ΑΚΙΝΗΤΑ » ΦΙΛΕΤΑ » ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 23 Ιουλίου 2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

 

* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : 1) Η με αριθμό τέσσερα (4) αποθήκη του Υπογείου επιφάνειας 5,07 τ.μ.
2) Η με αριθμό πέντε (5) αποθήκη του Υπογείου επιφάνειας 20,72 τ.μ.
3) Η με στοιχεία και αριθμό ημιυπόγειο τρία (ΗΜ-3) αποθήκη επιφάνειας 60,75 τ.μ.
4) Ο με αριθμό τρία (3) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου του ημιυπογείου επιφάνειας 17,78 τ.μ.
5) Το με στοιχεία και αριθμό (Α-2) διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου επιφάνειας 96,93 τ.μ.
6) Η με στοιχεία (Β) οριζόντια ιδιοκτησία που καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο επιφάνειας 164,42 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε πολυκατοικία εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Κηφισιάς, στη θέση Κεφαλάρι επί της οδού Αρτέμιδος 34.
Οφειλέτης : Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : α) Για τη με αριθμό τέσσερα (4) αποθήκη του Υπογείου το ποσό των (2.353,00). β) Για τη με αριθμό πέντε (5) αποθήκη του Υπογείου το ποσό των 8.173,00 γ) Για τη με στοιχείο και αριθμό ημιυπόγειο τρία (ΗΜ-3) αποθήκη του ημιυπογείου το ποσό των 101.710,00 δ) Για το με αριθμό τρία (3) χώρο στάθμευσης του ημιυπογείου το ποσό των 7.672,00 ε) Για το με στοιχείο και αριθμό (Α-2) διαμέρισμα και το με στοιχείο Βήτα (Β) διαμέρισμα (λόγω της λειτουργικής τους ενότητας μία τιμή) το συνολικό ποσό των 587.828,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ : Ενα ενιαίο αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 9.408,00 τ.μ στη Μάνδρα Αττικής στην οδό Βασ. Μοίρα 85 εκτός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο. Επί του ενιαίου οικοπέδου έχει ανεγερθεί συγκρότημα δύο κτιρίων (κτίριο 1 & κτίριο 2) με χρήση επαγγελματικής αποθήκης .
Το κτίριο ένα (1) αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο, το υπόγειο περιλαμβάνει την με στοιχεία Αποθήκη 3 επιφανείας 749,84 τ.μ, το ισόγειο περιλαμβάνει την με στοιχεία Αποθήκη 1 επιφανείας 300,00 τ.μ, την με στοιχεία Αποθήκη 2 επιφανείας 862,50 τ.μ και την με στοιχεία Αποθήκη 3 επιφανείας 1.137,50 τ.μ, ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει την με στοιχεία Αποθήκη 1 επιφανείας 300,00 τ.μ.
Το κτίριο δύο (2) είναι ισόγειο και περιλαμβάνει την με στοιχεία Αποθήκη 4 επιφανείας 957,50 τ.μ.
Οφειλέτης : ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.400.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Ιουνίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ : Α) Επί ενός αγροτεμαχίου (αμπέλου) στη θέση «ΡΕΜΜΑ ΒΑΘΥ», της κτηματικής  περιφερείας του πρώην Δήμου Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων εκτάσεως 2.868,94 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο.
Β) Επί ενός αγροτεμαχίου (αμπέλου) στη θέση «ΔΕΜΟΣΙΕΣ ή ΔΗΜΟΣΙΕΣ ή ΚΟΠΡΙΣΙΣ ή ΚΟΝΑΚΑΙ ΓΚΑΜΗΛΕΖΑ» του πρώην Δήμου Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων εκτάσεως 5.608,21 τ.μ.
Γ) Επί ενός αγροτεμαχίου (αμπέλου) στη θέση «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ή ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΦΥΡΑ ή ΛΟΥΤΣΑ ή ΡΕΜΜΑ ΒΑΘΥ» του πρώην Δήμου Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων εκτάσεως 2.975,10 τ.μ.
Δ) Επί ενός αγροτεμαχίου (αμπέλου) στη θέση «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ή ΒΑΘΥ ΡΕΜΜΑ ή ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΦΥΡΑ» του πρώην Δήμου Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων εκτάσεως 6.165,40 τ.μ.
Οφειλέτης : ΒΙΟΡΥΠ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 511.000,00 – 72.276,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΙΔΕΡΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ : Μία αυτοτελής ανεξάρτητη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ του τρίτου ορόφου με στοιχεία (Γ-1) επί της οδού Μενεκράτους 5 στην Νέα Σμύρνη Αττικής επιφάνειας (91,00) τ.μ.
Οφειλέτης : ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 183.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1) Η ιδιοκτησία «7», εμβαδού 2.908,63 τ.μ. στο Δήμο Αθηναίων στην περιοχή ΚΟΛΩΝΟΣ επί των οδών Λένορμαν, Ηρούς και Κρέοντος.
2) Η ιδιοκτησία «15», εμβαδού 519,80 τ.μ. στο Δήμο Αθηναίων στην περιοχή ΚΟΛΩΝΟΣ και συγκεκριμένα επί των οδών Κάδμου και Ηρούς.
3) Η ιδιοκτησία «6», εμβαδού 2.526,32 τ.μ. στην περιοχή ΚΟΛΩΝΟΣ και συγκεκριμένα επί των οδών Ηρούς, Κάδμου και υπό διάνοιξη οδό Σβώλου.
Οφειλέτης : ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 297.000,00 – 53.000,00 – 226.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Ιουνίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ : Επί ποσοστού 100/100 πλήρους κυριότητας ενός οικοπέδου εκτάσεως 1.513,36 τ.μ. στην Κτηματική Περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Αγιας Δημοτικής ενότητας Θερίσου Δήμου Χανίων στη θέση ΚΛΙΜΑΤΟΛΑΚΟΣ. Επί του Οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφη κατοικία και αποτελείται από ισόγειο 104,86 τ.μ., όροφο 85,89 τ.μ. και υπόγειο 179,40 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 357.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Ιουνίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ : Η με στοιχεία (Η) κατοικία στο Δήμο Κέας (Τζια) στην ειδικότερη θέση «ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ» της περιοχής ΞΥΛΑ Σταυρατής συγκροτήματος Κατοικιών.
Η κατοικία περιλαμβάνει δύο (2) αυτοτελείς και ανεξάρτητες διηρημένες οριζόντιες ιδιοκτησίες οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα.
Οφειλέτης : ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 153.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Ιουνίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Ενα αυτοτελές και διηρημένο τμήμα αγρού με αριθμό -689α- έκτασης 4.926 τ.μ. στο αγρόκτημα Χαλκηδόνας του Δήμου Χαλκηδόνας Περιφερειακής ενοτητας Θεσσαλονίκης με ένα μεταλλικό κτίριο ψυγείων εμβαδού 1.123,35 τ.μ.
Οφειλέτης : ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ Β. ΜΑΡΚΟΣ Κ. Ο.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 320.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ : 1) Ενα οικόπεδο με κτίσματα στο Αιγάλεω Αττικής επί της οδού Πέτρας 5 παρόδου Ιεράς οδού εκτάσεως 3.907 τ.μ.
Το οικόπεδο αποτελείται από δύο συνεχόμενα οικόπεδα στη θέση «Αγιος Σάββας ή Φράγκανα» Δήμου Αιγάλεω: 1) το υπ’ αριθμόν πέντε (5) οικόπεδο μ.τ. 2.131,65 και 2) το υπ’ αριθμόν έξι (6) οικόπεδο εκτάσεως μ.τ. 2.266,30
2) Το ½ εξ αδιαιρέτου μιας διώροφης οικοδομής αποτελούμενης από ισόγειο εμβαδού μ.τ. (54,60) και πρώτο (Α) όροφο εμβαδού μ.τ. (55,30) επί οικοπέδου εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου Αιγάλεω στη θέση «Μπιστάρδο» ή «Πυριτιδοποιείο» επί της διασταυρώσεως των οδών Νικίου 116 και Αγγ. Σικελιανού.
Οφειλέτης : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 780.000,00 – 22.800,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΘΗΡΕΣΙΑ ΔΑΛΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 29 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Το υπ΄ αριθμ. 4 διαμέρισμα του 11ου ορόφου επί των οδών Λ. Ριανκούρ 64 Λαρίσης και Αλ. Παυλή επιφάνειας 60τ.μ. με βεράντα μ.τ. 68.
Οφειλέτης : ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΒΕΛΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 150.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 29 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ : Η με τον αριθμό (3) αυτοτελής και ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία – τμήμα οικοπέδου εκτάσεως 517.19 τ.μ. με οικοδομή στη θέση «Γαργητός ΙΙ» της κτηματικής περιφέρειας της ΔΕ Γέρακα του Δήμου Παιανίας επί της γωνίας των οδών Μυρτιάς και Φοινικιάς.
Η οικοδομή αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και Α΄ όροφο :
Α.1) Ο υπόγειος όροφος επιφάνειας (154,14) τμ
Α.2) Ο ισόγειος όροφος επιφάνειας (127,57) τμ
Α.3) Ο πρώτος όροφος (στέγη) επιφάνειας (21,90) τμ
Οφειλέτης : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 400.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 29 ΜΑΪΟΥ 2019

* ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: Το ευρισκόμενο στο Δήμο Μεταμόρφωσης επί της οδού Σωρού 12 στη θέση «ΣΩΡΟΣ» ή «ΠΑΓΩΝΑ» βιομηχανική εγκατάσταση (εργοστάσιο), η οποία απαρτίζεται από τρία κτίρια με τα στοιχεία ΚΤΙΡΙΟ Α, ΚΤΙΡΙΟ Β και ΚΤΙΡΙΟ Γ.
α) το ΚΤΙΡΙΟ Α αποτελείται από γραφεία ισογείου και πρώτου (Α) ορόφου και ισόγειο αποθήκη και έχει συνολική επιφάνεια 2.365,00 τ.μ., β) το ΚΤΙΡΙΟ Β αποτελείται από βιομηχανικό χώρο και έχει συνολική
επιφάνεια 975,00 τ.μ. και γ) το ΚΤΙΡΙΟ Γ αποτελείται από βιομηχανικό χώρο και έχει συνολική επιφάνεια 816,00 τ.μ. επί οικοπέδου εκτάσεως 10.261,14 τ.μ. επί της οδού Σωρού 12.
Οφειλέτης : A.C.N. A.E.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.923.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 29 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ : Ενα διαμέρισμα στον τέταρτο όροφο επιφάνειας 129 τ.μ. σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του συνοικισμού Αρετσού, της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμαριάς του Δήμου Καλαμαριάς στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 3.
Οφειλέτης : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 190.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 29 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Οικόπεδο άρτιο και οικοφομήσιμο εκτάσεως 363 τ.μ. με διώροφη οικοδομή στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς στη θέση «ΑΝΩ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ» επί της οδού Λεβίδου 46 Β.
Η οικοδομή αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 140,00 τ.μ. περίπου, ισόγειο επιφάνειας 110,02 τ.μ. και πρώτο όροφο επιφάνειας 106,66 τ.μ. εξωτερική πισίνα επιφάνειας 33,02 τ.μ.
Οφειλέτης :SHETLAND SHIPPING & TRANSPORTS LTD
Τιμή πρώτης προσφοράς : 268.504,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 29 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ : Α. Ενα (1) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στην ειδική θέση “ΠΑΡΑΛΙΑ” της τ.κ. Ιρίων δ.ε. Ασίνης Δήμου Ναυπλιέων επιφάνειας 1.838,53 τ.μ.
Στο οικόπεδο έχει ανεγερθεί ξενοδοχειακή μονάδα – ξενοδοχείο κλασσικού τύπου IRIA BEACH HOTEL δύο (2) ορόφων, με ολική επιφάνεια ορόφων 1.213,76 τ.μ. Η οικοδομή περιλαμβάνει και υπόγειο
Β. Ενα (1) οικόπεδο στην ειδική θέση “ΠΑΡΑΛΙΑ” της τ.κ. Ιρίων δ.ε. Ασίνης Δήμου Ναυπλιέων επιφάνειας 1.118,63 τ.μ. Στο οικόπεδο αυτό έχει ανεγερθεί ισόγειο υπόστεγο – bar εμβαδού 24,65 τ.μ., καλυπτόμενης επιφάνειας 24,00 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΙΡΙΑ ΜΠΙΤΣ Σ. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ Α.Ε. – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 962.000,00 – 95.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 29 ΜΑΪΟΥ 2019

* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : Διώροφη κατοικία κτισμένη επί διακεκριμένου τμήματος οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί ποσοστό (1/2) εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Διονύσου Αττικής (πρώην Σταμάτας του οικοδομικού Συνεταιρισμού Δικαιούχων Αστέγων Παλαιών Προσφύγων Νέα Αιολίς, Συν.Π.Ε.) πρώην Δήμου Μαραθώνος και ήδη Δήμου Διονύσου επί της οδού Τερψιχόρης 47. Το ανωτέρω οικόπεδο έχει συνολική έκταση 1.654,10 τ.μ. και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
Η οικοδομή αποτελείται Α) To Υπόγειο επιφάνειας 166,26 τ.μ. Β) Το ισόγειο επιφάνειας 166,26 τ.μ. και
Γ) Πρώτος όροφος επιφάνειας 166,26 τ.μ.
Στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου υπάρχει ένας χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου επιφάνειας 24,50 τ.μ.
Οφειλέτης : ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 600.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 22 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ : Ενα οικόπεδο με υπάρχουσα σε αυτό οικοδομή αποτελούμενη από ισόγειο επιφάνειας 140,00 τ.μ. και πρώτο – δεύτερο όροφο επιφάνειας 125,00 τ.μ. εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ηλιουπόλεως επί των οδών Ασκληπιού 52 και Μενελάου εκτάσεως 250,59 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 268.504,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 22 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ : Η πλήρης κυριότητα ενός αγροτεμαχίου άρτιου και οικοδομήσιμου στη θέση Αγιος Παντελεήμων του Δήμου Παιανίας επί της οδού Ικαρου Ικαρου Τζέμου με διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο εμβαδού 156,40 τ.μ. ισόγειο εμβαδού 115,04 τ.μ. και α’ όροφο εμβαδού 86,04 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 768.200,00
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 22 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ : 1) Η υπό στοιχεία (σ-2) ανοικτή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, επιφάνειας 11,25 τ.μ. σε πολυκατοικία στη Δημοτική Ενότητα Γαλατσίου του Δήμου Γαλατσίου στη
θέση «ΕΥΜΟΡΦΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» στη συνοικία “Λαμπρινή” επί της διασταυρώσεως των οδών Μαυρογένους Μ. 5 και Μπουμπουλίνας 29.
2) Η αποθήκη του Α΄ υπογείου επιφάνειας 61,38 τ.μ. σε πολυκατοικία στη Δημοτική Ενότητα Γαλατσίου του Δήμου Γαλατσίου στη θέση «ΠΛΑΚΑΚΙΑ» στη συνοικία “Κρητικά” επί των παραλλήλων οδών
Μούνδρου 18-20 και Κρήτης.
3) Η κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου με τον αριθμό (1) του Α΄ υπογείου επιφάνειας 68,01 τ.μ. σε πολυκατοικία στη Δημοτική Ενότητα Γαλατσίου του Δήμου Γαλατσίου στη θέση «ΠΛΑΚΑΚΙΑ» στη συνοικία “Κρητικά” επί των παραλλήλων οδών Μούνδρου 18-20 και Κρήτης.
4) Η κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου με τον αριθμό (2) του Α΄ υπογείου επιφάνειας 11,25 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Γαλατσίου του Δήμου Γαλατσίου στη θέση «ΠΛΑΚΑΚΙΑ», στη συνοικία “Κρητικά”, επί των παραλλήλων οδών Μούνδρου 18-20 και Κρήτης.
5) Η κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου με τον αριθμό (3) του Α΄ υπογείου επιφάνειας 16,90 τ.μ. σε πολυκατοικία στη Δημοτική Ενότητα Γαλατσίου του Δήμου Γαλατσίου στη θέση «ΠΛΑΚΑΚΙΑ» στη συνοικία “Κρητικά” επί των παραλλήλων οδών Μούνδρου 18-20 και Κρήτης.
6) Η κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου με τον αριθμό (4) του Α΄ υπογείου επιφάνειας 26,63 τ.μ. σε πολυκατοικία στη Δημοτική Ενότητα Γαλατσίου του Δήμου Γαλατσίου στη θέση «ΠΛΑΚΑΚΙΑ» στη συνοικία “Κρητικά” επί των παραλλήλων οδών Μούνδρου 18-20 και Κρήτης.
7) Η με στοιχεία (μ-10) θέση στάθμευσης μηχανής του Α΄ υπογείου επιφάνειας 2,09 τ.μ. σε πολυκατοικία στη Δημοτική Ενότητα Γαλατσίου του Δήμου Γαλατσίου στη θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ» επί της οδού Κουρτίου Ερν. 23-25.
8) Η με στοιχεία (μ-11) θέση στάθμευσης μηχανής του Α΄ υπογείου επιφάνειας 2,09 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Γαλατσίου του Δήμου Γαλατσίου στη θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ», επί της οδού Κουρτίου Ερν. 23-25.
9)Η με στοιχεία (μ-12) θέση στάθμευσης μηχανής του Α΄ υπογείου επιφάνειας 2 τ.μ. σε πολυκατοικία στη Δημοτική Ενότητα Γαλατσίου του Δήμου Γαλατσίου στη θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ», επί της οδού Κουρτίου Ερν. 23-25.
10) Η με αριθμό ένα (1) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου επιφάνειας 10 τ.μ. του Δήμου Γαλατσίου σε πολυκατοικία στη θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ» επί της διασταυρώσεως των οδών Βάσσου Γ. 5 και Αγίας Γλυκερίας 22.
11) Η με αριθμό δύο (2) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου επιφάνειας 10 τ.μ. του Δήμου Γαλατσίου σε πολυκατοικία έκτασης 1.097,18 τ.μ. στη θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ» επί της διασταυρώσεως των οδών Βάσσου Γ. 5 και Αγίας Γλυκερίας 22.
12)Το διαμέρισμα με τα στοιχεία (Γ-3) του τρίτου (Γ΄) ορόφου επιφάνειας 73,37 τ.μ. σε πολυκατοικία στη Δημοτική Ενότητα Γαλατσίου στη θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ» επί της διασταυρώσεως των οδών Βάσσου Γ. 5 και Αγίας Γλυκερίας 22.
13)Το διαμέρισμα με τα στοιχεία (ΣΤ-2) του έκτου (ΣΤ΄) ορόφου επιφάνειας 46,50 τ.μ. στη Δημοτική
Ενότητα Γαλατσίου του Δήμου Γαλατσίου στη θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ» επί της διασταυρώσεως των οδών Βάσσου Γ. 5 και Αγίας Γλυκερίας 22.
Οφειλέτης : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΦΑΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 7.000,00 – 22.000,00 – 42.000,00 – 7.000,00 – 10.000,00 – 16.000,00 – 1.000,00 – 1.000,00 – 1.000,00 – 6.000,00 – 6.000,00 – 65.000,00 – 50.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 22 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΑΛΜΥΡΟΣ : Ενα αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 10.000 τμ στη θέση «Τσιφλίκι» της κτηματικής περιφέρειας Δ.Δ Κροκίου Δήμου Αλμυρού Μαγνησίας το οποίο προέκυψε από την ενοποίηση δύο αγρών έκτασης 9.252 τμ και 748,00 τμ
Εντός του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί κέντρο αναψυχής (δεξιώσεις γάμων, βαπτίσεων κλπ) το οποίο αποτελείται : 1. από μία κυκλική αίθουσα αναψυχής εμβαδού 785,25 τμ 2. από διώροφο κτίριο με υπόγειο,
συνολικού εμβαδού 608,55 τμ και περιλαμβάνει : α) υπόγειο εμβαδού 202,85 τμ. β) ισόγειο εμβαδού 202,85 τμ. γ) όροφο εμβαδού 202,85 τμ. Στη βόρεια πλευρά του γηπέδου σε επαφή με το διώροφο κτίριο έχουν κατασκευασθεί τρία βοηθητικά κτίσματα συνολικού εμβαδού 86 τμ περίπου. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν ασφαλτοστρώσεις έκτασης 4.300 τμ περίπου φυτεύσεις με γκαζόν έκτασης 2.500 τμ περίπου.
Οφειλέτης : ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΘΕΟΔ. – ΑΦΟΙ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς : 555.000,00 ευρώ η κάθε μία
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΧΑΙΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 22 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ : 1) Η με στοιχεία (ΥΠ – 1) οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (A΄) υπογείου ορόφου επιφάνειας 66τ.μ. 2) Η με στοιχεία (ΥΠΒ – 1) οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου (Β΄) υπογείου ορόφου επιφάνειας 67 τ.μ. 3) Η με (Ι – 1) κατάστημα του ισογείου ορόφου επιφάνειας 47,50 τ.μ., 4) Η με στοιχεία (ΗΜ – 1) οριζόντια ιδιοκτησία του ημιώροφου επιφάνειας 59 τ.μ. 5) Η με στοιχεία (Α – 1) οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α΄) ορόφου επιφάνειας 54 τ.μ. 6) Η με στοιχεία (Β – 1) οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου (Β΄) ορόφου επιφάνειας 54 τ.μ. 7) Η με στοιχεία (Γ – 1) οριζόντια ιδιοκτησία του τρίτου (Γ΄) ορόφου επιφάνειας 54 τ.μ. 8) Η ΑΛΦΑ (Α΄) εσοχή ένα (1) οριζόντια ιδιοκτησία του τετάρτου (Δ΄) ορόφου επιφάνειας 35 τ.μ. 9) Η ΒΗΤΑ (Β΄) εσοχή ένα (1) οριζόντια ιδιοκτησία του πέμπτου (Ε΄) ορόφου επιφάνειας 25 τ.μ. και 10) το ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου του δικαιώματος υψούν πάνω από τον πέμπτο (Ε΄) όροφο.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στο Δήμο Πειραιά επί της οδού Νοταρά αριθμός 43 – 43Β
Οφειλέτης : ΤΣΑΚΑΛΙΑΝ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1) 23.100,00 – 20.100,00 – 63.600,00 – 35.400,00 – 35.100,00 – 36.200,00 – 37.300,00 – 24.900,00 – 18.800,00 – 130,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 22 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ : Ενα οικόπεδο με τριώροφη οικοδομή συνολικής επιφάνειας κτισμάτων 200 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Περιστερίου επί της οδού Δημοκρίτου 7.
Οφειλέτης : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΜΕΛΙΑΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 328.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 22 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 848,25 τ.μ.με διώροφη οικοδομή στο Δήμο Κηφισιάς στην δημοτική ενότητα Νέας Ερυθραίας στην θέση ΜΟΡΤΕΡΟ στην οδό Ικαρίας 22.
Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί οικοδομή υπόγειο επιφάνειας 206,50μ.τ., Ισόγειο επιφάνειας 169,68μ.τ. και πρώτο όροφο επιφάνειας 169,68μ.τ.
Οφειλέτης : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 768.200,00
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ : Οικόπεδο στη κτηματική περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Καμισιανά, Δημοτικής ενότητας Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά εκτός ορίων Οικισμού στην αγροτική τοποθεσία ΜΟΥΡΕΛΛΑΚΙΑ άρτιο και οικοδομήσιμο εμβαδού 2.243,62 τ.μ. Εντός του οικοπέδου υπάρχει διώροφη οικοδομή (κατοικία) που αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 52,53 τ.μ, ισόγειο εμβαδού 124,32 τ.μ. και πρώτο (Α’) όροφο επιφάνειας 74,89 τ.μ.
Οφειλέτης : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 170.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ : Α) Ενα οικόπεδο στη περιοχή «Σπηλαδίων Κάμπου Χίου εκτάσεως 2.018,06 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο.
Εντός του οικοπέδου υπάρχουν τα ακόλουθα κτίρια: α) Κεντρικό Κτίριο, συνολικής επιφάνειας 294,17 τ.μ., β) Κτίριο Β, συνολικής επιφάνειας 200,83 τ.μ., γ) Κτίριο Γ, συνολικής επιφάνειας 211,86, δ) Κτίριο Δ, συνολικής επιφάνειας 214,34 τ.μ., ε) Πισίνα, συνολικής επιφάνειας 112,03 τ.μ., στ) Αποδυτήρια, συνολικής επιφάνειας 14,30 τ.μ., ζ) Αποθήκη-Μηχανοστάσιο, συνολικής επιφάνειας 24,74 τ.μ.. Συνολικά δε διαθέτει 11
διαμερίσματα με 18 δωμάτια και 33 κλίνες.
Και Β) Μία αυτοτελής και ανεξάρτητη διαιρεμένη (Κάθετη) Ιδιοκτησία στη ίδια με την παραπάνω περιοχή και έχει έκταση 2.809,58 τ.μ.άρτιο και οικοδομήσιμο.
Εντός του οικοπέδου υπάρχουν τα ακόλουθα κτίρια: α) Κτίριο Α, συνολικής επιφανείας 358,68 τ.μ., β) Κτίριο Ε, συνολικής επιφανείας 280,45 τ.μ., γ) Κτίριο Ζ, συνολικής επιφανείας 280,45 τ.μ., δ) Κτίριο Η, συνολικής επιφανείας 240,12 τ.μ. Συνολικά δε διαθέτει 4 διαμερίσματα με 8 δωμάτια και 12 κλίνες.-
Οφειλέτης : PYRGOS VILLAGE S.E.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 316.000,00 – 344.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΕΡΙΦΥΛΗ ΤΑΤΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ : Οι παρακάτω οριζόντιες ιδιοκτησίες με στοιχεία Ρ-1, Ρ-2, Ρ-3, Ρ-5, Ρ-6, Ρ-7, Ρ-8, Ρ-9, Ρ-10, Ρ-11, Ρ-12, Ρ-13 και Ρ-14 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων του άλφα (Α) υπογείου ενός πολυώροφου κτηρίου εμπορικού-εργασιακού κέντρου στον Πειραιά εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης επί των οδών Πλάτωνος 3-5 και Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 42-44.
1. Η με τα στοιχεία Ρο (Ρ-1) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) έχει επιφάνεια 9τ.μ.
2. Η με τα στοιχεία (Ρ-2) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) επιφάνειας 9τ.μ.
3. Η με τα στοιχεία (Ρ-3) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) επιφάνειας 9τ.μ.
4. Η με τα στοιχεία (Ρ-5) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) επιφάνειας 9τ.μ.
5. Η με τα στοιχεία (Ρ-6) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) επιφάνειας 9τ.μ.
6. Η με τα στοιχεία (Ρ-7) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) επιφάνειας 9τ.μ.
7. Η με τα στοιχεία (Ρ-8) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) επιφάνειας 9τ.μ.
8. Η με τα στοιχεία (Ρ-9) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) επιφάνειας 9τ.μ.
9. Η με τα στοιχεία (Ρ-10) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) επιφάνειας 10,10τ.μ.
10. Η με τα στοιχεία (Ρ-11) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) επιφάνειας 10,10τ.μ.
11. Η με τα στοιχεία (Ρ-12) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) επιφάνειας 10,10τ.μ.
12. Η με τα στοιχεία (Ρ-13) οριζόντια ιδιοκτησίαθέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) επιφάνειας 11,20τ.μ.
13. Η με τα στοιχεία (Ρ-14) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου ορόφου άλφα (Α) επιφάνειας 15,50τ.μ.
Οφειλέτης : ΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 11.575,00 ευρώ η κάθε μία
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : Η με στοιχεία 2α οριζόντια ιδιοκτησία του Α’ ορόφου συνολικής επιφάνειας 196τ.μ. εκ της οποίας κοινόχρηστη επιφάνεια 32τ.μ. και αποτελείται από διάδρομο και συγκρότημα τουαλετών ανδρών-γυναικών.
Η ανωτέρω ιδοκτησία βρίσκεται σε οικοδομή στη Δημοτική Ενότητα Αμαρουσίου Δήμου Αμαρουσίου επί της Λεωφόρου Κηφισίας 60.
Οφειλέτης : ΠΑΛΜΟΣ ΑΕ Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης
Τιμή πρώτης προσφοράς : 442.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ : Αγροτεμάχιο εκτάσεως 5.919,30 τ.μ. εκτός σχεδίου πόλεως Λαμίας και εντός ζώνης στην ειδικότερη θέση «ΒΑΛΟΓΟΥΡΝΑ» της συνοικίας Παγκρατίου Λαμίας επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέσα στο οποίο υπάρχει βιομηχανικό κτιριακό συγκρότημα αποτελούμενο από ισόγεια αποθήκη εμβαδού 780,00 τ.μ. και διωρόφου κτιρίου εμβαδού 79,12 τ.μ. ο κάθε ένας όροφος και ένα μικρότερο παλαιότερο κτίσμα χρησιμοποιούμενο ως βοηθητικός-αποθηκευτικός χώρος εμβαδού 60,00 τ.μ. περίπου.
Οφειλέτης : «ΜΠΡΕΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 328.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΡΙΓΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΜΑΪΟΥ 2019

* ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :Διώροφη κατοικία (μεζονέτα) με υπόγειο, συνολικού εμβαδού 222,95 τ.μ. Αναλυτικά, ανά επίπεδο ως εξής: υπόγειο 86,21 τ.μ., ισόγειο 71,29 τ.μ. και Α΄ όροφο 65,45 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 10,45% επί οικοπέδου έκτασης 1.443 τ.μ.
Τιμή προσφοράς : 297.000,00 ευρώ
Πληροφορίες  :nbgpropertyservices@nbg.gr , 30 210 33 45 327

* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ : Οικόπεδο στην θέση “Τριπουλέϊκα” της πολεοδομικής ενότητας “ΠΑΓΚΡΑΤΕΪΚΑ” του Δήμου Κέρκυρας επί της οδού Εθνικής Λευκίμμης εμβαδού 238,79 τ.μ
Εντός του οικοπέδου, έχει ανεγερθεί διώροφη οικοδομή με υπόγειο επιφάνειας 144,52 τ.μ. ισόγειο επιφάνειας 144,52 τ.μ. ορόφου 140 τ.μ. και υπερυψωμένη κατοικήσιμη υποστέγη πάνω από τον πρώτο όροφο εμβαδού 140 τ.μ. περίπου.
Οφειλέτης : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΙΟΝΑΣΙΟΣ ΕΠΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 393.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Ενα οικόπεδο επιφανείας 4.207,80 τ.μ. στο Δήμο Κηφισιάς στην περιοχή «ΒΙ.ΠΑ.» Κηφισιάς στη θέση «Καλυφτάκι» επί της οδού Θηβαϊδος είναι κενό και χωρίζεται σε δύο (2) τμήματα καθώς διέρχεται ασφαλτοστρωμένος δρόμος, και τα δύο (2) τμήματα είναι περιφραγμένα με συρματόπλεγμα και σιδηροπασσάλους.
Οφειλέτης : ΠΡΟΜΟΤ Ε.Ι. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.300.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ :Επί ενός αγρού στις θέσεις «Σουλουνάρεζι», «Πέλκεζι», «Βγιεστία», «Βγιεστία ή Δρομοσιά» και «Βγιεστία» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Πολυδενδρίου Αττικής, εκτός σχεδίου πόλεως της Τοπικής Κοινότητας Πολυδενδρίου του Δήμου Ωρωπού εκτάσεως 21.543,80 τ.μ.
Οφειλέτης : Ι.Ε. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 300.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : 1.α) Επί ενός οικοπέδου εκτάσεως 6.192,48τ.μ. με κτίσματα επιφάνειας 6.100,67 τ.μ. στη θέση «Αδάμες» της περιοχής Νέας Κηφισιάς Δήμου Κηφισιάς επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και επί της οδού προς Αχαρνές .
Επί του ανωτέρω ενιαίου ακινήτου έχει ανεγερθεί διώροφο κτίριο (γραφείων – έκθεση) με υπόγειο, που αποτελείται από: α) υπόγειο επιφανείας 1.373,00 μ.τ. β) επέκταση υπογείου επιφανείας 955,00 μ.τ. γ) ισόγειο (έκθεση), επιφανείας (1.373,00 μ.τ. δ) επέκταση ισογείου επιφανείας 710,00 μ.τ. ε) πατάρι επιφανείας 278,00 μ.τ. και στ) πρώτο (Α’) όροφο επιφανείας 747,00 μ.τ.).-
2. Επί ενός οικοπέδου με κτίσματα στη θέση «Αδάμες ή Χελιδονού» στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής Νέα Κηφισιά Αττικής εντός βιομηχανικής ζώνης (ΒΙ.Π.Α. Κηφισιάς) και συγκεκριμένα επί Ανωνύμου οδού
καθέτου της οδού Θηβαϊδος εκτάσεως 1.945,20 τ.μ.
3. Επί ενός οικοπέδου με κτίσματα στην θέση «Αδάμες ή Χελιδονού» στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής Νέα Κηφισιά Αττικής εντός Βιομηχανικής Ζώνης (ΒΙ.Π.Α. Κηφισιάς) και συγκεκριμένα επί της παραπλεύρου οδού της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και της οδού Θηβαϊδος εκτάσεως 1.500,00 τ.μ. Επί του οικοπέδου υφίσταται ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 300,00 τ.μ. και ισόγεια αποθήκη επιφάνειας 39,00 τ.μ.-
Τιμή πρώτης προσφοράς : Α) Για το ακίνητο ιδιοκτησίας «Ι.Ε. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 4.200.000,00 ευρώ B) Για το ακίνητο
ιδιοκτησίας των α) «ΠΡΟΜΟΤ Ε.Ι. ΛΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και βιομηχανική Εταιρεία Προωθήσεως Μηχανημάτων Επενδύσεων και Εξαγωγών» κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου κυριότητας 23,94% και β) «Ι.Ε. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Μηχανημάτων» κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου κυριότητας 76,06% 700.000,00 ευρώ, Γ) Για το ακίνητο ιδιοκτησίας «ΒΙΕΜ AUSTRIA OIL Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας Λιπαντικών –Μηχανημάτων – Εργαλείων» 500.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ : Ενα οικόπεδο στη θέση Οσία Πελαγία επί της συμβολής των δημοτικών οδών Κανάρη και Αλέξη Σεβαστάκη της Δ.Κ. Καρλοβασίων της Δ.Ε. Καρλοβασίων του Δήμου Σάμου εκτάσεως 483,28 τ.μ. .Στο ανωτέρω οικόπεδο είναι χτισμένη οικοδομή η οποία αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 176,05τμ με ημιυπαίθριους χώρους συνολικής επιφάνειας 46,86τμ και πρώτο (α΄) όροφο συνολικής επιφάνειας 165,22τμ
Οφειλέτης : ΤΣΑΜΠΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 213.200,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ : 1) Ελαιοπερίβολο στη θέση «ΛΕΙΒΑΔΙ» της κτηματικής περιφέρειας της T.K. Γραικοχωρίου Δήμου Ηγουμενίτσας εκτασεως 8.673,43 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχουν 160 ελαιόδεντρα
2) Ενα (1) αγροτεμάχιο στη θέση «ΚΑΡΒΟΥΝΟ» της κτηματικής περιφέρειας του αγροκτήματος «ΣΥΒΟΤΑ – ΒΡΑΧΩΝΑΣ» της Τ.Κ. Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας εκτάσεως 4.035,00 τ.μ.
3) Ενα (1) κληροτεμάχιο (ελαιώνας) στη θέση «ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ» της κτηματικής περιφέρειας του αγροκτήματος «ΣΥΒΟΤΑ – ΒΡΑΧΩΝΑΣ» της Τ.Κ. Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας για τη δημιουργία της επαρχιακής οδού Συβότων – Πέρδικας εκτάσεως 7.607,00 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχουν 20 ελαιόδεντρα.
4) Ενα (1) κληροτεμάχιο (αγρός) με αριθμό τεμαχίου 1900 στη θέση «ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ» της κτηματικής περιφέρειας του αγροκτήματος «ΣΥΒΟΤΑ – ΒΡΑΧΩΝΑΣ» της Τ.Κ. Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας εκτάσεως 5.688,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1) 300.000,00 2) 506.000,00 3) 249.000,00 4) 149.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΡΗΓΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ : Ενα οικόπεδο εκτάσεως 3.991,50 τ.μ. με ξενοδοχείο στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΗΠΩΝ», στο συνοικισμό Ελευθερώτριας της νήσου Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου Μαγνησίας. Το ξενοδοχείο συνολικής επιφάνειας χώρων κύριας χρήσης εμβαδού 1.995,29 τ.μ. (ισόγειο 1.152,61 τ.μ. και Α’ όροφος 842,68 τ.μ. και βοηθητικής χρήσης (υπόγειο) συνολικής επιφάνειας 1.504,09 τ.μ., ενώ έχει κατασκευασθεί και κολυμβητική δεξαμενή επιφάνειας 200,00 τ.μ.
Οφειλέτης : UNIGREECE Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.822.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ : Μία αγροτική έκταση – αγροτεμάχιο στη Δημοτική Ενότητα Σκιάθου του Δήμου Σκιάθου στη θέση «Βρωμόλιμνο» εμβαδού 4.024,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΡΔΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 240.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ : Ενα οικόπεδο επί του οποίου υπάρχει διώροφη οικοδομή με στέγη άρτιο και οικοδομήσιμο στη Δ.Ε Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού Αττικής εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πολεοδομικής ενότητας Λαγονησίου στη θέση «ΚΙΤΕΖΑ» επί της Βελισσαρίου και εκτάσεως 1.278,36 τ.μ
Η οικοδομή αποτελείται από υπόγειο επιφανείας 137,40 τ.μ, ισόγειο επιφανείας 135,15 τ.μ Α’ όροφο, επιφανείας 137,40 τ.μ και στέγες συνολικής επιφανείας 57,00 τ.μ επί του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου υπάρχει ανοικτή κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα).
Οφειλέτης : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 470.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1. Ενα οικόπεδο συνολικού εμβαδού 1.725,20 τ.μ. εντός σχεδίου του Δήμου Αθηναίων άρτιο και οικοδομήσιμο στην περιοχή «ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ» μεταξύ των οδών Λαγκαδά – Βουτσαρά – Κοζάνης επί της οδού Βουτσαρά 25 και Κοζάνης.
Επί του οδικοπέδου υπάρχει κτίριο το οποίο αποτελείται από:
Το ισόγειο επιφάνειας 1.154,82 τ.μ. υπόγειο επιφάνειας 475 τ.μ. και από 2 πατάρια επιφάνειας 389,86 τ.μ.
2. Ενα οικόπεδο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Αθηναίων επί της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 172 άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 704,71 εντός του οποίου υπάρχει παλαιό κτίσμα επιφανείας (100) τμ
Οφειλέτης :ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.050.000,00 – 450.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος :ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019

* ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ : Α) Το υπό στοιχεία Δ1 διώροφο διαμέρισμα με υπόγειο που αποτελείται από: α. Γκαράζ αποθήκη επιφανείας 61,80 τμ β. Ισόγειο με 1 χώρο επιφανείας 39,60 και από γ. Ημιυπαίθριο χώρο στο ισόγειο επιφανείας 18,20 τμ και δ. Πρώτο όροφο επιφάνειας 47,40 τμ. Συνολική επιφάνεια Ισογείου και Α’ ορόφου 87,00 τμ συνολικής επιφάνειας με ημιυπαίθριο χώρο 167,00 τμ επιφανείας 51 τμ
Β)Το υπό στοιχείο Δ2 διώροφο διαμέρισμα με υπόγειο που αποτελείται από: α. Γκαράζ αποθήκη επιφανείας 55,οο τμ β. Ισόγειο με 1 χώρο επιφανείας 35,20τ.μ. και από γ. Ημιυπαίθριο χώρο στο ισόγειο επιφανείας 15,90 τμ και δ. Πρώτο όροφο επιφανείας 41 τμ. Συνολική επιφάνεια Ισογείου και Α’ ορόφου 76,20 τμ συνολικής επιφάνειας με ημιυπαίθριο χώρο 147,10 τμ
Γ)Το υπό στοιχείο Δ3 διώροφο διαμέρισμα με υπόγειο αποτελούμενο από: α. Γκαράζ αποθήκη επιφανείας 55,3ο τμ β. Ισόγειο με 1 χώρο επιφανείας 36,70 από γ. Ημιυπαίθριο χώρο στο ισόγειο επιφανείας 13,40 τμ και από δ.Πρώτο όροφο επιφανείας 40 τμ. Συνολική επιφάνεια Ισογείου και Α’ ορόφου 76,70 τμ επιφάνειας με ημιυπαίθριο χώρο 145,40 τμ
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε αγρό συνολικής έκτασης 303,13 τμ στη κτηματική περιφέρεια Ιξιά-κτηματικής περιφέρειας Ιαλυσού .
Οφειλέτες : 1)ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΥΡΟΥ 2)ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 156.000,00 – 135.000,00 135.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΥΛΛΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Το ποσοστό των 62% εξ’ αδιαιρέτου του υπ’ αρ. 39 αγροτεμάχιου Κατηγορίας Β΄ επιφανείας μ.τ. 21.394,66 άρτιο και οικοδομήσιμο με κτίσματα: α: Βενζινάδικο-πλυντήριο-λιπαντήριο, επιφανείας μ. τ. 147,70, β: γραφεία επιφανείας μ.τ. 46,30, γ: αθλητικές εγκαταστάσεις (αποδυτήριο-αναψυκτήριο) συνολικής επιφανείας μ.τ 144,20 και δ: αποθήκη επιφανείας μ.τ 26 εκτός σχεδίου και εντός ζώνης του Δήμου Βάρης Αττικής στη θέση ΔΙΛΟΦΟ ή ΒΛΑΧΙΚΑ επί της Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου133.
Οφειλέτιδα : ΑΘΗΝΑ θυγ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΝΑΣΣΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 918.840,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΡΟΔΟΣ : Α) Αγρός έκτασης 2.937,57 τμ στη κτηματική περιφέρεια Διμυλιάς εκτός σχεδίου άρτιο κατά παρέκκλιση στο 8 ο χλμ Σορώνης – Διμυλιάς του Δ. Καμείρου Ρόδου στο οποίο ανεγέρθηκε ένα
διώροφο κτίσμα καταστημάτων – γραφείων ισογείου συνολικής επιφανείας 257,25 τμ και 1ου ορόφου συνολικής επιφανείας 257,25 τμ B) Αγρός έκτασης 10.680 τμ στη κτηματική περιφέρεια Διμυλιάς εκτός σχεδίου άρτιο στο 8ο χλμ Σορώνης – Διμυλιάς του Δ. Καμείρου Ρόδου.
Γ) Αγρός έκτασης 9.080 τμ στη κτηματική περιφέρεια Διμυλιάς
Δ) Αγρός έκτασης 5000 τμ στη κτηματική περιφέρεια ΜΑΣΣΑΡΙ.
Μέσα στο οικόπεδο υπάρχει : 1. ενα διωροφο κτισμα ισογειου και 1ου οροφου συνολικης επιφανειας 61,18τ.μ.
2. Ενα βιομηχανικο ακινητο ισογειου συνολικης επιφανειας 160,29 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΦΟΙ ΚΑΛΙΒΟΥΡΗ Ο.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς : 249.600,00 – 77.900,00 – 67.400,00 – 82.900,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΥΛΛΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ : H πλήρη κυριότητα ενός αγροτεμαχίου (γήπεδο) στη θέση «Αγία Αννα» της κτηματικής περιφέρειας της δημοτικής ενότητας Αγιάς του Δήμου Αγιάς έκτασης 13.108,64 τ.μ.
Επί του ανωτέρω γηπέδου υπάρχει συγκρότημα βιοτεχνικών κτιρίων & γραφείου, που λειτουργεί ως επιχείρηση – ψυκτική μονάδα συντήρησης αγροτικών προιόντων.
Α. βιοτεχνικό κτίριο ισογείου επιφανείας 1.970,06 τ.μ Β. βιοτεχνικό κτίριο ισογείου επιφανείας 2.385,00 τ.μ. Γ. βιοτεχνικό κτίριο ισογείου επιφανείας 1.431,00 τ.μ. Ε. ισόγειο κτίριο συσκευαστήριο επιφανείας 676,50τ.μ.
Οφειλέτης : ΨΥΓΕΙΑ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ Δ. ΚΑΙ Κ. ΧΑΤΖΑΚΟΣ Ο.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς : 965.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ : Μία διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο και πισίνα συνολικού εμβαδού 452,14τμ και η οποία αποτελείται από υπερυψωμένο υπόγειο εμβαδού 210,44 τμ υπερυψωμένο ισόγειο εμβαδού 205,32τμ. και πρώτο όροφο εμβαδού 36,36 τμ, στον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου η πισίνα εμβαδού 110 τ.μ. περίπου ενας αυτοτελής ξενώνας επιφάνειας 38,40τμ σε αγροτεμάχιο εκτάσεως 6.090 τμ.
Το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο στην θέση ΚΟΡΦΟΣ-ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Μυκόνου.
Οφειλέτης : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΠΠΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.264.377,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ : Ενα οικόπεδο στην θέση «Σταυρανό- Παπανέζη» της κτηματικής περιφέρειας της κοινότητας Καλυβίων Θορικού Αττικής εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου εκτάσεως 252,01μ.τ. στο Δήμο Σαρωνικού Αττικής επί της οδού Κυκλάδων.
Στο οικόπεδο υπάρχει οικοδομή επιφανείας 167,56μ.τ. και αποτελείται από Υπόγειο επιφανείας 67,18μ.τ. Ισόγειο επιφανείας 59,90μ.τ και Πρώτο όροφο επιφανείας 40,48 μ.τ.
Οφειλέτης : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 175.782,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ : Το υπό στοιχεία ΒΗΤΑ (Β) διαμέρισμα του πρώτου (Α) ορόφου το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο επιφάνειας 130,00 τ.μ.
Η ανωτέρω ιδιοκτησία βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας Κουνουπιδιανών, Δημοτικής ενότητας Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων στην θέση «ΦΟΥΝΤΑΝΑ».
Οφειλέτης : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΟΤΕΤΣΙΑΝΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 130.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Μία ανεξάρτητη διαιρεμένη και αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία το υπ’ αριθμόν πέντε (5) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ του ισογείου πολυκατοικίας επί της οδού Αναγνωστοπούλου 18-20 στην Αθήνα στην θέση ΚΟΛΩΝΑΚΙ. Η ανωτέρω οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα το οποίο έχει μετατραπεί σε κατάστημα επιφάνειας 102,79 τ.μ. Στην οριζόντια αυτή ιδιοκτησία κατάστημα ανήκει και η υπ’ αριθμόν τρία (3) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 2,64 τ.μ.
Οφειλέτης : «BUILT-O ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 478.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ : Το υπό στοιχεία ΒΗΤΑ (Β) διαμέρισμα του πρώτου (Α) ορόφου το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο επιφάνειας 130,00 τ.μ.
Η ανωτέρω ιδιοκτησία βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας Κουνουπιδιανών, Δημοτικής ενότητας Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων στην θέση «ΦΟΥΝΤΑΝΑ».
Οφειλέτης : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΟΤΕΤΣΙΑΝΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 130.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Μία ανεξάρτητη διαιρεμένη και αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία το υπ’ αριθμόν πέντε (5) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ του ισογείου πολυκατοικίας επί της οδού Αναγνωστοπούλου 18-20 στην Αθήνα στην θέση ΚΟΛΩΝΑΚΙ. Η ανωτέρω οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα το οποίο έχει μετατραπεί σε κατάστημα επιφάνειας 102,79 τ.μ. Στην οριζόντια αυτή ιδιοκτησία κατάστημα ανήκει και η υπ’ αριθμόν τρία (3) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 2,64 τ.μ.
Οφειλέτης : «BUILT-O ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 478.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ : Ενα γήπεδο συνολικής έκτασης 15.291 τ.μ. που προέκυψε από την συνένωση των όμορων και συνεχόμενων: 1.Ενός διηρημένου και αυτοτελούς τμήματος έκτασης 12.066 τ.μ. και 2. Ενός διηρημένου και αυτοτελούς τμήματος αγρού με αριθ. 50ρ έκτασης 3.225 τ.μ. στην θέση «Βιομηχανική Ζώνη Αξιούπολης» του Δήμου Αξιούπολης (Παιονίας-Κιλκίς) του Δήμου Παιονίας,.
Μέσα στο οικόπεδο υπάρχει βιομηχανικό κτίσμα εμβαδού 5.928,78 τ.μ. όπου οι κτιριακές εγκαταστάσεις αποτελούνται από:
1.Βιομηχανοστάσιο εμβαδού 2.144,20 τ.μ.
2. Ισόγειο βιομηχανικό κτίριο εμβαδού 1.529,24 τ.μ.
3. Δύο ισόγειες αποθήκες συνολικού εμβαδού 1.453,15 τ.μ. (1.143,06 + 310,08) κατ’ επέκταση των παραπάνω κτιρίων.
Οφειλέτης : ΓΚΟΥΛΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΣ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 913.750,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΘΕΜΙΣΤ ΜΑΝΑΣΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ : Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στην Ηλιούπολη Αττικής στο Δήμο Ηλιούπολης στη διασταύρωση των οδών Αγίου Κωνσταντίνου και Πάφου 2 εκτάσεως 252,00 τ.μ.
Επί του ως άνω οικοπέδου υπάρχει οικοδομή αποτελούμενη από διαμέρισμα 2ου ορόφου επιφανείας 85,19τ.μ., διαμέρισμα 1ου ορόφου επιφανείας 85,19τ.μ., κατάστημα αποτελούμενο από πατάρι επιφανείας 86,83τ.μ. και ισόγειο επιφανείας 158,04τ.μ., θέση στάθμευσης πυλωτής επιφανείας 65,14τ.μ. και από υπόγειο 158,04τ.μ.
Οφειλέτες : 1)ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 520.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ : Μια αυτοτελή και ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία τμήμα αγροτεμαχίουεκτάσεως 7.948,70τ.μ. με βιομηχανικό κτίριο και λοιπών εγκαταστάσεων εκτός εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου στη θέση Πάτημα Χαλανδρίου – Νεκροταφείο επί της οδού Τήνου 12.
Εντός του οικοπέδου υπάρχουν τα κάτωθι κτίρια:
α) κτίριο (1) επιφανείας περίπου 875,00μ.τ.
β) κτίριο (2) επιφανείας περίπου 295,00μ.τ.
γ) κτίριο (3) επιφανείας περίπου 196,00μ.τ.
δ) κτίριο (4) επιφανείας περίπου 16,00μ.τ.
ε) Κτίριο (5) επιφανείας περίπου 23,00μ.τ.
στ) ΣΙΛΟ (6) επιφανείας διατομής περίπου 24,00μ.τ.
ζ) Ασκεπές κτίριο (7) επιφανείας περίπου 430,00μ.τ.
Οφειλέτης : ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΘΕΟΤΙΚΟΣ – ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 188.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% μιας αυτοτελούς ανεξάρτητης διακεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος που καταλαμβάνει ολόκληρο το δεύτερο όροφο επιφανείας 214,00 τ.μ. στη θέση “ΚΑΣΤΡΙ” στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.
Οφειλέτης : ΓΙΟΛΑΝΤΑ ή ΓΙΟΛΑΝΔΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 300.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΠΟΥΛΙΕΖΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Η πλήρης κυριότητα ενός οικοπέδου εκτάσεως 1.603,00 τ.μ. με κτίσματα στην κτηματική περιφέρεια «Σταμάτα – Διόνυσος» Δημοτικής Ενότητας Εκάλης, Δήμος Κηφισιάς επί της οδού Δεκελείας 14. Εντός του οικοπέδου υπάρχει μονοκατοικία επιφάνειας 689,68 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 706.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ : Η μεζονέτα με στοιχεία Κατοικία ( 4 ) η οποία αποτελεί μία ενιαία αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία επιφάνειας 168,34 τ.μ. και αποτελείται : Α) από βοηθητικούς χώρους στο υπόγειο της οικοδομής επιφάνειας 63,54 τ.μ. Β) από χώρους κύριας χρήσης στο ισόγειο συνολικής επιφάνειας 58,30 τ.μ. και Γ) από χώρους κύριας χρήσης στον πρώτο ( Α΄ ) όροφο επιφάνειας 46,50 τ.μ.
Στην μεζονέτα Κατοικία τέσσερα (4) ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση ο χώρος της πρασιάς και του πλαγίου ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου επιφάνειας 38,30 τ.μ.
Η ανωτέρω ιδιοκτησία βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης στη θέση « ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΚΑ » στη γειτονιά « ΓΑΡΓΗΤΟΥ 1 » επί της οδού Δομοκού 8.
Οφειλέτες : 1) ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ και 2) ΖΟΥΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 196.200,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1) Η αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία – ΑΙΘΟΥΣΑ του πρώτου (Α’) ορόφου επιφάνειας 320 τ.μ. 2) η υπό στοιχεία «ΑΙΘΟΥΣΑ 1» οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου (Β’) ορόφου επιφάνειας 37,24 τ.μ. 3) η υπό στοιχεία «ΑΙΘΟΥΣΑ 2» οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου (Β’) ορόφου επιφάνειας 146,15 τ.μ. 4) η υπό στοιχεία «ΑΙΘΟΥΣΑ 3» οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου (Β’) ορόφου επιφάνειας 50,05 τ.μ. 5) η υπό στοιχεία «ΑΙΘΟΥΣΑ 4» οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου (Β’) ορόφου επιφάνειας 36,82 τ.μ. 6) η υπό στοιχεία «ΑΙΘΟΥΣΑ 5» οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου (Β’) ορόφου 43,81 τ.μ. 7) η υπό στοιχεία «ΑΙΘΟΥΣΑ 6» οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου (Β’) ορόφου επιφάνειας 53,90 και 8) η υπό στοιχεία «ΓΡΑΦΕΙΟ» οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου (Β’) ορόφου επιφάνειας 16,70τ.μ. μιας οικοδομής (κτιρίου) στο Δήμο Περιστερίου του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Σαρανταπόρου 37.
Οφειλέτης : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1) 166.000,00 2) 26.250,00 3) 28.600,00 4) 35.300,00 5) 26.000,00 6) 30.900,00 7) 38.000,00 και 8) 3.550,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019

* ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ : Mία μονώροφη με υπόγειο οικοδομή η οποία έχει ανεγερθεί στο υπ’ αριθμόν ένα λατινικό (I) τμήμα αγροτεμαχίου άρτιου και οικοδομήσιμου στο Μαρκόπουλο Ωρωπού Αττικής στη θέση «ΖΕΝΙΘΙ» της Δημοτικής Ενότητας Μαρκόπουλου Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμού σε αγροτικό δρόμο ο οποίος οδηγεί προς τον Επαρχιακό δρόμο Αθήνας – Ωρωπού, εκτάσεως 3.620,00 τ.μ.
Οφειλέτες : 1) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ & 2)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 243.532,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Μια αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία – μονοκατοικία με στοιχεία (Μ-7), που καταλαμβάνει ολόκληρο το υπ’ αριθμόν (145) Οικοδομικό Τετράγωνο στην Κηφισιά το οποίο περιβάλλεται από τις οδούς Φραγκοπούλου, Εσπέρου, Γ. Νικολάου και Δοϊράνης.
Η ανωτέρω οριζόντια ιδιοκτησία- μονοκατοικία με στοιχεία (Μ-7) αποτελείται από υπόγειο ισόγειο και (Α’) όροφο συνολικής επιφάνειας 221,75 τ.μ. δηλαδή 73,91 τ.μ. κάθε όροφος.
Οφειλέτης : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 255.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΔΡΗ ΔΡΑΚΟΥΔΗ-ΔΗΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ : Επί μίας Μονοκατοικίας με την ένδειξη (Α) η οποία αποτελείται από υπόγειο συνολικής επιφάνειας 232,40 μ.τ. ισόγειο επιφάνειας 116,20 μ.τ. α’ όροφο επιφάνειας 116,20 μ.τ. και σοφίτα επιφάνειας 95,14 τ.μ. σε ένα ενιαίο αγροτεμάχιο στο Καλαμάκι της Τοπικής Κοινότητας Λιμνοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Μόβρης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας εκτός σχεδίου πόλεως εκτός Οικισμού.
Οφειλέτιδες : ΔΗΜΗΤΡΑΣ – ΛΗΤΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 350.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΠΑΡΘΕΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΠΕΙΡΑΙΑΣ : Ενα οικόπεδο με διώροφη οικοδομή και δώμα στην Κτηματική Περιφέρεια του Δήμου Πειραιά στη θέση «Ταμπούρια» επί της οδού Αγίου Ορους 113Α.
Το οικόπεδο έχει έκταση 142,90 τ.μ. είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Επί του οικοπέδου υπάρχει διώροφη οικοδομή η οποία αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας 91,36 τ.μ., πρώτο όροφο επιφάνειας 102,99 τ.μ. και δώμα.
Οφειλέτιδα : ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 108.800,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ : Ενα αυτοτελές και διηρημένο κατάστημα του ισογείου οικοδομής με στοιχείο άλφα (Α) με χαρακτηριστικό αριθμό Ι γωνιακό στις οδούς Παπάγου και Αμαράντων εμβαδού 207,34μ.τ. της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου.
Οφειλέτης : «Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ – Ι. ΕΥΘΥΜΙΟΥ – Δ. ΓΚΟΛΕΤΣΟΣ Ο.Ε.»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 253.150,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ : Ενα οικόπεδο έκτασης 2.025μ.τ. με αριθμό οικοπέδου μηδέν δύο (02) της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου επί της συμβολής των οδών Ουρανού και ενός Πεζοδρόμου.
Οφειλέτης : «Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ – Ι. ΕΥΘΥΜΙΟΥ – Δ. ΓΚΟΛΕΤΣΟΣ Ο.Ε.»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 546.800,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ : Οικοπεδική έκταση συνολικής επιφάνειας 10.119 τμ επί της οποίας υπάρχει και λειτουργεί βιοτεχνική μονάδα κατασκευής επίπλων, με κτίσματα 2.221,20 τ.μ. στη θέση «ΜΑΓΟΥΛΑ» της Τοπικής Κοινότητας Λεπούρων της Δημοτικής Ενότητας Διστύων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.
Οφειλέτης : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 738.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΕΣΗ-ΣΠΑΘΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 3 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ : Α) Ενα αγροτεμάχιο με αριθμό 547 Β’ κατηγορίας συνολικής εκτάσεως, 15.500,00 τ.μ. στην τκ.Αγίου Παύλου Χαλκιδικής, της Δ.Ε Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας με ισόγεια κατοκία εμβαδού 123,66 τ.μ. με ισόγειο κτίσμα αποθήκευσης ανταλλακτικών εμβαδού 64,00 τ.μ. Εκτός των παραπάνω κτισμάτων υπάρχουν δύο πρόχειρα κτίσματα (αποθήκες) εμβαδού συνολικής επιφανείας περίπου 200 τμ. Εντός του παραπάνω αγροτεμαχίου υπάρχουν περίπου 160 ελαιόδεντρα και μερικά οπωροφόρα δέντρα.
Β) Ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου κατά πλήρη κυριότητα από το αριθ. 528 τεμάχιο αγρού Β κατηγορίας, εκτάσεως, 5.750 τμ, κείμενο στην τ.κ Αγίου Παύλου της Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας
Γ) Το υπ’ αριθμόν 224 αγροτεμάχιο Γ’ κατηγορίας έκτασης 1.976,00 τμ στην τ. Κ. Αγίου Παύλου, της Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Οφειλέτης : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 205.000,00 – 15.000,00 – 11.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ : 1ο ΑΚΙΝΗΤΟ: Η οριζόντια ιδιοκτησία (αποθήκη) του υπογείου ορόφου με στοιχεία (Υ) επιφάνειας 124,19 τ.μ.
2ο ΑΚΙΝΗΤΟ: Η υπό στοιχεία (Α-Ι) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του πρώτου (Α’) ορόφου επιφάνειας 86,23 τ.μ.
3ο ΑΚΙΝΗΤΟ: Η υπό στοιχεία (Β-1) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του δευτέρου (Β’) ορόφου επιφάνειας 86,23 τ.μ. Στο διαμέρισμα ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση η υπ’ αριθμόν τέσσερα (4) θέση στάθμευσης της πυλωτής επιφάνειας 12,50 τ.μ.
4ο ΑΚΙΝΗΤΟ: Η υπό στοιχεία (Β-2) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του δευτέρου (Β’) επιφάνειας 50,61 τ.μ.
5ο ΑΚΙΝΗΤΟ: Η υπό στοιχεία (Γ-1) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του τρίτου (Γ’) ορόφου επιφάνειας 86,23 τ.μ.
6ο ΑΚΙΝΗΤΟ: Η υπό στοιχεία (Γ-2) οριζόντια ιδιοκτησία του γ′ ορόφου επιφάνειας 50,61 τ.μ.
7ο ΑΚΙΝΗΤΟ: Η υπό στοιχεία (Δ) οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου επιφάνειας 139,07 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στο Λουτράκι επί της οδού Ανδρούτσου 69.
Οφειλέτες : ΖΕΡΒΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 49.000,00 – 113.000,00 – 125.000,00 – 74.000,00 – 135.000,00 – 79.000,00 – 206.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΠΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1) οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α΄) υπογείου επιφάνειας 442,39 τ.μ. και 2) οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου υπογείου επιφάνειας 473,56 τ.μ., 3) οριζόντια ιδιοκτησία του τρίτου (Γ΄) υπογείου μίας πολυκατοικίας επιφάνειας 473,56 τ.μ. επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 35.
Οφειλέτιδα «Α.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπό εκκαθάριση
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.170.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ : Αγροτεμάχιο στη θέση «Τοπόλιανη Βακούφικα» της Δ.Κ Λιτοχώρου της Δ.Ε Λιτοχώρου του Δήμου Δίου – Ολύμπου έκτασης 2.000 τ.μ. μετά την ρυμοτόμηση τμήματος αυτού, έκτασης 1.021 τ.μ. το οποίο αποτελεί διαιρετό τμήμα αγρού μεγαλύτερης έκτασης 13.910 τ.μ.
Εντός του οικοπέδου υπάρχει κτίσμα – ξενοδοχείο με την ονομασία «VILLA KOLONAS» το οποίο αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας 130,35τ.μ. από το πρώτο όροφος επιφάνειας 130,35τ.μ. από τον δεύτερο όροφο
επιφάνειας 130,35τ.μ. μόλις 400 μέτρα από την παραλία
Οφειλέτες : 1)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ 2)ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥΔΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 350.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ : Η υπ’ αριθμ. (3) αυτοτελής και ανεξάρτητη ιδιοκτησία αποτελούμενη από υπόγειο και ισόγειο επιφάνειας του κάθε ορόφου 77,20 τ.μ. με ανοικτή πισίνα στον προαύλιο χώρο επιφάνειας 72,00 τ.μ. Η ανωτέρω οικοδομή είναι κτισμένη επί τμήματος αγροτεμαχίου έκτασης 982,17 τ.μ. ενώ όλο αγροτεμάχιο έχει έκταση μ.τ. 4.093,50 είναι άρτιο και οικοδομήσιμο στη Σαρωνίδα Αττικής στη θέση ΠΟΥΡΝΤΑ του Δήμου Σαρωνικού επί της κοινοτικής οδού Γαλαναίων 21.
Οφειλέτης : ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 353.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1) Το (Κ-2) κατάστημα του ισογείου ορόφου επιφάνειας 120 τ.μ. και 2) Η (ΑΠ-1) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 170τ.μ. σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στη θέση «Ανεμόμυλος του Χιώτου- Πύργασι», παρά στον Αγιο Παντελεήμονα και στην συνοικία Συγγρού και επί των οδών Ηρακλέους 8 και Δέσπως Σέχου 11.
Οφειλέτης : «ΟΣΤΡΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΣΤΡΑΚΟ Α.Ε.», υπό εκκαθάριση
Τιμή πρώτης προσφοράς : 80.000,00 – 30.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ : Τρείς οριζόντιες ιδιοκτησίες οικοδομής σε οικόπεδο στη θέση Τετράδι – Κοτσέλα της κτηματικής περιφερείας Δήμου Κέρκυρας περιοχή Τριπουλέικα – Παγκρατέικα επί της οδού Εθνικής Λευκίμμης:
1. Η υπό στοιχεία Υπόγειο (1) ΕΝΑ του κτιρίου (Α) αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου επιφάνειας 310,68 τ.μ.
2. Η υπό στοιχεία Κατάστημα (1) ΕΝΑ του κτιρίου (Α) αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου επιφάνειας 310,68 τ.μ.
3. Η υπό στοιχεία Διαμέρισμα (2) ΔΥΟ του κτιρίου (Β) αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου επιφάνειας 102,60 τ.μ. Στο διαμέρισμα αυτό ανήκει η αποκλειστική χρήση του τμήματος του
υπογείου που βρίσκεται ακριβώς κάτω από αυτό.
Οφειλέτης : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 162.211,00 – 369.807,00 – 123.277,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΛΑΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ : Το υπ’ αριθ. (208) αγροτεμάχιο πρώτης (Α’) κατηγορίας εκτάσεως 6.800 τ.μ στην επικοισθείσα περιοχή του Αγροκτήματος Καλοχωρίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα. Επί του παραπάνω αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί το υπό στοιχείο Κάπα (Κ) κτίριο: α. Υπόγειος αποθηκευτικός χώρος εμβαδού 45,98 τ.μ. β. Ισόγειο εμβαδού 58,87 τ.μ γ] ενας εργασιακός (βιοτεχνικός) ισόγειος χώρος εμβαδού 871,13 τ.μ. δ. Πρώτος όροφος εμβαδού 45,58 τ.μ.
ε. Δεύτερο όροφο επιφάνειας 57,00 τ.μ. περίπου.
Οφειλέτης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 305.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ : Η πλήρης κυριότητα νομή και κατοχή ενός γηπέδου συνολικής εκτάσεως 5.000 τ.μ. επί της ασφαλτοστρωμένης αγροτικής οδού που συνδέεται με την επαρχιακή οδό Λάρισας-Συκουρίου και στο 4ο χλμ στη θέση «Αμπελότοποι» της κτηματικής περιφέρειας της τ.κ. Ομορφοχωρίου της δ.ε. Πλατυκάμπου, του Δήμου Κιλελέρ. Επί του οικοπέδου υπάρχει κτιριακή εγκατάσταση στην οποία λειτουργούσε επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών παραγωγής ετοίμων ενδυμάτων με πατάρι.
Το κτίριο αποτελείται από : 1.Ισόγειο βιοτεχνικό κτίριο στο ισόγειο συμβατικής κατασκευής επιφάνειας 929,48 τ.μ. 2. Δίπλα από το αρχικό κτίριο έγινε προσθήκη δύο τμημάτων βιοτεχνικού κτιρίου μεταλλικού σκελετού με συνολικό εμβαδό επιφανειών 577,55 τ.μ.
3. Εγινε προσθήκη κατ’ επέκταση βιοτεχνικού χώρου στο ισόγειο και στο πρώτο όροφο συνολικής επιφάνειας του ισογείου 51,89 τ.μ. και του πρώτου ορόφου 36,87 τ.μ. αντίστοιχα.
Οφειλέτης : ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΙΤΑΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 460.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : Η με αριθμό Κ-1 οικοδομή κτισμένη επί της υπ΄ αριθμ. 2 οριζοντίου ιδιοκτησίας εκτάσεως μ.τ. 773,98 στον Δήμο Διονύσου επί των οδών Ρόδων και Ανθέων. Η Κ-1 ιδιοκτησία περιλαμβάνει: 1) στο Β΄ υπόγειο: α) τις Ρ-1 και Ρ-2 θέσεις σταθμεύσεως αυτοκινήτων εμβαδού εκάστης μ.τ. 11,90 και τον χώρο κυκλοφορίας αυτοκινήτων εμβαδού μ.τ. 91 συνολικής επιφανείας μ.τ. 114,80 και β) λοιπούς χώρους συνολικής επιφανείας μ.τ. 7,63. 2) στο Α υπόγειο: α) την Υ-1 αποθήκη εμβαδού μ.τ. 77,12. 3) στο ισόγειο το Ι-1 εμβαδού μ.τ. 77,12. 4) στο Α ορόφου το Α-1 επιφανείας μ.τ. 77,12. Η υπό στοιχεία Κ-1 έχει συνολικό εμβαδόν μ.τ. 353,79.
Οφειλέτης : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 653.593,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

* ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ : Eπί του δικαιώματος πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός αγροτεμαχίου εκτάσεως 6.463,54 μ.τ. στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Θέρμης.
Οφειλέτης :ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΙΑΚΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 238.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ : Επί ενός αυτοτελούς και διηρημένου τμήματος αγροτεμαχίου με αριθμό 537 στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος Διαβατών της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα εκτάσεως 10.706 τ.μ.
Εντός του γηπέδου υπάρχουν προκατασκευασμένες κατασκευές τύπου isobox με συνολικό εμβαδό περίπου 88 τ.μ. Επίσης εντός του γηπέδου υπάρχει ένα ημιτελές κτίσμα εμβαδού περίπου 75 τ.μ.
Οφειλέτης : ΒΙΟΜΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 181.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : 1) Ενα φυτώριο με αριθμό τεμαχίου 2492 έκτασης 199,00 τ.μ.στην Δημοτική Κοινότητα Ζυγού της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων του Δήμου Καβάλας.
2) Ενα φυτώριο με αριθμό τεμαχίου 2493 έκτασης 199,00 τ.μ. στην Δημοτική Κοινότητα Ζυγού της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων του Δήμου Καβάλας.
3) Ενα οικόπεδο με αριθμό 543 του Οικοδομικού Τετραγώνου 70 εκτάσεως 590,00 τ.μ. εντός της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων του Δήμου Καβάλας. Εντός του οικοπέδου έχει κτιστεί ισόγεια μονοκατοικία εμβαδού 96,60 τ.μ. με υπόγειο αποθηκευτικό χώρο και χώρο στάθμευσης εμβαδού 96,90 τ.μ.
4) Ενα οικόπεδο με αριθμό 257 του Οικοδομικού Τετραγώνου 36 εκτάσεως 307,00 τ.μ. στην Δημοτική Κοινότητα Ζυγού της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων του Δήμου Καβάλας
5) Ενας αγρός Α’ κατηγορίας με αριθμό 177 εκτάσεως 4.200 τ.μ. στα Τενάγη Φιλίππων της κτηματικής περιοχής του αγροκτήματος της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων του Δήμου Καβάλας
Οφειλέτης : ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δτ «ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΒΕΕ»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.500,00 – 1.500,00 – 85.000,00 – 10.000,00 – 9.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΠΑΥΛΙΝΑ ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Μία οριζόντια ιδιοκτησία στο δεύτερο όροφο επιφάνειας 267,50 τ.μ. στη θέση «ΣΠΙΘΑΡΙ» του Δήμου Αγ. Δημητρίου Αττικής επί της Λ. Βουλιαγμένης 271.
Οφειλέτης : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΜΠΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 139.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ : Eνα ακίνητο κτήμα στη κτηματική περιφέρεια του χωρίου Αγυιάς, δημοτικής ενότητας Θερίσου Δήμου Χανίων του οικισμού στη θέση «Κλιματόλακκος» οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εμβαδού 1040 τ.μ. Στο οικόπεδο υπάρχει ένα μεταλλικό κτίριο με χρήση ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ το οποίο βρίσκεται σε επαφή με διώροφο κτίριο κατασκευής ΒΕΤΟΝ το οποίο στο ισόγειο έχει την ίδια χρήση και άνωθεν αυτού υπάρχει μεζονέτα με χρήση κατοικίας. Πιο συγκεκριμένα το μεταλλικό κτίριο με χρήση βιοτεχνίας έχει επιφάνεια 462 τ.μ Το διώροφο κτίριο από ΒΕΤΟΝ καταλαμβάνει συνολικά επιφάνεια 169,84 τ.μ. Ανωθεν του ισογείου υπάρχει μεζονέτα επιφανείας Α επιπέδου 119,66 τ.μ. και Β επιπέδου 93,605 τ.μ, συνολικής δηλαδή επιφανείας 213,26 τ.μ.
Οφειλέτης : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΗΦΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς : 501.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ : Επί της πλήρους κυριότητας ενός οικοπέδου με οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο – ισόγειο – Α’ όροφο και δώμα εντός σχεδίου του Δήμου Χαϊδαρίου επί της οδού Μητροπούλου 43. Το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 188,10 τ.μ. Η μονοκατοικία αποτελείται από: Α) Υπόγειο επιφανείας 89,75 τ.μ. Β) Ισόγειο – πυλωτή που αποτελείται από την είσοδο της οικοδομής επιφανείας 13,80 τ.μ. και ανοιχτή θέση στάθμευσης επιφανείας 11,00 τ.μ. Γ) Α΄ όροφο επιφανείας 75,51 τ.μ. Δ) Β΄ όροφο επιφανείας 75,51 τ.μ.
Οφειλέτες : 1) ΠΑΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2) ΠΑΡΑΗ ΕΛΕΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 285.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ : Η με στοιχεία ΒΗΤΑ ΒΗΤΑ ΔΥΟ (ΒΒ2) αυτοτελή διαιρεμένη και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία επιφάνεια 79,18 τ.μ. σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εντός του εγκεκριμένου ρυμότομικού σχεδίου της πόλεως Τήνου του Δήμου Τήνου στη συνοικία «ΑΓΚΑΛΗ» στην συμβολή ανωνύμων δημοτικών οδών.
Οφειλέτης : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 110.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1) Η υπό στοιχεία (Α-2) οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα επιφάνειας 95 τ.μ. στην οποία ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση η αυτό της υπό στοιχεία Ι-2 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου επιφάνειας 10,12τ.μ. του στεγασμένου χώρου της πυλωτής και 2) Η υπό στοιχεία (Απ-11) οριζόντια ιδιοκτησία αποθήκη επιφάνειας 9,75 τ.μ..
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικοδομή στο Δήμο Αθηναίων στη θέση «Τουρκοβούνια» στη Συνοικία «Αβερωφείου» «Γκύζη» στη διασταύρωση των οδών (Πεζόδρομος – σκαλιά) Μπουκουβάλα 90-92 και Ησαΐα Σάλωνων 13.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΙΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 145.300,00 – 1.200,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ : Η πλήρης κυριότητα νομή και κατοχή σε ποσοστό 100% σε ένα αγροτεμάχιο συνολικής εκτάσεως 34.165,28 τ.μ. στη θέση «ΤΡΥΠΗΤΗ» της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας Λιμεναρίων του Δήμου Θάσου (600) περίπου μέτρα από την θάλασσα άρτιο και οικοδομήσιμο.
Οφειλέτης : ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 316.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ : Ενα οικόπεδο έκτασης 635 τ.μ. εντός του Δ.Δ. Ροδολίβους Δημοτικής Ενότητας Αμφίπολης άρτιο και οικοδομήσιμο. Εντός του οικοπέδου βρίσκεται διώροφη οικοδομή η οποία αποτελείται από: 1. Υπόγειο, εμβαδού 137,50 τ.μ., 2. Ισόγειο, εμβαδού 137,50 τ.μ. και 3. Πρώτο (1ο) όροφο εμβαδού 128,37 τ.μ.
Οφειλέτης : ΠΑΔΟΥΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 148.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΘΕΜΙΣΤ. ΜΑΝΑΣΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ : Μία οριζόντια ιδιοκτησία (μεζονέτα) αποτελούμενη από α) το με στοιχεία (Υ2) ημιυπόγειο, που αποτελείται από δύο (2) αίθουσες, W.C., διάδρομο και την εσωτερική κλίμακα που οδηγεί στο Δ2 διαμέρισμα του ισογείου και αποτελούν μαζί μια οριζόντια ιδιοκτησία (μεζονέτα) και έχει επιφάνεια 38,50 τ.μ. και β) το με στοιχεία Δέλτα δύο (Δ2) διαμέρισμα του ισογείου επιφάνειας 31,00
Η ως άνω οριζόντια ιδιοκτησία (μεζονέτα) βρίσκεται σε αυτοτελή και ανεξάρτητη οικοδομή με στοιχεία «ΚΤΙΡΙΟ 3» σε οικόπεδο στα όρια του οικισμού Κουτσουπιάς της τοπικής κοινότητας και δημοτικής ενότητας Μελοιβίας, του Δήμου Αγιάς.
Οφειλέτης : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΡΑΝΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 92.688,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ : α) Ενα αυτοτελές διηρημένο και ανεξάρτητο ισόγειο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ με αριθμό τρία (3) σε οικοδομή εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης του Κιλκίς επί της διασταύρωσης των οδών Ανδρούτσου και 21ης Ιουνίου 16 εμβαδού 111,47 τ.μ.
β) Την υπ΄αριθμ. έξι (6) αυτοτελή και ανεξάρτητη υπόγεια ΑΠΟΘΗΚΗ επί της διασταύρωσης των οδών Ανδρούτσου και 21ης Ιουνίου 16 εμβαδού 105,06 τ.μ.
Οφειλέτης : ΛΙΑΡΕΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 175.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΘΕΜΙΣΤ. ΜΑΝΑΣΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός διαμερίσματος του υπό στοιχεία (Β-1) του πρώτου (Α’) ορόφου συνολικής επιφάνειας 87,10 τ.μ.σε οικοδομή κτισμένη επί οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου εκτάσεως 294,20 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς στη συμβολή των οδών Αλικαρνασσού 18 και Νικ. Πλαστήρα.
Το ως άνω οικόπεδο εκτάσεως 294,20 τ
Οφειλέτης : ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕΛΗΜΑΡΚΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 105.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

* ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ : Επί ενός οικοπέδου με διώροφη οικοδομή εκτάσεως 689,50 τ.μ. στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής στη θέση «Ξυλοκέριζα» στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος στη συμβολή των οδών Ηφαίστου 9 και ανώνυμης .
Επί του οικοπέδου υπάρχει διώροφη οικία με υπόγειο, ημιυπόγειο επιφάνειας 210,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΟΛΓΑ ΖΟΥΡΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 240.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : Αγροτεμάχιο εκτάσεως 7.761,00 τ.μ άρτιο και οικοδομήσιμο στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Κροκίου ΔΕ Αλμυρού Δήμου Αλμυρού επί της οδού (ασφαλτοστρωμένης) που είναι παράπλευρη της ΕΟ Αθηνών–Θεσ/νίκης στη θέση ΚΡΑΤΣΙΑ στο 290ο χλμ ΕΟ Αθηνών–Θεσ/νίκης με βιοτεχνικό κτίριο παραγωγής μεταλλικών κατασκευών με μηχανολογικό εξοπλισμό, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και λοιπά παραρτήματα που είναι εγκατεστημένα εντός του βιοτεχνικού κτιρίου.
Περιγραφή κτιρίων:
Κτίριο 1: Βιομηχανικό κτίριο
Ισόγειο: Συνολικής επιφάνειας 1.284,00 τμ, αποτελείται από 2 πτέρυγες επιφάνειας 540,00 τμ και 600,00 τμ και από ένα ημιϋπαίθριο χώρο εμβ. 144,00 τμο οποίος έχει κλείσει αυθαίρετα.
Πρώτος όροφος: Αυθαίρετος χώρος επιφάνειας 144,00 τμ
Κτίριο 2: Κτίριο γραφείων
Ισόγειο: Επιφάνειας 96,00 τμ
Πρώρος όροφος: Αυθαίρετος χώρος επιφάνειας 96,00 τμ
Κτίριο 3: Αποθήκη–υπόστεγο
Ισόγειο: Αυθαίρετο κτίριο επιφάνειας 400,00 τμ
Κτίριο 4: Προκατασκευασμένο Κτίριο
Προκατασκευασμένη διώροφη κατασκευή με σιδερένιο σκελετό αποτελούμενη:
Ισόγειο: Ενιαίος χώρος επιφάνειας 90,00 τμ περίπου
Πρώτος όροφος: Επιφανείας 90,00 τμ περίπου διαμορφωμένος ως κατοικία
Οφειλέτης : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γ. ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δτ «ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΒΕΕ»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 640.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΧΑΙΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ : Επί της πλήρους κυριότητας ενός αγρού οικοπέδου με κτίσματα εκτός σχεδίου πόλης και ζώνης της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αίγινας στην ειδική θέση «Αγιος Βασίλειος» εντός του οικισμού Βροχείων άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 1.910,70 τ.μ.
Μέσα στο οικόπεδο υπάρχεια παλαιά κατεδαφισταία ισόγεια οικία εμβαδού 58,80 τ.μ.
Εντός του προαναφερθέντος ακινήτου έχει ανεγερθεί ένα ενιαίο κτιριακό συγκρότημα κατοικίας (από πέτρα) το οποίο αποτελείται από τρεις (3) διώροφες οικοδομές με υπόγειο.
Οφειλέτης : ΤΖΙΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 262.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : α) Η υπό στοιχεία (Ε – 2) οριζόντια ιδιοκτησία του πέμπτου (Ε΄) ορόφου επιφάνειας 183 τ.μ. και β) της με αριθμός δύο (2) θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου του ισογείου επιφάνειας 22 τ.μ. μίας πολυκατοικίας στην Αθήνα στους πρόποδες του Λυκαβηττού στη θέση «Κολωνάκι» και στην συμβολή των οδών Δώρας Δ’ Ιστρια 1 ανωνύμου και Χοϊδά.
Οφειλέτιδα : ΤΑΡΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΣΤΡΑΓΑΛΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 732.000,00 – 19.800,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ : Ενα αυτοτελές και διηρημένο υπόγειο παρκινγκ του Β υπογείου του Α’ κτιρίου με στοιχείο ΥΒ εμβαδού 620,78 τ.μ. στην Κοινότητα Πεύκων Ρετζικιου επι της οδού Λεωφόρου Παπανικολάου.
Οφειλέτης : ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΟΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 215.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΤΣΚΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ : Ενα διαμέρισμα του έκτου (ΣΤ΄) ορόφου με στοιχεία ΣΤ1, στην περιοχή της Κοινότητας Καλαμακίου Αττικής του Δήμου Αλίμου και επί της διασταυρώσεως των οδών Καποδιστρίου 24 και Ταξιαρχών 36Α επιφάνειας 156,66 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 196.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : Eνα οικόπεδο (πρώην αγροτεμάχιο) με τριώροφη οικοδομή με υπόγειο και δώμα (Κτίριο Επαγγελματικής Στέγης) στη θέση «ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ» ή «ΡΕΜΑ» του Δήμου Αχαρνών στην περιοχή Νεάπολη στην οδό Αριστοτέλους αριθμός 95 (πρώην Αχαρνών- Πάρνηθος) και Αστροχωρίου (πεζόδρομος) επιφάνειας 1.283,20 τ.μ.
Η τριώροφη οικοδομή αποτελείται α) από υπόγειο επιφάνειας 1.092,54 μτ, β) από ισόγειο επιφάνειας 542,94 μτ με πατάρι επιφάνειας 320,00 μτ, γ) από πρώτο (Α’) όροφο επιφάνειας 542,94 μτ και δ) από δεύτερο (Β’) όροφο επιφάνειας 397,80 μτ.
Στο υπόγειο έχει δεσμευθεί επιπλέον χώρος στάθμευσης 9 αυτοκινήτων επιφάνειας 379,77 μτ με στοιχεία (Π-1), (Π-2), (Π-3), (Π-4), (Π-5), (Π-6), (Π-7), (Π-8) και (Π-9) επιφάνειας (11,77), (11,77), (12,45), (13,87), (12,23), (12,22), (12,81) και (12,81) μτ αντίστοιχα. Ταυτόχρονα δεσμεύθηκε χώρος στάθμευσης 13 αυτοκινήτων επιφάνειας 511,26 μτ με στοιχεία (Ρ-1), (Ρ-2), (Ρ-3), (Ρ-4), (Ρ-5), (Ρ-6), (Ρ-7), (Ρ-8), (Ρ9), (Ρ-10), (Ρ-11), (Ρ-12) και (Ρ-13) η οποία είναι θέση αναπήρου, επιφάνειας (17,90), (14,90), (14,20), (14,20), (14,90), (14,90), (15,50), (16,20), (16,00), (16,00), (13,40), (14,50) και (23,30) μτ αντίστοιχα και βρίσκονται στο υπόλοιπο υπόγειο.
Οφειλέτης : ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 937.578,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΛΗΔΑ ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ : Ενα οικόπεδο (πρώην αγρός) στην Δημοτική Κοινότητα Κρόκου της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης στη θέση <<Λογάς>>, έκτασης 2.002,25 τ.μ.,το οποίο αποτελεί διαιρετό τμήμα μεγαλύτερου οικοπέδου, συνολικού εμβαδού 6.601,15 τ.μ.
Μέσα στο ακίνητο έχει ανεγερθεί μια μονοκατοικία η οποία αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 178,21 τ.μ,ισόγειο και όροφο (μεζονέτα) εμβαδού 381,76 τ.μ και κλειστό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στο ισόγειο εμβαδού 82,92 τ.μ. Στο παραπάνω κτίσμα υπάρχουν και ημιυπαίθριοι χώροι εμβαδού 75,32 τ.μ.Η μορφή του κτιρίου είναι νεοκλασική.
Οφειλέτες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΥΤΖΙΩΤΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 408.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ : 1) Μια αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα με στοιχεία (Δ-2) του (Δ’) ορόφου του ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΛΦΑ (Α), επιφάνειας 97,00 τ.μ.
Στο διαμέρισμα ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση ο υπό στοιχεία (Π-5) κλειστός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου του ισογείου επιφάνειας 19,50 τ.μ.
2) Μια αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία αποθήκη με στοιχεία (Υ-6) του υπογείου επιφάνειας 8,50 τ.μ.
Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε πολυκατοικία κτισμένης σε οικόπεδο στη Δημοτική Ενότητα Λυκόβρυσης του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης επί της οδού Αγίας Παρασκευής 15-17-19-21.
Οφειλέτες : 1) ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 2) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 172.000,00 – 3.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : Η υπό στοιχεία ΚΤΙΡΙΟ Β οριζόντια ιδιοκτησία μιας οικοδομής – μεζονέτας αποτελουμένης από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο (Α) πάνω από το ισόγειο όροφο και δώματο οποίο έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο έκτασης 400 τ.μ. στην θέση- «Διόνυσος» στη Δημοτική Ενότητα Διονύσου του Δήμου Διονύσου επί της οδού Πηλίου 5 και Μετεώρων στην περιφέρεια του Οικοδομικού Συνεταιρισμού ΝΕΑ ΑΙΟΛΙΣ.
Το υπό στοιχεία ΚΤΙΡΙΟ Β οικοδομή μεζονέτα περιγράφεται ως εξής: α) υπόγειο επιφανείας 80 τ.μ. περίπου β) ισόγειο (κατοικία) επιφάνειας 79,85 τμ γ) πρώτο (Α) όροφο (κατοικία) επιφάνειας 79,85 τμ
Οφειλέτης : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 322.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στη Δημοτική Ενότητα Βούλας του Δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης στη θέση «Ανω Βούλα» ή «Αγιος Νικόλαος» στη θέση «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» Βούλας επί της οδού Ιάσωνος 7 εκτάσεως 372,00 τ.μ.
Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφη οικία η οποία αποτελείται από: α) υπόγειο επιφάνειας 159,21 τ.μ. β) ισόγειο επιφάνειας 122,64 τ.μ. και γ) πρώτο (α) όροφο επιφάνειας 100,44 τ.μ.
Οφειλέτης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 787.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ : Ενα (1) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στη Δημοτική Ενότητα Ανω Λιοσίων του Δήμου Φυλής Αττικής στη θέση «Αγιος Γεώργιος» στη διασταύρωση των οδών Φυλής και Πλαπούτα,
άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 659,56 τ.μ.
Οφειλέτης : ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΣΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 314.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ : Η υπ’ αριθμόν ένα (Ι) κάθετη ιδιοκτησία εκτάσεως 611,30 τ.μ. η οποία ανήκει σε μεγαλύτερη έκταση οικοπέδου εκτάσεως 1.312,00 τ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Σεληνίων της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων, του Δήμου Σαλαμίνας στη θέση ‘’ΣΕΛΗΝΙΑ’’ και μεταξύ της Ακτής Θεμιστοκλέους και Αγίου Μηνά.
Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί τριώροφη οικοδομή με στέγη αποτελούμενη από : α) ισόγειο επιφανείας 57,50 τ.μ. β) πρώτο (Α’) όροφο επιφανείας 132,75 τ.μ. και γ) δεύτερο (Β’) όροφο επιφανείας 67,62 τ.μ. Οφειλέτης : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΓΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 206.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Α) Η υπό στοιχεία (Γ–1) οριζόντια ιδιοκτησία (οροφοδιαμέρισμα) του (Γ) ορόφου επιφάνειας 97,47 τ.μ.
Στο διαμέρισμα ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση το υπό στοιχεία α-β-γ-δ-ε-ζ-α τμήμα του δώματος επιφανείας (20,00)τ.μ.
Β) Η υπό στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ – 1» οριζόντια ιδιοκτησία (αποθήκη) του υπογείου επιφάνειας 9,28 τ.μ.
Γ) Η υπό στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ – 5» οριζόντια ιδιοκτησία (αποθήκη) του υπογείου επιφάνειας 9,59 τ.μ.
Δ) Η υπό στοιχεία «Ρ – 1» οριζόντια ιδιοκτησία (θέση σταθμεύσεως αυτοκινήτου) του υπογείου επιφάνειας 10,12 τ.μ. Οι ανωτέρω ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε πολυκατοικία κτισμένης σε οικόπεδο στον Αγιο Νικόλαο Βάρης – Ανω Βούλα στη θέση «ΠΑΛΗΟΜΑΝΔΡΕΣ» ή «ΚΟΠΡΙΣΙΑ» ήδη «ΝΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ» στη Δημοτική Ενότητα Βούλας επί της οδού Παπανικολή 36.
Οφειλέτης : ΑΜΠΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 266.800,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ : Ακίνητο με κτίσματα στο Κάτω Χωριό Ιεράπετρας εκτός σχεδίου θέση «Γούρνες ή Καμάρα ή Καντόγλου» επί επαρχιακής οδού Ιεράπετρας – Αγ. Νικολάου, 3ο χιλ. εκτάσεως 8053,14 τ.μ.
Εντός του οικοπέδου υπάρχει βιομηχανικό κτίριο επιφάνειας 567 τ.μ. Πηγάδι με νερό 35 μ.
Οφειλέτης : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 780.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ : Ενα αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα του ισογείου μιας τριώροφης οικοδομής στην πόλη της Κέρκυρας επί της οδού Σπυρίδωνος Σαμάρα επιφάνειας 70 τ.μ. με στοιχεία Κ3 το οποίο αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο.
Οφειλέτης : ΠΑΔΟΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 228.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ : Α) Ενα οικόπεδο εμβαδού 2.169,11 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση “Τρίκλινο” Καναλίων του Δήμου Κέρκυρας.
Β) Ενα οικόπεδο εμβαδού 317,82 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση “Τρίκλινο” Καναλίων του Δήμου Κέρκυρας.
Γ) Ενα οικόπεδο εμβαδού 737,92 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση “Τρίκλινο” Καναλίων και Αλεπούς του Δήμου Κέρκυρας.
Δ) Ενα οικόπεδο εμβαδού 690,19 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση “Τρίκλινο” Καναλίων του Δήμου Κέρκυρας και Ε) Ενα οικόπεδο εμβαδού 1400,14 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση “Αγ. Νικόλαος” Καναλίων του Δήμου Κέρκυρας. Τα ανωτέρω πέντε (5) οικόπεδα – γεωτεμάχια είναι συνεχόμενα.
Επί των ανωτέρω τεσσάρων (4) πρώτων οικοπέδων έχουν ανεγερθεί δύο (2) βιομηχανικά κτίρια συνολικού εμβαδού 1.935 τ.μ. εκ των οποίων τα 1.871 τ.μ στο ισόγειο και τα 64 τ.μ. στον όροφο και περιλαμβάνουν: α) συνεργείο αυτοκινήτων εμβαδού 923 τ.μ. β) κατάστημα – αντιπροσωπεία αυτοκινήτων εμβαδού 948 τ.μ. και γ) γραφεία 64 τ.μ. Το πέμπτο (Ε) οικόπεδο είναι χέρσο.
Οφειλέτης : ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.157.000,00 – 17.103,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Επί της πλήρους κυριότητας ενός οροφοδιαμερίσματος του υπερυψωμένου ισογείου επιφάνειας 241,23 τ.μ. εντός σχεδίου πόλης του Δήμου Κηφισιάς στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας Αττικής στη θέση «ΚΑΣΤΡΙ» και επί της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 86.
Οφειλέτης : ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 338.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

* ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ : Το με στοιχεία (Κ-2) ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 136 τ.μ. σε οικόπεδο εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κορωπίου επί της οδού Φλέμιγκ και επί κοινοτικής οδού στη θέση «ΛΟΥΤΣΑ».
Οφειλέτες : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 183.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

* ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ : Οικόπεδο εκτάσεως μ.τ. 813,55 στη Δημοτική Ενότητα Ανω Λιοσίων Αττικής και επί των οδών Φυλής 217 και Αγίου Νικολάου επί του οποίου υπάρχει διόροφη οικοδομή συνολικής επιφανείας μ.τ. 449 και αποτελείται από ισόγειο μ.τ. 203,30 και Α’ όροφο επιφανείας μ.τ. 224,50

Οφειλέτες : 1) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΠΟΣ και 2) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 254.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ : Μία αυτοτελής κάθετη ιδιοκτησία δηλαδή μία οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο Β΄, υπόγειο Α΄, ισόγειο , Πρώτο (Α΄) και δεύτερο (Β΄) όροφο και δώμα επί τμήματος οικοπέδου εκτάσεως μ.τ. 212 στο Δήμο Χαλανδρίου επί της οδού Ναρκίσσων 36.
Η οικοδομή αποτελείται από : α) το δεύτερο (Β΄) υπόγειο, επιφανείας μ.τ. 70,90 , β) το πρώτο (Α΄) υπόγειο επιφανείας μ.τ. 108,73 , γ) το ισόγειο επιφανείας μ.τ. 70,90 , δ) τον πρώτο (Α΄) όροφο, επιφανείας μ.τ. 70,90 ε) τον δεύτερο (Β΄) όροφο, επιφανείας μ.τ. 45,23 συν 25,67 μ.τ. ημιϋπαιθρίου χώρου και στ) το δώμα επιφανείας μ.τ. 15,62 συνολικής επιφανείας της οικοδομής μ.τ. 382,58
Οφειλέτης : ΚΑΤΟΠΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 447.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ : Οικόπεδο πρώην αγροτεμάχιο εκτάσεως μ.τ. 1281,44 στη Δημοτική Ενότητα Ανω Λιοσίων επί των οδών Ενδέκατη και Οδυσσέα Ελύτη.
Οφειλέτιδα : ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 295.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ : Ενας αγρός στη Δ.Κ. Μελισσοχωρίου της Δ.Ε. Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου στη Θέση «Παλιογέρανο» ή Γκουγκου Μπαχτσέ συνολικής εκτάσεως μ.τ 5.840. Εντός του αγροτεμαχίου υφίσταται κτιριακό συγκρότημα δύο κτιρίων. Το «κτίριο Α» Έχει συνολικό εμβαδόν μ.τ 288,06, (υπόγειο μ.τ. 100,20, ισόγειο μ.τ. 100,20 και τον όροφο μ.τ. 87,66. Το κτίριο Β είναι ισόγειο με τμήμα εσωτερικού ορόφου-παταριού. Το ισόγειο είναι διαμορφωμένο σε έναν χώρο παραγωγής με εμβαδόν μ.τ 300,82 και σε ένα τμήμα με εμβαδόν 79,80 τ.μ. πάνω από το οποίο υπάρχει ο εσωτερικός όροφος. Το βιοτεχνικό κτίριο διαθέτει και υπόγειο εμβαδού μ.τ 380,62.
Οφειλέτης : ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 248.488,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ : Η με στοιχεία Α-2 οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα του Α’ ορόφου επιφάνειας μ.τ. 150 στη Δημοτική Ενότητα Ψυχικού και επί της οδού Σολωμού 27.
Οφειλέτης : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 257.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ : 1) Ποσοστό 100% της πλήρους κυριότητας ενός αγρού έκτασης 4.157,52τμ, άρτιου και οικοδομήσιμου με κτίσματα 3όροφο ξενοδοχείο 4 αστέρων με υπόγειο και περιβάλλοντα χώρο,
αποτελούμενο από υπόγειο εκτός δόμησης 315,06τμ, ισόγειο εντός δόμησης 419,07τμ, 1ος όροφος εντός δόμησης 716,35τμ, 2ος όροφος εντός δόμησης 594,53τμ, και ο περιβάλλον χώρος αποτελούμενος από 2 εξωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές ολικού εμβαδού 290,61τμ, 2 ξύλινα κιόσκια ολικού εμβαδού 180τμ, μηχανοστάσιο κολυμβητικών δεξαμενών ολικού εμβαδού 66,66τμ.
Η συνολική επιφάνεια χώρων κύριας χρήσης είναι 1.833,95τμ και χώρων βοηθητικής χρήσης είναι 546,25τμ στη θέση «Μουρίζια» εντός του οικισμού Πανοράματος Γρεβενών της Δημοτικής Ενότητας Θεοδώρου Ζιάκα του Δήμου Γρεβενών.
2) Ποσοστό 100% της πλήρους κυριότητας ενός αγρού έκτασης 9.713,35τμ άρτιου και οικοδομήσιμου, με κτίσματα 3όροφο ξενοδοχείο 4 αστέρων με υπόγειο και περιβάλλοντα χώρο αποτελούμενο από υπόγειο εκτός δόμησης 315,06τμ, ισόγειο εντός δόμησης 419,07τμ, 1ος όροφος εντός δόμησης 716,35τμ, 2ος όροφος εντός δόμησης 594,53τμ, ενώ ο περιβάλλον χώρος αποτελούμενος από 2 εξωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές ολικού εμβαδού 290,61τμ, 2 ξύλινα κιόσκια ολικού εμβαδού 180τμ, μηχανοστάσιο κολυμβητικών δεξαμενών ολικού εμβαδού 66,66τμ.
Η συνολική επιφάνεια χώρων κύριας χρήσης είναι 1.833,95τμ και χώρων βοηθητικής χρήσης είναι 546,25τμ στη θέση «Μουρίζια» εντός του οικισμού Πανοράματος Γρεβενών της Δημοτικής Ενότητας Θεοδώρου Ζιάκα, του Δήμου Γρεβενών.
Οφειλέτιδα εταιρεία : BALTES A.E
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.885.870,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΘΗ ΒΑΓΕΝΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ : Ενα οικόπεδο στη θέση «Μερτούλα ή «Σμερτούλα» του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Βασιλείου Δημοτικής Ενότητας Ρίου Δήμου Πατρέων επί της παραλιακής οδού Ελευθερίας εκτάσεως 1005,57 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΕΡΩΦΙΛΗ ΣΩΤΗΡΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 301.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΠΑΡΘΕΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ : Από μία οικοδομη που εχει ανεγερθεί στο υπ’αριθμον 539 αγροτεμάχιο εμβαδου 6.500 τ.μ. στη Δημοτική Κονότητα Νέου Ρυσσιου Δημοτικής Ενοτητας Θέρμης Δήμου Θέρμης ένα αυτοτελές και διηρημένο διώροφο με υπόγειο και κεραμοσκεπή στέγη διαμέρισμα κατοικία με το στοιχείο Α2 αποτελούμενο από υπόγειο ισόγειο και πρώτο όροφο συνδεόμενων μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα επιφάνειας του υπογείου 62,50 τ.μ. του ισογειου επιφάνειας 52,76 τ.μ. εσωτερική σκάλα επιφάνειας 29,16 τμ. και χωρο σταθμευσης επιφάνειας 23,60 τ.μ. και του 1ου ορόφου επιφάνειας 33,24 τ.μ.
Οφειλέτης : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 195.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ : Α) Το υπό στοιχεία Α1 διαμέρισμα του (Α) ορόφου οικοδομής που βρίσκεται στην Κάτω Αχαία Δήμου Δυτικής Αχαίας εντός σχεδίου πόλεως στην οδό Αθηνάς επιφάνειας 110,78 τ.μ146.008,00 ευρώ Β) Το υπό στοιχεία Β1 διαμέρισμα του (Β) ορόφου της ίδιας οικοδομής επιφάνειας 110,78 τ.μ.
Οφειλέτης : ΖΩΗΣ ΖΑΜΠΕΤΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 146.0008,00 – 150.328,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΠΑΡΘΕΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : 1) Το υπό στοιχεία (Α-2) διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επιφάνειας 175 τ.μ. στο οποίο ανήκει σαν βοηθητικός χώρος ο υπό στοιχεία (Ι-1) χώρος του ισογείου πυλωτής επιφάνειας 71 τ.μ. με τον οποίο συνδέεται με εσωτερική κλίμακα και 2) η υπό στοιχεία (Υ6) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 7,50 τ.μ. Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς στην οδό Λεβίδου 39.
Οφειλέτης : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 289.000,00 – 4.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΔΡΗ ΔΡΑΚΟΥΔΗ-ΔΗΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ : Ενα ακίνητο αγροτεμάχιο με οικοδομή στη θέση «ΣΑΜΑΡΘΙ- ΝΤΑΓΛΑ η ΡΙΖΑ ΓΚΙΑΚΟΥ στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής εκτός σχεδίου και ζώνης, εντός Ζ.Ο.Ε. επί της επαρχιακής οδού Μαρκοπούλου-Καλυβιών συνολικής εκτάσεως 9.930,28 τ.μ. Η οικοδομή είναι βιομηχανικό κτίριο με είσοδο από την οδό Μαρκοπούλου Καλυβίων το οποίο αποτελείται από υπόγειο επιφανείας μ.τ. (900,00) από ισόγειο όροφο επιφανείας μ.τ. (2.900,00 ) περίπου ημιόροφο 270,00 τ.μ. και από πρώτο (Α) όροφο επιφανείας μ.τ. (1.1771,00) .
Οφειλέτης : ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ Α. Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.770.660,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
* ΑΘΗΝΑ : Μία μεταλλική κατασκευή η οποία αποτελείται από δύο (2) τμήματα τα οποία αφορούν στην κυρίως δραστηριότητα συντήρηση αεροσκαφών.
Τμήμα πρώτο υπόστεγο συντήρησης συνολικής επιφάνειας 2.000,00 τ.μ.
Τμήμα δεύτερο Γραφεία – Αποθήκες – Εργαστήρια και αποτελείται από τις εξής στάθμες : α) Ισόγειο, με
χρήση αποθηκών και εργαστηρίων . β) Πρώτος (Α΄) όροφος και δεύτερος (Β΄) όροφος με χρήση γραφείων και γ) Η επικοινωνία μεταξύτων ορόφων, γίνεται μέσω κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα
Οφειλέτης : IREDELLIA HOLDINGS L.T.D.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.202.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
*ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ:Ενα (1) αγροτεμάχιο ποτιστικό, εκτάσης 6.642,00 τ.μ., στη θέση «ΑΜΜΟΣ» ή «ΑΜΑΞΗΤΗ» 1915,90 τ.μ.
Οφειλέτης :ΑΦΟΙ Δ. ΚΑΙ Γ. ΚΟΛΛΥΡΗ Ο.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς :298.052,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και ώρες 10.00 έως 14.00.
*ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ: Ενα (1) αγροτεμάχιο στη θέση «ΣΑΚΟΥΛΟΥ ή ΜΑΥΡΟΓΙΕΣ», στο 17ου χλμ Βόλου-Λάρισας, συνολικής έκτασης 13.530,19 τ.μ. Εντός του αγροτεμαχίου υπάρχει Βιοτεχνικό κτίριο (βιομηχανοστάσιο παραγωγής μονωτικών υλικών) 1.053 τ.μ. με αποθήκες 1.455,90 τ.μ.το οποίο αποτελείται από: 1)Ισόγειο κτίριο γραφείων 144,00 τμ, που περιλαμβάνει γραφεία, λογιστήριο, αίθουσα συνεδριάσεων, κουζίνα και λουτρό, 2) Βιομηχανοστάσιο 3.023,04 τμ,3) Λεβητοστάσιο 50,00 τμ
Οφειλέτης :ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς :720.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΝΤΟΛΑΤΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και από ώρα 14.00 μ.μ. έως 18.00 μ.μ.

*ΛΑΡΙΣΑ :Ενα αγροτεμάχιο 5.161,43μ2 το οποίο βρίσκεται στη θέση «Λατίνια – Περιβόλια» (Αγρόκτημα Φιλιππούπολης) στο ύψος του 5ου χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Καρδίτσας.Εντός αυτού υπάρχει βιοτεχνικό κτίριο συνολικής επιφάνειας 975,00μ2, διαστάσεων 50μ x 19,50μ και ελεύθερου ύψος 8,00μ,ο οποίος έχει χρήση εργαστηρίου σιδηρο-αλουμινο-κατασκευών και αποτελείται από: α) από έναν χώρο έκθεσης – αποθήκης ετοίμων προϊόντων βιοτεχνίας 280,00μ2 20μ x 14μ, ο οποίος αναπτύσσεται στη νοτιοδυτική πλευρά του κτίσματος και περιλαμβάνει έναν ενιαίο χώρο, γραφείο, ιματιοθήκη και διακεκριμένους χώρους υγιεινής (WC/ντουζ) και β) τον κύριο βιοτεχνικό χώρο 695,00μ2 ο οποίος αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο.
Οφειλέτης :ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΑΣΙΑΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς :312.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Μαρία Καραμαχαίρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού:27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και από ώρα 10.00π.μ.έως ώρα 14.00μ.μ.
*ΜΑΡΟΥΣΙ: Το Γ-2 διαμέρισμα του Γ’ ορόφου, 137,50 τ.μ.στην οδό Δημ.Ράλλη αρ.52.
Οφειλέτης :ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς :105.238,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού: 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και ώρα 10:00 έως 14:00

*ΒΟΛΟΣ : Ενα (1) αγροτεμάχιο 4.557,50τ.μ.,στη θέση «Μπαλιένη», στον αγρό έχει ανεγερθεί μεταλλικό βιοτεχνικό κτίριο εμβαδού 600,00μ2, ύψος 6,00μ και αποτελείται από έναν ενιαίο βιοτεχνικό χώρο και W.C.
Οφειλέτης :ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΥΦΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :220.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Μαρία Καραμαχαίρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού: 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και από ώρα 10.00 π.μ. έως ώρα 14.00 μ.μ.
*ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ:Ενα (1) οικοπέδο 1.018,34 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο στην συμβολή των οδών Αγ. Αντωνίου 48 και Πυρακάνθων 16. Στο εν λόγω οικόπεδο υπάρχει μία (1) μονοκατοικία, η οποία αποτελείται από 1) υπερυψωμένη ισόγεια κεραμοσκεπή κατοικία 217,70 τ.μ., και 2) ημιυπόγειο όροφο αποτελούμενο από α) αποθηκευτικό χώρο 26,70 τ.μ. και β) (2) ξεχωριστές γκαρσονιέρες, 20,00 τ.μ. εκάστη. Στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου υφίσταται διώροφο κεραμοσκεπές κτίσμα, το οποίο αποτελείται α) από ισόγειο όροφο 40,00 τ.μ. εκ των οποίων 30,00 τ.μ. περίπου χρησιμοποιούνται ως στεγασμένος και κλειστός χώρος σταθμεύσης (2) αυτοκινήτων, τα δε υπόλοιπα 10,00 τ.μ. του ισογείου ως χώρος γενικής χρήσεως και β) από τον πρώτο όροφο τα 30,00 τ.μ., χρησιμοποιούνται ως χώρος γενικής χρήσεως. Τέλος στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου υπάρχει πισίνα.
Οφειλέτης :ΒΛΑΣΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :314.190,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και ώρα 10:00 έως 14:00
*ΤΥΡΝΑΒΟΣ:Ενας (1) αγρός στη θέση «Ξηριάς «ή «Μπουκλούκια» 4.010,00μ2.Εντός του αγρού υπάρχουν (2) ανεξάρτητα κτιριακά συγκροτήματα, αναλυτικά: 1) το Α κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από: α)μία ισόγεια αγροτική αποθήκη 340,00 τ.μ.,β) μία άλλη ισόγεια αποθήκη, ως προσθήκη της άνω αποθήκης 112,00τ.μ. αποτελούμενη από έναν ενιαίο χώρο, 2) Το Β κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από: α) ένα διώροφο βιοτεχνικό κτίριο το ισόγειο το οποίο έχει επιφάνεια 782,09τ.μ., ύψος 3,70μ και αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο παραγωγής, γραφείο, W.C και αίθουσα αναμονής β) ο όροφος έχει επιφάνεια 782,09τ.μ., ύψος 3,70μ και αποτελείται από έναν ενιαίο αποθηκευτικό χώρο, ο οποίος δεν είναι αποπερατωμένος.Στη βόρεια πλευρά του ανωτέρω διωρόφου κτιρίου έχει ανεγερθεί διώροφο κτίσμα 142,70τ.μ.και στη νοτιοανατολική πλευρά του διωρόφου κτίσματος έχει ανεγερθεί κλειστός βοηθητικός χώρος επιφάνειας 5,00τ.μ.
Οφειλέτης :ΤΣΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :213.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Μαρία Καραμαχαίρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και από ώρα 10.00π.μ. έως ώρα 14.00μ.μ.
*ΜΑΓΟΥΛΑ:Ενα (1) αυτοτελές βιομηχανικό κτήριο περιφραγμένο, το οποίο αναπτύσσεται σε δύο στάθμες: ισόγειο βιομηχανικό χώρο και διώροφο τμήμα γραφείων που έχει ανεγερθεί σε γωνιακό γήπεδο αγροτεμαχίων, το οποίο βρίσκεται επί της
συμβολής ανωνύμου οδού (Αγίου Στυλιανού) και ανωνύμου αγροτικής οδού, στη θέση «ΠΑΝΩΧΑΒΟΣΗ» ή «ΑΝΩ ΧΑΒΩΣΗ» 4.626,20 τ.μ.
Οφειλέτης :ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :420.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Κωνσταντίνα Χρ. Παπαζαφειροπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και από ώρα 10:00 π.μ έως 14:00 μ.μ.
*ΑΧΑΡΝΑΙ:Μία (1) πολυώροφη οικοδομή στη θέση ΛΑΘΕΑ Α’ επί της οδού Αγίας Τριάδος, αρ.149 εκτάσεως 2.030,44τ.μ.η οποία αποτελείται από: 1) Ενα υπόγειο (Β’) με μία αποθήκη, τραπεζαρία, δύο αποδυτήρια, δύο οφφίς και 4 wc, 809,40τ.μ. 2) Ενα πατάρι του υπογείου (Α’) με λογιστήριο, δύο γραφεία, γραμματεία, χωλλ, οφφίς και wc, 158 τ.μ. 3) Α’ ορόφος (ισόγειο) με ένα ενιαίο χώρο, 818,40τ.μ.4) Β’ ορόφος (Α’ ορόφου) με ένα (1) χώρο 818,40 τ.μ.
Οφειλέτης :ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ LIFTCO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :792.500,00
Συμβολαιογράφος :Ευφροσύνη Σιμοπούλου – Κορωναίου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και από ώρα 14:00 έως ώρα 18:00.
* ΔΡΟΣΙΑ: Ενα οικόπεδο 747,00 τμ στη θέση ΡΕΑ και στην ειδικότερη θέση ΣΠΙΤΙ ΤΡΙΑ ΠΕΥΚΑ επί της διασταύρωσης των οδών Κολοκοτρώνη 15 και Λεωφόρου Αθηνών 13.Στο οικόπεδο έχει κατασκευαστεί ενα πενταόροφο (5) με υπόγειο και πισίνα στον περιβάλλοντα χώρο 445,95 τμ. Αποτελείται από :1) Α’ υπόγειο το οποίο περιλαμβάνει ενιαίο χώρο στάθμευσης, αποθήκες, λεβητοστάσιο, μηχανοστάσιο και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου με τον ανελκυστήρα, έκτασης 188,83 τμ, 2) Ισόγειο το οποίο περιλαμβάνει ένα οροφοδιαμέρισμα 118,93 τμ, στο οποίο έχει κλείσει ο ημιυπαίθριος χώρος 19,61 τμ και έχει πραγματοποιηθεί επέκταση εκτός περιγράμματος 50,00 τμ. Εχει τελική συνολική επιφάνεια 188,54 τμ. 3) Α΄ Οροφος ο οποίος περιλαμβάνει ενα Διαμέρισμα έκτασης 95,58 τμ, αποθήκη 31,98 τμ και μηχανοστάσιο 9,40 τμ, τα οποία έχουν συνενωθεί με το Διαμέρισμα στο οποίο έχει επίσης κλείσει ο ημιυπαίθριος χώρος 27,58 τμ και έχει πραγματοποιηθεί επιπλέον επέκταση 25,00 τμ. Το διαμέρισμα έχει τελική, συνολική επιφάνεια 189,54 τμ και είναι ημιτελές. 4) Β΄ Οροφος ο οποίος περιλαμβάνει: α) Ενα Διαμέρισμα 81,26 τμ, έχουν κλείσει ημιυπαίθριοι χώροι 25,82 τμ με τελική, συνολική επιφάνεια 107,08 τμ & β) Τμήμα της Μεζονέτας 4, η οποία στο επίπεδο αυτό έχει επιφάνεια 50,00 τμ. 5) Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ , ο οποίος περιλαμβάνει τμήμα της Μεζονέτας 4 51,48 τμ, στο οποίο έχει κλείσει αρχιτεκτονικό κενό 27,68 τμ 6) Δ΄ Οροφος , ο οποίος περιλαμβάνει το τρίτο τμήμα της Μεζονέτας 4 48,70 τμ στο οποίο έχουν κλείσει οι ημιυπαίθριοι χώροι 16,52 τμ και η συνολική επιφάνεια είναι 65,22 τ.μ. Η Μεζονέτα 4 έχει συνολική, τελική επιφάνεια 94,38 τμ. Είναι ημιτελής και ειδικότερα στο στάδιο επίστρωσης των δαπέδων. Ο περιβάλλοντας χώρος του οικοπέδου είναι διαμορφωμένος και φυτεμένος. Εντός αυτού έχει κατασκευαστεί πισίνα επιφανείας 39,10 τμ. Είναι σύγχρονου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, καλής αισθητικής με πέτρινες επενδύσεις. Βρίσκεται σε ύψωμα και έχει πολύ καλή θέα.
Οφειλέτης :Πηνελόπη συζ. Αντωνίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς :1.250.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Ευφροσύνη Σιμοπούλου – Κορωναίου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και από ώρα 14:00 έως ώρα 18:00
* ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ : 1.Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εντός σχεδίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων, στη θέση «Ανάκασσα» επί της οδού Σύρου. Το οικόπεδο έχει έκταση 257,56 τ.μ. Στο οικόπεδο εχει ανεγερθεί τετραώροφο κτίσμα το οποίο αποτελείται από 1ο, 2ο, 3ο και 4ο όροφο τ.μ. 137,50 έκαστος και συνολικά 549,66τ.μ. και υπόγειο επιφανείας 170,00 τ.μ.
2. Ενα οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, εντός σχεδίου του Δήμου Αγ. Αναργύρων, θέση «Ανάκασσα», επί της οδού Σύρου αρ. 64 με έκταση 777,80τ.μ.Εχει ανοικοδομηθεί ισόγεια αποθήκη 450,00 τ.μ.και στα δύο ακίνητα και εμφανίζονται ως ένα ενιαίο, συνολικής έκτασης 1046,86 τ.μ., στην οποία υπάρχει προσθήκη κατ΄επέκταση νέας 4ώροφης οικοδομής με δύο Υπόγεια και Δώμα.
Οφειλέτης :ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς :602.026,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Ευφροσύνη Σιμοπούλου – Κορωναίου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και από ώρα 14.00 έως ώρα 18.00
* ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ : Ενα αγροτεμάχιο στη θέση ΛΙΟΦΤΑ Η ΜΑΛΙΜΠΑΡΔΗ στην Κτηματική Περιφέρεια του Δήμου Ηγουμενίτσας Δημοτικό Διαμέρισμα Ηγουμενίτσας, εκτός σχεδίου πόλεως εκτάσεως 7.181,38 τ.μ. Εντός του ακινήτου υπάρχει κτίσμα 710,54 τ.μ. το οποίο λειτουργεί ως βρεφονηπιακός σταθμός
Οφειλέτιδες : 1) ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΜΕΣΧΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και 2) ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΟΠΟΥΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 600.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΛΑΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ : Ενα αγροτεμάχιο-οικόπεδο με κτίσματα άρτιο και οικοδομήσιμο, συνολικής εκτάσεως 7.357,00 τ.μ. στη θέση ΤΟΥΡΑΛΗ πλησίον ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΩΝΟΣ επί των οδών Λαχανά και Θεσσαλονίκης και επί του οποίου υπάρχει διώροφο επαγγελματικό κτίριο, αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο, πατάρι και πρώτο όροφο.
Οφειλέτιδα εταιρεία : MAVA ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α. Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 4.050.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ : 1.Οικόπεδο αρχικού εμβαδού 15.385,00 τ.μ. το οποίο μετά από απαλλοτριώσεις για την διάνοιξη της οδού Ηγουμενίτσας Δρεπάνου χωρίστηκε σε δύο τεμάχια άρτιο και οικοδομήσιμο επί της οδού 28ης Οκτωβρίου και Γραικού στην Ηγουμενίτσα εμβαδού 3.680,64 τ.μ. με ισόγειο κτίριο εντός αυτού εμβαδού 1.179,60 τ.μ. και 1.759,45 τ.μ.
2.Γήπεδο το οποίο δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο εκτός σχεδίου πόλης είναι ωστόσο υπό ένταξη στο σχέδιο πόλης εμβαδού 1.832,67 τ.μ.
3.Γήπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτός σχεδίου πόλης στη θέση «ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ» Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας εμβαδού 15.019,07 τ.μ. με κτίριο εντός αυτού και συγκεκριμένα συσκευαστήριο – ψυγείο ακτινιδίων και εσπεριδοειδών
(ψυκτικοί θάλαμοι – δυνατότητα συντήρησης 500 τόνων) συνολικής επιφάνειας 3.431,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.850.000,00 – 130.000,00-600.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Η υπ΄αριθμ. (14) ιδιοκτησία του ΣΤ’ορόφο σε εσοχή επιφάνειας 187,14 τ.μ. στο οποίο ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση: α) του μεσοπάτωμα μεταξύ 6ου και 7ου ορόφου επιφάνειας 34,26 τ.μ. β) του άνωθεν του μεσοπατώματος (6ου και 7ου ορόφου) τμήματος της ταράτσας επιφάνειας 51,40 τ.μ. γ) η υπ’ αριθμόν (14) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 11,50 τ.μ. δ) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 15,40 τ.μ. και ε) το υπό στοιχεία (IV) πλυντήριο του υπογείου επιφάνειας 9,93 τ.μ. μίας πολυκατοικίας η οποία είναι χτισμένη επί οικοπέδου στο Δήμο Αθηναίων επί της διασταυρώσεως των οδών Σίνα 38 και Σκουφά.
Οφειλέτης : ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΦΕΝΔΡΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 468.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : Ενα οικόπεδο με διώροφη οικοδομή (μαιζονέτα) στην περιοχή «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» εντός σχεδίου πόλεως της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αχαρνών Αττικής και επί συμβολής των
οδών Ι. Λιόση (πρώην Σερίφου) και Αστροναυτών (πρώην Ι. Φύτα). Επί του ανωτέρω οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφη κατοικία (μεζονέτα) με υπόγειο και στέγη, συνολικής επιφάνειας περίπου 364,38τ.μ.
Ο ισόγειος και ο πρώτος (Α΄) όροφος έχουν επιφάνεια συνολικά περίπου 225,51 τ.μ. και το υπόγειο έχει επιφάνεια 138,87 τ.μ.
Οφειλέτης : ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 400.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Μαρτίου 2019
* ΔΙΟΝΥΣΟΣ : Το ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου με οικοδομής στη Δημοτική Ενότητα Διονύσου, του Δήμου Διονύσου Αττικής στη
θέση «Διόνυσος» του Οικοδομικού Συνοικισμού «ΝΕΑ ΑΙΟΛΙΣ» επί των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Φιλήμονος εκτάσεως του οικοπέδου 1.675,00 τ.μ. Η οικοδομή αποτελείται από: α) υπόγειο επιφανείας 100 τ.μ. μία θέση στάθμευσης επιφανείας 53 τ.μ. (3) αποθήκες επιφανείας 43,00τ.μ. η καθεμία και μία (1) αποθήκη επιφανείας 10,00 τ.μ. συνολική επιφάνεια 292,00 τ.μ. β) ισόγειο επιφανείας 189,00 τ.μ. και γ) ο πρώτος (Α’) όροφος επιφάνειας 194,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 357.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : 1) Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών Αττικής με έκταση 136,20 τ.μ.
2) Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών με έκταση, 155,73 τ.μ. 3) Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών Αττικής με έκταση 286,69 τ.μ.
Τα ανωτέρω οικόπεδα αποτελούν ένα ενιαίο οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο μέσα στο οποίο έχει ανεγερθεί οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, επιφανείας 288,72 τ.μ. και ισόγειο 288,72 τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 253.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ : Ενα γήπεδο εκτάσεως 27.023 τ.μ. με βιομηχανικά κτίσματα και μηχανήματα στην κτηματική περιοχή της τοπικής κοινότητας Σταυροχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς εντός του με αριθμό ένα (1) Οικοδομικού Τετραγώνου της Βιομηχανικής Περιοχής Κιλκίς, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
Μέσα στο γήπεδο υπάρχει βιομηχανικό κτίσμα με συνολικό εμβαδό 6.825 τ.μ.
Οφειλέτης : Γ. ΡΕΠΠΑΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΛΛΩΝ, ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ ΑΒΕΕ, Δ.Τ. DUROPLAST Α.Β.Ε.Ε..
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.200.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΘΕΜΙΣΤ.ΜΑΝΑΣΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ : Ενα αγροτεμάχιο εκτάσεως μ.τ. 5332,43 στη θέση ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΠΟΤΑΜΙ της Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνα επί του οποίου υπάρχει οικοδομή αποτελουμένη από υπόγειο επιφανείας μ.τ. 154,86, ισόγειο επιφανείας μ.τ. 117,74 και Α’ όροφο επιφανείας μ.τ. 109,68 στο στάδιο αποπεράτωσης του σκελετού
Οφειλέτης : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 138.252,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Ενα οικόπεδο εκτάσεως 1.229,77 τ.μ. από το οποίο τμήμα 176,80 τ.μ. ρυμοτομείται και απομένει έκταση 1.052,97τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρει πενταώροφο κτήριο συνολικής επιφανείας 3.606,58 τ.μ. αποτελούμενο από (α). 2ο υπόγειο επιφανείας 792,77 τ.μ. (β). 1ο υπόγειο επιφανείας 671,38 τ.μ.(γ). 1ο υπόγειο – ισόγειο επιφανείας 121,39 τ.μ. (δ). Ισόγειο επιφανείας 720,03 τ.μ. (ε). Πατάρι επιφανείας 564,69
τ.μ. (στ). Α’ όροφο επιφάνειας 501,07 τ.μ. (ζ). Β’ όροφο επιφανείας 235,25τ.μ.
Η ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκεται στον Δήμο Αθηναίων και επί των οδών λεωφόρου Κηφισίας – Κατεχάκη – Ανδριανείου.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 3.950.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ : Το υπό στοιχεία (2) δύο οικόπεδο στη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας Αττικής του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος Αττικής επί των οδών Ψηλορείτη 9 εκτάσεως 347,10 τ.μ.
Επί του ανωτέρω οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφη οικοδομή συνολικής επιφανείας 128,90 τ.μ. και περιλαμβάνει: 1) υπόγειο επιφανείας 68,97 τ.μ., 2) ισόγειο και 3) πρώτο όροφο με συνολική επιφάνειας το
ισόγειο και ο πρώτος όροφος 128,90 τ.μ.
Οφειλέτιδα :ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΟΥΓΓΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 166.800,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Μαρτίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ : Α) Η πλήρης κυριότητα γήπεδο εκτάσεως 5.031,48 τ.μ. στη BI.ΠΕ. Λάρισας στο με αριθμό 10 Βιομηχανικό τετράγωνο της δημοτικής ενότητας Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών. Μέσα στο οποίο υπάρχει κτιριακή εγκατάσταση βιοτεχνία τυποποίησης και εμπορίας ελαιόλαδου πρόκειται για βιοτεχνικό κτίριο συνολικού εμβαδού 1.136,16 τ.μ
Και Β) η πλήρης κυριότητα ιδιοκτησίας ήτοι: μια αυτοτελής, διηρημένη, ανεξάρτητη και οριζόντια ιδιοκτησία κατά ορόφους οικοδομής με υπόγειο ισόγειο, τον πρώτο και τον δεύτερο όροφο και το δώμα (ταράτσα) συνολικής επιφάνειας 1.104,96 τ.μ στη συνοικία «ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ» και στην οδό Σωκράτους 138 εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Λάρισας.
Οφειλέτιδα: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΑ «ΦΩΣ» ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ «ΑΡΩΜΑ»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 300.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ: Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εντός της πόλης Θάσου επιφανείας 2.457,15 τ.μ. Είναι γωνιακό εντός του οποίου υπάρχουν διάσπαρτα ελαιόδεντρα.
Οφειλέτιδα : ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΣ ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑ ΕΝΥΠΟΘ. ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΧ. ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 245.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ : Επί ενός οικοπέδου έκτασης 1.745 τ.μ. στη θέση ΠΑΝΑΓΟΥΔΑ, στην οδό Παναγούδας μέσα στο οποίο έχει ανεγερθεί διώροφη οικοδομή με υπόγειο αποτελούμενη από α) υπόγειο, β) ισόγειο και γ) 1ο όροφο.
Ισόγειο το οποίο περιλαμβάνει (8) καταστήματα συνολικής επιφάνειας 700,56τ.μ.
Πρώτο (1ο) όροφο ο οποίος περιλαμβάνει δεκαέξι (16) ανεξάρτητους
γραφειακούς χώρους επιφάνειας 503,09 τ.μ. Ο υπόγειος όροφος έχει επιφάνεια 1.122,50 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΩΣ ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑ ΕΝΥΠΟΘ. ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΧ. ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑΣ «Χ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΕΒ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 669.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Ενα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλεως στη θέση «Πορταρίστρατα ή Πηγαδούλι», της της τοπικής κοινότητας Σέσκλου δημοτικής ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου. Το αγροτεμάχιο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση εντός του οποίου έχει ανεγερθεί βιοτεχνία μεταλλικών κατασκευών βιοτεχνικό κτίριο εμβαδού 1.240,22 τ.μ. και έχει μεταλλική στέγη που καλύπτεται με πάνελ βιομηχανικού τύπου.
Οφειλέτης : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΝΙΚΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 320.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ : Ενα αγροτεμάχιο εκτάσεως 3.861,59 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχουν 64 ελαιοδένδρα που βρίσκεται στην τοποθεσία ΤΣΑΠΑΤΟΥΡΟΥ περιοχής Αγίου Στεφάνου Σινιών δ.ε. Κασσωπαίων του Δήμου Κερκύρας, το οποίο είναι κατά παρέκκλιση άρτιο και οικοδομήσιμο ευρισκόμενο εντός ζώνης 500 μέτρων από τον οικισμό “Αγίου Στεφάνου” Σινιών.
Εντός του ακινήτου, έχουν ανεγερθεί δύο (2) μονοκατοικίες και δύο (2) κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες):
1) Η οικοδομή που που αναφέρεται ως ΟΙΚΙΑ Α (μονοκατοικία – βίλλα) έχει την ονομασία VILLA FELICIA είναι διώροφη με υπόγειο με συνολικό εμβαδόν 148,25 τ.μ.
2) Η οικοδομή που αναφέρεται ως ΟΙΚΙΑ Β (μονοκατοικία – βίλλα) έχει την ονομασία VILLA SELENA είναι διώροφη και έχει συνολικό εμβαδόν 132,78 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.062.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ : Ενα ενιαίο οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 2.000 τ.μ., προερχόμενο από συνένωση τριών όμορων οικοπέδων με επιμέρους επιφάνειες 666,5ο τ.μ., 666,50 τ.μ., 667 τ.μ., στην δημοτική οδό Ρήγα Φεραίου της ΠΕΟ Λάρισας-Βόλου εντός οικισμού ΔΔ Πλατυκάμπου του Δ. Κιλελέρ.
Επί του οικοπέδου υπάρχει ισόγειο επαγγελματικό κτίριο εμβαδού 660 τ.μ.
Οφειλέτης : ΘΩΜΑΣ ΜΗΤΑΛΛΟΥΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 250.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ : Οικόπεδο με οικία επιφανείας 107 τ.μ. στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Πεντέλης Αττικής στη θέση «Μπουρμπάχτι» στην οδό Θησέως 45, έκτάσεως του οικοπέδου 1.106 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΕΥΘΑΛΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 340.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ : Α) Ενα αγροτεμάχιο στη θέση ΤΣΑΚΡΙΖΑ της κτηματικής περιφερείας της τοπικής κοινότητας Σουλίου της Δημοτικής ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων εκτάσεως 11.303,06 τ.μ. εντός του οποίου υπάρχουν κτιριακες εγκαταστάσεις: α) ενός ισογείου κτιρίου εμβαδού 4.255 τ.μ. περίπου, και β) ενός ισογείου κτιρίου εμβαδού 98,00 τ.μ. περίπου. Β) Ενα αγροτεμάχιο εκτάσεως 5.801,57 τ.μ. εντός του οποίου υπάρχει βιομηχανικό κτίριο εμβαδού 840,00 τ.μ. περίπου με συνεχόμενο υπόστεγο εμβαδού 160,00 τ.μ. Γ) Ενα αγροτεμάχιο στη θέση ΤΣΑΚΡΙΖΑ εκτάσεως 3.062,50 τ.μ. εντός του οποίου υπάρχειισόγειο κτίριο εμβαδού 200,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΑΚΑΒΕΤΣΟΣ-ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 198.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ : Ενα διαιρετό τμήμα του με αριθμό 3444 κληροτεμαχίου (Γ΄) κατηγορίας ολικού εμβαδού 16.125,00 τ.μ. στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος Τριλόφου στη Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου της Δημοτικής ενότητας Μίκρας του Δήμου ΘΕΡΜΗΣ.
Μέσα στο οικόπεδο υπάρχει ισόγεια οικοδομή δύο κατοικιών με υπόγειο και στέγη, άσκεπη πισίνα και περίφραξη.
Η οικοδομή αποτελείται : α) Υπόγειο επιφάνειας μ.τ. 169,73, β) Ισόγειο επιφάνειας μ.τ. 115,61 Στα δυτικά της κατοικίας εμφανίζονται υπαίθριος χώρος στάθμευσης με πέργκολες επιφάνειας μ.τ. 55,00 και γ) 1ος όροφος επιφάνειας μ.τ. 115,61
Οφειλέτης : ΜΕΪΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 785.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ :Ενας αγρός εκτάσεως 5.145,77τ.μ. με πρόσοψη σε αγροτική οδό στην Κτηματική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας της Δημοτικής ενότητας ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ του Δήμου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ. Εντός του αγροτεμαχίου υπάρχει κτίσμα (εργοστάσιο) συνολικού εμβαδού 1.267,00 τ.μ. και αποτελείται από: 1. Βιομηχανοστάσιο με ισόγειο 750 τ.μ. και υπόγειο 50 τ.μ., 2. Ισόγεια αποθήκη 360 τ.μ.
Οφειλέτης : «Ι. ΚΑΛΛΕΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 220.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ : Ενα Γήπεδο (Αγρός) εκτάσεως 8.625,00 τ.μ. στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης στο οποίο έχει ανεγερθεί ένα βιοτεχνικό κτίριο α) Μερικό Υπόγειο συνολικού εμβαδού μ.τ. 425,00 β) Ισόγειο υπερυψωμένο τμήμα γραφείων και Έκθεσης προϊόντων, εμβαδού μ.τ. 425,00 γ) Υπερυψωμένο τμήμα βιομηχανοστασίου εμβαδού 1.464,50 τ.μ. δ) Ενιαίος όροφος βιομηχανοστασίου συνολικού εμβαδού 1.839,50 τ.μ. και ε) Δώμα συνολικού εμβαδού 247,00 τ.μ. Επίσης έχει διαμορφωθεί ένας ημιυπόγειος χώρος δεξαμενής καυσίμων επιφάνειας 18,00 τ.μ. και στην είσοδο του γηπέδου κατασκευάστηκε ένα φυλάκιο επιφάνειας 20,00 τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία : «OSCAR INTERNATIONAL (ΟΣΚΑΡ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ) ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΕΞΩΡΟΥΧΩΝ»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 840.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ : Ενα αγροτεμάχιο έκτασης 15.726,50 τ.μ. το οποίο αποτελεί αυτοτελές και διηρημένο τμήμα του υπ’ αρ. 303 κληροτεμαχίου στο αγρόκτημα Νέας Μηχανιώνας Δ.Ε. Μηχανιώνας Δήμου Θερμαϊκού Π.Ε. Θεσσαλονίκης άρτιο και οικοδομήσιμο. Επί του αγροτεμαχίου έχει κατασκευαστεί εργοστάσιο μονάδα εξυγίανσης και συσκευασίας όστρακων αποτελούμενο από ισόγειο εμβαδού 412,74 τ.μ., ημιυπαίθριο χώρο εμβαδού 22,74 τ.μ. και όροφο εμβαδού 223,68 τ.μ. Επιπλέον κατασκευάστηκε ισόγειο τμήμα εμβαδού 1.464,19 τ.μ. και υπόγειο τμήμα
εμβαδού 300,00 τ.μ. περίπου. Επίσης εντός του αγροτεμαχίου υπάρχει ισόγεια οικία εμβαδού 50,00 τ.μ. περίπου με κεραμοσκεπή.
Οφειλέτης : ΑΘ. ΣΑΡΑΦΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕΒΕ) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΑΡΙΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 800.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Μαρτίου 2019
* ΛΑΥΡΙΟ : Πλοίο μεταφοράς κοντέινερ, φορτηγό, μηχανοκίνητο, ντιζελοκίνητο, μονοέλικο πλοίο υπό την Σημαία Μάλτας με το όνομα «MEKONG SPIRIT» (ΜΕΚΟΝΓΚ ΣΠΙΡΙΤ) Νηολογημένο στα Νηολόγια του Λιμένος Βαλλέττας Μάλτας με Αριθμό Νηολογίου: 9118513 εξ’ ολοκλήρου από ηλεκτροσυγκολλητό χάλυβα φέρει Διεθνές Διακριτικό Σήμα 9HA3253 και είναι χρώματος μπλέ-κόκκινου- λευκού, με αριθμό IMO 9118513 μήκους 140,72 τ.μ. και πλάτους 22,30 και είναι κόρων ολικής χωρητικότητας (κ.ο.χ.) 9.616, κόρων καθαράς χωρητικότητας (κ.κ.χ.) 4.889.
Οφειλέτιδα εταιρεία : STARLIO SHIPHOLDING COMPANY
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.700.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ : Α) Ενα αγροτεμάχιο έκτασης 4.001,50 μ.τ., Β) Ενα αγροτεμάχιο έκτασης 4.050,00 μ.τ., Γ) Ενα αγροτεμάχιο έκτασης 8.482,50 μ.τ. Δ) Ενα αγροτεμάχιο έκτασης 4.000,00 μ.τ., τα οποία αποτελούν το σύνολο της έκτασης των 14.496,72 μ.τ. μετά την ρυμοτόμηση για την διάνοιξη οδού εντός του οποίου υπάρχουν κτίσματα της μονάδας παραγωγής σκυροδέματος καθώς και δύο ακόμη γήπεδα ένα επιφανείας 696,84 μ.τ. και ένα επιφανείας 1.744,77 μ.τ. (έναντι του κυρίως γηπέδου).
Εντός του γηπέδου υπάρχουν τα κάτωθι κτίσματα: ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ γραφείων συνολικής επιφανείας 200,00 μ.τ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ συνολικής επιφάνειας 278,59 μ.τ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ με βοηθητικά κτίσματα συνολικής επιφάνειας 1.557,89
μ.τ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στο Δήμο Αυλώνα Αττικής 51ο χλμ Ε.Ο.Αθηνών-Λαμίας του Δήμου Ωρωπού της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος
Οφειλέτιδα : ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 670.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΩ : Αγροτεμάχιο με υπερσύχρονο Ξυλουργικό εργοστάσιο με έκθεση γραφεία επιφάνειας 4.46,06 τ.μ. στην θέση «ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ» στη Κω κτισμένο σε οικόπεδο έκτασης 24.120τ.μ.
α)ισόγειους χώρους έκθεση,γραφεία-αποθήκη 922,75τ.μ.
β)χώρος παραγωγής 2.193,26τ.μ. χώρος έκθεσης & αποθήκη 869,05τ.μ.
Οφειλέτης : ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.601.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Η με στοιχεία (2Β-2) κατοικία – οριζόντια ιδιοκτησία που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο με στοιχεία (2Β) εκτάσεως 1028,79 τ.μ. που έχει προέλθει από τη διαίρεση μεγαλύτερου οικοπέδου του όλου οικοπέδου εκτάσεως 2057,58 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς Αττικής στην Λεωφόρο Θησέως 52 και Γιασεμιών.
Η άνω με στοιχεία 2Β-2 κατοικία έχει συνολική επιφάνεια 384 τ.μ. και αποτελείται από υπόγειο 95 τ.μ. και ένα χώρο στάθμευσης 31 τ.μ. ισόγειο επιφανείας 105 τ.μ. και τον κήπο επιφάνειας 292 τ.μ. και Α’ όροφο επιφανείας 53 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΩΝΙΖΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.800.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Μαρτίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ : Ενα ενιαίο αγροτεμάχιο με βιομηχανικά κτίρια στη θέση «Αγελαδόστρατα» ή «Τούρκος» της κτηματικής περιφέρειας Τερψιθέας στην δημόσια οδό Λάρισας Τρικάλων επιφάνειας 20.487,23 τ.μ.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιγράφονται ως εξής: Α) ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(παλαιά κτίρια) συνεχόμενα εφαπτόμενα κτίρια με σκελετό από σκυρόδεμα και επικάλυψη με λαμαρίνα σε μεταλλικό φορέα στέγης συνολικής επιφάνειας  6.933,50 τ.μ. Β) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Πρόκειται για χώρους αποθήκευσης, στέγασης λεβητοστασίων, μηχανοστασίων και υποστήριξης παραγωγής. Αποτελούν απλές μεταλλικές κατασκευές με λαμαρίνα συνολικής επιφάνειας 847,80 τ.μ. Γ) ΓΡΑΦΕΙΑ. Πρόκειται για διώροφο κτίσμα με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 540,00 τ.μ. Δ) ΧΩΡΟΙ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ. Πρόκειται για διάφορες πρόχειρες κατασκευές με λαμαρίνες ως βοηθητικοί χώροι αποθήκευσης ή στέγασης συνολικής επιφάνειας 360,50 τ.μ. Ε) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ. Υπάρχει ασφαλτόστρωση εμβαδού περίπου 5.000,00 τ.μ. στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΡΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.950.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΧΑΙΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ : 1) Ενα αστικό ακίνητο (οικόπεδο με κτίσματα) μέσα στο εγκεκριμένο οικοδομικό σχέδιο της πόλης Λάρισας, του Δήμου Λαρισαίων στη συνοικία «Νέα Σμύρνη» στο τέρμα της οδού Σωκράτους 127 εκτάσεως 2.121 τ.μ.
Η οικοδομή αποτελείται από το υπόγειο επιφάνειας 749,60 τ.μ. το ισόγειο
επιφάνειας 709,60 τ.μ. από τον πρώτο (Α΄) όροφο επιφάνειας καθαρής 749,60 τ.μ. και από τον δεύτερο (Β΄) όροφο επιφάνειας 749,60 τ.μ.
2) Ενα οικόπεδο στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων στη συνοικία «Νέα Σμύρνη» συνολικής έκτασης 200 τ.μ.
Οφειλέτης : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΝ.ΠΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.050.000,00 – 25.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΧΑΙΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ : Ενα αγροτεμάχιο μέσα στο οποίο υπάρχει ισόγειος βιοτεχνικός χώρος εμβαδού 5.937,00 τ.μ. στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος Στάνοβο της τοπικής κοινότητας Καβαλλαρίου του Δήμου Λαγκαδά. Επί του αγρού ανεγέρθηκε ισόγειος βιοτεχνικός χώρος συνολικού εμβαδού 1452 τ.μ.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΕΝΤΥΠΟΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 340.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ : Οικόπεδο εκτός οικισμού με διώροφη οικοδομή στη θέση «Δραγασιά» Αγίας Τριάδας Πορταριάς Δήμου Βόλου εκτάσεως 6 στρεμμάτων. Η οικοδομή έχει εμβαδό 400 τ.μ. περίπου αποτελούμενη από: ισόγειο και Α΄ όροφο Επίσης υφίσταται υπόγειο αποτελούμενο από διαμέρισμα 60,00 τ.μ. περίπου & βοηθητικός χώρος 60,00τμ περίπου.
Οφειλέτης : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 193.993,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ : Επι ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου επιφανείας 779,88 μ.τ. στη θέση «ΠΕΥΚΑ ΓΙΟΥΡΝΤΑ» Αναβύσσου στη Δημοτική Ενότητα Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού επί της οδού Αιγίνης 3.
Στο ανωτέρω έχει ανεγερθεί οικοδομή διώροφη με υπόγειο με μία (1) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου στο υπόγειο εμβαδού 12,00 τ.μ.
Οφειλέτης : VEGA MARITIME SERVICES INC
Τιμή πρώτης προσφοράς : 624.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ : Ενα οικόπεδο στη θέση «ΛΕΙΨΟΙ» ΤΗΓΑΝΙ της νήσου Λειψών Δωδεκάνησου εκτάσεως 720 τ.μ.
Το οικόπεδο βρίσκεται εντός του οικισμού Λειψών στη θέση «ΛΕΙΨΟΙ» με παλιά ισόγεια κατοικία επιφανείας 122,75 τ.μ.
Επιπλέον έχει ανεγερθεί Α΄ όροφος επιφανείας 141,51τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 327.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ : Μία μεζονέτα αποτελούμενη από Υπόγειο Ισόγειο και πρώτο όροφο επιφάνειας 141τ.μ. θέση Ν.751 Πανόραμα οδός Γράμμου 28
Η κατοικία βρίσκεται στο με αριθμό έξι (6) οικόπεδο εμβαδού 998,50 τ.μ. του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Θεσσαλονίκης στην Δημοτική κοινότητα Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.
Οφειλέτης : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 245.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ : Το υπ’αριθ. 208 αγροτεμάχιο πρώτης (Α’) κατηγορίας εκτάσεως 6.800 τ.μ. στην επικοισθείσα περιοχή του Αγροκτήματος Καλο χωρίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα άρτιο και
οικοδομήσιμο.
Επί του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί ολόκληρο το υπό στοιχείο Κάπα (Κ) κτίριο.
α. Υπόγειος αποθηκευτικός χώρος επιφάνειας 45,98 τ.μ.
β. Ισόγειο επιφάνειας 58,87 τ.μ.
γ. Ενας εργασιακός (βιοτεχνικός) ισόγειος χώρος επιφάνειας 871,13 τ.μ.
δ. Πρώτος όροφος επιφάνειας 45,58 τ.μ.
ε. Ποσοστό τριάντα εκατοστών (30/100) εξ αδιαιρέτου του άνω αγροτεμαχίου
στ. και δεύτερος όροφος επιφάνειας 57,00 τ.μ. περίπου.
Οφειλέτης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 305.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ : Α. Σε ένα οικόπεδο εκτάσεως 1.020,00 τμ άρτιο και οικοδομήσιμο εντός του οποίου υπάρχουν: α) ισόγεια παλαιά επισκευασμένη οικία επιφάνειας 87,56 τ.μ. και β) διώροφη κατοικία αποτελούμενη από το ισόγειο επιφάνειας 100 τμ και τον όροφο 106,07τ.μ. εντός του οικισμού στην ειδικότερη θέση -ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΙΟ η ΚΑΜΙΝΙ» της Δημοτικής Κοινότητας Τολοφώνας του Δήμου Δωρίδας
Β. Σε ένα οικόπεδο εκτάσεως 1.538,24 τμ άρτιο και οικοδομήσιμο θέση «ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΙΟ η ΚΑΜΙΝΙ» της Δημοτικής Κοινότητας Τολοφώνου του Δήμου Δωρίδας
Γ. Σε ένα οικόπεδο εκτάσεως 1.222,43 τμ άρτιο και οικοδομήσιμο στην ειδικότερη θέση «ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΙΟ η ΚΑΜΙΝΙ» της Δημοτικής κοινότητας Δήμου Τολοφώνας Δήμου Δωρίδας.
Οφειλέτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 444.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ : Ενας αγρός εκτάσεως 16.543,74μ.τ στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Τριάδος της Δ.Ε. Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων στην θέση «ΠΛΑΓΙΕΣ» ή «ΠΟΝΤΙΚΙΑ» εκτός σχεδίου.
Μέσα στον αγρό υπάρχει οικοδομή η οποία χρησιμοποιείται για στέγαση βιοτεχνίας – συσκευασίας και συντήρησης αγροτικών προϊόντων η οποία αποτελείται από: ισόγειο εμβαδού 1.800 τ.μ. πατάρι επιφανείας 79,91τ.μ. και δύο χώρους μηχανοστασίων επιφανείας 12,00τμ.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 402.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΕΣΗ-ΣΠΑΘΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ : Ενα αγροτεμάχιο έκτασης 8.861,0 τ.μ. στην κτηματική περιοχή της Νέας Σάντας Κιλκίς του ΔΔ Κιλκίς το οποίο προήλθε από φυσική συνένωση των εξής όμορων αγροτεμαχίων: 1) το υπ.αρ 376 αγρό έκτασης 6.000 τ.μ., και 2) το υπ’αρ. 447 αγρό Β’ κατηγορίας έκτασης 2.861 τ.μ.
Εντός του οικοπέδου υπάρχει βιομηχανικό κτίριο συνολικής επιφάνειας 2.780,00 τ.μ. Αποτελείται από ισόγειο 2.080,00τ.μ. το οποίο περιλαμβάνει αποθήκη 700,00τ.μ. και βοηθητικούς χώρους 1.380,00τ.μ. και Α΄ όροφο επιφανείας 700,00τ.μ.
Οφειλέτης : ΠΑΠΑΖΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 230.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΘΕΜΙΣΤ. ΜΑΝΑΣΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ : Επί ενός αγροτεμαχίου εντός του οποίου υπάρχει σταθμός αυτοκινήτων επιφάνειας 205,20 τ.μ. στη θέση «Κρουβάθι» στα όρια της δημοτικής ενότητας Οιχαλίας του Δήμου Οιχαλίας Μεσσηνίας εκτάσεως 10.555 τ.μ.
Επίσης διαπιστώθηκε ότι επί του γηπέδου υπάρχει ισόγειο κύριο κτίσμα παραδοσιακών προϊόντων καφετέρια κλπ εκτάσεως περίπου 160,00 τ.μ. κτίσματα βενζινάδικου εκτάσεως περίπου 100,00 τ.μ.και πρόσθετα κτίσματα πίσω από τα κεντρικά κτίρια επιφανείας περίπου 200 τ.μ. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων ξύλινη κατασκευή επιφανείας 110,00 τ.μ. περίπου και κατασκευές στεγάστρων (2) με αντλίες καυσίμων συνολικής επιφανείας 200 τ.μ.
Οφειλέτες : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 235.903,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΙΟΒΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ: Γήπεδο συνολικής εκτάσεως 19.711,16τ.μ. στην κτηματική περιοχή Δρεπάνου της Τοπικής Κοινότητας Δρεπάνου της Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης στο 8ο χλμ. της παλιάς Ε.Ο. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης με κτιριακές εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
Το τίριο αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 258,85 τ.μ. από ισόγειο επιφάνειας 3.707,13 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Α.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς : 965.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ : Ενα αγροτεμάχιο εμβαδού 7.870,50 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο, που προήλθε από τη συνένωση δύο μικρότερων όμορων αγροτεμαχίων στην ειδική θέση ΦΟΥΣΑ-ΜΠΑΡΔΑ» σε αγροτική οδό εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Δημοτικής ενότητας Μαρκοπούλου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
α) Το πρώτο αγροτεμάχιο στη θέση «ΑΛΜΥΡΑ-ΦΟΥΣΑ» ή ΦΟΥΣΑ-ΜΠΑΡΔΑ, εκτός σχεδίου έχει επιφάνεια 2.145,00 τ.μ
β) Το δεύτερο αγροτεμάχιο το οποίο βρίσκεται στη ίδια θέση «ΑΛΜΥΡΑ-ΦΟΥΣΑ» ή ΦΟΥΣΑ-ΜΠΑΡΔΑ εκτός σχεδίου επιφάνειας 5.725,50 τ.μ
Εντός του όλου αγροτεμαχίου έχει ισόγειο βιομηχανικό κτίριο με γραφεία και οικία στο πρώτο όροφο. Αναλυτικά περιλαμβάνει: 1) ισόγειο βιομηχανικό χώρο επιφανείας 2.295,40 τ.μ και 2) πρώτο όροφο που αποτελείται από δύο τμήματα α) το πρώτο τμήμα επιφανείας 285,20 τ.μ χρησιμοποιείται ως χώρος γραφείων της βιομηχανίας και β) το δεύτερο τμήμα επιφάνειας 211,60 τ.μ και έχει χρήση κατοικίας.
Οφειλέτης : ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 900.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ: Η Ψιλή κυριότητα 3 οριζοντίων ιδιοκτησιών επί της οδού Θέτιδος 7α στο Γέρακα Αττικής σε πολυκατοικία επί οικοπέδου άρτιο και οικοδομήσιμο βρίσκεται της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα του Δήμου Παλλήνης Αττικής στην περιοχή της πολεοδομικής ενότητας «ΓΑΡΓΗΤΟΣ ΙΙ» Το οικόπεδο έχει έκταση 600,28 τ.μ.
1) Την ψιλή κυριότητα μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμέρισμα του ισογείου ορόφου με στοιχεία (ΙΣ-1) στο ισόγειο της οικοδομής, επιφάνειας 71,39 τ.μ.
Στην ανωτέρω ιδιοκτησία ανήκει και η αποκλειστική χρήση του ακαλύπτου χώρου του ισογείου επιφάνειας 77,22 τ.μ.
2) Την ψιλή κυριότητα του ενός δευτέρου ( ½) εξ αδιαιρέτου της αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας – αποθήκης με στοιχεία (ΑΠ-8) του υπογείου επιφάνειας 11,32 τ.μ.
3) Την ψιλή κυριότητα του ενός δευτέρου ( ½) εξ αδιαιρέτου της αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας- θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου ( κλειστή) του ισογείου (6) επιφάνειας 31,57 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΜΕΝΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΑΛΥΨΩ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 110.000,00 4.500,00 7.500,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 Μαρτίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ : Στο αγροτεμάχιο εκτάσεως 6.514 τ.μ.περιμανδρωμένο με ξερολιθιά στην θέση Ομβροδέκτης – Αεροδρόμιο Μυκόνου.
Οφειλέτης : ΠΕΤΡΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 378.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 Μαρτίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ : 1) Το με αριθμό ένα (1) διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) ορόφου επιφάνειας 90,57τ.ν. με αποκλειστική χρήση του (Ρ7) χώρου στάθμευσης επιφάνειας 10,20 τ.μ. και 2) η με αριθμό ένα (1) αποθήκη του υπογείου στη θέση «Κάτω Πυρναρί – Τυροκαλύβα» επί της οδού Βενεζουέλας 33.
Οφειλέτιδα : ΜΑΡΙΑ σύζυγος ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 105.500,00 – 3.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 Μαρτίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ : 1) Την πλήρη κυριότητα μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμέρισμα (κατοικία) του πρώτου ορόφου επιφάνειας 102,00 τ.μ.επί της οδού 18ης Οκτωβρίου.
2) Την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% υπέρ της διώροφης οικοδομής το δικαίωμα υψούν της Δημοτικής Κοινότητας Θάσου του Δήμου Θάσου.
Οφειλέτης : ΚΙΜΩΝΑΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 120.000,00 – 2.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ : 1) Στο με στοιχεία (Β-2) διαμέρισμα του (2ου ) ορόφου στον Αλιμο Αττικής στη θέση «Λουτρό» στην οδό Κυβέλης 13 και σε πεζόδρομο ονομαζόμενο Ζαππείου Παρθεναγωγείου επιφάνειας 105,00μ.τ.
2) Η αποθήκη του υπογείου με στοιχεία (Υ-4) επιφάνειας 6,00μ.τ.
3) Η αποθήκη του υπογείου με στοιχεία (Υ-7) επιφάνειας 15,00μ.τ.
και 4) Η θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου με στοιχεία (Ρ-4)
επιφάνειας 16,00μ.τ.
Οφειλέτης : ΡΑΦΑΗΛ ΜΙΧΑΟΓΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 217.918,00 2.000,00 3.000,00 10.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 Μαρτίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Ενα αγροτεμάχιο (εργοστασιακό γήπεδο) συνολικής εκτάσεως 16.712,50 τ.μ. στην θέση «Κτήματα Ρωποτού» «ΤΣΑΠΟΧΑ» στο 3ο χιλ. Καρδίτσας -Φαναρίου.
Μέσα στο οικόπεδο υπάρχει βιομηχανικό κτίριο επιφανείας 4.925,00 τ.μ. το οποίο λειτουργεί ως επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και ζωοτροφών.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ε.Π.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 855.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 Μαρτίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ : Επί ενός αγροτεμαχίου στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας στην ειδική θέση «ΓΑΛΟΤΑ» (Κυράς Βρύσης) εκτάσεως 5.748,84 τ.μ. εκτός σχεδίου πόλεως – οικισμού – ζώνης στην περιοχή «ΓΑΛΟΤΑ» Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας άρτιο και οικοδομήσιμο.
Εντός του οικοπέδου έχει ανεγερθεί τριώροφο βιοτεχνικό κτίριο συσκευασίας αναλώσιμων προϊόντων και έντυπου τύπου.
Ισόγειο επιφάνειας 868,64 τ.μ. Επίσης υπάρχει πατάρι 300,00 τ.μ. Ο 1ος όροφος επιφάνειας 257,99 τ.μ. Ο 2ος όροφος επιφάνειας 257,99 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 596.600,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΠΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ: Η πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100% εξ αδιαιρέτου της υπό στοιχεία (Μ-2) ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ–ΜΑΙΖΟΝΕΤΑ αποτελούμενη από: ΥΠΟΓΕΙΟ επιφάνειας 69,50 τ.μ. ΙΣΟΓΕΙΟ επιφάνειας 60,00 τ.μ. ΠΡΩΤΟ (Α) ΟΡΟΦΟ επιφάνειας 60 τ.μ.
Η ανωτέρω ιδιοκτησία είναι κτισμένη επί οικοπέδου επιφάνεια 300 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Βριλησσίων του Δήμου Βριλησσίων επί της οδού Πασχαλίδη 3.
Οφειλέτιδα : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΑΨΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 298.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ : Η υπ’ αριθ. δύο (2) οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του πρώτου ορόφου οικοδομής στο Λουτράκι Κορινθίας επί της παραλιακής οδού Ποσειδώνος 43 επιφάνειας 52,70 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΠΑΠΑΛΕΥΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 49.146,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΠΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ : Επί της πλήρους κυριότητας ενός οικοπέδου με κτίσματα στο Αγκίστρι εντός σχεδίου της πρώην κοινότητας Αγκιστρίου στην ειδική θέση «Καπνοδόχι» εντός του οικισμού Μεγαλοχωρίου εκτάσεως 399,20 τ.μ.
α) ένα διώροφο κτίριο (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΜΥΛΟΣ»), Κατηγορία (1) το οποίο αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 160,03 τ.μ. από τον πρώτο όροφο επιφάνειας 160,03 τ.μ. και ββ) ένα ισόγειο κτίριο εμβαδού 132,73 τ.μ.
Οφειλέτης : ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 280.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ : Ενα οικόπεδο εκτάσεως 631,80 τ.μ. στη θέση «Βουνό ή Χαμοστέρνες» στο Δήμο Μοσχάτου επί της οδού Τριπόλεως 4. Επί του ακινήτου έχει ανεγερθεί διώροφο εργοστάσιο υποδημάτων που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο ημιώροφος και πρώτο (Α’) όροφος.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΒΥΛΩΝ- ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΤΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 514.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1) Ο υπό στοιχείο (Υ1Κ1) χώρος (αποθήκη) του πρώτου ορόφου επιφάνειας 69,52 τ.μ.
2) Το Κατάστημα με στοιχεία (Κ1) του ισογείου ορόφου επιφάνειας 84 τ.μ. με πατάρι επιφάνειας 37,50 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικοδομή στη θέση «Κολωνάκι» επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ 56.
Οφειλέτης : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΖΑΚΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 40.000,00 – 435.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ: Η Πλήρης Κυριότητα του με στοιχεία (Κ-8) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ του Ισογείου μίας πολυώροφης Οικοδομής (Α΄ Κτίριο) επιφάνειας 230,00 τ.μ. και συνολικής Επιφάνειας του Παταριού 180,00 τ.μ. εντός της Πόλης της Λαμίας του Δήμου Λαμιέων στην συμβολή των Δημοτικών οδών Κανάρη και Παπαφλέσσα 3.
Οφειλέτης : ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 240.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Α) Τα κάτωθι οικόπεδα: 1) Eνα οικόπεδο με κτίσματα στο Δήμο Αθηνών επί της οδού Πύρρας 4, εκτάσεως (181,62) τ.μ. 2) Eνα οικόπεδο με κτίσματα στο Δήμο Αθηνών και επί της οδού Πύρρας 4α εκτάσεως (195,91) τ.μ.
Τα άνω οικόπεδα είναι συνενωμένα συνολικής εκτάσεως 383,40 τ.μ. Εντός του ενιαίου οικοπέδου έχει ανεγερθεί πολυώροφο επαγγελματικό κτίριο γραφείων – καταστημάτων:
Στάθμη Β’ υπογείου: έχει επιφάνεια 72,07 μ.τ. Στάθμη Α’ υπογείου: έχει επιφάνεια 186,82 μ.τ.-Στάθμη ισογείου: έχει επιφάνεια 186,82 μ.τ.- Στάθμη Α’ ορόφου: έχει επιφάνεια 191,44 μ.τ.- Στάθμη Β’ ορόφου: έχει επιφάνεια 191,44 μ.τ.- Στάθμη Γ’ ορόφου: έχει επιφάνεια 186,82 μ.τ.- Στάθμη Δ’ ορόφου: έχει επιφάνεια 191,45 μ.τ.- Στάθμη Α’ εσοχής: έχει επιφάνεια 130,36 μ.τ.- Στάθμη δώματος: έχει δομημένη επιφάνεια 33,60 μ.τ.-
Β) 1)Επί ενός οικοπέδου με κτίσματα στο Δήμου Αθηνών και επί της οδού
Πύρρας 6 εκτάσεως 191,20 τ.μ.
2)Επί ενός οικοπέδου με κτίσματα στο Δήμο Αθηνών και επί της
διασταυρώσεως των οδών Πύρρας 8 και Ευρυδάμαντος. Το παραπάνω οικόπεδο έχει επιφάνεια 208,85 τ.μ.
Τα παραπάνω οικόπεδα έχουν συνενωθεί και το οικόπεδο που προέκυψε από τη συνένωση έχει επιφάνεια 400,72 τ.μ.-
Γ) Η (Υ-1) αποθήκη του ημιϋπογείου ορόφου επιφανείας 164,97 τ.μ. σε πολυκατοικία στο Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Τριγγέτα 8-10
Οφειλέτης : ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΤΥ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : Α) 1.150.000,00 – Β) 500.000,00 – Γ) 50.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ : Α) την οριζόντια ιδιοκτησία – διώροφη κατοικία με υπόγειο (Μεζονέτα) 1. Β) την οριζόντια ιδιοκτησία – διώροφη κατοικία με υπόγειο (Μεζονέτα) 2. Γ) την οριζόντια ιδιοκτησία – διώροφη κατοικία με υπόγειο  (Μεζονέτα) 3, συγκροτήματος τριών διώροφων «εν επαφή» κατοικιών σε αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο στη θέση «ΒΛΥΧΑΔΑ» ονομαζόμενη και «ΤΡΥΠΙΑ ΣΠΗΛΑΙΑ», του Δήμου Μεγαρέων Αττικής επί αγροτεμαχίου εκτάσεως 5.508,10 τ.μ.
Α) Η διώροφη κατοικία με υπόγειο (ΜΕΖΟΝΕΤΑ) 1 αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 50,42 τ.μ., ισόγειο επιφάνειας 50,64 τ.μ. και Α’ όροφος 25,95 τ.μ.
Β) Η διώροφη κατοικία με υπόγειο (ΜΕΖΟΝΕΤΑ 2), η οποία αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 50,64 τ.μ. (αποθήκη), ισόγειο επιφάνειας 50,64 τ.μ. και Α’ όροφος επιφάνειας 25,95 τ.μ.
Στην κατοικία ανήκει η αποκλειστική χρήση της θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου, εμβαδού 10,13 τ.μ.
Γ) Η διώροφη κατοικία με υπόγειο (ΜΕΖΟΝΕΤΑ 3), η οποία αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 50,64 τ.μ. (αποθήκη), ισόγειο επιφάνειας 50,64 τ.μ. και Α’ όροφος επιφάνειας 25,95 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 131.000,00 – 131.000,00 – 131.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΓΚΑΝΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ: Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στα Σπάτα Αττικής στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος επί των οδών Αγίου Δημητρίου και Ηρακλείτου εκτάσεως 1.833,90 τ.μ.
Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί οικοδομή που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και δώμα και δραστηριοποιείται η βιοτεχνική επιχείρηση.
Το υπόγειο έχει συνολική επιφάνεια 948,91 τ.μ. Το ισόγειο επιφάνειας 733,45 τ.μ. και από μία κατοικία με ανεξάρτητη είσοδο επιφάνειας 90,00τ.μ.
Επί του ακινήτου έχει εγκατασταθεί βιοτεχνική επιχείρηση που διαθέτει εξοπλισμό και αποτελούν οικονομικό σύνολο.
Οφειλέτης : ΑΤΕΝΕ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 869.600,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ: Μία κάθετη ιδιοκτησία-κατοικία με τα στοιχεία (Ε1), η οποία βρίσκεται στη θέση «ΑΛΕΟΜΑΝΔΡΑ-ΓΛΥΦΑΔΙ» του Δήμου Μυκόνο εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης. Το όλο αγροτεμάχιο επί του οποίου βρίσκεται η άνω κατοικία έχει έκταση 4.162,78 τ.μ. ενώ το τμήμα του οικοπέδου στο οποίο έχει ανεγερθεί η κατοικία είναι 407 τ.μ.
Το ακίνητο βρίσκεται σε απόσταση 100 μέτρων από τη θάλασσα.
Η κατοικία αναπτύσσεται σε δυο στάθμες (υπόγειο και ισόγειο) που επικοινωνούν εσωτερικά με κλίμακα επιφάνειας κάθε επιπέδου 39,50 τ.μ.
Οφειλέτης : «MERRY LAND (ΜΕΡΡΥΛΑΝΤ) ΑΕ”
Τιμή πρώτης προσφοράς : 235.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ: Ενα αγροτεμάχιο που αποτελεί διαιρετό τμήμα του αρχικού κληροτεμαχίου στη κτηματική περιοχή του αγροκτήματος Λακκώματος, στην Τοπική Κοινότητα Λακκώματος του Δήμου Νέας Προποντίδα, σε απόσταση μεγαλύτερη των
800 μ. από θάλασσα εκτάσεως (10.285τ.μ.)τ.μ.
Οφειλέτης : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΡΜΠΟΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 298.265,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΛΙΜΠΟΝΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ : Οικόπεδο με κτίσματα «Ξενοδοχειακή Μονάδα» στη θέση «Καναπίτσα» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου της Δημοτικής Ενότητας Βαθέος του Δήμου Σάμου συνολικής έκτασης 970,60 τμ
Εντός του οικοπέδου βρίσκεται ξενοδοχειακή μονάδα εμβαδού 1.075,60τμ η οποία αποτελείται από ισόγειο, πρώτο και δεύτερο όροφο.
Το ξενοδοχείο αυτό είναι Β κατηγορίας με 18 δωμάτια και 34 κλίνες σε κακή κατάσταση συντήρησης και δεν λειτουργεί.
Οφειλέτιδα : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΚΡΑΣ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 300.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ: Αγρός έκτασης 10.494 τμ. με αριθμ. τεμαχίου 319 στη θέση «Γεώτρηση» της Τοπικής Κοινότητας Βατερού της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.
Επί του αγρού έχει ανεγερθεί ισόγειο βιοτεχνικό κτίριο εμβαδού 600 τ.μ.
Οφειλέτης : ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 231.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ : Τέσσερις (4) οριζόντιες ιδιοκτησίες και συγκεκριμένα δύο (2) αποθήκες του ισογείου και δύο (2) ποσοστά για μελλοντική επέκταση ενός συγκροτήματος εμπορικών αποθηκών.
Το εν συγκρότημα εμπορικών αποθηκών (βιομηχανικά κτίρια), περιλαμβάνει τέσσερα (4) τμήματα (Α,Β,Γ, και Δ) και έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο στην τοποθεσία Σγόμπου-Κομπόπουλο Ανω Κορακιάνας, της δημοτικής ενότητας Φαιάκων, του Δήμου Κερκύρας συνολικού εμβαδού 20.903,88 τ.μ. επί της παλαιάς εθνικής οδού Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας.
1) Η υπό στοιχεία ΑΛΦΑ ΔΥΟ (Α2) αποθήκη του ισογείου (του τμήματος Α του συγκροτήματος αποθηκών – βιομηχανικών κτιρίων), έχει συνολικό εμβαδόν 725,68 τ.μ. Στην ιδιοκτησία αυτή (Α2), ανήκει η αποκλειστική χρήση δύο (2) τμημάτων του οικοπέδου 854,29 τ.μ. και 418,17 τ.μ.
2) Η υπό στοιχεία ΑΛΦΑ ΤΡΙΑ (Α3) αποθήκη του ισογείου (του τμήματος Α του συγκροτήματος αποθηκών – βιομηχανικών κτιρίων) έχει συνολικό εμβαδόν 266,85 τ.μ. Στην ιδιοκτησία αυτή ανήκει η αποκλειστική χρήση τμήματος του οικοπέδου εμβαδού 1.195,14 τ.μ.
3) Ποσοστό 18,64‰ εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου που αντιστοιχεί στο δικαίωμα μελλοντικής επέκτασης της οριζόντιας ιδιοκτησίας Α2 και
4) Ποσοστό 6,85‰ εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου, που αντιστοιχεί στο δικαίωμα μελλοντικής επέκτασης της οριζόντιας ιδιοκτησίας Α3.
Οφειλέτης : ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 246.000 85.000 4.000 και 1.500 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΛΑΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Επί ενός ενιαίου οικοπέδου συνολικής εκτάσεως 1.476,51 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχει επιχειρηματικό ακίνητο στη θέση «Ακαδημία Πλάτωνος» του Δήμου Αθηναίων επί των οδών Δημοφίλου 3 και Φιλικής Εταιρείας.
Οφειλέτιδα εταιρεία : ECOMEL Α.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς : 513.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΛΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : H πλήρης κυριότητα μεζονέτας µε στοιχεία «ΚΑΤΟΙΚΙΑ Β’» του Κτιρίου (1) συνολικής επιφάνειας 275,09 τ.µ. και αποτελείται από υπόγειο όροφο Β΄ επιφάνειας 23,60 τ.μ., υπόγειο όροφο Α΄ επιφάνειας 83,47 τ.μ., ισόγειο επιφάνειας 83,48 τ.μ. και πρώτο (Α’) όροφο επιφάνειας 84,54 τ.μ.
Οι όροφοι συνδέονται µεταξύ τους µε εσωτερική κλίμα και ανελκυστήρα.
Η μεζονέτα έχει αναγερθεί σε τμήμα οικοπέδου εμβαδού 837,70 τ.μ. στο εγκεκριμένο σχέδιο της Κοινότητας Διονύσου του Δήμου Διονύσο επί της οδού Σολωμού 27.
Οφειλέτιδα : ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 400.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Η υπό στοιχεία (Α-5) αυτοτελή και ανεξάρτητη κατοικία (μεζονέτα) επί της οδού Αριστείδου 7, η οποία αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 114 τ.μ., ισόγειο επιφάνειας 98 τ.μ. και (Α΄) όροφο επιφάνειας 75,50 τ.μ. που επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερικές κλίμακες.
Στην κατοικία ανήκει και η αποκλειστική χρήση περιμετρικού κήπου επιφανείας μ.τ. 81,00.
Η παραπάνω οριζόντια ιδιοκτησία είναι κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στη θέση «Στροφύλι» του Δήμου Κηφισιάς επί των οδών Χρυσαλλίδος και Αριστείδου.
Οφειλέτης : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 312.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ: Ποσοστό 100% της πλήρους κυριότητας ενός διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου μιάς παλαιάς οικοδομή επιφάνειας 130,70 τ.μ. επί οικοπέδου εντός του οικισμού της τοπικής κοινότητας ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ δ.ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ Δήμου Κέρκυρας στην επαρχιακή Οδό Νο 4 που οδηγεί προς Κέρκυρα και Λευκίμμη.
Ποσοστό 100% της πλήρους κυριότητας της υπό στοιχεία Υ–1 αποθήκης του υπογείου οικοδομής επιφάνειας 55,00τμ
Ποσοστό 50% εξ΄αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας του υπό στοιχεία Α–2 διαμερίσματος του πρώτου ορόφου οικοδομής επιφάνειας 47,50τμ
Ποσοστό 50% εξ΄αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας του υπό στοιχεία Α–3 διαμερίσματος του πρώτου ορόφου οικοδομής επιφάνειας 47,50τμ
Τα ακίνητα με στοιχεία Υ–1,Α–2 και Α–3 αποτελούν ανεξάρτητες ιδιοκτησίες σε διώροφη οικοδομή στην θέση «ΡΟΔΙΤΗ» ή «ΛΟΤΣΑ» και εντός του οικισμού της τοπικής κοινότητας ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ δ.ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ Δήμου Κέρκυρας.
Οφειλέτης : ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 83.000,00 – 20.000,00 – 22.500,00 -22.500,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ : Το με στοιχεία (7β) τμήμα οικοπέδου με διώροφη οικοδομή (μεζονέτα) εντός της περιοχής της Κοινότητας Αναβύσσου Αττικής στο Δήμο Σαρωνικού και επί της συμβολής των οδών Καβάφη και Νιρβάνα εκτάσεως 630,10 τ.μ. Η παραπάνω διώροφη οικοδομή περιλαμβάνει ισόγειο επιφάνειας 123,92τ.μ., πρώτο (Α) όροφο επιφάνειας 75,88 τ.μ. και το υπόγειο επιφάνειας 57,42τ.μ.
Οφειλέτης : ΜΙΤΖΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 295.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ : 1) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Γ-1» του Γ΄ υπογείου, Θέση σταθμεύσεως αυτ/του επιφάνειας μ.τ. 12,15
2) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Γ-2» του Γ΄ υπογείου θέση σταθμεύσεως αυτ/του επιφάνεια μ.τ. 10,13 3) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘ-ΜΕΥΣΗΣ Γ-3» του Γ΄ υπογείου θέση σταθμεύσεως αυτ/του επιφάνειας μ.τ. 10,13
4) Η με στιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Γ-4» του Γ΄ υπογείου θέση σταθμεύσεως αυτ/του επιφάνειας μ.τ. 10,13
5) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Γ-5» του Γ΄ υπογείου θέση σταθμεύσεως αυτ/του επιφάνειας μ.τ. 10,13, 6) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Γ-6» του Γ΄ υπογείου Θέση σταθμεύσεως αυτ/τουεπιφάνεια μ.τ. 10,13 7) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Β-1» του Β΄ Υπογείου θέση σταθμεύσεως αυτ/του επιφάνειας μ.τ. 12,15 8) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Β-2» Β΄ Υπογείου θέση σταθμεύσεως αυτ/του
επιφάνειας μ.τ. 10,13 9) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Β-3» Β΄ Υπογείου θέση σταθμεύσεως αυτ/του επιφάνειας μ.τ. 10,13 10) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Β -4» Β΄ Υπογείου θέση σταθμεύσεως αυτ/του επιφάνειας μ.τ. 10,13
11) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Β-5» Β΄ Υπογείου θέση σταθμεύσεως αυτ/του επιφάνειας μ.τ. 10,13 12) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Β-6» Β΄
Υπογείου θέση σταθμεύσεως αυτ/του επιφάνειας μ.τ. 10,13 13) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Β-7» Β΄ Υπογείου θέση σταθμεύσεως αυτ/του επιφάνειας μ.τ. 10,13, 14) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ-1» Α΄ Υπογείου οριζόντια ιδιοκτησία (αποθήκη) επιφάνειας μ.τ. 49,21 15) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ-3» Α΄ Υπογείου αποθήκη επιφάνεια μ.τ 89,68 16) Το με στοιχεία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-1» του Ισογείου Κατάστημα επιφάνεια μ.τ 31,04 με πατάρι επιφάνειας 3,97 τμ
17) Το με στοιχεία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-2» του Ισογείου Κατάστημα
με κλίμακα για εσωτερική επικοινωνία με αποθήκη του Υπογείου, ένα ημιϋπαίθριο χώρο εμβαδού 20,47 τ.μ., και από πατάρι εμβαδού μ.τ 72,18 με ένα ημιϋπαίθριο χώρο εμβαδού 20,47 τ.μ.,το οποίο Κατάστημα έχει επιφάνεια μ.τ. 130,01
18) Το με στοιχεία «ΓΡΑΦΕΙΟ-1» οριζόντια ιδιοκτησία (γραφείο) του (Α΄) ορόφου εμβαδού 28,51 τ.μ. και του σε επέκταση εξώστη επιφάνειας μ.τ 104,26
19) Το με στοιχεία «ΓΡΑΦΕΙΟ-1» οριζόντια ιδιοκτησία (γραφείο) του (Β΄) ορόφου εμβαδού 28,51 τ.μ. και τον σε επέκταση εξώστη με βιοκλιματικά στοιχεία επιφάνειας μ.τ 104,26,
Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται στην Δημοτική Ενότητα Γλυφάδας του Δήμου Γλυφάδας επί της διασταυρώσεως των οδών Γρ. Λαμπράκη 34 και Ηρώων Πολυτεχνείου 1.
Οφειλέτιδα εταιρεία : «Ι.Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΆΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1) 3.000,00 3.000,00 3.000,00€ 3.000,00€ 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 14.000,00 25.000,00 123.000,00 561.000,00 208.000,00 212.000,00 ευρώ αντίστοιχα.
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : 2) Η πλήρης κυριότητα ενός οικοπέδου με αριθμό ένα εκτάσεως 303,12 τ.μ. εντός της πόλεως της Καβάλας στην συνοικία Καλαμίτσα (ΔΕΠΟΣ) και επί της οδού Φαναρίου 28.
Εντός του οικοπέδου ανεγέρθηκε μία διώροφη με υπόγειο οικοδομή αποτελούμενη : 1) υπόγειο εμβαδού 120,98 τ.μ. 2) ισόγειο εμβαδού 120,98 τμ. 3) πρώτο (1ο) όροφο 120,98 τ.μ. 4) δώμα με απόληξη κλιμακοστασίου εμβαδού 14,10 τ.μ.
Οφειλέτης : ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΑΛΕΤΣΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 274.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ : Γήπεδο αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου άρτιο & οικοδομήσιμο, συνολικής έκτασης 3.361,42 τ.μ. εντός της αγροτικής (κτηματικής) περιοχής του οικισμού Χρύσας, της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης στη Θέση «Αρμούτ Τερλασή».
Εντός του αγροτεμαχίου υπάρχει ισόγεια υπερυψωμένη κεραμοσκεπής κατοικία με υπόγειο η οποία αποτελείται από ισόγειο όροφο επιφάνειας 100,00 τ.μ. και από υπόγειο επιφάνειας 46,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 219.320,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ : 1. Η υπ’ αριθ. 2 οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του πρώτου ορόφου σε πολυκατοικία εντός των ορίων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σπάρτης επί της οδού Ευαγγελιστρίας 123-125 επιφάνειας 136,92 τ.μ.
2.Η υπ’ αριθ. (11) οριζόντια ιδιοκτησία (αποθήκη) του υπογείου ορόφου της ιδίας ανωτέρω πολυκατοικίας επιφάνειας 3,90 τ.μ.
Οφειλέτης :ΚΡΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 113.000,00 – 1.500,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ : Η με αριθμό Κ4 αυτοτελή και ανεξάρτητη κατοικία (μεζονέτα) του Β’ κτιρίου στον Δήμο Πανοράματος στην οδό Καμπουρίδου αρ.49. Η κατοικία αποτελείται από α. τμήμα του υπό στοιχείο Β’υπογείου εμβαδού 150,10 τ.μ. β. ημιυπόγειο χώρο-υπόγειο Α’ εμβαδού καθαρού 145,44 τ.μ. γ.ισόγειο όροφο εμβαδού 133,14 τ.μ. και δ. πρώτο όροφο εμβαδού 99,97 τ.μ.
Στην κατοικία αντιστοιχεί δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης α. τμήματος στην μπροστινή πλευρά του οικοπέδου εμβαδού 42 τ.μ. και β.τμήματος στην πίσω πλευρά του οικοπέδου εμβαδού 33 τ.μ.
Οφειλέτης:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 400.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΤΣΚΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 27 Φεβρουαρίου 2019
* Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Μια αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία (κατοικία- διαμέρισμα) με αριθμό (4) του πρώτου ορόφου επί της οδού Δημοκρίτου 19 επιφάνειας 213 τ.μ. Στο διαμέρισμα ανήκουν κατά αποκλειστική χρήση α) η υπ’ αριθμόν (4) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας περίπου (5,00)τ.μ. και β) το 1/3 εξ αδιαιρέτου του υπ’ αριθμόν (2) πλυντηρίου στο υπόγειο επιφάνειας (3,00)τ.μ.
Οφειλέτης : ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 441.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΡΗΓΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Φεβρουαρίου 2019

* Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ : Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ Τμήμα Οικοπέδου – Κάθετη Ιδιοκτησία επιφάνειας 240,278 τ.μ. αποτελούμενη από το δικαίωμα υψούν εντός του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιεράπετρας στην συνοικία «ΤΖΙΒΕΡΙ» επί της οδού Ηροδότου αριθμός 2. Η συνολική επιφάνεια του οικοπέδου έχει επιφάνεια 1.728,70 τ.μ.
Εντός της ιδιοκτησίας έχει ανεγερθεί πολυκατοικία η οποία αποτελείται από: Υπόγειο-οικία εμβαδού 117,48 τ.μ. Ισόγειο-οικία εμβαδού 125,48 τ.μ. και 1ο όροφο-οικία εμβαδού 125,48 τ.μ.
Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ Κάθετη Ιδιοκτησία με αριθμό (1) – συνοικία «Κριβούτσι» επί της οδού Λοχαγού Παγωμένου 41 και επτά (7) οριζοντίων ιδιοκτησιών:
Μια αυτοτελή και ανεξάρτητη διηρημένη κάθετη ιδιοκτησία εμβαδού 155,09τ.μ. στην συνοικία «Κριβούτσι» μέσα στο οποίο έχει ανεγερθεί πολυκατοικία με πρόσοψη προς την οδό Λοχαγού Παγωμένου. Το κτίριο – οικοδομή που ανεγέρθηκε στο άνω τμήμα του όλου ενιαίου οικοπέδου αποτελείται από ισόγειο, πρώτο δεύτερο τρίτο και τέταρτο ορόφους και δώμα.
Περιγραφή των επτά (7) κατασχεμένων οριζοντίων ιδιοκτησιών της κάθετης ιδιοκτησίας με αριθμό ένα (1): α) Η με στοιχεία (Κ1) οριζόντια ιδιοκτησία – κατάστημα 50,19 τ.μ. του ισογείου ορόφου
β) Το με στοιχεία (Α1) γραφείο του πρώτου ορόφου επιφάνειας 12,91 τ.μ.
γ) Το με στοιχεία (Α2) γραφείο του πρώτου ορόφου επιφάνειας 21,74 τ.μ.
Στην αποκλειστική χρήση του γραφείου αυτού θα ανήκει η με στοιχεία (Θ1) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, επιφάνειας 12,875 τ.μ.
δ) Το με στοιχεία (Α3) γραφείο του πρώτου ορόφου επιφάνειας 46,54 τ.μ.
ε) Το με στοιχεία (Β1) γραφείο του δευτέρου ορόφου επιφάνειας 36,08 τ.μ.
στ) Το με στοιχεία (Γ1) γραφείο του τρίτου ορόφου επιφάνειας 36,08 τ.μ.
ζ) Το με στοιχεία (Δ1) γραφείο του τετάρτου ορόφου επιφάνειας 36,08 τ.μ.
Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ – Περιγραφή Κάθετης Ιδιοκτησίας με αριθμό (2) – συνοικία «Κριβούτσι» με είσοδο από την οδό Λοχαγού Παγωμένου 41 Ιεράπετρα και οκτώ (8) Οριζοντίων Ιδιοκτησιών:
Μια αυτοτελή και ανεξάρτητη διηρημένη κάθετη ιδιοκτησία εμβαδού 207,09 τ.μ. στην συνοικία «Κριβούτσι», στις ζώνες (Α2) και Βήτα Κεφαλαίο (Β) του σχεδίου πόλης της Ιεράπετρας.
Επί του ανωτέρω οικοπέδου έχει ανεγερθεί πολυκατοικία η οποία αποτελείται από ισόγειο, πρώτο, δεύτερο και τρίτο ορόφους και δώμα.
Περιγραφή των οκτώ (8) κατασχεμένων οριζοντίων ιδιοκτησιών της κάθετης ιδιοκτησίας με αριθμό δύο (2):
α) Το με στοιχεία (Ι1) γραφείο του ισογείου επιφανείας 33,60 τ.μ.
β) Το με στοιχεία (Ι2) γραφείο του ισογείου επιφανείας 41,29 τ.μ
γ) Το με στοιχεία (Α1) γραφείο του πρώτου ορόφου επιφανείας 40,70 τ.μ.
δ) Το με στοιχεία (Α2) γραφείο του πρώτου ορόφου επιφανείας 45,50 τ.μ.
ε) Το με στοιχεία (Β1) γραφείο του δευτέρου ορόφου επιφάνειας 40,70 τ.μ.
στ) Το με στοιχεία (Β2) γραφείο του δευτέρου ορόφου επιφάνειας 45,50 τ.μ.
ζ) Το με στοιχεία (Γ1) γραφείο του τρίτου ορόφου επιφάνειας 40,70 τμ.
η) Το με στοιχεία (Γ2) γραφείο του τρίτου ορόφου επιφάνειας 45,50 τ.μ.
Επιφάνειας του όλου – ενιαίου αρχικού οικόπεδου στο οποίο τελικά συστάθηκαν και οι (1) και (2) Κάθετες Ιδιοκτησίες 852,60 τ.μ.
Δ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ – Περιγραφή Αστικού Οικοπέδου συνοικία «Παναγιά Ελεούσα» – επί της οδού Οπλαρχηγού Κοκίνη αριθμός 10 στην Ιεράπετρα
Περιγραφή των τεσσάρων (4) κατασχεμένων οριζοντίων ιδιοκτησιών:
α) Το με στοιχεία Α διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επιφάνειας 79,97 τ.μ.
Στην αποκλειστική χρήση ανήκει η 6η θέση στάθμευσης επιφάνειας 10,95 τ.μ.
β) Το με στοιχεία Α διαμέρισμα του τρίτου ορόφου επιφάνειας 79,97τ.μ.
Στην αποκλειστική χρήση ανήκει η 8 θέση στάθμευσης επιφανείας 13,35 τ.μ.
γ) Το με στοιχεία Β διαμέρισμα του τρίτου ορόφου επιφάνειας 25,22 τ.μ.
δ) Το με στοιχεία Α διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου επιφάνειας 79,97 τ.μ.
Ε΄ ΕΝΟΤΗΤΑ – Οικόπεδο στην συνοικία «Σταυρός» επί της οδού Ιωάννου Μαμουνάκη στην Ιεράπετρα εμβαδού 144,13 τ.μ. μη άρτιο
ΣΤ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ – Αγροτικό ακίνητο στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Ιεράπετρας στη θέση «Ακρεβάτους ή Περιστεράς» εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης της πόλης Ιεράπετρας το οποίο απέχει 305μ. από τη θάλασσα, εκτάσεως 4.237,23 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΜΑΡΙΑ ΧΛΩΜΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 408.000,00 – 90.300,00 19.500,00 33.000,00 70.000,00 56.000,00 – 57.500,00 59.500,00 46.000,00 56.500,00 57.000,00 64.000,00 59.000,00 66.000,00 60.500,00 70.000,00 110.000,00 116.000,00 43.300,00 119.000,00 24.500,00 42.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Φεβρουαρίου 2019

* Δ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ : Ενας (1) αγρός εκτάσεως 7.051,82 τ.μ.στην θέση ΣΟΥΛΤΑΝΑ της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου.
Επί του αγρού υπάρχουν κτίσματα ήτοι: Κτίριο (1), αποθήκη και γραφεία συνολικής επιφάνειας 719,59 τ.μ., Κτίριο (2), αποθήκη υλικών και συσκευασίας (προσθήκη κατ επέκταση βιοτεχνικού χώρου) συνολικής επιφάνειας 232,92 τ.μ., Κτίριο (3) παραγωγής και συσκευασίας, προσθήκης κατ επέκταση βιοτεχνικού χώρου συνολικής επιφάνειας 1.041,50 τ.μ., Κτίριο (4) συστοιχίας μικρών αποθηκών
(προσθήκης κατ επέκταση βιοτεχνικού χώρου) συνολικής επιφάνειας 62,65 τ.μ. και δεξαμενών – σιλό (5) συστοιχιών δεξαμενών αποθήκευσης πρώτων υλών (προσθήκης κατ επέκταση βιοτεχνικού χώρου) συνολικής επιφάνειας 209,40 τ.μ..
Οφειλέτης : CAROIL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 450.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Φεβρουαρίου 2019
* Δ. ΘΑΣΟΥ : Ενα αγροτεμάχιο εκτάσεως 4.756,02 μ.τ. άρτιο και οικοδομήσιμο που προήλθε από τη συνένωση των όμορων αγροτεμαχίων με αριθμούς 742 εκτάσεως μ.τ. 3.230,22 και 741α εκτάσεως μ.τ. 1525,80 του αγροκτήματος της Δημοτικής Κοινότητας Λιμεναρίων του Δήμου Θάσου στη θέση «Αρσέλια».
Εντός του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί διώροφο βιοτεχνικό κτίριο το οποίο αποτελείται από ισόγειο βιομηχανοστάσιο επιφανείας 1.109,73 τ.μ. και όροφο επιφανείας 81,18 τ.μ. (συνολική επιφάνεια 1.190,91 τ.μ.)
Οφειλέτης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΛΙΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς : 535.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Φεβρουαρίου 2019
* Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Ενα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα του (1ου) ορόφου με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης (3) επί των οδών Θεμιστοκλή Σοφούλη 99 και Ναυαρίνου εμβαδού 97,00τ.μ. στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Οφειλέτιδα : ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΙΟΥΡΤΖΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 165.800,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Φεβρουαρίου 2019
* Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ : Η υπό στοιχεία ένα (1) οριζόντια ιδιοκτησία-
οροφοδιαμέρισμα του έκτου (ΣΤ) ορόφου επιφάνειας 92 τ.μ. σε οικοδομή εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως και Δήμου Αγρινίου και επί της συμβολής των δημοτικών οδών Χρ.Σαλάκου 5 και Δημ. Βότση.
Οφειλέτης : ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 50.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΘΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Φεβρουαρίου 2019
* Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ : Μία (1) διηρημένη ανεξάρτητη και αυτοτελή κάθετη ιδιοκτησία οικόπεδο με στοιχεία (Ε3) επιφάνειας 187,74 τ.μ.
Επί του οικοπέδου υπάρχει παλιά διώροφη οικοδομή μονοκατοικία συνολικού εμβαδού 150,00 τ.μ. αποτελούμενη: α) η στάθμη του ισογείου εμβαδού 75,00 τ.μ. και β) η στάθμη του 1ου ορόφου εμβαδού 75,00 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Καριωτών της Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας άρτιο και οικοδομήσιμο.
Οφειλέτης : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 83.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΘΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Φεβρουαρίου 2019
* Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ : Ενα διαμέρισμα του ισογείου ορόφου οικοδομής στο Χαλάνδρι στη θέση «ΠΑΛΙΟΛΙΑΤΡΙΒΟ» στην οδό Ιθώμης 23 επιφάνειας 100,00τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΖΩΗ ΚΟΥΤΣΟΜΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 115.600,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Φεβρουαρίου 2019
* Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ : Μία αυτοτελή ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα (μεζονέτα) με στοιχεία Γιώτα Κεφαλαίο ένα (Ι–1) του ισογείου και Α’ ορόφου επιφάνειας 160 τ.μ.σε οικοδομή κτισμένη στη Θέση αγρού Σπάτας της Δημοτικής Κοινότητας Ανοίξεως του Δήμου Διονύσου Αττικής επί των οδών Υακίνθου και Ορτανσίας. Στην αποκλειστική χρήση της ιδιοκτησίας ανήκει μία αποθήκη (Υ–1) υπογείου επιφανείας 94,60 τ.μ.
Οφειλέτης : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΥΣΔΡΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 165.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 Φεβρουαρίου 2019

Προηγούμενο άρθρο:
Επόμενο άρθρο:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *