ. Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρλισκονται στην θέση ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ επί της οδού Στεφάνου Στρέϊτ 19.
Οφειλέτιδα εταιρεία : COPANCO ΗΟLDINGS LIMITED
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.000.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΚΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 14 Νοεμβρίου 2018

* ΚΗΦΙΣΙΑ : Η πλήρης κυριότητα του υπ’ αριθμ. Πέντε (5) διαμερίσματος (κατοικία) του ημιϋπογείου ορόφου στη θέση «Νιοχώρι» εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς και επί της οδού Αλωνίων 8 επιφάνειας 66 τ.μ.
Οφειλέτης : ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΣΚΑΧΛΑΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 54.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 14 Νοεμβρίου 2018

* ΠΕΙΡΑΙΑΣ : Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 282 τ.μ. επί της οδού Μανούσου Κούνδουρου 49 στην θέση ΚΑΣΤΕΛΛΑ.
Επί του οικοπέδου υπάρχει μονοκατοικία με υπόγειο αποτελούμενη από A’ B’ Γ και Δ’ όροφο, συνολικής επιφάνειας 700,00τ.μ.
Οφειλέτης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 850.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 14 Νοεμβρίου 2018

* ΒΟΛΟΣ: Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 610,35τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχει ισόγειο διατηρητέο κτίσμα μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως Βόλου στη συνοικία Παλαιά επί της οδού Μητρ. Γρηγορίου 101.
Οφειλέτης: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 395.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΧΑΙΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 14 Νοεμβρίου 2018

* ΚΑΛΛΙΘΕΑ :Η υπό τα στοιχεία Δ οριζόντια ιδιοκτησία-χώρος γραφείων καταλαμβάνει ολόκληρο τον τέταρτο όροφο επιφάνειας 529,48 τ.μ.
Η ανωτέρω ιδιοκτησία βρίσκεται στην θέση «Σπήλαιο των Νυμφών» ή «Βουνό» επί των οδών Κανακίδη και Κοσμερίδη 2, Χαλδαίων, Ερατούς και Ελευθερίου Βενιζέλου 46.
Οφειλέτιδα εταιρεία : INTERMED TRAVEL SERVICES (ΙΝΤΕΡΜΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΣΕΡΒΙΣΕΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 380.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 14 Νοεμβρίου 2018

* ΧΑΛΑΝΔΡΙ: Α) Το (Β-1) διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου επιφάνειας 128,80 τ.μ. Στο διαμέρισμα αυτό ανήκει κατά αποκλειστική χρήση ο (Β-1) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου της πυλωτής. Β) Η (Υ-11) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 22,60 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται επί της οδού Φιλικής Εταιρείας 9.
Οφειλέτες : ΠΕΤΑΡ ΚΟΣΑΝΟΒΙΤΣ (PETAR KOSANOVIC) & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 148.120,00 – 7.910,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : Βαρβάρα Σγούρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 14 Νοεμβρίου 2018

* ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ : Διώροφη οικοδομή με δύο υπόγεια και πισίνα, επιφανείας 231,14 τ.μ. με την αποκλειστική χρήση στο με αριθμό (1) τμήμα οικοπέδου εκτάσεως 580,06 τ.μ. στην Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών στον οικισμό του Συνεταιρισμού Στεγάσεως Μακεδόνων-Θρακών «Η Μακεδονία» επί της οδού Γιαννιτσών 14.
Οφειλέτης : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΥΤΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 300.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 14 Νοεμβρίου 2018

* ΒΟΥΛΑ : Η τριώροφη κατοικία (μεζονέτα) με στοιχεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΥΟ (2), επί οικοπέδου εκτάσεως 970 τ.μ. στη διασταύρωση των οδών Κολοκοτρώνη 7 και Αγίας Λαύρας 1.
Η οικοδομή αποτελείται από:
1) Το υπόγειο με στοιχεία (ΥΠ2) επιφάνειας 72,52 τ.μ.
2) Το ισόγειο με στοιχεία (Ι2) επιφάνειας 60,80 τ.μ., επιφάνεια ημιϋπαίθριου χώρου 10,80 τ.μ.,
3) Ο πρώτος όροφος με στοιχεία (Α2) επιφάνειας 37,72 τ.μ, επιφάνεια ημιϋπαίθριου χώρου 10,40 τ.μ.
4) Ο δεύτερος όροφος με στοιχεία (Β2) επιφάνειας 36,26 τ.μ.,
5) Ο τρίτος όροφος με στοιχεία Δώμα επιφάνειας 11,47 τ.μ, επιφάνεια ημιϋπαίθριου χώρου 7,18 τ.μ.
6) Πισίνα στην πρασιά της οικοδομής προς τη συμβολή των οδών Αγίας Λαύρας και Κολοκοτρώνη, επιφάνειας 19,30 τ.μ.
Οφειλέτες : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ – ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΣΙΔΕΡΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 530.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 14 Νοεμβρίου 2018

* ΣΑΜΟΣ : Eνα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 1.445,70 τμ στην θέση «Πούντες» μέσα στα όρια του οικισμού ΚΑΜΠΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Μαραθοκάμπου του Δήμου Σάμου.
Επί του ανωτέρω οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφη αυτοτελής οικοδομή, με χρήση καταστήματος σε ισόγειο και τμήμα του ορόφου και κατοικίας στον υπόλοιπο όροφο συνολικής επιφάνειας οικοδομής 394,60τ.μ.
Οφειλέτης : ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 320.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 7 Νοεμβρίου 2018

* ΣΙΝΔΟΣ : Γήπεδο εκτάσεως 1.985 τ.μ. στην κτηματική περιοχή της κοινότητας Σίνδου Θεσσαλονίκης εντός της Βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης.
Εντός του οικοπέδου υπάρχει κτίριο το οποίο αποτελείται από ισογειο βιοτεχνικό χώρο 432 τμ, υπόγειο χώρο 432 τμ, διώροφο τμήμα γραφείων 240 τμ, υπόγειο τμήμα αποθηκών 120 τμ.
Οφειλέτιδα εταιρεία : Ι.ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 505.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 7 Νοεμβρίου 2018

* Δ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ : Eνα οικόπεδο εκτάσεως 5.826 τ.μ. το οποίο απότελεί διηρημένο και αυτοτελές τμήμα του υπ’ αριθμόν (116) κληροτεμαχίου στην Δημοτική Κοινότητα Αγίας Τριάδος, της Δημοτικής Ενότητας Θερμαϊκού στο 24ο χλμ. επί της οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών.
Εντός του οικοπέδου υπάρχει πολυώροφο ξενοδοχειακό συγκρότημα με την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΗΛΙΟΥ» το οποίο αποτελείται από υπόγειο επιφανείας 1.509,30 τ.μ.
ισόγειο επιφανείας 1.161,30 τ.μ. τρείς (3) ορόφους, επιφάνειας κάθε ορόφου 1.272,60 τ.μ. μία (1) ταβέρνα στο ισόγειο, επιφανείας 148 τ.μ. που εξυπηρετεί τις ανάγκες κουζίνας και σερβιρίσματος στον υπαίθριο χώρο που περιβάλει την πισίνα, και ένα ισόγειο κατάστημα-W.C. επιφανείας 32 τ.μ., και αποχωρητήρια στον υπαίθριο χώρο που περιβάλει την πισίνα έκτασης 250,οο τ.μ.
Εντός του παραπάνω ακινήτου υπάρχει μηχανολογικός εξοπλισμός, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός ξενοδοχείου:
Α] Μηχανολογικός Εξοπλισμός Ξενοδοχείου
1. Εγκ/ση Θέρμανσης με λέβητες, κλιματιστικές μονάδες, Πύργο ψύυξης, αεραγωγούς & fancoils
2.Μηχανοστάσιο πισίνας
3.Υποσταθμός Μέσης Τάσης
4.Εγκατάσταση κλιματισμού με κλιματιστική μονάδα και πύργο ψύξης.
5.Εγκ/ση πυρόσβεσης με πυροσβεστικό συγκρότημα μόνιμου πυρ/κου δικτύου, ΠΦ & λοιπά φορητά μέσα.
Β]Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις
1.Πλήρης ηλ/κη εγκ/ση φωτισμού & κίνησης των μηχανημάτων, με Υ/Σ μέσης Τάσης και Μετασχηματιστή Ελαίου.
2. (δυο) υδραυλικοί ανελκυστήρες.
3. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση δωματίων, κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.
4.Ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος ισχύος με ηχομονωτικό κάλυμμα και διάταξη μεταγωγής.
Γ] Εξοπλισμός Ξενοδοχείου
1.Εξοπλισμός εστιατορίου (ψυγεία, κουζίνες, κ.λ.π.)
2.Πλυντήρια.
3. Λοιπός βοηθητικός εξοπλισμός, δωματίων και κοινοχρήστων χώρων.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΑΚΤΗ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.100.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 7 Νοεμβρίου 2018

* ΛΕΥΚΑΔΑ : Ενα οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο εντός οικισμού Αγίου Πέτρου του Δήμου Λευκάδας στη θέση «Ανεμίδι», εκτάσεως 584,89 τ.μ. το οποίο χαρακτηρίζεται ως «Τμήμα ΙΙ» άρτιο και οικοδομήσιμο.
Εντός του προπεριγραφόμενου οικοπέδου βρίσκεται μια διώροφη διπλοκατοικία, συνολικού εμβαδού (201,22)τ.μ, αποτελούμενη από διαμέρισμα ισογείου και διαμέρισμα πρώτου (α΄) ορόφου, ήτοι:
α) Ισόγειο-υπόγειο (λόγω επικλινούς του εδάφους) εμβαδού (106,49) τ.μ.
β) όροφο-ισόγειο (λόγω επικλινούς του εδάφους) εμβαδού (94,73)τ.μ.
Οφειλέτης : ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 190.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΪΔΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 1 Νοεμβρίου 2018

* Δ. ΔΕΛΤΑ : Ενα διαιρετό τμήμα του υπ’ αριθμόν 991 Α΄ Κατηγορίας αγρού εκτάσεως 6.863,71 μ.τ. στην Δημοτική Κοινότητα Διαβατών, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα εκτός σχεδίου περιοχής, επί εξωτερικής περιφερειακής οδού Θεσ/νίκης (μεταξύ Κ1 και Κ2) άρτιο και οικοδομήσιμο.
Επί του τμήματος του κληροτεμαχίου εμβαδού 6.863,71μ.τ. έχει ανεγερθεί ισόγειο βιοτεχνικό κτίριο και διώροφο κτίριο γραφείων. Ο ισόγειος χώρος παραγωγής εμβαδού 1.496,00τ.μ. ενώ το κτήριο γραφείων από: υπόγειο, εμβαδού 101,12τ.μ. ισόγειο, εμβαδού 101,12τ.μ. και όροφο εμβαδού 101,12τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 680.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 1 Νοεμβρίου 2018

* ΑΘΗΝΑ: Το υπό στοιχεία (Κ-1) κατάστημα του ισόγειο με αποθήκη στο υπόγειο και πατάρι επί οικοπέδου εκτάσεως 289,80τ.μ. επί της οδού Στουρνάρη 37-37 Β΄ επιφάνειας καταστήματος 122,00 τ.μ., το πατάρι 61,00 τ.μ., η αποθήκη 121,00 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΝΕΦΕΛΗ ΛΟΥΚΡΕΖΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 217.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 31 Οκτωβρίου 2018

* ΜΑΡΟΥΣΙ : Το με στοιχεία (Δ-1) διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου στο οποίο ανήκει α)η με αριθμό ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΟΘΗΚΗ του υπογείου ορόφουεπιφάνεια 30,48 τ.μ. και β) το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης δύο (2) χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, ήτοι, α) η με στοιχεία (Ρ8) θέση στην πυλωτή επιφάνειας 10,12 τ.μ και β) η με στοιχεία (Ρ9) θέση στάθμευσης αυτ/του στον ακάλυπτο χώρο επιφάνειας 10,12 τ.μ.
Οι παραπάνω ιδιοκτησίες βρίσκονται στην θέση ΕΞΙ ΚΑΜΑΡΕΣ και επί της διασταυρώσεως των οδών Αριστοφάνους 4 και Ηροδότου.
Το με στοιχεία (Δ-1) διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου έχει επιφάνεια 151,12 τ.μ.
Οφειλέτης : ΤΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 290.450,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 31 Οκτωβρίου 2018

* ΚΕΑ : 1) Μια οριζόντια ιδιοκτησία η οποία καταλαμβάνει ολόκληρο τον ισόγειο όροφο μιας διώροφης οικίας επιφάνειας 55,45 τ.μ. στο σχέδιο της κωμόπολης Κορησσίας Δημοτικής Ενότητας Κέας σε οικόπεδο εκτάσεως 59,22τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο.
2) Μια οριζόντια ιδιοκτησία η οποία καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο όροφο μιας διώροφης οικίας επιφάνειας 59,22 τ.μ. στο σχέδιο της κωμόπολης Κορησσίας της Δημοτικής Ενότητας Κέας στο ίδιο παραπάνω οικόπεδο εκτάσεως 59,22 τ.μ.
Οφειλέτες : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 71.000,00 – 77.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 31 Οκτωβρίου 2018

* ΚΗΦΙΣΙΑ : 1) Η υπό στοιχεία (Β-1) οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου επιφάνειας 154 τ.μ.
2) Η υπό στοιχεία (Υ-4) οριζόντια ιδιοκτησία – αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 14 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στη θέση «Στροφύλι» επί της διασταυρώσεως των οδών Πλειάδων και Εσπέρου 25.
Οφειλέτης : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 240.000,00 – 4.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 31 Οκτωβρίου 2018

* ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Διαμέρισμα στον πέμπτο όροφο (ρετιρέ) με εσωτερική αρίθμηση 2 επιφάνειας 215 τ.μ. σε οικοδομή στην Δημοτική Κοινότητα του 5ου (Ε’) Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης και μεταξύ των οδών Κομοτηνής 2 Κυδωνιών 2 και νέας οδού προς παραλία ευρισκόμενο απέναντι από το «Ποσειδώνιο Αθλητικό Κέντρο»
Στο διαμέρισμα νήκει και το δώμα της οικοδομής επιφάνειας(60) τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΤΖΗΜΟΥΡΩΤΑ ΜΑΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 290.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΤΣΚΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 31 Οκτωβρίου 2018

* ΠΑΡΓΑ : Οικόπεδο εντός του οικισμού Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας επιφάνειας 479,00 τ.μ
Εντός του οικοπέδου υπάρχει διώροφη οικοδομή με ημιυπόγειο – Ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων 2 αστέρων (Ξενοδοχείο Αθηνά). Η οικοδομή αποτελείται συνολικά από 15 διαμερίσματα τα οποία λειτουργούν ως ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 167.580,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΙΑΜΑΝΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 31 Οκτωβρίου 2018

* ΘΗΡΑ : 1. Η ψιλή κυριότητα οριζόντιων ιδιοκτησιών διώροφης οικοδομής με υπόγειο εντός οικοπέδου 476,22 τ.μ. στα Φηρά Θήρας Κυκλάδων.
1α. Το ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΓΕΙΟ (Ι) 91,386 τ.μ. με την αποκλειστική χρήση του εξωτερικού χώρου 124.05 τ.μ. 1β. Το ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΥΠΟΓΕΙΟ (Ι) 104,386 τ.μ. με αναλογούντα χωρου επί του οικοπέδου 47,14 τ.μ.
2) Ενας αμπελώνας στη θέση Παναγία του Καλού Ημεροβιγλίου Θήρας Κυκλάδων ΓΑΔΟΥΡΟΜΑΝΔΡΑ εκτάσεως 2,5 στρεμμάτων.
3) Ενας αμπελώνας στη θέση Ασπρα Χώματα πρώην Κοινότητας Θήρας Κυκλάδων.
Είναι εκτός οικισμού άρτιο και οικοδομήσιμο απέχει από τη θάλασσα του Εξω Γυαλού ένα χιλιόμετρο και από τον κεντρικό δρόμο 200,00μ ενώ από τον οικισμό Φηρών Θήρας απέχει 1,5 χλμ., εντός του οποίου υπάρχει ισόγεια οικοδομή-κατοικία 180,00 τ.μ. κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 30,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ- ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1α ακίνητο 135.000,00 ευρώ, για το 1β ακίνητο 62.100,00 ευρώ, για το 2 ακίνητο 75.000,00 ευρώ και για το 3 ακίνητο 260.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗ-ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 Οκτωβρίου 2018
* ΕΚΑΛΗ: Ενα οικόπεδο μεσα στο οποίο υπάρχει διώροφη οικία με υπόγειο και αποτελεί ενιαία κατοικία στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς Αττικής στην οδό Καλλιρόης 43.
Το άνω οικόπεδο έχει επιφάνεια 1.532,16 τ.μ. και η οποία αποτελείται από υπόγειο επιφανείας 310,00τ.μ., από ισόγεια κατοικία επιφανείας 310,00 τ.μ. και από πρώτο όροφο επιφάνειας 313,00 τ.μ. Το οικόπεδο έχει περίφραξη από μαντρότοιχο και κάγκελα.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ χήρα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.800.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 Οκτωβρίου 2018

* ΚΟΡΩΠΙ : Αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου εκτός ζώνης πόλεως Κορωπίου Αττικής, άρτιου και οικοδομήσιμου στη θέση ΓΚΟΥΡΙ ΝΤΑΓΔΙΤΣΑ, ΓΚΟΥΡΙ ΜΠΙΜ, ΝΤΑΓΔΙΤΣΙ, ΓΚΟΥΡΙ –ΝΤΑΓΔΙΤΣΙ, ΛΑΜΠΡΙΚΑ εκτάσεως 9.163,25 τ.μ.
Επί του αγροτεμαχίου υπάρχουν τα παρακάτω κτίσματα:
1) Η (Υ1) οριζόντια ιδιοκτησία του Υπογείου επιφάνειας (713,19) τμ
2) Η (ΙΣ1) οριζόντια ιδιοκτησία του Ισογείου επιφάνειας (957,33) τμ
3) Η (ΙΣ2) οριζόντια ιδιοκτησία του Ισογείου επιφάνειας (697,00) τμ
4) Η (ΙΣ3) οριζόντια ιδιοκτησία του Ισογείου επιφάνειας (1.934,82) τμ
5) Η (Μ1) οριζόντια ιδιοκτησία του Μεσοπατώματος επιφάνειας (393,99) τμ ,
6) Η (Μ2) οριζόντια ιδιοκτησία του Μεσοπατώματος επιφάνειας (1.268,26) τμ,
7) Η (Α2) οριζόντια ιδιοκτησία του Πρώτου (Α΄)ορόφου επιφάνειας (227,92) τμ,
8) Η (Α1) οριζόντια ιδιοκτησία του Πρώτου (Α΄) ορόφου επιφάνειας 3.412 τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.Για την (Υ-1) οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου 100.000,00ευρώ
2.Για την (ΙΣ1) οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου 270.000,00 ευρώ
3. Για την (ΙΣ2) οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου ορόφου 197.000,00 ευρώ
4.Για την (ΙΣ3) οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου ορόφου 546.000,00 ευρώ
5.Για την (Μ1) οριζόντια ιδιοκτησία του μεσοπατωματος 111.000,00 ευρώ
6.Για την (Μ2) οριζόντια ιδιοκτησία του μεσοπατωματος 358.000,00 ευρώ
7.Για την (Α2) οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α) ορόφου 65.000,00 ευρώ
8.Για την (Α1) οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α) ορόφου 962.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 Οκτωβρίου 2018

* ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : Οικόπεδο εκτάσεως (1.348,14) τ.μ. μέσα στον οικισμό του Δημοτικού Διαμερίσματος Τοπικής Κοινότητας Κρυονερίου στη συνοικία «Κουτσοδήμου», της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Εντός του οικοπέδου, υπάρχει διώροφο κτίσμα, κεραμοσκεπές το οποίο λειτουργεί ως ξενοδοχείο κλασικού τύπου 24 κλινών με την επωνυμία «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ» επιφάνειας 868,25 τ.μ. υπόγειο επιφανείας 184,02 τ.μ. Ισόγειο επιφανείας 367,08 τ.μ. και πρώτο όροφο επιφάνειας 317,15 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΟΥΜΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 600.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 Οκτωβρίου 2018

