ΑΚΙΝΗΤΑ » ΦΙΛΕΤΑ » ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 30 Ιουλίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

* ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ : Ενα οικόπεδο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου ρυμοτομίας του Συνοικισμού Λιμένος Μεσογαίας Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην ειδικότερη θέση «ΝΤΡΙΒΛΙΑ» επί των οδών Γρέγου 41 και Μαραθώνος έκτασης τ.μ. 4.044,12
Επί του οικοπέδου υπάρχουν δύο (2) ισόγεια καταστήματα επιφάνειας τ.μ.(134,00) και τ.μ. (500,00) αντίστοιχα μία (1) ισόγεια κατοικία επιφάνειας τ.μ. (128,59) οθόνη υπαίθριου κινηματογράφου και υπαίθριος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων επιφάνειας τ.μ. (872,84).
Οφειλέτης : ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.100.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός οικοπέδου άρτιο και οικοδομήσιμο στη θέση «Μπίλιτζα» ή «Μπίλιζα» ή «Βίλιζα» της περιφέρειας της κοινότητας Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών επί της οδού Πτολεμαίου 88 εκτάσεως 1.000,20τ.μ.
Επί του οικοπέδου υπάρχει οικοδομή (μονοκατοικία) με υπόγειο, ισόγειο και 1ο όροφο, συνολικής επιφανείας 426,97τ.μ. Αναλυτικά: Το Υπόγειο έχει επιφάνεια (170,00)τ.μ. Στο επίπεδο έχει
πραγματοποιηθεί αυθαίρετη επέκταση περίπου (83,00)τ.μ. Το Ισόγειο έχει επιφάνεια (153,46)τ.μ. Ο 1ος όροφος έχει επιφάνεια (103,51)τ.μ.
Οφειλέτης : ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 403.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : 1) Η υπό στοιχεία Ρο κεφαλαίο ένα (Ρ1) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου επιφάνειας 20 τ.μ. 2) η υπό στοιχεία (Ρ2) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου επιφάνειας 20 τ.μ. 3) η υπό στοιχεία (Ρ3) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου επιφάνειας 20 τ.μ. 4) η υπό στοιχεία (Ρ4) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου επιφάνειας 24 τ.μ. 5) το υπό στοιχεία (Β1) διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) ορόφου επιφάνειας 123,52 τ.μ. και 6) το υπό στοιχεία (Γ1) διαμέρισμα του τρίτου (Γ’) ορόφου επιφάνειας 143,54 τ.μ. στην Δημοτική Ενότητα Βούλας του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης θέση «Ανω Βούλα» και επί της διασταυρώσεως των οδών Ηρακλειδών και Δραγατσανίου 8.
Οφειλέτες : 1) ΕΛΕΝΗ ΞΑΝΘΟΥ και 2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΣΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 11.000,00 11.000,00 11.000,00 12.650,00 327.600,00 399.700,00
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ : Επί της κατοικίας πέντε (ΚΑΤ-5), η οποία αποτελείται από : α) από την με στοιχεία (Y-5) αποθήκη του υπογείου και β) την με στοιχεία (M-5) μαιζονέτα όπου τμήμα αυτής βρίσκεται στο ισόγειο και στον πρώτο (Α’) όροφο και στην οποία ανήκουν κατ’ αποκλειστική χρήση : α) ο με τα στοιχεία (Κ5) κήπος, β) η με τα στοιχεία (Θ – 1) ανοικτή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου στην Δ.Ε. Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού στη θέση «Αγιος Νικόλαος» στην οδό Α. Κοραή 14 .
Οφειλέτες : ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΟΥΡΛΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 52.000,00 196.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 1.212,74 τ.μ. με διώροφη οικοδομή με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 583,33 τ.μ. στο Δήμο Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής στην θέση «ΒΙΝΤΖΙ ή ΠΡΑΡΙ» επί της συμβολής των εγκεκριμένων οδών Ιθάκης και Αντωνίου Κιούση 27.
Η οικοδομή αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 242,47 τ.μ. ισόγειο 212,80 τ.μ. και ο πρώτο (Α) όροφο επιφάνειας 128,06 τ.μ.
Οφειλέτης : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΙΚΑ
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ : Ενα οικόπεδο εντός της πόλης του Αργοστολίου στη συνοικία «Νάπιερ» επί της οδού Χαροκόπου 50 Δήμου Κεφαλονιάς έκτασης 458 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο εντός του οποίου υπάρχει μία παλαιά ισόγεια οικία εμβαδού 100 τ.μ. Το οικόπεδο είναι περιφραγμένο με μάντρα και με παλιά κάγκελα σιδήρου. Το ακίνητο θα εκτεθεί σε εκούσιο ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
ΣΥΓΚΥΡΙΟΙ : ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ, ΕΡΙΚΕΤΤΗ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ συζ. Ηλία ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 456.400,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ : 1) Ο υπόγειος χώρος συνολικής επιφάνειας 287,61 τ.μ. στον οποίο ανήκει μια Αποθήκη στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου επιφάνειας 30,00 τ.μ 2) το ισόγειο που αποτελείται από μία κατοικία συνολικής επιφάνειας 310,77 τ.μ. στο οποίο ανήκει πισίνα επιφάνειας 36,00. Τα ανωτέρω ακίνητα βρίσκονται σε οικοδομή σε αγρό στη Δημοτική Ενότητα Πολυδενδρίου του Δήμου Ωρωπού στη θέση «ΜΠΑΡΙ ΜΠΑΡΔΙ» εκτός ζώνης εκτάσεως 4.810,00 τ.μ.
Οφειλέτης : NAIL GALLERY BY MARTHA
Τιμή πρώτης προσφοράς : 733.862,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ : Ενα επαγγελματικό ακίνητο που αποτελείται από α. Υπόγειο επιφάνειας 283,00τ.μ. β. Ισόγειο επιφάνειας 283,00τ.μ. σε οικόπεδο εκτός σχεδίου πόλεως Ηρακλείου και εκτός ορίων οικισμού Σταυρακίων επί της Ε.Ο Ηρακλείου Μοιρών στην περιοχή «Αγιος Κωνσταντίνος»
Οφειλέτης : ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 235.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΗΩΤΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ : Ενας αγρός άρτιος και οικοδομήσιμος στη θέση « ΛΑΚΚΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ » της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ασπροπύργου στην Λεωφ. Δημοκρατίας 55 έκτασης 4.294,00 τ.μ.
Εντός του αγρού υπάρχει κατοικία επιφάνειας 100,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 211.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Νοεμβρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ : Ενα αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο στη Δημοτική Ενότητα Αφίδνων του Δήμου Ωρωπού στην θέση «Λιοσάτι – Αλώνια» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Αφιδνών Αττικής εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου το οποίο αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθμόν 114 κληροτεμαχίου στο αγρόκτημα «Κιούρκα – Λιοσάτι» εκτάσεως 4.018,53 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο
Οφειλέτης : 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΛΟΣ και 2) ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 900.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : 1) Ενα αγροτεμάχιο εκτάσεως 924,00 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών στην θέση «ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΕΣ ή ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΥΜΑ ή ΜΟΝΟΜΑΤΙ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ», εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και ζώνης.
2) Ενα αγροτεμάχιο εκτάσεως 2.495,00 τ.μ. περίπου στη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών στην θέση «ΜΟΝΟΜΑΤΙ» εκτός σχεδίου πόλεως άρτιο και οικοδομήσιμο
3) Ενα αγροτεμάχιο εκτάσεως μισού (1/2) στρέμματος στη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών στη θέση «ΜΟΝΟΜΑΤΙ» εκτάσεως 578,00 τ.μ. εκτός σχεδίου πόλεως άρτιο και οικοδομήσιμο.
4) Ενα αγροτεμάχιο εκτάσεως τριών τετάρτων (3/4) του στρέμματος στη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών στη θέση «ΜΟΝΟΜΑΤΙ» εκτάσεως 578,00 τ.μ. 573,00 τ.μ.
Τα ανωτέρω αγροτεμάχια περιγράφονται ως ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στο Δήμο Αχαρνών στη θέση «Μονομάτι» επί της οδού Τατοϊου 248-252 εντός Β.Ι.Π.Α. εκτάσεως 5.487,66 τ.μ.
Εντός του οικοπέδου έχει ανεγερθεί τριώροφο βιοτεχνικό κτίριο α) με υπόγειο το οποίο αποτελείται από στάθμη υπογείου επιφάνειας 907,20 τ.μ. β) στάθμη ισογείου επιάνειας 907,20 τ.μ. γ) στάθμη πρώτου (Α’) ορόφου επιφάνειας 907,20 τ.μ. και δ) στάθμη δευτέρου (Β’) ορόφου επιφάνειας 907,20 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.015.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1) Το υπ’ αριθμόν ένα (1) διαμέρισμα κατοικία του έκτου (ΣΤ’) ορόφου επιφάνειας 304,50 τ.μ. στο οποίο ανήκουν: α) η υπ’ αριθμόν ένα (1) αποθήκη στο πρώτο υπόγειο της πολυκατοικίας επιφάνειας 40,93 τ.μ. β) ο υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε- Ζ-Η-Θ-Α χώρος του πέμπτου (Ε’) ορόφου (Β’ εσοχή), γ) το επί του δώματος δωμάτιο επιφάνειας 19 τ.μ. και δ) κατά αποκλειστική χρήση η ταράτσα, 2) την υπ’ αριθμόν έξι (6) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου επιφάνειας 21,56 τ.μ. 3) την υπ’ αριθμόν επτά (7) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, του πρώτου υπογείου επιφάνειας 21,56 τ.μ. και 4) την αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία αποθήκη του δεύτερου υπογείου πολυκατοικίας επιφάνειας 94,80 τ.μ. στο Δήμο Αθηναίων στη θέση «Κολωνάκι» και επί της οδού Σέκερη 3.
Οφειλέτης : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΑΝΗ πρώην σύζυγος ΝΙΚ. ΜΙΣΙΔΗ
Τιμή πρώτη προσφοράς : 1) 1.500.000,00 2) 25.000,00 3) 25.000,00 4) 65.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ : Η πλήρης κυριότητα μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας – κατοικίας – με τα στοιχεία «ΚΑΤΟΙΚΙΑ 3» που εκτείνεται σε (5) επίπεδα συνολικής επιφάνειας 164,02τ.μ. επί κτιριακού συγκροτήματος στον Δήμο Ψυχικού στην θέση «Ψυχικό» επί της οδού Αφαίας 4.
Οφειλέτης : ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 412.080,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ : Επί της πλήρους κυριότητας της με στοιχεία ΚΤΙΡΙΟ Β οικοδομής σε οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο επί της οδού Παρακρατήματος 14 του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογείας εκτάσεως 733,20 τ.μ. Το ΚΤΙΡΙΟ Β αποτελείται από α) Ισόγειο επιφάνειας 174,59 τ.μ. β) πρώτο (Α) όροφο επιφάνειας 115,07 τ.μ. και γ) δεύτερο (Β) όροφο επιφάνειας 112,34 τ.μ.
Οφειλέτης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 218.500,0 Ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ : Μία ισόγεια οικία κτισμένη σε οικόπεδο το οποίο αποτελεί τμήμα μεγαλυτέρου οικοπέδου στον Δήμο Ηλιούπολης στη συμβολή της Λεωφ. Βίτσι 24 και της οδού Λαγκαδίων επιφάνειας 80 τ.μ.
Οφειλέτης : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
Τιμή πρώτη προσφοράς : 255.000,00
Συμβολαιογράφος: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Οι παρακάτω οριζόντιες ιδιοκτησίες α) Το με στοιχεία (Β-1) διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) ορόφου επιφάνειας 120 τ.μ. β) Η με στοιχεία (Υ-4) αποθήκη του Υπογείου επιφάνειας 10 τ.μ. γ) Η με στοιχεία (Π-1) θέση σταθμεύσεως του υπογείου επιφάνειας 12,50 τ.μ. και δ) Η με στοιχεία (Π-2) θέση σταθμεύσεως του υπογείου επιφάνειας 12,50 τ.μ. του Κτιρίου ένα (1) συγκροτήματος δύο (2) κτιρίων στην Ανω Βούλα και επί της οδού Λεωφόρου Αλκυονίδων 177 στη θέση «ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ» .
Οφειλέτης : ΚΟΝΤΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 443.000,00 4.800,00 9.800,00 9.800,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ : Ενας αγρός εκτάσεως 9.378 τ.μ. στη θέση ΠΛΑΚΕΣ της κτηματικής περιφέρειας Χαλκιάδων Δ.Δ. Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων. Εντός του οικοπέδου υπάρχει βιοτεχνικό κτίριο παραγωγής πλαστικών φιαλών μεταλλικής κατασκευής με γραφεία ισογείου και 1ου ορόφου συνολικού εμβαδού 1.159,80 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ Ο.Ε.
Τιμή πρώτη προσφοράς : 468.258,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: ΕΛΕΝΗ ΡΑΠΤΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ : Το υπ’αριθμ. 26 τεμάχιο οικοπέδου στην τοπική κοινότητα Καστρακίου της Δημοτικής ενότητας Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων επιφάνειας 1.522,70 τ.μ.
Μέσα στο οικόπεδο εμβαδού υπάρχει διώροφη ξενοδοχειακή μονάδα συνολικού εμβαδού 415,27 τ.μ. αποτελούμενη από υπόγειο εμβαδού 219,65 τ.μ. από το ισόγειο εμβαδού 202,76 τ.μ. και πρώτο όροφο εμβαδού 212,51 τ.μ.
Οφειλέτης : ΓΚΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 328.876,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΑΦΛΙΑΝΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ : Ενα οικόπεδο (πρώην αγροτεμάχιο) άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως τοι οικοπέδου 211,50 τ.μ. εντός του οποίου έχει ανεγερθεί οικοδομή με χρήση κατοικίας αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο, που επικοινωνούν με εσωτερική σκάλα. Στην ενιαία αυτή κατοικία υπάρχει επικάλυψη από στέγη με κεραμίδια και έχει συνολική επιφάνεια 166,00 τ.μ.
Η ανωτέρω ιδιοκτησία βρίσκεται στο Χαλάνδρι πολεοδομική ενότητα «ΠΑΤΗΜΑ Ι» Κάδμου και Αντωνίου Τρίτση 67.
Οφειλέτης : ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 261.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΔΡΗ ΔΡΑΚΟΥΔΗ-ΔΗΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1) το με στοιχεία (Ε-1) διαμέρισμα του πέμπτου (Ε) ορόφου επιφάνειας 125 τ.μ. και 2) η με στοιχεία ΔΩΜΑ Ι ιδιοκτησία (αποθήκη) του έκτου επιφάνειας 11,00 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες στη θέση «ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ» επί των οδών Ευφρονίου 15 και Πρατίνου 79.
Οφειλέτης : ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΔΙΝΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 138.000,00 11.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Νοεμβρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ : Η πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός κτιρίου (αποθηκών) σε οικόπεδο του Δήμου Καλλιθέας επί της οδού Ν. Ζερβού 71.
Το κτίριο (αποθηκών) αποτελείται από : υπόγειο επιφάνειας 187,69 τ.μ. Ισόγειο επιφάνειας 194,97 τ.μ. ημιόροφος επιφάνειας 147,47 τ.μ. πρώτο (Α’) όροφο επιφάνειας 132,66 τ.μ. δεύτερο (Β’) όροφο επιφάνειας 1118,36 τ.μ. και τρίτο όροφο επιφάνειας 118,36 τ.μ. καθώς και από μικρό κτίσμα στο ισόγειο το οποίο χρησιμοποιείται ως υποσταθμός της Δ.Ε.Η.
Το οικόπεδο επί του οποίου έχει ανεγερθεί το παραπάνω κτίριο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, έχει συνολική έκταση 252,90 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΝΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, με το διακριτικό τίτλο «HELVANS SHOES AE»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 528.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : Η αυτοτελής ανεξάρτητη οριζόντια κατ’ έκταση (κάθετη ιδιοκτησία τμήμα οικοπέδου) με οικοδομή στη Δημοτική Ενότητα Διονύσου του Δήμου Διονύσου στη θέση «Διόνυσος» στην οδό Αριστοφάνους 12 έχει έκταση 812,57 τ.μ.
Η οικοδομή αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο (Α’) όροφο
Οφειλέτης : 1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 2) ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΡΡΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 506.829,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Το με στοιχεία (Ι-1) διαμέρισμα του ισογείου οικοδομής στη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης – Βούλας Βουλιαγμένης στη συμβολή των οδών Παναγούλη 31 και Ατλαντίδος 2 επιφάνειας 139,30 τ.μ.
Οφειλέτης : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΪΖΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 302.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ : Ενα αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 10.372 τ.μ.μέσα στο οποίο υπάρχει κυλινδρόμυλος και silos εμβαδού 1.031,08 τ.μ. στη θέση «ΡΟΥΘΟΥΝΙ» ή «ΡΟΥΘΟΥΝΙΑ» της Δ.Ε Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας. Το ακίνητο αποτελείται από: Α) Στάθμη υπογείου επιφάνειας 219,36 τ.μ. Β) Στάθμη ισογείου αποτελείται από κτίριο Κυλινδρόμυλων επιφάνειας 377,40 τ.μ., SILOS επιφάνειας 238,36 τ.μ., υποσταθμό επιφάνειας 26,52 τ.μ., φρεάτια επιφανειας 32,30 τ.μ. και κατοικίες εργατών επιφάνειας 150 τ.μ. (αυθαίρετη κατασκευή). Γ) Πατάρι κτιρίου κυλινδρόμυλων επιφάνειας 55,20 τ.μ., δ) όροφος κτιρίου κυλινδρόμυλων επιφάνειας 107,48 τ.μ.
Οφειλέτης : ΜΥΛΟΙ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΑΕΒΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 235.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ : Επί ενός αγροτεμαχίου άρτιου και οικοδομήσιμου στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής. Επί του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί ισόγεια οικοδομή επιφάνειας 244,80 τ.μ.
Οφειλέτης : ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΤΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 326.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ : Ενα (1) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στα Βριλήσσια στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ» επί της οδού Αναπαύσεως 27 εκτάσεως 238,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΝICOLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 332.968,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : α) Η με στοιχεία (ΣΤ) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του έκτου (ΣΤ΄) ορόφου επιφάνειας 60,95 τ.μ. β) Η με στοιχεία (Ζ) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του εβδόμου (Ζ΄) ορόφου και γ) η με στοιχεία (Π – 4) οριζόντια ιδιοκτησία (αποθήκη) του υπογείου στο Δήμο Αθηναίων στη θέση ΚΟΛΩΝΑΚΙ ή ΓΑΡΓΑΡΕΤΤΑ επί της συμβολής των οδών Τσάμη Καρατάση και Παρθενώνος 11.
Οφειλέτης : ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥΦΕΞΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 405.000,00 (μεζονέτα) 6.000,00 (αποθήκη) ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 Νοεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Μια αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία (κατοικία- διαμέρισμα) με τον αριθμό (4) του (Α’) ορόφου επιφάνειας 213,00 στο οποίο ανήκουν ως παράρτημα α) η υπ’ αριθμόν (4) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 5,00 τ.μ. και β) ποσοστό (1/3) εξ αδιαιρέτου του
υπ’ αριθμόν (2) πλυντηρίου στο υπόγειο επιφάνειας 3,00 τ.μ. πολυκατοικίας του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Δημοκρίτου 19.
Οφειλέτης : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 441.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΡΗΓΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Ενα οικόπεδο με παλαιά ισόγεια οικία στον Δήμο Βούλας στην οδό Ιωάννου Μεταξά 68 εκτάσεως 660,00 τ.μ. Επί του οικοπέδου υπάρχουν: α) μια μονοκατοικία εμβαδού 180,00 τ.μ β) Αυθαίρετο, ανεξάρτητο βοηθητικό κτίσμα επιφανείας 60,00 τ.μ και γ) ανοικτή θέση γκαράζ.
Οφειλέτες : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 557.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ : Ενα (1) οικόπεδο με κτίσματα άρτιο οικοδομήσιμο εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Νέας Ιωνίας στην περιοχή «ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ» και επί της Λεωφόρου Κύμης 31 και 37 και Αφροδίτης έκτασης 950,00 τ.μ. επί του οποίου έχουν ανεγερθεί (2) ανεξάρτητα κτίρια καταστημάτων το με λατινικό αριθμό (Ι) και το με λατινικό αριθμό (ΙΙ)
(Α) ΚΤΙΡΙΟ (Ι) επί της Λ. Κύμης 37 και Αφροδίτης: (1) υπόγειο 243,18 τ.μ. με χρήση αποθήκης – καταστήματος – έκθεσης (2) ισόγειο 230,53 τ.μ., με χρήση καταστήματος (3) πρώτος
όροφος 243,18 τ.μ. με χρήση καταστήματος (έκθεση – πώληση) (4) δεύτερος όροφος 243,18 τ.μ. με χρήση καταστήματος (έκθεση – πώληση) (5) τρίτος όροφος 243,18 τ.μ. με χρήση γραφεία καταστήματος και (6) δώμα 30,90 τ.μ. με χρήση απόληξη δώματος, μηχανοστασίου, ανελκυστήρα
(Β) ΚΤΙΡΙΟ (ΙΙ) επί της Λ. Κύμης 31: (1) υπόγειο 500,33 τ.μ. με χρήση χώρου στάθμευσης (2) ισόγειο κατά 244,00 τ.μ. με χρήση χώρου στάθμευσης και κατά 164,63 τ.μ. με χρήση καταστήματος (είσοδος – έκθεση – πώληση) (3) πρώτος όροφος 421,00 τ.μ. με χρήση καταστήματος (έκθεση – πώληση) (4) δεύτερος
όροφος 384,85 τ.μ. με χρήση καταστήματος (έκθεση – πώληση) 5) τρίτος όροφος 384,85 τ.μ. με χρήση καταστήματος (έκθεση – πώληση) (6) τέταρτος όροφος 384,85 τ.μ. με χρήση καταστήματος (έκθεση –πώληση) και (7) δώμα 32,46 τ.μ. με χρήση απόληξη δώματος, μηχανοστασίου, ανελκυστήρα
Οφειλέτης : ΑΦΟΙ Γ. ΜΑΡΟΥΛΗ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 4.528.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΓΚΑΝΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Η πλήρης κυριότητα μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμέρισμα στο ημιυπόγειο μιας διώροφης οικίας επί οικοπέδου στην Κηφισιά επί της οδού Διονύσου 33 επιφάνειας 110,57)τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 208.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ : Η πλήρη κυριότητα διαμερίσματος με στοιχεία (Β-2) του δεύτερου (Β΄) ορόφου επιφάνειας 104,44 τ.μ. επί της οδού Γοργοποτάμου.
Στο διαμέρισμα αυτό ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση: α) η με το στοιχείο (1) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 4,07 τ.μ. και β) η με το στοιχείο (7) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου επιφάνειας 11,25 τ.μ. του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στη θέση ΄΄Βουρλοπόταμος’’ στην οδό Γοργοποτάμου 18.
Οφειλέτες : ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΧΑΡΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ συζ. ΑΝΔΡΕΑ ΖΑΧΑΡΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 150.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : Κατά πλήρη κυριότητα μιας χωριστής και αυτοτελούς κάθετης ιδιοκτησίας οικοδομής στο τμήμα (Β) το οποίο έχει επιφάνεια 350,57τ.μ. σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο της κοινότητας Ανοίξεως στη θέση «Φασιδέρι» του Δήμου Διονύσου επί της οδού Πρωταγόρα 5α. Kατά νεότερη καταμέτρηση έχει έκταση 701,15τ.μ.
Η οικοδομή αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 149,28τ.μ., ισόγειο επιφάνειας 110,27τ.μ. και Α΄ όροφο επιφάνειας 86,72τ.μ. Οι στάθμες της μονοκατοικίας επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερικό κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα.
Οφειλέτης : ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 443.497,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας ενός οικοπέδου εκτάσεως 178,00 τ.μ. με κτίσμα το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και β’ όροφο συνολικής επιφάνειας 369,82 τ.μ. στο Δήμο Αμαρουσίου στην περιοχή «ΣΩΡΡΟΣ ΛΑΚΚΑ ΚΟΤΤΟΥ» επί της οδού Ειρήνης 55 .
Οφειλέτης : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 380.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ : Η πλήρης κυριότητα αγροτεμαχίου στην κτηματική θέση «ΓΑΡΓΗΤΟΣ» ή «ΠΑΤΗΜΑ» εκτάσεως 267,75τ.μ. εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Βριλησσίων επί της οδού Δεξαμενής 21 εκτάσεως 262,50τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση.
Επί του οικοπέδου υπάρχει οικοδομή (μονοκατοικία) η οποία αποτελεί δύο ανεξάρτητες κατοικίες (κατοικία ισογείου, κατοικία ορόφου). Αναλυτικά για την Κατοικία Ισογείου: Στάθμη υπογείου έχει επιφάνεια 60,00τ.μ. Στάθμη ισογείου έχει επιφάνεια 116,35τ.μ. επίσης έχει κλείσει ένας χώρος επιφάνειας 32,70τ.μ. Η κατοικία του ισογείου έχει συνολική επιφάνεια 209,05τ.μ. και οι δύο όροφοι επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική ξύλινη σκάλα. Αναλυτικά για την Κατοικία Ορόφου: Στάθμη Α΄ ορόφου έχει επιφάνεια 93,50τ.μ. Στάθμη σοφίτας έχει επιφάνεια 93,50τ.μ. Η κατοικία του ορόφου έχει συνολική επιφάνεια 187,00τ.μ. και οι δύο όροφοι επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική ξύλινη σκάλα.
Οφειλέτης : ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 388.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΡΗΓΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 Οκτωβρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1) Το δικαίωμα της επικαρπίας ενός διαμερίσματος με τα στοιχεία (Ε-3) του δευτέρου (Β) ορόφου επιφάνειας 150 τ.μ. του Δήμου Αθηναίων επί των οδών Μουρούζη 7 και Βασ. Σοφίας.
Οφειλέτης : ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΞΕΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.245.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : Η ψιλή κυριότητα και το δικαίωμα της επικαρπίας οικοπέδου με διώροφη οικία (μεζονέτα) του συνοικισμού Μακεδόνων και Θρακών «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» του δήμου Αχαρνών Αττικής στη θέση «Μπιλιτζά ή Μπίλιζα ή Βίλιζα» και επί της οδού Θράκης 77 εκτάσεως 1.002,71 επί της οδού Θράκης 77. Η οικία (μεζονέτα) αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 244,95 τ.μ. από ισόγειο επιφάνειας 190,55 τ.μ. και από πρώτο (Α’) όροφο επιφάνειας 190,55 τ.μ. πισίνα επιφάνειας 50 τ.μ. και ένα ανεξάρτητο βοηθητικό κτίσμα επιφάνειας 54,03 τ.μ.
Οφειλέτης : ΧΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΧΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 516.000,00 ευρώ (ψιλή κυριότητα) 129.000,00 ευρώ (επικαρπία)
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός εργαστηρίου του πρώτου (1ου) ορόφου με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης ένα (1) επιφάνειας 88,00 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διασταύρωση των οδών Ολυμπίου Διαμαντή και παρόδου της Ολυμπίου Διαμαντή.
Οφειλέτης : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 204.874,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Η με αριθμό (5) κατοικία η οποία αποτελείται από Β’ υπόγειο επιφάνειας 122,15 τ.μ., υπόγειο επιφάνειας 75,01 τ.μ., ισόγειο επιφάνειας 75,01 τ.μ. και πρώτο (Α’) όροφο επιφάνειας 61,11 τ.μ. με αποκλειστική χρήση του ακ;άλυπτου χώρου του οικοπέδου, ενός συγκροτήματος κατοικιών στη Δημοτική Ενότητα Βούλας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στη θέση «Ανω Βούλα» ή «Αγιος Νικόλαος Βάρης Αττικής» στη θέση «Πανόραμα» επί της οδού Δαρδανελίων 36-38-40.
Οφειλέτης : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 500.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : 1) Η υπό στοιχεία (Ρ9) θέση σταθμεύσεως αυτοκινήτου του υπογείου (υπόγειο Β’) και 2) η αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία με τα στοιχεία «ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2», με την αποκλειστική χρήση : α) δεξαμενής νερού του υπόγειο Α’ (1ο επίπεδο) και β) ακαλύπτου χώρου και της συνεχόμενης τούτου πρασιάς του οικοπέδου προς την οδό Χλωρίδων, ενός συγκροτήματος κατοικιών επί οικοπέδου στην Δημοτική Ενότητα Δροσιάς του Δήμου Διονύσου στην περιοχή Ρέα στην διασταύρωση των οδών Χλωρίδων και Οσίου Λουκά.
Οφειλέτης : ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΜΑΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 10.125,00 – 338.753,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ : Αγρός με αποθήκη ψυγείο αγροτικών προϊόντων στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΙΑ» Ελεώνα Δημοτικής Ενότητας Θήβας του Δήμου Θηβαίων εκτάσεως 4.000 τ.μ. εκτός Σχεδίου Πόλεως εκτός ορίων Οικισμού εκτός Ζώνης εκτός Ζ.Ο.Ε. επί Αγροτικής Οδού άρτιο και οικοδομήσιμο. Το κτίριο είναι επιφάνειας 450,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 192.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 Οκτωβρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου με αριθμό δύο (2) εκτάσεως 181,99τ.μ. της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου στη θέση «Μποστάνια» στην οδό Μεταμορφώσεως 23.
Μέσα στο οικόπεδο υπάρχει οικοδομή η οποία αποτελείται από Α’ Β’ Γ’ και Δ’ ορόφους επιφάνειας 100,00 τ.μ. ο καθένας.
Οφειλέτης : ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΓΛΟΥ ΣΥΖ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΑΒΔΑΡΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 776.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ : α) η υπό στοιχεία Υ-1 οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου επιφάνειας 361,85 τ.μ. β) το υπό στοιχεία Ι-1 κατάστημα του ισογείου επιφάνειας 49,91 τ.μ. , γ) η υπό στοιχεία Ι-2 οριζόντια ιδιοκτησία (χώροι στάθμευσης) του ισογείου επιφάνειας 295,80 τ.μ. δ) το διαμέρισμα του πρώτου (Α’) ορόφου επιφάνειας 122,50 τ.μ. και ε) το δικαίωμα υψούν μελλοντικών ορόφων πολυώροφης οικοδομής επιφάνειας 290,71 τ.μ. του Δήμου Παλλήνης στη θέση «Βρωμοπήγαδο Γέρακος» και επί των οδών Κλεισθένους 102 και Παπαφλέσσα.
Οφειλέτης : ΕΡΓΚΟΝ ΕΚΟΥΙΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 590.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ : Επί ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου με οικοδομή στην ειδικότερη θέση «Σταυρός Γέρακα» του Δήμου Γέρακα επί της οδού Κλεισθένους 18 εκτάσεως 749,68 τ.μ.
Επί του οικοπέδου υπάρχει τριώροφη οικοδομή κατοικιών – καταστημάτων με υπόγεια και στέγη και συγκεκριμένα :
Α. Στάθμη υπογείου δύο επιφάνειας 445,08 τ.μ. θα περιλαμβάνει 10 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων
Β. Στάθμη υπογείου ένα επιφάνειας 460,26 τ.μ. θα περιλαμβάνει αποθήκες, λεβητοστάσιο, μηχανοστάσιο, κλίμακα επικοινωνίας και φρεάτιο ανελκυστήρα .
Γ. Στάθμη ισογείου θα αποτελείται από δύο (2) καταστήματα και δύο (2) διαμερίσματα επιφάνειας 32,50 τ.μ. και αναλυτικά : α) Κατάστημα ένα (1) επιφάνειας 25,00 τ.μ.
β) Κατάστημα δύο (2) επιφάνειας 25,00 τ.μ. γ) Διαμέρισμα (Ι–1) επιφάνειας 75,70 τ.μ. δ) Διαμέρισμα (Ι–2) επιφάνειας 75,70 τ.μ. Δ. Στάθμη (Α΄) ορόφου επιφάνειας 18,70 τ.μ.
α. Διαμέρισμα (Α – 1) που θα έχει επιφάνεια 81,95τ.μ. β. Διαμέρισμα (Α – 2) που θα έχει επιφάνεια 81,95 τ.μ. τ.μ.
Ε. Στάθμη δευτέρου (Β΄) ορόφου, θα αποτελείται από δύο (2) διαμερίσματα επιφάνειας 18,70 τ.μ. και αναλυτικά :
α. Διαμέρισμα (Β-1) που θα έχει επιφάνεια 81,95 τ.μ. β. Διαμέρισμα (Β – 2) με επιφάνεια 81,95 τ.μ. Συνολική επιφάνεια κύριας χρήσης 529,20 τ.μ. και συνολική επιφάνεια χώρων βοηθητικής χρήσης 905,34 τ.μ. πλέον των ημιϋπαίθριων χώρων επιφάνειας 107,08 τ.μ.
Οφειλέτες : α) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ β) ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 406.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ : Το υπ’ αριθμόν ένα (1) τμήμα του οικοπέδου στο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας στη θέση «ΠΡΟΥΝΤΕΤΣΙ» επί της Λεωφόρου Μαρκοπούλου-Πόρτο Ράφτη εκτάσεως 723,70 τ.μ.
Επί του οικοπέδου υπάρχει ισόγεια λυόμενη οικία επιφάνειας 60,85 τ.μ. όπου προστέθηκε πρώτος (Α’) όροφος επιφάνειας 47,22 τ.μ.
Οφειλέτης : CROWN AREA S.A
Τιμή πρώτης προσφοράς : 111.600,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ : 1) Ενας αγρός στο Δήμο Κρωπίας στη θέση ΚΑΡΕΛΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ) εκτάσεως 4.092,00 τ.μ. άρτιος και οικοδομήσιμος
2) Ενας αγρός στο Δήμο Κρωπίας στη θέση ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΕΛΑΣ εκτάσεως 1.854,80 τ.μ.
3) Ενας αγρός στο Δήμο Κρωπίας στη θέση ΚΑΡΕΛΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ) εκτός σχεδίου, εκτός ζώνης και εκτός ΓΠΣ, μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο εκτάσεως 850,00 τ.μ.
4) Ενας αγρός στο Δήμο Κρωπίας στη θέση ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΜΙΝΙ εκτός σχεδίου, εκτός ζώνης και εκτός ΓΠΣ εκτάσεως 1.920,00 μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο
Οι 4 ανωτέρω αγροί έχουν συνενωθεί σε ένα ενιαίο αγροτεμάχιο μέσα στο οποίο έχει ανεγερθεί ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 199,82 τ.μ. με υπόγειο και κεραμοσκεπή ημιτελής, στο στάδιο των επιχρισμάτων χωρίς εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Στον περιβάλλοντα χώρο έχει ξεκινήσει η κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής επιφάνειας 80,00 τ.μ. στα μπετά ενώ υπάρχουν διάσπαρτα διάφορα δέντρα. Το αγροτεμάχιο στο σύνολό του είναι περιφραγμένο με μαντρότοιχο ύψους δύο μέτρων περίπου.
Οφειλέτης : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΤΣΙΝΕΛΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 226.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ : Επί αγροτεμαχίου εκτάσεως 2.086,03τ.μ. με διώροφο κτίριο στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Σαρωνικού στην ειδική θέση «ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ» της ευρύτερης περιοχής ΟΛΥΜΠΟΥ. Επί του αγροτεμαχίου υπάρχει διώροφη οικοδομή η οποία αποτελείται από α) Υπόγειο επιφάνειας 200,00τ.μ. β) το ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 200 τ.μ. περίπου και γ) ο (Α’) πρώτος όροφος αποτελείται από μία κατοικία επιφάνειας 102,09τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΟΥΠΑΛΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΠΕΤΡΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 283.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ : Επί ενός (1) αγροτεμαχίου με διώροφη ημιτελή οικοδομή με υπόγειο Δημοτική Ενότητα Καπανδριτίου Δήμου Ωρωπού στη θέση «ΜΥΡΤΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ» άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 4.000,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 190.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 Οκτωβρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ : Ενα γήπεδο (αγρός) με βιοτεχνικό κτίριο στην θέση «ΠΟΡΤΣΙ ή «ΤΖΗΜΑ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Κορωπίου μεταξύ των οδών Λ. Βάρης Κορωπίου και Ηφαίστου εντός βιομηχανικής περιοχής άρτιο και οικοδομήσιμο έκτασης 4.200,00 τ.μ.
Εντός του οικοπέδου υπάρχει βιοτεχνικό κτίριο συνολικής επιφάνειας 588,39 τ.
Οφειλέτης : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.000.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ : Οικόπεδο με διώροφη οικοδομή με υπόγειο εμβαδού 263,70 τ.μ. στην Αθήνα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως των Αθηνών στη θέση «Αγιος Αιμιλιανός ή Κολωνός» και επί της οδού Ιωαννίνων 74. Εντός του οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφη οικοδομή εμβαδού 263,70 τ.μ. η οποία αποτελείται α) από υπόγειο εμβαδού 190,72 τ.μ , περιλαμβάνει 4 χώρους στάθμευσης αυτοκινήτου
β) από ισόγειο εμβαδού 131,85 τ.μ ο οποίος λειτουργεί ως κατάστημα. Στον πίσω ακάλυπτο χώρο του ισογείου έχει κατασκευαστεί αποθηκευτικός χώρος εμβαδού 58,00 τ.μ γ) από πρώτο (Α) όροφο, εμβαδού 131,85 τ.μ δ) από Δώμα
Οφειλέτης : ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΒΑΙΟΣ & ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 205.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : Μία διώροφη με υπόγειο κατοικία επί τμήματος οικοπέδου εκτάσεως 831,31 τ.μ. στον Δήμο Διονύσου και επί της οδού Τερψιχόρης 47.
Η άνω οικία αποτελείται από υπόγειο επιφανείας 166,26 τ.μ. ισόγειο 166,26 μ.τ. και Α’ όροφο 166,26 μ.τ. με αποκλειστική χρήση χώρος στάθμευσης 24,50μ.τ.
Οφειλέτης : ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 600.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ : 1)Το (Δ-1) διαμέρισμα του (Δ’) ορόφου επιφάνειας 96,28 τ.μ. στο οποίο ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση τμήμα του δώματος επιφάνειας 78,47τ.μ. και η υπ’αριθμ. 4 θέση στάθμευσης επιφάνειας 10,12 τ.μ. και 2) η υπ’αριθμ. (5) αποθήκη του υπογείου ορόφου επιφάνειας 18,78 τ.μ.
Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες πολυκατοικίας στο δήμο Χαλανδρίου Αττικής και επί της διασταυρώσεως των οδών Κωστή Παλαμά 48 και Αργοναυτών.
Οφειλέτης : 1) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2) ΖΟΡΚΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 280.000,00 – 10.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ : Μεζονέτα με στοιχεία (Μ-3) αποτελούμενη από υπόγειο ισόγειο πρώτο όροφο και δώμα ενός συγκροτήματος τεσσάρων διώροφων κατοικιών με υπόγειο και πισίνες στο Δήμο Γλυφάδα στη θέση «ΕΥΡΥΑΛΗ-ΑΝΩ ΤΡΑΧΩΝΕΣ» επί της οδού Δημοκρατίας 38 σε οικόπεδο εκτάσεως 155,60 τ.μ.
Η (Μ-3) κατοικία αποτελείται από: Α) υπόγειο επιφάνειας 122,50 τ.μ. και περιλαμβάνει δύο (2) χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων με τα στοιχεία (Ρ-5) και (Ρ-6) επιφάνειας (10,13) τ.μ. έκαστος. Β) ιαόγειο επιφάνειας 74,20 τ.μ., Γ) πρώτος όροφος επιφάνειας 70,34 τ.μ. και Δ) δώμα επιφάνειας 12,95 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΣΟΥΛΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 538.216,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 Οκτωβρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : Eνα αγροτεμάχιο έκτασης 4.773,52 τ.μ στη θέση «ΠΙΡΙΖΑ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Σπάτων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος στην επικοισθείσα περιοχή του αγροκτήματος Βουρβά Σπάτα.
Οφειλέτης : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 35.677,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ : Ενα οικόπεδο στη θέση «ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗ» της Λούτσας του Δήμου Αρτέμιδας (Λούτσας) του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος επί των οδών Υπαπαντής και Δρόση εκτάσεως 216,64 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.
Οφειλέτης : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΙΤΖΟΓΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 75.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 Οκτωβρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Μία ημιτελής πολυώροφη οικοδομή συνολικού εμβαδού 4.589 τ.μ. «Μέγαρο Κιτρικής» στην πόλη της Θεσσαλονίκης στη γωνία των οδών Τσιμισκή 1 και Κατούνη.
Η οικοδομή αποτελείται από (α) υπόγειο εμβαδού 572 τ.μ., (β) ισόγειο όροφο εμβαδού
514 τ.μ. (γ) ημιώροφο εμβαδού 237 τ.μ., (δ) πρώτο όροφο εμβαδού 495 τ.μ. (ε) δεύτερο όροφο εμβαδού 495 τ.μ. (στ) τρίτο όροφο εμβαδού 495 τ.μ. (ζ) τέταρτο όροφο εμβαδού 495 τ.μ.,(η) πέμπτο όροφο εμβαδού 495 τ.μ. (θ) έκτο όροφο εμβαδού 495 τ.μ. (ι) έβδομο όροφο εμβαδού 495 τ.μ. (ια) όγδοο όροφο εμβαδού 332 τ.μ. και (ιβ) δώμα εμβαδού 41 τ.μ.
Οφειλέτης : «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 5.419.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ : Επί της πλήρους κυριότητας ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου με τετραώροφο χώρου στάθμευσης οχημάτων συνολικού εμβαδού 595,90 τ.μ. που αποτελείται από δύο υπόγεια ισόγειο τρεις ορόφους και δώμα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Χαλκίδας του Δήμου Χαλκιδέων στη διασταύρωση των οδών Βαρατάση και Φαβιέρου εκτάσεως 847,50 τ.μ.
Οφειλέτης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.440.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΙΔΕΡΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Επί των κάτωθι αυτοτελών και ανεξάρτητων ιδιοκτησιών σε Κτίριο Κατοικιών στον Δήμο Κηφισιάς στη θέση «ΚΑΣΤΡΙ» στην «Πολιτεία» στη συμβολή της οδού Βελισσαρίου με ανώνυμη οδό.
1) Η υπ’αρ. (1) κατοικία (διώροφο διαμέρισμα – μεζονέτα) των Πρώτου (1ου) και Δευτέρου (2ου) ορόφων επιφάνειας 156,80 τ.μ.
Στην άνω οριζόντια ιδιοκτησία ανήκουν τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσεως:
α) Της υπόγειας δεξαμενής νερού του Πρώτου (1ου) Επιπέδου η οποία έχει εμβαδόν 45,45 μ.τ.
β) του τμήματος του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου εκτάσεως 346,20 μ.τ, εντός του οποίου υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) εμβαδού 40,00 μ.τ.
γ) τμήμα του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου με εμβαδόν 18,30 μ.τ. και
δ) θέση στάθμευσης του ακάλυπτου στην πρασιά του Κτιρίου επιφάνειας 24 τ.μ.
2) Η υπό στοιχεία ΑΚ1α εσωτερική αποθήκη του Πρώτου (1ου) Επιπέδου, η οποία βρίσκεται σε στάθμη υπογείου, αποτελείται έχει εμβαδόν 109,85 μ.τ.
3) Η υπό στοιχεία ΑΚ1γ εσωτερική αποθήκη του Δευτέρου (2ου) Επιπέδου σε στάθμη υπογείου έχει εμβαδόν 9,50 μ.τ.
4) Η υπό στοιχεία ΑΚ2 εσωτερική αποθήκη του Δευτέρου (2ου) Επιπέδου σε στάθμη υπογείου επιφάνειας 34,15 μ.τ.
Οφειλέτης : ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.100.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ : Ενα αγροτεμάχιο με κτίσματα στην ειδική θέση ΛΑΚΟ ΚΑΤΣΑΡΙ σε ανώνυμη αγροτική οδό του Δήμου Ασπροπύργου εκτάσεως 5.386,50 τ.μ.
Εντός του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί επαγγελματικό κτίριο ήτοι α) μηχανουργείο επιφάνειας 1038,60 τ.μ. και β) ξυλουργείο επιφάνειας 1038,60 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΟΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 855.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ : Α) Η πλήρης κυριότητα του υπό στοιχεία (Α-1) διαμερίσματος του πρώτου ορόφου το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο επιφάνειας 72,85 τ.μ. Β) Η πλήρης κυριότητα της υπό στοιχεία (Ι-2) κατοικίας (γκαρσονιέρα) του ισογείου επιφάνειας 15,50 Γ) Η πλήρης κυριότητα της υπό στοιχεία (Ι-1) κατοικίας (γκαρσονιέρα) του ισογείου επιφάνειας 15.50 τ.μ. Δ) Η πλήρης κυριότητα της υπό στοιχεία (ΥΑ-2) αποθήκης του υπογείου επιφάνειας 21,88 τ.μ. Ε) Η πλήρης κυριότητα της υπό στοιχεία (ΘΣ-2) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου επιφάνειας 0,13 τ.μ.
Οι αντέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στο Δήμο Ηλιούπολης επί της διασταυρώσεως των οδών Πραξιτέλους 40 και Λουκιανού.
Οφειλέτης : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΟΥΣΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 130.400,00 21.600,00 22.800,00 7.700,00 6.100,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : Ενα οικόπεδο στη Νίκαια στη θέση «Γ΄ Καραβά» στο Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη επί των οδών Αμυντα και Δόξης εκτάσεως 320,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΟΥΤΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 344.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ : Ενα οικόπεδο με διώροφη με υπόγειο οικοδομή στη θέση «ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ» της Ανω Παυλιάνας της Δ.ΕΝ. Μελιτειέων του Δήμου Κέρκυρας εμβαδού 815,44 τμ
Εντός του οικοπέδου υπάρχει διώροφη με υπόγειο οικοδομή, η οποία έχει εμβαδόν: α) στο υπόγειο 21 τμ και περιλαμβάνει μια αποθήκη, β) στο ισόγειο 53,34 τμ με εσωτερική κλίμακα προς τον α’ όροφο
και γ) στον πρώτο όροφο 53,34 τμ Το γήπεδο είναι επικλινές με θέα προς την θάλασσα.
Οφειλέτες : ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 355.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ : Η πλήρης κυριότητα ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου με οικοδομή εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού Αττικής επί της οδού Σκουφά 4
Η οικοδομή πότελείται από ισόγειο επιφάνειας 50 τ.μ. και από πρώτο όροφο επιφάνειας 232 τ.μ. περίπου.
Οφειλέτης : ΜΑΡΤΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 252.600,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ : Η υπό στοιχεία (Α-1) οριζόντια Ιδιοκτησία διώροφη κατοικία με συνολική επιφάνεια 225,24τ.μ. και αποτελείται από: α) υπόγειο β) ισόγειο και γ) πρώτο (Α) όροφο οι οποίοι επικοινωνούν
εσωτερικά με κλίμακα και αποτελούν λειτουργικά μια ενιαία κατοικία. Ειδικότερα: α) ο υπόγειος όροφος περιλαμβάνει την υπό στοιχεία (Α1υπ) αποθήκη επιφάνειας 46,06τ.μ. και την υπό στοιχεία (ΡΑ1) κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτων επιφάνειας 68,51τ.μ. β) το υπό στοιχεία (Α1ις) τμήμα της οριζόντιας ιδιοκτησίας Α-1 στο ισόγειο επιφάνειας 70,08τ.μ. γ) το υπό στοιχεία (Α1ορ) τμήμα της οριζόντιας ιδιοκτησίας Α1 στον πρώτο (Α) όροφο επιφάνειας 40,59τ.μ. με αποκλειστική χρήση τμήματος κήπου εμβαδού 173,13τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Βάρης, του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης στη θέση «ΜΗΛΑΔΕΖΑ» Αττιδος.
Οφειλέτης : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΣΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 304.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 Οκτωβρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Η πλήρης κυριότητα ενός ισογείου διαμερίσματος οικοδομής στη θέση «ΣΟΧΩΡΙΑ» στη Συνοικία Πολύδροσο επί της οδού Χρυσανθέμων 10 επιφάνειας 92,40 τ.μ.
Οφειλέτης : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΒΑΝΑΤΖΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 547.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ : Ενα οικόπεδο με διώροφη οικοδομή με τμήμα υπογείου άρτιο και οικοδομήσιμο στα όρια του οικισμού «Πολύδενδρο» στο Δήμο Σπάρτης εκτάσεως 1.125,19 τ.μ.
Το τμήμα υπογείου της οικοδομής έχει εμβαδόν 37,02 τ.μ. ισόγειο (πυλωτή) με συνολικό εμβαδόν 193,15 τ.μ. κατοικία – διαμέρισμα του πρώτου (Α΄) ορόφου εμβαδού 190,30 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 250.456,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ : Γήπεδο εκταάσεως 4.541,44 τ.μ. με κτίσματα συνολικού εμβαδού 1.790,40 τ.μ. στο Δ.Κ Σίνδου της Δ.Ε. Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης εντός της ΒΙΠΕ Θεσ/νίκης.
Οφειλέτης : ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥΦΕΞΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ-ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΣΙΝΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 950.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 09 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Μία κάθετη ιδιοκτησία τμήμα οικοπέδου με αριθμό (11α) με διώροφη οικία στο Δήμο Αχαρνών στη θέση «Μπίλιτζα ή Μπίλιζα ή Βίλιζα» στη Δημοτική Κοινότητα και Ενότητα Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών επί της οδού Μακεδονομάχων 115.
Η οικοδομή αποτελείτα από το υπόγειο επιφάνειας 85,00τ.μ., ισόγειο επιφάνειας 206,38τ.μ και πρώτο (Α’) όροφο επιφάνειας 206,38τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 547.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΛΑΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 09 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ : Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο με διώροφη οικοδομή στον Μαραθώνα στην θέση «ΛΕΥΚΑ» στη Λεωφόρο Λίμνης Μαραθώνα 22 εκτάσεως 708,60 τ.μ.
Η οικοδομή αποτελείται από ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 107,25 τ.μ. με υπόγειο Αποθήκη και κατοικία Α΄ ορόφου επιφάνειας 112,98τ.μ. Στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου υπάρχει (1) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου επιφάνειας 18,50τ.μ.
Οφειλέτης :ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 201.513,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΛΑΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 09 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : 1) Η πλήρης κυριότητα του υπό στοιχεία (Γ-1) διαμερίσματος του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας επιφάνειας 107,87 τ.μ.
2) Η πλήρης κυριότητα του υπό στοιχεία (Γ-2) διαμερίσματος του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας, συνδέεται με εσωτερική κλίμακα με το δώμα επιφάνειας 75,75 τ.μ. ενώ το Δώμα έχει επιφάνεια 12,15τμ.
3) Το δικαίωμα υψούν
Τα ανωτέρω διαμερίσματα και το δικαίωμα υψούν βρίσκονται σε πολυκατοικία εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης επί της οδού Αλεξ. Παναγούλη 1.
Οφειλέτης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 327.000,00 – 348.000,00 – 2.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 09 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : 1) Το με στοιχεία (Β-1) διαμέρισμα του (Β΄) ορόφου επιφάνειας 135,66 τ.μ. στο οποίο ανήκει η με αρ. (4) θέση στάθμευση αυτοκινήτου πυλωτής επιφάνειας 21 τ.μ. και 2) η με στοιχεία (ΥΑ2) αποθήκη του υπογείου οικοδομής επιφάνειας 9,89 τ.μ. στη θέση «ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΗΣ» στην Βούλα του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης στη θέση «ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΒΟΥΛΑΣ» και επί της οδού Καρυωτάκη 4.
Οφειλέτης : ΡΟΥΜΠΕΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 298.000,00 – 3.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 09 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ : Το υπό στοιχεία (Δ–4) διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου στο Δήμο Νέας Σμύρνης επί των οδών Κυδωνιών 32, Χρυσοστόμου Σμύρνης και επί της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 2 επιφάνειας 157,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΣΟΦΙΑ ΛΟΥΚΙΣΣΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 188.050,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 09 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ : Η πλήρης κυριότητα μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου πολυκατοικίας στον Αλιμο Αττικής στην Θέση « ΚΑΛΑΜΑΚΙ» επί της οδού Κανάρη 14 επιφάνειας 130,50 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΠΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 250.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 09 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ : Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο με διώροφη οικοδομή στη θέση «Νταρδέα», της περιφέρειας Πόρτο Ράφτη εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Μαρκόπουλου επί της οδού Αβόρου εκτάσεως 702,604τμ.
Η διώροφη κατοικία αποτελείται από: α) υπόγειο επιφάνειας 144,19τμ., β) ισόγειο επιφάνειας 105,30τμ. και γ) πρώτο όροφο επιφάνειας 105,30τμ. Υπάρχει χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου και εξωτερικά της κατοικίας μικρή αποθήκη.
Οφειλέτης : ΜΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 267.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 09 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ : Η πλήρης κυριότητα ενός περιβολιού στην θέση ΜΕΡΑΓΑ του Δήμου Αρταίων εκτάσως 4.351,00 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο.
Εντός του περιβολιού υπάρχει διώροφο μεταλλικό κτίριο επιφάνειας κάθε ορόφου περίπου 648 τμ και ένα ισόγειο κτίσμα επιφάνειας περίπου 350 τ.μ.
Οφειλέτης : ΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 482.394,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΙΑΜΑΝΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 09 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ : Κάθετη ιδιοκτησία με στοιχεία ΓΑΜΜΑ ( Γ ) εκτάσεως 330,00τμ. μέσα στο οποίο υπάρχει διώροφη οικοδομή με υπόγειο με χρήση κατοικίας στη θέση «Ευαγγελίστρια» της περιοχής Κάμπος Πάτμου η οποία αποτελείται από στάθμη υπογείου εμβαδού περίπου 50τμ στάθμη ισογείου εμβαδού 70τμ, στάθμη α’ ορόφου εμβαδού 50τμ.
Οφειλέτης : ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 192.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 09 Οκτωβρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ : Ενας (1) αγρός στον οποίο είναι κτισμένη υδατοδεξαμενή στο Δήμο Κρωπίας στη θέση «ΑΛΥΚΟΣ» του Δήμου Κρωπίας του βουνού Αγίου Δημητρίου εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός
ζώνης άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 2476,60 τ.μ.
Οφειλέτης : 1) ΓΕΩΡΓΟΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ και 2) ΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑ σύζυγος ΓΕΩΡΓΟΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 890.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 09 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ : Η υπό στοιχεία (Α-1) οριζόντιος ιδιοκτησία διαμέρισμα του (Α’) ορόφου οικοδομής επί οικοπέδου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Γλυφάδας στη θέση «Ευρυάλη» Ανω
Τράχωνες επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 5 επιφάνειας 170,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΜΠΑΛΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 210.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 09 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ : Επί οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου με τον αριθμό εννέα με διώροφη μονοκατοικία εκτάσεως του οικοπέδου 368,78μ.τ. Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος στη θέση «ΛΥΚΟΥ ΜΠΟΥΤΙ» και επί της συμβολής των οδών Βοιωτίας και πεζοδρόμου.
Η διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από: α) Υπόγειο επιφάνειας 101,55μ.τ. β) Ισόγειο επιφάνειας 76,91μ.τ. και γ) Πρώτο (Α’) όροφο επιφάνειας 70,40 τ.μ.
Οφειλέτης : ΜΑΡΙΑ ΝΙΩΤΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 252.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 09 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ : Το 1/2 εξ αδιαιρέτου οικοπέδου με οικοδομή στην οδό Δεβοσέτου 4 στην θέση Σισιώτισσα της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου Δήμου Κεφαλ ονιάς επιφάνειας 204,00 τ.μ.
Η οικοδομή αποτελείται: α) από υπόγειο επιφάνειας 80,00 τ.μ. β) από ισόγειο επιφάνειας 140,00 τ.μ. γ) από Α΄ όροφο επιφάνειας 140,00 τ.μ. και δ) από Β΄ όροφο επιφάνειας 60,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 204.200,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΜΩ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 09 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ : Οικόπεδο εντός των ορίων οικισμού Αγίου Ιωάννη του δημοτικού διαμερίσματος Αγίου Ιωάννη του Δήμου Μονεμβασίας Λακωνίας με διώροφη οικοδομή κατοικιών με υπόγειο που αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 119,70τ.μ. από ισόγεια κατοικία εμβαδού 106,95τ.μ. από κατοικία ορόφου εμβαδού 102,90τ.μ.
Οφειλέτης : ΛΑΟΥΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 234.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ : Επί ενός αγροκτήματος συνολικής εκτάσεως 80.740,00 τ.μ. στην Δημοτική Ενότητα Ερέτριας, του Δήμου Ερέτριας στη θέση «Μαγούλα ή Αγία Τριάς» και επί της Εθνικής οδού Χαλκίδας – Κύμης διαχωριζόμενο από την οδό Χαλκίδας – Κύμης σε δύο (2) τμήματα. Εντός του ακινήτου – αγροκτήματος υπάρχει Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Β΄ τάξεως δυναμικότητας 334 δωματίων και 659 κλινών. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του είναι οι εξής :
1. Ενα Κεντρικό κτίριο (πενταώροφο με δώμα και υπόγειο) που αποτελείται από το υπόγειο με εμβαδόν 401,30 τ.μ., το ισόγειο με εμβαδόν 1.280,00 τ.μ., τον 1ο όροφο με εμβαδόν 1.280,00 τ.μ., τον 2ο όροφο με εμβαδόν 882,00 τ.μ., τον 3ο όροφο με εμβαδόν 882,00 τ.μ., τον 4ο όροφο με εμβαδόν 882,00 τ.μ. και το δώμα με εμβαδόν 65,00 τ.μ. Στο εν λόγω κτίριο έχουν γίνει διάφορες προσθήκες στο ισόγειο και τον 1ο όροφο συνολικού εμβαδού 375,00 τ.μ.
2. Δέκα (10) διώροφα Κτίρια – BUNGALOWS εκ των οποίων τα πέντε (5) κτίρια είναι τύπου Α΄ με ισόγειο εμβαδού 370,58 τ.μ. και όροφο εμβαδού 341,70 τ.μ. το καθένα και τα άλλα πέντε (5)
κτίρια είναι τύπου Β΄ με ισόγειο εμβαδού 388,50 τ.μ. και όροφο εμβαδού 388,50 τ.μ. το καθένα.
3. Ενα (1) διώροφο κτίριο προσωπικού που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 535,00 τ.μ. και 1ο όροφο εμβαδού 535,00 τ.μ.
4. Μια (1) ταβέρνα εμβαδού 362,00 τ.μ.
5. Ενα (1) Σνακ Μπαρ εμβαδού 130,00 τ.μ. και
6. Ενα (1) μονώροφο κτίριο (μυκονιάτικα) εμβαδού 315,00 τ.μ.,
Στο ξενοδοχειακό συγκρότημα υπάρχουν και δύο πισίνες με τους αντίστοιχους εξοπλισμούς τους, βρίσκεται σε απόσταση ελάχιστων μέτρων από τη θάλασσα, τα κτίσματα είναι σε πλήρως διαμορφωμένους χώρους δενδροφυτευμένους με καλλωπιστικά φυτά.
Οφειλέτης : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ Α.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς : 7.800.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Ακίνητο τριώροφη οικοδομή στο Δήμο Αθηναίων στη θέση «ΒΑΘΕΙΑ ή ΚΑΣΣΙΔΑ» και επί των οδών Βίκτωρος Ουγκώ – Θεοδώρου Δεληγιάννη και Κοδράτου η οποία αποτελείται από δύο (2) καταστήματα με υπόγειο πρώτο και δεύτερο όροφο .
Οφειλέτης : ΜΑΡΙΑ ΝΙΩΤΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 200.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ : Ενα αγροτεμάχιο – κληροτεμάχιο με αρ. 76 εκτάσεως 10.304,00 τ.μ. στην εποικισθείσα περιοχή Πουρίθι Βαρνάβας και Ικλιζα στη θέση ονομαζομένη ‘’Κόκκινη Ράχη” στο Δήμο
Μαραθώνος όπου διαπιστώθηκαν τα εξής:
-Τμήμα του άνω γηπέδου επιφανείας 1.200,00 μ.τ. έχει χαρακτηρισθεί ως ιδιωτικό δάσος.
-Εντός του γηπέδου έχουν ανεγερθεί δύο κτίσματα τα οποία έχουν ως εξής:
Α) Ημιτελής διπλοκατοικία στο στάδιο του σκελετού το οποίο αποτελείται: Στάθμη υπογείου επιφανείας 68,30 μ.τ. Στάθμη ισογείου επιφανείας 141,80 μ.τ. Στάθμη Α’ ορόφου επιφανείας 161,54 μ.τ.
Β) Κατοικία μεταλλικής κατασκευής
Οφειλέτης : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 160.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: Επί μιας τριώροφης οικοδομής με στέγη επί οικοπέδου εντός του σχεδίου πόλης του Δήμου Αχαρνών εκτάσεως 193,09τ.μ. στην θέση «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΙΔΙ» της πόλης Αχαρνών Δήμου Αχαρνών στην γωνία των οδών Γεωργίου Λαζάρου 3 & Ναυαρίνου. Η οικοδομή αποτελείται από πυλωτή Α’ όροφο εμβαδού 101,32 τ.μ. δεύτερο όροφο εμβαδού 106,83 τ.μ. αποτελούν διώροφη οικία (μεζονέτα)
Οφειλέτης : ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΓΚΙΚΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 258.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΚΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ : Ενα αγροτεμάχιο στη θέση «ΤΑΡΝΙΣΑ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αράχωβας εκτάσεως 4.037 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο.
Οφειλέτης : ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΜΙΚΗ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 135.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΑ ΤΑΜΒΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019

ΠΩΛΗΣΗ Κατοικίας , Λεωφόρος Αναβύσσου – Σαρωνίδος, Ανάβυσσος, Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ , Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Πωλείται αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 7.102,50 τ.μ. με διώροφη κύρια κατοικία με υπόγειο και βοηθητικά κτίσματα και χώρο γυμναστηρίου, συνολικής επιφάνειας 579,71 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής. Στον εξωτερικό χώρο του ακινήτου υπάρχει πισίνα διαστάσεων 25χ12,5 μ., ενώ οι βεράντες προσφέρουν απρόσκοπτη θέα προς τη θάλασσα. Το ακίνητο βρίσκεται σε απόσταση 1,5 χλμ. από την παραλία Παλαιάς Φώκαιας και 1,5 χλμ. από την Λεωφ. Καραμανλή όπου συγκεντρώνονται όλες οι εμπορικές δραστηριότητες και οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
Τιμή Πώλησης: 1.000.000,00
Πληροφορίες: Αlpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. 210 326 3929, astikaakinita@alpha.gr
ΠΩΛΗΣΗ Πολυώροφο κτήριο, 4ο χλμ. Εθνικής Οδού Λαρίσης-Αθηνών, Λάρισα, Δ. ΛΑΡΙΣΗΣ , Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Πρόκειται για κτηριακό συγκρότημα συνολικής επιφανείας 2.653,00 τ.μ. σε οικόπεδο 4.339,38 τ.μ. Το συγκρότημα περιλαμβάνει γραφεία, χώρους συνεργείου/ φανοποιείου καθώς και αποθηκευτικούς χώρους. Το ακίνητο κατασκευάστηκε το 1978 και ανακαινίστηκε το 1998 και το 2010.
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 1978, 2010
Τιμή Πώλησης: 1.600.000,00
Πληροφορίες: Αlpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. 210 326 3929, astikaakinita@alpha.gr
ΠΩΛΗΣΗ Πολυώροφο κτήριο , Σπύρου Πάτση 58, Αθήνα, Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ , Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Πρόκειται για πενταώροφο αυτοτελές κτήριο με δώμα, συνολικής επιφανείας 2.358,28 τ.μ. σε οικόπεδο 512,54 τ.μ. επί των οδών Σπ. Πάτση 58-60 & Σιδηροκάστρου, σε απόσταση μόλις 500 μ. από το μετρό του Κεραμεικού. Το κτήριο κατασκευάστηκε το 1995 και ανακαινίστηκε πλήρως το 2008. Το ακίνητο είναι μερικώς μισθωμένο (1ος και 2ος όροφος). Σε αναμονή δικαστικής απόφασης για την άρση απαλλοτρίωσης σύμφωνα με το το Π.Δ 20.09.1995.
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 1995
Τιμή Πώλησης: 1.650.000,00
Πληροφορίες: Αlpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. 210 326 3929, astikaakinita@alpha.gr
ΠΩΛΗΣΗ Κατοικίας , Καστρί, Νέα Ερυθραία, Δ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ , Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Πρόκειται για μεζονέτα 330 τ.μ σε συγκρότημα κατοικιών κατασκευής του 2000, με 50 τ.μ. αποκλειστικής χρήσης κήπο, κλειστό και ανοιχτό parking συνολικά τριών (3) θέσεων. Το 2008 στο ακίνητο πραγματοποιήθηκε μερική ανακαίνιση. To ακίνητο εκτείνεται σε τρία επίπεδα και διαθέτει ηλεκτρικά πατζούρια, διπλά τζάμια, συναγερμό, θυροτηλέφωνο, αυτόνομη θέρμανση και εσωτερικό ασανσέρ. Στον 1ο όροφο υπάρχουν τέσσερα υπνοδωμάτια εκ των οποίων το ένα master και ακόμα ένα μπάνιο. Το υπερυψωμένο ισόγειο αποτελείται από μια κουζίνα μεγάλο ενιαίο σαλόνι με τραπεζαρία, τζάκι και ευρύχωρη βεράντα με εξωτερική σκάλα που οδηγεί και στον κήπο, καθώς και ένα wc. Tέλος το ημιυπόγειο αποτελείται από ένα ξενώνα, μια μικρή κουζίνα, ένα μπάνιο, άνετο playroom με τζάκι, parking και λεβητοστάσιο. Η κατοικία βρίσκεται σε ήσυχη γειτονιά με πολύ πράσινο, μόλις δέκα λέπτα με τα πόδια από την αγορά της Νέας Ερυθραίας.
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2000
Τιμή Πώλησης: 800.000,00
Πληροφορίες: Αlpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. 210 326 3929, astikaakinita@alpha.gr
ΠΩΛΗΣΗ Κατάστημα, Λεωφόρος Συγγρού 194, Καλλιθέα, Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ , Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Πρόκειται για ισόγειο κατάστημα επιφανείας 716,20 τ.μ. με πατάρι επιφανείας 285,01 τ.μ., σε πολυώροφο επαγγελματικό κτήριο κατασκευής του 1972 επί της Λεωφ. Συγγρού, στο ρεύμα καθόδου στο Δ. Καλλιθέας. Το κατάστημα ανακαινίστηκε πλήρως το 2008 και είναι ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟ.
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 1972
Τιμή Πώλησης: 1.500.000,00
Πληροφορίες: Αlpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. 210 326 3929, astikaakinita@alpha.gr
ΠΩΛΗΣΗ Οικόπεδο, Ξιφιά, Μονεβασιά, Δ. , Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Παραθαλάσσιο οικόπεδο επιφανείας 2,875.10 τμ. Στην περιοχή Ξιφιά, Μονεβασία. Το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, με δυνατότητα δομήσεως 1,200.00 τμ., κατάλληλο για ανέγερση ξενώνα 20 δωματίων έιτε κατοικίας. Το οικόπεδο έχει πρόσοψη 90 μ. σε αμμώδη παραλία και πρόσβση σε επαρχειακή οδό.
Τιμή Πώλησης: 300.000,00
Πληροφορίες: Αlpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. 210 326 3929, astikaakinita@alpha.gr

* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ : Ενα οικόπεδο εμβαδού 3.023,91 τ.μ.στη θέση «Λουκάνη» ή «Τρία Γεφύρια» της ευρύτερης περιοχής Αεροδρομίου του Δήμου Κέρκυρας και συνορεύει με την Εθνική Οδό Κέρκυρας – Γύρου Αχιλλείου. Διαθέτει συρόμενη μεταλλική θύρα στην επαφή του με την Εθνική Λευκίμμης και ασφαλτοστρωμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.
Εντός του οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφη με υπόγειο οικοδομή (καταστημάτων) συνολικής επιφάνειας 896,52 τ.μ. αποτελούμενη από υπόγειο εμβαδού 298,84 τ.μ. ισόγειο εμβαδού 298,84 τ.μ. και πρώτο όροφο εμβαδού 298,84 τ.μ. αντίστοιχα. Η πρόσβαση στον όροφο γίνεται από εξωτερικές κλίμακες.
Οφειλέτες : ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΠ. ΣΠΙΝΟΥΛΑ Ε.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.033.298,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ : Ενα κληροτεμάχιο έκτασης 55.837,16 τ.μ. στην περιοχή του αγροκτήματος Καλλίπολης του Δήμου Σκύδρας. Εντός του κληροτεμαχίου υπάρχει εγκατεστημένη βιομηχανική μονάδα παραγωγής επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα υπάρχουν οι παρακάτω κτιριακές εγκαταστάσεις: 1) Φυλάκειο – Γεφυροπλάστιγγα , 2) Βιομηχανοστάσιο εμβαδού 3292,50 τ.μ., 3) Γραφεία – εστιατόριο – Λουτρά – Εργαστήριο εμβαδού 512,21 τ.μ., 4) Λεβητοστάσιο εμβαδού 116,45 τ.μ. 5) Μηχανοστάσιο εμβαδού 365,82 τ.μ. 6) Ψυκτικοί θάλαμοι (ψυγεία) εμβαδού 5.165,80 τ.μ. 7) Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου – Περίφραξη οικοπέδου 8) Παλιός βιολογικός καθαρισμός 9) νέος βιολογικός καθαρισμός εμβαδού περίπου 1750 τ.μ. 10) νέο λεβητοστάσιο εμβαδού 190,41 τ.μ. 11) κτίσμα εμβαδού 482,10 τ.μ.
Οφειλέτης : ΦΡΟΖΙΤΑ ΑΕΒΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 3.500.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΚΕΝΔΕΡΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ : Ενα αγροτεμάχιο στην θέση «Φανάρι ή Πλακάκια» του Δήμου Αίγινας άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 6.675 τ.μ.
Οφειλέτης : Α. ΣΑΛΙΑΡΕΛΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ-ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 700.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ : Οικόπεδο εκτάσεως 1284,70 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας και επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου 274-276.
Οφειλέτης : ΤΥΡΡΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.350.000,00 ευρώ.
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ : Οικόπεδο εκτάσεως 1824,96 τ.μ. στην τοποθεσία «ΚΑΠΑΣΣΑ» της Τοπικής κοινότητας Παγων της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου Δήμου Κέρκυρας εντός του οποίου έχει ανεγερθεί συγκρότημα τριών (3) κτιρίων γραφείων εγκαταστάσεων γραφικών τεχνών συνολικής επιφάνειας 650,86 τ.μ.. Το Α΄κτίριο συνολικής επιφάνειας 186,24 τ.μ. αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας 128,87τ.μ. πατάρι επιφάνειας 57,37 τ.μ. Το Β΄κτίριο συνολικής επιφάνειας 122,24 τ.μ. αποτελείται από : ισόγειο επιφάνειας 83,62τ.μ. και πατάρι επιφάνειας 38,62 . Το Γ΄κτίριο συνολικής επιφάνειας 342,38 τ.μ. αποτελείται από ισόγειο (τμήμα 1) επιφάνειας 126,15τ.μ. πατάρι (τμήμα 1α) επιφάνειας 55,61 τ.μ. ισόγειο (τμήμα 2) επιφάνειας 83,24τ.μ. και όροφο (τμήμα 2α) επιφάνειας 77,38 τ.μ.
Οφειλέτης : ΟΣΤΡΑΚΟ ΑΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 230.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : Ενα οικόπεδο στην περιοχή «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» του Δήμου Αχαρνών Αττικής και επί συμβολής των οδών Ι. Λιόση και Αστροναυτών.
Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφη κατοικία (μεζονέτα) με υπόγειο και στέγη συνολικής επιφάνειας περίπου 364,38 τ.μ. Ο ισόγειος και ο πρώτος (Α΄) όροφος έχουν επιφάνεια συνολικά περίπου 225,51 τ.μ και υπόγειο επιφάνειας 138,87 τ.μ.
Οφειλέτης : ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 400.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ: Επί οικοπέδου εμβαδού 4.741,74 τ.μ. κτός ορίων οικισμού Τσικαλαριών Δ.Ε. Σούδας Δήμου Χανίων στην παράπλευρη της νέας Εθνική οδού εντός του οποίου υπάρχει βιομηχανικό κτήριο παραγωγής και επεξεργασίας χημικών με εμβαδόν 1ης στάθμης 967,65 τ.μ., 2ης στάθμης 952,69 τ.μ. 3ης στάθμης 916,70 τ.μ. και 4ης στάθμης 400,62 τ.μ.
Οφειλέτης : Σ.ΔΟΞΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 970.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΟΦΟΡΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ : Επί ενός αγρού εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού µέσα στο οποίου υπάρχει εµπορική αποθήκη αποτελουµένη από υπόγειο, ισόγειο και πατάρι εκτάσεως (του αγρού) 19.997,92τµ. στη θέση «Αγία Παρασκευή» του Δ.Δ. Αγίου Νικολάου του Δήμου Ληλαντίων Ευβοίας και ήδη σήμερα στη Δ.Κ. Αγίου Νικολάου του Δήμου Χαλκιδέων άρτιο και οικοδομήσιμο.
Οφειλέτης : ΗΛΕΚΤΡΟΕΥΒΟΪΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.170.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Ενα (1) οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 1.499,687 τ.μ. και κατά το Κτηματολόγιο 1.442,00 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο με κτίσμα αποτελούμενο από υπόγειο επιφάνειας 312 τ.μ. με ανεξάρτητη είσοδο επί της οδολυ Χαριλάου Τρικούπη 41Α και ισόγειο επιφάνειας 223,25 τ.μ. στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς Αττικής στην θέση «Βουρβάδες» ή «Κεφαλάρι» επί της οδού Χαριλάου Τρκούπη 41.
Υπάρχει επίσης πισίνα επιφάνειας 20,00 τ.μ. περίπου, καθώς επίσης και δύο είσοδοι γκαράζ (μία κλειστή θέση στάθμευσης στο πλάι της οικοδομής και μία ανοικτή θέση στάθμευσης στην πρόσοψη). Στο πίσω μέρος του οικοπέδου υπάρχει κήπος και άλλη μεγαλύτερη πισίνα.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.900.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : Επί ενός οικοπέδου με οικοδομή (εργοστασιακός χώρος) άρτιο και οικοδομήσιμο έκτασης 866,70 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Καλλικρατικού Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη – Νίκαιας στην οδό Νικ. Μανδηλαρά 18 .
Η οικοδομή (εργοστασιακός χώρος) αποτελείται από ισόγειο με πατάρι συνολικής επιφάνειας 847,00 τ.μ. από πρώτο (Α΄) όροφο συνολικής επιφάνειας 675,00 τ.μ. από δεύτερο (Β΄) όροφο συνολικής επιφάνειας 675,00 τ.μ. και από δώμα συνολικής επιφάνειας 57,92 τ.μ. .
Οφειλέτης : VA-CO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.135.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ : Ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου αγροτεμαχίου (διαιρετού τμήματος) στη θέση Παραδείσια του Δήμου Μυκόνου Κυκλάδων εκτός οικισμού άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 4.600 τ.μ.στην αγροτική οδό Μυκόνου – Φαναρίου
Εντός του αγροτεμαχίου υπάρχει ισόγειος οικοδομή (κατοικία) με υπόγειους χώρους και πισίνα. Η ισόγειος κατοικία έχει εμβαδόν 208 τ.μ. τα υπόγεια έχουν συνολικό εμβαδόν 276,31 τ.μ. Υπάρχει κλειστή δεξαμενή 31,50 τ.μ. και ανοιχτή κολυμβητική δεξαμενή 44,20 τ.μ. Η πισίνα είναι ημιτελής επιφάνειας 44,20 τ.μ.(στάδιο σκυροδεμάτων).
Οφειλέτης : ΕΣΘΗΡ συζ. ΛΕΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 270.700,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο με διώροφη οικοδομή, στη Δημοτική Ενότητα Βούλας του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Αττικής στην θέση «Ανω Βούλα» επί της οδού Καστελλορίζου 41. Το οικόπεδο έχει έκταση 614,00 τ.μ.
Η οικοδομή αποτελείται από: α) Υπόγειο συνολικής επιφάνειας 85,30 τ.μ. β) Ισόγειο κατοικία συνολικής επιφάνειας 176,00 τ.μ. γ) Πρώτος (Α’) όροφο κατοικία επιφάνειας 176,00 τ.μ. και δ) Δώμα –Δεύτερο (Β’) όροφο συνολικής επιφάνειας 18,80 τ.μ.
Οφειλέτης : ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 632.200,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ : Ενα αγροτεμάχιο – οικόπεδο που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου της Δημοτικής Ενότητας Ρίου του Δήμου Πατρέων στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» εντός των ορίων του
οικισμού του Αγίου Βασιλείου.
Οφειλέτης : ΘΕΩΝΗ ΜΠΕΛΕΧΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 220.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΠΑΡΘΕΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Η υπό στοιχεία είκοσι τρία (23) οριζόντιος ιδιοκτησία ισόγειο κατάστημα στο εμπορικό κέντρο Κηφισιάς Αττικής επί των οδών Αργυροπούλου 2 Κολοκοτρώνη και Λεβίδου της Δημοτικής
Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς απέναντι από τον Ιερό Ναό της Παναγίας επιφάνειας 32,40 τ.μ.
Οφειλέτης : ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 300.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : 1) Η υπό στοιχεία Ρο επτά (Ρ7) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου ορόφου του «Κτιρίου Γ» του τμήματος γάμα (Γ) επιφάνειας 10,00 τ.μ.
2) Η υπό στοιχεία Γάμα δύο (Γ2) οριζόντια ιδιοκτησία (κατοικία-μεζονέτα) του «Κτιρίου Γ» του τμήματος γάμα (Γ) η οποία περιλαμβάνει το τμήμα του υπογείου ορόφου το τμήμα του ισογείου ορόφου και το τμήμα του πρώτου (Α) ορόφου τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα και ανελκυστήρα.
Α) το τμήμα του υπογείου ορόφου περιλαμβάνει τους αποθηκευτικούς χώρους-αποθήκες: α) την υπό στοιχεία (ΑΠ15) επιφάνειας 8,70 τ.μ., β) την υπό στοιχεία (ΑΠ16) αποθήκη επιφάνειας 2,15 τ.μ. και γ) την υπό στοιχεία (ΑΠ17) αποθήκη επιφάνειας 31,45 τ.μ. Β) το τμήμα του ισογείου επιφάνειας 71,50
τ.μ. Γ) το τμήμα του πρώτου (Α) ορόφου επιφάνειας 64,50 τ.μ.
Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Οικισμού Συνεταιρισμού στεγάσεως Μακεδόνων και Θρακών «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στη θέση «Μπίλιζα» στους πρόποδες της Πάρνηθας επί της διασταυρώσεως των οδών Σιδηροκάστρου και Θεσσαλονίκης 43.
Οφειλέτες : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ και ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 4.000,00 – 285.300,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΓΚΑΝΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ : 1) Μία αυτοτελής ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα (κατοικία) με στοιχεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ 3 κτισμένη ελαιώνα και αποτελείται α) από υπόγειο εμβαδού (40,75) τ.μ. β) ισόγειο εμβαδού (37,50) τ.μ.
2) Μία αυτοτελής ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία ΚΑΤΟΙΚΙΑ 4 διαμέρισμα (κατοικία) και αποτελείται α) από υπόγειο εμβαδού (40,75) τ.μ. β) ισόγειο επίπεδο 1 εμβαδού (37,50) τ.μ.
3) Μία αυτοτελής ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία με στοιχεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ 6 και αποτελείται α) από υπόγειο εμβαδού (40,75) τ.μ. β) ισόγειο εμβαδού (37,50) τ.μ.
Οι τρεις ανωτέρω ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες είναι κτισμένες σε ένα ελαιώνα με 140 ελαιόδεντρα στη θέση «ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ» εκτός της πόλεως και ζώνης σε απόσταση 500-800 μέτρα από την θάλασσα της Δημοτικής Κοινότητας Σκιάθουτου Δήμου Σκιάθου.
Οφειλέτης : Β. ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – Μ. ΠΕΦΤΟΥΛΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 100.000,00 – 100.000,00 – 100.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΧΑΙΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : Μία αυτοτελή ανεξάρτητη ιδιοκτησία με διώροφη κατοικία (μεζονέτα) με υπόγειο και σοφίτα στη θέση Ζόργιαννη του Δήμο Διονύσου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Λευκάδος 6.
Οφειλέτες : ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΚΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 352.020,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% μιάς διώροφης οικοδομής με στοιχείο (Α) συνολικής επιφάνειας 180,70 τ.μ. (ισόγειο επιφάνειας 92,60 τ.μ. και πρώτος όροφος 88,10 τ.μ. ) σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στην ειδική θέση «ΑΓΡΟΣ» ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων εκτάσεως 2.010,29 τ.μ.
Οφειλέτες : ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 175.000,00 ευρώ.
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Επί της πλήρης κυριότητας νομής και κατοχής τριών (3) οριζόντιων ιδιοκτησιών: α) της με στοιχεία (Υ – 1) οριζόντιας ιδιοκτησίας (αποθήκη) του υπογείου ορόφου επιφάνειας 81,00 τ.μ., β) της υπ’ αριθμ. τρία (3) οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμέρισμα) του ισογείου ορόφου επιφάνειας 123,50 τ.μ. και γ) της υπ’ αριθμ. πέντε (5) οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμέρισμα) του πρώτου (Α΄) ορόφου επιφάνειας 134,25 τ.μ. και 4) το (1/2) εξ αδιαιρέτου της υπ’ αριθμ. (4) οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμέρισμα) του ισογείου στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ Β΄επιφάνειας 43 τ.μ στη Δημοτική Ενότητα Βούλας του Δήμου Βάρης – Βούλας –Βουλιαγμένης επί της οδού Διγενή αριθμός 44-46.
Οφειλέτης : α) ΜΠΡΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ & β) ΑΝΝΑ ΤΖΕΝΕΤΗ ΜΠΡΑΒΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 34.000,00 – 208.000,00 – 213.000,00 – 36.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ : Α) Το με στοιχεία ΕΔ-1 διαμέρισμα – κατοικία του πέμπτου (Ε’) ορόφου το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο επιφάνειας 179,00 τ.μ.
Β) Ο υπό στοιχεία Υ1-Ρ2 χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου (Α’) υπογείου επιφάνειας 10,24 τ.μ.
Γ) Ο υπό στοιχεία Υ1-Ρ3 χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου (Α’) υπογείου επιφάνειας 10,24 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται επί της οδού Βουλγαροκτόνου 8α
Οφειλέτης : ΝΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 187.000,00 – 8.000,00 – 8.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ : 1) Η υπ’ αριθμόν δύο (2) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 62 τ.μ. 2) Η ενιαία ιδιοκτησία που αποτελείται από τα εξής τμήματα :
α) ΠΡΩΤΟΥ (Α) ΟΡΟΦΟΥ επιφάνειας 89,02 τ.μ. Β) ΜΕΣΟΡΟΦΟΥ επιφάνειας 35,25 τ.μ.
Οι πιο πάνω οριζόντιες αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε κτίριο στο Δήμο Αλίμου Αττικής στη θέση «Τράχωνες» στον Οικισμό Κυθηρίων επί της οδού Γνώσεως 16.
Οφειλέτης : ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 25.000,00 – 208.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος :ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ: Μία αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα με στοιχεία (ΙΣ) του ισογείου επιφάνειας 180,99 τ.μ. Στο διαμέρισμα ανήκει η υπό στοιχεία (ΑΠ-1) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 124,88 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες είναι ενιαία κατοικία και επικοινωνούν μέσω εσωτερικής κλίμακας και βρίσκονται επί της οδού Κωστή Παλαμά 22α και Λορέντζου Μαβίλη στην θέση Καλαμάκι.
Οφειλέτες : α) ΑΝΤΖΕΛΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ β) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 300.000,00 ευρώ.
Συμβολαιογράφος : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ : 1. Η υπό στοιχεία Άλφα (Α) Αποθήκη του Β’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ στο Χαλάνδρι Αττικής, στη θέση «ΣΩΡΟΣ ή ΚΟΚΚΙΝΙΑ» Χαλανδρίου επί της διασταυρώσεως της Λεωφόρου Κηφισίας 368 και της οδού Ιθάκης 1 επιφάνειας 44,20 τ.μ.
2. Ο υπό στοιχεία (Υ-1) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων του Α’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ που περιλαμβάνει τις υπ’ αριθμούς 6 και 7 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων επιφάνειας 40,00 τ.μ.
3. Ο υπό στοιχεία (Υ-2) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων που περιλαμβάνει τις υπ’ αριθμούς 1,2,3,4 και 5 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων επιφάνειας 149,00 τ.μ.
4. Το υπό στοιχεία (Κ-1) Κατάστημα του ισογείου το οποίο αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και πατάρι το οποίο επικοινωνεί με την κύρια αίθουσα του καταστήματος με εσωτερική κλίμακα επιφάνειας 199,40 τ.μ. και το πατάρι έχει επιφάνεια 99,70 τ.μ.
5. Η υπό στοιχεία (Α-1) οριζόντια ιδιοκτησία του ΠΡΩΤΟΥ (Α) ορόφου οικοδομής, επιφάνειας 159,00 τ.μ.
6. Η υπό στοιχεία (Β-1) οριζόντια ιδιοκτησία του ΔΕΥΤΕΡΟΥ (Β) ορόφου επιφάνειας 159,00 τ.μ. 7. Η υπό στοιχεία (Γ-1) οριζόντια ιδιοκτησία του ΤΡΙΤΟΥ (Γ) ορόφου επιφάνειας 159,00 τ.μ. 8.Το Δικαίωμα Υψούν πάνω από τον τρίτο όροφο.
Οφειλέτης : DIOPHAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 15.000,00 – 14.000,00 – 52.000,00 – 733.000,00 261.000,00 – 269.000,00 – 277.000,00 5.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ : 1) Η πλήρης κυριότητα μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμέρισμα στο ισόγειο με στοιχεία (Ι1) επιφάνειας 79,50 τ.μ. Στην ιδιοκτησία αυτή ανήκει η αυλή Κ1.
2) Η πλήρης κυριότητα μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμέρισμα του πρώτου ορόφου με στοιχεία (Α1) επιφάνειας 59,36 τ.μ.Στην ιδιοκτησία αυτή ανήκει η ταράτσα Τ1.
Oι δύο οριζόντιες και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες βρίσκονται στην Υδρα στην ενορία του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας.
Οφειλέτης : ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΑΪΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 167.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ : 1) Ενα αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμού έκτασης 4.010,28 τ.μ. στη θέση «Κλείσματα» της Τοπικής Κοινότητας Κεραμειών της Δ. Ε. Λειβαθούς του Δήμου Κεφαλλονιάς.
Εντός του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί διώροφη μονοκατοικία η οποία αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 75,26 τ.μ. και έχει ενσωματωθεί αυθαίρετα στην κατοικία και πρώτος όροφος εμβαδού 54,05 τ.μ.
Στον ακάλυπτο χώρο υπάρχει ανοικτή πισίνα εμβαδού 28 τ.μ. περίπου και ισόγειο στέγαστρο εμβαδού 10,61 τ.μ.
2) Ενα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλεως στη θέση «Βουρλιές» της Τοπικής Κοινότητας Σπαρτιών της Δ.Ε. Λειβαθούς του Δήμου Κεφαλλονιάς εκτάσεως 4.685,00 τ.μ. Εντός του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί μονοκατοικία η οποία αποτελείται από ισόγειο κατοικία εμβαδού 89,44 τ.μ. με ημιυπαίθριο χώρο εμβαδού 27,96 τ.μ., και πρώτο όροφο κατοικία εμβαδού 65,62 τ.μ.
Στον ακάλυπτο χώρο υπάρχει ανοικτή πισίνα εμβαδού 55,68 τ.μ. περίπου με μηχανοστάσιο υπόγειο εμβαδού 13,39 τ.μ.
Οφειλέτες : FOULSTONE LORRAINE (ΦΟΥΛΣΤΟΟΥΝ ΛΟΡΕΝ) – FOULSTONE GARY STEVEN (ΦΟΥΛΣΤΟΟΥΝ ΓΚΑΡΥ ΣΤΙΒΕΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 165.000,00 – 190.000,00 ευρώ.
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΜΩ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ : Το υπό στοιχεία (Ι-1) κατάστημα του Ισογείου με πατάρι και υπόγεια αποθήκη επιφάνειας 154,00 τ.μ. επιφάνειας του παταριού 76,80 τ.μ. και επιφάνειας υπογείου αποθήκης επιφάνειας 92,50 τ.μ
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στη θέση «Καστέλλα» και επί της συμβολής της Λεωφόρου Τρύφωνος Μουτσοπούλου 21 και 9 και της οδού Μεσσηνίας 1,1α και 3.
Οφειλέτης : ΛΟΥΙΖΙΔΟΥ ΖΩΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 380.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ : Η αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία κατάστημα του ισογείου επιφάνειας 146,88 τ.μ. με αποκλειστική χρήση : α) το τμήμα του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου στην πρασιά προς την Λ. Αλίμου και β) το τμήμα ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου στο όπισθεν και πλάγιο όριο του οικοπέδου στο Δήμο Αλίμου στη θέση «Τράχωνες» Καλαμακίου στην περιοχή «Οικισμού Κυθηρίων» επί της Λεωφόρου Αλίμου 69.
Οφειλέτης : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 265.920,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ : Μία οικοδομή κτισμένη επί τμήματος οικοπέδου εκτάσεως 914,30 τ.μ. στη θέση «Ξυλοκέριζα» Νέας Μάκρης επί της οδού Πραξιτέλους 23 του Δήμου Μαραθώνος της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης άρτιο και οικοδομήσιμο.
Η οικοδομή αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 114,27 τ.μ., από ισόγειο επιφάνειας 127,72 τ.μ. και Α΄ όροφο επιφάνειας 87,83 τ.μ. ολα δε τα
επίπεδα επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα και αποτελούν ενιαία κατοικία.
Οφειλέτης : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΑΖΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 225.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1) Κατοικία (μεζονέτα) του τρίτου και τέταρτου ορόφου πολυκατοικίας στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Β’ 1 επιφάνειας του τρίτου ορόφου 355,80 τ.μ. του τέταρτου επιφάνειας 334,27 τ.μ. και των βεραντών επιφάνειας 55,75τ.μ. Στην άνω ιδιοκτησία ανήκει κατά αποκλειστική χρήση η υπ’ αριθμόν δύο (2) αποθήκη του ισογείου επιφάνειας 9 τ.μ. 2) Η οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του δεύτερου (Β’) ορόφου πολυκατοικίας στον Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Β’ 1 επιφάνειας 390 τ.μ.
Στο άνω διαμέρισμα ανήκει κατά αποκλειστική χρήση η αποθήκη του ισογείου επιφάνειας 15 τ.μ. 3) Η οριζόντια ιδιοκτησία- διαμέρισμα του ισογείου ορόφου πολυκατοικίας στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Β’1 επιφάνειας 133,67 τ.μ. 4) Η οριζόντια ιδιοκτησία- διαμέρισμα του τρίτου (Γ’) ορόφου επί των οδών Βασιλέως Γεωργίου Β’ 1, επιφάνειας 166,30 τ.μ.Στο διαμέρισμα αυτό ανήκουν ως αποκλειστική χρήση: 1) η υπ’ αριθμόν εννέα (9) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 5,00 και 2) το δικαίωμα χρήσης του υπ’ αριθμόν τρία (3) πλυντηρίου του υπογείου επιφάνειας 5,00
Οφειλέτης : ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 9.150.000,00 – 4.875.000,00 – 735.000,00 – 765.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ : Ενα αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο επιφάνειας 9.322,50 τ.μ. μέσα στο οποίο έχει ανεγερθεί βιομηχανικό κτίριο αποτελούμενο από: Α) Υπόγειο συνολικής επιφάνειας 745,40τ.μ. Β) Ισόγειο συνολικής επιφάνειας 3.967,20τ.μ. Γ) Α’ όροφος συνολικής επιφάνειας 3.326,50τ.μ. Δ) Β’ όροφος συνολικής επιφάνειας 1.185,00τ.μ
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στην θέση «ΚΛΩΣΑΡΙ» Δήμου Κρωπίας επί της Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης 77.
Οφειλέτες : ΣΒΑΜΠΕ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 6.655.000,00 ευρώ.
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Οικόπεδο εκτάσεως 559,20 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχει οικοδομή στη Δημοτική Ενότητα Βάρης και επί της οδού Μυκόνου 14 η οποία αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας 215,86 τ.μ. και Α’ όροφο επιφάνειας 215,86 τ.μ.
Οφειλέτης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 527.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ : Ενα αγροτεμάχιο εκτάσεως 2004,20μ.τ. στη θέση ΚΑΡΥΔΙΑ στην αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου της Δημοτικής ενότητας Μίκρας του Δήμου Θέρμης. Εντός του αγροτεμαχίου ανεγέρθηκε διώροφο κατάστημα με υπόγειο, αποτελούμενο από: α) Υπόγειο εμβαδού 200,00μ.τ. β) Ισόγειο εμβαδού 200,00μ.τ. και γ) όροφο εμβαδού 200,00μ.τ. και ένας χώρος σοφίτας εμβαδού 200,00μ.τ.
Αριστερά του αγροτεμαχίου υπάρχει μια μεταλλική αποθήκη με πάνελ και στην πίσω πλευρά έχει κατασκευαστεί μια μικρή πισίνα.
Οφειλέτης : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ- ΔΙΑΝΟΜΕΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 478.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως (222,92)τ.μ. εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως του Δήμου Αχαρνών στην Π.Ε. «ΧΑΜΟΜΥΛΟΣ» επί της οδού Κολοκοτρώνη (Κυπαρισσίας) με κτίσμα δυο ορόφων η οποία αποτελείται από: 1) Υπόγειο επιφάνειας (82,07)τ.μ. 2) Ισόγειο επιφάνειας (70,10)τ.μ. 3) όροφος επιφάνειας (49,78)τ.μ. 4) Δώμα (ταράτσα).
Οφειλέτες : ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΛΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 209.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΡΗΓΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : 1) Η υπό στοιχεία (Ρ1) οριζόντια ιδιοκτησία – χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου επιφάνειας (10,125) τ.μ. 2) Η υπό στοιχεία (Ρ2) οριζόντια ιδιοκτησία – χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου επιφάνειας (10,125)τ.μ. 3) Η υπό στοιχεία Υψιλον
(Υ) οριζόντια ιδιοκτησία – αποθήκη επιφάνειας (45,37) τ.μ. και 4) Η υπό στοιχεία (Ι) οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα επιφάνειας (84,00) τ.μ.
Οφειλέτης : ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 6.581,00 – 6.581,00 – 29.491,00 – 200.704,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΡΗΓΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ : Αγρός με διώροφη οικοδομή (Κτίριο Εμπορίας και Κατασκευής Επίπλων) στη θέση Σπλιόνια της Τοπικής Κοινότητας Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών εκτάσεως του οικοπέδου 8.604,98 τ.μ. επιφάνειας της οικοδομής 2.477,20 τ.μ. η οποία αποτελείται από : 1)Υπόγειο εμβαδού 804,40 τ.μ. 2)Ισόγειο εμβαδού 836,40 τ.μ. 3) όροφο εμβαδού 836,40 τ.μ.
Οφειλέτης : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ – ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΠΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 870.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΑ-ΖΑΧΑΡΙΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Διαμέρισμα μεζονέτα οπου καταλαμβάνει ολόκληρο τον 7ο και 8ο όροφο της οικοδομής, και συνδέονται με εσωτερική κλίμακα συνολικού εμβαδού 87,36 τ.μ. Στο παραπάνω διαμέρισμα ανήκει ένας αποθηκευτικός χώρος του υπογείου εμβαδού μ.τ. 3,23 με αριθμό 4 και μία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου της πυλωτής εμβαδού μ.τ. 12,00 με αριθμό 5.
Το διαμέρισμα βρίσκεται σε οικοδομή στο Δήμο Θεσσαλονίκης στην οδό Γαρέφη 10.
Οφειλέτες : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 200.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ : Επί δύο (2) οριζόντιων ιδιοκτησιών : α) την υπό στοιχεία (Κ–2) κατοικία – μεζονέτα του Κτιρίου δύο (Κ.2) και β) την υπό στοιχεία (Κ–2) κατοικία – μεζονέτα του Κτιρίου ένα (Κ.1) σε συγκρότημα διώροφων κτιρίων στη θέση «Σκυλόρευμα ή Λυκόρευμα ή Στρατώνα Παλαιοκουντούρων» του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας επί της παραλλήλου αυτής οδού Παπαρούνας.
Α) Η υπό στοιχεία (Κ–2) κατοικία – μεζονέτα του Κτιρίου δύο (Κ.2) αποτελείται από : α) υπόγειο επιφανείας 56,26 τ.μ. β) ισόγειο με επιφάνειας 56,26 τ.μ. γ) πρώτο (Α΄) όροφο επιφάνειας 56.26 τ.μ.
Β) Η υπό στοιχεία Κάπα κεφαλαίο αριθμός δύο (Κ–2) κατοικία – μεζονέτα του Κτιρίου (Κ.1) αποτελείται από : α) υπόγειο με στοιχεία (Υ–2) επιφάνειας 55,35τ.μ. β) ισόγειο με στοιχεία (Ι–2) επιφάνειας 55,35 τ.μ. γ) πρώτος όροοφος με στοιχεία (Α–2) επιφάνειας 55,35 τ.μ.
Οφειλέτης : ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 152.133,00 – 149.673,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ : Αγρός εκτάσεως 2.140,06 τ.μ. στην ειδική θέση «Μπαρμπατσέα» (ή Αγιοι- Βαμβακέα) Δημοτικού Διαμερίσματος Μεσαγρού του Δήμου Αίγινας άρτιος και οικοδομήσιμος κατά παρέκκλιση.
Εντός του αγρού έχει ανεγερθεί διώροφη οικοδομή με υπόγειο και ειδικότερα αποτελείται : α) από μία κατοικία δύο (2) δωματίων υπόγειο-αποθήκες και β) από μία κατοικία τεσσάρων (4) δωματίων. Οι ανωτέρω κατοικίες έχουν επιφάνεια (199,81) τ.μ., οι δε υπόγειες αποθήκες οι οποίες έχουν ανεξάρτητη πρόσβαση απ’ έξω έχουν συνολική επιφάνεια 99,08 τ.μ. Η οικοδομή είναι κεραμοσκεπής, ημιτελής, σε φάση ολοκλήρωσης των επιχρισμάτων με απουσία εξωτερικών κουφωμάτων.
Οφειλέτες : 1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 2) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 88.110,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΧΑΙΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Ενα οικόπεδο εκτάσεως 801,00τ.μ. με μονοκατοικία αποτελούμενης από α) υπόγειο επιφάνειας 391,54 τ.μ. β) ισόγειο όροφο επιφάνειας 173,27 τ.μ. γ) πρώτο όροφο επιφάνειας 146,80 τ.μ. στην διασταύρωση των οδών Μουτούση και Λυσίου στην Βάρη Αττικής.
Οφειλέτης : ΤΑΖΑΡΤΕΣ ΙΣΑΑΚ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 900.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : 1) Η με στοιχεία (Υ-1) οριζόντια ιδιοκτησία (βοηθητικός χώρος) του υπογείου 2) η με στοιχεία (Ι-1) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του ισογείου και 3) η με στοιχεία (Α-1) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του πρώτου (Α) ορόφου οικοδομής (Κτίριο Ι) στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς Αττικής στην θέση Φασίδερι – Αγία Τριάδα επί της οδού Αραβαντινού 10.
1) Η με στοιχεία (Υ-1) οριζόντια ιδιοκτησία (βοηθητικός χώρος) του υπογείου έχει συνολική επιφάνεια 339,62 τ.μ.
2) Η με στοιχεία (Ι-1) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του ισογείου έχει συνολική επιφάνεια 163,045 τ.μ.
3) Η με στοιχεία (Α-1) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του πρώτου ορόφου έχει επιφάνεια 124,85 τ.μ.
Οφειλέτης : ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 961.000,00 ευρώ

Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : Ενα αγροτεμάχιο (οικόπεδο) συνολικής επιφανείας 5.064 τ.μ, που προήλθε από τη φυσική συνένωση (4) οικοπέδων εκτός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο μέσα στο οποίο υπάρχει κτίριο αποτελούμενο από
υπόγειο επιφάνειας 370,85 τ.μ, ισόγειο επιφάνειας 357,95 τ.μ και πρώτο όροφο επιφανειας 216,71 τ.μ. στο Δήμο Αχαρνών στη Λ. Πάρνηθος 361.
Οφειλέτης : ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 670.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΑΣ : Το υπό στοιχεία (Β1α) διαμέρισμα-κατοικία του κτιρίου (Β1), οικοδομικού συγκροτήματος που βρίσκεται στο Δήμο Κηφισιάς και επί της οδού Οθωνος 95 το οποίο αποτελείται από τρία (3) διαδοχικά τμήματα συνδεόμενα με εσωτερική κλίμακα και ειδικότερα: α) από το υπόγειο επιφάνειας 102,50 τ.μ. β) από το ισόγειο επιφάνειας 102,5 τ.μ. και γ) από τον πρώτο όροφο επιφάνειας 102,50 τ.μ.
Οφειλέτες : 1) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, 2) ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ και 3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 404.188,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΚΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Μια αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία μεζονέτα με στοιχεία «ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2» στη θέση «Κοκκιναράς» του Δήμου Κηφισιάς Αττικής επί της οδού Ηροδότου 8 η οποία αποτελείται από: Α) ΥΠΟΓΕΙΟ επιφάνεις 98,48 τ.μ. Β) ΙΣΟΓΕΙΟ επιφάνειας 98,48 τ.μ.Γ) ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ επιφάνειας 89,74 τ.μ. Δ) ΣΟΦΙΤΑ επιφάνειας 28,67 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 575.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ : Ενα οικόπεδο εκτάσεως 10997,36 τ.μ. με ξενοδοχείο τμήμα του οποίου έκτασης 4886,10 τ.μ. βρίσκεται εντός του οικισμού του Δημοτικού Διαμερίσματος Δράκειας του Δήμου Αγριός και τμήματα αυτού έκτασης 4917,45τ.μ. και 1193,81 τ.μ. βρίσκονται εκτός των ορίων του οικισμού στα Χάνια Πηλίου στη θέση «Καραούλι», εντός του Δημοτικού Διαμερίσματος Δράκειας του Δήμου Αγριάς.
Εντός του οικοπέδου υπάρχει διώροφη ξενοδοχειακή οικοδομή με είκοσι ένα (21) δωμάτια και σουίτες συνολικού εμβαδού 874,29 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 424.894,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ : Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στη Δημοτική Ενότητα Ανω Λιοσίων του Δήμου φυλής Αττικής στην Πολεοδομική Ενότητα «ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ» με προσόψεις στις οδούς Χαλκίδας Διστού και Ερέτριας έκτασης 363,14 τ.μ.
Εντός του οικοπέδου έχει ανεγερθεί επαγγελματικό κτίριο το οποίο αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 181,33 τ.μ., ισόγειο επιφάνειας 181,33 τμ και (Α΄) όροφο επιφάνειας 106,10 τ.μ. Πρόκειται για κτίριο μεταλλικής κατασκευής, και φέρει περίφραξη επίσης από μεταλλική κατασκευή
Οφειλέτης : «MAK MEAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 244.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΛΑΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ : Ενα αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο στη θέση «Κρωτηρι» «Μαραπάς» της κτηματικής περιφέρειας Παροικίας του Δήμου Πάρου εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εκτός ορίων οικισμού σε αγροτική οδό σε απόσταση 700,00 μέτρων από τη θάλασσα εκτάσεως 10,694,00 τ.μ.
Οφειλέτες : ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 250.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΖΩΗ ΚΟΚΚΟΡΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ: Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στη Δημοτική Ενότητα Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού στη θέση «ΠΕΤΣΟΥΛΙ» εκτάσεως 1.102,00 τμ.
Οφειλέτης : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 273.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ : Επί ενός αγρού με κτίσματα στη θέση ΝΤΑΛΑΛΟΥΜΙ της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Παιανίας Αττικής σε μικρή απόσταση από την Αττική Οδό (Κόμβος 17) εντός ζώνης Β–3 Αττικό Πάρκο επί της οδού Αγίας Μαρίνας – Αρτέμιδας, εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ζώνης άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 7.666,00 τ.μ. Επί του αγρού υπάρχει κτίσμα – βιοτεχνία επεξεργασίας γαλακτοκομικών προϊόντων συνολικής επιφάνειας 1.388,94 τ.μ. και αποτελείται :
α) Από υπόγειο επιφάνειας 624,47 τ.μ.
β) Από ισόγειο επιφάνειας 624,47 τ.μ.
γ) Από ημιώροφο επιφάνειας 100,00 τ.μ. και δ) από δώμα επιφάνειας 40,00 τ.μ.) .
Οφειλέτης : ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 494.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ: Μία (1) χωριστή αυτοτελής και οριζόντια ιδιοκτησία Κατοικία, κτισμένη επί του υπ’ αριθμόν ένα (Ι) τμήματος ενός οικοπέδου στην Δημοτική Ενότητα Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα Αττικής στην θέση ΚΟΛΙΓΙΩΡΓΑ συνολικού εμβαδού 6.960,23 τ.μ.
Εντός του οικοπέδου έχει ανεγερθεί οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο.
Οφειλέτης : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 162.350,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ : Ενα οικόπεδο στην θέση «ΚΑΡΚΟΥΛΑ» ή «ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ» περιοχής Τ.Κ. Λακώνων στην επαρχιακή οδό Κέρκυρας – Λακώνων Δήμου Κέρκυρας εκτάσεως 1.372,08 τμ. Επί του οικοπέδου υπάρχει οικοδομή που λειτουργεί ως επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων Β’ τάξης συνολικού εμβαδού 222,60 τμ αποτελούμενη στο ισόγειο από 4 διαμερίσματα του ενός δωματίου και λοιπών βοηθητικών χώρων και στον όροφο από 2 διαμερίσματα των 2 δωματίων και λοιπών βοηθητικών χώρων.
Οφειλέτης : LUIS JOHN MARSHALL (Λούις Τζον Μάρσαλ ) – SALLY – MARIA EVANS WHIΤAKER (Σάλλυ Μαρία Εβανς Γουϊτακερ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 169.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Tο υπό στοιχεία (Β-1 –Γ-1) διαμέρισμα μεζονέτα των δευτέρου (Β) και τρίτου (Γ) ορόφων στη Γλυφάδα Αττικής επί της λεωφόρου Αγίου Νικολάου 13 και Ζέππου επιφάνειας του δευτέρου ορόφου 50,00 και του τρίτου ορόφου 73,22 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 202.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ : Ενα οικόπεδο με διώροφη οικοδομή στη θέση «Βορινό» ή «Τσέπο Γκούρι» ή «Γκράβα Τσέπο Γκούρι» στην πολεοδομική
ενότητα ΖΩΦΡΙΑ ΙΙ του Δήμου Ανω Λιοσίων Αττικής επί Μεγάλου Αλεξάνδρου 190 και Σελεύκου.
Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφη οικοδομή η οποία αποτελείται από: α) υπόγειο επιφάνειας 164,00 τ.μ. β) ισόγειο επιφάνειας 150,00 τ.μ. και γ) πρώτο (Α’) όροφο επιφάνειας 90,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΜΑΝΑΦΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 250.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Η Κ3 οριζόντια ιδιοκτησία (μεζονέτα) σε οικόπεδο εκτάσεως 1.841,51 τ.μ. στην Εκάλη Αττικής στην οδό Περσεφόνης 18 και Λεωφ. Διονύσου η οποία αποτελείται στο δεύτερο (Β) υπόγειο επιφάνειας 44 τ.μ, στο πρώτο (Α) υπόγειο επιφάνειας 138τ.μ. στο ισόγειο επιφάνειας 128 τ.μ. τον πρώτο (Α) όροφο επιφάνειας 121 τ.μ και το δώμα επιφάνειας 20 τ.μ.
Στην κατοικία ανήκουν με αποκλειστική χρήση: α) Η Στ.7 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου στην πρασιά του οικοπέδου εμβαδού 11 τ.μ και β) Ο ακάλυπτος χώρος του δώματος (ταράτσα) εμβαδού 52 τ.μ.
Η πιο πάνω οριζόντια ιδιοκτησία με στοιχεία Κ3 είναι σήμερα ημιτελής με ποσοστό κτιριακής ετοιμότητας 63,5% περίπου και ο περιβάλλοντας χώρος της οικοδομής παραμένει αδιαμόρφωτος.
Οφειλέτης : ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 530.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : Διώροφη οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, πρώτο όροφο και δεύτερο όροφο επί οικοπέδου κείμενου στη Σταμάτα Αττικής στη παλαιά θέση «ΠΛΑΤΩΜΑ ή ΓΙΑΟΥΡΤΙ» και ήδη «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Σταμάτας και επί της οδού Κ. Πιπεροπούλου 6, εκτάσεως του οικοπέδου 1000,38 τ.μ.
Η οικοδομή αποτελείται από υπόγειο συνολικής επιφάνειας 150,00 τ.μ. ισόγειο, επιφάνειας 150,00 τ.μ και πρώτο όροφο επιφάνειας 150,00τμ.
Οφειλέτες : ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 507.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Η με αριθμό δύο (2) αυτοτελής ανεξάρτητη (κάθετη) ιδιοκτησία με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 333,333/1000 στη Βούλα Αττικής του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης στη θέση Πηγαδάκια επί της οδού Ελευθερίας 7 εκτάσεως 632 τ.μ. και όλου του οικοπέδου εκτάσεως 1896,00 τ.μ.
Στο οικόπεδο και συγκεκριμένα στο ποσοστό των 632,00 μ.τ έχει κτισθεί οικοδομή με δύο υπόγεια.
Οφειλέτης : ΣΟΦΙΑ ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 763.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ : Επί ενός αγροτεμαχίου στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Νεροκούρου Δημοτικής ενότητας Ελ. Βενιζέλου του Δήμου Χανίων, εκτός των ορίων του οικισμού στη θέση ΛΙΟΦΥΤΟ επί της οδού 25ης Μαρτίου επιφάνειας 3,497,07 τ.μ. Το αγροτεμάχιο είναι περιφραγμένο με χαμηλό τοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος, ύψους 1 μέτρου. Εντός του αγροτεμαχίου έχουν διαμορφωθεί δύο γήπεδα αντισφαίρισης.
Οφειλέτης : ΒΑΛΙΑΝ ΠΡΕΣΙΟΖΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 277.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ : Ελαιώνας εμβαδού 8.465 τ.μ. με διώροφη οικοδομή – μαιζονέτα αποτελούμενη από ισόγειο εμβαδού 61,46 τ.μ. και Α΄ όροφο εμβαδού 58,38 τ.μ. στη Σκιάθο στη θέση «ΚΑΤΣΑΡΟΥ – ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ» του Δήμου Σκιάθου εκτός του σχεδίου της
πόλης και εκτός ζώνης.
Οφειλέτης : ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 160.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ : Η υπό στοιχεία (Ι-1) οριζόντια ιδιοκτησία οικοδομής (μαιζονέτα) η οποία αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 55,53 τ.μ. ισόγειο επιφάνειας 55,53 τ.μ. πρώτο (Α) όροφο επιφάνειας 34,95 τ.μ. και στέγη.
Στην κατοικία ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου επιφάνεις 194,995 τ.μ. στον οποίο περιλαμβάνεται η υπό στοιχεία Θ.ΣΤ1 θέση στάθμευσης επιφάνειας 11,25 τ.μ.
Η υπό στοιχεία (Ι-1) οριζόντια ιδιοκτησία βρίσκεται επί οικοδομής στην Αρτέμιδα Αττικής, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου και στην περιφέρεια του Δήμου αυτού, της οποίας στην διασταύρωση των οδών Αγίας Φιλοθέης 6 και Ελευθερίας.
Οφειλέτης : ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΚΑΟΥΚΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 97.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ : Oικόπεδο με οικοδομή στην οδό Γιάννη Ρίτσου 8 στον Υμηττό Αττικής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού στην θέση ΚΟΠΑΝΑ ή «ΛΟΦΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ» εκτάσεως 208,70 τ.μ. Εντός του οικοπέδου υπάρχει οικοδομή αποτελουμένη από υπόγειο, ισόγειο-πυλωτή και πρώτο (Α’) όροφο.
Οφειλέτης : ΘΩΜΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 216.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Τμήμα οικοπέδου – κάθετη ιδιοκτησία επιφάνειας 540,16 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο στη θέση ΑΝΩ ΒΟΥΛΑ επί της οδού Δαιδάλου 4 του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
Εντός του οικοπέδου υπάρχουν τα παρακάτω κτίσματα:
Α) Η υπό στοιχεία (Ι-2) οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα μεζονέτα επιφάνειας 48,53 τ.μ.
Β) Η υπό στοιχεία (Α-2) οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα μεζονέτα με σκάλα καθόδου στο Ι-2 διαμέρισμα επιφάνειας 35,78 τ.
Οφειλέτης : ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΡΛΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 170.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ : Το με στοιχεία (Α–1) διαμέρισμα του πρώτου (Α΄) ορόφου σε πολυκατοικία στο Χαλάνδρι Αττικής στη θέση «Τούφα» επί της οδού Κηφισού 4 επιφάνειας 151,20 τ.μ.
Στο διαμέρισμα αυτό ανήκουν τα εξής : α) η με στοιχεία (Υ–16) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 7,10 τ.μ. και β) η αποκλειστική χρήση του με στοιχεία (Ρ–13) χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου επιφάνειας 12,50 τ.μ.
Οφειλέτες : 1) ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗ 2) ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & 3) ΑΡΓΥΡΗ ΞΑΝΘΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 195.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ : Η πλήρης κυριότητα ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων του Δήμου Σαλαμίνας στην ειδικότερη θέση «ΠΑΛΟΥΚΙΑ» επιφάνειας 194,00τ.μ. επί της παρόδου Μιαούλη 6. Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί Διώροφη κατοικία η οποία αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 96,41 τ.μ. με βοηθητική χρήση, ισόγειο επιφάνειας 74,01 τ.μ. με χρήση κατοικίας και 1ο όροφο επιφάνειας 37,94 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 260.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ : Αγρός στη Δημοτική Ενότητα Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού Αττικής στη θέση «ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ» εκτάσεως 4.050,00 τμ.
Επί του αγρού έχει αναγερθεί οικία αποτελούμενη από ισόγειο επιφάνειας 167,00 τ.μ. και υπόγειο επιφάνειας 96,00 τ.μ.
Οφειλέτης : 1) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ και 2) ΖΩΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 266.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ : 1) Μία οριζόντια ιδιοκτησία του Ισογείου Β Στάθμης, που αποτελείται από κατάστημα γραφείο, παιδική χαρά, κουζίνα, χώρο μηχανημάτων και WC με την ένδειξη Ι-1β επιφάνειας 676,865 μ.τ. σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εντός ορίων οικισμού Τραυλιάτων της τ.κ. Περατάτων της Δ.Ε. Λειβαθούς του Δήμου Κεφαλονιάς επί του επαρχιακού δρόμου Αργοστολίου – Πόρου
2) Μία οριζόντια ιδιοκτησία του Ισογείου Β στάθμης που αποτελείται
από κατάστημα με την ένδειξη Ι-2β έχει επιφάνεια 165,075 μ.τ. σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εντός ορίων Τραυλιάτων της τ.κ. Περατάτων της Δ.Ε. Λειβαθούς του Δήμου Κεφαλονιάς επί του επαρχιακού δρόμου Αργοστολίου Πόρου.
Οφειλέτης : ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΚΑΟΥΚΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 379.000,00 – 93.000,00 ευρώ αντιστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΜΩ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019

*ΞΑΝΘΗ: Ενα αγροτεμάχιο 5.000 τμ, με αρ. τεμαχίου 886ι, Και ενα αγροτεμάχιο 4.000 τμ, με αρ. τεμαχίου 886λ, βρίσκονται στην αγροτική περιοχή του αγροκτήματος Ερείκης [Πετροχωρίου] του Ν. Ξάνθης και στο 5ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Ξάνθης – Καβάλας, τα οποία είναι όμορα και αποτελούν ένα συνεχόμενο – ενιαίο αγροτεμάχιο 9.000 τμ (μετά από φυσική συνένωση).
Οφειλέτης:AL-VEK ΗΛΙΑΔΗΣ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς :1.530.000 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Παναγιώτας Αθ. Χατζοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ:Ενα οικόπεδο στο υπ’ αριθμό 34 Οικοδομικό Τετράγωνο της Δημοτικής Κοινότητας Περαίας,επί της συμβολής των οδών Πλάτωνος και Θερμαϊκού, εμβαδού 644 τ.μ.. Στο οικόπεδο υφίσταται τριώροφο κτίριο, το οποίο αποτελείται από ισόγειο κατάστημα εμβαδού 160,75 τ.μ., εργαστήριο πρώτου ορόφου εμβαδού 74,60 τ.μ., γραφείο-στούντιο δεύτερου ορόφου εμβαδού 91,60 τ.μ. και υπόγειο εμβαδού 186,35 τ.μ. ημιυπαίθριοι χώροι στο ισόγειο και πρώτο όροφο εμβαδού 24,37 τ.μ..
Οφειλέτης:ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς :560.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Νικόλαος Νικολάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 Σεπτεμβρίου 2019 και από ώρα 14.00 έως 18.00
*ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ: Η πλήρης κυριότητα ενός οικοπέδου συμπεριλαμβανομένων δυο διωρόφων κατοικιών (μαιζονέτες) με υπόγειο, υπόγειο (αποθήκη) εμβαδού 83,16τ.μ., ισόγειο εμβαδού 75,45τ.μ. και πρώτος όροφος 90,86 τ.μ. σε κάθε κατοικία δηλαδή συνολική επιφάνεια κάθε κατοικίας 166,31 τ.μ. και συνολική δόμηση και των δύο κατοικιών 332,62 τ.μ. Το οικόπεδο βρίσκεται στη θέση «ΚΑΣΤΡΑΚΙ», της Κοινότητας Αγιος Νικόλαος και είναι σε έκταση 697,86 τ.μ.
Οφειλέτης:Ευαγγελία Τζανετέα
Τιμή πρώτης προσφοράς :476.200,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Ελένη Τσοντάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες από 10,00 π.μ. έως 14,00 μ.μ.
*ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ:Ενα αγροτεμάχιο, πρώην άμπελος, στη θέση Θόλος ή Βραχειές, ονόματι πλατειά, 7106 τ.μ.
Οφειλέτης:ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΡΓΥΡΩ
Τιμή πρώτης προσφοράς :150.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Στυλιανής Δημητρέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 έως 14:00.
*ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ: Ενα αγροτεμάχιο το υπ΄ αριθμ. 849, έκτασης 13.376 τ.μ.,που βρίσκεται στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος Χέρσου, με το επ΄αυτού βιοτεχνικό κτίριο συνολικού εμβαδού 1050 τ.μ. Αποτελείται από α) υπόγειο χώρο, εμβαδού 150 τ.μ., β) ισόγειο χώρο εμβαδού 750 τ.μ., αποτελούμενο από ισόγειο χώρο γραφείου, εμβαδού 150 τ.μ. και ισόγεια αποθήκη εμβαδού 600 τ.μ. και γ) πρώτο όροφο πάνω από το ισόγειο εμβαδού 150 τ.μ. 157,50 τ.μ.
Οφειλέτης:ΓΚΟΥΡΝΤΖΙΔΟΥ ΕΛΣΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς :280.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Θεμιστοκλής Μανασής
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
*ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ: Ενα (1) αυτοτελές και διηρημένο τμήμα αγρού εμβαδού 5.625,00 τ.μ. κείμενο στον Δήμο Δέλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης επί της οδού Σταδίου, αριθμός 3. Εντός του ως άνω τμήματος αγρού έχει ανεγερθεί βιομηχανικό κτίριο το οποίο αποτελείται από διώροφο κτίριο γραφείων.
Οφειλέτης:«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΤΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» με το δ.τ. «WILCO» (ΒΙΛΚΟ)
Τιμή πρώτης προσφοράς :1.350.000 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Σεπτεμβρίου 2019 ώρα 10:00 έως 14:00
*ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ :Μία (1) κατοικία – μεζονέτα 360,68 τ.μ.,το οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΣΤΑΜΑΤΑ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», επί των οδών Αργυρουπόλεως και Ροδοπόλεως, στο υπ’ αριθμ, τριάντα ένα (31) οικοδομικό τετράγωνο, έκτασης όλου του οικοπέδου 1.978,50τ.μ. Η κατοικία η οποία ανεγέρθηκε στο ως άνω οικόπεδο (κάθετη ιδιοκτησία) αποτελείται από: υπόγειο, ισόγειο και πρώτο (Α΄) πάνω από το ισόγειο όροφο, έχει συνολική επιφάνεια 260,21τ.μ., αναλυτικά: 1) Το υπόγειο αποτελείται από ένα (1) χώρο κύριας χρήσης, δύο (2) αποθήκες και δύο (2) γκαράζ έχει επιφάνεια συμπεριλαμβανομένων και των γκαράζ 105,45)τ.μ., 2) Το ισόγειο αποτελείται από χώρο υποδοχής, τραπεζαρία, κουζίνα, αποθήκη, W.C., κλίμακα και τρεις (3) βεράντες, έχει επιφάνεια 77,04τ.μ., 3) Ο πρώτος (Α΄) όροφος αποτελείται από τρεις (3) κοιτώνες, χώλλ, δύο (2) λουτρά, αποθήκη, κλιμακοστάσιο και δύο (2) βεράντες.
Οφειλέτης:Ντορότα – Εύα Τυπροβίτς– Αστρακά
Τιμή πρώτης προσφοράς :1) 101.970,00 ευρώ, 2) 106.392,00 ευρώ, 3) 107.331,00. Συνολικό ποσό για όλη τη μαιζονέτα 315.693,00 ευρώ.
Συμβολαιογράφος :Δήμητρα Ν. Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Σεπτεμβρίου 2019, και από ώρα 10ης πρωινής μέχρι 2ης απογευματινής
*ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ :Ενα (1) οικόπεδο στη θέση ΣΠΑΤΑ και επί της οδού Κρήτης 3, έχει έκταση 2.129,50 τ.μ. Επί του οικοπέδου υπάρχει μια διώροφη οικοδομή, με υπόγειο και πισίνα δύο διαμερισμάτων, αποτελούμενη από : 1) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 : το οποίο βρίσκεται στον ισόγειο όροφο του κτιρίου και αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο (studio) συνολικού εμβαδού 29,84 τ.μ. χωρίς W.C., 2) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 : το οποίο αναπτύσσεται σε τρεις (3) ορόφους και περιλαμβάνει : α) Υπόγειο συνολικού εμβαδού 190,90 τ.μ., το οποίο αποτελείται από δύο (2) αποθήκες, πλυσταριό,
μηχανοστάσιο πισίνας, δεξαμενή καυσίμων, λεβητοστάσιο, εσωτερικό κλιμακοστάσιο και κενό χώρο, β) Ισόγειο συνολικού εμβαδού 101,77τ.μ., αποτελούμενο από είσοδο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, W.C. και εσωτερικό κλιμακοστάσιο, γ) Πρώτος (Α΄) όροφος συνολικού εμβαδού 68,31τ.μ., ο οποίος αποτελείται από δύο (2) κοιτώνες, λουτρό, καθιστικό, εσωτερικό κλιμακοστάσιο, ημιϋπαίθριο χώρο, δ) Δώμα συνολικού εμβαδού 38,44τ.μ., διώροφο κενό εμβαδού 42,24τ.μ. 1) Υπόγειο : υπάρχει αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από βοηθητική σε κύρια κατοικία, εμβαδού 99,54τ.μ. Εχει πραγματοποιηθεί αυθαίρετη επέκταση της κάλυψης 29,70τ.μ. Τα υπόλοιπα τετραγωνικά μέτρα 91,36τ.μ. παραμένουν ως βοηθητική χρήση, αλλά έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στις εσωτερικές διαρρυθμίσεις, το οποίο αποτελείται από λεβητοστάσιο, αποθήκη, δεξαμενή καυσίμων, γκαράζ, λουτρό, γραφείο, κοιτώνα, κουζίνα, W.C. και εσωτερικό κλιμακοστάσιο.
2) Ισόγειο : Εχει πραγματοποιηθεί διαφορετική διαρρύθμιση. Δεν πρόκειται για δύο διαμερίσματα αλλά για έναν χώρο λειτουργικά ενωμένο και με τους άλλους δύο ορόφους. Αποτελείται από σαλονοτραπεζαρία, καθιστικό, κουζίνα και εσωτερικό κλιμακοστάσιο. Ο ημιϋπαίθριος χώρος του ισογείου έχει κλείσει και μετατραπεί σε χώρο κύριας χρήσης, ο οποίος έχει εμβαδόν 9,36τ.μ. Τέλος ο χώρος των δύο (2) θέσεων στάθμευσης, συνολικού εμβαδού 45,63τ.μ., έχει ενσωματωθεί με τον ενιαίο χώρο και έχει μετατραπεί σε κουζίνα και καθιστικό. Ο νέος χώρος του ισογείου έχει εμβαδόν 186,60 τ.μ. 3) Πρώτος (Α΄) όροφος: Εχει κλείσει ο ημιϋπαίθριος χώρος – δώμα – στεγασμένη βεράντα, συνολικού εμβαδού 38,44τ.μ και έχει μετατραπεί σε χώρο κύριας χρήσης και συγκεκριμένα σε δωμάτιο .Η ασκεπή βεράντα συνολικού εμβαδού 26,52τ.μ. έχει κλείσει και έχει μετατραπεί σε χώρο κύριας χρήσης. Το τμήμα του κενού του σαλονιού στο επίπεδο του πρώτου (Α΄) ορόφου με εμβαδόν 42,24τ.μ. έχει κλείσει και έχει μετατραπεί σε χώρο κύριας χρήσης και έχει συμπεριληφθεί στα δωμάτια του πρώτου (Α΄) ορόφου και αποτελείται από τέσσερις (4) κοιτώνες, ένα λουτρό, δύο W.C., ένα πλυσταριό και εσωτερικό κλιμακοστάσιο.
Οφειλέτης:Τσατσάνης Δημήτριος
Τιμή πρώτης προσφοράς :573.103,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Δήμητρα Ν. Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Σεπτεμβρίου 2019 και από ώρα 10ης πρωινής μέχρι 2ης απογευματινής.
*ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ: Ενα οικόπεδο 467 τ.μ., με αριθμό οικοπέδου 631 κείμενο στην Ορεστιάδα, στο 269 Ο.Τ. και επι της συμβολής των οδών Καλλιπόλεως & Κανάρη. Εντός του οικοπέδου υπάρχει μία μονώροφη κατοικία που αποτελείται: α) από ισόγειο εμβαδού 186,23 τ.μ. η οποία αποτελείται από 4 υπνοδωμάτια, δύο λουτρά, χώρο πλυντηρίου, αποθήκη, κουζίνα, χωλ και σαλόνι, και β) το υπόγειο έκτασης 186,23 τ.μ..Το ακίνητο δείχνει καλής ποιότητας κατασκευή.
Οφειλέτης:ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :262.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Μαρία Φωτίου Καλυβιώτου – Ζησούδη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες 10:00’π.μ.-14:00’ μ.μ..
*ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: Ενα αγροτεμάχιο με ελαιόδενδρα εμβαδού 8.000 τετραγωνικών μέτρων στην θέση ΣΠΗΛΟΥΛΑ.
Οφειλέτης: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :21.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Ειρήνη Ανθη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00μ.μ έως 18:00μ.μ
*ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ: Ενα αγροτεμάχιο στη θέση «Ντούζ Μπουρούν» της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, εκτάσεως 14.300τ.μ. Στο παραπάνω αγροτεμάχιο έχει ανεγερθεί μονάδα παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και αποτελεί μέρος της ευρύτερης μονάδας γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑ ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΣΙΜΩΝΗ Α.Ε», η οποία είναι ανεπτυγμένη σε ένα διώροφο μεταλλικό κτίριο, το οποίο αποτελείται από ισόγειο όροφο εμβαδού 2.176τ.μ. όπου υπάρχουν χώροι παραγωγής διαφόρων τύπων γαλακτοκομικών προϊόντων, ψυγεία, το εμφυλωτήριο καθώς και αποθηκευτικοί χώροι και χώροι προσωπικού και πρώτο (α’) όροφο εμβαδού 792τ.μ. όπου υπάρχουν τα γραφεία της επιχείρησης. Ο ισόγειος όροφος
είναι συνολικού εμβαδού 2.913,67τ.μ. και αποτελείται από τον κύριο χώρο παραγωγής εμβαδού 2.618,51τ.μ. από χώρους γραφείου εμβαδού 226,16τ.μ. καθώς και από βοηθητικούς χώρους συνολικού εμβαδού 69,00τ.μ. οι οποίοι περιλαμβάνουν το φυλάκιο, τον χώρο της γεννήτριας και τον χώρο των πυροσβεστικών ειδών. Ο πρώτος όροφος είναι συνολικού εμβαδού 333,10τ.μ. ο οποίος αποτελείται από χώρους γραφείων. Στον ισόγειο όροφο έχει κατασκευαστεί ένας χώρος φόρτωσης εμβαδού 150,00τ.μ. Η εκτιμώμενη μονάδα έχει αναγερθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 195/18-05-2007 οικοδομική άδεια της Πολεοδομίας Πολυγύρου καθώς και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 15/4891/06-10-2008 αναθεώρηση της παραπάνω οικοδομικής άδειας, ως μονάδα: 1) Εμφιάλωσης φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος. 2) Παραγωγής και συσκευασίας γιαούρτης και επιδορπίων. 3) Παραγωγής και συσκευασίας ζυμωμένων προϊόντων. 4) Παρασκευής και συσκευασίας τυροκομικών προϊόντων. 5) Εμφιάλωσης χυμών, λαδιού κ.λ.π.
Οφειλέτης:ΦΑΡΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΙΜΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς :921.341,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00πμ με 14.00μμ.
*ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ: Ενα (1) ΟΙΚΟΠΕΔΟ κείμενο στη θέση «Πετρατέικα» της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εντός της βιομηχανικής περιοχής (ΒΙ.ΠΕ) Αργοστολίου Κεφαλληνίας (Τμήμα Α’), στο Βιομηχανικό Οικοδομικό Τετράγωνο δύο (2) στην οδό δύο (2) και με αριθμό οικοπέδου είκοσι τρία (23), εμβαδού πεντακόσια είκοσι πέντε τετραγωνικά μέτρα (525 τ.μ.). Εντός αυτού έχει ανεγερθεί ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ αποτελούμενο από ΥΠΟΓΕΙΟ εμβαδού εκατόν πενήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (154 τ.μ.) , ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟ εμβαδού εκατό πενήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (154 τ.μ.) , ΠΡΩΤΟ (Α’) ΟΡΟΦΟ εμβαδού εκατό πενήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (154 τ.μ.) και ΔΕΥΤΕΡΟ (Β’) ΟΡΟΦΟ εμβαδού εκατό πενήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (154 τ.μ.).Το υπόγειο του κτιρίου, είναι ξεμπαζωμένο από τις τρεις πλευρές του και υπάρχει σ’ αυτό πρόσβαση για οχήματα μέσω κεκλιμένης ράμπας στη βορειοδυτική πλευρά του κτιρίου και αποτελεί ουσιαστικά χώρο κύριας χρήσης. Το ισόγειο και ο Α΄ όροφος φαίνονται αποπερατωμένοι ενώ ο Β’ όροφος είναι ημιτελής.
Οφειλέτης:ΣΠ.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΣ – Γ. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Ο.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς :393.000 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Στάμω Ευαγγέλου Τσιλιμιδού
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες 10:00 π.μ. έως 14:00μ.μ.
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ:Ενα (1) τεμάχιο αγρού με αριθμό τεμαχίου 1022, εκτάσεως 4.000,00 μ.τ. το οποίο προέρχεται από ένα γεωργικό κλήρο εκτάσεως 5.000,00μ.τ.,που βρίσκεται στην θέση «Παλιομαχαλά». Στο παραπάνω αγροτεμάχιο έχει κτισθεί ένας βιοτεχνικός χώρος επίπλων ο οποίος αποτελείται από: 1) έναν ισόγειο χώρο παραγωγής, βαφής, συσκευασίας, χώρο μονταρίσματος και χώρο έκθεσης και τραπεζαρίας εμβαδού 775,80 τμ. εντός του οποίου υφίσταται πατάρι μόνιμης αλλά αυθαίρετης κατασκευής εμβαδού 91,80 τ.μ. από σιδηροκατασκευή το οποίο είναι εκθεσιακός χώρος και χώρος γραφείων, 2) από υπόγειο εμβαδού 310,10 τ.μ.,3) από βοηθητικό χώρο εμβαδού 199,50 τ.μ. από μεταλλικό σκελετό και επικάλυψη λαμαρίνας, αυθαίρετης κατασκευής, 4) από επέκταση του κτιρίου σε δύο επίπεδα εμβαδού του κάθε επιπέδου περίπου 435 τ.μ. και στεγασμένο χώρο φορτοεκφόρτωσης εμβαδού κάθε επιπέδου 100 τ.μ. περίπου, κατασκευασμένη με ξύλινο σκελετό, με πλαγιοκάλυψη εν μέρει με τουβλοδομή και εν μέρει με λαμαρίνα και επικάλυψη με λαμαρίνα, η οποία επέκταση του κτιρίου είναι συνολικής επιφανείας 1.070 τ.μ. περίπου, αυθαίρετης κατασκευής.
Οφειλέτης:ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς :400.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00πμ με 14.00μμ
*ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: 1) Ενα διαμέρισμα του υπογείου ορόφου το οποίο αποτελείται από καθιστικό, κουζίνα, λουτρό, δύο (2) αποθήκες, ένα (1) χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου 15τ.μ., ένα (1) ημιυπαίθριο χώρο 14,10μ. και μία (1) δεξαμενή νερού 10,46τ.μ., έχει συνολική έκταση 76,18τ.μ., 2) Ενα διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, το οποίο αποτελείται από καθιστικό, κουζίνα, δύο (2) υπνοδωμάτια, ένα (1) W.C. και διάδρομο, έχει συνολική επιφάνεια 72,50τ.μ., 3)Ενα διαμέρισμα του πρώτου Α’ πάνω από το ισόγειο ορόφου,το οποίο αποτελείται από σαλόνι,τραπεζαρία, κουζίνα, δύο (2) υπνοδωμάτια, W.C. και ένα ημιυπαίθριο χώρο προς την δυτική πλευρά του οικοπέδου, έχει επιφάνεια 65,68τ.μ. Οι προπεριγραφόμενες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε διώροφη οικοδομή εντος οικοπέδου έκτασης 1.017,76τ.μ., στην θέση «ΜΕΤΟΧΙ ή ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ».
Οφειλέτης:ΖΑΚΛΙΝ ΚΙΜΜΕΛ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1) 112.000,00 ευρώ, 2) 174.000,00 ευρώ, 3)157.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Αγγελική Γκιώνη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 Σεπτεμβρίου 2019 και από τις 14:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.
*ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Οι παρακάτω οριζόντιες ιδιοκτησίες, της πολυκατοικίας που είναι κτισμένη επί οικοπέδου έκτασης μ.τ (302,00) κειμένου στο Δήμο Πειραιώς επί της οδού Αλιπέδου, εφ’ ης φέρει τους αρ. 18α, 18β, 18γ, ήτοι:
Α) ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
1) «ΑΠΟΘΗΚΗ 1», η οποία έχει εμβαδόν μ.τ (54,89). Τιμή α προσφοράς (4.121,87) ευρώ,
2) «ΑΠΟΘΗΚΗ 3» η οποία έχει εμβαδόν μ.τ (33,99). Τιμή α προσφοράς (2.552,41) ευρώ
3)«ΑΠΟΘΗΚΗ 4», η οποία έχει εμβαδόν μ.τ (30,50). Τιμή α προσφοράς (2.290,34) ευρώ.
Β) ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
4) (Κ-1) κατάστημα το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (44,91). Τιμή α προσφοράς (26.426,24) ευρώ.
5) (Κ-4) κατάστημα το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (55,84).Τιμή α προσφοράς (32.857,74)ευρώ.
Γ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ Β ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑ ΟΡΟΦΟΥ
6) (Β.1) γραφείο το οποίο έχει επιφάνεια μ.τ (40,86). Τιμή α προσφοράς (15.341.56) ευρώ.
7) (Β.2) το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ. (36,078). Τιμή α προσφορας (13.543,07) ευρώ.
8) (Β.3) γραφείο, το οποίο έχει επιφάνεια μ.τ (43,13). Τιμή α προσφοράς (16.193,88) ευρώ,
9) (Β.4) γραφείο το οποίο επιφάνεια μ.τ (26,06). Τιμή α προσφοράς (9.784,66) ευρώ.
10) (Β.5) γραφείο, το οποίο έχει επιφάνεια μ.τ (16,32) . Τιμή α προσφοράς (6.127,61) ευρώ.
11) (Β.6) γραφείο, το οποίο έχει επιφάνεια μ.τ (25,65). Τιμή α προσφοράς (9630,72) ευρώ.
Δ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ Δ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑ ΟΡΟΦΟΥ
12) (Δ.1) γραφείο, το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (40,86). Τιμή α προσφοράς (16.108,64) ευρώ.
13) (Δ.2) γραφείο το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (36,07 ). Τιμή α προσφοράς (14.220,23) ευρώ.
14) (Δ.3) γραφείο το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (43,13). Τιμή α προσφοράς (17.003,56) ευρώ
15) (Δ.4) γραφείο το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (26,06). Τιμή α προσφοράς (10.273,89) ευρώ
16) (Δ.5)γραφείο το οποίο έχει επιφάνεια μ.τ (16,32). Τιμή α προσφοράς (6.073,99) ευρώ
17) (Δ.6) γραφείο το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (25,65). Τιμή α προσφοράς (10.112,25) ευρώ.
Ε) 18) (ΣΤ.5) γραφείο του ΣΤ πάνω από το μεσοπάτωμα ορόφου, το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (16,32). Τιμή α προσφοράς(6.585,27) ευρώ.
Στ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ Ζ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑ ΟΡΟΦΟΥ
19) (Ζ.1) γραφείο το οποίο έχει επιφάνεια μ.τ (31,49). Τιμή α προσφοράς (13.098,16) ευρώ
20) (Ζ.2) γραφείο το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (26,82). Τιμή α προσφοράς (11.155,69) ευρώ
21) Το (Ζ.3) γραφείο το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (33,13). Τιμή α προσφοράς (13.780.31) ευρώ
22) (Ζ.4) γραφείο το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (26,06). Τιμή α προσφοράς (10.839,56) ευρώ
23) (Ζ.5) γραφείο το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (16,32). Τιμή α προσφοράς (6788,25) ευρώ
24) (Ζ.6) γραφείο το οποίο έχει επιφάνεια μ.τ (25,65). Τιμή α προσφοράς (10.669,03) ευρώ
25) Τα (420/1000) εξ’ αδιαιρέτου επί του δικαιώματος προσθήκης νέων ορόφων (δικαίωμα υψούν) το οποίο έχει συνολική αναλογία συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου (10/1000). Τιμή α προσφοράς (1.926,91) ευρώ.
Οφειλέτης:«ΔΗΜ. Θ. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Συμβολαιογράφος :Αικατερίνη Οικονομου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 Σεπτεμβρίου 2019 και από ώρα (10.00 έως 14.00)

* ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ : 1) Μία αίθουσα γραφείων με στοιχεία (Β-1) του δευτέρου (Β΄) ορόφου επιφάνειας 114 τ.μ. 2) Μία αίθουσα γραφείων με στοιχεία (Β-2) του δευτέρου (Β΄) ορόφου επιφάνειας 125 τ.μ. Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε πολυκατοικία στο Δήμο Καλλιθέας επί των οδών Αγνώστου Στρατιώτη και Δοϊράνης.
Οφειλέτης : ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΟΡΦΙΑΤΗ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Β.Ε.Ε.)
Τιμή πρώτης προσφοράς : 96.600,00 – 105.900,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 Σεπτεμβρίου 2019
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ : Ενας (1) αγρός στο Δήμο Ασπροπύργου στην θέση «Μαγούλα» επί αγροτικού δρόμου εκτάσεως 15 στρέμματα άρτιο και οικοδομήσιμο.
Οφειλέτης : ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 295.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΔΡΗ ΔΡΑΚΟΥΔΗ-ΔΗΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ : Μια χωριστή αυτοτελή ανεξάρτητη ιδιοκτησία, τμήμα οικοπέδου στην Κωμόπολη Ερυθρών του πρώην Δήμου Ερυθρών και ήδη Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας στην τοποθεσία ΣΠΑΝΟ εκτάσεως 490,79 τ.μ.
Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο η οποία αποτελείται από : α) Υπόγειο επιφάνειας 147,21 τ.μ. β)Ισόγειο επιφάνειας 105,42 τ.μ. γ)Τμήμα Α΄ορόφου επιφάνειας 69,57 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 205.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΜΑΤΩ ΧΑΛΕΠΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Το υπό στοιχεία (Ε-2) διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου με αποκλειστική χρήση της υπό τα στοιχεία «3η Θέση Στάθμευσης» θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου του Δήμου Αθηναίων στη συνοικία «Μετς» επί της οδού Κ. Νέρη 4-6 επιφάνειας 109,78 τ.μ. Στο διαμέρισμα ανήκει κατά αποκλειστική χρήση η υπό στοιχεία «3η Θέση Στάθμευσης» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου.
Οφειλέτης : ΕΥΑΓΓΕΛΗ Συζ. ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 251.177,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ : Ενα αγροτεμάχιο εκτάσεως 1.772,80 τμ στη θέση «Κοκκινόρι» Τ.Κ. Βυρού Δημοτικής ενότητας Αχιλλείων του Δήμου Κέρκυρας με πρόσωπο επί της επαρχιακής οδού Νο 3 (Βρυώνη – Αγίου Νικολάου) επικλινές. Εντός του οποίου έχουν κατασκευαστεί δύο τριώροφες οικοδομές (ΚΤΙΡΙΟ Α και Β) και μια ημιτελής τριώροφη οικοδομή (ΚΤΙΡΙΟ Γ).
ΚΤΙΡΙΟ Α: ΥΠΟΓΕΙΟ – ΙΣΟΓΕΙΟ (Λόγω επικλινούς εδάφους) εμβαδού 152 τ.μ. περίπου.
ΙΣΟΓΕΙΟ – Α’ ΟΡΟΦΟΣ (Λόγω επικλινούς εδάφους) εμβαδού 136 τ.μ. περίπου
Α’ ΟΡΟΦΟΣ – Β’ ΟΡΟΦΟΣ (Λόγω επικλινούς εδάφους) εμβαδού 136 τ.μ.
ΚΤΙΡΙΟ Β: ΥΠΟΓΕΙΟ – ΙΣΟΓΕΙΟ (Λόγω επικλινούς εδάφους) εμβαδού 63 τ.μ. με στεγασμένο εξώστη εμβαδού 25,00 τ.μ.
ΙΣΟΓΕΙΟ – Α’ ΟΡΟΦΟΣ (Λόγω επικλινούς εδάφους) εμβαδού 63 τ.μ.
Α’ ΟΡΟΦΟΣ – Β’ ΟΡΟΦΟΣ (Λόγω επικλινούς εδάφους) εμβαδού 63 τ.μ.
ΚΤΙΡΙΟ Γ: ΥΠΟΓΕΙΟ – ΙΣΟΓΕΙΟ (Λόγω επικλινούς εδάφους) εμβαδού 106 τ.μ.
ΙΣΟΓΕΙΟ – Α’ ΟΡΟΦΟΣ (Λόγω επικλινούς εδάφους) εμβαδού περίπου 54 τ.μ.,
Α’ ΟΡΟΦΟΣ – Β’ ΟΡΟΦΟΣ (Λόγω επικλινούς εδάφους) εμβαδού 54 τ.μ.
Οφειλέτης : ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 360.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ : Ενας αγρός έκτασης συνολικής 14.687 τ.μ. στην κτηματική περιοχή του αγροκτήματος Τριποτάμου Ημαθίας στη θέση «ΧΕΡΣΟΛΙΒΑΔΟ» Γ’ Κατηγορίας.
Εντός του γηπέδου εχει ανεγερθεί επαγγελματικό κτίριο με χρήση πολυχώρου Bowling.
Σήμερα το ακίνητο αποτελείται από : Στάθμη ισογείου επιφάνειας 1.395,29 τ.μ.
Στάθμη παταριού : συνολικής κάλυψης 291,54 τ.μ.
Περιβάλλων διαμορφωμένος χώρος εμβαδού περίπου 2.500,00 τ.μ.
Οφειλέτες : ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΤΑΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 655.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1) Το υπό στοιχεία (ΙΚ-1) κατάστημα του Β’ ισογείου ορόφου επιφάνειας 256,83 τ.μ με αποκλειστική χρήση του ακαλύπτου χώρου του δώματος επιφάνιας 392,00τ. 2) το υπό στοιχεία (ΙΚ-2) συνεργείο αυτοκινήτων του Β’ ισογείου ορόφου επιφάνειας 211,63 τ.μ. και 3) ο υπό στοιχεία (Γ-1) επαγγελματικός χώρος του τρίτου (Γ’) ορόφου επιφάνειας 347,53 τ.μ. στο Δήμο Αθηναίων στη θέση «Κολοκυνθού» και επί των οδών Βίωνος, Βελερεφόντου και Κηφισού 68.
Οφειλέτης : ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΟΡΦΙΑΤΗ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Β.Ε.Ε.)
Τιμή πρώτης προσφοράς : 416.100,00 – 241.300,00 – 279.700,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019

Πλατεία Αττικής, Αθήνα, Αττική: Πώληση Διαμέρισμα 2ου ορόφου
Περιγραφή : Διαμέρισμα 2ου ορόφου σε 4ώροφη πολυκατοικία , Αλκαμένους και Προύσσης 11 Πλατεία Αττικής.
Τετραγωνικά Μέτρα Κτισμάτων: 52,00
Χρόνος Έναρξης: 04/07/2019 14:00:00
Χρόνος Λήξης: 05/09/2019 14:00:00
Τιμή Εκκίνησης: € 35.000
Φορέας: ΕΤΑΔ
Πληροφορίες: Tηλέφωνα 210 333 9711, info@e-publicrealestate.gr

Κολωνάκι, Αθήνα, Αττική: Πώληση Διαμέρισμα 3ου ορόφου
Περιγραφή : Διαμέρισμα τρίτου ορόφου 2 υπνοδωματίων, με θέα στο λόφο του Λυκαβηττού. Σε καλή κατάσταση.
Τετραγωνικά Μέτρα Κτισμάτων: 68,00
Χρόνος Έναρξης: 04/07/2019 14:00:00
Χρόνος Λήξης: 05/09/2019 14:00:00
Τιμή Εκκίνησης: € 207.000
Φορέας: ΕΤΑΔ
Πληροφορίες: Tηλέφωνα 210 333 9711, info@e-publicrealestate.gr

Καλλιθέα Αττικής:Πώληση Διαμέρισμα 3ου ορόφου
Περιγραφή : Διαμέρισμα 3ου ορόφου 6οροφης πολυκατοικίας με 2 υ/δ, κεντρική θέρμανση και πόρτα ασφαλείας.
Τετραγωνικά Μέτρα Κτισμάτων: 68,00
Χρόνος Έναρξης: 04/07/2019 14:00:00
Χρόνος Λήξης: 05/09/2019 14:00:00
Τιμή Εκκίνησης: € 81.000
Φορέας: ΕΤΑΔ
Πληροφορίες: Tηλέφωνα 210 333 9711, info@e-publicrealestate.gr

Θεσσαλονίκη: Διαμέρισμα 4ου ορόφου
Περιγραφή : Διαμέρισμα 4ου ορόφου σε πολυώροφη πολυκατοικία, μέτριας κατάστασης, 25ης Μαρτίου 29.
Τετραγωνικά Μέτρα Κτισμάτων: 83,00
Χρόνος Έναρξης: 04/07/2019 14:00:00
Χρόνος Λήξης: 05/09/2019 14:00:00
Τιμή Εκκίνησης: € 70.000
Φορέας: ΕΤΑΔ
Πληροφορίες: Tηλέφωνα 210 333 9711, info@e-publicrealestate.gr

* ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ : Ενα Οικόπεδο στην Τοπική Κοινότητα Τσεπέλοβου της Δημοτικής Ενότητας Τύμφης του Δήμου Ζαγορίου συνολικής έκτασης 2.358,68τ.μ.
Επί του οικοπέδου υπάρχει κτισμένο διώροφο με υπόγειο και στέγη Ξενοδοχείο Γ΄ Τάξης δυναμικότητας 31 δωματίων και 60 κλινών συνολικού εμβαδού 1.639τ.μ.
Οφειλέτης : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Η ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.330.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ : Αγροτεμάχιου με κτίσματα εντός βιομηχανικού κτιρίου στην θέση «ΛΑΚΚΑ ΣΤΑΜΟΥ» ή «ΧΑΒΩΣΙ» επί ανώνυμης οδού της πρώην Κοινότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 4.570,00 μ.τ.
Εντός του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί βιομηχανικό κτιριακό συγκρότημα : -ΚΤΙΡΙΟ 1: Πρόκειται για ισόγειο κτίριο με νόμιμες και αυθαίρετες κατασκευές επιφάνειας περίπου 1.064,40 μ.τ.
-ΚΤΙΡΙΟ 2: Στάθμη ισογείου συνολικής επιφάνειας 1.174,41 μ.τ.
Στάθμη Α’ ορόφου επιφανειας 334,40 μ.τ.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 705.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ : Αγρός με κτίσματα στη θέση «ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ασπροπύργου άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 13.580,61 μ.τ. εκτός σχεδίου πόλης Ασπροπύργου επί των οδών Ηροδότου και Μεγαρίδος.
Επί του οικοπέδου υπάρχουν παλαιά ισόγεια κτίσματα συνολικής επιφάνειας 1.168,35 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΥΙΟΙ ΠΑΛΑΙΑ ΣΙΔΕΡΑ (ΣΚΡΑΠ) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.140.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Το υπό το στοιχείο (α) οικόπεδο με κτίσμα έκτασης του οικοπέδου 211,73 τ.μ. εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς στη θέση «Πλάκα» στο με αρ. 26 ΟΤ που περικλείεται από τις οδούς Αλωνίων -Κυριαζή- Αγίου Τρύφωνος και Ομήρου και επί των οδών Αλωνίων 4.
Μέσα στο οικόπεδο υπάρχει διώροφη οικοδομή με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 264,14 τ.μ.
Οφειλέτης : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.000.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Η πλήρης κυριότητα οικοπέδου με οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο επιφάνειας 5,60τ.μ., από ισόγειο επιφάνειας132,44τ.μ., από (Α΄) όροφο επιφάνειας 132,44τ.μ. και από δώμα επιφάνειας 30,50τ.μ. στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων στη θέση «Αγά Βρύση» επί της δημοτικής οδού Ρεμούνδου 15.
Οφειλέτης : ZAMAR (ΖΑΜΑΡ) ALAADIN (ΑΛΑΑ ΝΤΙΝ)
Τιμή πρώτης προσφοράς : 135.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ : Η πλήρης κυριότητα μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμέρισματος με στοιχεία (Β-1) του (Β΄) ορόφου επιφάνειας 107,00τ.μ. στην ειδική θέση «Αγία Βαρβάρα Χαλανδρίου» ή «Ψυχικού» επί της οδού Ζαν Μορεάς 74.
Οφειλέτης : ΚΑΛΛΙΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 123.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: 1) Μια οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα με στοιχεία (Α-4) του (Α’) ορόφου επιφάνειας (90,00)τ.μ.,
2) Μια οριζόντια ιδιοκτησία αποθήκη με στοιχεία (Υ-5) του υπογείου επιφάνειας (10,80)τ.μ
3) Μια οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου (Parking) με στοιχεία (Ρ-4) του υπογείου επιφάνειας (10,125)τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικοδομή στα Μελίσσια επί της οδού Σάμου και πεζόδρομου.
Οφειλέτες : ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΑΒΑΛΑ ΦΑΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 178.601,00 – 3.780,00 – 5.063,00 ευρώ αντιστοίχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ : Ελαιοτεμάχιο εκτάσεως (19.389,38)τ.μ. με (200) περίπου ελαιόδεντρα στην ειδική θέση «Ξυλοκέριζα» ή «Μιστρέτσι» της γενικής τοποθεσίας «Καραπολίτι» του Δήμου Πόρου εκτός σχεδίου με μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση και κάλυψη (400,00)τ.μ. Επί του ελαιοτεμαχίου έχει ανεγερθεί μία διώροφη οικία ισογείου και Α’ ορόφου επιφανείας (254,48)τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 435.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας αγροτεμαχίου επιφάνειας 4.002,07τ.μ. εκτός του οικισμού στη θέση «Κουτσόσπυρος» στη Δημοτική Κοινότητα Κουνουπιδιανών της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων.
Στο αγροτεμάχιο υπάρχει ισόγεια ημιτελής κατοικία η οποία αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας 199,99 τ.μ. και υπόγειο επιφάνειας 199,99 τ.μ.
Οφειλέτης : ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 405.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ : Tο υπό στοιχεία (Β-1) διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) ορόφου οικοδομής επιφάνειας 202,35τ.μ. σε πολυκατοικία στο Δήμο Αγίας Παρασκευής στη θέση Αγιος Ιωάννης Κυνηγός επί των οδών Αγίου Ιωάννου 58α και Αιόλου 15α.
Οφειλέτης : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΑΤΣΙΝΑΡΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 364.028,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1) Η υπό στοιχεία (ΙΣ1) οριζόντια ιδιοκτησία ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ του ισογείου επιφάνειας (39,80) μ.τ.
2) Η υπό στοιχεία (Α1) οριζόντια ιδιοκτησία ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ του πρώτου (Α΄) ορόφου επιφάνειας 114,40 μ.τ.
3) Η υπό στοιχεία (Α2) οριζόντια ιδιοκτησία ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ του πρώτου (Α΄) ορόφου επιφάνειας 44,60 μ.τ.
4) Η υπό στοιχεία (Α3) οριζόντια ιδιοκτησία ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ του πρώτου (Α΄) ορόφου επιφάνειας 76,05 μ.τ.
5) Η υπό στοιχεία (Α4) οριζόντια ιδιοκτησία ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ του πρώτου ορόφου επιφάνειας 101,80 μ.τ.
6) Η υπό στοιχεία (Β2) οριζόντια ιδιοκτησία ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ του δευτέρου (Β΄) ορόφου επιφάνειας 160,50 μ.τ.,
7) Η υπό στοιχεία (Γ2) οριζόντια ιδιοκτησία ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ του τρίτου (Γ΄) ορόφου επιφάνειας 160,50 μ.τ.,
Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες διαμερίσματα βρίσκονται σε πολυώροφη οικοδομή στην Κτηματική Περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Αθηναίων του Δήμου Αθηναίων στη συνοικία Μακρυγιάννη και επί της διασταυρώσεως των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου 9 και Μακρυγιάννη 1.
Οφειλέτης : MITICA PROPERTIES (ΜΙΤΙΚΑ ΠΡΟΠΕΡΤΙΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 188.000,00 – 687.000,00 – 221.000,00 – 5632.000,00 – 621.000,00 – 1.027.000,00 – 1.220.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 31 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Η οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου στην οποία ανήκουν κατά αποκλειστική χρήση δύο (2) αποθήκες του υπογείου επιφάνειας 5,00 και 4,00 τ.μ. αντίστοιχα της Δημοτικής Ενότητας Αθηναίων του Δήμου Αθηναίων επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 14 επιφάνειας 170,00 μ.τ.
Οφειλέτης : MITICA PROPERTIES (ΜΙΤΙΚΑ ΠΡΟΠΕΡΤΙΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 417.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 31 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ : Ενα ισόγειο κατάστημα σε οικοδομή κτισμένη σε οικόπεδο στην Αλεξανδρούπολη στη θέση «ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ» στην οδό Απολλωνιάδος 12 έχει εμβαδό 75,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 241.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 31 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ : Οικόπεδο στη θέση «Κάμπος» της Δημοτικής Ενότητας Αρχανών του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων το οποίο σχηματίστηκε με τη συνένωση πολλών μικρών οικοπεδαγρών συνολικής αρχικής έκτασης 67.403,95 τ.μ. και μετά την απαλλοτρίωση τμήματος για την κατασκευή του Περιφερειακού δρόμου Ανω Αρχανών επιφάνειας 62.903,00 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχουν κτίσματα.
Οφειλέτης : ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 4.111.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΗΩΤΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ : Μία οικοδομή σε οικόπεδο εκτάσεως 799,50 τ.μ. στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού επί της οδού Χλόης 12. Η Οικοδομή αποτελείται από α) υπόγειο επιφάνειας τ.μ. 430,00 β) ισόγειο επιφάνειας τ.μ. 262,58 και ημιυπαίθριο χώρο 35,38 τ.μ. και γ) Α’ όροφο επιφάνειας τ.μ. 219,59 και ημιυπαίθριο χώρο 44,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 3.300.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ : Αγρός εκτάσεως 10.000 τ.μ άρτιος και οικοδομήσιμος στη θέση «ΒΑΡΤΖΕΛΗ» στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης Ν.Ηλείας επί της Εθνικης Οδού Αρχαίας Ολυμπίας-Πατρών εκτός οικισμού και εκτός σχεδίου εντός του οποίου υπάρχει βιομηχανικό συγκρότημα 5 κτιρίων συνεχόμενων μεταξύ τους συνολικού εμβαδού 2.142 τ.μ περίπου
Οφειλέτης : ΠΑΝΦΡΟΥΤ ΕΛΛΑΣ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 390.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΛΙΟΥ : Η πλήρης κυριότητα οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου εμβαδού 504,005 τ.μ. στη θέση «ΓΙΟΥΡΤΙ» του δημ. Διαμερίσματος Νέου Ροεινού Ναυπλίας Αργολίδας.
Εντός του οικοπέδου υπάρχει διώροφη οικοδομή η οποία αποτελείται από ισόγειο κατάστημα εμβαδού 120 τ.μ. και α΄ όροφο κατοικία εμβαδού 120 τ.μ.
Οφειλέτης : ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 155.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Η υπό στοιχεία (23) οριζόντιος ιδιοκτησία ισόγειο κατάστημα του ισογείου στο εμπορικό κέντρο Κηφισιάς επί των οδών Αργυροπούλου 2, Κολοκοτρώνη και Λεβίδου, της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς επιφάνειας 32,40 τ.μ.
Οφειλέτης : ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 300.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥΝΥΣΟΥ : Ενα οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο στη Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου στο Δήμο Διονύσου Αττικής επί της διασταυρώσεως των οδών Λεύκης και
Κωνσταντινουπόλεως επιφάνειας 1.005,98 τ.μ.
Οφειλέτης : Π. ΑΡΓΥΡΙΟΥ – Γ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ο.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 180.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ : 1. Ενα αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο με δένδρα εκτάσεως 10.300,00 τμ στη θέση «Αγιοι Ανάργυροι» της Δ.Κ. Ερμιόνης Δήμου Ερμιονίδας
2. Ενα αγροτεμάχιο εκτάσεως 7.799,653 τμ με δένδρα με ισόγειο μεταλλικό κτίσμα επιφάνειας 355,00τμ. στη θέση «Μονή Αγίων Αναργύρων ή Ποτόκια» της Δ.Κ. Ερμιόνης Δήμου Ερμιονίδας.
Οφειλέτες : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 204.558,00 – 157.227,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ-ΚΑΛΛΙΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ : Εξαώροφη οικοδομή (ξενοδοχείο) αποτελούμενη από υπόγειο 99,76τ.μ., ισόγειο 209,50τ.μ., Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε΄ορόφους επιφάνειας 209,50τ.μ. ο καθένας, ισόγειο βοηθητικό χώρο 22,65τ.μ καθώς και ακάλυπτο χώρο 139,60τ.μ. . Η οικοδομή βρίσκεται σε οικόπεδο εκτάσεως 371,75 τμ στη θέση ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ της πόλεως Ρόδου επί της οδού Νικ Μανδηλαρά 53.
Οφειλέτης : ΑΜΠΑΣΣΑΝΤΟΡ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.560.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΥΛΛΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : Ενα (1) τμήμα οικοπέδου εκτάσεως 766 τ.μ. το οποίο προέκυψε από τη συνένωση δύο όμορων τμημάτων με τριώροφο κτίριο με υπόγειο και δώμα, με χρήση βιοτεχνίας στον Α’ και Β’ όροφο και κατοικία στον Γ’ όροφο. Το τριώροφο κτίριο αποτελείται από το υπόγειο επιφάνειας 357,14τ.μ.ενώ έχει γίνει επέκταση του υπογείου προς τον ακάλυπτο χώρο κατά 250 τ.μ. περίπου. Πυλωτή συνολικής επιφάνειας 279,96τ.μ. ενώ φαίνεται πως έχει γίνει υπέρβαση δόμησης στον ακάλυπτο του οικοπέδου επιφάνειας 54,85 τ.μ. Πρώτος όροφος συνολικής επιφάνειας 252,00τ.μ. με ημιϋπαίθριο χώρο προς τον πίσω ακάλυπτο επιφάνειας 50,51τ.μ. ενώ φαίνεται πως έχει γίνει υπέρβαση δόμησης στον ακάλυπτο του οικοπέδου επιφάνειας 54,85 τ.μ. που έχει γίνει στην πυλωτή έχει συνεχίσει μέχρι τον Α΄όροφο.
Δεύτερος όροφος συνολικής επιφανείας 252,00τ.μ. βιοτεχνία και ημιϋπαίθριο χώρο επιφάνειας 50,51τ.μ.
Τρίτος όροφος συνολικής επιφανείας 138,75τ.μ. με ημιϋπαίθριο χώρο επιφάνειας 25,35τ.μ. Επίσης έχει γίνει προσθήκη κατ’ επέκταση επιφανείας 92,00 τ.μ. περίπου προς το δώμα
Δώμα επιφάνειας 23,14τ.μ. με την απόληξη του κλιμακοστασίου έχει γίνει προσθήκη κτισμάτων, κατ’ επέκταση της απόληξης κλιμακοστασίου επιφάνειας περίπου 25,00 τ.μ. Επίσης έχει κατασκευαστεί εκκλησάκι στο δώμα επιφάνειας 35,00 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στον Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής (Παραλία Δαφνίου ή Χάνι Ρουμανέλι των Αθηνών) θέση «ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ» επί της οδού Θαλούς και Λαμπέτη 14-16.
Οφειλέτης : 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΑΚΛΗΣ 2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΡΑΚΛΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 700.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Α) Η με στοιχεία (Α2) κατοικία η οποία βρίσκεται στο κτίριο άλφα και (Β) οι με τα στοιχεία (Ρ6),(P7), (Ρ8) και (Ρ38), θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων του υπογείου κτιριακού συγκροτήματος στην Εκάλη Αττικής επί των οδών Διονύσου, Θέτιδος και Ρόδων.
Το οικόπεδο στο οποίο είναι κτισμένο το άνω κτιριακό συγκρότημα έχει εμβαδόν 7.046,60τ.μ. είναι άρτιο και οικοδομήσιμο
Α) Η Κατοικία (Α2) αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο (Α) όροφο που επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα επί της οδού Θέτιδος επιφάνειας του υπογείου 162,54 τ.μ. του ισογείου 128,80 τ.μ. και του πρώτου ορόφου 107,05 τ.μ.
Β) Οι θέσεις στάθμευσης αυτ/των με στοιχεία(Ρ6) (Ρ7) (Ρ8) και (Ρ38) έχουν επιφάνεια 10,35 τ.μ. η κάθε μία
Οφειλέτης : ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 558.000,00- 8.000,00 – 8.000,00 – 8.000,00 – 8.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ-ΚΟΣΜΑΤΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ : Eνας αγρός ξηρικός οικόπεδο εντός του οποίου υπάρχει οικοδομή – Ξυλουργικού εργοστασίου εκτάσεως του οικοπέδου 5.180 τ.μ. στην ειδική θέση «Αγιος Δημήτριος» του Δήμου Σπάρτης.
Εντός του οικοπέδου υπάρχει ισόγειο βιοτεχνικό κτίριο επιφάνειας περίπου 950 τ.μ. που χρησιμοποιείται ως ξυλουργείο και επίσης εντός του οικοπέδου υπάρχουν ελαιόδενδρα μεγάλης ηλικίας και εσπεριδοειδή.
Οφειλέτης : Γ. ΓΡΟΥΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 202.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ : Μία αυτοτελή και διαιρεμένη ιδιοκτησία (ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΜΕΖΟΝΕΤΑ) με στοιχεία «ΕΨΙΛΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ» γωνιακή στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο και επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα επιφάνειας του ισογείου 35,97 μ.τ.και του πρώτου ορόφου επιφάνειας 35,97 μ.τ. στο υπ’ αριθμόν μηδέν ένα (01) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο εντός του οικισμού της Τ.Κ Πολυχρόνου της Δ.Ε Παλλήνης του Δήμου Κασσάνδρας.
Οφειλέτης : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΡΙΒΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 161.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ : Ενα οικόπεδο με πενταόροφη οικοδομή με υπόγειο στην Δημοτική Ενότητα Πειραιώς του Δήμου Πειραιώς στη θέση Βάρη ή Καμίνια επί της οδού Αγίου Ελευθερίου 91 ολικής επιφάνειας των ορόφων 350,34 τ.μ. και αναλύεται ως εξής:
Υπόγειο: έχει επιφάνεια (81,41) τ.μ. Ισόγειο: έχει επιφάνεια (81,41) τ.μ. Α΄ όροφος: έχει επιφάνεια (81,41) τ.μ. Β΄ όροφος: έχει επιφάνεια (62,51) τ.μ. Γ΄ όροφος: έχει επιφάνεια (62,51) τ.μ. Δ΄ όροφος: έχει επιφάνεια (62,51) τ.μ. Δώμα: έχει επιφάνεια (18,56) τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΣΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 218.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ : Επί μίας ανεξάρτητης διηρημένης αυτοτελούς και διακεκριμένης κάθετης ιδιοκτησίας με στοιχεία «ΚΑΘΕΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 38» επί ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου στη θέση «ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ-ΘΥΜΑΡΙ» στο 57,7 χλμ. Παραλιακής Λ. Αθηνών Σουνίου του Δήμου Σαρωνικού Δημοτική Ενότητα και Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας. Ολο το οικόπεδο αποτελείται από 7 συνεχόμενους αγρούς συνολικής εκτάσεως (40.384,60)τ.μ.
Το τμήμα του οικοπέδου έχει επιφάνεια 745,08τ.μ. Εντός οικοπέδου έχει ανεγερθεί οικοδομή αποτελούμενη από (Α΄ υπόγειο) επιφάνειας (124,89)τ.μ. και από το υπερυψωμένο ισόγειο επιφάνειας (106,75)τ.μ.
Οφειλέτης : ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 278.510,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Επί της πλήρους κυριότητας μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας (μεζονέτα) στο κτίριο Ι ενός συγκροτήματος δύο κτιρίων το οποίο αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 58,40 τ.μ. , ισόγειο επιφάνειας 58,40 τ.μ. και πρώτο (Α) όροφο επιφάνειας 58,40 τ.μ. Το Κτίριο Ι ανεγέρθηκε σε οικόπεδο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και ζώνης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης στη δημοτική ενότητα Βουλιαγμένης στη θέση «Βουλιαγμένη – Βάρη» επί των παραλλήλων οδών Περικλέους 8 και Υακίνθου 7.
Οφειλέτης : ΑΡΓΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 325.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 1) H με στοιχεία ( ΑΠ3) αποθήκη του υπογείου, 2) το με στοιχεία (Κ1) κατάστημα του ισογείου με την αποκλειστική χρήση των με στοιχεία (Σ6), (Σ7) και (Σ8) ανοιχτών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων και, 3) η με στοιχεία (Σ1) κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτων στο ισόγειο πολυκατοικίας στη Δημοτική Κοινότητα Χαϊδαρίου στο Δήμο Χαϊδαρίου στη θέση «Χαϊδάρι» επί της Ιεράς Οδού 258 και Ηλία Βενέζη. 1 ) Η με στοιχεία (ΑΠ3) αποθήκη του υπογείου έχει επιφάνεια 147,14 τ.μ.
2 ) Το με στοιχεία (Κ1) κατάστημα του ισογείου έχει επιφάνεια 128,60 τ.μ.και των θέσεων στάθμευσης με στοιχεία Σ6, Σ7 & Σ8 επιφάνειας 10,13 τ.μ. η κάθε μία.
3) Η με στοιχεία (Σ1) κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτων στο ισόγειο έχει επιφάνεια 27,56 τ.μ.
Οφειλέτες : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 51.500,00 – 266.500,00 – 38.500,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ:Ενα (1) αγροτεμάχιο, άρτιο και οικοδομήσιμο, 5.258,72 τ.μ. στην θέση «ΜΑΥΡΙΚΑΣ». Επί του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί βιοτεχνικό κτίριο το οποίο λειτουργεί ως εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και κουλουροποιίας.Το βιοτεχνικό κτήριο αποτελείται από: α) το υπόγειο εμβαδού 700,00 τ.μ. και περιλαμβάνει το μηχανοστάσιο, την εσωτερική κλίμακα και ένα ενιαίο χώρο που χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος, β) το ισόγειο εμβαδού 845,00 τ.μ. το οποίο περιλαμβάνει την αποθήκη πρώτων υλών, την αποθήκη τελικού προϊόντος, τον χώρο φούρνων, τον χώρο συσκευασίας, τον χώρο πλύσης, τον βιοτεχνικό χώρο, την εσωτερική κλίμακα, με 2 w.c. πελατών και 2 w.c. προσωπικού και τον χώρο έκθεσης προϊόντων και γ) τον ημιώροφο (πατάρι) εμβαδού 108,00 τ.μ.ο οποίος περιλαμβάνει δύο βοηθητικούς χώρους και φιλοξενεί τα γραφεία της επιχείρησης.
Οφειλέτης:ΚΟΥΤΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς :460.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ειρήνη Νικολάου – Μουτοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 Ιουλίου 2019 από ώρα 10:00 πρωϊνή έως 14:00
*ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ:Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου με όλα τα συστατικά και τα παραρτήματά της, η οποία απαρτίζεται από υπόγειο όροφο έκτασης (99,00) τ.μ. και από ισόγειο όροφο έκτασης (99,00 τ.μ.) που συνδέονται εσωτερικά με κλίμακα, η οποία έχει ανεγερθεί στο με Λατινικό αριθμό (ΙΙ) τμήμα αγροτεμαχίου – κάθετη ιδιοκτησία διακεκριμένο τμήμα, με το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης και ανέγερσης κτισμάτων και επέκτασης των ήδη ως άνω υπαρχόντων κτισμάτων, το οποίο τμήμα έχει έκταση 4.550,00 τ.μ.
Στο αγροτεμάχιο υπάρχουν τα εξής κτίσματα: 1) Μία ημιτελής οικοδομή στο στάδιο των μπετών και των κουφωμάτων με τζάμι, αποτελούμενη από 3 επίπεδα έκτασης το κάθε επίπεδο περίπου 100τ.μ., 2) Δύο εξωτερικά ισόγεια κτίσματα, τύπου αποθηκευτικοί χώροι, ημιτελή στο στάδιο των μπετών (εκ των οποίων το ένα με κουφώματα – τζαμαρία), έκτασης περίπου 20τ.μ. και 10τ.μ. αντίστοιχα, τα οποία χωρίζει μεσοτοιχία και 3) Ενας υπαίθριος χτιστός σκεπαστός χώρος τύπου πυλωτή, στο πίσω μέρος του οποίου υπάρχει δωμάτιο με πόρτα και παράθυρο, έκταση του όλου χώρου περίπου 48 τ.μ. Το ακίνητο βρίσκεται στη θέση «Πέλκουθι – Κρυονέρι» της Κτημ. Περιφ. του Δήμου Παλλήνης Αττική.
Οφειλέτης: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ, ΜΙΣΕΛ – ΛΟΥΙΖ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ (MICHELLE-LOUISE MALLIAROS), ΣΥΖ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς :394.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Χαράλαμπος Στασινόπουλος
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 Ιουλίου 2019 από ώρες 10.00 π.μ.-14.00 μ.μ.
*ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ενα διαμέρισμα (μοναδικό) του ισογείου ορόφου μιας διώροφης οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 91 τ.μ., εντος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχέδιου πόλεως Λάρισας στην οδό Αγίου Βησσαρίωνος αρ. 145, συνοικία Αμπελόκηποι. Αποτελείται από δύο κοιτώνες, σαλόνι, κουζίνα και λουτρό, έχει έκταση καθαρή ογδόντα οκτώ και 0,23 (88,23τ.μ.). Το όλο οικόπεδο είναι περιφραγμένο με τοιχίο επενδυμένου με πλακίδια πέτρας και μεταλλικά κιγκλίδωματα επί του τοιχίου.
Οφειλέτης:ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς :204.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Βούλγαρη Αικατερίνη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 Ιουλίου 2019 από ώρες 10.00 π.μ.-14.00 μ.μ.
*ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ:Ενα οικόπεδο έκτασης 2.640 τ.μ., στην θέση Λαγανάς. Εντός του οικοπέδου υφίσταται τριώροφη οικοδομή στην οποία λειτουργεί ξενοδοχείο Γ΄ τάξεως υπό τον διακριτικό τίτλο (SIRENE) επιφάνειας 580 τ.μ. κατά όροφο με υπόγειο επιφάνειας 275 τ.μ. Αναλυτικά ανά όροφο: 1) Το ισόγειο έχει συνολικό εμβαδόν 551,02 τ.μ. και αποτελείται από τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου (ρεσεψιόν, χώρος υποδοχής), γραφεία, εννέα δωμάτια, δύο κλιμακοστάσια και ανελκυστήρα, 2) Ο Α’ όροφος έχει επιφάνεια 552,68 τ.μ. και περιλαμβάνει είκοσι δύο δωμάτια (3 δίχωρα & 19 μονόχωρα), δύο κλιμακοστάσια και ανελκυστήρα, 3) Ο Β’ όροφος έχει εμβαδόν 552,68 τ.μ. και αποτελείται από είκοσι δύο δωμάτια ( 3 δίχωρα και 19 μονόχωρα), 4) Ισόγεια αποθήκη εμβαδού 72,70 τ.μ. με βοηθητική χρήση και κατασκευασμένη άνευ αδείας,5) WC πισίνας σε υπόγεια στάθμη, εμβαδού 41,58 τ.μ. κατασκευασμένα χωρίς οικοδομική άδεια, 6) Κολυμβητική δεξαμενή με εμβαδόν 209,09τ.μ. (355,45κ.μ.) άνευ αδείας.
Η κατασκευή του κτιρίου του ξενοδοχείου αλλά και όλων των υπολοίπων κατασκευών είναι αρκετά καλή, με προσεγμένα υλικά και μοντέρνα αρχιτεκτονική (μίνιμαλ). Το ακίνητο ανακαινίστηκε πλήρως πρόσφατα.Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανακαίνιση είναι καλής ποιότητας και η γενική εικόνα του ξενοδοχείου είναι αναβαθμισμένη και σύγχρονη.Ο περιβάλλων χώρος του ακινήτου είναι διαμορφωμένος με πλακόστρωτο περιμετρικά της κολυμβητικής δεξαμενής και υπάρχει χαμηλό τοιχίο.
Για το ξενοδοχείο έχει δοθεί σήμα ΕΟΤ του έτους 2007 στο οποίο αναφέρεται ότι η συνολική δυναμικότητα του ξενοδοχείου είναι 60 δωμάτια με 116 κλίνες και είναι κατηγορία 2**.
Οφειλέτης:ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΑΡΔΕΛΗΣ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς :1.890.000,00
Συμβολαιογράφος :Μαρίνας Γιατρά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 Ιουλίου 2019 ώρα 14:00 έως 18:00΄.
*ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ :1) Ενα ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 31,10 τ.μ. στη θέση «Αγιος Γεράσιμος» ή «Παναγία Τελωνάκι» και επί της οδού Δρακοπούλου αρ. 22, 2) Ενα αγροτεμάχιο εμβαδού 4.214,30 τ.μ.με κτίσματα, ήτοι ισογείο χώρο κατοικίας επιφάνειας 223,54 τ.μ., υπογείο επιφάνειας 252,54 τ.μ., το οποίο είναι ο κύριος χώρος κατοικίας, πισίνα επιφάνειας 78,16 τ.μ. και δεξαμενή επιφάνειας 43,85 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Καλαμιώνας – Φανάρι».
Οφειλέτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΤΣΑΝΟΣ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΡΑΣΣΑ συζ. Κωνσταντίνου ΜΟΤΣΑΝΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς :1) 195.000,00 ευρώ, 2) 950.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 Ιουλίου 2019 από ώρα 10:00 έως 14:00.
*ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: Ενα (1) γήπεδο συνολικής εκτάσεως 6.200τμ, που βρίσκεται στη κτηματική περιοχή της τέως Κοινότητας Αμαράντων και ήδη του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε.Ροδόπης και εντός της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, στο υπ’ αριθμόν B.T.18.Αποτελείται από τους παρακάτω επιμέρους χώρους: Ισόγειο Κτίριο Βιομηχανοστασίου -χώρος Παραγωγής το οποίο αποτελείται από ένα (1) κτίριο εξωτερικών διαστάσεων
(63,10μ.Χ18,00μ.), μέσου ύψους 7,54μ. και συνολικής επιφάνειας 1.135,80 τ.μ. To συγκεκριμένο κτίριο είναι εξ ολοκλήρου κατασκευής μεταλλικού σκελετού. Στην Ανατολική και Νότια πλευρά του κτιρίου υπάρχουν πόρτες ρολό μηχανική-ηλεκτρική για την είσοδο φορτηγών και μηχανημάτων (πλάτος 5μ.ύψους 7μ. περίπου). Διώροφο κτίριο γραφείων & βοηθητικών χώρων. To κτίριο περιλαμβάνει τον ισόγειο όροφο διαστάσεων (12,00μ. X15,00μ.), επιφάνειας 180τ.μ.και μέσου ύψους 4,05μ. με χρήση γραφείων και βοηθητικών χώρων, ενώ ο πρώτος όροφος (άνωθεν του ισογείου) διαστάσεων (12,00μ. X 15,00μ.) επιφάνειας 180,00τ.μ., με μέσο ύψος 3,30μ. περιλαμβάνει επίσης γραφειακούς χώρους και βοηθητικής χρήσης χώρους. Η επικοινωνία των δύο (2) ορόφων πραγματοποιείται μέσω εσωτερικού κυκλικού κλιμακοστασίου, η κυρία είσοδος του κτιρίου είναι νότια. Τα δύο κτίρια είναι δομημένα σε απόσταση 5,00μ. μεταξύ τους.
Ολο το βιομηχανικό συγκρότημα φέρει ηλεκτρική, υδραυλική και τηλεφωνική εγκατάσταση. Η σημερινή κατάσταση των κτισμάτων της μονάδος βρίσκονται σχετικά σε καλή κατάσταση παρά το γεγονός ότι η μονάδα δεν λειτουργεί.
Στον περιβάλλοντα χώρο η διαμόρφωση είναι εν μέρει με ασφαλτόστρωση και εν μέρει με φυσικό αδιαμόρφωτο έδαφος, δενδροφύτευση, κήπο, δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, κρασπεδόρειθρα, ο οποίος λόγω παύσης λειτουργίας της βιομηχανικής μονάδος τελεί υπό μέτρια κατάσταση, από άποψη συντήρησης.
Οφειλέτης:ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς :700.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 Ιουλίου 2019 από ώρα 10:00 έως και ώρα 14:00.
* ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ :Ενα Κληροτεμάχιο με αριθμό τετρακόσια δώδεκα (412), Γ΄ Κατηγορίας, 7.125 τ.μ. στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας. Μέσα στο ακίνητο βρίσκεται κτισμένη μία διόροφη κατοικία με υπόγειο και στέγη. Το ισόγειο έχει εμβαδό 135,99 τ.μ. και αποτελείται από έναν (1) ενιαίο χώρο τραπεζαρία – καθιστικό και τζάκι, ένα (1) χώρο γραφείου, μία (1) κουζίνα, ένα (1) οικοκυριό και ένα (1) WC. Ο όροφος έχει εμβαδό 103,89 τ.μ. και αποτελείται από τρία (3) δωμάτια, μία (1) κρεβατοκάμαρα και δύο (2) λουτροαποχωρητήρια.Το αγροτεμάχιο έχει διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και περίφραξη κατά το ήμισυ από μπετόν και κάγκελα και το υπόλοιπο με τσιμεντοπασσάλους και συρματόπλεγμα.
Οφειλέτης:Δημήτριος Τσιμαχίδης
Τιμή πρώτης προσφοράς :260.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Χρηστίνα Φαρδή – Πανταζή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 Ιουλίου 2019 και ώρες 10:00’π.μ.-14:00.
* ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΗΛΙΟΥ : Οικόπεδο εντός του οποίου υπάρχει διώροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή που χρησιμοποιείται ως ξενώνας με την επωνυμία ΑΛΚΥΩΝ της οποίας ο χώρος της πυλωτής έχει επιφάνεια εμβαδού 147 τ.μ. πρώτο (α) όροφο επιφάνειας 360 τ.μ. και δεύτερο όροφο επιφάνειας μ.τ (360) εντός των εγκεκριμένων ορίων του Δ.Δ. Καλών Νερών Μαγνησίας του Δήμου Νοτίου Πηλίου εκτάσεως 646,80 τ.μ.
Οφειλέτης : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 297.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΤΗΣ : Ενα γήπεδο στην κτηματική περιοχή του Δήμου Μελίτης Δημοτικού Διαμερίσματος Ιτέας εντός της Βιομηχανικής περιοχής Φλώρινας εκτάσεως 10.400τ.μ. Το γήπεδο είναι περιφραγμένο με τοίχο οπλισμένου σκυροδέματος εντός του οποίου υπάρχει βιομηχανικό κτίριο με διώροφο κτίριο γραφείων: Α) Ισόγειο βιομηχανικό κτίριο συνολικού εμβαδού 2.548,36τ.μ. Β) Διώροφο κτίριο γραφείων διαστάσεων 138,98τ.μ. ανά όροφο σύνολο 277,96τ.μ. Επίσης εντός του παραπάνω ακινήτου υπάρχει τμήμα εμβαδού περίπου 544τ.μ.
Οφειλέτης : AGROCOM AE
Τιμή πρώτης προσφοράς : 813.884,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Ενα αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο εντός οικισμού στη θέση Βαρβάρι της Τ/Κ Παντοκράτορα του Δήμου Ζακύνθου εκτάσεως 1.029,21 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχει διώροφη οικοδομή (κατοικία) συνολικής επιφάνειας 149,83 τ.μ.
Η κατοικία αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 63,00 τ.μ. ισόγειο εμβαδού 82,11 τ.μ. πρώτο όροφο επιφάνειας 67,72 τ.μ. δεύτερο όροφο – σοφίτα επιφάνειας 87,72 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 193.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΑΤΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Οικόπεδο εκτάσεως 202,08 τ.μ. με τετραώροφο κτίριο επιφάνειας 518,16 τ.μ. στην πόλη Ζακύνθου στην οδό Μάρκοβιτς και Σέρρα Δ. Ζακύνθου.
Οφειλέτης :ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΗΣ Α.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς : 618.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΑΤΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ : Αγροτεμάχιο μεσα στο οποίο υπάρχει ισόγειο βιομηχανικό κτίριο στη θέση «Πηλίχο» του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής και επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ εκτάσεως 4.005 τ.μ.
Εντός του οικοπέδου υπάρχει ισόγειο βιομηχανικό κτίριο με συνολικό εμβαδό 1.012 τ.μ.και αποτελείται από: α) κτίριο γραφείων εμβαδού του ισογείου 150,00 τ.μ. και παταριού 157,50 τ.μ. και β) εργοστασιακό χώρο εμβαδού του ισογείου 862,00 τ.μ. και παταριού 82,50 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 579.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ : Ενα ενιαίο γήπεδο με κτίσματα εκτάσεως 2.858,00 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Παιανίας στο Δήμο Παιανίας στη Λεωφόρο Λαυρίου 71.
Το ανωτέρω γήπεδο προήλθε από την συνένωση: 1) ενός (1) αγρού στη Δημοτική Ενότητα Παιανίας στην θέση ΛΙΟΤΡΙΒΙ ΣΕΖΑ εκτάσεως 2.000 τ.μ. και 2) μίας (1) λωρίδας αγρού διαχωριζόμενης σε δύο (2) τεμάχια από ρέμμα στη Δημοτική Ενότητα Παιανίας του Δήμου Παιανίας στην θέση ΣΕΖΑ εκτάσεως της πρώτης 67,50 και της δεύτερης εκτάσεως 450,00 τ.μ.
Επί του ενιαίου γηπέδου στεγάζονται εγκαταστάσεις οινοποιείου με την επωνυμία πατητήρι «ΖΑΧΑΙΟΥ», καθώς και οικία.
Οφειλέτης : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 390.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ : Η υπό στοιχεία «ΤΜΗΜΑ 1» οριζόντια ιδιοκτησία, αποτελούμενη από α) ΙΣΟΓΕΙΟ, β) ΠΡΩΤΟ ΥΟΡΟΦΟ και γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΥΝ εντός οικοπέδου στη θέση
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΠΟΤΑΜΟΥ», όπου βρίσκεται και η ομώνυμος Εκκλησία περιοχής της Κέρκυρας προαστείου Ποταμού Δήμου Κερκυραίων εμβαδού 1.360 τ.μ.
Η υπό στοιχεία «ΤΜΗΜΑ 1» οριζόντια ιδιοκτησία, αποτελείται από :
1. Ισόγειο κατάστημα εμβαδού 100 τ. μ.
2. Πρώτο όροφο εμβαδού 99,96 τ.μ.
3. Δεύτερος όροφος επιφάνειας 100 τ.μ. με δικαίωμα υψούν
Οφειλέτης : ΠΑΝΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 280.900,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ : 1. Η πλήρης κυριότητα από ένα οικόπεδο έκτασης 1.103,99 τ.μ. το οποίο αποτελεί διαιρετό τμήμα μεγαλύτερουοικοπέδου συνολικής έκτασης 6.000 τ.μ. και βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Λάρισας στον συνοικισμό «ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ» και παρά την εθνική οδό Αθηνών – Λάρισας – Θεσσαλονίκης.
2. Η πλήρης κυριοτητα του υπό στοιχεία Κ.1-2 ισόγειο κατάστημα του κτιρίου ΙΙ της καθέτου ιδιοκτησίας ΙΙ του κτιριακού συγκροτήματος εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων στη συμβολή των οδών Θεοφράστου 60 & Αγορογιάννη 2 επιφάνειας 104,14 τ.μ.
Οφειλέτης : ΕΞΑΡΧΟΣ Α. ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 250.000,00 – 63.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ : Η πλήρης κυριότητα οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμερίσματος με στοιχεία (Α-1) του (Α’) ορόφου στη θέση «Τσακός» του Δήμου Αγίας Παρασκευής επί της οδού Ξάνθου 12 επιφάνειας 137,00τ.μ., Στο διαμέρισμα αυτό ανήκουν : Α) ο υπό στοιχεία (5) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων επιφάνειας 21,00τ.μ. και Β) η υπό στοιχεία (Υπ-5) αποθήκη στο υπόγειο επιφάνειας 13,50τ.μ.
Οφειλέτης : ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΟΡΙΝ ΣΥΖ. ΜΠΑΛΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 210.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ : A Οικόπεδο έκτασης 5.591 τ.μ. με κτίσματα στην κτηματική περιοχή του δ.δ.Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου Θεσ/νίκης εντός της Βι-Πε Σίνδου.
Β. Οικόπεδο έκτασης 4.495 τ.μ. με κτίσματα στην κτηματική περιοχή του δ.δ.Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου Θεσ/νίκης και εντός της Βι-Πε Σίνδου.
Γ. Ενα γήπεδο έκτασης 4.060 τ.μ.με κτίσματα στην κτηματική περιοχή του δ.δ.Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου Θεσ/νίκης και εντός της Βι-Πε Σίνδου.
Επί του συνόλου των ανωτέρω γηπέδων έκτασης 14.146 τ.μ. έχει ανεγερθεί ισόγειο βιομηχανικό κτίριο εμβαδού 8.149,79 τ.μ.και διώροφο κτίριο γραφείων επιφάνειας του ισογείου 285,39 τ.μ. και του ορόφου 285,39 τ.μ.
Εχει κατασκευαστεί επέκταση του βιομηχανικού κτιρίου επιφάνειας περίπου 1.350 τ.μ. και προσθήκη ισόγειων αποθηκευτικών χώρων και επέκταση του βιομηχανικού κτιρίου και στην ανατολική πλευρά του επιφάνειας περίπου 730 τ.μ
Οφειλέτης : ΦΟΡΜΠΛΑΣΤ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.798.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Ιουλίου 2019
* ΠΕΙΡΑΙΑΣ : Το υπό σημαία Λιβερίας πλοίο με το όνομα «BLUE CAT» μεταφοράς χύδην φορτίου (bulk carrier) 57.000 νεκρού βάρους με αριθμό ΙΜΟ 9467873, επίσημο αριθμό νηολογίου Λιβερίας 16500, διεθνές διακριτικό σήμα (call sign) D5GM3, Μήκος: 185,636 μέτρα, Πλάτος: 32,26 μέτρα, Κοίλο στη μέση του Πλοίου μέχρι το ανώτερο κατάστρωμα: 18,00 μέτρα, Ολική χωρητικότητα: 32957 (GT), Καθαρή Χωρητικότητα: 19231 (ΝΤ), Νεκρό Βάρος (DW): 56956,7 Μ.Τ (μετρικών τόνων), κινούμενο δια μιας εσωτερικής καύσεως μηχανής τύπου MAN B&W 6S50 MC-C7, ισχύος 9480 kw.
Οφειλέτης : BLUE HARBOUR MARITIME S.A.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 9.000.000,00 Δολ. ΗΠΑ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ : Ενα γήπεδο μέσα στο οποίο υπάρχει εργοστάσιο στην Κτηματική Περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Κρύας Δήμου Ιωαννιτών στη θέση Παλιοχώρα Λυκοτριχίου εκτάσεως 9.591,00τ.μ.
Στο οικόπεδο είναι κτισμένες οι παρακάτω κτιριακές εγκαταστάσεις : α. Ενας χώρος παραγωγής χυτών επιφάνειας 1.420,00 τ.μ. β) Ενα κτίριο γραφείων επιφάνειας 266,00 τ.μ. γ) Μία προσθήκη κτιρίων γραφείων και κατοικίας προσωπικού επιφάνειας 220,00 τ.μ. και δ) Ενα κτίριο εισόδου (θεωρείο) επιφάνειας 20,00 τ.μ. περίπου.
Οφειλέτες : ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΣΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΛΩΛΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς 306.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΟΥΡΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ : 1) Το με στοιχεία (Κ-1) κατάστημα στο ισόγειο του ΑΛΦΑ (Α) τμήματος μιας πολυώροφης οικοδομής, η οποία είναι ένα ενιαίο κτιριακό συγκρότημα, αποτελούμενο από τρία τμήματα, το ΑΛΦΑ (Α), το ΒΗΤΑ (Β) και το ΓΑΜΑ (Γ) σε οικόπεδο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας  επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 50-52 επιφάνειας 146,36 τ.μ. και με πατάρι 45,54 τ.μ.
2) Το με στοιχεία (Ε1) διαμέρισμα στον πέμπτο (Ε) όροφο πολυώροφης οικοδομής εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας στη θέση «ΠΑΛΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ» επί της οδού Παν. Τσαλδάρη 25 επιφάνειας 74,63 τ.μ.
3) Πέντε (5) αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες μιας πολυώροφης οικοδομής,η οποία είναι ένα ενιαίο κτιριακό συγκρότημα αποτελούμενο από την με στοιχεία ΑΛΦΑ (Α) ΟΙΚΟΔΟΜΗ με πρόσοψη στην οδό Αγ. Αποστόλων και την με στοιχεία ΒΗΤΑ (Β) ΟΙΚΟΔΟΜΗ με πρόσοψη στις οδούς Πάργας και Κρήτης της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας στη θέση «ΣΤΑΜΑΤΕΛΙΑ» και είναι οι εξής:
α) το με στοιχεία ΑΛΦΑ ΔΥΟ (Α2) γραφείο στον πρώτο (Α) όροφο πολυώροφης οικοδομής επιφάνειας 33,75 τ.μ.
β) το με στοιχεία ΑΛΦΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (Α4) γραφείο στον πρώτο (Α) όροφο πολυώροφης οικοδομής επιφάνειας 33,75 τ.μ
γ) το με στοιχεία ΑΛΦΑ ΠΕΝΤΕ (Α5) γραφείο στον πρώτο (Α) όροφο πολυώροφης οικοδομής επιφάνειας 33,75 τ.μ
δ) το με στοιχεία ΑΛΦΑ ΕΞΙ (Α6) γραφείο στον πρώτο (Α) όροφο πολυώροφης οικοδομής επιφάνειας 42,64 τ.μ.
ε) το με στοιχεία ΑΛΦΑ ΕΠΤΑ (Α7) γραφείο στον πρώτο όροφο πολυώροφης οικοδομής επιφάνειας 45,08 τ.μ.
Οφειλέτης : ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1) για το με στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ (Κ-1) κατάστημα 379.000,00 ευρώ 2) για το με στοιχεία ΕΨΙΛΟΝ ΕΝΑ (Ε1) διαμέρισμα 84.000,00 ευρω 3) για το με στοιχεία ΑΛΦΑ ΔΥΟ (Α2) γραφείο 31.000,00 ευρώ 4) για το με στοιχεία ΑΛΦΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (Α4) γραφείο 31.000,00 ευρώ 5) για το με στοιχεία ΑΛΦΑ ΠΕΝΤΕ (Α5) γραφείο 31.000,00 ευρώ 6) για το με στοιχεία ΑΛΦΑ ΕΞΙ (Α6) γραφείο 39.000,00 ευρώ
7) για το με στοιχεία ΑΛΦΑ ΕΠΤΑ (Α7) γραφείο 41.250,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΡΗΓΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Ενα διατηρητέο κτίριο ως επαγγελματική στέγη επί οικοπέδου εκτάσεως 198,09τ.μ., στην Αθήνα επί της οδού Κριεζώτου 5. Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, (α΄) όροφο και (β΄) όροφο επιφανείας κάθε ορόφου 180,00τ.μ., πλην του (β΄) ορόφου ο οποίος έχει επιφάνεια 80,00 τ.μ.
Οφειλέτης : 1) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, 3) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 765.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΡΗΓΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ : Το υπό στοιχεία (Ι-2) κατάστημα του ισογείου επιφάνειας 124,865 τ.μ. μιας οικοδομής με αποκλειστική χρήση επί τμήματος οικοπέδου εκτάσεως 399,26 τ.μ. εντός της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής Δήμου Αγίας Παρασκευής και επί της λεωφόρου Μεσογείων 370.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 234.800,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Ιουλίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1). Η υπ’ αριθμόν εννέα (9) υπόγεια θέση στάθμευσης της στάθμης 2 επιφάνειας (10,13) τ.μ.

 

2). Η υπ’ αριθμόν δέκα (10) υπόγεια θέση στάθμευσης της στάθμης 2 επιφάνειας (11,30) τ.μ.
3). Η υπ’ αριθμόν έντεκα (11) υπόγεια θέση στάθμευσης της στάθμης 2 επιφάνεια (24,20) τ.μ.
4). Η υπ’ αριθμόν δώδεκα (12) υπόγεια θέση στάθμευσης της στάθμης 2 επιφάνειας (13,50) τ.μ.
5). Η Κατοικία Α2 του Κτιρίου Α αποτελείται από τμήματα στις στάθμες 2, 3 και 4 (+99,70). Οι στάθμες 3 και 4 επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα επιφάνειας 99,14 τ.μ. & 121,18 τ.μ.
Στην αποκλειστική χρήση της κατοικίας αυτής ανήκει τμήμα του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου επιφάνειας (100,62) τ.μ.
6). Η Κατοικία Α3 του Κτιρίου Α αποτελείται από τμήματα στις στάθμες 5 και 6 τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα επιφάνειας (141,28) τ.μ. & (139,95) τ.μ.
Οι αντέρω ιδιοκτησίες (κατοικίες και θέσεις στάθμευσης) βρίσκονται στην θέση «Ψυχικό» του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού επί των οδών Σερεπετζή, Δόλασικ και Περσέως 2Α.
Οφειλέτης : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 15.000,00 – 15.000,00 – 20.000,00 – 15.000,00 – 829.000,00 – 956.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Ιουλίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ : Ενα κτιριακό συγκρότημα (εργοστάσιο) κτισμένο σε οικόπεδο εκτός σχεδίου – ορίων οικισμού στη θέση «ΜΑΡΙΝΑ» της Τ.Κ. Ξηροκαμπίου στο 12ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου της Δ.Ε. Φάριδος του Δήμου Σπάρτης Λακωνίας εκτάσεως 25.500 τ.μ.
Εντός του οικοπέδου υπάρχει βιοτεχνικό κτίριο επιφάνειας 2.778,20 τ.μ. και ένα διώροφο κτίριο επιφάνειας ισογείου 484,36 τ.μ. και Α΄ ορόφου επιφάνειας 331,96 τ.μ.
Οφειλέτης : ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 533.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ : Αγρός με στοιχεία 824 εκτάσεως 10.845 τμ. στη θέση «Πέτσι» της περιφέρειας Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας του αγροκτήματος Καμινάδων Καρδίτσας στο 3ο χλμ. Καρδίτσας – Τρικάλων της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας.
Εντός του άνω αγρού υφίσταται βιοτεχνικό κτίριο συνολικής επιφανείας 1060 τμ.
Οφειλέτης : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 390.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ : Επί μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας-μαιζονέτας με στοιχεία (Μ-3) αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα ενός συγκροτήματος 4 διώροφων κατοικιών με υπόγειο και πισίνες, κτισμένου επί οικοπέδου εκτάσεως 965,28τ.μ. στη Γλυφάδα Αττικής στη θέση «ΕΥΡΥΑΛΗ-ΑΝΩ ΤΡΑΧΩΝΕΣ» στο Δήμο Γλυφάδας επί της οδού Δημοκρατίας 38.
Η οριζόντια ιδιοκτησία-μαιζονέτα με στοιχεία (Μ-3) αποτελείται από: Α) Υπόγειο επιφάνειας (122,50)τ.μ.
Β) ισόγειο επιφάνειας (74,20)τ.μ. Γ) πρώτος όροφος επιφάνειας (70,34)τ.μ.
Η παραπάν μαιζονέτα έχει συνολική επιφάνεια (280,00)τ.μ. στην οποία ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση τμήμα του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου συνολικού εμβαδού (155,60)τ.μ.
Οφειλέτες : ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΣΟΥΛΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 538.216,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Ιουλίου 2019