* ΘΑΣΟΣ : Ενα αγροτεμάχιο στη θέση «Παχύς» της κτηματικής περιφερείας της Τοπικής Κοινότητας Ραχωνίου του Δήμου Θάσου με αριθμό τεμαχίου 1639, εκτάσεως 5.295 τ.μ με 72 ελαιόδεντρα.
Οφειλέτιδα εταιρεία : Σ. ΚΟΡΑΪΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 158.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 Οκτωβρίου 2018

* ΑΘΗΝΑ : Η υπ΄ αριθμό ένα (1) οριζόντια ιδιοκτησία του έβδομου (Ζ) ορόφου η οποία αποτελείται από ενιαία αίθουσα συνολικής επιφάνεια 991,00τ.μ. (επιφάνεια κοινοχρήστων χώρων 74,00 τ.μ. και επιφάνεια ιδιοκτησίας 917,00 τ.μ.) επί της οδού Θεοφάνους αρ. 4.
Οφειλέτης: ΕΡΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ και ειδικό τίτλο «ΕΜΜΑΟΥΣ»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.800.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος : Μελπομένη Μπαρλαμά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 Οκτωβρίου 2018

* ΕΚΑΛΗ : Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 1.952,30 τ.μ. μετά των επ’αυτού κτισμάτων στον Δήμο Κηφισιάς της Δημοτικής Κοινότητας Εκάλης επί της οδού Καστρίου 14.
Εντός του ανωτέρω οικοπέδου έχουν ανεγερθεί κτίσματα ήτοι:
Το Διαμέρισμα Α, αποτελείται από: Υπόγειο Β: έχει επιφάνεια 320,00 μ.τ.,
Υπόγειο Α: έχει επιφάνεια 320,50 μ.τ. με χώρο γυμναστηρίου με εσωτερική πισίνα – Jacuzzi.
Ισόγειο: έχει επιφάνεια 324,31 μ.τ. Α’ όροφος: έχει επιφάνεια 263,12 μ.τ.
Το Διαμέρισμα Β αποτελείται από:
Υπόγειο Α: έχει επιφάνεια 185,00 μ.τ. Ισόγειο: έχει επιφάνεια 145,23 μ.τ.
Οφειλέτιδα : ΚΟΥΡΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.000.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 Οκτωβρίου 2018

* ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ : α) Ενα οικόπεδο εμβαδού 191,07 επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 10 και Μακεδονίας στη Δημοτική Κοινότητα Δρυμού του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επί του οικοπέδου υπάρχει κτισμένη διώροφη οικοδομή με στέγη και βόθρο, αποτελούμενη: α) από ισόγειο κατάστημα, εμβαδού μ.τ. 113,71, και β) πρώτο (α΄) όροφο (κατοικία), εμβαδού μ.τ. 113,71 και β) ενα οικόπεδο εμβαδού μ.τ. 619,34 στη Δημοτική Κοινότητα Δρυμού του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Επί του οικοπέδου υπάρχει κατάστημα αποτελούμενο από έναν ισόγειο όροφο, εμβαδού μ.τ. 392,82, και έναν υπόγειο όροφο εμβαδού μ.τ. 399,86 ο οποίος επικοινωνεί με το ισόγειο με ανελκυστήρα.
Οφειλέτης : ΒΑΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :105.600,00 – 310.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 Οκτωβρίου 2018

* ΑΘΗΝΑ : Ενα πολυόροφο κτίριο (μηχανικός σταθμός αυτοκινήτων) σε οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 389,85 τ.μ. στην οδό Φυλής 163 στην θέση ΑΓΑ ΒΡΥΣΗ.
Το κτίριο αποτελείται από τέσσερα υπόγεια, ισόγειο, εννιά ορόφους και δώμα στους οποίους έχει εγκατασταθείρομποτικός μηχανισμός αυτόματης εξυπηρέτησης στάθμευσης αυτοκινήτων:
α) Το τέταρτο υπόγειο επιφανείας 378,68 τ.μ. αποτελείταιαπό (2) κλιμακοστάσια, μηχανισμούς μεταφοράς αυτοκινήτων και (18) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων,
β) Το τρίτο υπόγειο επιφανείας 378,68τ.μ. αποτελείται από (2) κλιμακοστάσια, μηχανισμούς μεταφοράς αυτοκινήτων και (18) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων,
γ) Το δεύτερο υπόγειο επιφανείας 378,68 τ.μ. αποτελείται (2) κλιμακοστάσια, μηχανισμούς μεταφοράς αυτοκινήτων και (18) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων,
δ) Το πρώτο υπόγειο επιφανείας 378,68 τ.μ. αποτελείται(2) κλιμακοστάσια, μηχανισμούς μεταφοράς αυτοκινήτων (18) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων,
ε) Το ισόγειο επιφανείας 371,25 τ.μ. αποτελείται από γραφείο, (2) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρο αναμονής αυτοκινήτων, μηχανισμούς μεταφοράς αυτοκινήτων, δύο (2) κλιμακοστάσια, χώρο γεννήτριας, δύο WC και χώρο αποδυτηρίων,
στ) Ο πρώτος όροφος επιφανείας 268,95 τ.μ. αποτελείται (2) κλιμακοστάσια, μηχανισμούς μεταφοράς αυτοκινήτων, (12) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και δύο (2) Η/Χ (Ημιυπαίθριους Χώρους) συνολικής επιφάνειας 41,25 τ.μ.
ζ) Ο δεύτερος, όροφος επιφανείας 268,95 τ.μ. αποτελείται (2) κλιμακοστάσια, μηχανισμούς μεταφοράς αυτοκινήτων, (12) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και δύο (2) Η/Χ συνολικής επιφάνειας 26,40 τ.μ.
η) Ο τρίτος όροφος επιφανείας 268,95τ.μ. αποτελείται (2) κλιμακοστάσια, μηχανισμούς μεταφοράς αυτοκινήτων, (12) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και δύο (2) Η/Χ συνολικής επιφάνειας 26,40 τ.μ.
θ) Ο τέταρτος όροφος επιφανείας 268,95 τ.μ. αποτελείται από δύο (2) κλιμακοστάσια, μηχανισμούς μεταφοράς αυτοκινήτων (12) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και δύο (2) Η/Χ συνολικής επιφάνειας 26,40τ.μ.
ι) Ο πέμπτος όροφος επιφανείας 268,95 τ.μ. αποτελείται από δύο (2) κλιμακοστάσια, μηχανισμούς μεταφοράς αυτοκινήτων,(12) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και δύο (2) Η/Χ συνολικής επιφάνειας 26,40τ.μ.
ια) Ο έκτος όροφος επιφανείας 268,95 τ.μ. αποτελείται από δύο (2) κλιμακοστάσια, μηχανισμούς μεταφοράς αυτοκινήτων, (12) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και δύο (2) Η/Χ συνολικής επιφάνειας 26,40τ.μ.
ιβ) Ο έβδομος όροφος επιφανείας 268,95 τ.μ. αποτελείται από δύο (2) κλιμακοστάσια, μηχανισμούς μεταφοράς αυτοκινήτων, (12) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και δύο (2) Η/Χ συνολικής επιφάνειας 26,40 τ.μ.
ιγ) Ο όγδοος όροφος επιφανείας 241,73 τ.μ. αποτελείται από δύο (2) κλιμακοστάσια, μηχανισμούς μεταφοράς αυτοκινήτων, (12) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και δύο (2) Η/Χ συνολικής επιφάνειας 53,63 τ.μ.
ιδ) Ο ένατος όροφος επιφανείας 216,15 τ.μ. αποτελείται από δύο (2) κλιμακοστάσια, μηχανισμούς μεταφοράς αυτοκινήτων, (12) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και δύο (2) Η/Χ συνολικής επιφάνειας 59,40τ.μ.
Στο άνω κτίριο υπάρχει εγκατεστημένος ρομποτικός μηχανισμός αυτόματης στάθμευσης αυτοκινήτων και είναι σχεδιασμένος να μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση.
Το ακίνητο είναι ειδικό κτίριο που δεν μπορεί να έχει καμιά άλλη χρήση καθόσον το ύψος μεταξύ των επιπέδων είναι πολύ χαμηλό (1,80 μ).
Στο άνω κτίριο επίσης υπάρχει:
α) Εγκατάσταση Πυρασφάλειας-Πυρανίχνευσης
β) Εγκατάσταση Αερισμού-Εξαερισμού
Οφειλέτιδα εταιρεία: ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.432.000,00 ευρώ(570.000,00 το ακίνητο και 862.000,00 ο εξοπλισμός)
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 Οκτωβρίου 2018

* ΑΘΗΝΑ : Α) Επί των παρακάτω οριζοντίων ιδιοκτησιών πολυόροφης οικοδομής στην διασταύρωση των οδών Ερμού 124 με την πλατεία Αγίων Ασωμάτων:
1) Το υπό στοιχεία Αλφα ένα (Α-1) γραφείο του πρώτου (Α’) ορόφου επιφάνειας 11,97 μ.τ.
2) Το υπό στοιχεία Αλφα δύο (Α-2) γραφείο του πρώτου (Α’) ορόφου επιφάνειας 17,40 μ.τ.
3) Το υπό στοιχεία Αλφα τρία (Α-3) γραφείο του πρώτου (Α’) ορόφου επιφάνειας 12,85 μ.τ.
4) Το υπό στοιχεία Αλφα τέσσερα (Α-4) γραφείο του πρώτου (Α’) ορόφου επιφάνειας 12,14 μ.τ.
5) Το υπό στοιχεία Αλφα πέντε (Α-5) γραφείο του πρώτου ορόφου επιφάνειας 13,63 μ.τ.
6) Το υπό στοιχεία Αλφα έξι (Α-6) γραφείο του πρώτου (Α’)ορόφου επιφάνειας 19,81 μ.τ.
7) Το υπό στοιχεία Αλφα επτά (Α-7) γραφείο του πρώτου (Α’) ορόφου επιφάνειας 21,67 μ.τ.
8) Το υπό στοιχεία Αλφα οκτώ (Α-8) γραφείο του πρώτου (Α’) ορόφου επιφάνειας 21,67 μ.τ.
9) Το υπό στοιχεία Αλφα εννέα (Α-9) γραφείο του πρώτου (Α’) ορόφου επιφάνειας 21,67 μ.τ.
10) Το υπό στοιχεία Αλφα δέκα (Α-10) γραφείο του πρώτου (Α’) ορόφου επιφάνειας 21,60 μ.τ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες έχουν συνενωθεί και αποτελούν μία ενιαία λειτουργική ενότητα.
Β. Μια παλιά τριώροφη οικία στο Κολωνάκι και επί της οδού Βουκουρεστίου 33, η οποία έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου εκτάσεως 201,35 τ.μ.
Η οικία αποτελείται από α) ΥΠΟΓΕΙΟ: Το υπόγειο έχει επιφάνεια 86,25 τ.μ. και περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους.
β) ΙΣΟΓΕΙΟ: Το ισόγειο έχει επιφάνεια 183,83 τ.μ.
γ) Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: επιφάνειας 183,83 τ.μ.
δ) Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: επιφάνειας 183,83 τ.μ.
ε) Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ: επιφάνειας 100,06 τ.μ.
Στον όροφο αυτό υπάρχουν αποθήκες επιφάνειας των αποθηκών είναι 83,46 τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : Α) α) για το υπό στοιχεία Α-1 γραφείο ευρώ 21.500,00.
β) για το υπό στοιχεία Α-2 γραφείο ευρώ 31.000,00
γ) για το υπό στοιχεία Α-3 γραφείο ευρώ 23.000,00
δ) για το υπό στοιχεία Α-4 γραφείο ευρώ 21.500,00
ε) για το υπό στοιχεία Α-5 γραφείο ευρώ 24.000,00
στ) για το υπό στοιχεία Α-6 γραφείο ευρώ 35.000,00
ζ) για το υπό στοιχεία Α-7 γραφείο ευρώ 38.500,00
η) για το υπό στοιχεία Α-8 γραφείο ευρώ 38.500,00
θ) για το υπό στοιχεία Α-9 γραφείο ευρώ 38.500,00
ι) για το υπό στοιχεία Α-10 γραφείο ευρώ 38.500,00
Β) Τιμή πρώτης προσφοράς για την τριώροφη παλαιά οικία 1.880.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 21 Νοεμβρίου 2018

* ΝΑΥΠΛΙΟ: Ενα γήπεδο αρδευόμενο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 5.756 τ.μ. στην ειδική θέση «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» της κτηματικής περιφέρειας της τ.κ. Αργολικού δ.ε. Μιδέας του Δήμου Ναυπλιέων με δύο κτίρια, ένα ισόγειο κατάστημα με υπόγειο (Α) και μία διώροφη κατοικία (μεζονέτα) με υπόγειο (Β)
Το κτήριο Α αποτελείται από τις εξής στάθμες:
– Στάθμη υπογείου επιφάνειας 80,50 τ.μ.
– Στάθμη ισογείου επιφάνειας 80,50 τ.μ. μ2
Το κτήριο Β είναι διώροφη κατοικία (μεζονέτα) με υπόγειο και αποτελείται
από τις εξής στάθμες:
– Στάθμη υπογείου επιφάνειας 86,40 τ.μ.
– Στάθμη ισογείου επιφάνειας 103,75 τ.μ.
– Στάθμη α’ ορόφου επιφάνειας 50,87 τ.μ.
Οφειλέτης : ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 212.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Οκτωβρίου 2018

* ΚΗΦΙΣΙΑ : Η με στοιχεία «Μεζονέτα Β» στη θέση «Κοκκιναρά-Καραβέλη Κηφισιάς» και στην διασταύρωση των οδών Κερκύρας και Θανοπούλου (πρώην Ρέματος) επί της οδού Κερκύρας 46 εκτάσεως 700,34 τ.μ. Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί η υπό στοιχεία «Μεζονέτα Β» η οποία αποτελείται από υπόγειο 74 τ.μ., ισόγειο 77,28 τ.μ., Α΄όροφος 50,43 τ.μ. και Β΄ ορόφος 50,64 τ.μ., και επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα.

Οφειλέτης : ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΟΠΗΣ

Τιμή πρώτης προσφοράς :  364.810,00 ευρώ

Συμβολαιογράφος : ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ

Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr

Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Οκτωβρίου 2018

* ΧΑΛΚΙΔΑ : 1) Το με στοιχεία Α-1 διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επιφάνειας 80,18 τ.μ. 2) Η με στοιχεία Α-11 αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 12,22 τ.μ. 3) Η με στοιχεία Π-6 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου επιφάνειας 11,25 τ.μ. στη συνοικία Β΄ επί της οδού Σκιάθου.

Οφειλέτιδα εταιρεία : ΑΝΟΔΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Τιμή πρώτης προσφοράς : 70.000,00 – 4.000,00 – 2.000,00 Ευρώ αντίστοιχα

Συμβολαιογράφος : ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΕΣΗ-ΣΠΑΘΗ

Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr

Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Οκτωβρίου 2018

* ΝΑΥΠΛΙΟ : Μια διατηρητέα και παραδοσιακή οικία η οποία αποτελείται από α) το ισόγειο επιφάνειας 81,50 τ.μ. και β) το υπόγειο επιφάνειας 50,00 τ.μ. στην ενορία Ι. Ναού «ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ» στη συνοικία «ΨΑΡΟΜΑΧΑΛΑ» επί της δημοτικής οδού Βύρωνος 5 εκτάσεως του οικοπέδου 115 τ.μ.

Οφειλέτης : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ

Τιμή πρώτης προσφοράς : 175.000,00 ευρώ

Συμβολαιογράφος : ΔΑΝΑΗ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr

Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Οκτωβρίου 2018

* Δ. ΔΕΛΤΑ : Ενα αυτοτελές τμήμα του 213 Α΄ κατηγορίας κληροτεμαχίου εκτάσεως, 6.800,00 τ.μ. στην κτηματική περιοχή της Δ.Κ. Καλοχωρίου, της Δ.Ε. Εχεδώρου. Επί του κληροτεμαχίου αγρού υπάρχει κτίριο τριών επιπέδων. Το ισόγειο, 1.200,90 τ.μ., το μεσοπάτωμα 318,36 τ.μ. και ο όροφος 1.200,90 τ.μ., Εντός του κτιρίου υπάρχουν και τα παρακάτω μηχανήματα: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΥ I. Δημιουργικό και Προεκτυπωτικό τμήμα: 1 Χρωμογράφος για την παραγωγή & διαχωρισμό εικόνων, τύπου Linotype Hell, S 3400 scanner 2 Μονάδα παραγωγής φιλμς Linotype Hell Drysetter 3 Μονάδα παραγωγής φιλμς HERCULES PROM ELITE 4 Σύστημα δοκιμίων Cromain της Dupont (σετ 3 τμχ.) 5 Σταθμοί εργασίας σελιδοποίησης Macintosh 6 Σταθμοί εργασίας σελιδοποίησης συμβατοί με PC 7 Εμφανιστήριο φιλμς αυτόμ. MULTILINE 860 8 Εμφανιστήριο παραγωγής τσίγκων GLUNSEN

II. Εκτυπωτικό τμήμα 1 Εκτυπωτική 1-χρωμη Hieldeberg, Sors, διαστ. 71Χ102 εκ. 2 Εκτυπωτική 1-χρωμη Hieldeberg, (όρθιο πιεστήριο) 3 Εκτυπωτική 4-χρωμη Hieldeberg, PRINT MASTER 35X50 4 Εκτυπωτική 4-χρωμη & Βερνικωτική μονάδα MAN – ROLAND 704 LV

III. Βιβλιοδετικό – φινιριστικό τμήμα 1 Γραμμή παραγωγής βιβλιοδεσίας με καρφίτσα MULLER MARTINI 9 σταθμών σύνθεσης, συρραφή & τρίτομη κοπτική 2 Τυπογραφικό πιεστήριο Hiedelberg, χρησιμοποιούμενο σαν κοπτικό (επίπεδη στράντζα) 3 Διπλωτική μηχανή ORIZON, AFC-744, 70X100, Ηλεκτρονικά τηλεχειριζόμενη 4 Διπλωτική μηχανή Stahl, διαστ. 35Χ51 5 Αυτόματη γραμμή παραγωγής σύνθεσης – κόλλησης – κοπής, HORIZON 6 Διπλωτική μηχανή STALL, διαστ. 50Χ70

IV. Η/Μ Εγκαταστάσεις 1 Πλήρης ηλ/κή εγκ/ση φωτισμού & κίνησης των μηχανημάτων, με Υ/Σ 500 KVA 2 Εγκ/ση Θέρμανσης με δύο λέβητες, κλιματιστικές μονάδες για τους χώρους εργασίας, αεραγωγούς & fancoils 3 Εγκ/ση πυρόσβεσης με πυροσβεστικό σύγκρότημα μόνιμου πυρ/κού δικτύου, ΠΦ & λοιπά φορητά μέσα 4 δύο υδραυλικοί ανελκυστήρες (1 προσώπων, 1 φορτηγός).

Οφειλέτιδα εταιρεία : Ν. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε.

Τιμή πρώτης προσφοράς : ΑΚΙΝΗΤΑ 1.000.000,00 – ΚΙΝΗΤΑ 400.000,00 ευρώ

Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ

Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr

Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Οκτωβρίου 2018

* Δ. ΔΕΛΦΩΝ : Αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο στην θέση «Παλιάμπελα», εντός του οικισμού της τοπικής κοινότητας Επταλόφου του Δήμου Δελφών εκτάσεως 2.000,10 τ.μ. Εντός του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί τριώροφη οικοδομή με τμήμα υπογείου και αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας 200 τ.μ. πρώτο όροφο επιφάνειας 180 τ.μ. δεύτερο όροφο επιφάνειας περίπου 180 τ.μ. και υπόγειο επιφάνειας 60 τ.μ. περίπου Επίσης υπάρχουν δύο στέγαστρα μεταλλικά και τρείς αντλίες
καυσίμων όπως και υπόγειες δεξαμενές καυσίμων.
Οφειλέτιδα : ΑΣΤΕΡΩ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΡΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 378.000,00
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΟΥΜΠΑΣΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Οκτωβρίου 2018

* ΧΑΝΙΑ : 1. Επί ενός οικοπέδου στην κτηματική περιφέρεια τον χωριού Βαμβακόπουλου του Δήμου Χανίων επί της επαρχιακής οδού Χανίων Αλικιανού στη θέση «Μακρύ Χωράφι ή Φραγγεδή» εκτάσεως 1.814,07 τ.μ.
Εντός του οικοπέδου βρίσκεται βιοτεχνικό κτίριο επιφανείας 935,10 τ.μ. και διόροφο γραφειακό χώρο επιφανείας 156,15 τ.μ. Επίσης υπάρχει μεταλλικό στέγαστρο επιφανείας 100 τ.μ.
2. Επί ενός οικοπέδου στην κτηματική περιφέρεια τον χωριού Βαμβακόπουλου, του Δήμου Χανίων επί της επαρχιακής οδού Χανίων Αλικιανού στη θέση «Μακρύ Χωράφι ή Φραγγεδή» εκτάσεως 1997,27 τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΜΕΤΑΛΛΟΥΜΙΝ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ & Σια ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 690.000,00 – 280.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Οκτωβρίου 2018

* ΩΡΩΠΟΣ: Ενα (1) οικόπεδο εκτάσεως 1.314,94 τ.μ. στην Δημοτική Ενότητα Συκαμίνου, του Δήμου Ωρωπού Αττικής στην θέση ΛΑΚΚΑ επί της επαρχιακής οδού Συκάμινου Ωρωπού.
Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφη οικοδομή και αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 120,00 τ.μ. ισόγειο επιφάνειας 127,57 τ.μ. και πρώτο όροφο επιφάνειας 120,85 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 240.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Βαρβάρα Σγούρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Οκτωβρίου 2018

* ΓΛΥΦΑΔΑ : Η υπό στοιχεία Μι ένα (Μ-1) αυτοτελή και ανεξάρτητη, οριζόντια ιδιοκτησία (Μεζονέτα – κατοικία) επί οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου στη θέση ‘’Γλυφάδα – Ευρυάλη – Τράχωνες’’ επί της οδού Περγάμου 43, εκτάσεως 1.028,40 τ.μ. Η υπό στοιχεία Μί ένα (Μ-1) (Μεζονέτα – κατοικία) αποτελείται από Υπόγειο, Ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα συνολικής επιφάνειας 308,37 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 513.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Οκτωβρίου 2018

* ΕΚΑΛΗ : Μία αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του ισογείου επιφάνειας 95,20 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς
επί της Λ. Θησέως 117.
Οφειλέτης : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΛΑΛΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 150.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Οκτωβρίου 2018

* ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ : Α. Ο πρώτος (Α΄) όροφος όροφος πλήρως αποπερατωμένος επιφάνειας 88,00Τ.μ.   Β. Ο δεύτερος (Β΄) όροφος πλήρως αποπερατωμένος επιφάνειας 80,00 τ.μ.
Γ. Το δικαίωμα ανεγέρσεως τρίτου ορόφου,  Δ. Το δικαίωμα ανεγέρσεως πάνω από τον τρίτο όροφο εφ’ όσον το επιτρέπουν οι πολεοδομικές διατάξεις.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται παραπλεύρως του χώρου (πλατείας) του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου και επί της πλατείας Αγίου Κωνσταντίνου (7).
Οφειλέτης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 64.000,00 – 58.000,00 – 885,00 – 885,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Οκτωβρίου 2018

* ΒΟΥΛΑ : Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 263 τ.μ. και περικλείεται από τις οδούς Πλαστήρα, Βασ. Γεωργίου Β’ & Αντιοχείας. Εντός του οικοπέδου έχει κατασκευαστεί τριώροφη οικοδομή με υπόγειο και αποτελείται από:
Υπόγειο επιφανείας 90,86 τ.μ. Ισόγειο επιφανείας 89,36 τ.μ. Πρώτο (Α’) όροφο επιφανείας 90,86 τ.μ. Δεύτερο (Β’) όροφο επιφανείας 29,84 τ.μ. (
Οφειλέτης : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 429.219,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Οκτωβρίου 2018

Κατοικία στο Βόλο, συνοικία Νέων Παγασών

Τριώροφη κατοικία, υπό στοιχεία (Κ-8), που αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 42,33 τ.μ., ισόγειο εμβαδού 42,34 τ.μ., Α΄ όροφο εμβαδού 36,43 τ. και Β΄ όροφο εμβαδού 24,43 τ.μ., με το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης τμήματος οικοπέδου έκτασης 36,32 τ.μ. μπροστά από την κατοικία και το δικαίωμα χρήσης χώρου στάθμευσης εμβαδού 10,35 τ.μ. στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, με ποσοστό συνιδιοκτησίας 8,09% επί οικοπέδου έκτασης 1.364,10 τ.μ.

Τιμή Πώλησης: 113.000,00€

Πληροφορίες :Εθνική Property Services, 210 33 45 327 , nbgpropertyservices@nbg.gr

Ημερομηνία Λήξης : 08/10/2018 11:00

Μεζονέτα στη Νέα Πεντέλη

Διώροφη κατοικία (μεζονέτα) με υπόγειο, συνολικού εμβαδού 222,95 τ.μ. Αναλυτικά, ανά επίπεδο ως εξής: υπόγειο 86,21 τ.μ., ισόγειο 71,29 τ.μ. και Α΄ όροφο 65,45 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 10,45% επί οικοπέδου έκτασης 1.443 τ.μ.

Τιμή Πώλησης: 297.000,00€

Πληροφορίες :Εθνική Property Services, 210 33 45 327 , nbgpropertyservices@nbg.gr

Ημερομηνία Λήξης : 08/10/2018 13:00

Μεζονέτα στην Αράχωβα, περιοχή Λιβάδι Παρνασσού

Μεζονέτα υπό στοιχεία (Α-3) σε συγκρότημα κατοικιών, που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 66,30 τ.μ., Α΄ όροφο εμβαδού 59,96 τ.μ. και Β΄ όροφο εμβαδού 40,45 τ.μ., σε γήπεδο αποκλειστικής χρήσης έκτασης 737,58 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα (ποσοστό 15%) ευρύτερης έκτασης 4.892,26 τ.μ.

Τιμή Πώλησης: 100.000,00€

Πληροφορίες :Εθνική Property Services, 210 33 45 327 , nbgpropertyservices@nbg.gr

Ημερομηνία Λήξης : 08/10/2018 10:00

Οικόπεδο στα Μελίσσια, περιοχή Τερψιθέα

Οικόπεδο έκτασης 426,31 τ.μ. με κτίσμα πρόχειρης κατασκευής εμβαδού 33,02 τ.μ.

Τιμή Πώλησης: 222.000,00€

Πληροφορίες :Εθνική Property Services, 210 33 45 327 , nbgpropertyservices@nbg.gr

Ημερομηνία Λήξης : 09/10/2018 09:00

Οικόπεδο στο Λουτράκι, θέση «ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ»

Οικόπεδο έκτασης 1.162,29 τ.μ.

Τιμή Πώλησης: 150.000,00€

Πληροφορίες :Εθνική Property Services, 210 33 45 327 , nbgpropertyservices@nbg.gr

Ημερομηνία Λήξης : 08/10/2018 10:00

Κατάστημα στη Νίκαια

Κατάστημα ισογείου εμβαδού 162,98 τ.μ. με υπόγειο 162,98 τ.μ. και δώμα εμβαδού 28,80 τ.μ. σε οικόπεδο έκτασης 232,50 τ.μ.

Τιμή Πώλησης: 375.200,00€

Πληροφορίες :Εθνική Property Services, 210 33 45 327 , nbgpropertyservices@nbg.gr

Ημερομηνία Λήξης : 08/10/2018 10:30

* Μονοκατοικία στη Κέρκυρα, θέση Κομμένο

Μονοκατοικία πλήρως λειτουργική και εξοπλισμένη συνολικού εμβαδού 286,11 τ.μ., που αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 113,59 τ.μ., ισόγειο εμβαδού 103,19 τ.μ., Α’ όροφο εμβαδού 69,33 τ.μ., διαθέτει ανεξάρτητη αποθήκη εμβαδού 4,34 τ.μ., ισόγεια θέση στάθμευσης 10,40 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% επί πισίνας επιφανείας 60 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% επί οικοπέδου έκτασης 2.955 τ.μ.

Τιμή Πώλησης: 530.000,00€

Πληροφορίες :Εθνική Property Services, 210 33 45 327 , nbgpropertyservices@nbg.gr

Ημερομηνία Λήξης :10/10/2018 12:00

* Μονοκατοικία στο Διόνυσo

Μονοκατοικία (μεζονέτα) που αποτελείται από: α) υπόγειο με χώρο κύριας χρήσης εμβαδού 120,32 τ.μ., βοηθητικό χώρο (λεβητοστάσιο) εμβαδού 9,24 τ.μ. και θέση στάθμευσης εμβαδού 43,15 τ.μ., β) ισόγειο εμβαδού 98,94 τ.μ., γ) Α’ όροφο εμβαδού 98,94 τ.μ., δ) σοφίτα εμβαδού 82,20 τ.μ., ε) πισίνα επιφανείας 22,40 τ.μ., σε οικόπεδο έκτασης 410,60 τ.μ., (ή ποσοστό συνιδιοκτησίας 25% επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 1.638,58 τ.μ.), & στ) BBQ

Τιμή Πώλησης: 440.000,00€

Πληροφορίες :Εθνική Property Services, 210 33 45 327 , nbgpropertyservices@nbg.gr

Ημερομηνία Λήξης :08/10/2018 11:00

* Μεζονέτα στη Ρόδο, Δημοτική Ενότητα Λινδίων

Μεζονέτα υπό στοιχεία (Μ-2) που αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 20,58 τ.μ., ισόγειο εμβαδού 40,96 τ.μ με ημιυπαίθριο χώρο εμβαδού 5,81 τ.μ. και Α΄ ορόφου εμβαδού 54,00 τ.μ. με ημιυπαίθριο χώρο εμβαδού 5,81 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 33% επί γηπέδου έκτασης 4.050,00 τ.μ., εντός του οποίου υπάρχει πισίνα επιφάνειας 62,70 τ.μ.

Τιμή Πώλησης: 180.000,00

Πληροφορίες :Εθνική Property Services, 210 33 45 327 , nbgpropertyservices@nbg.gr

Ημερομηνία Λήξης :09/10/2018 13:00

* Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Διαμέρισμα Β’ ορόφου, υπό στοιχεία (Δ1), εμβαδού 80,94 τ.μ., με δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης αποθήκης εμβαδού 4,00 τ.μ. στο υπόγειο της πολυκατοικίας και ενός χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου στην πυλωτή της πολυκατοικίας εμβαδού 12,00 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 15% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 250,02 τ.μ.

Τιμή Πώλησης: 138.000,00

Πληροφορίες :Εθνική Property Services, 210 33 45 327 , nbgpropertyservices@nbg.gr

Ημερομηνία Λήξης : 05/10/2018 09:00

* Πειραιάς

Διαμέρισμα Α’ ορόφου, υπό στοιχεία (Α-1), εμβαδού 98,00 τ.μ., το οποίο έχει την αποκλειστική χρήση της υπ’ αριθμ. (1) θέσης στάθμευσης στην πυλωτή και μεταλλική αποθήκη εμβαδού 1,28 τ.μ. στον εξώστη προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.

Τιμή Πώλησης: 89.000,00

Πληροφορίες :Εθνική Property Services, 210 33 45 327 , nbgpropertyservices@nbg.gr

Ημερομηνία Λήξης : 05/10/2018 11:0

* ΖΑΚΥΝΘΟΣ : Αγροτέμαχιο κατά παρέκκλιση άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 3.544,56τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην θέση «Λιβάδι – Ρόϊδο» της περιοχής Αεροδρομίου της Τοπικής Κοινότητας Αμπελοκήπων της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων στην 35η Εθνική οδό Αεροδρομίου –Ζακύνθου. Στο οικόπεδο αυτό έχει ανεγερθεί ισόγεια οικοδομή-κτίριο επιφάνειας του κτιρίου 600 τ.μ.
Επίσης στο ίδιο οικόπεδο υπάρχει και άλλο κτίριο με μεταλλικό σκελετό εμβαδού 600 τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΜΑΡΙΝΟΣ – ΠΟΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ – ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 500.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Δέσποινα Σακκά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Οκτωβρίου 2018

* ΣΥΡΟΣ : Ενα οικόπεδο εκτάσεως 382,18 τ.μ. στη θέση «Βαπόρια» στην Ερμούπολη του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επί της οδού Μπαμπαγιώτου 1.
Μέσα στο οικόπεδο υπάρχει μία πεπαλαιωμένη αλλά επισκευασμένη οικία η οποία έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέα επιφάνειας του ισογείου 181,00 τ.μ. και του πρώτου ορόφου 200,00 τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΝΕΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 593.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Δέσποινα Σακκά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Οκτωβρίου 2018

* Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ : Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο επιφανείας 2.943,00 τ.μ. με διώροφη οικία επί της διασταυρώσεως των οδών Πανός 2 και Τερψιχόρης.
Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί μία διώροφη μονοκατοικία έπαυλη – μεζονέτα, αποτελούμενη από: α) Υπόγειο όροφο επιφάνειας 800 τ.μ. β) Ισόγειο όροφο επιφάνειας 540,61 τ.μ., γ) Πρώτο όροφο επιφάνειας 307,20 τ.μ. δ) σοφίτα
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 3.350.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Οκτωβρίου 2018

* ΑΘΗΝΑ: Οικόπεδο εκτάσεως 821,30 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Αθηνών και στις παράλληλες οδούς Φαλήρου 22-22β και Δημητρακοπούλου 21-25 μέσα στο οποίο υπάρχει πολυώροφος σταθμός αυτοκινήτων με υπόγεια συνολικής επιφανείας 5.528,93τ.μ. και αποτελείται από Β’ υπόγειο, Α’ υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο, Α’, Β’, Γ’ , Δ’, Ε’ και ΣΤ’ ορόφους.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.380.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Στυλιανή Δημητρέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Σεπτεμβρίου 2018

* ΩΡΩΠΟΣ : Αγρός στις θέσεις «Σουλουνάρεζι», «Πέλκεζι», «Βγιεστία», «Βγιεστία ή Δρομοσιά» και «Βγιεστία» της Τοπικής Κοινότητας Πολυδενδρίου του Δήμου Ωρωπού, εκτάσεως 21.543,80 τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία: Ι.Ε. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 400.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Βασιλική Βαλσαμίδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Σεπτεμβρίου 2018
* ΚΗΦΙΣΙΑ : Ενα οικόπεδο επιφανείας 4.207,80 τ.μ. στην Κηφισιά στην περιοχή «ΒΙ.ΠΑ.» Κηφισιάς στη θέση «Καλυφτάκι» και επί της δού Θηβαϊδος εκτάσεως 4.207,80 τ.μ. χωρίζεται σε δύο (2) τμήματα, καθώς διέρχεται ασφαλτοστρωμένος δρόμος.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΠΡΟΜΟΤ Ε.Ι. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.500.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Βασιλική Βαλσαμίδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Σεπτεμβρίου 2018

ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ (οδός Ηφαίστου)

Βιομηχανική – βιοτεχνική εγκατάσταση επιφάνειας κυρίων χώρων 12.386,04τ.μ. και βοηθητικών 5.305,50τ.μ. εντός οικοπέδου με επιφάνεια 13.579,90τ.μ., της ATE LEASING A.E. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

Τιμή Πώλησης: 3.500.000,00€

Πληροφορίες :PQH , 213 088 7000, REOSales@pqh.gr

Ημερομηνία Λήξης : 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα Ελλάδος 5 μμ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Φιλικής Εταιρίας 17)

Κατάστημα επιφάνειας 180,00 τ.μ. στο ημιυπόγειο τριώροφου κτιρίου, εντός οικοπέδου με επιφάνεια 228,00 τ.μ., της ATE LEASING A.E. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

Τιμή Πώλησης: 150.000,00€

Πληροφορίες :PQH , 213 088 7000, REOSales@pqh.gr

Ημερομηνία Λήξης : 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα Ελλάδος 5 μμ.

ΠΑΤΡΑ (Μεσολογγίου 42)

Διαμέρισμα Ε1, Ε’ ορόφου σε επταώροφη πολυκατοικία επιφάνειας 93,40 τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 288,20 τ.μ. της ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

Τιμή Πώλησης: 62.000,00€

Πληροφορίες :PQH , 213 088 7000, REOSales@pqh.gr

Ημερομηνία Λήξης : 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα Ελλάδος 5 μμ.

ΡΟΔΟΣ – Επαρχιακή οδός Γεννάδι – Καταββιά

Διώροφο κτίριο με υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο συνολικής επιφάνειας 184,31 τ.μ. επί οικοπέδου επιφάνειας 750,00 τ.μ. της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

Τιμή Πώλησης: 176.000,00€

Πληροφορίες :PQH , 213 088 7000, REOSales@pqh.gr

Ημερομηνία Λήξης : 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα Ελλάδος 5 μμ.

ΛΑΜΙΑ(Χατζοπούλου & Λεωσθένους)

Μεζονέτα Α2 – Β3, συνολικού εμβαδού 106,20 τ.μ. στον 1ο – 2ο όροφο τριώροφης πολυκατοικίας κτισμένης εντός οικοπέδου εκτάσεως 305,00 τ.μ. της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

Τιμή Πώλησης: 46.000,00€

Πληροφορίες :PQH , 213 088 7000, REOSales@pqh.gr

Ημερομηνία Λήξης : 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα Ελλάδος 5 μμ.

ΤΡΙΚΑΛΑ(1ο χιλ. Εθνικής οδού Τρικάλων – Λαρίσης)

Διώροφο κτίριο υπεραγοράς τροφίμων, με ισόγειο κτίριο αρτοποιείου και ισόγειο κτίριο πρατήριου υγρών καυσίμων, επιφάνειας κυρίων χώρων 4.114,93τ.μ. και βοηθητικών 3.446,21τ.μ. εντός οικοπέδου με επιφάνεια 25.427,79τ.μ. της ATE LEASING A.E. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

Τιμή Πώλησης: 970.000,00€

Πληροφορίες :PQH , 213 088 7000, REOSales@pqh.gr

Ημερομηνία Λήξης : 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα Ελλάδος 5 μμ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΑΤΤΙΚΗ( Λεωφόρος Μεσογείων 109-111)

Χώροι γραφείων επιφάνειας 2.981,01 τ.μ. και 122 θέσεις στάθμευσης σε κτίριο συνολικής επιφάνειας 10.317,348 τ.μ. (9 οριζόντιες ιδιοκτησίες), εντός οικοπέδου με επιφάνεια 23.898,23 τ.μ. της ATE LEASING A.E. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

Τιμή Πώλησης: 6.000.000,00€

Πληροφορίες :PQH , 213 088 7000, REOSales@pqh.gr

Ημερομηνία Λήξης : 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα Ελλάδος 5 μμ.

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΙΩΝ( Θέση Σφραγίδα Σιναράδων, Παραλία Γυαλισκάρι)

Ξενοδοχείο συνολικού εμβαδού 13.909,05 τ.μ. (13.663,26 τ.μ. κύριοι χώροι και 245,79 τ.μ. βοηθητικοί χώροι) και ξενοδοχειακός εξοπλισμός της ATE LEASING A.E. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

Τιμή Πώλησης: 4.800.000,00€

Πληροφορίες :PQH , 213 088 7000, REOSales@pqh.gr

Ημερομηνία Λήξης : 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα Ελλάδος 5 μμ.

ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Αυτοτελές διατηρητέο κτίριο (πρώην Ξενοδοχείο Loutraki Palace),συνολικού εμβαδού 3.258,40 τ.μ. (3.026,40 τ.μ. κυρίων χώρων και 232,00 τ.μ. βοηθητικών χώρων), εντός οικοπέδου με επιφάνεια 920,00 τ.μ. της ATE LEASING A.E. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

Τιμή Πώλησης: 2.300.000,00€Πληροφορίες :PQH , 213 088 7000, REOSales@pqh.gr

Ημερομηνία Λήξης : 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα Ελλάδος 5 μμ.

* ΚΕΡΚΥΡΑ: Αγρόκτημα με 27 ελαιόδενδρα εκτάσεως 4.700 τ.μ. στην περιοχή Δασιά του Δημοτικού Διαμερίσματος Κάτω Κορακιανάς Κερκύρας της κτηματικής περιφέρειας του πρώην Δήμου Φαιάκων.
Εντός του ακινήτου υπάρχει Ξενοδοχειακό Συγκρότημα με την ονομασία ΣΧΕΡΙΑ SCERIA συνολικού εμβαδού 783,21 τ.μ.
Οφειλέτες : ΜΙΧΑΗΛ ΦΑΙΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΙΤΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 853.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΡΗΓΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Σεπτεμβρίου 2018

* ΔΙΟΝΥΣΟΣ : Α) Μια οικοδομή (επαγγελματικό κτίριο-εργοστάσιο) η οποία αποτελείται από υπόγειο επιφανείας 638,12τ.μ., ισόγειο επιφανείας 638,12τ.μ. και A` όροφο επιφανείας 271,39τ.μ. ΘΕΣΗ: «ΛΕΚΑΝΗ» και ήδη «ΒΑΡΙΚΟ» Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου Οδυσσέως 15 σε οικόπεδο εκτάσεως 1375,00 τ.μ.
Β) Η με στοιχεία «ΤΜΗΜΑ 2» ανεξάρτητη ιδιοκτησία (οικόπεδο) σε τμήμα ενός οικοπέδου έκτασης 495,02 τ.μ. στην θέση «ΒΑΡΙΚΟ» Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου επί της οδού Οδυσσέως 15.
Οφειλέτης : ΘΕΟΔΩΡΟΣ–ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 617.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Σεπτεμβρίου 2018

* ΠΑΡΟΣ: Διώροφο ξενοδοχείο με την ονομασία «ΕΡΜΗΣ» στη θέση «Βαγιές» στην Παροικία Δήμου Πάρου σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 338 τ.μ.
Το παραπάνω ξενοδοχείο αποτελείται από: α) ισόγειο επιφάνειας 260 τ.μ. και β) πρώτο όροφο επιφάνειας 260 τ.μ.
Οφειλέτης : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΛΕΣΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 750.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Δέσποινα Σακκά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Σεπτεμβρίου 2018

* ΔΡΟΣΙΑ : Ενα ενιαίο οικόπεδο εκτάσεως 3.706,73 τ.μ. στην Δημοτική Ενότητα Δροσιάς Δήμου Διονύσου επί της οδού Πόντου 13.
Το οικόπεδο προήλθε από την συνένωση (2) οικοπέδων και συγκεκριμένα από: Α] ενα οικόπεδο εκτάσεως 1.853,28 τ.μ. στο οποίο είναι κτισμένη ισόγεια οικία, επιφανείας 117 τ.μ. με υπόγεια αποθήκη επιφανείας 16,40 τ.μ. Β] ενα οικόπεδο εκτάσεως 1.868,34 τ.μ. στο οποίο είναι κτισμένη ισόγεια οικία, επιφανείας 423,73 τ.μ. με υπόγειο χώρο που περιλαμβάνει χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου επιφανείας 119,71 τ.μ. και αποθήκη επιφανείας 22,02 τ.μ. και πισίνα στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου επιφανείας 84 τ.μ.
Οι περιγραφόμενες κατοικίες αποτελούν ένα ενιαίο συγκρότημα κατοικίας.
Οφειλέτης : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 3.050.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Στέφανος Βασιλάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Σεπτεμβρίου 2018

* ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ : Ενα οικόπεδο επί της Βερνάρδου Δ. 1 του Δήμου Βριλησσίων εκτάσεως 940 τ.μ. ασκεπές και δεν φέρει περίφραξη.
Οφειλέτης: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 424.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Σεπτεμβρίου 2018

* ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ : Διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο η οποία αποτελείται από: α) υπόγειο επιφάνειας (72,03 τ.μ.) β) ισόγειο επιφάνειας (72,03 τ.μ.) γ) πρώτο όροφο επιφάνειας (72,03 τ.μ.) σε οικόπεδο εκτάσεως (378 τ.μ.) στην Δημοτική Ενότητα Σταγίρων Ακάνθου του Δήμου Αριστοτέλη
Οφειλέτης : ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 141.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Σεπτεμβρίου 2018

* ΚΙΛΚΙΣ: Μια βιοτεχνία εμφιάλωσης νερού στη θέση Κεραμιδαριό της κτηματικής περιοχής του δ.δ. Γουμένισσας Κιλκίς και αποτελείται από Α) ισόγειο βιοτεχνικό χώρο παραγωγής, εμφιάλωσης και αποθήκευσης 1.125 τμ Β) ισόγειο χώρο γραφείων 335 τμ και Γ) ανοιχτό υπόστεγο 30τμ σε οικόπεδο εκτάσεως 24.982,90 τμ
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΚΡΥΣΤΑΛ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 636.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΝΑΣΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Σεπτεμβρίου 2018 Τμήμα οικοπέδου έκτασης 407,99

* ΡΕΘΥΜΝΟ : Κτήμα εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού Αγία Ειρήνη του Δήμου Ρεθύμνης στη θέση «ΒΑΒΑΝΑ» ή «ΑΣΠΑΛΑΘΕΣ» άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 6.685,57 τ.μ. με σαράντα (40) ελιές.
Μέσα στο οικόπεδο υπάρχει μία ισόγεια οικία επιφάνειας 111,95 τμ.
Οφειλέτης : ΚΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 120.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Νεκτάριος Ζουμπάς
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Σεπτεμβρίου 2018

* Δ.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ: Οικόπεδο με αρ.2 στον οικισμό Ανθόκηποι-Ομόνοια του Δήμου Παύλου Μελά Θεσ/νίκης και επί των οδών Αιγαίου και Θερμαικού εκτάσεως 840,03 τ.μ. αρτιο και οικοδομήσιμο.
Εντός του οικοπέδου υπάρχει κτίριο που αποτελείται από: α) υπόγειο επιφάνειας 474,24 τ.μ. β)ισόγειο και αποτελείται από βα) κατάστημα επιφάνειας 175,75 τ.μ. ημιυπαίθριος χώρος επιφάνειας 36,43 τ.μ. ββ) χώρο κλειστών θέσεων στάθμευσης 185,56 τ.μ. με ημιυπαίθριο χώρο επιφάνειας 6,07 τ.μ. βγ)είσοδος 54,06 τ.μ. και ημιυπαίθριο χώρο επιφάνειας 14,85 τ.μ. και γ) πρώτο όροφο που αποτελείται από γα) διαμέρισμα με στοιχεία Δ1 – 194,135 τ.μ. γβ) διαμέρισμα με στοιχεία Δ2 – 194,135τ.μ. γγ) χώρο κλιμακοστασίου – 53,90 τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΜΕΛΤΕΜΙ Α.Β.Ε.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 370.660,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Σεπτεμβρίου 2018

* ΕΚΑΛΗ : Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στην Δημοτική Ενότητα Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς επί της οδού Ανθείας 4-6 εκτάσεως 2.086,38 τ.μ.
Μέσα στο οικόπεδο υπάρχει πολυόροφη οικοδομή η οποία αποτελείται από:
α) Υπόγειο επιφάνειας 230,00 τ.μ.
β) Ισόγειο επιφάνειας 226,50 τ.μ.
γ) Πρώτο (Α’) όροφο 191,76 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΣΟΦΙΑ ΝΕΟΝΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.240.450,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 21 Σεπτεμβρίου 2018

* ΖΑΓΟΡΙ : Οικόπεδο (τυφλό) εντός του οικισμού της τοπικής κοινότητας Ελάτης της Δημοτικής Ενότητας Κεντρικού Ζαγορίου του Δήμου Ζαγορίου επιφάνειας 800τ.μ. 2) σε ένα όμορο με το παραπάνω οικόπεδο ακάλυπτο εντός του οικισμού της τοπικής κοινότητας Ελάτης της Δημοτικής Ενότητας Κεντρικού Ζαγορίου του Δήμου Ζαγορίου επιφάνειας 1357,84 τ.μ.
Τα παραπάνω οικόπεδα συνενώθηκαν –ενοποιήθηκαν ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο ακίνητο με συνολική επιφάνεια 2157,84 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 56.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 Σεπτεμβρίου 2018

* ΚΕΡΚΥΡΑ : Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο έκτασης 1.243,37 τμ στη θέση «ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ» εντός του οικισμού Γαστουρίου του Δήμου Αχιλλείων της Κέρκυρας και συνορεύει ολόγυρα με την κοινοτική οδό Κ-76 που οδηγεί προς την Εθνική Οδό 24 Πέραμα-Κέρκυρα και προς την Εθνική Οδό 24 Αχίλλειο Κέρκυρα.
Εντός του ακινήτου υπάρχουν ένα ισόγειο με ημιυπόγειο επιφάνειας 179,33 τ.μ., το ημιυπόγειο είναι επιφάνειας 89,67 τ.μ. το ισόγειο είναι επιφάνειας 89,67 τ.μ., καθώς και μια αποθήκη επιφάνειας 45,38 τ.μ.
Οφειλέτης : ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 129.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 Σεπτεμβρίου 2018

* ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Ενα διαμέρισμα με αριθμό 10 του 5ου ορόφου επιφάνειας 90τ.μ. περίπου επί της οδού Αλ. Παπαναστασίου 3.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 70.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 Σεπτεμβρίου 2018

* ΔΥΤ.ΑΧΑΪΑ : Ενα γήπεδο στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών της Τ.Κ. Αγίου Στεφάνου της Δ.Ε. Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαϊας εκτάσεως 2.800,00 τ.μ.και περικλείεται από τις οδούς Α5, Γ2, Β8 και Β4.
Οφειλέτης : ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΟΡΑΚΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 134.400,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΘΗΝΑ ΡΑΒΑΖΟΥΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 Σεπτεμβρίου 2018

* ΜΑΡΟΥΣΙ : 1) Αγροτεμάχιο επί της οδού Φραγκοκκλησιάς 18 και Σάμου μέσα στο οποίο υπάρχει διώροφο κτίριο με δύο υπόγεια : Το Β’ υπόγειο επιφάνειας 670,54 τ.μ. Το Α΄υπόγειο επιφάνειας 670,54 τ.μ. Ισόγειο συνολικής επιφανείας 642,29 τ.μ. Πρώτος όροφος συνολικής επιφανείας 642,29 τ.μ.
2) Αγροτεμάχιο επί της οδού Σάμου 51 μέσα στο οποίο υπάρχει διώροφο κτίριο με 2 υπόγεια : Το Β’ υπόγειο επιφανείας 1.040,00 τ.μ. Α΄ Υπόγειο συνολικής επιφανείας 595,00 τ.μ. Ισόγειο συνολικής επιφανείας 540,00 τ.μ. Πρώτος όροφος συνολικής επιφανείας 540,00 τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΑΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.064.500,00 – 1.970.500,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : Βαρβάρα Σγούρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Σεπτεμβρίου 2018

* ΧΑΛΚΙΔΑ : Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στη θέση «Σκροπονέρια» επί της Βόρειας πλευράς oρους Πτώου Τ.Κ. Λουκισίων της Δ.Ε. Ανθηδώνος του Δήμου Χαλκιδέων έκτασης 1.013,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΙΩΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 20.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Ελευθερία Σιδέρη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 Σεπτεμβρίου 2018
* ΚΕΑ : 1η) Η αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία με στοιχεία (Δ1) Κατοικία η οποία περιλαμβάνει μόνο ισόγειο όροφο και έχει δική της ανεξάρτητη είσοδο επιφάνειας 64,25 τ.μ.στην οποία ανήκει κατά δικαίωμα αποκλειστικής χρήσεως ως συστατικό αυτής η υπ΄αριθμόν δύο (2) υδατοδεξαμενή επιφάνειας μ.τ. (28,80) .
2η) Η αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντιο ιδιοκτησία με στοιχεία (Δ2)Κατοικία η οποία περιλαμβάνει μόνο ισόγειο όροφο και έχει δική της ανεξάρτητη είσοδο επιφάνειας μ.τ.(57,01) στην οποία ανήκει κατά δικαίωμα αποκλειστικής χρήσεως η υπ΄αριθμόν ένα (3) υδατοδεξαμενή επιφάνειας μ.τ. (17,50) .
3η) Η αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία με στοιχεία (ΓΚΑΡΑΖ Δ2) Κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του ισογείου επιφάνειας μ.τ.(24,88)
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στη Νήσο Κέα Κυκλάδων στη θέση ΤΣΙΠΗ ή ΜΥΛΟΣ
Οφειλέτης: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 85.000,00 – 83.000,00 – 21.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 Σεπτεμβρίου 2018
* ΧΑΝΙΑ : Η υπό στοιχεία ΒΗΤΑ κατοικία επί οικοπέδου εκτάσεως 461,54 τ.μ. στη Δημοτική ενότητα Ακρωτηρίου, Δημοτικής κοινότητας Κουνουπιδιανών του Δήμου Χανίων, της περιφερειακής ενότητας Χανίων Περιφέρειας Κρήτης εντός οικισμού Κουνουπιδιανών στη θέση Κάτω Χωριό.
Η κατοικία αποτελείται από ισόγειο και πρώτο όροφο αποτελεί μία ενιαία κατοικία επιφάνειας το ισόγειο 51,27 τ.μ. και ο πρώτός όροφος επιφάνειας 51,27 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 73.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Νεκτάριος Ζουμπάς
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 Σεπτεμβρίου 2018
* ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ : Τμήμα του όλου οικοπέδου εκτάσεως 306,00 τ.μ εντός των ορίων του οικισμού της τοπικής κοινότητας Λακύθρας στην περιφέρεια της Δ.Ε Λειβαθούς του Δήμου Κεφαλονιάς.
Εντός του οικοπέδου με στοιχεία 1Β έχει ανεγερθεί διώροφη οικοδομή με υπόγειο, ισόγειο, Α΄ όροφο και στέγη. Το υπόγειο έχει επιφάνεια 79,63 τ.μ, το ισόγειο
επιφάνεια 55,87 τ.μ ο πρώτος όροφος έχει επιφάνεια 55,87 τ.μ και εσωτερικό κλιμακοστάσιο επικοινωνίας με το ισόγειο. Επιπλέον στο ισόγειο έχουν κατασκευαστεί δύο ανοιχτοί ημιυπαίθριοι χώροι, ένας στην πρόσοψη και ένας στην πίσω όψη του κτιρίου συνολικής επιφανείας 23,76 τ.μ.
Οφειλέτες : ΒΙΝΙΕΡΗ ΣΩΦΡΟΝΙΑ – ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 146.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 Σεπτεμβρίου 2018
* ΚΡΥΟΝΕΡΙ : Ενα γήπεδο στην περιοχή «ΜΠΑΦΙ – ΚΕΡΑΜΙΔΙ» Τατοΐου Αττικής της περιφερείας Κρυονερίου εκτός ρυμοτομικού σχεδίου και εντός Ε.Μ. Βιομηχανικής ζώνης επί της Λεωφόρου Κρυονερίου 105, συνολικής εκτάσεως επιφανείας 12.240 τ.μ. Επί του γηπέδου έχει ανεγερθεί τρία κτίρια. Ενα παλαιό βιομηχανικό κτίριο αποτελούμενο από ισόγειο επιφανείας 2025 τ.μ. και υπόγειο 200 τ.μ.. Ενα διώροφο κτίριο με υπόγειο (κτίριο Β) αποτελούμενο από υπόγειο επιφανείας 900 τ.μ., ισόγειο επιφανείας 900 τ.μ. και Α’ όροφο επιφανείας 900 τ.μ. και ένα
μεταλλικό υπόστεγο (κτίριο) αποτελούμενο από ισόγειο επιφανείας 976,23 τ.μ. με πατάρι επιφανείας 35,44 τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.192.585,00 ευρώ,
Συμολαιογράφος : ΜΗΝΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 Σεπτεμβρίου 2018
* ΜΕΛΙΣΣΙΑ : Διαμέρισμα στο ισόγειο με στοιχεία (Ι-3) της πολυκατοικίας (ΚΤΙΡΙΟ Β’) ενός συγκροτήματο επιφάνειας 78,76 τ.μ. στο διαμέρισμα ανήκει η υπό στοιχεία (Ρ-4) θέση στάθμευσης Β) Β) Η υπό στοιχεία (Β-ΑΠ-1) οριζόντια ιδιοκτησία-ΑΠΟΘΗΚΗ του υπογείου της πολυκατοικίας (ΚΤΙΡΙΟ Β’) επιφάνειας (22,88) τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται επί της οδού Κιλκίς 3 στη θέση ΠΕΙΡΑΙΩΤΙΚΑ
Οφειλέτης : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ-ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 109.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 Σεπτεμβρίου 2018
* Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : Η πλήρης κυριότητα ενός αγροτεμαχίου – οικοπέδου εκτάσεως 7.357,06 τ.μ. στη θέση «ΤΟΥΡΑΛΗ» του «ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ», στην Κτηματική Περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας και επί των οδών Λαχανά 12 και Θεσσαλονίκης. Εντός του οικοπεδου υπάρχει διώροφο επαγγελματικό κτίριο, αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο, πατάρι και πρώτο (Α΄) όροφο.
Στάθμη υπογείου επιφανείας μ.τ. (4.320). Στάθμη ισογείου επιφανείας μ.τ. (3.614) περίπου. Στάθμη παταριού επιφανείας μ.τ. (1.700). Στάθμη πρώτου ορόφου επιφανείας μ.τ. (3.614) περίπου.
Οφειλέτιδα εταιρεία : MAVA ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς : 4.050.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 Σεπτεμβρίου 2018

*ΞΑΝΘΗ:1)Ενας αγρός στην τοποθεσία 4ο χλμ. επαρχιακής οδού Ξάνθης Σταυρουπόλεως, 6868,94 τ.μ.,2) Ενας αγρός στην αγροτική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης, του Δήμου Ξάνθης εκτάσεως 9.035,76 τ.μ.Τα παραπάνω ακίνητα είναι συνενωμένα και αποτελούν ενιαίο ακίνητο εκτάσεως 15.904,60 τ.μ. με μια τριώροφη ξενοδοχειακή μονάδα. Αποτελούμενη από υπόγειο 356,70 τ.μ., ισόγειο 33,88 τ.μ. πρώτο όροφο 342 τ.μ. και δεύτερο όροφο 236,40 τ.μ., μία πισίνα 100 τ.μ. ως και μία νεόδμητη αποθήκη με κάλυψη από πισσόχαρτο εμβαδού 80 τ.μ.
Οφειλέτης:ΑΓΡΙΑΝΗ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς :394.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος :Στέλλα Ευθυμίου Αγαθοκλέους
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού :13 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.- 14:00 μ.μ.

*ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:Μία μεζονέτα αποτελούμενη από ημιυπόγειο όροφο, ανώγειο και πρώτο (1ο) όροφο που επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα και συγκεκριμένα 1) από ενα ημιυπόγειο όροφο,αποτελούμενο από ένα αποθηκευτικό χώρο και τον χώρο λεβητοστασίου, σαράντα οκτώ και πενήντα τριών 48,53τ.μ.,2) από ενα ανώγειο, πάνω από τον ημιυπόγειου όροφο, αποτελούμενο από σαλόνι και κουζίνα,σαράντα οκτώ και πενήντα τριών εκατοστών 48,53τ.μ.,3) και από τον πρώτο όροφο, αποτελούμενο από τρία (3) δωμάτια, λουτροαποχωρητήριο και χωλ, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα οκτώ και πενήντα τριών 48,53τ.μ.
Οφειλέτης:ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΡΤΖΑΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς :174.235,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΦΑΡΔΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού :13 Σεπτεμβρίου 2018 και από ώρα 10:00 έως 14:00.

*ΒΟΛΟΣ :Ενα γήπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, μετά του βιοτεχνικού κτιρίου, έκτασης 3.477,21 τ.μ., που βρίσκεται μέσα στα όρια του Βιοτεχνικού Πάρκου Βόλου (ΒΙΟ.ΠΑ. Βόλου), το βιοτεχνικό κτίριο χρησιμοποιείται ως βιοτεχνία παρασκευής ετοίμων ειδών διατροφής. Αποτελείται από 1) το υπόγειο 899,16μ2, το οποίο καθίσταται ισόγειο και αποτελείται από 2 αποθήκες αλεύρων, 1 αποθήκη βουτύρου, 1 αποθήκη για χαρτοκιβώτια, 1 αποθήκη για εδώδιμα, 1 χώρο για είδη καθαρισμού, 1 αποθηκευτικό χώρο γενικών ειδών, 2 αποδυτήρια και τουαλέτες ανδρών-γυναικών, 1 χώρο για καυστήρα (μπόιλερ), 1 χώρο προσωπικού, 1 χώρο για τον εξοπλισμό κέτερινγκ, 2 ψυκτικούς θαλάμους, συνολικού εμβαδού 100τ.μ.(50τ.μ.ο καθένας),2) το ισόγειο 899,16τ.μ., το οποίο αποτελείται από 3 χώρους γραφείων προσωπικού και οδηγών, 2 τουαλέτες ανδρών-γυναικών, 1 γραφείο παραγωγής, 1 δωμάτιο λάντζα, 1 δωμάτιο βραστήρας, 1 ενιαίο χώρο παραγωγής, 1 χώρο ζυμωτήριο, 1 χώρο προετοιμασίας κέτερινγκ, 1 χώρο συσκευασίας έτοιμου καταψυγμένου προϊόντος, 1 θάλαμο «ΣΟΚ», ταχείας ψύξης -35οC και 4 θαλάμους ψυγεία (3Χ4 το καθένα),3) τον πρώτο πάνω από ισόγειο όροφο 185,64τ.μ., επικοινωνεί με το ισόγειο με εσωτερική σιδερένια σκάλα και αποτελείται από 5 χώρους δωματίων ανάπαυσης, χωλ, διάδρομο και 2 χώρους προοριζόμενους για W.C.
Οφειλέτης:ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΣΑΡΚΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς :700.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος :Μαρία Καραμαχαίρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού :12 Σεπτεμβρίου 2018 και από ώρα 10.00 έως ώρα 14.00.

*ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Ενα διαμέρισμα του πρώτου ορόφου,αποτελείται από σαλόνι ,δύο κοιτώνες, δωμάτιο, κουζίνα, λουτρό και WC, επί των οδών Τερψιχόρης,18 και Θάλειας,126 τ.μ. 2)Ενα χώρο στάθμευσης της πυλωτής,3)Μία αποθήκη του υπογείου (Υ-3)27τ.μ.,4)Δυο απόθηκες του υπογείου Υ1-Υ2 30τ.μ.και 23,5τ.μ. αντίσοιχα.
Οφειλέτες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΖΑΚΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΡΑΣΙΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς :1) 192.000,00 Ευρώ, 2) 6.000,00 Ευρώ,3)8.640,00 Ευρώ, 4)17.120,00 Ευρώ.
Συμβολαιογράφος : Κωνσταντίνος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού :12 Σεπτεμβρίου 2018 και από ώρες 14.00 – 18.00 μ.μ.

*ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ:Ενα οροφοδιαμέρισμα του Α΄ πάνω από το ισόγειο ορόφου, βρίσκεται στον οικισμό Αγίου Αιμιλιανού και στη θέση «Μετόχι″στην 12η οδό-Βλαχούλη. Αποτελείται από καθιστικό τραπεζαρία, υπνοδωμάτιο με λουτρό, κουζίνα, WC και βεράντες, 91,65 τ.μ.
Οφειλέτης :ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΟΥΡΑΦΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :125.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος : Αγγελική Γκιώνη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού :12 Σεπτεμβρίου 2018

*ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ: Ενα διαμέρισμα του τρίτου ορόφου 84,16 τ.μ με την αποκλειστική χρήση του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου της πυλωτής (Ρ-3)10,12 τ.μ.,επί της διασταυρώσεως των οδών Γεωργίου Σεφέρη (πρώην Βορείου Ηπείρου) και Κερασόβου. Καταλαμβάνει όλο τον όροφο,και αποτελείται από σαλόνι, δύο (2) κοιτώνες, κουζίνα, λουτρό, διάδρομο και τρεις (3) εξώστες, έναν (1) επί των οδών Γ. Σεφέρη και Κερασόβου (γωνιακό), έναν (1) επί της οδού Κερασόβου και έναν (1) στον ακάλυπτο χώρο.
Οφειλέτης :ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :93.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος :Σγούρα Βαρβάρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού :12 Σεπτεμβρίου 2018

*ΚΑΛΛΙΘΕΑ:Ενα διαμέρισμα-μεζονέτα, επί της οδού Αρετιάδος 1-3, του τετάρτου (Δ) ορόφου το οποίο αποτελείται από καθιστικό, κουζίνα, W.C ,με βεράντα προς την οδό Αρετιάδος 66,20τ.μ. και του πέμπτου ορόφου αποτελείται από δύο υπνοδωμάτια και λουτρό με βεράντα προς την οδό Αρετιάδος,45,40 τ.μ., συνολικής επιφάνειας 111,60 τ.μ.
Οφειλέτες:ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς :92.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΘ. ΜΠΑΡΛΑΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού :12 Σεπτεμβρίου 2018

*Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ενα διαμέρισμα του δευτέρου(Β’) ορόφου, το οποίο αποτελείται από προχώλλ, χωλλ, πέντε (5) κύρια δωμάτια, μαγειρείο, λουτρό, w.c., έχει επιφάνεια 103,90 τ.μ.,επί της οδού Πευκών αρ. 8.
Οφειλέτης:ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :84.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος :Δέσποινα Σακκά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού :12 Σεπτεμβρίου 2018

*ΚΕΡΚΥΡΑ:Οικόπεδο στη θέση «ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ»,εκτάσεως 2.364,77 τ.μ. Εντός του οικοπέδου έχει ανεγερθεί ισόγεια κατοικία (μεζονέτα) αποτελούμενη από ισόγειο κύριας χρήσης 119,89 τ.μ. και υπόγειο βοηθητικής χρήσης 93,11 τ.μ., που περιλαμβάνει κλειστό χώρο στάθμευσης 60,22 τ.μ.και αποθήκη εμβαδού 32,89 τ.μ.Το ισόγειο φαίνεται να είναι αποπερατωμένο ενώ το υπόγειο βρίσκεται σε ημιτελή
κατάσταση. Εντός του οικοπέδου υπάρχει αυθαίρετο ισόγειο βοηθητικό κτίσμα (αποθήκη παλιάς κατασκευής) περί τα 20 τ.μ.
Οφειλέτες:ΧΥΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΧΥΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς :119.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος : Αννα Ρήγα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού:12 Σεπτεμβρίου 2018

*ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:Μία ημιτελής πολυώροφη οικοδομή 4.589 τ.μ.γνωστή με το όνομα «Μέγαρο Κιτρικής» βρίσκεται στη γωνία των οδών Τσιμισκή αρ.1 και Κατούνη. Αποτελείται από (α) υπόγειο όροφο 572 τ.μ., (β) ισόγειο όροφο 514 τ.μ., (γ) ημιώροφο 237 τ.μ., (δ) πρώτο όροφο 495 τ.μ., (ε) δεύτερο όροφο, 495 τ.μ., (στ) τρίτο όροφο 495 τ.μ., (ζ) τέταρτο όροφο 495 τ.μ., (η) πέμπτο όροφο 495 τ.μ., (θ) έκτο όροφο 495 τ.μ., (ι) έβδομο 495 τ.μ., (ια) όγδοο όροφο 332 τ.μ., και (ιβ) δώμα 41 τ.μ.
Οφειλέτης: «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Τιμή πρώτης προσφοράς :5.419.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος :Δήμητρα Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού :12 Σεπτεμβρίου 2018

*ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ:Μία διώροφη οικοδομή με υπόγειο και δώμα, επί της οδού Πέλλης αρ.8 πρώην 12 η οποία περιλαμβάνει: ενα κατάστημα που καλύπτει ολόκληρο το ισόγειο,αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, 139,00 τ.μ. 2) Ενα διαμέρισμα του πρώτου (Α΄) ορόφου πάνω από το ισόγειο περιλαμβάνει χωλλ, σαλόνι-τραπεζαρία, διάδρομο, δύο (2) δωμάτια, οφφίς, κουζίνα, λουτρό και W.C. και εξώστη προς την οδό Πέλλης 94,00 τ.μ. και 3) Ενα διαμέρισμα του πρώτου (Α΄) ορόφου πάνω από το ισόγειο, περιλαμβάνει χωλλ, σαλόνι, κουζίνα, ένα (1) δωμάτιο και λουτρό και εξώστη προς τον πίσω ακάλυπτο χώρο της οικοδομής 54,00τ.μ.
Οφειλέτης:ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :1) 85.000,00 Ευρώ,2)57.000,00 Ευρώ,3)28.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος :Δέσποινα Σακκά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού :12 Σεπτεμβρίου 2018

*ΜΥΚΟΝΟΣ:Ενα αγροτεμάχιο 4.237,80 τ.μ., ισόγειας οικοδομής με υπόγειο ,που βρίσκεται στο «Μοροέργο» στη θέση «Φτελιά». Η οικοδομή αποτελείται από τέσσερις επί μέρους κατοικίες με συνολική επιφάνεια στον μεν ισόγειο όροφο αυτής 200 τ.μ., στον δε υπόγειο όροφο 110,00 τ.μ. και μία κολυμβητική δεξαμενή πισίνα, 36,96 τ.μ.
Οφειλέτης:ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :884.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος :Βαρβάρα Σγούρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού :12 Σεπτεμβρίου 2018

*ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ:Μία ισόγεια κατοικία στη θέση «Αγία Κυριακή» 90,00 τ.μ., αποτελείται από σαλόνι-τραπεζαρία ενιαία, κουζίνα, δύο (2) δωμάτια, λουτρό, διάδρομο και δύο βεράντες.Το όλο οικόπεδο ευρίσκεται εντός ορίων του Οικισμού Ανω Λουτρού είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και έχει έκταση 1000,15 τ.μ.
Οφειλέτης:ΚΟΥΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :85.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού :12 Σεπτεμβρίου 2018

* Π. ΦΑΛΗΡΟ : Η πλήρης κυριότητα διαμερίσματος του τρίτου (Γ) ορόφου επιφάνειας 181,58 τ.μ. στο οποίο ανήκει η θέση στάθμευσης αυτ/του με στοιχεία Ρ3 επιφάνειας Ρ3 επιφάνειας 10,12 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικοδομή στη θέση «Αγιοι Θεόδωροι» και «Ισος», επί της διασταυρώσεως των οδών Κνωσσού και Κρήτης αρ. 37.
Οφειλέτιδα: ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 207.627,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Ευφροσύνη Σιμοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Σεπτεμβρίου 2018

Κτίριο διαμερισμάτων με θέα, Άνω Σύρος

Μισθωμένα διαμερίσματα με θέα και άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, εντός του οικισμού Κινιου, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 9χλμ από την Ερμούπολη.

Αποτελείται από ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και κατάστημα, συνολικής επιφανείας 250τμ, σε οικόπεδο εμβαδού 785τμ.

Τιμή Πώλησης: 262.000,00 €

Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

Μονοκατοικία, Ιπποκράτειος Πολιτεία

Μονοκατοικία ημιτελής, σύγχρονης κατασκευής, συνολικής επιφανείας 372τμ, κτισμένη σε οικόπεδο 1.006τμ με κάθετη ιδιοκτησία, επί της οδού Βαϊοφόρου στη Ιπποκράτειο Πολιτεία Αφιδνών.

Αποτελείται από 3 επίπεδα και διαθέτει στο ισόγειο καθιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα και WC ενώ στον Α΄όροφο διαθέτει το master υπνοδωμάτιο με μπάνιο en suite και walk-in-closet, και επιπλέον 2 υπνοδωμάτια με μπάνιο en suite. Επίσης, στο υπόγειο, που λόγω της κλίσης του εδάφους είναι σαν ισόγειο στις 3 πλευρές του, διαθέτει καθιστικό, κουζίνα, ξενώνα, WC, 2 αποθήκες και χώρο στάθμευσης. Εξωτερικά φέρει επένδυση από πέτρα, περιβάλεται από κήπο και διαθέτει ανελκυστήρα.

Τιμή Πώλησης: 268.000,00 €

Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

Συγκρότημα κατοικιών, Αργοστόλι

Δύο κτίρια κατοικιών συνολικής επιφανείας 680τμ χτισμένα σε οικόπεδο 1.915τμ, με συνολικά 7 διαμερίσματα.

Στο πρώτο κτίριο υπάρχουν 2 διαμερίσματα στο ισόγειο, 2 στον όροφο και ένα οροφοδιαμέρισμα στη σοφίτα. Τα διαμερίσματα αποτελούνται από σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, και ένα ή δύο υπνοδωμάτια.

Στο δεύτερο κτίριο υπάρχουν 2 διαμερίσματα στο ισόγειο με σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο και 1 υπνοδωμάτιο έκαστο.

Τιμή Πώλησης: 317.000,00 €

Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

Κατάστημα, Κάλυμνος

Κατάστημα σε 3 επίπεδα με υπόγειο, 880τμ, 2,5χλμ απ’ το κέντρο, στην περιοχή Ποταμοί του οικισμού Ποθίας Καλύμνου.

Το ακίνητο αναπτύσσεται σε οικόπεδο 1.045τμ και αποτελείται από υπόγειο 272τμ, υπόγειο 107τμ, ισόγειο 71τμ, Α’ όροφο 272τμ και Β’ όροφο 156τμ. Στη βόρεια πλευρά του καταστήματος έχει αυλή η οποία προσφέρεται για 5 θέσεις στάθμευσης.

Τιμή Πώλησης: 340.000,00 €

Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

Μεζονέτα, Λιβάδι Βοιωτίας

Μεζονέτα επιφανείας 150τμ, σε ένα όμορφο παραδοσιακό συγκρότημα 3 κατοικιών, 7Km από την Αράχοβα και 15 λεπτά από τα χιονοδρομικά κέντρα «Κελάρια» και «Φτερόλακα», στην περιοχή Λιβάδι Παρνασσού.
Αποτελείται στο ισόγειο (50τμ) από ενιαίο χώρο καθιστικού & κουζίνας, στον όροφο (30τμ) από 2 υπνοδωμάτια & μπάνιο και στο υπόγειο (70τμ) από καθιστικό, 2 υπνοδωμάτια, μπάνιο και λεβητοστάσιο.
Ο περιβάλλοντας χώρος του ακινήτου (1.000τμ) είναι διαμορφωμένος στο σύνολο του με κυβόλιθους και πέτρινες επενδύσεις.

Τιμή Πώλησης: 350.000,00 €

Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

*ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ :Ενα αγροτικό ακίνητο στην θέση «Κουντουρόκωστα», 25.852,52 τ.μ.Εντός του ακινήτου έχει ανεγερθεί παραδοσιακή Ξενοδοχειακή-Τουριστική Μονάδα 5 αστέρων, δυναμικότητας 14 ισογείων διαμερισμάτων, επί πλέον μια ισόγειας κατοικίας, μιας εκκλησίας, με 6 πισίνες, (4 ατομικές, 1 κοινή και 1 παιδική), Ρεσεψιόν, αποθήκες, εστιατόριο, μπαρ κλπ., με όλες τις σύγχρονες εγκαταστάσεις 2.739,00 τ.μ.
Οφειλέτης:ΟΛΟΚΑΛΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς :1.192.200,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος : Χαράλαμπος Νικολ. Στασινόπουλος
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού :12 Σεπτεμβρίου 2018

*ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: Ενα οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «ΠΙΝΑΚΩΤΑ» στην οδό Κοσμά Αιτωλού είκοσι έξι (26),148,89 τ.μ.Επί του οικοπέδου έχει κτιστεί πολυώροφη οικοδομή, η οποία αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο-pilotis και τέσσερις (4) ορόφους συνολικής επιφάνειας 308,02τ.μ.
Οφειλέτης:ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου και της Αικατερίνης
Τιμή πρώτης προσφοράς :450.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος :Δήμητρα Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού :12 Σεπτεμβρίου 2018

*ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ:Ενα αγροτεμάχιο εκτάσεως 14.540,39 τ.μ.στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΟΥ» τα 10.000 τ.μ. είναι αμπέλι,με περίφραξη από ψηλή μάντρα-τοιχίο.Εντός έχει κτισθεί διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο, ισόγειο, πρώτο (1ο) όροφο,στέγη και πισίνα.
Οφειλέτης:ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ
Τιμή πρώτης προσφοράς :254.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος : Στάμω Τσιλιμιδού
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού :12 Σεπτεμβρίου 2018

Κτήριο κατοικιών, Κόρινθος

Παραθαλάσσιο τριώροφο κτήριο 10 διαμερισμάτων, κτισμένο σε οικόπεδο επιφάνειας 430τμ, στην περιοχή κάτω Αλμυρή, στη ΔΕ Σαρωνικού, του Δήμου Κορινθίων.

Αποτελείται από 4 διαμέρισματα ημιυπόγεια επιφανείας 44τμ έκαστο, 4 διαμέρισματα υπερυψωμένου ισογείου επιφανείας 44τμ έκαστο και 2 διαμέρισματα Α’ ορόφου επιφανείας 58τμ έκαστο.

Τα διαμερίσματα των 44τμ αποτελούνται από καθιστικό ενιαίο με κουζίνα, 1 υπνοδωμάτιο και μπάνιο ενώ τα διαμερίσματα των 58τμ αποτελούνται από καθιστικό ενιαίο με κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια και μπάνιο.

Τιμή Πώλησης: 337.500,00 €

Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

Διαμέρισμα, Βριλήσσια

Οροφοδιαμέρισμα εξαιρετικής κατασκευής, Β’ ορόφου σε συγκρότημα 5 κατοικιών, επιφάνειας 165τμ, πλησίον κλειστού γυμναστηρίου Βριλησσίων και Λεωφόρου Πεντέλης. Το διαμέρισμα αποτελείται από ευρύχωρο καθιστικό, πατάρι με χρήση playroom, τραπεζαρία, ανεξάρτητη κουζίνα, 3 υπνοδωμάτια (1 master), βοηθητικό δωμάτιο, 2 μπάνια και wc. Επιπλέον, διαθέτει μεγάλη βεράντα στην πρόσοψη, αποκλειστική χρήση δώματος με bbq, 2 κλειστές θέσεις στάθμευσης και αποθήκη υπογείου.

Τιμή Πώλησης: 420.000,00 €

Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

Κατοικία, Θρακομακεδόνες

Μονοκατοικία σε 3 επίπεδα, συνολικής επιφανείας 397τμ, σε οικόπεδο επιφανείας 1.122τμ, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, στην περιοχή των Θρακομακεδόνων.

Αποτελείται από ευρύχωρο σαλόνι, sitting room, ενιαία κουζίνα, 4 υπνοδωμάτια (1 master), δωμάτιο υπηρεσίας, 3 μπάνια και WC.

Διαθέτει τζάκι, κλειστό parking τριών θέσεων, μεγάλη αποθήκη και χώρο bbq.

Τιμή Πώλησης: 501.500,00 €

Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

Παραθαλάσσια Μεζονέτα, Πουνταζέζα Λαυρίου

Εξαιρετική παραθαλάσσια μεζονέτα 180τμ, τριών επιπέδων, σε οικόπεδο επιφανείας 300τμ, με πισίνα και bbq. Βρίσκεται μετά τον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου και λίγο πριν το Λαύριο, στην περιοχή Πουνταζέζα. Αποτελείται από 3 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και ξενώνα. Ανακαινίστηκε πριν ένα έτος και προσφέρει υπέροχη θέα προς τη θάλασσα.

Τιμή Πώλησης: 500.000,00 €

Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

Μονοκατοικία με θέα, Πολιτεία

H μονοκατοικία βρίσκεται στην περιοχή της Πολιτείας, στα όρια με την Εκάλη και τοποθετείται σε σημείο που προσφέρει από κάθε σημείο, μοναδική και απρόσκοπτη θέα μέχρι τη θάλασσα.

Η συνολική επιφάνεια του ακινήτου είναι 1.168τμ ενώ είναι κτισμένο σε επικλινές οικόπεδο επιφάνειας 1.200τμ.

Αναλυτικά το ακίνητο αποτελείται από:

Την κύρια κατοικία συνολικής επιφάνειας 500τμ, με 242τμ υπόγειους βοηθητικούς χώρους.
Διαμέρισμα 60τμ στο Α’ υπόγειο
Διαμέρισμα 148τμ στο Β’ υπόγειο
Βοηθητικό χώρο 77τμ στο ύψος της πισίνας-Γ’ υπόγειο
Βοηθητικό διαμέρισμα 111τμ στον κήπο.

Η κατοικία είναι πολυτελώς κατασκευασμένη, τα δάπεδα είναι από λευκό μάρμαρο, έχει ενδοδαπέδια θέρμανση, ασανσέρ, και πισίνα επιφάνειας 77τμ στον κήπο.

Τιμή Πώλησης: 2.800.000,00 €

Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

*ΓΛΥΦΑΔΑ :1)Ενα διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου,στην οδό Ευαγγελιστρίας αρ. 15-17 και Σεμέλης αρ. 14. Αποτελείται από το χώλλ, το χώρο υποδοχής, την κουζίνα, την τραπεζαρία, δύο (2) υπνοδωμάτια, το λουτρό,το w.c. και βεράντες, 100,25 μ.τ., 2)Μία αποθήκη 7,525 μ.τ.,3)Μία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου 12 μ.τ.
Οφειλέτης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΟΥΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :1) 93.000,00 ευρώ, 2) 2.500,00 ευρώ ,3) 4.500,00 ευρώ.
Συμβολαιογράφος :Κων/να Παπαζαφειροπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

*ΠΑΠΑΓΟΥ :1)Ενα διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου, αποτελείται από καθιστικό, κουζίνα, διάδρομο επικοινωνίας, δύο (2) λουτρά, δύο (2) δωμάτια,ημιυπαίθριους χώρους και βεράντες 124,38 τ.μ. σε αυτό ανήκει κατ’ αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης ο χώρος του Δώματος 50,00τ.μ.,2)Μία αποθήκη του υπογείου ορόφου 10,00τ.μ. ,3)Μία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου ορόφου 30,00τ.μ.,4)Μία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του ισογείου ορόφου 41,35 τ.μ. επί της οδού Λεμεσσού αρ. 49.
Οφειλέτες:1) ΔΑΛΛΑΣ Δημήτριος 2) ΔΑΛΛΑ-ΦΟΥΤΣΗ Αννα
Τιμή πρώτης προσφοράς :1)305.000,00 ευρώ , 2) 5.000,00 ευρώ,3)13.000,00 ευρώ, 4)30.000,00 ευρω
Συμβολαιογράφος :Στυλιανή Δημητρέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 Σεπτεμβρίου 2018 από ώρες 10.00 π.μ. – 14.00 μ.μ.

* Π. ΦΑΛΗΡΟ : Η πλήρης κυριότητα διαμερίσματος του τρίτου (Γ) ορόφου επιφάνειας 181,58 τ.μ. στο οποίο ανήκει η θέση στάθμευσης αυτ/του με στοιχεία Ρ3 επιφάνειας Ρ3 επιφάνειας 10,12 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικοδομή στη θέση «Αγιοι Θεόδωροι» και «Ισος», επί της διασταυρώσεως των οδών Κνωσσού και Κρήτης αρ. 37.
Οφειλέτιδα: ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 207.627,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Ευφροσύνη Σιμοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Σεπτεμβρίου 2018

Κτίριο με κατάστημα και μεζονέτα, Πάτρα

Τριώροφο κτίριο με μεζονέτα και κατάστημα συνολικής επιφανείας 470τμ πλησίον Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Η περιοχή συγκεντρώνει ποικιλόμορφες χρήσεις, εμπορικές και οικιστικές και η πρόσβαση είναι άριστη.

Το κατάστημα αποτελείται από ισόγειο ενιαίο χώρο με wc, ο οποίος επικοινωνεί με το πατάρι με εσωτερικό κλιμακοστάσιο, ενώ το πατάρι είναι διαμορφωμένο σε χώρο γραφείου. Η μεζονέτα διαθέτει στον Α’ όροφο 3 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, τραπεζαρία, αποθήκη και μπάνιο, ενώ στον Β’ όροφο διαθέτει 4 δωμάτια, χωλ, μπάνιο, wc, αποθήκη και διάδρομο. Το υπόγειο αποτελείται από το κλιμακοστάσιο και το λεβητοστάσιο.

Αναλυτικά οι επιφάνειες: Ισόγειο 140τμ, Πατάρι 60τμ,   Α’-Β’ όροφος μεζονέτα 245τμ, Υπόγειο 25τμ.

Τιμή Πώλησης: 249.000,00 €

Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

Ρετιρέ 2 επιπέδων, Τερψιθέα Γλυφάδας

Ρετιρέ 2 επιπέδων (Δ’ και Ε’ ορόφων) επιφανείας 190τμ στην Τερψιθέα της Γλυφάδας με ανεμπόδιστη θέα του λεκανοπεδίου, πολύ καλή πρόσβαση, κοντά στην αγορά και τις συγκοινωνίες.
Καταλαμβάνει ολόκληρους τους δυο τελευταίους ορόφους της πολυκατοικίας και διαθέτει πολύ μεγάλους χώρους υποδοχής, τζάκι, μεγάλη κλειστή κουζίνα, wc, 4 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, αυτόνομη θέρμανση, κλιματιστικά, συναγερμό, ηλιακό, boiler, πολύ μεγάλες βεράντες με τέντες και bbq, υπόγειο πάρκινγκ και αποθήκη.

Τιμή Πώλησης: 350.000,00 €

Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

Ανεξάρτητη μεζονέτα με κήπο, Καμίνι Βάρης

Ανεξάρτητη μεζονέτα επιφανείας 220τμ, ημιτελής, σε οικόπεδο επιφανείας 220τμ στην όμορφη οικιστική γειτονιά «»Καμίνι″» της Βάρκιζας, στα όρια με τη Βουλιαγμένη.
Η κατοικία αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα και διαθέτει σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, 3υπνοδωμάτια (1 master), 2 μπάνια, wc, γκαράζ , αποθήκη, laundry room και μικρό κήπο.

Τιμή Πώλησης: 370.000,00 €

Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

Μεζονέτα με κήπο, Κάτω Βούλα

Μεζονέτα ισογείου-Α’ ορόφου, επιφανείας 142τμ με αποκλειστική χρήση κήπου 90τμ πολύ κοντά στην αγορά της Γλυφάδας, στο Τραμ, στη θάλασσα και στο Ασκληπιείο.

Τιμή Πώλησης: 490.000,00 €

Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

ΛΑΜΙΑ : Ενα γήπεδο εντός Βιομηχανικής περιοχής Λαμίας του Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Λαμίας στο οικοδομικό τετράγωνο 4β της Βιομηχανικής Περιοχής Λαμίας εκτάσεως 4.652,00 τ.μ.
Εντός του γηπέδου υπάρχει βιομηχανικό κτίριο, πέντε silo, μία δεξαμενή και ένα λεβητοστάσιο στον περιβάλλοντα χώρο (συγκρότημα ορυζόμυλων), συνολικής δόμησης 1.743,66 τ.μ. και ειδικότερα : 1) ένα βιομηχανικό κτίριο επιφάνειας 1.586,00 τ.μ. που αποτελείται από ισόγειο βιομηχανικό χώρο επιφάνειας 1.456,00 τ.μ. με πατάρι επιφάνειας 130,00 τ.μ. 2) τέσσερα silo, μία δεξαμενή και ένα λεβητοστάσιο συνολικής επιφάνειας 101,19 τ.μ. και 3) ένα silo επιφάνειας 56,47 τ.μ. Το οικόπεδο έχει περίφραξη με κάγκελα πάνω σε τοιχίο από σκυρόδεμα.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΝ. ΖΑΛΑΩΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 415.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Κων/να Τρίγκα- Γκλαντζούνη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Σεπτεμβρίου 2018

* ΠΥΛΑΙΑ : Μια διώροφη οικοδομή (έπαυλη) σε οικόπεδο εκτάσεως 2.126,25 τμ επί της συμβολής των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου 12 και Ρόδων του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη.
Η ανωτέρω διώροφη οικοδομή αποτελείται από έναν α) ισόγειο όροφο επιφάνειας 100 τ.μ. β) έναν όροφο πάνω από το ισόγειο επιφάνειας 100 τ.μ. γ) ένα ισόγειο γκαράζ επιφάνειας 50 τ.μ. και δ) μια ισόγεια αποθήκη επιφάνειας 80 τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 643.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Γεώργιος Σούρμπας Σερέτης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Σεπτεμβρίου 2018

* ΑΘΗΝΑ : Οικόπεδο εκτάσεως 238,10 τ.μ. επί της οδού Β. Παπαρρηγοπούλου αρ. 8.
Μέσα στο οικόοπεδο υπάρχει διώροφη οικία μονοκατοικία η οποία περιλαμβάνει: α) υπόγειο επιφανείας (74,70 μ.τ.), β) ισόγειο επιφανείας (107,45 μ.τ.) και γ) Α’ όροφο επιφανείας (132,40 μ.τ.).
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΑΙΟΛΙΚΗ VECTOR (ΒΕΚΤΟΡ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 145.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Βαρβάρα Σγούρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Σεπτεμβρίου 2018

* ΑΙΓΙΟ: Eνα οικόπεδο στη θέση «Αγία Παρασκευή» της περιφέρειας Αγ.Αθανασίου της δημοτικής ενότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας επί της δημοτικής οδού Κορίνθου 114 εκτάσεως 5.435,73 τμ.
Επί του άνω οικοπέδου υπάρχουν τα εξής κτίσματα: α) ένα ισόγειο κατάστημα (πρατήριο πώλησης υγρών καυσίμων) επιφανείας (150,30) τ.μ., β)
συνεχόμενα του καταστήματος λιπαντήριο – πλυντήρια συνολικής επιφανείας (206,50) τ.μ. και γ) δύο (2) στέγαστρα, το στέγαστρο (1) επιφανείας (72,25) τ.μ. και το στέγαστρο (2) επιφανείας (65,61) τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία : OIKOIL ΜΟΝ. ΕΠΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.000.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Μαρίας Γιδά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Σεπτεμβρίου 2018

* ΧΙΟΣ : 1)Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στη θέση «Καντάρι – Λευκωνιά» επί της οδού Λεωνή Καλβοκορέση έκτασης 3.325,89 τ.μ. επί του οποίου έχει ανεγερθεί κτίσμα επιφανείας μ.τ. 449,50 το οποίο αποτελείται από ισόγειο μ.τ. 355,26 και όροφο 94,25 τ.μ.  2) Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στη θέση «Καρδαμάδα» ενορίας Αγίας Βάσσας  εκτός ορίων οικισμού μεταξύ Θυμιανών Νεοχωρίου και Βαβύλων Δήμου Χίου έκταση 4.038,09τ.μ. Εντός του οικοπέδου έχει κατασκευαστεί διώροφο κτίριο με τμήμα υπογείου και πατάρι. Το υπόγειο έχει επιφάνεια 166,86 τ.μ. Το ισόγειο έχει επιφάνεια 700,80 τ.μ. και πατάρι 38,21 τ.μ. ως βοηθητικός χώρος ενωώ ο όροφος έχει επιφάνεια 90,54τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία: ΕΜΠΟΡΟΨΥΚΤΙΚΗ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 332.500,00 το πρώτο οικόπεδο – 483.000,00 το δεύτερο οικόπεδο
Συμβολαιογράφος : Εριφύλη Βασιλικάκη – Τατά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Σεπτεμβρίου 2018

* ΚΗΦΙΣΙΑ: 1) Η με στοιχεία Αλφα (Α) οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επιφάνειας 164 τ.μ. 2) την με στοιχεία Υψιλον τρία (Υ-3) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας (4) τ.μ. Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται επί της οδού Πύρρου 21.
Οφειλέτης: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 250.000,00 – 2.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : Δέσποινα Σακκά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Σεπτεμβρίου 2018

Διαμέρισμα, Νέα Φιλαδέλφεια

Ισόγειο διαμπερές διαμέρισμα συνολικής επιφανείας 130τμ, στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, επί της οδού Δράμας 20. Αποτελείται από ευρύχωρο σαλόνι, ανεξάρτητη κουζίνα, 3 υπνοδωμάτια και 2 μπάνια. Διαθέτει μεγάλη βεράντα.

Τιμή Πώλησης: 81.500,00 €

Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

Διαμέρισμα, Ξυλόκαστρο

Διαμέρισμα Δ’ ορόφου με σοφίτα, επί της οδού Βαγενά, 300μ από τη θάλασσα, συνολικής επιφανείας 83τμ με κλειστή θέση στάθμευσης. Αποτελείται από σαλόνι με τζάκι, κουζίνα, μπάνιο, ένα υπνοδωμάτιο και σοφίτα 28τμ

Τιμή Πώλησης: 82.500,00 €

Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

Διαμέρισμα προσόψεως, Αθήνα

Διαμέρισμα προσόψεως Α΄ ορόφου συνολικής επιφανείας 85τμ επί της Λεωφόρου Ιωνίας 30-32, πλησίον οδού Αγίου Μελετίου και Λεωφόρου Λιοσίων. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ο σταθμός ΜΕΤΡΟ «Αττική». Αποτελείται απο άνετο σαλόνι, ανεξάρτητη κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια, μπάνιο, αποθήκη υπογείου 4τμ και θέση στάθμευσης στην πυλωτή.

Τιμή Πώλησης: 99.000,00 €

Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

* ΜΥΚΟΝΟΣ : Αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο εμβαδού 6.810,00 τ.μ.,
στην θέση ΠΥΡΓΙ του Δήμου Μυκόνου.
Εντός του οικοπέδου υπάρχει διώροφη οικία (κτίριο Α) με υπόγειο επιφάνειας 260,29 τ.μ., ισόγειο 134,04 τ.μ και πρώτο (Α΄) όροφο 42,29 τ.μ., – κατοικία (κτίριο Β) ισόγειος 33,22 τ.μ. και άλλη ισόγειος κατοικία (κτίριο Γ) 31,64 τ.μ. Μικρή εκκλησία 18,74 τ.μ. – ισόγειο κτίριο (κτίριο Δ) επιφάνειας 74,52 τ.μ.
Ο περιβάλλων χώρος των κτισμάτων έχει επιμελή διαμόρφωση με στοιχεία πρασίνου και παρτέρια, δαπεδοστρώσεις – πλακοστρώσεις πέργκολες, BBQ, κολυμβητική δεξαμενή και γήπεδο αντισφαίρισης.
Οφειλέτιδα εταιρεία : CHANSUS ΙNVESTMENTS LIMITED
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.785.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Ουρανία Καϋμενάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Σεπτεμβρίου 2018

* ΚΟΡΩΠΙ : Ενα γήπεδο (αγροτεμάχιο) εκτάσεως (4.537,33) τ.μ. στη θέση «Πόρτσι – Σφαγεία» του Δήμου Κρωπίας Αττικής επί της συμβολής της επαρχιακής Λεωφόρου Βάρης -Κορωπίου και της οδού Ηφαίστου. Επί του γηπέδου υπάρχει κτίριο το οποιο αποτελείται από:
1) δύο (Α’ και Β’) : Η ΣΤΑΘΜΗ Β’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ έχει επιφάνεια (826,30) τ.μ. και η
ΣΤΑΘΜΗ Α’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ έχει επιφάνεια (826,30) τ.μ.,
2) ισόγειο με ημιώροφο : Η ΣΤΑΘΜΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ έχει επιφάνεια (826,30) τ.μ. και η ΣΤΑΘΜΗ ΗΜΙΟΡΟΦΟΥ έχει επιφάνεια (136) τ.μ.,
3) ΣΤΑΘΜΗ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ επιφάνειας (826,30) τ.μ.
4) ΣΤΑΘΜΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ επιφάνειας (826,30) τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΡΕΝΩ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.700.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Βασιλική Βαλσαμίδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Σεπτεμβρίου 2018

* ΚΡΥΟΝΕΡΙ : Αγροτεμάχιο εκτάσεως 4.719,87 μ.τ. εκτός σχεδίου μέσα στο οποίο υπάρχει ισόγεια οικοδομή επιφάνειας 122,50 τ.μ. και με ανοιχτή βεράντα επιφάνειας 151,35 τ.μ. στον κόμβο της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας στο Κρυονέρι, επί της αγροτικής οδού Λεύκης 138.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 460.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Σεπτεμβρίου 2018

Ξενία Ιαματικής Πηγής Κύθνου

Επίκειται διαγωνισμός

Συνολικά δομημένη επιφάνεια: 4.685 τ.μ. Εμβαδόν γεωτεμαχίου: 7.018 τ.μ.

Το ακίνητο βρίσκεται στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στον παραδοσιακό οικισμό «Λουτρά» της Κύθνου. Απέχει 5 χλμ. από τη χώρα του νησιού και βρίσκεται σε εγγύτητα με τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού.

Το συγκρότημα περιλαμβάνει:

  • Ξενοδοχείο 46 Δωματίων
  • Υδροθεραπευτήριο με 14 λουτήρες,
  • Υδρομασάζ
  • Βοηθητικούς χώρους.

Υποβολή Προσφορών: Ιούνιος 2018

Πληροφορίες ΤΑΙΠΕΔ.

Μονοκατοικία, Μύκονος

Βρίσκεται στην κοσμοπολίτικη Μύκονο, στην περιοχή του Καλαφάτη, στη νότια μεριά του νησιού, 500 μέτρα από τη θάλασσα, με θέα την παραλία του Καλαφάτη. Πρόκειται για πολυτελή βίλα 240τμ, σε έκταση 1.750τμ, με πισίνα εμβαδού 45τμ και ενσωματωμένο Jacuzzi. Η κατοικία διαθέτει μεγάλη σαλονοτραπεζαρία ενιαία με την κουζίνα με άμεση πρόσβαση προς την εξωτερική πισίνα, 4 μεγάλα υπνοδωμάτια – όλα με en suite μπάνια, ανεξάρτητο ξενώνα 50τμ με σαλόνι, κουζίνα, wc και ξεχωριστό δωμάτιο υπηρεσίας. Περιβάλλεται από διαμορφωμένους εξωτερικούς χώρους που στεγάζονται από πετρόκτιστες πέργκολες και περιλαμβάνουν τραπεζαρία 14 ατόμων, χτιστό BBQ με μεγάλο μπαρ και 2 ξεχωριστούς χώρους εξωτερικού καθιστικού.

Τιμή Πώλησης: 1.150.000,00 € 

Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

Γωνιακό διαμέρισμα, Πλατεία Κολωνακίου

Γωνιακό αρχοντικό διαμέρισμα, υψηλού ορόφου, επιφανείας 240τμ, επί της Πλατείας Κολωνακίου.Αποτελείται από χωλ εισόδου, τρεις συνεχόμενους χώρους υποδοχής, εκ των οποίων ο ένας με τζάκι, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια και wc και 2 μικρά δωμάτια προσωπικού με μπάνιο. Διαθέτει μεγάλο εσωτερικό ύψος, θέα πάνω από την Πλατεία Κολωνακίου και μέχρι το Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Τιμή Πώλησης: 950.000,00 €

Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

Κτίριο κατοικιών, Παλαιό Ψυχικό

Αυτοτελές κτίριο, αποτελούμενο από τέσσερις κατοικίες και δύο ξενώνες, συνολικού εμβαδού 619τμ, σε οικόπεδο 650τμ, στην περιοχή της Σχολής Μωραίτη, στο Παλαιό Ψυχικό.Το ακίνητο έχει άδεια του 2006, άριστη ποιότητα κατασκευής, κεντρικό κλιματισμό, αυτόνομη θέρμανση, ορίζοντα από τους υψηλότερους ορόφους και συμπληρώνεται από δύο μεγάλους ξενώνες με μπάνιο, laundry room, αποθηκευτικούς χώρους και τέσσερις θέσεις στάθμευσης.

Τιμή Πώλησης: 1.700.000,00 €

Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

Αυτοτελές κτίριο δύο κατοικιών, Παλαιό Ψυχικό

Αυτοτελές κτίριο, αποτελούμενο από δύο κατοικίες, στην περιοχή της Πλατείας Ευκαλύπτων, στο Παλαιό Ψυχικό. Η πρώτη κατοικία επιφανείας 250τμ, είναι ημιτελής (έχει ολοκληρωθεί το 60% των εργασιών). Αναπτύσσεται σε ισόγειο και υπερυψωμένο ισόγειο, και έχει ιδιόχρηστο κήπο, πισίνα και 2 θέσεις στάθμευσης. Η δεύτερη κατοικία επιφανείας 250τμ, είναι πλήρως αποπερατωμένη μεζονέτα πρώτου και δευτέρου ορόφου, με ιδιόχρηστο Jaccuzzi στην βεράντα, ανεξάρτητο διαμέρισμα υπηρεσίας στο υπόγειο, laundry room και 3 θέσεις στάθμευσης.Τα δύο διαμερίσματα έχουν ακριβώς ίδια διαρρύθμιση, ήτοι στο πρώτο επίπεδο σαλόνι με ενιαία τραπεζαρία, κουζίνα και βεστιάριο με wc ξένων. Στο δεύτερο επίπεδο τρία υπνοδωμάτια, ένα εκ των οποίων master με μπάνιο en suite και 2 μπάνια.Tα υψηλά επίπεδα διαθέτουν θέα σε άλσος.

Τιμή Πώλησης: 3.300.000,00 €

Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

* ΑΡΤΕΜΙΔΑ : Οικόπεδο μέσα στο οποίο υπάρχει κατοικία στη θέση
«ΛΥΚΟΥ ΜΠΟΥΤΙ – ΒΑΡΚΕΣ» του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
εκτάσεως μτ (803,47) είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Η κατοικία αποτελείται
από: 1) Υπόγειο (αποθήκη) συνολικής επιφανείας μτ (132,42), 2) Ισόγειο (κατοικία) επιφανείας μτ (112,20) με ημιυπαίθριους χώρους συνολικής επιφανείας μτ (20,22) και 3) πρώτο (Α’) όροφο πάνω από το ισόγειο (κατοικία) επιφανείας μτ (88,20) με ημιυπαίθριους χώρους συνολικής επιφανείας μτ (13,32) και επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα και αποτελούν μαζί μία ενιαία κατοικία (μεζονέτα), β) στο νότιο ακάλυπτο μέρος του οικοπέδου έχει κατασκευαστεί πισίνα
επιφανείας μτ (22,75)
Οφειλέτης: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 354.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Βαρβάρα Σγούρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Σεπτεμβρίου 2018

* ΑΘΗΝΑ : Η υπό στοιχεία (Α-3) αυτοτελή διακεκριμένη και ανεξάρτητη οριζόντια
ιδιοκτησία – διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στη θέση «Πινακωτά» Λυκαβηττού επί της οδού Παλιγγενεσίας 7 επιφάνειας 65,00 τ.μ.
Οφειλέτες: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΒΙΔΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 58.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Βαρβάρα Σγούρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Σεπτεμβρίου 2018

* ΜΑΡΟΥΣΙ : Διαμέρισμα του πρώτου ορόφου με στοιχεία Α1 επιφάνειας 76,99 τ.μ.
στη θέση Σοχώρια ή Αχλαδόκαμπος επί της οδού Ροδοδάφνης 45. Στο διαμέρισμα ανήκει η αποκλειστική χρήση του χώρου στάθμευσης επιφάνειας 25 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 96.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Βαρβάρα Σγούρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Σεπτεμβρίου

* ΒΑΡΗ: Οικόπεδο στην διασταύρωση των οδών Μουτούση και Λυσίου,
άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως (801,00) τ.μ. Εντός του άνω οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφη μονοκατοικία η αποτελείται: ΣΤΑΘΜΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ επιφάνειας (391,54) τ.μ., ΣΤΑΘΜΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ επιφάνειας (173,27) τ.μ.
Στον ακάλυπτο του ισογείου υπάρχει πισίνα επιφανείας (60) τ.μ.. ΣΤΑΘΜΗ ΠΡΩΤΟΥ (Α’) ΟΡΟΦΟΥ επιφάνειας (146,80) τ.μ.
Οφειλέτης : ΙΣΑΑΚ ΤΑΖΑΡΤΕΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 900.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Βαρβάρα Σγούρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Σεπτεμβρίου 2018

* ΒΥΡΩΝΑΣ: Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 180τ.μ. επί της οδού Χρυσουπόλεως 4. Μέσα στο οικόπεδο υπάρχει διώροφη οικοδομή η οποία αποτελείται από ισόγειο και πρώτο (Α’) όροφο και αποτελεί ενιαία λειτουργικά κατοικία (μεζονέτα).
Οφειλέτιδα : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 154.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Βαρβάρα Σγούρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Σεπτεμβρίου 2018

* ΧΑΪΔΑΡΙ :Μία μεζονέτα 90,00 τ.μ.επί της διασταυρώσης των οδών Κολοκοτρώνη αρ. 25 και Αβέρωφ, αποτελείται από: α)Ενα οροφοδιαμέρισμα του πρώτου ορόφου 55,00τ.μ., με από κουζίνα, σαλόνι και εξώστη , β)Ενα οροφοδιαμέρισμα του δεύτερου ορόφου 35,00 τ.μ. με δυο υπνοδωμάτια, λουτρό και εξώστη. Τα δύο διαμερίσματα επικοινωνούν με εσωτερική σκάλα και δεν μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, στην ιδιοκτησία ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση μια θέση στάθμευσης αυτοκινήτου 10,12 τ.μ. γ)Μία αποθήκη του υπογείου ορόφου 39,00 τ.μ.
Οφειλέτης:ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :143.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος : Αννα Ρήγα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Ιουλίου 2018 και από ώρα 10.00π.μ. έως 14.00μ.μ.

*ΠΕΥΚΗ :Ενα οικόπεδο με τριώροφη οικοδομή αποτελέιται από: 1) Ενα Υπόγειο 64 τ.μ.,2) Ενα ισόγειο διαμέρισμα 132,15 τ.μ.,3)Μία μεζονέτα του Πρώτου (Α΄) και Δευτέρου (Β΄) ορόφου 202,92 τ.μ.,στην γωνία των οδών Βασ. Παύλου 45 και Αποστολοπούλου 5
Οφειλέτης : ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 330.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος : Σταύρος Σταθόπουλος
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Ιουλίου 2018 και από τις 10.00 μέχρι τις 14.00.

*ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ : Ενα αγροτεμάχιο έκτασης 4.600 τ.μ.,βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 μ. από την επαρχιακή οδό Γιαννιτσών-Εδεσσας. Εντός του αγροτεμαχίου υπάρχει βιοτεχνικό κτίσμα συνολικής επιφάνειας 2.557,20 τ.μ. και συγκεκριμένα: α) βιοτεχνικός χώρος εμβαδού 2.298,20 τ.μ. κατασκευασμένος με μεταλλική κατασκευή και πλαγιοκάλυψη πάνελ, β) διόροφο κτίριο γραφείων σε επαφή με το βιοτεχνικό χώρο συνολικού εμβαδού 187,00 τ.μ. (δύο όροφοι των 93,50 τ.μ. ο καθένας). Ο περιβάλλον χώρος είναι περιφραγμένος.
Οφειλέτης: AΦΟΙ Κ. ΤΖΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 388.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΛΗ ΧΡΗΣΤΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Ιουλίου 2018 και από ώρα 10:00΄ έως ώρα 14:00΄.

*ΑΡΤΑ :1) Ενα οικόπεδο 830,10 τ.μ. που βρίσκεται εντός του Οικισμού της Δ.Ε. Κωστακιών του Δήμου Αρταίων με διώροφη οικοδομή με κατάστημα αποτελούμενη από ισόγειο και Α΄ όροφος 617,57 τ.μ.,από το υπόγειο 419,98 τ.μ., και ημιϋπαίθριο χώρο 186,73τ.μ.,2)Ενα οικόπεδο 755,93 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο που βρίσκεται εντός του Οικισμού της Δ.Ε. Κωστακιών του Δήμου Αρταίων με διώροφη οικοδομή με κατάστημα που αποτελείται από: ισόγειο 309,31 τ.μ. και Α΄ όροφο πάνω από το ισόγειο 263,95 τ.μ. .
Οφειλέτης: Ν. ΚΟΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς :1) 678.123,00 ΕΥΡΩ, 2)358.371,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος :Σταματική Φράγκα-Ζαχαριά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Ιουλίου 2018 και από ώρα 10:00΄ έως ώρα 14:00΄.

*ΒΟΥΛΑ:Μια μεζονέτα αποτελείται από: α) Το υπόγειο 74,38 τ.μ., β) Το ισόγειο, 74,38 τ.μ. και γ) Ο πρώτος όροφος έχει επιφάνεια 55,26τ.μ.Οι χώροι επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα επί των οδών Ζακύνθου 31-33 και Αργυροκάστρου 2-4.
Οφειλέτιδα: ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 431.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος : Βαρβάρα Σγούρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Ιουλίου 2018 ώρα 14:00 έως 18:00.

* ΒΟΛΟΣ : Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 864,54 τ.μ. εντός των ορίων του οικισμού Μακρυνίτσας, στη συνοικία «Μεταμόρφωση», της Δημοτικής Ενότητας Μακρυνίτσας, του Δήμου Βόλου.
Εντός του παραπάνω οικοπέδου υπάρχει λιθόκτιστο κτίσμα το οποίο είναι εγκαταλελειμμένο και το μεγαλύτερο τμήμα του κατεδαφισμένο.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 96.700,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Δημήτριος Παπαστεργίου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 Ιουλίου 2018
* ΝΑΥΠΛΙΟ : Οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα – κατοικία του πρώτου ορόφου με στοιχεία (Β-1) τριώροφης οικοδομής στο Ναύπλιο, επί της δημοτικής οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 8 επιφάνειας 140,66 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τιμή εκτίμησης : 95.000,00
Τιμή πρώτης προσφοράς : 95.000,00
Συμβολαιογράφος : ΔΑΝΑΗ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 Ιουλίου 2018
* ΑΘΗΝΑ: Το υπό στοιχεία (Β-2) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) επιφάνειας 65,60 τ.μ. στη θέση «Πλατύ Φρέαρ» ή «Κάτω Πετράλωνα» και επί της διασταυρώσεως των οδών Κυνουρίας 1 και Αριστοβούλου.
Οφειλέτης : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΓΚΟΛΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 46.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Βαρβάρα Σγούρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 Ιουλίου 2018

* ΣΠΑΡΤΗ : Ενα οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 376,38 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχει διώροφη οικοδομή η οποία αποτελείται από ισόγειο όροφο – κατοικία επιφάνειας 116,32 τ.μ. και από πρώτο (Α’) όροφο – κατοικία επιφάνειας 116,32 τ.μ. στη θέση «Ψυχαρέϊκα», Δ.Δ. Αφισιού του Δήμου Σπάρτης Λακωνίας.
Οφειλέτιδα : COTELEA TAMARA
Τιμή εκτίμησης 135.000,00
Τιμή πρώτης προσφοράς : 135.000,00
Συμβολαιογράφος : Σταυρούλα ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 Ιουλίου 2018
* ΘΕΡΜΗ : Αγροτεμάχιο εκτάσεως 5.000 τ.μ. στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ρύσιου του Δήμου Θέρμης στην περιοχή “Πηγάδι”. Μέσα στο οικόπεδο υπάρχει μονώροφο κτίσμα συνολικής έκτασης 712μ.τ. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έχουν γίνει προσθήκες στο μονώροφο κτίσμα και έχουν ανεγερθεί διάφορα διάσπαρτα κτίρια εντός του αγροτεμαχίου: Α) Μονώροφο τμήμα με πρόσοψη επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, περίπου (280 τ.μ.), Β) Διώροφο τμήμα περίπου (600 τ.μ.), Γ) Παλιό ισόγειο κεραμοσκεπές κτίσμα επιφάνειας 60τ.μ. Δ) Παλιά διώροφη με κεραμοσκεπή κατοικία επιφάνειας 120τ.μ. Ε) Οικίσκος κυκλικού σχήματος, επιφάνειας περίπου (10τ.μ.) ΣΤ) Φυλάκιο εισόδου, έμπροσθεν του κυκλικού κτίσματος, επιφάνειας περίπου (10τ.μ.) Ζ) Πλινθόκτιστο κεραμοσκεπές στέγαστρο αυτοκινήτων επιφάνειας (60 τ.μ.)
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΠΡΕΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 356.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Δήμητρα Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 Ιουλίου 2018
* ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο συνολικής εκτάσεως 90τ.μ. περίπου εντός της πόλεως της Θεσσαλονίκης επί της οδού Αιγύπτου 7.
Μέσα στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα αποτελούμενο από ισόγειο επιφάνειας 90τ.μ. περίπου και λειτουργεί ως κατάστημα και από 1ο όροφο επιφάνειας 90 τ.μ. περίπου που λειτουργεί ως επαγγελματική στέγη.
Οφελέτης :ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 193.031,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Ελισσάβετ Αντωνιάδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 Ιουλίου 2018

* ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 1)Ενα αγροτεμάχιο στη θέση «ΣΚΟΥΝΤΡΑ – ΛΕΚΑΝΙ» εκτάσεως (712,00) τ.μ., 2) Ενα αγροτεμάχιο στη θέση «ΛΕΚΑΝΙ» εκτάσεως (3.536,00) τ.μ. 3) Ενα
αγροτικό ακίνητο στη θέση «ΛΕΚΑΝΙ» εκτάσεως (3.096,00) τ.μ., 4)Ενα αγροτεμάχιο στη θέση «ΛΕΚΑΝΙ» εκτάσεως (1.197,35) τ.μ., 5)Ενας αγρός στη θέση «ΛΕΚΑΝΙ» εκτάσεως (1.475,50) τ.μ. 6)α. Ενα αγροτικό ακίνητο στη θέση «ΛΕΚΑΝΙ» εκτάσεως (771,90) τ.μ. 6)β.Ενα αγροτικό ακίνητο στη θέση «ΛΕΚΑΝΙ» εκτάσεως (424,35) τ.μ.
Τα ανωτέρω επτά (7) αγροτεμάχια είναι συνεχόμενα όμορα τα οποία συνενώθηκαν σε ένα ενιαίο αγροτεμάχιο με συνολικό εμβαδόν 11.215 μ.τ. μέσα στο οποίο υπάρχουν οι εγκαταστάσεις αθλητικού κεντρου και αποτελούνται από ένα διώροφο κτίριο με υπόγειο, πισίνα, γήπεδα tennis, beach tennis και ποδοσφαίρου και διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο με 30 θέσεις στάθμευσης.
Η συνολική δομημένη επιφάνεια ανέρχεται σε 1.186,42 μ.τ.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ELCOP (ΕΛΚΟΠ) Α.Β.Ε.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.245.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 Ιουλίου 2018

* ΩΡΩΠΟΣ : α) ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Α αποθήκη του ισογείου επιφανείας 457,15 τ.μ., με πατάρι πάνω από αυτόν επιφάνειας 105,97 τ.μ. Στην αποκλειστική χρήση της ιδιοκτησίας Α ανήκουν οι με στοιχεία Ρ1, Ρ2, Ρ3, Ρ4, Ρ5, Ρ6, Ρ7, Ρ8, Ρ9 και Ρ10, δέκα θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων συνολικού εμβαδού 101,25 τ.μ., β)ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Β αποθήκη του ισογείου επιφανείας 452,25 τ.μ. Στην αποκλειστική χρήση της ιδιοκτησίας Β ανήκουν οι με στοιχεία Ρ11, Ρ12, Ρ13, Ρ14, Ρ15, Ρ16, Ρ17, Ρ18, Ρ19 και Ρ20, δέκα θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων συνολικού εμβαδού 101,25 τ.μ., γ) ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Γ αποθήκη του ισογείου επιφανείας 457,15 τ.μ. Στην αποκλειστική χρήση της ιδιοκτησίας Γ ανήκουν οι με στοιχεία Ρ21, Ρ22, Ρ23, Ρ24, Ρ25, Ρ26, Ρ27, Ρ28, Ρ29 και Ρ30 δέκα θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων συνολικού εμβαδού 101,25 τ.μ., δ) ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Δ αποθήκη του ισογείου επιφανείας 452,25 τ.μ. Στην αποκλειστική χρήση της ιδιοκτησίας Δ ανήκουν οι με στοιχεία Ρ31, Ρ32, Ρ33, Ρ34, Ρ35, Ρ36, Ρ37, Ρ38, Ρ39 και Ρ40, δέκα θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων συνολικού εμβαδού 101,25 τ.μ., ε) ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ε αποθήκη του ισογείου συνολικής επιφανείας 582,02 τ.μ. Στην αποκλειστική χρήση της ιδιοκτησίας Ε ανήκουν οι με στοιχεία Ρ41, Ρ42, Ρ43, Ρ44, Ρ45, Ρ46, Ρ47, Ρ48, Ρ49, Ρ50, Ρ51 και Ρ52 δώδεκα (12) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων συνολικού εμβαδού 121,50 τ.μ.-
Οι παραπάνω ιδιοκτησίες, βρίσκονται σε οικοδομή επί ενός αγροτεμαχίου εκτάσεως 7.916,80 τ.μ. στον Δήμο Ωρωπού Αττικής στην θέση «ΚΙΜΙΝΙΑ».-
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : α) ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Α 160.116,00 ευρώ, β) ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Β 108.540,00 ευρώ, γ) ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Γ 109.716,00 ευρώ, δ) ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Δ 108.540,00 ευρώ, και ε) ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ε ποσό 209.527,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 Ιουλίου 2018

* Δ. ΔΕΛΤΑ: Ενα αγροτεμάχιο στην κτηματική περιοχή του αγροκτήματος Νέας Μαγνησίας της Δημοτικής Κοινότητας Ιωνίας, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, συνολικού εμβαδού 14.095,00 τ.μ.
Μέσα στο αγροτεμάχιο κατασκευάστηκε ισόγειο μεταλλικό κτίριο με τμήμα γραφείων επιφάνειας 806,52τ.μ. το οποίο αποτελείται από τμήμα γραφείων και χώρων υγιεινής επιφάνειας 44,00τ.μ. και χώρο παραγωγής επιφανείας 762,52τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 369.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Γεωργία Χρουσαλά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 Ιουλίου 2018

* ΑΛΙΑΡΤΟΣ: Αγροτεμάχιο επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλιάρτου – Λιβαδειάς, στο 6ο χλμ. στην θέση «ΚΑΝΑΛΙ ή ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ή ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ή ΤΑΡΑΜΠΟΥΚΑ» της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Υψηλάντη, του
Δήμου Αλιάρτου, εκτάσεως 46.403,68 τ.μ. με κτίσματα :
Α) το υπ’ αριθμόν ένα (1) κτίριο – ισόγειο επιφανείας 929,00 τ.μ. Β) Το υπό τον αριθμό δύο (2) κτίριο – ισόγειο επιφανείας 50 τ.μ. Γ) το υπ’ αριθμόν τρία (3) κτίριο – ισόγειο 2080,00 τ.μ. Δ) Το υπ’ αριθμόν τέσσερα (4) κτίριο – ισόγειο επιφανείας 20,00 τ.μ. Ε) Το υπ’ αριθμόν πέντε (5) κτίριο – ισόγειο επιφανείας 104,00 τ.μ. ΣΤ) Το υπ’ αριθμόν έξι (6) κτίριο – ισόγειο επιφανείας 5,00 τ.μ. Ζ) Το υπ’ αριθμόν επτά (7) κτίριο – ισόγειο επιφανείας 12,00 τ.μ.
Η) Το υπ’ αριθμόν οκτώ (8) κτίριο – ισόγειο επιφανείας 47,00 τ.μ.
Θ) Το υπ’ αριθμόν εννέα (9) κτίριο – υπόστεγο ανοιχτό επιφανείας 660,00 τ.μ. Ι) Το υπ’ αριθμόν δέκα (10) κτίριο – υπόστεγο ανοιχτό επιφανείας 579,00 τ.μ. ΙΑ) Το υπ’ αριθμόν έντεκα (11) κτίριο – υπόγειο επιφανείας 45,00 τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΙΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.570.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Ασημίνα Καρανάσου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 Ιουλίου 2018

* ΑΘΗΝΑ : Οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο στη θέση «Πετράλωνα» στην διασταύρωση των οδών Θεσσαλονίκης, αρ. 95 και Παλληναίων αρ. 1, εκτάσεως του οικοπέδου 139,15 τ.μ.
Μέσα στο οικόπεδο έχει ανεγερθεί οικοδομή, η οποία αποτελείται από α) υπόγειο όροφο επιφανείας 74,38 τ.μ. και κοινόχρηστο χώρο επιφανείας 20,58 τ.μ., β) ισόγειο όροφο επιφανείας 74,38 τ.μ. και κοινόχρηστο χώρο 20,58 τ.μ, γ) α’ πάνω από το ισόγειο όροφο επιφανείας 74,38 τ.μ. και κοινόχρηστους χώρους 20,58 τ.μ, δ) β’ πάνω από το ισόγειο όροφο επιφανείας 74,38 τ.μ. και κοινόχρηστους χώρους επιφανείας 20,58 τ.μ, ε) γ’ πάνω από το ισόγειο όροφο επιφανείας 74,38 τ.μ. και κοινόχρηστους χώρους 20,58 τ.μ και στ) δ’ πάνω από το ισόγειο όροφο- δώμα επιφανείας 32,55 τ.μ.,
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΝΙΚΟΛ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 350.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Δέσποινα Σακκά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 Ιουλίου 2018

* ΚΕΡΚΥΡΑ: Ενα οικόπεδο στη θέση «ΕΒΡΑΪΚΑ» της κτηματικής περιοχής προαστίου Ποταμός, δημοτικής ενότητας Κερκυραίων Δήμου Κέρκυρας εκτάσεως 2.226,13 τ.μ.
Εντός του οικοπέδου έχει ανεγερθεί μία ισόγεια κεραμοσκεπής οικοδομή συνολικής επιφανείας 239,00 τ.μ.
Στον περιβάλλοντα χώρο της οικοδομής έχουν κατασκευασθεί: 1) πισίνα εμβαδού 70 τ.μ. περίπου 2) ισόγειος ξενώνας με γκαράζ εμβαδού 125 τ.μ.
περίπου. Σε συνέχεια βρίσκεται γκαράζ εμβαδού 48 τ.μ. περίπου. Β) Ισόγειο κτίσμα πλησίον του ποταμού εμβαδού 12 τ.μ. περίπου
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΤΖΕΚΟΣ Α.Ε.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 500.000,00
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Ιουλίου 2018

* ΚΑΤΕΡΙΝΗ : Ενα κληροτεμάχιο εμβαδού 9.825,00 τ.μ, το οποίο αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθμόν 2263 κληροτεμαχίου στη θέση «Δράγουλι» της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης της Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης.
Εντός του κληροτεμαχίου υφίσταται ισόγειο βιοτεχνικό κτίριο και τμήμα γραφείων. Πρόκειται για ισόγειο βιοτεχνικό κτίριο συνολικής επιφάνειας 1.188,87 τ.μ., το οποίο αποτελείται από ενιαίο βιομηχανοστάσιο εμβαδού 1.119,25 τ.μ. και τμήμα γραφείων εμβαδού 69,62 τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία: «ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 250.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Kωνσταντινιά Δαραμήλα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Ιουλίου 2018

* ΑΘΗΝΑ : Ενα οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 4.601,11τ.μ. επί της οδού Δήμητρας, αρ. 11, το οποίο προήλθε από την συνένωση δύο όμορων οικοπέδων:
α) οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο στη θέση «Γεφύρι Πετράκη» ή «Μέσα Κουμάρι»
εκτάσεως 2.720,40 τ.μ.
β) οικόπεδο στη συνοικία «Ακαδημία Πλάτωνος», στη θέση «Αγιος Νικόλαος Κατσιβέλη» ή «Χωστός» εκτάσεως 1.908,83 τ.μ.
Στα άνω συνενωμένα οικόπεδα έχει ανεγερθεί κτίσμα το οποίο αποτελείται:
α) β’ υπόγειο συνολικής επιφανείας μτ (1.013,56),
β) α’ υπόγειο συνολικής επιφανείας μτ (2.907,15),
γ) ημιώροφο συνολικής επιφανείας μτ (835.51),
δ) ισόγειο όροφο συνολικής επιφανείας μτ (2.907,18) και ε) δώμα συνολικής επιφανείας μτ (106,85).
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΙΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. IRIS (ΙΡΙΣ) ΑΕΒΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.600.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Στέφανος Βασιλάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Ιουλίου 2018

* ΔΥΜΗ : Ξενοδοχειακό συγκρότημα στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ.
Λακκόπετρας Δ.Ε. Δύμης, Δήμου Δυτικής Αχαΐας, στη θέση «Πουρνάρι» ή
«Φούντι Βάρδι» το οποίο αποτελείται από 2 επί μέρους τμήματα: 1) Γήπεδο εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, άρτιο και οικοδομήσιμο με τα κτίσματά του που αποτελούν το κύριο μέρος του ξενοδοχειακού συγκροτήματος επί κοινοχρήστου χώρου
παραλίας και επί δημοτικής οδού στην οποία έχει είσοδο και το οποίο έχει έκταση 45.798,92 τ.μ. Το ξενοδοχειακό συγκρότημα περιλαμβάνει 79 Bungalows με κοινόχρηστους και βοηθητικούς χώρους μεταξύ των οποίων πισίνα εμβαδού 150,00 τ.μ. περίπου και γήπεδο αθλοπαιδιών 800,00 τ.μ., στον περιβάλλοντα χώρο του, την ρεσεψιόν το χώρο προσωπικού, το παρασκευαστήριο πρωϊνού και το εστιατόριο και έχει συνολική επιφάνεια 3.196,05 τ.μ. εκ των οποίων τα 1.817,00 τ.μ. είναι η συνολική επιφάνεια των Bungalows και τα 1.381,05 τ.μ. είναι η συνολική επιφάνεια των λοιπών χώρων των κτισμάτων. 2) Γήπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, επί αγροτικής οδού, έκτασης 9.131,66 τ.μ..
Οφειλέτης: YDRA BAY ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.720.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Παρθένα Β. Χρυσανθοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Ιουλίου 2018

* ΚΕΡΚΥΡΑ : Ξενοδοχειακό συγκρότημα το οποίο λειτουργεί ως ξενοδοχείο πέντε (5) αστέρων με το όνομα Grande Mare Hotel, Spa & Wellness.
Εχει δυναμικότητα 52 δωματίων, 112 κλινών σε απόσταση 12 χιλιόμετρα από την πόλη της Κέρκυρας και αποτελείται από τέσσερα (4) κτίρια δωματίων και ένα (1) κτίριο υποδοχής και κοινοχρήστων χώρων συνολικής επιφάνειας 3.895,07 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικόπεδο εκτάσεως 22.000 τ.μ. στην θέση “Αγιος Στέφανος” Μπενιτσών, της δημοτικής ενότητας Αχιλλείων.
Η ξενοδοχειακή μονάδα βρίσκεται σε καλή θέση, η ποιότητα κατασκευής της είναι καλή και ο βαθμός συντήρησής της άριστος.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 15.500.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Δήμητρα Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Ιουνίου 2018
* ΧΑΛΚΙΔΑ : 1) Αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο, στο Βαθύ Αυλίδας, εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος Αυλίδος της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων στη θέση «Παληάμπελο», εκτάσεως 41.850,67 τ.μ. Στο ακίνητο έχουν κτιστεί οι εξής κτιριακές εγκαταστάσεις :
ΚΤΙΡΙΟ Α 1) Ισόγειο ψυγείο εμβαδού 9.098,43 τμ. 2)ισόγεια γραφεία εμβαδού 209,70 τμ., 3) Ράμπες φόρτωσης 136,75 τμ., 4) ανελκυστήρας και κεντρική είσοδος 34,60 τμ., 5) μηχαν/κος διάδρομος 1108,49 τμ. στον πρώτο όροφο, 6) αποθηκευτικοί χώροι
1359,79 τμ. 7) χώροι γραφείων 1743,20 τ.μ.
ΚΤΙΡΙΟ Β ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 499,61 τ.μ. Μηχανοστάσιο 1052,87τ.μ. και φυλάκιο
20,88 τμ. πλάστιγγα εμβαδού 84,32 τμ. καθώς και η έδραση του κτιρίου Β εμβαδού 5016 τμ. Και
2) Αγροτεμάχιο στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέος της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος, του Δήμου Χαλκιδέων, εκτός του οικισμού Βαθέος της Δ.Ε Αυλίδας, εκτός περιμετρικής ζώνης (Ζ.Ο.Ε.) Βαθέος της Δ.Ε Αυλίδας θέση «ΓΑΛΑΤΙΑΤΙΚΟ», μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, εκτάσεως 2.391,50 τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία: ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 5.398.000,00 το πρώτο ακίνητο & 6.815,00 ευρώ το δεύτερο ακίνητο
Συμβολαιογράφος : Ευτυχία Καραστάθη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Ιουνίου 2018
Μαλεσίνα Φθιώτιδας,  Δίπλα στη θάλασσα και στα πεύκα μεζονέτα 
Μεζονέτα τριών επιπέδων συνολικής επιφάνειας 93 τμ. εντός του οικισμού Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. Μαλεσίνας, σε συγκρότημα πέντε μεζονετών, με αποκλειστική χρήση οικοπέδου επιφάνειας 139 τμ.
Τιμή εκκίνησης:82.000 €
Αντικειμενική αξία71.006 €
Εμβαδό κτίσματος, τμ93
Εμβαδό οικοπέδου, τμ1105
Πληροφορίες : Τράπεζα Πειραιώς,   210 3898850

*  Πάτρα , Νεοκλασσικό διώροφο κτίριο ιδιαιτέρου κάλλους

Νεοκλασσικό διώροφο κτίριο με υπόγειο και σοφίτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Περιλαμβάνει δύο υπόγειες αποθήκες επιφάνειας 95 και 41 τ.μ. αντίστοιχα, ισόγειο-ημιώροφο επιφάνειας 135 τ.μ., πρώτο όροφο επιφάνειας 164 τ.μ. και σοφίτα επιφάνειας 22 τ.μ. Βρίσκεται σε απόσταση 150 μ. από τις Πλατείες Όλγας και Βασ. Γεωργίου και 500 μ. από το παραλιακό μέτωπο.

Τιμή εκκίνησης:260.000 €

Αντικειμενική αξία :320.566 €

Εμβαδό κτίσματος, τμ457

Εμβαδό οικοπέδου, τμ164

Πληροφορίες : Τράπεζα Πειραιώς,   210 3898850

* ΑΘΗΝΑ: Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 1.500,24 τ.μ. επί της Πλατείας Ελευθερίας 9-10 και Σαχτούρη 7, στο οποίο υπάρχει παλαιό κτίσμα διατηρητέο εν μέρει κατεδαφισμένο, το οποίο αποτελείται από υπόγειο επιφανείας μ.τ. (30,00), ισόγειο επιφανείας μ.τ. (50,00) και πρωτο όροφο επιφάνειας μ.τ. (50,00). Διαπιστώθηκε ότι το οικόπεδο χρησιμοποιείται ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Εντός του οικοπέδου υπάρχει ένα μικρό προκατασκευασμένο κτίσμα, που χρησιμοποιείται ως γραφείο.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΚOUMOUNDOUROU (ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ) Α.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και δ.τ. ΚOUMOUNDOUROU S.A.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.374.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Στέφανος Βασιλάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Ιουνίου 2018

* ΚΡΩΠΙΑ: Γήπεδο (αγροτεμάχιο) στη θέση «Πόρτσι – Σφαγεία» επί της συμβολής της επαρχιακής Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου και της οδού Ηφαίστου, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού εκτάσεως (4.537,33) τ.μ.
Επί του γηπέδου υπάρχει κτίριο, αποτελούμενο από δύο (Α’ και Β’) υπόγεια, ισόγειο, ημιώροφο (πατάρι), Α’ όροφο, Β’ όροφο και δώμα επιφάνειας : α) ΣΤΑΘΜΗ Β’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ επιφάνειας (826,30) τ.μ. β) ΣΤΑΘΜΗ Α’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ επιφάνειας (826,30) τ.μ. γ) ΣΤΑΘΜΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ επιφάνειας (826,30) δ) ΣΤΑΘΜΗ ΗΜΙΟΡΟΦΟΥ επιφάνειας (136) τ.μ. ε)ΣΤΑΘΜΗ ΠΡΩΤΟΥ (Α’) ΟΡΟΦΟΥ επιφάνειας (826,30) τ.μ. στ) ΣΤΑΘΜΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ (Β’) ΟΡΟΦΟΥ επιφάνεια (826,30) τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία: ΡΕΝΩ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.700.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :  Βασιλική Βαλσαμίδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Ιουνίου 2018

* ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Επί της πλήρους κυριότητας ενός οικοπέδου στη δημοτική ενότητα Διονύσου στο Συνοικισμό Ραπεντώσας και επί της οδού Νυμφών 14 εκτάσεως 729,83 τ.μ. Εντός του οικοπέδου υπάρχει κτίσμα το οποίο έχει συνολική επιφάνεια περίπου 100,00 τ.μ. στο στάδιο των σκυροδεμάτων.
Οφειλέτιδα : ΖΩΪΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΤΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 80.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Στυλιανή Δημητρέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Ιουνίου 2018

* ΤΑΝΑΓΡΑ : Μία ενιαία έκταση άρτια και οικοδομήσιμη στον Καλλικρατικό Δήμο Τανάγρας, της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων εκτάσεως 118.869,94 τ.μ. στη θέση «ΤΣΕΦΤΙΛΙΚΙ» ή «ΠΕΡΙΒΟΛΙ» δημοτικού διαμερίσματος Αγίου Θωμά Δήμου Οινοφύτων Βοιωτίας, και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
Στο γήπεδο αυτό υπάρχει σήμερα μία οικοδομή για βιομηχανοστάσιο και μία για βιομηχανική αποθήκη.
Η παραπάνω ενιαία έκταση προήλθε από τη συνένωση δέκα πέντε (15) αγρών. Μέσα στον αγρό υπάρχει κτηριακό συγκρότημα δύο κτιρίων και λοιπών βοηθητικών χώρων, στη θέση «ΤΣΕΦΛΙΚΙ» ή «ΠΕΡΙΒΟΛΙ» του Δ.Δ. Αγίου Θωμά.
Το Κτήριο Ι αποτελείται από ισόγειο, Α όροφο και Β όροφο με συνολική επιφάνεια δόμησης 21.388,15 τ.μ. & το κτήριο ΙΙ επιφάνειας 4.790,00 τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΙΡΙΣ Α.Ε.Β.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς : 9.811.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Αγγελική Βλάχου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Ιουνίου 2018

* ΚΗΦΙΣΙΑ : Ενα (1) οικόπεδο εκτάσεως 3.188,56 τ.μ.μέσα στο οποίο υπάρχει οικία η οποία αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας 260 τ.μ. και πρώτο όροφο επιφάνειας 140 τ.μ. επί Λεωφόρου Κηφισίας 329, πρώην Μαραθώνος.
Οφειλέτης : ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 5.000.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Στέφανος Βασιλάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Ιουνίου 2018

Πολυτελής Μονοκατοικία, Κουσουμας Μυκόνου

Πολυτελής βίλα 800τμ, με θέα θάλασσα, σε οικόπεδο 2.800τμ.

Τιμή πώλησης:3.000.000,00 €

Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

* ΩΡΩΠΟΣ : Ενα γήπεδο εκτάσεως 4.367,11 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχει πολυώροφο ξενοδοχείο με την ονομασία «ΑΛΚΥΟΝΙΣ» το οποίο φέρει σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ., κατηγορίας (2) αστέρων στην κτηματική θέση «ΛΟΥΤΣΑ» της παραλίας της Δημοτικής Ενότητας Μαρκόπουλου Ωρωπού επί της παραλιακής Κοινοτικής οδού. Το ξενοδοχείο αποτελείται από
υπόγειο, ισόγειο τρείς ορόφους και δώμα δυναμικότητας (86) δωματίων και (158) κλινών, συνολικής επιφανείας ορόφων 3.080,42 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΑΚΤΗ ΑΜΦΙΑΡΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.490.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Στέφανος Βασιλάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Ιουνίου 2018

* ΣΟΥΝΙΟ: Αγρός εκτάσεως 7.268,00 τ.μ. στην θέση «ΚΑΒΟ ΚΟΛΩΝΕΣ» Σουνίου Αττικής εντός ζώνης της παραλιακής Λεωφόρου Βουλιαγμένης – Σουνίου περιφραγμένο με μανδρότοιχο. Επί του οικοπέδου υπάρχει κτίσμα (οικία), που αποτελείται από ισόγειο και υπόγειο, επιφάνειας 101,61 τ.μ. και 259,54 τ.μ. αντίστοιχα. Πέραν αυτού υπάρχουν δύο ανεξάρτητα ισόγεια κτίσματα συνολικής επιφάνειας 120,00 τ.μ. καθώς και πισίνα. Επίσης επί του ανωτέρω ακινήτου υφίστανται σήμερα τα ακόλουθα κτίσματα και κατασκευές: 1) Το κτίριο Α, συνολικής επιφάνειας 95,00 τ.μ. με στεγασμένη βεράντα επιφάνειας 120,00 τ.μ. 2) Το κτίριο Β, συνολικής επιφάνειας 250 τ.μ. το οποίο έχει κατασκευαστεί ως υπόγεια προσθήκη του κτιρίου Α- 3) Το κτίριο Β2, το οποίο είναι ισόγειος χώρος συνολικής επιφανείας 128,00 τ.μ. και εξυπηρετεί το κτίριο Α.- Το τμήμα του κτιρίου αυτού (Β2) με την αυτόνομη κατοικία βρίσκεται σε νοητή ευθεία από την πισίνα. 4) Το κτίριο Γ συνολικής επιφανείας 24,00 τ.μ.- 5) Το κελάρι και αποθήκη, συνολικής επιφανείας 21,00 τ.μ.- 6) Ημιϋπαίθριο (BBQ), δίπλα στο κτίριο Β2.- 7) Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) συνολικής επιφανείας 175,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 11.000.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Βασιλική Δημ. Βαλσαμίδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Ιουνίου 2018

* ΛΑΡΙΣΑ : Ενα ενιαίο γήπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, συνολικής έκτασης (7.530,76)τ.μ. της Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας, στην κτηματική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου Λάρισας, του Δήμου Τεμπών. Επί του άνω αγροτεμαχίου-γηπέδου έχει ανεγερθεί συγκρότημα βιομηχανικών-βιοτεχνικών κτιρίων και συγκεκριμένα: 1) Το κτίριο Αλφα (Α) συνολικού εμβαδού 1.120 τμ και περιλαμβάνει α) ένα διώροφο κτίριο γραφείων επιφανείας του κάθε ορόφου 120 τ.μ. οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα β) τον χώρο παραγωγής που είναι ένας ισόγειος βιομηχανικός χώρος επιφάνειας 880 Μ2. 2) Το κτίριο Βήτα (Β): πρόκειται για ισόγειο αποθηκευτικό χώρο επιφάνειας 154,00 τμ, 3) Το κτίριο Γάμα (Γ) περιλαμβάνει: α) ένα ισόγειο αποθηκευτικό χώρο επιφάνειας 154 τμ και β) ένα ισόγειο βιοτεχνικό χώρο επιφάνειας συνολικής 960,00. Δ) Τα κτίρια Δ1 και Δ2 πρόκειται για δύο ισογείους αποθηκευτικούς χώρους- προσθήκες μεταλλικής
κατασκευής επιφάνειας 92,00 τμ και 293,00 τμ αντίστοιχα 5) Κτίρια Δ3 και Δ4 πρόκειται για διώροφο βιοτεχνικό κτίριο-προσθήκη, επιφανείας του ισογείου 237.00 τ.μ. και του ορόφου 322,00 τμ.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ και δ.τ. ΟΣΚΑΡ ΑΒΕΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 507.081,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Δέσποινα Σακκά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Ιουνίου 2018

* Διαμέρισμα, Προεδρικό Μέγαρο
Διαμέρισμα ισογείου ορόφου, επιφάνειας 107τμ, στην περιοχή του Προεδρικού Μεγάρου, επί της οδού Ησιόδου 22.
Τιμή πώλησης: 260.000,00 ευρώ
Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

* Διαμέρισμα Ρετιρέ , Βουλιαγμένη
Ρετιρέ επιφανείας 205τμ.
Τιμή πώλησης: 1.000.000,00 ευρώ
Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

* Μεζονέτα, Κέα
Διώροφη κατοικία 234τμ. α)Yπόγειο 97τμ, β) ισόγειο 95τμ, γ) Α’ όροφος 42τμ
Τιμή πώλησης: 327.000,00 ευρώ
Πληροφορίες : Eurobank Property Services, 211 88 09 393

Μεζονέτα, Μετς, Αθήνα

Μάρκου Μουσούρου 71

Τιμή εκκίνησης:310.000 €

Αντικειμενική αξία424.109 €

Εμβαδό κτίσματος, τμ270

Εμβαδό οικοπέδου, τμ235

Πληροφορίες : Τράπεζα Πειραιώς,   210 3898850

Προηγούμενο άρθρο:
Επόμενο άρθρο:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *