ΑΚΙΝΗΤΑ » ΦΙΛΕΤΑ » ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 30 Ιουλίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

* ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ : Ενας (1) αγρός στον οποίο είναι κτισμένη υδατοδεξαμενή στο Δήμο Κρωπίας στη θέση «ΑΛΥΚΟΣ» του Δήμου Κρωπίας του βουνού Αγίου Δημητρίου εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός
ζώνης άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 2476,60 τ.μ.
Οφειλέτης : 1) ΓΕΩΡΓΟΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ και 2) ΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑ σύζυγος ΓΕΩΡΓΟΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 890.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 09 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ : Η υπό στοιχεία (Α-1) οριζόντιος ιδιοκτησία διαμέρισμα του (Α’) ορόφου οικοδομής επί οικοπέδου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Γλυφάδας στη θέση «Ευρυάλη» Ανω
Τράχωνες επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 5 επιφάνειας 170,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΜΠΑΛΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 210.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 09 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ : Επί οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου με τον αριθμό εννέα με διώροφη μονοκατοικία εκτάσεως του οικοπέδου 368,78μ.τ. Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος στη θέση «ΛΥΚΟΥ ΜΠΟΥΤΙ» και επί της συμβολής των οδών Βοιωτίας και πεζοδρόμου.
Η διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από: α) Υπόγειο επιφάνειας 101,55μ.τ. β) Ισόγειο επιφάνειας 76,91μ.τ. και γ) Πρώτο (Α’) όροφο επιφάνειας 70,40 τ.μ.
Οφειλέτης : ΜΑΡΙΑ ΝΙΩΤΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 252.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 09 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ : Το 1/2 εξ αδιαιρέτου οικοπέδου με οικοδομή στην οδό Δεβοσέτου 4 στην θέση Σισιώτισσα της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου Δήμου Κεφαλ ονιάς επιφάνειας 204,00 τ.μ.
Η οικοδομή αποτελείται: α) από υπόγειο επιφάνειας 80,00 τ.μ. β) από ισόγειο επιφάνειας 140,00 τ.μ. γ) από Α΄ όροφο επιφάνειας 140,00 τ.μ. και δ) από Β΄ όροφο επιφάνειας 60,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 204.200,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΜΩ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 09 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ : Οικόπεδο εντός των ορίων οικισμού Αγίου Ιωάννη του δημοτικού διαμερίσματος Αγίου Ιωάννη του Δήμου Μονεμβασίας Λακωνίας με διώροφη οικοδομή κατοικιών με υπόγειο που αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 119,70τ.μ. από ισόγεια κατοικία εμβαδού 106,95τ.μ. από κατοικία ορόφου εμβαδού 102,90τ.μ.
Οφειλέτης : ΛΑΟΥΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 234.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ : Επί ενός αγροκτήματος συνολικής εκτάσεως 80.740,00 τ.μ. στην Δημοτική Ενότητα Ερέτριας, του Δήμου Ερέτριας στη θέση «Μαγούλα ή Αγία Τριάς» και επί της Εθνικής οδού Χαλκίδας – Κύμης διαχωριζόμενο από την οδό Χαλκίδας – Κύμης σε δύο (2) τμήματα. Εντός του ακινήτου – αγροκτήματος υπάρχει Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Β΄ τάξεως δυναμικότητας 334 δωματίων και 659 κλινών. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του είναι οι εξής :
1. Ενα Κεντρικό κτίριο (πενταώροφο με δώμα και υπόγειο) που αποτελείται από το υπόγειο με εμβαδόν 401,30 τ.μ., το ισόγειο με εμβαδόν 1.280,00 τ.μ., τον 1ο όροφο με εμβαδόν 1.280,00 τ.μ., τον 2ο όροφο με εμβαδόν 882,00 τ.μ., τον 3ο όροφο με εμβαδόν 882,00 τ.μ., τον 4ο όροφο με εμβαδόν 882,00 τ.μ. και το δώμα με εμβαδόν 65,00 τ.μ. Στο εν λόγω κτίριο έχουν γίνει διάφορες προσθήκες στο ισόγειο και τον 1ο όροφο συνολικού εμβαδού 375,00 τ.μ.
2. Δέκα (10) διώροφα Κτίρια – BUNGALOWS εκ των οποίων τα πέντε (5) κτίρια είναι τύπου Α΄ με ισόγειο εμβαδού 370,58 τ.μ. και όροφο εμβαδού 341,70 τ.μ. το καθένα και τα άλλα πέντε (5)
κτίρια είναι τύπου Β΄ με ισόγειο εμβαδού 388,50 τ.μ. και όροφο εμβαδού 388,50 τ.μ. το καθένα.
3. Ενα (1) διώροφο κτίριο προσωπικού που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 535,00 τ.μ. και 1ο όροφο εμβαδού 535,00 τ.μ.
4. Μια (1) ταβέρνα εμβαδού 362,00 τ.μ.
5. Ενα (1) Σνακ Μπαρ εμβαδού 130,00 τ.μ. και
6. Ενα (1) μονώροφο κτίριο (μυκονιάτικα) εμβαδού 315,00 τ.μ.,
Στο ξενοδοχειακό συγκρότημα υπάρχουν και δύο πισίνες με τους αντίστοιχους εξοπλισμούς τους, βρίσκεται σε απόσταση ελάχιστων μέτρων από τη θάλασσα, τα κτίσματα είναι σε πλήρως διαμορφωμένους χώρους δενδροφυτευμένους με καλλωπιστικά φυτά.
Οφειλέτης : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ Α.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς : 7.800.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Ακίνητο τριώροφη οικοδομή στο Δήμο Αθηναίων στη θέση «ΒΑΘΕΙΑ ή ΚΑΣΣΙΔΑ» και επί των οδών Βίκτωρος Ουγκώ – Θεοδώρου Δεληγιάννη και Κοδράτου η οποία αποτελείται από δύο (2) καταστήματα με υπόγειο πρώτο και δεύτερο όροφο .
Οφειλέτης : ΜΑΡΙΑ ΝΙΩΤΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 200.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ : Ενα αγροτεμάχιο – κληροτεμάχιο με αρ. 76 εκτάσεως 10.304,00 τ.μ. στην εποικισθείσα περιοχή Πουρίθι Βαρνάβας και Ικλιζα στη θέση ονομαζομένη ‘’Κόκκινη Ράχη” στο Δήμο
Μαραθώνος όπου διαπιστώθηκαν τα εξής:
-Τμήμα του άνω γηπέδου επιφανείας 1.200,00 μ.τ. έχει χαρακτηρισθεί ως ιδιωτικό δάσος.
-Εντός του γηπέδου έχουν ανεγερθεί δύο κτίσματα τα οποία έχουν ως εξής:
Α) Ημιτελής διπλοκατοικία στο στάδιο του σκελετού το οποίο αποτελείται: Στάθμη υπογείου επιφανείας 68,30 μ.τ. Στάθμη ισογείου επιφανείας 141,80 μ.τ. Στάθμη Α’ ορόφου επιφανείας 161,54 μ.τ.
Β) Κατοικία μεταλλικής κατασκευής
Οφειλέτης : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 160.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: Επί μιας τριώροφης οικοδομής με στέγη επί οικοπέδου εντός του σχεδίου πόλης του Δήμου Αχαρνών εκτάσεως 193,09τ.μ. στην θέση «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΙΔΙ» της πόλης Αχαρνών Δήμου Αχαρνών στην γωνία των οδών Γεωργίου Λαζάρου 3 & Ναυαρίνου. Η οικοδομή αποτελείται από πυλωτή Α’ όροφο εμβαδού 101,32 τ.μ. δεύτερο όροφο εμβαδού 106,83 τ.μ. αποτελούν διώροφη οικία (μεζονέτα)
Οφειλέτης : ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΓΚΙΚΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 258.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΚΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ : Ενα αγροτεμάχιο στη θέση «ΤΑΡΝΙΣΑ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αράχωβας εκτάσεως 4.037 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο.
Οφειλέτης : ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΜΙΚΗ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 135.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΑ ΤΑΜΒΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019

ΠΩΛΗΣΗ Κατοικίας , Λεωφόρος Αναβύσσου – Σαρωνίδος, Ανάβυσσος, Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ , Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Πωλείται αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 7.102,50 τ.μ. με διώροφη κύρια κατοικία με υπόγειο και βοηθητικά κτίσματα και χώρο γυμναστηρίου, συνολικής επιφάνειας 579,71 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής. Στον εξωτερικό χώρο του ακινήτου υπάρχει πισίνα διαστάσεων 25χ12,5 μ., ενώ οι βεράντες προσφέρουν απρόσκοπτη θέα προς τη θάλασσα. Το ακίνητο βρίσκεται σε απόσταση 1,5 χλμ. από την παραλία Παλαιάς Φώκαιας και 1,5 χλμ. από την Λεωφ. Καραμανλή όπου συγκεντρώνονται όλες οι εμπορικές δραστηριότητες και οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
Τιμή Πώλησης: 1.000.000,00
Πληροφορίες: Αlpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. 210 326 3929, astikaakinita@alpha.gr
ΠΩΛΗΣΗ Πολυώροφο κτήριο, 4ο χλμ. Εθνικής Οδού Λαρίσης-Αθηνών, Λάρισα, Δ. ΛΑΡΙΣΗΣ , Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Πρόκειται για κτηριακό συγκρότημα συνολικής επιφανείας 2.653,00 τ.μ. σε οικόπεδο 4.339,38 τ.μ. Το συγκρότημα περιλαμβάνει γραφεία, χώρους συνεργείου/ φανοποιείου καθώς και αποθηκευτικούς χώρους. Το ακίνητο κατασκευάστηκε το 1978 και ανακαινίστηκε το 1998 και το 2010.
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 1978, 2010
Τιμή Πώλησης: 1.600.000,00
Πληροφορίες: Αlpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. 210 326 3929, astikaakinita@alpha.gr
ΠΩΛΗΣΗ Πολυώροφο κτήριο , Σπύρου Πάτση 58, Αθήνα, Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ , Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Πρόκειται για πενταώροφο αυτοτελές κτήριο με δώμα, συνολικής επιφανείας 2.358,28 τ.μ. σε οικόπεδο 512,54 τ.μ. επί των οδών Σπ. Πάτση 58-60 & Σιδηροκάστρου, σε απόσταση μόλις 500 μ. από το μετρό του Κεραμεικού. Το κτήριο κατασκευάστηκε το 1995 και ανακαινίστηκε πλήρως το 2008. Το ακίνητο είναι μερικώς μισθωμένο (1ος και 2ος όροφος). Σε αναμονή δικαστικής απόφασης για την άρση απαλλοτρίωσης σύμφωνα με το το Π.Δ 20.09.1995.
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 1995
Τιμή Πώλησης: 1.650.000,00
Πληροφορίες: Αlpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. 210 326 3929, astikaakinita@alpha.gr
ΠΩΛΗΣΗ Κατοικίας , Καστρί, Νέα Ερυθραία, Δ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ , Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Πρόκειται για μεζονέτα 330 τ.μ σε συγκρότημα κατοικιών κατασκευής του 2000, με 50 τ.μ. αποκλειστικής χρήσης κήπο, κλειστό και ανοιχτό parking συνολικά τριών (3) θέσεων. Το 2008 στο ακίνητο πραγματοποιήθηκε μερική ανακαίνιση. To ακίνητο εκτείνεται σε τρία επίπεδα και διαθέτει ηλεκτρικά πατζούρια, διπλά τζάμια, συναγερμό, θυροτηλέφωνο, αυτόνομη θέρμανση και εσωτερικό ασανσέρ. Στον 1ο όροφο υπάρχουν τέσσερα υπνοδωμάτια εκ των οποίων το ένα master και ακόμα ένα μπάνιο. Το υπερυψωμένο ισόγειο αποτελείται από μια κουζίνα μεγάλο ενιαίο σαλόνι με τραπεζαρία, τζάκι και ευρύχωρη βεράντα με εξωτερική σκάλα που οδηγεί και στον κήπο, καθώς και ένα wc. Tέλος το ημιυπόγειο αποτελείται από ένα ξενώνα, μια μικρή κουζίνα, ένα μπάνιο, άνετο playroom με τζάκι, parking και λεβητοστάσιο. Η κατοικία βρίσκεται σε ήσυχη γειτονιά με πολύ πράσινο, μόλις δέκα λέπτα με τα πόδια από την αγορά της Νέας Ερυθραίας.
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2000
Τιμή Πώλησης: 800.000,00
Πληροφορίες: Αlpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. 210 326 3929, astikaakinita@alpha.gr
ΠΩΛΗΣΗ Κατάστημα, Λεωφόρος Συγγρού 194, Καλλιθέα, Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ , Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Πρόκειται για ισόγειο κατάστημα επιφανείας 716,20 τ.μ. με πατάρι επιφανείας 285,01 τ.μ., σε πολυώροφο επαγγελματικό κτήριο κατασκευής του 1972 επί της Λεωφ. Συγγρού, στο ρεύμα καθόδου στο Δ. Καλλιθέας. Το κατάστημα ανακαινίστηκε πλήρως το 2008 και είναι ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟ.
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 1972
Τιμή Πώλησης: 1.500.000,00
Πληροφορίες: Αlpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. 210 326 3929, astikaakinita@alpha.gr
ΠΩΛΗΣΗ Οικόπεδο, Ξιφιά, Μονεβασιά, Δ. , Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Παραθαλάσσιο οικόπεδο επιφανείας 2,875.10 τμ. Στην περιοχή Ξιφιά, Μονεβασία. Το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, με δυνατότητα δομήσεως 1,200.00 τμ., κατάλληλο για ανέγερση ξενώνα 20 δωματίων έιτε κατοικίας. Το οικόπεδο έχει πρόσοψη 90 μ. σε αμμώδη παραλία και πρόσβση σε επαρχειακή οδό.
Τιμή Πώλησης: 300.000,00
Πληροφορίες: Αlpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. 210 326 3929, astikaakinita@alpha.gr

* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ : Ενα οικόπεδο εμβαδού 3.023,91 τ.μ.στη θέση «Λουκάνη» ή «Τρία Γεφύρια» της ευρύτερης περιοχής Αεροδρομίου του Δήμου Κέρκυρας και συνορεύει με την Εθνική Οδό Κέρκυρας – Γύρου Αχιλλείου. Διαθέτει συρόμενη μεταλλική θύρα στην επαφή του με την Εθνική Λευκίμμης και ασφαλτοστρωμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.
Εντός του οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφη με υπόγειο οικοδομή (καταστημάτων) συνολικής επιφάνειας 896,52 τ.μ. αποτελούμενη από υπόγειο εμβαδού 298,84 τ.μ. ισόγειο εμβαδού 298,84 τ.μ. και πρώτο όροφο εμβαδού 298,84 τ.μ. αντίστοιχα. Η πρόσβαση στον όροφο γίνεται από εξωτερικές κλίμακες.
Οφειλέτες : ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΠ. ΣΠΙΝΟΥΛΑ Ε.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.033.298,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ : Ενα κληροτεμάχιο έκτασης 55.837,16 τ.μ. στην περιοχή του αγροκτήματος Καλλίπολης του Δήμου Σκύδρας. Εντός του κληροτεμαχίου υπάρχει εγκατεστημένη βιομηχανική μονάδα παραγωγής επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα υπάρχουν οι παρακάτω κτιριακές εγκαταστάσεις: 1) Φυλάκειο – Γεφυροπλάστιγγα , 2) Βιομηχανοστάσιο εμβαδού 3292,50 τ.μ., 3) Γραφεία – εστιατόριο – Λουτρά – Εργαστήριο εμβαδού 512,21 τ.μ., 4) Λεβητοστάσιο εμβαδού 116,45 τ.μ. 5) Μηχανοστάσιο εμβαδού 365,82 τ.μ. 6) Ψυκτικοί θάλαμοι (ψυγεία) εμβαδού 5.165,80 τ.μ. 7) Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου – Περίφραξη οικοπέδου 8) Παλιός βιολογικός καθαρισμός 9) νέος βιολογικός καθαρισμός εμβαδού περίπου 1750 τ.μ. 10) νέο λεβητοστάσιο εμβαδού 190,41 τ.μ. 11) κτίσμα εμβαδού 482,10 τ.μ.
Οφειλέτης : ΦΡΟΖΙΤΑ ΑΕΒΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 3.500.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΚΕΝΔΕΡΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ : Ενα αγροτεμάχιο στην θέση «Φανάρι ή Πλακάκια» του Δήμου Αίγινας άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 6.675 τ.μ.
Οφειλέτης : Α. ΣΑΛΙΑΡΕΛΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ-ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 700.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ : Οικόπεδο εκτάσεως 1284,70 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας και επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου 274-276.
Οφειλέτης : ΤΥΡΡΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.350.000,00 ευρώ.
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ : Οικόπεδο εκτάσεως 1824,96 τ.μ. στην τοποθεσία «ΚΑΠΑΣΣΑ» της Τοπικής κοινότητας Παγων της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου Δήμου Κέρκυρας εντός του οποίου έχει ανεγερθεί συγκρότημα τριών (3) κτιρίων γραφείων εγκαταστάσεων γραφικών τεχνών συνολικής επιφάνειας 650,86 τ.μ.. Το Α΄κτίριο συνολικής επιφάνειας 186,24 τ.μ. αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας 128,87τ.μ. πατάρι επιφάνειας 57,37 τ.μ. Το Β΄κτίριο συνολικής επιφάνειας 122,24 τ.μ. αποτελείται από : ισόγειο επιφάνειας 83,62τ.μ. και πατάρι επιφάνειας 38,62 . Το Γ΄κτίριο συνολικής επιφάνειας 342,38 τ.μ. αποτελείται από ισόγειο (τμήμα 1) επιφάνειας 126,15τ.μ. πατάρι (τμήμα 1α) επιφάνειας 55,61 τ.μ. ισόγειο (τμήμα 2) επιφάνειας 83,24τ.μ. και όροφο (τμήμα 2α) επιφάνειας 77,38 τ.μ.
Οφειλέτης : ΟΣΤΡΑΚΟ ΑΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 230.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : Ενα οικόπεδο στην περιοχή «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» του Δήμου Αχαρνών Αττικής και επί συμβολής των οδών Ι. Λιόση και Αστροναυτών.
Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφη κατοικία (μεζονέτα) με υπόγειο και στέγη συνολικής επιφάνειας περίπου 364,38 τ.μ. Ο ισόγειος και ο πρώτος (Α΄) όροφος έχουν επιφάνεια συνολικά περίπου 225,51 τ.μ και υπόγειο επιφάνειας 138,87 τ.μ.
Οφειλέτης : ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 400.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ: Επί οικοπέδου εμβαδού 4.741,74 τ.μ. κτός ορίων οικισμού Τσικαλαριών Δ.Ε. Σούδας Δήμου Χανίων στην παράπλευρη της νέας Εθνική οδού εντός του οποίου υπάρχει βιομηχανικό κτήριο παραγωγής και επεξεργασίας χημικών με εμβαδόν 1ης στάθμης 967,65 τ.μ., 2ης στάθμης 952,69 τ.μ. 3ης στάθμης 916,70 τ.μ. και 4ης στάθμης 400,62 τ.μ.
Οφειλέτης : Σ.ΔΟΞΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 970.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΟΦΟΡΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ : Επί ενός αγρού εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού µέσα στο οποίου υπάρχει εµπορική αποθήκη αποτελουµένη από υπόγειο, ισόγειο και πατάρι εκτάσεως (του αγρού) 19.997,92τµ. στη θέση «Αγία Παρασκευή» του Δ.Δ. Αγίου Νικολάου του Δήμου Ληλαντίων Ευβοίας και ήδη σήμερα στη Δ.Κ. Αγίου Νικολάου του Δήμου Χαλκιδέων άρτιο και οικοδομήσιμο.
Οφειλέτης : ΗΛΕΚΤΡΟΕΥΒΟΪΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.170.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Ενα (1) οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 1.499,687 τ.μ. και κατά το Κτηματολόγιο 1.442,00 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο με κτίσμα αποτελούμενο από υπόγειο επιφάνειας 312 τ.μ. με ανεξάρτητη είσοδο επί της οδολυ Χαριλάου Τρικούπη 41Α και ισόγειο επιφάνειας 223,25 τ.μ. στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς Αττικής στην θέση «Βουρβάδες» ή «Κεφαλάρι» επί της οδού Χαριλάου Τρκούπη 41.
Υπάρχει επίσης πισίνα επιφάνειας 20,00 τ.μ. περίπου, καθώς επίσης και δύο είσοδοι γκαράζ (μία κλειστή θέση στάθμευσης στο πλάι της οικοδομής και μία ανοικτή θέση στάθμευσης στην πρόσοψη). Στο πίσω μέρος του οικοπέδου υπάρχει κήπος και άλλη μεγαλύτερη πισίνα.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.900.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : Επί ενός οικοπέδου με οικοδομή (εργοστασιακός χώρος) άρτιο και οικοδομήσιμο έκτασης 866,70 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Καλλικρατικού Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη – Νίκαιας στην οδό Νικ. Μανδηλαρά 18 .
Η οικοδομή (εργοστασιακός χώρος) αποτελείται από ισόγειο με πατάρι συνολικής επιφάνειας 847,00 τ.μ. από πρώτο (Α΄) όροφο συνολικής επιφάνειας 675,00 τ.μ. από δεύτερο (Β΄) όροφο συνολικής επιφάνειας 675,00 τ.μ. και από δώμα συνολικής επιφάνειας 57,92 τ.μ. .
Οφειλέτης : VA-CO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.135.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ : Ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου αγροτεμαχίου (διαιρετού τμήματος) στη θέση Παραδείσια του Δήμου Μυκόνου Κυκλάδων εκτός οικισμού άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 4.600 τ.μ.στην αγροτική οδό Μυκόνου – Φαναρίου
Εντός του αγροτεμαχίου υπάρχει ισόγειος οικοδομή (κατοικία) με υπόγειους χώρους και πισίνα. Η ισόγειος κατοικία έχει εμβαδόν 208 τ.μ. τα υπόγεια έχουν συνολικό εμβαδόν 276,31 τ.μ. Υπάρχει κλειστή δεξαμενή 31,50 τ.μ. και ανοιχτή κολυμβητική δεξαμενή 44,20 τ.μ. Η πισίνα είναι ημιτελής επιφάνειας 44,20 τ.μ.(στάδιο σκυροδεμάτων).
Οφειλέτης : ΕΣΘΗΡ συζ. ΛΕΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 270.700,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο με διώροφη οικοδομή, στη Δημοτική Ενότητα Βούλας του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Αττικής στην θέση «Ανω Βούλα» επί της οδού Καστελλορίζου 41. Το οικόπεδο έχει έκταση 614,00 τ.μ.
Η οικοδομή αποτελείται από: α) Υπόγειο συνολικής επιφάνειας 85,30 τ.μ. β) Ισόγειο κατοικία συνολικής επιφάνειας 176,00 τ.μ. γ) Πρώτος (Α’) όροφο κατοικία επιφάνειας 176,00 τ.μ. και δ) Δώμα –Δεύτερο (Β’) όροφο συνολικής επιφάνειας 18,80 τ.μ.
Οφειλέτης : ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 632.200,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ : Ενα αγροτεμάχιο – οικόπεδο που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου της Δημοτικής Ενότητας Ρίου του Δήμου Πατρέων στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» εντός των ορίων του
οικισμού του Αγίου Βασιλείου.
Οφειλέτης : ΘΕΩΝΗ ΜΠΕΛΕΧΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 220.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΠΑΡΘΕΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Η υπό στοιχεία είκοσι τρία (23) οριζόντιος ιδιοκτησία ισόγειο κατάστημα στο εμπορικό κέντρο Κηφισιάς Αττικής επί των οδών Αργυροπούλου 2 Κολοκοτρώνη και Λεβίδου της Δημοτικής
Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς απέναντι από τον Ιερό Ναό της Παναγίας επιφάνειας 32,40 τ.μ.
Οφειλέτης : ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 300.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : 1) Η υπό στοιχεία Ρο επτά (Ρ7) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου ορόφου του «Κτιρίου Γ» του τμήματος γάμα (Γ) επιφάνειας 10,00 τ.μ.
2) Η υπό στοιχεία Γάμα δύο (Γ2) οριζόντια ιδιοκτησία (κατοικία-μεζονέτα) του «Κτιρίου Γ» του τμήματος γάμα (Γ) η οποία περιλαμβάνει το τμήμα του υπογείου ορόφου το τμήμα του ισογείου ορόφου και το τμήμα του πρώτου (Α) ορόφου τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα και ανελκυστήρα.
Α) το τμήμα του υπογείου ορόφου περιλαμβάνει τους αποθηκευτικούς χώρους-αποθήκες: α) την υπό στοιχεία (ΑΠ15) επιφάνειας 8,70 τ.μ., β) την υπό στοιχεία (ΑΠ16) αποθήκη επιφάνειας 2,15 τ.μ. και γ) την υπό στοιχεία (ΑΠ17) αποθήκη επιφάνειας 31,45 τ.μ. Β) το τμήμα του ισογείου επιφάνειας 71,50
τ.μ. Γ) το τμήμα του πρώτου (Α) ορόφου επιφάνειας 64,50 τ.μ.
Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Οικισμού Συνεταιρισμού στεγάσεως Μακεδόνων και Θρακών «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στη θέση «Μπίλιζα» στους πρόποδες της Πάρνηθας επί της διασταυρώσεως των οδών Σιδηροκάστρου και Θεσσαλονίκης 43.
Οφειλέτες : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ και ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 4.000,00 – 285.300,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΓΚΑΝΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ : 1) Μία αυτοτελής ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα (κατοικία) με στοιχεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ 3 κτισμένη ελαιώνα και αποτελείται α) από υπόγειο εμβαδού (40,75) τ.μ. β) ισόγειο εμβαδού (37,50) τ.μ.
2) Μία αυτοτελής ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία ΚΑΤΟΙΚΙΑ 4 διαμέρισμα (κατοικία) και αποτελείται α) από υπόγειο εμβαδού (40,75) τ.μ. β) ισόγειο επίπεδο 1 εμβαδού (37,50) τ.μ.
3) Μία αυτοτελής ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία με στοιχεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ 6 και αποτελείται α) από υπόγειο εμβαδού (40,75) τ.μ. β) ισόγειο εμβαδού (37,50) τ.μ.
Οι τρεις ανωτέρω ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες είναι κτισμένες σε ένα ελαιώνα με 140 ελαιόδεντρα στη θέση «ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ» εκτός της πόλεως και ζώνης σε απόσταση 500-800 μέτρα από την θάλασσα της Δημοτικής Κοινότητας Σκιάθουτου Δήμου Σκιάθου.
Οφειλέτης : Β. ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – Μ. ΠΕΦΤΟΥΛΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 100.000,00 – 100.000,00 – 100.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΧΑΙΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : Μία αυτοτελή ανεξάρτητη ιδιοκτησία με διώροφη κατοικία (μεζονέτα) με υπόγειο και σοφίτα στη θέση Ζόργιαννη του Δήμο Διονύσου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Λευκάδος 6.
Οφειλέτες : ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΚΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 352.020,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% μιάς διώροφης οικοδομής με στοιχείο (Α) συνολικής επιφάνειας 180,70 τ.μ. (ισόγειο επιφάνειας 92,60 τ.μ. και πρώτος όροφος 88,10 τ.μ. ) σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στην ειδική θέση «ΑΓΡΟΣ» ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων εκτάσεως 2.010,29 τ.μ.
Οφειλέτες : ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 175.000,00 ευρώ.
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Επί της πλήρης κυριότητας νομής και κατοχής τριών (3) οριζόντιων ιδιοκτησιών: α) της με στοιχεία (Υ – 1) οριζόντιας ιδιοκτησίας (αποθήκη) του υπογείου ορόφου επιφάνειας 81,00 τ.μ., β) της υπ’ αριθμ. τρία (3) οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμέρισμα) του ισογείου ορόφου επιφάνειας 123,50 τ.μ. και γ) της υπ’ αριθμ. πέντε (5) οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμέρισμα) του πρώτου (Α΄) ορόφου επιφάνειας 134,25 τ.μ. και 4) το (1/2) εξ αδιαιρέτου της υπ’ αριθμ. (4) οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμέρισμα) του ισογείου στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ Β΄επιφάνειας 43 τ.μ στη Δημοτική Ενότητα Βούλας του Δήμου Βάρης – Βούλας –Βουλιαγμένης επί της οδού Διγενή αριθμός 44-46.
Οφειλέτης : α) ΜΠΡΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ & β) ΑΝΝΑ ΤΖΕΝΕΤΗ ΜΠΡΑΒΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 34.000,00 – 208.000,00 – 213.000,00 – 36.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ : Α) Το με στοιχεία ΕΔ-1 διαμέρισμα – κατοικία του πέμπτου (Ε’) ορόφου το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο επιφάνειας 179,00 τ.μ.
Β) Ο υπό στοιχεία Υ1-Ρ2 χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου (Α’) υπογείου επιφάνειας 10,24 τ.μ.
Γ) Ο υπό στοιχεία Υ1-Ρ3 χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου (Α’) υπογείου επιφάνειας 10,24 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται επί της οδού Βουλγαροκτόνου 8α
Οφειλέτης : ΝΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 187.000,00 – 8.000,00 – 8.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ : 1) Η υπ’ αριθμόν δύο (2) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 62 τ.μ. 2) Η ενιαία ιδιοκτησία που αποτελείται από τα εξής τμήματα :
α) ΠΡΩΤΟΥ (Α) ΟΡΟΦΟΥ επιφάνειας 89,02 τ.μ. Β) ΜΕΣΟΡΟΦΟΥ επιφάνειας 35,25 τ.μ.
Οι πιο πάνω οριζόντιες αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε κτίριο στο Δήμο Αλίμου Αττικής στη θέση «Τράχωνες» στον Οικισμό Κυθηρίων επί της οδού Γνώσεως 16.
Οφειλέτης : ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 25.000,00 – 208.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος :ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ: Μία αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα με στοιχεία (ΙΣ) του ισογείου επιφάνειας 180,99 τ.μ. Στο διαμέρισμα ανήκει η υπό στοιχεία (ΑΠ-1) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 124,88 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες είναι ενιαία κατοικία και επικοινωνούν μέσω εσωτερικής κλίμακας και βρίσκονται επί της οδού Κωστή Παλαμά 22α και Λορέντζου Μαβίλη στην θέση Καλαμάκι.
Οφειλέτες : α) ΑΝΤΖΕΛΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ β) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 300.000,00 ευρώ.
Συμβολαιογράφος : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ : 1. Η υπό στοιχεία Άλφα (Α) Αποθήκη του Β’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ στο Χαλάνδρι Αττικής, στη θέση «ΣΩΡΟΣ ή ΚΟΚΚΙΝΙΑ» Χαλανδρίου επί της διασταυρώσεως της Λεωφόρου Κηφισίας 368 και της οδού Ιθάκης 1 επιφάνειας 44,20 τ.μ.
2. Ο υπό στοιχεία (Υ-1) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων του Α’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ που περιλαμβάνει τις υπ’ αριθμούς 6 και 7 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων επιφάνειας 40,00 τ.μ.
3. Ο υπό στοιχεία (Υ-2) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων που περιλαμβάνει τις υπ’ αριθμούς 1,2,3,4 και 5 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων επιφάνειας 149,00 τ.μ.
4. Το υπό στοιχεία (Κ-1) Κατάστημα του ισογείου το οποίο αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και πατάρι το οποίο επικοινωνεί με την κύρια αίθουσα του καταστήματος με εσωτερική κλίμακα επιφάνειας 199,40 τ.μ. και το πατάρι έχει επιφάνεια 99,70 τ.μ.
5. Η υπό στοιχεία (Α-1) οριζόντια ιδιοκτησία του ΠΡΩΤΟΥ (Α) ορόφου οικοδομής, επιφάνειας 159,00 τ.μ.
6. Η υπό στοιχεία (Β-1) οριζόντια ιδιοκτησία του ΔΕΥΤΕΡΟΥ (Β) ορόφου επιφάνειας 159,00 τ.μ. 7. Η υπό στοιχεία (Γ-1) οριζόντια ιδιοκτησία του ΤΡΙΤΟΥ (Γ) ορόφου επιφάνειας 159,00 τ.μ. 8.Το Δικαίωμα Υψούν πάνω από τον τρίτο όροφο.
Οφειλέτης : DIOPHAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 15.000,00 – 14.000,00 – 52.000,00 – 733.000,00 261.000,00 – 269.000,00 – 277.000,00 5.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ : 1) Η πλήρης κυριότητα μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμέρισμα στο ισόγειο με στοιχεία (Ι1) επιφάνειας 79,50 τ.μ. Στην ιδιοκτησία αυτή ανήκει η αυλή Κ1.
2) Η πλήρης κυριότητα μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμέρισμα του πρώτου ορόφου με στοιχεία (Α1) επιφάνειας 59,36 τ.μ.Στην ιδιοκτησία αυτή ανήκει η ταράτσα Τ1.
Oι δύο οριζόντιες και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες βρίσκονται στην Υδρα στην ενορία του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας.
Οφειλέτης : ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΑΪΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 167.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ : 1) Ενα αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμού έκτασης 4.010,28 τ.μ. στη θέση «Κλείσματα» της Τοπικής Κοινότητας Κεραμειών της Δ. Ε. Λειβαθούς του Δήμου Κεφαλλονιάς.
Εντός του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί διώροφη μονοκατοικία η οποία αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 75,26 τ.μ. και έχει ενσωματωθεί αυθαίρετα στην κατοικία και πρώτος όροφος εμβαδού 54,05 τ.μ.
Στον ακάλυπτο χώρο υπάρχει ανοικτή πισίνα εμβαδού 28 τ.μ. περίπου και ισόγειο στέγαστρο εμβαδού 10,61 τ.μ.
2) Ενα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλεως στη θέση «Βουρλιές» της Τοπικής Κοινότητας Σπαρτιών της Δ.Ε. Λειβαθούς του Δήμου Κεφαλλονιάς εκτάσεως 4.685,00 τ.μ. Εντός του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί μονοκατοικία η οποία αποτελείται από ισόγειο κατοικία εμβαδού 89,44 τ.μ. με ημιυπαίθριο χώρο εμβαδού 27,96 τ.μ., και πρώτο όροφο κατοικία εμβαδού 65,62 τ.μ.
Στον ακάλυπτο χώρο υπάρχει ανοικτή πισίνα εμβαδού 55,68 τ.μ. περίπου με μηχανοστάσιο υπόγειο εμβαδού 13,39 τ.μ.
Οφειλέτες : FOULSTONE LORRAINE (ΦΟΥΛΣΤΟΟΥΝ ΛΟΡΕΝ) – FOULSTONE GARY STEVEN (ΦΟΥΛΣΤΟΟΥΝ ΓΚΑΡΥ ΣΤΙΒΕΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 165.000,00 – 190.000,00 ευρώ.
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΜΩ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ : Το υπό στοιχεία (Ι-1) κατάστημα του Ισογείου με πατάρι και υπόγεια αποθήκη επιφάνειας 154,00 τ.μ. επιφάνειας του παταριού 76,80 τ.μ. και επιφάνειας υπογείου αποθήκης επιφάνειας 92,50 τ.μ
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στη θέση «Καστέλλα» και επί της συμβολής της Λεωφόρου Τρύφωνος Μουτσοπούλου 21 και 9 και της οδού Μεσσηνίας 1,1α και 3.
Οφειλέτης : ΛΟΥΙΖΙΔΟΥ ΖΩΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 380.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ : Η αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία κατάστημα του ισογείου επιφάνειας 146,88 τ.μ. με αποκλειστική χρήση : α) το τμήμα του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου στην πρασιά προς την Λ. Αλίμου και β) το τμήμα ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου στο όπισθεν και πλάγιο όριο του οικοπέδου στο Δήμο Αλίμου στη θέση «Τράχωνες» Καλαμακίου στην περιοχή «Οικισμού Κυθηρίων» επί της Λεωφόρου Αλίμου 69.
Οφειλέτης : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 265.920,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ : Μία οικοδομή κτισμένη επί τμήματος οικοπέδου εκτάσεως 914,30 τ.μ. στη θέση «Ξυλοκέριζα» Νέας Μάκρης επί της οδού Πραξιτέλους 23 του Δήμου Μαραθώνος της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης άρτιο και οικοδομήσιμο.
Η οικοδομή αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 114,27 τ.μ., από ισόγειο επιφάνειας 127,72 τ.μ. και Α΄ όροφο επιφάνειας 87,83 τ.μ. ολα δε τα
επίπεδα επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα και αποτελούν ενιαία κατοικία.
Οφειλέτης : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΑΖΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 225.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 02 Οκτωβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1) Κατοικία (μεζονέτα) του τρίτου και τέταρτου ορόφου πολυκατοικίας στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Β’ 1 επιφάνειας του τρίτου ορόφου 355,80 τ.μ. του τέταρτου επιφάνειας 334,27 τ.μ. και των βεραντών επιφάνειας 55,75τ.μ. Στην άνω ιδιοκτησία ανήκει κατά αποκλειστική χρήση η υπ’ αριθμόν δύο (2) αποθήκη του ισογείου επιφάνειας 9 τ.μ. 2) Η οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του δεύτερου (Β’) ορόφου πολυκατοικίας στον Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Β’ 1 επιφάνειας 390 τ.μ.
Στο άνω διαμέρισμα ανήκει κατά αποκλειστική χρήση η αποθήκη του ισογείου επιφάνειας 15 τ.μ. 3) Η οριζόντια ιδιοκτησία- διαμέρισμα του ισογείου ορόφου πολυκατοικίας στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Β’1 επιφάνειας 133,67 τ.μ. 4) Η οριζόντια ιδιοκτησία- διαμέρισμα του τρίτου (Γ’) ορόφου επί των οδών Βασιλέως Γεωργίου Β’ 1, επιφάνειας 166,30 τ.μ.Στο διαμέρισμα αυτό ανήκουν ως αποκλειστική χρήση: 1) η υπ’ αριθμόν εννέα (9) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 5,00 και 2) το δικαίωμα χρήσης του υπ’ αριθμόν τρία (3) πλυντηρίου του υπογείου επιφάνειας 5,00
Οφειλέτης : ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 9.150.000,00 – 4.875.000,00 – 735.000,00 – 765.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ : Ενα αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο επιφάνειας 9.322,50 τ.μ. μέσα στο οποίο έχει ανεγερθεί βιομηχανικό κτίριο αποτελούμενο από: Α) Υπόγειο συνολικής επιφάνειας 745,40τ.μ. Β) Ισόγειο συνολικής επιφάνειας 3.967,20τ.μ. Γ) Α’ όροφος συνολικής επιφάνειας 3.326,50τ.μ. Δ) Β’ όροφος συνολικής επιφάνειας 1.185,00τ.μ
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στην θέση «ΚΛΩΣΑΡΙ» Δήμου Κρωπίας επί της Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης 77.
Οφειλέτες : ΣΒΑΜΠΕ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 6.655.000,00 ευρώ.
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Οικόπεδο εκτάσεως 559,20 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχει οικοδομή στη Δημοτική Ενότητα Βάρης και επί της οδού Μυκόνου 14 η οποία αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας 215,86 τ.μ. και Α’ όροφο επιφάνειας 215,86 τ.μ.
Οφειλέτης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 527.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ : Ενα αγροτεμάχιο εκτάσεως 2004,20μ.τ. στη θέση ΚΑΡΥΔΙΑ στην αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου της Δημοτικής ενότητας Μίκρας του Δήμου Θέρμης. Εντός του αγροτεμαχίου ανεγέρθηκε διώροφο κατάστημα με υπόγειο, αποτελούμενο από: α) Υπόγειο εμβαδού 200,00μ.τ. β) Ισόγειο εμβαδού 200,00μ.τ. και γ) όροφο εμβαδού 200,00μ.τ. και ένας χώρος σοφίτας εμβαδού 200,00μ.τ.
Αριστερά του αγροτεμαχίου υπάρχει μια μεταλλική αποθήκη με πάνελ και στην πίσω πλευρά έχει κατασκευαστεί μια μικρή πισίνα.
Οφειλέτης : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ- ΔΙΑΝΟΜΕΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 478.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως (222,92)τ.μ. εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως του Δήμου Αχαρνών στην Π.Ε. «ΧΑΜΟΜΥΛΟΣ» επί της οδού Κολοκοτρώνη (Κυπαρισσίας) με κτίσμα δυο ορόφων η οποία αποτελείται από: 1) Υπόγειο επιφάνειας (82,07)τ.μ. 2) Ισόγειο επιφάνειας (70,10)τ.μ. 3) όροφος επιφάνειας (49,78)τ.μ. 4) Δώμα (ταράτσα).
Οφειλέτες : ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΛΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 209.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΡΗΓΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : 1) Η υπό στοιχεία (Ρ1) οριζόντια ιδιοκτησία – χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου επιφάνειας (10,125) τ.μ. 2) Η υπό στοιχεία (Ρ2) οριζόντια ιδιοκτησία – χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου επιφάνειας (10,125)τ.μ. 3) Η υπό στοιχεία Υψιλον
(Υ) οριζόντια ιδιοκτησία – αποθήκη επιφάνειας (45,37) τ.μ. και 4) Η υπό στοιχεία (Ι) οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα επιφάνειας (84,00) τ.μ.
Οφειλέτης : ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 6.581,00 – 6.581,00 – 29.491,00 – 200.704,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΡΗΓΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ : Αγρός με διώροφη οικοδομή (Κτίριο Εμπορίας και Κατασκευής Επίπλων) στη θέση Σπλιόνια της Τοπικής Κοινότητας Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών εκτάσεως του οικοπέδου 8.604,98 τ.μ. επιφάνειας της οικοδομής 2.477,20 τ.μ. η οποία αποτελείται από : 1)Υπόγειο εμβαδού 804,40 τ.μ. 2)Ισόγειο εμβαδού 836,40 τ.μ. 3) όροφο εμβαδού 836,40 τ.μ.
Οφειλέτης : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ – ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΠΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 870.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΑ-ΖΑΧΑΡΙΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Διαμέρισμα μεζονέτα οπου καταλαμβάνει ολόκληρο τον 7ο και 8ο όροφο της οικοδομής, και συνδέονται με εσωτερική κλίμακα συνολικού εμβαδού 87,36 τ.μ. Στο παραπάνω διαμέρισμα ανήκει ένας αποθηκευτικός χώρος του υπογείου εμβαδού μ.τ. 3,23 με αριθμό 4 και μία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου της πυλωτής εμβαδού μ.τ. 12,00 με αριθμό 5.
Το διαμέρισμα βρίσκεται σε οικοδομή στο Δήμο Θεσσαλονίκης στην οδό Γαρέφη 10.
Οφειλέτες : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 200.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ : Επί δύο (2) οριζόντιων ιδιοκτησιών : α) την υπό στοιχεία (Κ–2) κατοικία – μεζονέτα του Κτιρίου δύο (Κ.2) και β) την υπό στοιχεία (Κ–2) κατοικία – μεζονέτα του Κτιρίου ένα (Κ.1) σε συγκρότημα διώροφων κτιρίων στη θέση «Σκυλόρευμα ή Λυκόρευμα ή Στρατώνα Παλαιοκουντούρων» του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας επί της παραλλήλου αυτής οδού Παπαρούνας.
Α) Η υπό στοιχεία (Κ–2) κατοικία – μεζονέτα του Κτιρίου δύο (Κ.2) αποτελείται από : α) υπόγειο επιφανείας 56,26 τ.μ. β) ισόγειο με επιφάνειας 56,26 τ.μ. γ) πρώτο (Α΄) όροφο επιφάνειας 56.26 τ.μ.
Β) Η υπό στοιχεία Κάπα κεφαλαίο αριθμός δύο (Κ–2) κατοικία – μεζονέτα του Κτιρίου (Κ.1) αποτελείται από : α) υπόγειο με στοιχεία (Υ–2) επιφάνειας 55,35τ.μ. β) ισόγειο με στοιχεία (Ι–2) επιφάνειας 55,35 τ.μ. γ) πρώτος όροοφος με στοιχεία (Α–2) επιφάνειας 55,35 τ.μ.
Οφειλέτης : ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 152.133,00 – 149.673,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ : Αγρός εκτάσεως 2.140,06 τ.μ. στην ειδική θέση «Μπαρμπατσέα» (ή Αγιοι- Βαμβακέα) Δημοτικού Διαμερίσματος Μεσαγρού του Δήμου Αίγινας άρτιος και οικοδομήσιμος κατά παρέκκλιση.
Εντός του αγρού έχει ανεγερθεί διώροφη οικοδομή με υπόγειο και ειδικότερα αποτελείται : α) από μία κατοικία δύο (2) δωματίων υπόγειο-αποθήκες και β) από μία κατοικία τεσσάρων (4) δωματίων. Οι ανωτέρω κατοικίες έχουν επιφάνεια (199,81) τ.μ., οι δε υπόγειες αποθήκες οι οποίες έχουν ανεξάρτητη πρόσβαση απ’ έξω έχουν συνολική επιφάνεια 99,08 τ.μ. Η οικοδομή είναι κεραμοσκεπής, ημιτελής, σε φάση ολοκλήρωσης των επιχρισμάτων με απουσία εξωτερικών κουφωμάτων.
Οφειλέτες : 1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 2) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 88.110,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΧΑΙΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Ενα οικόπεδο εκτάσεως 801,00τ.μ. με μονοκατοικία αποτελούμενης από α) υπόγειο επιφάνειας 391,54 τ.μ. β) ισόγειο όροφο επιφάνειας 173,27 τ.μ. γ) πρώτο όροφο επιφάνειας 146,80 τ.μ. στην διασταύρωση των οδών Μουτούση και Λυσίου στην Βάρη Αττικής.
Οφειλέτης : ΤΑΖΑΡΤΕΣ ΙΣΑΑΚ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 900.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : 1) Η με στοιχεία (Υ-1) οριζόντια ιδιοκτησία (βοηθητικός χώρος) του υπογείου 2) η με στοιχεία (Ι-1) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του ισογείου και 3) η με στοιχεία (Α-1) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του πρώτου (Α) ορόφου οικοδομής (Κτίριο Ι) στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς Αττικής στην θέση Φασίδερι – Αγία Τριάδα επί της οδού Αραβαντινού 10.
1) Η με στοιχεία (Υ-1) οριζόντια ιδιοκτησία (βοηθητικός χώρος) του υπογείου έχει συνολική επιφάνεια 339,62 τ.μ.
2) Η με στοιχεία (Ι-1) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του ισογείου έχει συνολική επιφάνεια 163,045 τ.μ.
3) Η με στοιχεία (Α-1) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του πρώτου ορόφου έχει επιφάνεια 124,85 τ.μ.
Οφειλέτης : ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 961.000,00 ευρώ

Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : Ενα αγροτεμάχιο (οικόπεδο) συνολικής επιφανείας 5.064 τ.μ, που προήλθε από τη φυσική συνένωση (4) οικοπέδων εκτός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο μέσα στο οποίο υπάρχει κτίριο αποτελούμενο από
υπόγειο επιφάνειας 370,85 τ.μ, ισόγειο επιφάνειας 357,95 τ.μ και πρώτο όροφο επιφανειας 216,71 τ.μ. στο Δήμο Αχαρνών στη Λ. Πάρνηθος 361.
Οφειλέτης : ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 670.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΑΣ : Το υπό στοιχεία (Β1α) διαμέρισμα-κατοικία του κτιρίου (Β1), οικοδομικού συγκροτήματος που βρίσκεται στο Δήμο Κηφισιάς και επί της οδού Οθωνος 95 το οποίο αποτελείται από τρία (3) διαδοχικά τμήματα συνδεόμενα με εσωτερική κλίμακα και ειδικότερα: α) από το υπόγειο επιφάνειας 102,50 τ.μ. β) από το ισόγειο επιφάνειας 102,5 τ.μ. και γ) από τον πρώτο όροφο επιφάνειας 102,50 τ.μ.
Οφειλέτες : 1) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, 2) ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ και 3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 404.188,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΚΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Μια αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία μεζονέτα με στοιχεία «ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2» στη θέση «Κοκκιναράς» του Δήμου Κηφισιάς Αττικής επί της οδού Ηροδότου 8 η οποία αποτελείται από: Α) ΥΠΟΓΕΙΟ επιφάνεις 98,48 τ.μ. Β) ΙΣΟΓΕΙΟ επιφάνειας 98,48 τ.μ.Γ) ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ επιφάνειας 89,74 τ.μ. Δ) ΣΟΦΙΤΑ επιφάνειας 28,67 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 575.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ : Ενα οικόπεδο εκτάσεως 10997,36 τ.μ. με ξενοδοχείο τμήμα του οποίου έκτασης 4886,10 τ.μ. βρίσκεται εντός του οικισμού του Δημοτικού Διαμερίσματος Δράκειας του Δήμου Αγριός και τμήματα αυτού έκτασης 4917,45τ.μ. και 1193,81 τ.μ. βρίσκονται εκτός των ορίων του οικισμού στα Χάνια Πηλίου στη θέση «Καραούλι», εντός του Δημοτικού Διαμερίσματος Δράκειας του Δήμου Αγριάς.
Εντός του οικοπέδου υπάρχει διώροφη ξενοδοχειακή οικοδομή με είκοσι ένα (21) δωμάτια και σουίτες συνολικού εμβαδού 874,29 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 424.894,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ : Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στη Δημοτική Ενότητα Ανω Λιοσίων του Δήμου φυλής Αττικής στην Πολεοδομική Ενότητα «ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ» με προσόψεις στις οδούς Χαλκίδας Διστού και Ερέτριας έκτασης 363,14 τ.μ.
Εντός του οικοπέδου έχει ανεγερθεί επαγγελματικό κτίριο το οποίο αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 181,33 τ.μ., ισόγειο επιφάνειας 181,33 τμ και (Α΄) όροφο επιφάνειας 106,10 τ.μ. Πρόκειται για κτίριο μεταλλικής κατασκευής, και φέρει περίφραξη επίσης από μεταλλική κατασκευή
Οφειλέτης : «MAK MEAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 244.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΛΑΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ : Ενα αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο στη θέση «Κρωτηρι» «Μαραπάς» της κτηματικής περιφέρειας Παροικίας του Δήμου Πάρου εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εκτός ορίων οικισμού σε αγροτική οδό σε απόσταση 700,00 μέτρων από τη θάλασσα εκτάσεως 10,694,00 τ.μ.
Οφειλέτες : ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 250.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΖΩΗ ΚΟΚΚΟΡΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ: Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στη Δημοτική Ενότητα Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού στη θέση «ΠΕΤΣΟΥΛΙ» εκτάσεως 1.102,00 τμ.
Οφειλέτης : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 273.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ : Επί ενός αγρού με κτίσματα στη θέση ΝΤΑΛΑΛΟΥΜΙ της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Παιανίας Αττικής σε μικρή απόσταση από την Αττική Οδό (Κόμβος 17) εντός ζώνης Β–3 Αττικό Πάρκο επί της οδού Αγίας Μαρίνας – Αρτέμιδας, εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ζώνης άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 7.666,00 τ.μ. Επί του αγρού υπάρχει κτίσμα – βιοτεχνία επεξεργασίας γαλακτοκομικών προϊόντων συνολικής επιφάνειας 1.388,94 τ.μ. και αποτελείται :
α) Από υπόγειο επιφάνειας 624,47 τ.μ.
β) Από ισόγειο επιφάνειας 624,47 τ.μ.
γ) Από ημιώροφο επιφάνειας 100,00 τ.μ. και δ) από δώμα επιφάνειας 40,00 τ.μ.) .
Οφειλέτης : ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 494.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ: Μία (1) χωριστή αυτοτελής και οριζόντια ιδιοκτησία Κατοικία, κτισμένη επί του υπ’ αριθμόν ένα (Ι) τμήματος ενός οικοπέδου στην Δημοτική Ενότητα Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα Αττικής στην θέση ΚΟΛΙΓΙΩΡΓΑ συνολικού εμβαδού 6.960,23 τ.μ.
Εντός του οικοπέδου έχει ανεγερθεί οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο.
Οφειλέτης : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 162.350,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ : Ενα οικόπεδο στην θέση «ΚΑΡΚΟΥΛΑ» ή «ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ» περιοχής Τ.Κ. Λακώνων στην επαρχιακή οδό Κέρκυρας – Λακώνων Δήμου Κέρκυρας εκτάσεως 1.372,08 τμ. Επί του οικοπέδου υπάρχει οικοδομή που λειτουργεί ως επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων Β’ τάξης συνολικού εμβαδού 222,60 τμ αποτελούμενη στο ισόγειο από 4 διαμερίσματα του ενός δωματίου και λοιπών βοηθητικών χώρων και στον όροφο από 2 διαμερίσματα των 2 δωματίων και λοιπών βοηθητικών χώρων.
Οφειλέτης : LUIS JOHN MARSHALL (Λούις Τζον Μάρσαλ ) – SALLY – MARIA EVANS WHIΤAKER (Σάλλυ Μαρία Εβανς Γουϊτακερ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 169.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Tο υπό στοιχεία (Β-1 –Γ-1) διαμέρισμα μεζονέτα των δευτέρου (Β) και τρίτου (Γ) ορόφων στη Γλυφάδα Αττικής επί της λεωφόρου Αγίου Νικολάου 13 και Ζέππου επιφάνειας του δευτέρου ορόφου 50,00 και του τρίτου ορόφου 73,22 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 202.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ : Ενα οικόπεδο με διώροφη οικοδομή στη θέση «Βορινό» ή «Τσέπο Γκούρι» ή «Γκράβα Τσέπο Γκούρι» στην πολεοδομική
ενότητα ΖΩΦΡΙΑ ΙΙ του Δήμου Ανω Λιοσίων Αττικής επί Μεγάλου Αλεξάνδρου 190 και Σελεύκου.
Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφη οικοδομή η οποία αποτελείται από: α) υπόγειο επιφάνειας 164,00 τ.μ. β) ισόγειο επιφάνειας 150,00 τ.μ. και γ) πρώτο (Α’) όροφο επιφάνειας 90,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΜΑΝΑΦΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 250.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Η Κ3 οριζόντια ιδιοκτησία (μεζονέτα) σε οικόπεδο εκτάσεως 1.841,51 τ.μ. στην Εκάλη Αττικής στην οδό Περσεφόνης 18 και Λεωφ. Διονύσου η οποία αποτελείται στο δεύτερο (Β) υπόγειο επιφάνειας 44 τ.μ, στο πρώτο (Α) υπόγειο επιφάνειας 138τ.μ. στο ισόγειο επιφάνειας 128 τ.μ. τον πρώτο (Α) όροφο επιφάνειας 121 τ.μ και το δώμα επιφάνειας 20 τ.μ.
Στην κατοικία ανήκουν με αποκλειστική χρήση: α) Η Στ.7 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου στην πρασιά του οικοπέδου εμβαδού 11 τ.μ και β) Ο ακάλυπτος χώρος του δώματος (ταράτσα) εμβαδού 52 τ.μ.
Η πιο πάνω οριζόντια ιδιοκτησία με στοιχεία Κ3 είναι σήμερα ημιτελής με ποσοστό κτιριακής ετοιμότητας 63,5% περίπου και ο περιβάλλοντας χώρος της οικοδομής παραμένει αδιαμόρφωτος.
Οφειλέτης : ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 530.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : Διώροφη οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, πρώτο όροφο και δεύτερο όροφο επί οικοπέδου κείμενου στη Σταμάτα Αττικής στη παλαιά θέση «ΠΛΑΤΩΜΑ ή ΓΙΑΟΥΡΤΙ» και ήδη «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Σταμάτας και επί της οδού Κ. Πιπεροπούλου 6, εκτάσεως του οικοπέδου 1000,38 τ.μ.
Η οικοδομή αποτελείται από υπόγειο συνολικής επιφάνειας 150,00 τ.μ. ισόγειο, επιφάνειας 150,00 τ.μ και πρώτο όροφο επιφάνειας 150,00τμ.
Οφειλέτες : ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 507.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Η με αριθμό δύο (2) αυτοτελής ανεξάρτητη (κάθετη) ιδιοκτησία με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 333,333/1000 στη Βούλα Αττικής του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης στη θέση Πηγαδάκια επί της οδού Ελευθερίας 7 εκτάσεως 632 τ.μ. και όλου του οικοπέδου εκτάσεως 1896,00 τ.μ.
Στο οικόπεδο και συγκεκριμένα στο ποσοστό των 632,00 μ.τ έχει κτισθεί οικοδομή με δύο υπόγεια.
Οφειλέτης : ΣΟΦΙΑ ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 763.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ : Επί ενός αγροτεμαχίου στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Νεροκούρου Δημοτικής ενότητας Ελ. Βενιζέλου του Δήμου Χανίων, εκτός των ορίων του οικισμού στη θέση ΛΙΟΦΥΤΟ επί της οδού 25ης Μαρτίου επιφάνειας 3,497,07 τ.μ. Το αγροτεμάχιο είναι περιφραγμένο με χαμηλό τοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος, ύψους 1 μέτρου. Εντός του αγροτεμαχίου έχουν διαμορφωθεί δύο γήπεδα αντισφαίρισης.
Οφειλέτης : ΒΑΛΙΑΝ ΠΡΕΣΙΟΖΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 277.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ : Ελαιώνας εμβαδού 8.465 τ.μ. με διώροφη οικοδομή – μαιζονέτα αποτελούμενη από ισόγειο εμβαδού 61,46 τ.μ. και Α΄ όροφο εμβαδού 58,38 τ.μ. στη Σκιάθο στη θέση «ΚΑΤΣΑΡΟΥ – ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ» του Δήμου Σκιάθου εκτός του σχεδίου της
πόλης και εκτός ζώνης.
Οφειλέτης : ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 160.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ : Η υπό στοιχεία (Ι-1) οριζόντια ιδιοκτησία οικοδομής (μαιζονέτα) η οποία αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 55,53 τ.μ. ισόγειο επιφάνειας 55,53 τ.μ. πρώτο (Α) όροφο επιφάνειας 34,95 τ.μ. και στέγη.
Στην κατοικία ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου επιφάνεις 194,995 τ.μ. στον οποίο περιλαμβάνεται η υπό στοιχεία Θ.ΣΤ1 θέση στάθμευσης επιφάνειας 11,25 τ.μ.
Η υπό στοιχεία (Ι-1) οριζόντια ιδιοκτησία βρίσκεται επί οικοδομής στην Αρτέμιδα Αττικής, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου και στην περιφέρεια του Δήμου αυτού, της οποίας στην διασταύρωση των οδών Αγίας Φιλοθέης 6 και Ελευθερίας.
Οφειλέτης : ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΚΑΟΥΚΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 97.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ : Oικόπεδο με οικοδομή στην οδό Γιάννη Ρίτσου 8 στον Υμηττό Αττικής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού στην θέση ΚΟΠΑΝΑ ή «ΛΟΦΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ» εκτάσεως 208,70 τ.μ. Εντός του οικοπέδου υπάρχει οικοδομή αποτελουμένη από υπόγειο, ισόγειο-πυλωτή και πρώτο (Α’) όροφο.
Οφειλέτης : ΘΩΜΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 216.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Τμήμα οικοπέδου – κάθετη ιδιοκτησία επιφάνειας 540,16 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο στη θέση ΑΝΩ ΒΟΥΛΑ επί της οδού Δαιδάλου 4 του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
Εντός του οικοπέδου υπάρχουν τα παρακάτω κτίσματα:
Α) Η υπό στοιχεία (Ι-2) οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα μεζονέτα επιφάνειας 48,53 τ.μ.
Β) Η υπό στοιχεία (Α-2) οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα μεζονέτα με σκάλα καθόδου στο Ι-2 διαμέρισμα επιφάνειας 35,78 τ.
Οφειλέτης : ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΡΛΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 170.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ : Το με στοιχεία (Α–1) διαμέρισμα του πρώτου (Α΄) ορόφου σε πολυκατοικία στο Χαλάνδρι Αττικής στη θέση «Τούφα» επί της οδού Κηφισού 4 επιφάνειας 151,20 τ.μ.
Στο διαμέρισμα αυτό ανήκουν τα εξής : α) η με στοιχεία (Υ–16) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 7,10 τ.μ. και β) η αποκλειστική χρήση του με στοιχεία (Ρ–13) χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου επιφάνειας 12,50 τ.μ.
Οφειλέτες : 1) ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗ 2) ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & 3) ΑΡΓΥΡΗ ΞΑΝΘΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 195.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ : Η πλήρης κυριότητα ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων του Δήμου Σαλαμίνας στην ειδικότερη θέση «ΠΑΛΟΥΚΙΑ» επιφάνειας 194,00τ.μ. επί της παρόδου Μιαούλη 6. Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί Διώροφη κατοικία η οποία αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 96,41 τ.μ. με βοηθητική χρήση, ισόγειο επιφάνειας 74,01 τ.μ. με χρήση κατοικίας και 1ο όροφο επιφάνειας 37,94 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 260.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ : Αγρός στη Δημοτική Ενότητα Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού Αττικής στη θέση «ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ» εκτάσεως 4.050,00 τμ.
Επί του αγρού έχει αναγερθεί οικία αποτελούμενη από ισόγειο επιφάνειας 167,00 τ.μ. και υπόγειο επιφάνειας 96,00 τ.μ.
Οφειλέτης : 1) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ και 2) ΖΩΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 266.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ : 1) Μία οριζόντια ιδιοκτησία του Ισογείου Β Στάθμης, που αποτελείται από κατάστημα γραφείο, παιδική χαρά, κουζίνα, χώρο μηχανημάτων και WC με την ένδειξη Ι-1β επιφάνειας 676,865 μ.τ. σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εντός ορίων οικισμού Τραυλιάτων της τ.κ. Περατάτων της Δ.Ε. Λειβαθούς του Δήμου Κεφαλονιάς επί του επαρχιακού δρόμου Αργοστολίου – Πόρου
2) Μία οριζόντια ιδιοκτησία του Ισογείου Β στάθμης που αποτελείται
από κατάστημα με την ένδειξη Ι-2β έχει επιφάνεια 165,075 μ.τ. σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εντός ορίων Τραυλιάτων της τ.κ. Περατάτων της Δ.Ε. Λειβαθούς του Δήμου Κεφαλονιάς επί του επαρχιακού δρόμου Αργοστολίου Πόρου.
Οφειλέτης : ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΚΑΟΥΚΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 379.000,00 – 93.000,00 ευρώ αντιστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΜΩ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 25 Σεπτεμβρίου 2019

*ΞΑΝΘΗ: Ενα αγροτεμάχιο 5.000 τμ, με αρ. τεμαχίου 886ι, Και ενα αγροτεμάχιο 4.000 τμ, με αρ. τεμαχίου 886λ, βρίσκονται στην αγροτική περιοχή του αγροκτήματος Ερείκης [Πετροχωρίου] του Ν. Ξάνθης και στο 5ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Ξάνθης – Καβάλας, τα οποία είναι όμορα και αποτελούν ένα συνεχόμενο – ενιαίο αγροτεμάχιο 9.000 τμ (μετά από φυσική συνένωση).
Οφειλέτης:AL-VEK ΗΛΙΑΔΗΣ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς :1.530.000 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Παναγιώτας Αθ. Χατζοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ:Ενα οικόπεδο στο υπ’ αριθμό 34 Οικοδομικό Τετράγωνο της Δημοτικής Κοινότητας Περαίας,επί της συμβολής των οδών Πλάτωνος και Θερμαϊκού, εμβαδού 644 τ.μ.. Στο οικόπεδο υφίσταται τριώροφο κτίριο, το οποίο αποτελείται από ισόγειο κατάστημα εμβαδού 160,75 τ.μ., εργαστήριο πρώτου ορόφου εμβαδού 74,60 τ.μ., γραφείο-στούντιο δεύτερου ορόφου εμβαδού 91,60 τ.μ. και υπόγειο εμβαδού 186,35 τ.μ. ημιυπαίθριοι χώροι στο ισόγειο και πρώτο όροφο εμβαδού 24,37 τ.μ..
Οφειλέτης:ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς :560.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Νικόλαος Νικολάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 Σεπτεμβρίου 2019 και από ώρα 14.00 έως 18.00
*ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ: Η πλήρης κυριότητα ενός οικοπέδου συμπεριλαμβανομένων δυο διωρόφων κατοικιών (μαιζονέτες) με υπόγειο, υπόγειο (αποθήκη) εμβαδού 83,16τ.μ., ισόγειο εμβαδού 75,45τ.μ. και πρώτος όροφος 90,86 τ.μ. σε κάθε κατοικία δηλαδή συνολική επιφάνεια κάθε κατοικίας 166,31 τ.μ. και συνολική δόμηση και των δύο κατοικιών 332,62 τ.μ. Το οικόπεδο βρίσκεται στη θέση «ΚΑΣΤΡΑΚΙ», της Κοινότητας Αγιος Νικόλαος και είναι σε έκταση 697,86 τ.μ.
Οφειλέτης:Ευαγγελία Τζανετέα
Τιμή πρώτης προσφοράς :476.200,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Ελένη Τσοντάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες από 10,00 π.μ. έως 14,00 μ.μ.
*ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ:Ενα αγροτεμάχιο, πρώην άμπελος, στη θέση Θόλος ή Βραχειές, ονόματι πλατειά, 7106 τ.μ.
Οφειλέτης:ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΡΓΥΡΩ
Τιμή πρώτης προσφοράς :150.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Στυλιανής Δημητρέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 έως 14:00.
*ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ: Ενα αγροτεμάχιο το υπ΄ αριθμ. 849, έκτασης 13.376 τ.μ.,που βρίσκεται στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος Χέρσου, με το επ΄αυτού βιοτεχνικό κτίριο συνολικού εμβαδού 1050 τ.μ. Αποτελείται από α) υπόγειο χώρο, εμβαδού 150 τ.μ., β) ισόγειο χώρο εμβαδού 750 τ.μ., αποτελούμενο από ισόγειο χώρο γραφείου, εμβαδού 150 τ.μ. και ισόγεια αποθήκη εμβαδού 600 τ.μ. και γ) πρώτο όροφο πάνω από το ισόγειο εμβαδού 150 τ.μ. 157,50 τ.μ.
Οφειλέτης:ΓΚΟΥΡΝΤΖΙΔΟΥ ΕΛΣΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς :280.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Θεμιστοκλής Μανασής
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
*ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ: Ενα (1) αυτοτελές και διηρημένο τμήμα αγρού εμβαδού 5.625,00 τ.μ. κείμενο στον Δήμο Δέλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης επί της οδού Σταδίου, αριθμός 3. Εντός του ως άνω τμήματος αγρού έχει ανεγερθεί βιομηχανικό κτίριο το οποίο αποτελείται από διώροφο κτίριο γραφείων.
Οφειλέτης:«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΤΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» με το δ.τ. «WILCO» (ΒΙΛΚΟ)
Τιμή πρώτης προσφοράς :1.350.000 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Σεπτεμβρίου 2019 ώρα 10:00 έως 14:00
*ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ :Μία (1) κατοικία – μεζονέτα 360,68 τ.μ.,το οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΣΤΑΜΑΤΑ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», επί των οδών Αργυρουπόλεως και Ροδοπόλεως, στο υπ’ αριθμ, τριάντα ένα (31) οικοδομικό τετράγωνο, έκτασης όλου του οικοπέδου 1.978,50τ.μ. Η κατοικία η οποία ανεγέρθηκε στο ως άνω οικόπεδο (κάθετη ιδιοκτησία) αποτελείται από: υπόγειο, ισόγειο και πρώτο (Α΄) πάνω από το ισόγειο όροφο, έχει συνολική επιφάνεια 260,21τ.μ., αναλυτικά: 1) Το υπόγειο αποτελείται από ένα (1) χώρο κύριας χρήσης, δύο (2) αποθήκες και δύο (2) γκαράζ έχει επιφάνεια συμπεριλαμβανομένων και των γκαράζ 105,45)τ.μ., 2) Το ισόγειο αποτελείται από χώρο υποδοχής, τραπεζαρία, κουζίνα, αποθήκη, W.C., κλίμακα και τρεις (3) βεράντες, έχει επιφάνεια 77,04τ.μ., 3) Ο πρώτος (Α΄) όροφος αποτελείται από τρεις (3) κοιτώνες, χώλλ, δύο (2) λουτρά, αποθήκη, κλιμακοστάσιο και δύο (2) βεράντες.
Οφειλέτης:Ντορότα – Εύα Τυπροβίτς– Αστρακά
Τιμή πρώτης προσφοράς :1) 101.970,00 ευρώ, 2) 106.392,00 ευρώ, 3) 107.331,00. Συνολικό ποσό για όλη τη μαιζονέτα 315.693,00 ευρώ.
Συμβολαιογράφος :Δήμητρα Ν. Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Σεπτεμβρίου 2019, και από ώρα 10ης πρωινής μέχρι 2ης απογευματινής
*ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ :Ενα (1) οικόπεδο στη θέση ΣΠΑΤΑ και επί της οδού Κρήτης 3, έχει έκταση 2.129,50 τ.μ. Επί του οικοπέδου υπάρχει μια διώροφη οικοδομή, με υπόγειο και πισίνα δύο διαμερισμάτων, αποτελούμενη από : 1) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 : το οποίο βρίσκεται στον ισόγειο όροφο του κτιρίου και αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο (studio) συνολικού εμβαδού 29,84 τ.μ. χωρίς W.C., 2) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 : το οποίο αναπτύσσεται σε τρεις (3) ορόφους και περιλαμβάνει : α) Υπόγειο συνολικού εμβαδού 190,90 τ.μ., το οποίο αποτελείται από δύο (2) αποθήκες, πλυσταριό,
μηχανοστάσιο πισίνας, δεξαμενή καυσίμων, λεβητοστάσιο, εσωτερικό κλιμακοστάσιο και κενό χώρο, β) Ισόγειο συνολικού εμβαδού 101,77τ.μ., αποτελούμενο από είσοδο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, W.C. και εσωτερικό κλιμακοστάσιο, γ) Πρώτος (Α΄) όροφος συνολικού εμβαδού 68,31τ.μ., ο οποίος αποτελείται από δύο (2) κοιτώνες, λουτρό, καθιστικό, εσωτερικό κλιμακοστάσιο, ημιϋπαίθριο χώρο, δ) Δώμα συνολικού εμβαδού 38,44τ.μ., διώροφο κενό εμβαδού 42,24τ.μ. 1) Υπόγειο : υπάρχει αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από βοηθητική σε κύρια κατοικία, εμβαδού 99,54τ.μ. Εχει πραγματοποιηθεί αυθαίρετη επέκταση της κάλυψης 29,70τ.μ. Τα υπόλοιπα τετραγωνικά μέτρα 91,36τ.μ. παραμένουν ως βοηθητική χρήση, αλλά έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στις εσωτερικές διαρρυθμίσεις, το οποίο αποτελείται από λεβητοστάσιο, αποθήκη, δεξαμενή καυσίμων, γκαράζ, λουτρό, γραφείο, κοιτώνα, κουζίνα, W.C. και εσωτερικό κλιμακοστάσιο.
2) Ισόγειο : Εχει πραγματοποιηθεί διαφορετική διαρρύθμιση. Δεν πρόκειται για δύο διαμερίσματα αλλά για έναν χώρο λειτουργικά ενωμένο και με τους άλλους δύο ορόφους. Αποτελείται από σαλονοτραπεζαρία, καθιστικό, κουζίνα και εσωτερικό κλιμακοστάσιο. Ο ημιϋπαίθριος χώρος του ισογείου έχει κλείσει και μετατραπεί σε χώρο κύριας χρήσης, ο οποίος έχει εμβαδόν 9,36τ.μ. Τέλος ο χώρος των δύο (2) θέσεων στάθμευσης, συνολικού εμβαδού 45,63τ.μ., έχει ενσωματωθεί με τον ενιαίο χώρο και έχει μετατραπεί σε κουζίνα και καθιστικό. Ο νέος χώρος του ισογείου έχει εμβαδόν 186,60 τ.μ. 3) Πρώτος (Α΄) όροφος: Εχει κλείσει ο ημιϋπαίθριος χώρος – δώμα – στεγασμένη βεράντα, συνολικού εμβαδού 38,44τ.μ και έχει μετατραπεί σε χώρο κύριας χρήσης και συγκεκριμένα σε δωμάτιο .Η ασκεπή βεράντα συνολικού εμβαδού 26,52τ.μ. έχει κλείσει και έχει μετατραπεί σε χώρο κύριας χρήσης. Το τμήμα του κενού του σαλονιού στο επίπεδο του πρώτου (Α΄) ορόφου με εμβαδόν 42,24τ.μ. έχει κλείσει και έχει μετατραπεί σε χώρο κύριας χρήσης και έχει συμπεριληφθεί στα δωμάτια του πρώτου (Α΄) ορόφου και αποτελείται από τέσσερις (4) κοιτώνες, ένα λουτρό, δύο W.C., ένα πλυσταριό και εσωτερικό κλιμακοστάσιο.
Οφειλέτης:Τσατσάνης Δημήτριος
Τιμή πρώτης προσφοράς :573.103,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Δήμητρα Ν. Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Σεπτεμβρίου 2019 και από ώρα 10ης πρωινής μέχρι 2ης απογευματινής.
*ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ: Ενα οικόπεδο 467 τ.μ., με αριθμό οικοπέδου 631 κείμενο στην Ορεστιάδα, στο 269 Ο.Τ. και επι της συμβολής των οδών Καλλιπόλεως & Κανάρη. Εντός του οικοπέδου υπάρχει μία μονώροφη κατοικία που αποτελείται: α) από ισόγειο εμβαδού 186,23 τ.μ. η οποία αποτελείται από 4 υπνοδωμάτια, δύο λουτρά, χώρο πλυντηρίου, αποθήκη, κουζίνα, χωλ και σαλόνι, και β) το υπόγειο έκτασης 186,23 τ.μ..Το ακίνητο δείχνει καλής ποιότητας κατασκευή.
Οφειλέτης:ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :262.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Μαρία Φωτίου Καλυβιώτου – Ζησούδη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες 10:00’π.μ.-14:00’ μ.μ..
*ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: Ενα αγροτεμάχιο με ελαιόδενδρα εμβαδού 8.000 τετραγωνικών μέτρων στην θέση ΣΠΗΛΟΥΛΑ.
Οφειλέτης: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς :21.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Ειρήνη Ανθη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύΘυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00μ.μ έως 18:00μ.μ
*ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ: Ενα αγροτεμάχιο στη θέση «Ντούζ Μπουρούν» της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, εκτάσεως 14.300τ.μ. Στο παραπάνω αγροτεμάχιο έχει ανεγερθεί μονάδα παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και αποτελεί μέρος της ευρύτερης μονάδας γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑ ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΣΙΜΩΝΗ Α.Ε», η οποία είναι ανεπτυγμένη σε ένα διώροφο μεταλλικό κτίριο, το οποίο αποτελείται από ισόγειο όροφο εμβαδού 2.176τ.μ. όπου υπάρχουν χώροι παραγωγής διαφόρων τύπων γαλακτοκομικών προϊόντων, ψυγεία, το εμφυλωτήριο καθώς και αποθηκευτικοί χώροι και χώροι προσωπικού και πρώτο (α’) όροφο εμβαδού 792τ.μ. όπου υπάρχουν τα γραφεία της επιχείρησης. Ο ισόγειος όροφος
είναι συνολικού εμβαδού 2.913,67τ.μ. και αποτελείται από τον κύριο χώρο παραγωγής εμβαδού 2.618,51τ.μ. από χώρους γραφείου εμβαδού 226,16τ.μ. καθώς και από βοηθητικούς χώρους συνολικού εμβαδού 69,00τ.μ. οι οποίοι περιλαμβάνουν το φυλάκιο, τον χώρο της γεννήτριας και τον χώρο των πυροσβεστικών ειδών. Ο πρώτος όροφος είναι συνολικού εμβαδού 333,10τ.μ. ο οποίος αποτελείται από χώρους γραφείων. Στον ισόγειο όροφο έχει κατασκευαστεί ένας χώρος φόρτωσης εμβαδού 150,00τ.μ. Η εκτιμώμενη μονάδα έχει αναγερθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 195/18-05-2007 οικοδομική άδεια της Πολεοδομίας Πολυγύρου καθώς και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 15/4891/06-10-2008 αναθεώρηση της παραπάνω οικοδομικής άδειας, ως μονάδα: 1) Εμφιάλωσης φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος. 2) Παραγωγής και συσκευασίας γιαούρτης και επιδορπίων. 3) Παραγωγής και συσκευασίας ζυμωμένων προϊόντων. 4) Παρασκευής και συσκευασίας τυροκομικών προϊόντων. 5) Εμφιάλωσης χυμών, λαδιού κ.λ.π.
Οφειλέτης:ΦΑΡΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΙΜΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς :921.341,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00πμ με 14.00μμ.
*ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ: Ενα (1) ΟΙΚΟΠΕΔΟ κείμενο στη θέση «Πετρατέικα» της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εντός της βιομηχανικής περιοχής (ΒΙ.ΠΕ) Αργοστολίου Κεφαλληνίας (Τμήμα Α’), στο Βιομηχανικό Οικοδομικό Τετράγωνο δύο (2) στην οδό δύο (2) και με αριθμό οικοπέδου είκοσι τρία (23), εμβαδού πεντακόσια είκοσι πέντε τετραγωνικά μέτρα (525 τ.μ.). Εντός αυτού έχει ανεγερθεί ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ αποτελούμενο από ΥΠΟΓΕΙΟ εμβαδού εκατόν πενήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (154 τ.μ.) , ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟ εμβαδού εκατό πενήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (154 τ.μ.) , ΠΡΩΤΟ (Α’) ΟΡΟΦΟ εμβαδού εκατό πενήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (154 τ.μ.) και ΔΕΥΤΕΡΟ (Β’) ΟΡΟΦΟ εμβαδού εκατό πενήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (154 τ.μ.).Το υπόγειο του κτιρίου, είναι ξεμπαζωμένο από τις τρεις πλευρές του και υπάρχει σ’ αυτό πρόσβαση για οχήματα μέσω κεκλιμένης ράμπας στη βορειοδυτική πλευρά του κτιρίου και αποτελεί ουσιαστικά χώρο κύριας χρήσης. Το ισόγειο και ο Α΄ όροφος φαίνονται αποπερατωμένοι ενώ ο Β’ όροφος είναι ημιτελής.
Οφειλέτης:ΣΠ.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΣ – Γ. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Ο.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς :393.000 ευρώ
Συμβολαιογράφος :Στάμω Ευαγγέλου Τσιλιμιδού
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες 10:00 π.μ. έως 14:00μ.μ.
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ:Ενα (1) τεμάχιο αγρού με αριθμό τεμαχίου 1022, εκτάσεως 4.000,00 μ.τ. το οποίο προέρχεται από ένα γεωργικό κλήρο εκτάσεως 5.000,00μ.τ.,που βρίσκεται στην θέση «Παλιομαχαλά». Στο παραπάνω αγροτεμάχιο έχει κτισθεί ένας βιοτεχνικός χώρος επίπλων ο οποίος αποτελείται από: 1) έναν ισόγειο χώρο παραγωγής, βαφής, συσκευασίας, χώρο μονταρίσματος και χώρο έκθεσης και τραπεζαρίας εμβαδού 775,80 τμ. εντός του οποίου υφίσταται πατάρι μόνιμης αλλά αυθαίρετης κατασκευής εμβαδού 91,80 τ.μ. από σιδηροκατασκευή το οποίο είναι εκθεσιακός χώρος και χώρος γραφείων, 2) από υπόγειο εμβαδού 310,10 τ.μ.,3) από βοηθητικό χώρο εμβαδού 199,50 τ.μ. από μεταλλικό σκελετό και επικάλυψη λαμαρίνας, αυθαίρετης κατασκευής, 4) από επέκταση του κτιρίου σε δύο επίπεδα εμβαδού του κάθε επιπέδου περίπου 435 τ.μ. και στεγασμένο χώρο φορτοεκφόρτωσης εμβαδού κάθε επιπέδου 100 τ.μ. περίπου, κατασκευασμένη με ξύλινο σκελετό, με πλαγιοκάλυψη εν μέρει με τουβλοδομή και εν μέρει με λαμαρίνα και επικάλυψη με λαμαρίνα, η οποία επέκταση του κτιρίου είναι συνολικής επιφανείας 1.070 τ.μ. περίπου, αυθαίρετης κατασκευής.
Οφειλέτης:ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς :400.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00πμ με 14.00μμ
*ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: 1) Ενα διαμέρισμα του υπογείου ορόφου το οποίο αποτελείται από καθιστικό, κουζίνα, λουτρό, δύο (2) αποθήκες, ένα (1) χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου 15τ.μ., ένα (1) ημιυπαίθριο χώρο 14,10μ. και μία (1) δεξαμενή νερού 10,46τ.μ., έχει συνολική έκταση 76,18τ.μ., 2) Ενα διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, το οποίο αποτελείται από καθιστικό, κουζίνα, δύο (2) υπνοδωμάτια, ένα (1) W.C. και διάδρομο, έχει συνολική επιφάνεια 72,50τ.μ., 3)Ενα διαμέρισμα του πρώτου Α’ πάνω από το ισόγειο ορόφου,το οποίο αποτελείται από σαλόνι,τραπεζαρία, κουζίνα, δύο (2) υπνοδωμάτια, W.C. και ένα ημιυπαίθριο χώρο προς την δυτική πλευρά του οικοπέδου, έχει επιφάνεια 65,68τ.μ. Οι προπεριγραφόμενες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε διώροφη οικοδομή εντος οικοπέδου έκτασης 1.017,76τ.μ., στην θέση «ΜΕΤΟΧΙ ή ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ».
Οφειλέτης:ΖΑΚΛΙΝ ΚΙΜΜΕΛ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1) 112.000,00 ευρώ, 2) 174.000,00 ευρώ, 3)157.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Αγγελική Γκιώνη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 Σεπτεμβρίου 2019 και από τις 14:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.
*ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Οι παρακάτω οριζόντιες ιδιοκτησίες, της πολυκατοικίας που είναι κτισμένη επί οικοπέδου έκτασης μ.τ (302,00) κειμένου στο Δήμο Πειραιώς επί της οδού Αλιπέδου, εφ’ ης φέρει τους αρ. 18α, 18β, 18γ, ήτοι:
Α) ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
1) «ΑΠΟΘΗΚΗ 1», η οποία έχει εμβαδόν μ.τ (54,89). Τιμή α προσφοράς (4.121,87) ευρώ,
2) «ΑΠΟΘΗΚΗ 3» η οποία έχει εμβαδόν μ.τ (33,99). Τιμή α προσφοράς (2.552,41) ευρώ
3)«ΑΠΟΘΗΚΗ 4», η οποία έχει εμβαδόν μ.τ (30,50). Τιμή α προσφοράς (2.290,34) ευρώ.
Β) ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
4) (Κ-1) κατάστημα το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (44,91). Τιμή α προσφοράς (26.426,24) ευρώ.
5) (Κ-4) κατάστημα το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (55,84).Τιμή α προσφοράς (32.857,74)ευρώ.
Γ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ Β ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑ ΟΡΟΦΟΥ
6) (Β.1) γραφείο το οποίο έχει επιφάνεια μ.τ (40,86). Τιμή α προσφοράς (15.341.56) ευρώ.
7) (Β.2) το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ. (36,078). Τιμή α προσφορας (13.543,07) ευρώ.
8) (Β.3) γραφείο, το οποίο έχει επιφάνεια μ.τ (43,13). Τιμή α προσφοράς (16.193,88) ευρώ,
9) (Β.4) γραφείο το οποίο επιφάνεια μ.τ (26,06). Τιμή α προσφοράς (9.784,66) ευρώ.
10) (Β.5) γραφείο, το οποίο έχει επιφάνεια μ.τ (16,32) . Τιμή α προσφοράς (6.127,61) ευρώ.
11) (Β.6) γραφείο, το οποίο έχει επιφάνεια μ.τ (25,65). Τιμή α προσφοράς (9630,72) ευρώ.
Δ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ Δ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑ ΟΡΟΦΟΥ
12) (Δ.1) γραφείο, το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (40,86). Τιμή α προσφοράς (16.108,64) ευρώ.
13) (Δ.2) γραφείο το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (36,07 ). Τιμή α προσφοράς (14.220,23) ευρώ.
14) (Δ.3) γραφείο το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (43,13). Τιμή α προσφοράς (17.003,56) ευρώ
15) (Δ.4) γραφείο το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (26,06). Τιμή α προσφοράς (10.273,89) ευρώ
16) (Δ.5)γραφείο το οποίο έχει επιφάνεια μ.τ (16,32). Τιμή α προσφοράς (6.073,99) ευρώ
17) (Δ.6) γραφείο το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (25,65). Τιμή α προσφοράς (10.112,25) ευρώ.
Ε) 18) (ΣΤ.5) γραφείο του ΣΤ πάνω από το μεσοπάτωμα ορόφου, το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (16,32). Τιμή α προσφοράς(6.585,27) ευρώ.
Στ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ Ζ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑ ΟΡΟΦΟΥ
19) (Ζ.1) γραφείο το οποίο έχει επιφάνεια μ.τ (31,49). Τιμή α προσφοράς (13.098,16) ευρώ
20) (Ζ.2) γραφείο το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (26,82). Τιμή α προσφοράς (11.155,69) ευρώ
21) Το (Ζ.3) γραφείο το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (33,13). Τιμή α προσφοράς (13.780.31) ευρώ
22) (Ζ.4) γραφείο το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (26,06). Τιμή α προσφοράς (10.839,56) ευρώ
23) (Ζ.5) γραφείο το οποίο έχει εμβαδόν μ.τ (16,32). Τιμή α προσφοράς (6788,25) ευρώ
24) (Ζ.6) γραφείο το οποίο έχει επιφάνεια μ.τ (25,65). Τιμή α προσφοράς (10.669,03) ευρώ
25) Τα (420/1000) εξ’ αδιαιρέτου επί του δικαιώματος προσθήκης νέων ορόφων (δικαίωμα υψούν) το οποίο έχει συνολική αναλογία συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου (10/1000). Τιμή α προσφοράς (1.926,91) ευρώ.
Οφειλέτης:«ΔΗΜ. Θ. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Συμβολαιογράφος :Αικατερίνη Οικονομου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 Σεπτεμβρίου 2019 και από ώρα (10.00 έως 14.00)

* ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ : 1) Μία αίθουσα γραφείων με στοιχεία (Β-1) του δευτέρου (Β΄) ορόφου επιφάνειας 114 τ.μ. 2) Μία αίθουσα γραφείων με στοιχεία (Β-2) του δευτέρου (Β΄) ορόφου επιφάνειας 125 τ.μ. Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε πολυκατοικία στο Δήμο Καλλιθέας επί των οδών Αγνώστου Στρατιώτη και Δοϊράνης.
Οφειλέτης : ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΟΡΦΙΑΤΗ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Β.Ε.Ε.)
Τιμή πρώτης προσφοράς : 96.600,00 – 105.900,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 Σεπτεμβρίου 2019
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ : Ενας (1) αγρός στο Δήμο Ασπροπύργου στην θέση «Μαγούλα» επί αγροτικού δρόμου εκτάσεως 15 στρέμματα άρτιο και οικοδομήσιμο.
Οφειλέτης : ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 295.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΔΡΗ ΔΡΑΚΟΥΔΗ-ΔΗΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ : Μια χωριστή αυτοτελή ανεξάρτητη ιδιοκτησία, τμήμα οικοπέδου στην Κωμόπολη Ερυθρών του πρώην Δήμου Ερυθρών και ήδη Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας στην τοποθεσία ΣΠΑΝΟ εκτάσεως 490,79 τ.μ.
Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο η οποία αποτελείται από : α) Υπόγειο επιφάνειας 147,21 τ.μ. β)Ισόγειο επιφάνειας 105,42 τ.μ. γ)Τμήμα Α΄ορόφου επιφάνειας 69,57 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 205.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΜΑΤΩ ΧΑΛΕΠΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Το υπό στοιχεία (Ε-2) διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου με αποκλειστική χρήση της υπό τα στοιχεία «3η Θέση Στάθμευσης» θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου του Δήμου Αθηναίων στη συνοικία «Μετς» επί της οδού Κ. Νέρη 4-6 επιφάνειας 109,78 τ.μ. Στο διαμέρισμα ανήκει κατά αποκλειστική χρήση η υπό στοιχεία «3η Θέση Στάθμευσης» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου.
Οφειλέτης : ΕΥΑΓΓΕΛΗ Συζ. ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 251.177,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ : Ενα αγροτεμάχιο εκτάσεως 1.772,80 τμ στη θέση «Κοκκινόρι» Τ.Κ. Βυρού Δημοτικής ενότητας Αχιλλείων του Δήμου Κέρκυρας με πρόσωπο επί της επαρχιακής οδού Νο 3 (Βρυώνη – Αγίου Νικολάου) επικλινές. Εντός του οποίου έχουν κατασκευαστεί δύο τριώροφες οικοδομές (ΚΤΙΡΙΟ Α και Β) και μια ημιτελής τριώροφη οικοδομή (ΚΤΙΡΙΟ Γ).
ΚΤΙΡΙΟ Α: ΥΠΟΓΕΙΟ – ΙΣΟΓΕΙΟ (Λόγω επικλινούς εδάφους) εμβαδού 152 τ.μ. περίπου.
ΙΣΟΓΕΙΟ – Α’ ΟΡΟΦΟΣ (Λόγω επικλινούς εδάφους) εμβαδού 136 τ.μ. περίπου
Α’ ΟΡΟΦΟΣ – Β’ ΟΡΟΦΟΣ (Λόγω επικλινούς εδάφους) εμβαδού 136 τ.μ.
ΚΤΙΡΙΟ Β: ΥΠΟΓΕΙΟ – ΙΣΟΓΕΙΟ (Λόγω επικλινούς εδάφους) εμβαδού 63 τ.μ. με στεγασμένο εξώστη εμβαδού 25,00 τ.μ.
ΙΣΟΓΕΙΟ – Α’ ΟΡΟΦΟΣ (Λόγω επικλινούς εδάφους) εμβαδού 63 τ.μ.
Α’ ΟΡΟΦΟΣ – Β’ ΟΡΟΦΟΣ (Λόγω επικλινούς εδάφους) εμβαδού 63 τ.μ.
ΚΤΙΡΙΟ Γ: ΥΠΟΓΕΙΟ – ΙΣΟΓΕΙΟ (Λόγω επικλινούς εδάφους) εμβαδού 106 τ.μ.
ΙΣΟΓΕΙΟ – Α’ ΟΡΟΦΟΣ (Λόγω επικλινούς εδάφους) εμβαδού περίπου 54 τ.μ.,
Α’ ΟΡΟΦΟΣ – Β’ ΟΡΟΦΟΣ (Λόγω επικλινούς εδάφους) εμβαδού 54 τ.μ.
Οφειλέτης : ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 360.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ : Ενας αγρός έκτασης συνολικής 14.687 τ.μ. στην κτηματική περιοχή του αγροκτήματος Τριποτάμου Ημαθίας στη θέση «ΧΕΡΣΟΛΙΒΑΔΟ» Γ’ Κατηγορίας.
Εντός του γηπέδου εχει ανεγερθεί επαγγελματικό κτίριο με χρήση πολυχώρου Bowling.
Σήμερα το ακίνητο αποτελείται από : Στάθμη ισογείου επιφάνειας 1.395,29 τ.μ.
Στάθμη παταριού : συνολικής κάλυψης 291,54 τ.μ.
Περιβάλλων διαμορφωμένος χώρος εμβαδού περίπου 2.500,00 τ.μ.
Οφειλέτες : ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΤΑΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 655.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1) Το υπό στοιχεία (ΙΚ-1) κατάστημα του Β’ ισογείου ορόφου επιφάνειας 256,83 τ.μ με αποκλειστική χρήση του ακαλύπτου χώρου του δώματος επιφάνιας 392,00τ. 2) το υπό στοιχεία (ΙΚ-2) συνεργείο αυτοκινήτων του Β’ ισογείου ορόφου επιφάνειας 211,63 τ.μ. και 3) ο υπό στοιχεία (Γ-1) επαγγελματικός χώρος του τρίτου (Γ’) ορόφου επιφάνειας 347,53 τ.μ. στο Δήμο Αθηναίων στη θέση «Κολοκυνθού» και επί των οδών Βίωνος, Βελερεφόντου και Κηφισού 68.
Οφειλέτης : ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΟΡΦΙΑΤΗ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Β.Ε.Ε.)
Τιμή πρώτης προσφοράς : 416.100,00 – 241.300,00 – 279.700,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019

Πλατεία Αττικής, Αθήνα, Αττική: Πώληση Διαμέρισμα 2ου ορόφου
Περιγραφή : Διαμέρισμα 2ου ορόφου σε 4ώροφη πολυκατοικία , Αλκαμένους και Προύσσης 11 Πλατεία Αττικής.
Τετραγωνικά Μέτρα Κτισμάτων: 52,00
Χρόνος Έναρξης: 04/07/2019 14:00:00
Χρόνος Λήξης: 05/09/2019 14:00:00
Τιμή Εκκίνησης: € 35.000
Φορέας: ΕΤΑΔ
Πληροφορίες: Tηλέφωνα 210 333 9711, info@e-publicrealestate.gr

Κολωνάκι, Αθήνα, Αττική: Πώληση Διαμέρισμα 3ου ορόφου
Περιγραφή : Διαμέρισμα τρίτου ορόφου 2 υπνοδωματίων, με θέα στο λόφο του Λυκαβηττού. Σε καλή κατάσταση.
Τετραγωνικά Μέτρα Κτισμάτων: 68,00
Χρόνος Έναρξης: 04/07/2019 14:00:00
Χρόνος Λήξης: 05/09/2019 14:00:00
Τιμή Εκκίνησης: € 207.000
Φορέας: ΕΤΑΔ
Πληροφορίες: Tηλέφωνα 210 333 9711, info@e-publicrealestate.gr

Καλλιθέα Αττικής:Πώληση Διαμέρισμα 3ου ορόφου
Περιγραφή : Διαμέρισμα 3ου ορόφου 6οροφης πολυκατοικίας με 2 υ/δ, κεντρική θέρμανση και πόρτα ασφαλείας.
Τετραγωνικά Μέτρα Κτισμάτων: 68,00
Χρόνος Έναρξης: 04/07/2019 14:00:00
Χρόνος Λήξης: 05/09/2019 14:00:00
Τιμή Εκκίνησης: € 81.000
Φορέας: ΕΤΑΔ
Πληροφορίες: Tηλέφωνα 210 333 9711, info@e-publicrealestate.gr

Θεσσαλονίκη: Διαμέρισμα 4ου ορόφου
Περιγραφή : Διαμέρισμα 4ου ορόφου σε πολυώροφη πολυκατοικία, μέτριας κατάστασης, 25ης Μαρτίου 29.
Τετραγωνικά Μέτρα Κτισμάτων: 83,00
Χρόνος Έναρξης: 04/07/2019 14:00:00
Χρόνος Λήξης: 05/09/2019 14:00:00
Τιμή Εκκίνησης: € 70.000
Φορέας: ΕΤΑΔ
Πληροφορίες: Tηλέφωνα 210 333 9711, info@e-publicrealestate.gr

* ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ : Ενα Οικόπεδο στην Τοπική Κοινότητα Τσεπέλοβου της Δημοτικής Ενότητας Τύμφης του Δήμου Ζαγορίου συνολικής έκτασης 2.358,68τ.μ.
Επί του οικοπέδου υπάρχει κτισμένο διώροφο με υπόγειο και στέγη Ξενοδοχείο Γ΄ Τάξης δυναμικότητας 31 δωματίων και 60 κλινών συνολικού εμβαδού 1.639τ.μ.
Οφειλέτης : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Η ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.330.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ : Αγροτεμάχιου με κτίσματα εντός βιομηχανικού κτιρίου στην θέση «ΛΑΚΚΑ ΣΤΑΜΟΥ» ή «ΧΑΒΩΣΙ» επί ανώνυμης οδού της πρώην Κοινότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 4.570,00 μ.τ.
Εντός του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί βιομηχανικό κτιριακό συγκρότημα : -ΚΤΙΡΙΟ 1: Πρόκειται για ισόγειο κτίριο με νόμιμες και αυθαίρετες κατασκευές επιφάνειας περίπου 1.064,40 μ.τ.
-ΚΤΙΡΙΟ 2: Στάθμη ισογείου συνολικής επιφάνειας 1.174,41 μ.τ.
Στάθμη Α’ ορόφου επιφανειας 334,40 μ.τ.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 705.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ : Αγρός με κτίσματα στη θέση «ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ασπροπύργου άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 13.580,61 μ.τ. εκτός σχεδίου πόλης Ασπροπύργου επί των οδών Ηροδότου και Μεγαρίδος.
Επί του οικοπέδου υπάρχουν παλαιά ισόγεια κτίσματα συνολικής επιφάνειας 1.168,35 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΥΙΟΙ ΠΑΛΑΙΑ ΣΙΔΕΡΑ (ΣΚΡΑΠ) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.140.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Το υπό το στοιχείο (α) οικόπεδο με κτίσμα έκτασης του οικοπέδου 211,73 τ.μ. εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς στη θέση «Πλάκα» στο με αρ. 26 ΟΤ που περικλείεται από τις οδούς Αλωνίων -Κυριαζή- Αγίου Τρύφωνος και Ομήρου και επί των οδών Αλωνίων 4.
Μέσα στο οικόπεδο υπάρχει διώροφη οικοδομή με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 264,14 τ.μ.
Οφειλέτης : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.000.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Η πλήρης κυριότητα οικοπέδου με οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο επιφάνειας 5,60τ.μ., από ισόγειο επιφάνειας132,44τ.μ., από (Α΄) όροφο επιφάνειας 132,44τ.μ. και από δώμα επιφάνειας 30,50τ.μ. στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων στη θέση «Αγά Βρύση» επί της δημοτικής οδού Ρεμούνδου 15.
Οφειλέτης : ZAMAR (ΖΑΜΑΡ) ALAADIN (ΑΛΑΑ ΝΤΙΝ)
Τιμή πρώτης προσφοράς : 135.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ : Η πλήρης κυριότητα μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμέρισματος με στοιχεία (Β-1) του (Β΄) ορόφου επιφάνειας 107,00τ.μ. στην ειδική θέση «Αγία Βαρβάρα Χαλανδρίου» ή «Ψυχικού» επί της οδού Ζαν Μορεάς 74.
Οφειλέτης : ΚΑΛΛΙΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 123.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: 1) Μια οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα με στοιχεία (Α-4) του (Α’) ορόφου επιφάνειας (90,00)τ.μ.,
2) Μια οριζόντια ιδιοκτησία αποθήκη με στοιχεία (Υ-5) του υπογείου επιφάνειας (10,80)τ.μ
3) Μια οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου (Parking) με στοιχεία (Ρ-4) του υπογείου επιφάνειας (10,125)τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικοδομή στα Μελίσσια επί της οδού Σάμου και πεζόδρομου.
Οφειλέτες : ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΑΒΑΛΑ ΦΑΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 178.601,00 – 3.780,00 – 5.063,00 ευρώ αντιστοίχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ : Ελαιοτεμάχιο εκτάσεως (19.389,38)τ.μ. με (200) περίπου ελαιόδεντρα στην ειδική θέση «Ξυλοκέριζα» ή «Μιστρέτσι» της γενικής τοποθεσίας «Καραπολίτι» του Δήμου Πόρου εκτός σχεδίου με μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση και κάλυψη (400,00)τ.μ. Επί του ελαιοτεμαχίου έχει ανεγερθεί μία διώροφη οικία ισογείου και Α’ ορόφου επιφανείας (254,48)τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 435.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας αγροτεμαχίου επιφάνειας 4.002,07τ.μ. εκτός του οικισμού στη θέση «Κουτσόσπυρος» στη Δημοτική Κοινότητα Κουνουπιδιανών της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων.
Στο αγροτεμάχιο υπάρχει ισόγεια ημιτελής κατοικία η οποία αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας 199,99 τ.μ. και υπόγειο επιφάνειας 199,99 τ.μ.
Οφειλέτης : ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 405.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ : Tο υπό στοιχεία (Β-1) διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) ορόφου οικοδομής επιφάνειας 202,35τ.μ. σε πολυκατοικία στο Δήμο Αγίας Παρασκευής στη θέση Αγιος Ιωάννης Κυνηγός επί των οδών Αγίου Ιωάννου 58α και Αιόλου 15α.
Οφειλέτης : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΑΤΣΙΝΑΡΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 364.028,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 04 Σεπτεμβρίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1) Η υπό στοιχεία (ΙΣ1) οριζόντια ιδιοκτησία ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ του ισογείου επιφάνειας (39,80) μ.τ.
2) Η υπό στοιχεία (Α1) οριζόντια ιδιοκτησία ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ του πρώτου (Α΄) ορόφου επιφάνειας 114,40 μ.τ.
3) Η υπό στοιχεία (Α2) οριζόντια ιδιοκτησία ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ του πρώτου (Α΄) ορόφου επιφάνειας 44,60 μ.τ.
4) Η υπό στοιχεία (Α3) οριζόντια ιδιοκτησία ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ του πρώτου (Α΄) ορόφου επιφάνειας 76,05 μ.τ.
5) Η υπό στοιχεία (Α4) οριζόντια ιδιοκτησία ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ του πρώτου ορόφου επιφάνειας 101,80 μ.τ.
6) Η υπό στοιχεία (Β2) οριζόντια ιδιοκτησία ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ του δευτέρου (Β΄) ορόφου επιφάνειας 160,50 μ.τ.,
7) Η υπό στοιχεία (Γ2) οριζόντια ιδιοκτησία ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ του τρίτου (Γ΄) ορόφου επιφάνειας 160,50 μ.τ.,
Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες διαμερίσματα βρίσκονται σε πολυώροφη οικοδομή στην Κτηματική Περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Αθηναίων του Δήμου Αθηναίων στη συνοικία Μακρυγιάννη και επί της διασταυρώσεως των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου 9 και Μακρυγιάννη 1.
Οφειλέτης : MITICA PROPERTIES (ΜΙΤΙΚΑ ΠΡΟΠΕΡΤΙΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 188.000,00 – 687.000,00 – 221.000,00 – 5632.000,00 – 621.000,00 – 1.027.000,00 – 1.220.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 31 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Η οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου στην οποία ανήκουν κατά αποκλειστική χρήση δύο (2) αποθήκες του υπογείου επιφάνειας 5,00 και 4,00 τ.μ. αντίστοιχα της Δημοτικής Ενότητας Αθηναίων του Δήμου Αθηναίων επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 14 επιφάνειας 170,00 μ.τ.
Οφειλέτης : MITICA PROPERTIES (ΜΙΤΙΚΑ ΠΡΟΠΕΡΤΙΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 417.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 31 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ : Ενα ισόγειο κατάστημα σε οικοδομή κτισμένη σε οικόπεδο στην Αλεξανδρούπολη στη θέση «ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ» στην οδό Απολλωνιάδος 12 έχει εμβαδό 75,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 241.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 31 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ : Οικόπεδο στη θέση «Κάμπος» της Δημοτικής Ενότητας Αρχανών του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων το οποίο σχηματίστηκε με τη συνένωση πολλών μικρών οικοπεδαγρών συνολικής αρχικής έκτασης 67.403,95 τ.μ. και μετά την απαλλοτρίωση τμήματος για την κατασκευή του Περιφερειακού δρόμου Ανω Αρχανών επιφάνειας 62.903,00 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχουν κτίσματα.
Οφειλέτης : ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 4.111.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΗΩΤΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ : Μία οικοδομή σε οικόπεδο εκτάσεως 799,50 τ.μ. στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού επί της οδού Χλόης 12. Η Οικοδομή αποτελείται από α) υπόγειο επιφάνειας τ.μ. 430,00 β) ισόγειο επιφάνειας τ.μ. 262,58 και ημιυπαίθριο χώρο 35,38 τ.μ. και γ) Α’ όροφο επιφάνειας τ.μ. 219,59 και ημιυπαίθριο χώρο 44,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 3.300.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ : Αγρός εκτάσεως 10.000 τ.μ άρτιος και οικοδομήσιμος στη θέση «ΒΑΡΤΖΕΛΗ» στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης Ν.Ηλείας επί της Εθνικης Οδού Αρχαίας Ολυμπίας-Πατρών εκτός οικισμού και εκτός σχεδίου εντός του οποίου υπάρχει βιομηχανικό συγκρότημα 5 κτιρίων συνεχόμενων μεταξύ τους συνολικού εμβαδού 2.142 τ.μ περίπου
Οφειλέτης : ΠΑΝΦΡΟΥΤ ΕΛΛΑΣ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 390.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΛΙΟΥ : Η πλήρης κυριότητα οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου εμβαδού 504,005 τ.μ. στη θέση «ΓΙΟΥΡΤΙ» του δημ. Διαμερίσματος Νέου Ροεινού Ναυπλίας Αργολίδας.
Εντός του οικοπέδου υπάρχει διώροφη οικοδομή η οποία αποτελείται από ισόγειο κατάστημα εμβαδού 120 τ.μ. και α΄ όροφο κατοικία εμβαδού 120 τ.μ.
Οφειλέτης : ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 155.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Η υπό στοιχεία (23) οριζόντιος ιδιοκτησία ισόγειο κατάστημα του ισογείου στο εμπορικό κέντρο Κηφισιάς επί των οδών Αργυροπούλου 2, Κολοκοτρώνη και Λεβίδου, της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς επιφάνειας 32,40 τ.μ.
Οφειλέτης : ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 300.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥΝΥΣΟΥ : Ενα οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο στη Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου στο Δήμο Διονύσου Αττικής επί της διασταυρώσεως των οδών Λεύκης και
Κωνσταντινουπόλεως επιφάνειας 1.005,98 τ.μ.
Οφειλέτης : Π. ΑΡΓΥΡΙΟΥ – Γ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ο.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 180.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ : 1. Ενα αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο με δένδρα εκτάσεως 10.300,00 τμ στη θέση «Αγιοι Ανάργυροι» της Δ.Κ. Ερμιόνης Δήμου Ερμιονίδας
2. Ενα αγροτεμάχιο εκτάσεως 7.799,653 τμ με δένδρα με ισόγειο μεταλλικό κτίσμα επιφάνειας 355,00τμ. στη θέση «Μονή Αγίων Αναργύρων ή Ποτόκια» της Δ.Κ. Ερμιόνης Δήμου Ερμιονίδας.
Οφειλέτες : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 204.558,00 – 157.227,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ-ΚΑΛΛΙΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ : Εξαώροφη οικοδομή (ξενοδοχείο) αποτελούμενη από υπόγειο 99,76τ.μ., ισόγειο 209,50τ.μ., Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε΄ορόφους επιφάνειας 209,50τ.μ. ο καθένας, ισόγειο βοηθητικό χώρο 22,65τ.μ καθώς και ακάλυπτο χώρο 139,60τ.μ. . Η οικοδομή βρίσκεται σε οικόπεδο εκτάσεως 371,75 τμ στη θέση ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ της πόλεως Ρόδου επί της οδού Νικ Μανδηλαρά 53.
Οφειλέτης : ΑΜΠΑΣΣΑΝΤΟΡ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.560.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΥΛΛΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : Ενα (1) τμήμα οικοπέδου εκτάσεως 766 τ.μ. το οποίο προέκυψε από τη συνένωση δύο όμορων τμημάτων με τριώροφο κτίριο με υπόγειο και δώμα, με χρήση βιοτεχνίας στον Α’ και Β’ όροφο και κατοικία στον Γ’ όροφο. Το τριώροφο κτίριο αποτελείται από το υπόγειο επιφάνειας 357,14τ.μ.ενώ έχει γίνει επέκταση του υπογείου προς τον ακάλυπτο χώρο κατά 250 τ.μ. περίπου. Πυλωτή συνολικής επιφάνειας 279,96τ.μ. ενώ φαίνεται πως έχει γίνει υπέρβαση δόμησης στον ακάλυπτο του οικοπέδου επιφάνειας 54,85 τ.μ. Πρώτος όροφος συνολικής επιφάνειας 252,00τ.μ. με ημιϋπαίθριο χώρο προς τον πίσω ακάλυπτο επιφάνειας 50,51τ.μ. ενώ φαίνεται πως έχει γίνει υπέρβαση δόμησης στον ακάλυπτο του οικοπέδου επιφάνειας 54,85 τ.μ. που έχει γίνει στην πυλωτή έχει συνεχίσει μέχρι τον Α΄όροφο.
Δεύτερος όροφος συνολικής επιφανείας 252,00τ.μ. βιοτεχνία και ημιϋπαίθριο χώρο επιφάνειας 50,51τ.μ.
Τρίτος όροφος συνολικής επιφανείας 138,75τ.μ. με ημιϋπαίθριο χώρο επιφάνειας 25,35τ.μ. Επίσης έχει γίνει προσθήκη κατ’ επέκταση επιφανείας 92,00 τ.μ. περίπου προς το δώμα
Δώμα επιφάνειας 23,14τ.μ. με την απόληξη του κλιμακοστασίου έχει γίνει προσθήκη κτισμάτων, κατ’ επέκταση της απόληξης κλιμακοστασίου επιφάνειας περίπου 25,00 τ.μ. Επίσης έχει κατασκευαστεί εκκλησάκι στο δώμα επιφάνειας 35,00 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στον Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής (Παραλία Δαφνίου ή Χάνι Ρουμανέλι των Αθηνών) θέση «ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ» επί της οδού Θαλούς και Λαμπέτη 14-16.
Οφειλέτης : 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΑΚΛΗΣ 2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΡΑΚΛΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 700.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Α) Η με στοιχεία (Α2) κατοικία η οποία βρίσκεται στο κτίριο άλφα και (Β) οι με τα στοιχεία (Ρ6),(P7), (Ρ8) και (Ρ38), θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων του υπογείου κτιριακού συγκροτήματος στην Εκάλη Αττικής επί των οδών Διονύσου, Θέτιδος και Ρόδων.
Το οικόπεδο στο οποίο είναι κτισμένο το άνω κτιριακό συγκρότημα έχει εμβαδόν 7.046,60τ.μ. είναι άρτιο και οικοδομήσιμο
Α) Η Κατοικία (Α2) αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο (Α) όροφο που επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα επί της οδού Θέτιδος επιφάνειας του υπογείου 162,54 τ.μ. του ισογείου 128,80 τ.μ. και του πρώτου ορόφου 107,05 τ.μ.
Β) Οι θέσεις στάθμευσης αυτ/των με στοιχεία(Ρ6) (Ρ7) (Ρ8) και (Ρ38) έχουν επιφάνεια 10,35 τ.μ. η κάθε μία
Οφειλέτης : ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 558.000,00- 8.000,00 – 8.000,00 – 8.000,00 – 8.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ-ΚΟΣΜΑΤΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ : Eνας αγρός ξηρικός οικόπεδο εντός του οποίου υπάρχει οικοδομή – Ξυλουργικού εργοστασίου εκτάσεως του οικοπέδου 5.180 τ.μ. στην ειδική θέση «Αγιος Δημήτριος» του Δήμου Σπάρτης.
Εντός του οικοπέδου υπάρχει ισόγειο βιοτεχνικό κτίριο επιφάνειας περίπου 950 τ.μ. που χρησιμοποιείται ως ξυλουργείο και επίσης εντός του οικοπέδου υπάρχουν ελαιόδενδρα μεγάλης ηλικίας και εσπεριδοειδή.
Οφειλέτης : Γ. ΓΡΟΥΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 202.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ : Μία αυτοτελή και διαιρεμένη ιδιοκτησία (ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΜΕΖΟΝΕΤΑ) με στοιχεία «ΕΨΙΛΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ» γωνιακή στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο και επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα επιφάνειας του ισογείου 35,97 μ.τ.και του πρώτου ορόφου επιφάνειας 35,97 μ.τ. στο υπ’ αριθμόν μηδέν ένα (01) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο εντός του οικισμού της Τ.Κ Πολυχρόνου της Δ.Ε Παλλήνης του Δήμου Κασσάνδρας.
Οφειλέτης : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΡΙΒΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 161.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ : Ενα οικόπεδο με πενταόροφη οικοδομή με υπόγειο στην Δημοτική Ενότητα Πειραιώς του Δήμου Πειραιώς στη θέση Βάρη ή Καμίνια επί της οδού Αγίου Ελευθερίου 91 ολικής επιφάνειας των ορόφων 350,34 τ.μ. και αναλύεται ως εξής:
Υπόγειο: έχει επιφάνεια (81,41) τ.μ. Ισόγειο: έχει επιφάνεια (81,41) τ.μ. Α΄ όροφος: έχει επιφάνεια (81,41) τ.μ. Β΄ όροφος: έχει επιφάνεια (62,51) τ.μ. Γ΄ όροφος: έχει επιφάνεια (62,51) τ.μ. Δ΄ όροφος: έχει επιφάνεια (62,51) τ.μ. Δώμα: έχει επιφάνεια (18,56) τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΣΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 218.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ : Επί μίας ανεξάρτητης διηρημένης αυτοτελούς και διακεκριμένης κάθετης ιδιοκτησίας με στοιχεία «ΚΑΘΕΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 38» επί ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου στη θέση «ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ-ΘΥΜΑΡΙ» στο 57,7 χλμ. Παραλιακής Λ. Αθηνών Σουνίου του Δήμου Σαρωνικού Δημοτική Ενότητα και Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας. Ολο το οικόπεδο αποτελείται από 7 συνεχόμενους αγρούς συνολικής εκτάσεως (40.384,60)τ.μ.
Το τμήμα του οικοπέδου έχει επιφάνεια 745,08τ.μ. Εντός οικοπέδου έχει ανεγερθεί οικοδομή αποτελούμενη από (Α΄ υπόγειο) επιφάνειας (124,89)τ.μ. και από το υπερυψωμένο ισόγειο επιφάνειας (106,75)τ.μ.
Οφειλέτης : ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 278.510,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Επί της πλήρους κυριότητας μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας (μεζονέτα) στο κτίριο Ι ενός συγκροτήματος δύο κτιρίων το οποίο αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 58,40 τ.μ. , ισόγειο επιφάνειας 58,40 τ.μ. και πρώτο (Α) όροφο επιφάνειας 58,40 τ.μ. Το Κτίριο Ι ανεγέρθηκε σε οικόπεδο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και ζώνης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης στη δημοτική ενότητα Βουλιαγμένης στη θέση «Βουλιαγμένη – Βάρη» επί των παραλλήλων οδών Περικλέους 8 και Υακίνθου 7.
Οφειλέτης : ΑΡΓΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 325.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 1) H με στοιχεία ( ΑΠ3) αποθήκη του υπογείου, 2) το με στοιχεία (Κ1) κατάστημα του ισογείου με την αποκλειστική χρήση των με στοιχεία (Σ6), (Σ7) και (Σ8) ανοιχτών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων και, 3) η με στοιχεία (Σ1) κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτων στο ισόγειο πολυκατοικίας στη Δημοτική Κοινότητα Χαϊδαρίου στο Δήμο Χαϊδαρίου στη θέση «Χαϊδάρι» επί της Ιεράς Οδού 258 και Ηλία Βενέζη. 1 ) Η με στοιχεία (ΑΠ3) αποθήκη του υπογείου έχει επιφάνεια 147,14 τ.μ.
2 ) Το με στοιχεία (Κ1) κατάστημα του ισογείου έχει επιφάνεια 128,60 τ.μ.και των θέσεων στάθμευσης με στοιχεία Σ6, Σ7 & Σ8 επιφάνειας 10,13 τ.μ. η κάθε μία.
3) Η με στοιχεία (Σ1) κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτων στο ισόγειο έχει επιφάνεια 27,56 τ.μ.
Οφειλέτες : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 51.500,00 – 266.500,00 – 38.500,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 24 Ιουλίου 2019
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ:Ενα (1) αγροτεμάχιο, άρτιο και οικοδομήσιμο, 5.258,72 τ.μ. στην θέση «ΜΑΥΡΙΚΑΣ». Επί του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί βιοτεχνικό κτίριο το οποίο λειτουργεί ως εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και κουλουροποιίας.Το βιοτεχνικό κτήριο αποτελείται από: α) το υπόγειο εμβαδού 700,00 τ.μ. και περιλαμβάνει το μηχανοστάσιο, την εσωτερική κλίμακα και ένα ενιαίο χώρο που χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος, β) το ισόγειο εμβαδού 845,00 τ.μ. το οποίο περιλαμβάνει την αποθήκη πρώτων υλών, την αποθήκη τελικού προϊόντος, τον χώρο φούρνων, τον χώρο συσκευασίας, τον χώρο πλύσης, τον βιοτεχνικό χώρο, την εσωτερική κλίμακα, με 2 w.c. πελατών και 2 w.c. προσωπικού και τον χώρο έκθεσης προϊόντων και γ) τον ημιώροφο (πατάρι) εμβαδού 108,00 τ.μ.ο οποίος περιλαμβάνει δύο βοηθητικούς χώρους και φιλοξενεί τα γραφεία της επιχείρησης.
Οφειλέτης:ΚΟΥΤΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς :460.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ειρήνη Νικολάου – Μουτοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 Ιουλίου 2019 από ώρα 10:00 πρωϊνή έως 14:00
*ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ:Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου με όλα τα συστατικά και τα παραρτήματά της, η οποία απαρτίζεται από υπόγειο όροφο έκτασης (99,00) τ.μ. και από ισόγειο όροφο έκτασης (99,00 τ.μ.) που συνδέονται εσωτερικά με κλίμακα, η οποία έχει ανεγερθεί στο με Λατινικό αριθμό (ΙΙ) τμήμα αγροτεμαχίου – κάθετη ιδιοκτησία διακεκριμένο τμήμα, με το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης και ανέγερσης κτισμάτων και επέκτασης των ήδη ως άνω υπαρχόντων κτισμάτων, το οποίο τμήμα έχει έκταση 4.550,00 τ.μ.
Στο αγροτεμάχιο υπάρχουν τα εξής κτίσματα: 1) Μία ημιτελής οικοδομή στο στάδιο των μπετών και των κουφωμάτων με τζάμι, αποτελούμενη από 3 επίπεδα έκτασης το κάθε επίπεδο περίπου 100τ.μ., 2) Δύο εξωτερικά ισόγεια κτίσματα, τύπου αποθηκευτικοί χώροι, ημιτελή στο στάδιο των μπετών (εκ των οποίων το ένα με κουφώματα – τζαμαρία), έκτασης περίπου 20τ.μ. και 10τ.μ. αντίστοιχα, τα οποία χωρίζει μεσοτοιχία και 3) Ενας υπαίθριος χτιστός σκεπαστός χώρος τύπου πυλωτή, στο πίσω μέρος του οποίου υπάρχει δωμάτιο με πόρτα και παράθυρο, έκταση του όλου χώρου περίπου 48 τ.μ. Το ακίνητο βρίσκεται στη θέση «Πέλκουθι – Κρυονέρι» της Κτημ. Περιφ. του Δήμου Παλλήνης Αττική.
Οφειλέτης: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ, ΜΙΣΕΛ – ΛΟΥΙΖ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ (MICHELLE-LOUISE MALLIAROS), ΣΥΖ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς :394.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Χαράλαμπος Στασινόπουλος
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 Ιουλίου 2019 από ώρες 10.00 π.μ.-14.00 μ.μ.
*ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ενα διαμέρισμα (μοναδικό) του ισογείου ορόφου μιας διώροφης οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 91 τ.μ., εντος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχέδιου πόλεως Λάρισας στην οδό Αγίου Βησσαρίωνος αρ. 145, συνοικία Αμπελόκηποι. Αποτελείται από δύο κοιτώνες, σαλόνι, κουζίνα και λουτρό, έχει έκταση καθαρή ογδόντα οκτώ και 0,23 (88,23τ.μ.). Το όλο οικόπεδο είναι περιφραγμένο με τοιχίο επενδυμένου με πλακίδια πέτρας και μεταλλικά κιγκλίδωματα επί του τοιχίου.
Οφειλέτης:ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς :204.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Βούλγαρη Αικατερίνη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 17 Ιουλίου 2019 από ώρες 10.00 π.μ.-14.00 μ.μ.
*ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ:Ενα οικόπεδο έκτασης 2.640 τ.μ., στην θέση Λαγανάς. Εντός του οικοπέδου υφίσταται τριώροφη οικοδομή στην οποία λειτουργεί ξενοδοχείο Γ΄ τάξεως υπό τον διακριτικό τίτλο (SIRENE) επιφάνειας 580 τ.μ. κατά όροφο με υπόγειο επιφάνειας 275 τ.μ. Αναλυτικά ανά όροφο: 1) Το ισόγειο έχει συνολικό εμβαδόν 551,02 τ.μ. και αποτελείται από τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου (ρεσεψιόν, χώρος υποδοχής), γραφεία, εννέα δωμάτια, δύο κλιμακοστάσια και ανελκυστήρα, 2) Ο Α’ όροφος έχει επιφάνεια 552,68 τ.μ. και περιλαμβάνει είκοσι δύο δωμάτια (3 δίχωρα & 19 μονόχωρα), δύο κλιμακοστάσια και ανελκυστήρα, 3) Ο Β’ όροφος έχει εμβαδόν 552,68 τ.μ. και αποτελείται από είκοσι δύο δωμάτια ( 3 δίχωρα και 19 μονόχωρα), 4) Ισόγεια αποθήκη εμβαδού 72,70 τ.μ. με βοηθητική χρήση και κατασκευασμένη άνευ αδείας,5) WC πισίνας σε υπόγεια στάθμη, εμβαδού 41,58 τ.μ. κατασκευασμένα χωρίς οικοδομική άδεια, 6) Κολυμβητική δεξαμενή με εμβαδόν 209,09τ.μ. (355,45κ.μ.) άνευ αδείας.
Η κατασκευή του κτιρίου του ξενοδοχείου αλλά και όλων των υπολοίπων κατασκευών είναι αρκετά καλή, με προσεγμένα υλικά και μοντέρνα αρχιτεκτονική (μίνιμαλ). Το ακίνητο ανακαινίστηκε πλήρως πρόσφατα.Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανακαίνιση είναι καλής ποιότητας και η γενική εικόνα του ξενοδοχείου είναι αναβαθμισμένη και σύγχρονη.Ο περιβάλλων χώρος του ακινήτου είναι διαμορφωμένος με πλακόστρωτο περιμετρικά της κολυμβητικής δεξαμενής και υπάρχει χαμηλό τοιχίο.
Για το ξενοδοχείο έχει δοθεί σήμα ΕΟΤ του έτους 2007 στο οποίο αναφέρεται ότι η συνολική δυναμικότητα του ξενοδοχείου είναι 60 δωμάτια με 116 κλίνες και είναι κατηγορία 2**.
Οφειλέτης:ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΑΡΔΕΛΗΣ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς :1.890.000,00
Συμβολαιογράφος :Μαρίνας Γιατρά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 Ιουλίου 2019 ώρα 14:00 έως 18:00΄.
*ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ :1) Ενα ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 31,10 τ.μ. στη θέση «Αγιος Γεράσιμος» ή «Παναγία Τελωνάκι» και επί της οδού Δρακοπούλου αρ. 22, 2) Ενα αγροτεμάχιο εμβαδού 4.214,30 τ.μ.με κτίσματα, ήτοι ισογείο χώρο κατοικίας επιφάνειας 223,54 τ.μ., υπογείο επιφάνειας 252,54 τ.μ., το οποίο είναι ο κύριος χώρος κατοικίας, πισίνα επιφάνειας 78,16 τ.μ. και δεξαμενή επιφάνειας 43,85 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Καλαμιώνας – Φανάρι».
Οφειλέτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΤΣΑΝΟΣ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΡΑΣΣΑ συζ. Κωνσταντίνου ΜΟΤΣΑΝΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς :1) 195.000,00 ευρώ, 2) 950.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 Ιουλίου 2019 από ώρα 10:00 έως 14:00.
*ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: Ενα (1) γήπεδο συνολικής εκτάσεως 6.200τμ, που βρίσκεται στη κτηματική περιοχή της τέως Κοινότητας Αμαράντων και ήδη του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε.Ροδόπης και εντός της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, στο υπ’ αριθμόν B.T.18.Αποτελείται από τους παρακάτω επιμέρους χώρους: Ισόγειο Κτίριο Βιομηχανοστασίου -χώρος Παραγωγής το οποίο αποτελείται από ένα (1) κτίριο εξωτερικών διαστάσεων
(63,10μ.Χ18,00μ.), μέσου ύψους 7,54μ. και συνολικής επιφάνειας 1.135,80 τ.μ. To συγκεκριμένο κτίριο είναι εξ ολοκλήρου κατασκευής μεταλλικού σκελετού. Στην Ανατολική και Νότια πλευρά του κτιρίου υπάρχουν πόρτες ρολό μηχανική-ηλεκτρική για την είσοδο φορτηγών και μηχανημάτων (πλάτος 5μ.ύψους 7μ. περίπου). Διώροφο κτίριο γραφείων & βοηθητικών χώρων. To κτίριο περιλαμβάνει τον ισόγειο όροφο διαστάσεων (12,00μ. X15,00μ.), επιφάνειας 180τ.μ.και μέσου ύψους 4,05μ. με χρήση γραφείων και βοηθητικών χώρων, ενώ ο πρώτος όροφος (άνωθεν του ισογείου) διαστάσεων (12,00μ. X 15,00μ.) επιφάνειας 180,00τ.μ., με μέσο ύψος 3,30μ. περιλαμβάνει επίσης γραφειακούς χώρους και βοηθητικής χρήσης χώρους. Η επικοινωνία των δύο (2) ορόφων πραγματοποιείται μέσω εσωτερικού κυκλικού κλιμακοστασίου, η κυρία είσοδος του κτιρίου είναι νότια. Τα δύο κτίρια είναι δομημένα σε απόσταση 5,00μ. μεταξύ τους.
Ολο το βιομηχανικό συγκρότημα φέρει ηλεκτρική, υδραυλική και τηλεφωνική εγκατάσταση. Η σημερινή κατάσταση των κτισμάτων της μονάδος βρίσκονται σχετικά σε καλή κατάσταση παρά το γεγονός ότι η μονάδα δεν λειτουργεί.
Στον περιβάλλοντα χώρο η διαμόρφωση είναι εν μέρει με ασφαλτόστρωση και εν μέρει με φυσικό αδιαμόρφωτο έδαφος, δενδροφύτευση, κήπο, δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, κρασπεδόρειθρα, ο οποίος λόγω παύσης λειτουργίας της βιομηχανικής μονάδος τελεί υπό μέτρια κατάσταση, από άποψη συντήρησης.
Οφειλέτης:ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς :700.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 Ιουλίου 2019 από ώρα 10:00 έως και ώρα 14:00.
* ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ :Ενα Κληροτεμάχιο με αριθμό τετρακόσια δώδεκα (412), Γ΄ Κατηγορίας, 7.125 τ.μ. στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας. Μέσα στο ακίνητο βρίσκεται κτισμένη μία διόροφη κατοικία με υπόγειο και στέγη. Το ισόγειο έχει εμβαδό 135,99 τ.μ. και αποτελείται από έναν (1) ενιαίο χώρο τραπεζαρία – καθιστικό και τζάκι, ένα (1) χώρο γραφείου, μία (1) κουζίνα, ένα (1) οικοκυριό και ένα (1) WC. Ο όροφος έχει εμβαδό 103,89 τ.μ. και αποτελείται από τρία (3) δωμάτια, μία (1) κρεβατοκάμαρα και δύο (2) λουτροαποχωρητήρια.Το αγροτεμάχιο έχει διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και περίφραξη κατά το ήμισυ από μπετόν και κάγκελα και το υπόλοιπο με τσιμεντοπασσάλους και συρματόπλεγμα.
Οφειλέτης:Δημήτριος Τσιμαχίδης
Τιμή πρώτης προσφοράς :260.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Χρηστίνα Φαρδή – Πανταζή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 11 Ιουλίου 2019 και ώρες 10:00’π.μ.-14:00.
* ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΗΛΙΟΥ : Οικόπεδο εντός του οποίου υπάρχει διώροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή που χρησιμοποιείται ως ξενώνας με την επωνυμία ΑΛΚΥΩΝ της οποίας ο χώρος της πυλωτής έχει επιφάνεια εμβαδού 147 τ.μ. πρώτο (α) όροφο επιφάνειας 360 τ.μ. και δεύτερο όροφο επιφάνειας μ.τ (360) εντός των εγκεκριμένων ορίων του Δ.Δ. Καλών Νερών Μαγνησίας του Δήμου Νοτίου Πηλίου εκτάσεως 646,80 τ.μ.
Οφειλέτης : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 297.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΤΗΣ : Ενα γήπεδο στην κτηματική περιοχή του Δήμου Μελίτης Δημοτικού Διαμερίσματος Ιτέας εντός της Βιομηχανικής περιοχής Φλώρινας εκτάσεως 10.400τ.μ. Το γήπεδο είναι περιφραγμένο με τοίχο οπλισμένου σκυροδέματος εντός του οποίου υπάρχει βιομηχανικό κτίριο με διώροφο κτίριο γραφείων: Α) Ισόγειο βιομηχανικό κτίριο συνολικού εμβαδού 2.548,36τ.μ. Β) Διώροφο κτίριο γραφείων διαστάσεων 138,98τ.μ. ανά όροφο σύνολο 277,96τ.μ. Επίσης εντός του παραπάνω ακινήτου υπάρχει τμήμα εμβαδού περίπου 544τ.μ.
Οφειλέτης : AGROCOM AE
Τιμή πρώτης προσφοράς : 813.884,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Ενα αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο εντός οικισμού στη θέση Βαρβάρι της Τ/Κ Παντοκράτορα του Δήμου Ζακύνθου εκτάσεως 1.029,21 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχει διώροφη οικοδομή (κατοικία) συνολικής επιφάνειας 149,83 τ.μ.
Η κατοικία αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 63,00 τ.μ. ισόγειο εμβαδού 82,11 τ.μ. πρώτο όροφο επιφάνειας 67,72 τ.μ. δεύτερο όροφο – σοφίτα επιφάνειας 87,72 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 193.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΑΤΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Οικόπεδο εκτάσεως 202,08 τ.μ. με τετραώροφο κτίριο επιφάνειας 518,16 τ.μ. στην πόλη Ζακύνθου στην οδό Μάρκοβιτς και Σέρρα Δ. Ζακύνθου.
Οφειλέτης :ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΗΣ Α.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς : 618.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΑΤΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ : Αγροτεμάχιο μεσα στο οποίο υπάρχει ισόγειο βιομηχανικό κτίριο στη θέση «Πηλίχο» του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής και επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ εκτάσεως 4.005 τ.μ.
Εντός του οικοπέδου υπάρχει ισόγειο βιομηχανικό κτίριο με συνολικό εμβαδό 1.012 τ.μ.και αποτελείται από: α) κτίριο γραφείων εμβαδού του ισογείου 150,00 τ.μ. και παταριού 157,50 τ.μ. και β) εργοστασιακό χώρο εμβαδού του ισογείου 862,00 τ.μ. και παταριού 82,50 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 579.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ : Ενα ενιαίο γήπεδο με κτίσματα εκτάσεως 2.858,00 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Παιανίας στο Δήμο Παιανίας στη Λεωφόρο Λαυρίου 71.
Το ανωτέρω γήπεδο προήλθε από την συνένωση: 1) ενός (1) αγρού στη Δημοτική Ενότητα Παιανίας στην θέση ΛΙΟΤΡΙΒΙ ΣΕΖΑ εκτάσεως 2.000 τ.μ. και 2) μίας (1) λωρίδας αγρού διαχωριζόμενης σε δύο (2) τεμάχια από ρέμμα στη Δημοτική Ενότητα Παιανίας του Δήμου Παιανίας στην θέση ΣΕΖΑ εκτάσεως της πρώτης 67,50 και της δεύτερης εκτάσεως 450,00 τ.μ.
Επί του ενιαίου γηπέδου στεγάζονται εγκαταστάσεις οινοποιείου με την επωνυμία πατητήρι «ΖΑΧΑΙΟΥ», καθώς και οικία.
Οφειλέτης : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 390.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ : Η υπό στοιχεία «ΤΜΗΜΑ 1» οριζόντια ιδιοκτησία, αποτελούμενη από α) ΙΣΟΓΕΙΟ, β) ΠΡΩΤΟ ΥΟΡΟΦΟ και γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΥΝ εντός οικοπέδου στη θέση
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΠΟΤΑΜΟΥ», όπου βρίσκεται και η ομώνυμος Εκκλησία περιοχής της Κέρκυρας προαστείου Ποταμού Δήμου Κερκυραίων εμβαδού 1.360 τ.μ.
Η υπό στοιχεία «ΤΜΗΜΑ 1» οριζόντια ιδιοκτησία, αποτελείται από :
1. Ισόγειο κατάστημα εμβαδού 100 τ. μ.
2. Πρώτο όροφο εμβαδού 99,96 τ.μ.
3. Δεύτερος όροφος επιφάνειας 100 τ.μ. με δικαίωμα υψούν
Οφειλέτης : ΠΑΝΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 280.900,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ : 1. Η πλήρης κυριότητα από ένα οικόπεδο έκτασης 1.103,99 τ.μ. το οποίο αποτελεί διαιρετό τμήμα μεγαλύτερουοικοπέδου συνολικής έκτασης 6.000 τ.μ. και βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Λάρισας στον συνοικισμό «ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ» και παρά την εθνική οδό Αθηνών – Λάρισας – Θεσσαλονίκης.
2. Η πλήρης κυριοτητα του υπό στοιχεία Κ.1-2 ισόγειο κατάστημα του κτιρίου ΙΙ της καθέτου ιδιοκτησίας ΙΙ του κτιριακού συγκροτήματος εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων στη συμβολή των οδών Θεοφράστου 60 & Αγορογιάννη 2 επιφάνειας 104,14 τ.μ.
Οφειλέτης : ΕΞΑΡΧΟΣ Α. ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 250.000,00 – 63.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ : Η πλήρης κυριότητα οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμερίσματος με στοιχεία (Α-1) του (Α’) ορόφου στη θέση «Τσακός» του Δήμου Αγίας Παρασκευής επί της οδού Ξάνθου 12 επιφάνειας 137,00τ.μ., Στο διαμέρισμα αυτό ανήκουν : Α) ο υπό στοιχεία (5) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων επιφάνειας 21,00τ.μ. και Β) η υπό στοιχεία (Υπ-5) αποθήκη στο υπόγειο επιφάνειας 13,50τ.μ.
Οφειλέτης : ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΟΡΙΝ ΣΥΖ. ΜΠΑΛΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 210.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 10 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ : A Οικόπεδο έκτασης 5.591 τ.μ. με κτίσματα στην κτηματική περιοχή του δ.δ.Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου Θεσ/νίκης εντός της Βι-Πε Σίνδου.
Β. Οικόπεδο έκτασης 4.495 τ.μ. με κτίσματα στην κτηματική περιοχή του δ.δ.Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου Θεσ/νίκης και εντός της Βι-Πε Σίνδου.
Γ. Ενα γήπεδο έκτασης 4.060 τ.μ.με κτίσματα στην κτηματική περιοχή του δ.δ.Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου Θεσ/νίκης και εντός της Βι-Πε Σίνδου.
Επί του συνόλου των ανωτέρω γηπέδων έκτασης 14.146 τ.μ. έχει ανεγερθεί ισόγειο βιομηχανικό κτίριο εμβαδού 8.149,79 τ.μ.και διώροφο κτίριο γραφείων επιφάνειας του ισογείου 285,39 τ.μ. και του ορόφου 285,39 τ.μ.
Εχει κατασκευαστεί επέκταση του βιομηχανικού κτιρίου επιφάνειας περίπου 1.350 τ.μ. και προσθήκη ισόγειων αποθηκευτικών χώρων και επέκταση του βιομηχανικού κτιρίου και στην ανατολική πλευρά του επιφάνειας περίπου 730 τ.μ
Οφειλέτης : ΦΟΡΜΠΛΑΣΤ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.798.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Ιουλίου 2019
* ΠΕΙΡΑΙΑΣ : Το υπό σημαία Λιβερίας πλοίο με το όνομα «BLUE CAT» μεταφοράς χύδην φορτίου (bulk carrier) 57.000 νεκρού βάρους με αριθμό ΙΜΟ 9467873, επίσημο αριθμό νηολογίου Λιβερίας 16500, διεθνές διακριτικό σήμα (call sign) D5GM3, Μήκος: 185,636 μέτρα, Πλάτος: 32,26 μέτρα, Κοίλο στη μέση του Πλοίου μέχρι το ανώτερο κατάστρωμα: 18,00 μέτρα, Ολική χωρητικότητα: 32957 (GT), Καθαρή Χωρητικότητα: 19231 (ΝΤ), Νεκρό Βάρος (DW): 56956,7 Μ.Τ (μετρικών τόνων), κινούμενο δια μιας εσωτερικής καύσεως μηχανής τύπου MAN B&W 6S50 MC-C7, ισχύος 9480 kw.
Οφειλέτης : BLUE HARBOUR MARITIME S.A.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 9.000.000,00 Δολ. ΗΠΑ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ : Ενα γήπεδο μέσα στο οποίο υπάρχει εργοστάσιο στην Κτηματική Περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Κρύας Δήμου Ιωαννιτών στη θέση Παλιοχώρα Λυκοτριχίου εκτάσεως 9.591,00τ.μ.
Στο οικόπεδο είναι κτισμένες οι παρακάτω κτιριακές εγκαταστάσεις : α. Ενας χώρος παραγωγής χυτών επιφάνειας 1.420,00 τ.μ. β) Ενα κτίριο γραφείων επιφάνειας 266,00 τ.μ. γ) Μία προσθήκη κτιρίων γραφείων και κατοικίας προσωπικού επιφάνειας 220,00 τ.μ. και δ) Ενα κτίριο εισόδου (θεωρείο) επιφάνειας 20,00 τ.μ. περίπου.
Οφειλέτες : ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΣΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΛΩΛΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς 306.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΟΥΡΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ : 1) Το με στοιχεία (Κ-1) κατάστημα στο ισόγειο του ΑΛΦΑ (Α) τμήματος μιας πολυώροφης οικοδομής, η οποία είναι ένα ενιαίο κτιριακό συγκρότημα, αποτελούμενο από τρία τμήματα, το ΑΛΦΑ (Α), το ΒΗΤΑ (Β) και το ΓΑΜΑ (Γ) σε οικόπεδο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας  επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 50-52 επιφάνειας 146,36 τ.μ. και με πατάρι 45,54 τ.μ.
2) Το με στοιχεία (Ε1) διαμέρισμα στον πέμπτο (Ε) όροφο πολυώροφης οικοδομής εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας στη θέση «ΠΑΛΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ» επί της οδού Παν. Τσαλδάρη 25 επιφάνειας 74,63 τ.μ.
3) Πέντε (5) αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες μιας πολυώροφης οικοδομής,η οποία είναι ένα ενιαίο κτιριακό συγκρότημα αποτελούμενο από την με στοιχεία ΑΛΦΑ (Α) ΟΙΚΟΔΟΜΗ με πρόσοψη στην οδό Αγ. Αποστόλων και την με στοιχεία ΒΗΤΑ (Β) ΟΙΚΟΔΟΜΗ με πρόσοψη στις οδούς Πάργας και Κρήτης της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας στη θέση «ΣΤΑΜΑΤΕΛΙΑ» και είναι οι εξής:
α) το με στοιχεία ΑΛΦΑ ΔΥΟ (Α2) γραφείο στον πρώτο (Α) όροφο πολυώροφης οικοδομής επιφάνειας 33,75 τ.μ.
β) το με στοιχεία ΑΛΦΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (Α4) γραφείο στον πρώτο (Α) όροφο πολυώροφης οικοδομής επιφάνειας 33,75 τ.μ
γ) το με στοιχεία ΑΛΦΑ ΠΕΝΤΕ (Α5) γραφείο στον πρώτο (Α) όροφο πολυώροφης οικοδομής επιφάνειας 33,75 τ.μ
δ) το με στοιχεία ΑΛΦΑ ΕΞΙ (Α6) γραφείο στον πρώτο (Α) όροφο πολυώροφης οικοδομής επιφάνειας 42,64 τ.μ.
ε) το με στοιχεία ΑΛΦΑ ΕΠΤΑ (Α7) γραφείο στον πρώτο όροφο πολυώροφης οικοδομής επιφάνειας 45,08 τ.μ.
Οφειλέτης : ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1) για το με στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ (Κ-1) κατάστημα 379.000,00 ευρώ 2) για το με στοιχεία ΕΨΙΛΟΝ ΕΝΑ (Ε1) διαμέρισμα 84.000,00 ευρω 3) για το με στοιχεία ΑΛΦΑ ΔΥΟ (Α2) γραφείο 31.000,00 ευρώ 4) για το με στοιχεία ΑΛΦΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (Α4) γραφείο 31.000,00 ευρώ 5) για το με στοιχεία ΑΛΦΑ ΠΕΝΤΕ (Α5) γραφείο 31.000,00 ευρώ 6) για το με στοιχεία ΑΛΦΑ ΕΞΙ (Α6) γραφείο 39.000,00 ευρώ
7) για το με στοιχεία ΑΛΦΑ ΕΠΤΑ (Α7) γραφείο 41.250,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΡΗΓΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Ενα διατηρητέο κτίριο ως επαγγελματική στέγη επί οικοπέδου εκτάσεως 198,09τ.μ., στην Αθήνα επί της οδού Κριεζώτου 5. Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, (α΄) όροφο και (β΄) όροφο επιφανείας κάθε ορόφου 180,00τ.μ., πλην του (β΄) ορόφου ο οποίος έχει επιφάνεια 80,00 τ.μ.
Οφειλέτης : 1) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, 3) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 765.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΡΗΓΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ : Το υπό στοιχεία (Ι-2) κατάστημα του ισογείου επιφάνειας 124,865 τ.μ. μιας οικοδομής με αποκλειστική χρήση επί τμήματος οικοπέδου εκτάσεως 399,26 τ.μ. εντός της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής Δήμου Αγίας Παρασκευής και επί της λεωφόρου Μεσογείων 370.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 234.800,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1). Η υπ’ αριθμόν εννέα (9) υπόγεια θέση στάθμευσης της στάθμης 2 επιφάνειας (10,13) τ.μ.

 

2). Η υπ’ αριθμόν δέκα (10) υπόγεια θέση στάθμευσης της στάθμης 2 επιφάνειας (11,30) τ.μ.
3). Η υπ’ αριθμόν έντεκα (11) υπόγεια θέση στάθμευσης της στάθμης 2 επιφάνεια (24,20) τ.μ.
4). Η υπ’ αριθμόν δώδεκα (12) υπόγεια θέση στάθμευσης της στάθμης 2 επιφάνειας (13,50) τ.μ.
5). Η Κατοικία Α2 του Κτιρίου Α αποτελείται από τμήματα στις στάθμες 2, 3 και 4 (+99,70). Οι στάθμες 3 και 4 επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα επιφάνειας 99,14 τ.μ. & 121,18 τ.μ.
Στην αποκλειστική χρήση της κατοικίας αυτής ανήκει τμήμα του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου επιφάνειας (100,62) τ.μ.
6). Η Κατοικία Α3 του Κτιρίου Α αποτελείται από τμήματα στις στάθμες 5 και 6 τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα επιφάνειας (141,28) τ.μ. & (139,95) τ.μ.
Οι αντέρω ιδιοκτησίες (κατοικίες και θέσεις στάθμευσης) βρίσκονται στην θέση «Ψυχικό» του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού επί των οδών Σερεπετζή, Δόλασικ και Περσέως 2Α.
Οφειλέτης : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 15.000,00 – 15.000,00 – 20.000,00 – 15.000,00 – 829.000,00 – 956.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Ιουλίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ : Ενα κτιριακό συγκρότημα (εργοστάσιο) κτισμένο σε οικόπεδο εκτός σχεδίου – ορίων οικισμού στη θέση «ΜΑΡΙΝΑ» της Τ.Κ. Ξηροκαμπίου στο 12ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου της Δ.Ε. Φάριδος του Δήμου Σπάρτης Λακωνίας εκτάσεως 25.500 τ.μ.
Εντός του οικοπέδου υπάρχει βιοτεχνικό κτίριο επιφάνειας 2.778,20 τ.μ. και ένα διώροφο κτίριο επιφάνειας ισογείου 484,36 τ.μ. και Α΄ ορόφου επιφάνειας 331,96 τ.μ.
Οφειλέτης : ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 533.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ : Αγρός με στοιχεία 824 εκτάσεως 10.845 τμ. στη θέση «Πέτσι» της περιφέρειας Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας του αγροκτήματος Καμινάδων Καρδίτσας στο 3ο χλμ. Καρδίτσας – Τρικάλων της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας.
Εντός του άνω αγρού υφίσταται βιοτεχνικό κτίριο συνολικής επιφανείας 1060 τμ.
Οφειλέτης : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 390.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ : Επί μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας-μαιζονέτας με στοιχεία (Μ-3) αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα ενός συγκροτήματος 4 διώροφων κατοικιών με υπόγειο και πισίνες, κτισμένου επί οικοπέδου εκτάσεως 965,28τ.μ. στη Γλυφάδα Αττικής στη θέση «ΕΥΡΥΑΛΗ-ΑΝΩ ΤΡΑΧΩΝΕΣ» στο Δήμο Γλυφάδας επί της οδού Δημοκρατίας 38.
Η οριζόντια ιδιοκτησία-μαιζονέτα με στοιχεία (Μ-3) αποτελείται από: Α) Υπόγειο επιφάνειας (122,50)τ.μ.
Β) ισόγειο επιφάνειας (74,20)τ.μ. Γ) πρώτος όροφος επιφάνειας (70,34)τ.μ.
Η παραπάν μαιζονέτα έχει συνολική επιφάνεια (280,00)τ.μ. στην οποία ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση τμήμα του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου συνολικού εμβαδού (155,60)τ.μ.
Οφειλέτες : ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΣΟΥΛΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 538.216,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 03 Ιουλίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Eνα οικόπεδο εκτάσεως 107,00 τ.μ. με κατοικία στη συνοικία «Αναφιώτικα» επί των οδών Θόλου-Μνησικλέους-Θρασυβούλου και Αλιμπέρτη και επί της οδού Θόλου 6. Η κατοικία περιλαμβάνει: α) Υπόγειο με επιφάνεια 81,06 τ.μ. και β) ισόγειο με επιφάνεια 74,91τ.μ.
Οφειλέτης : DRAKELAND LIMITED
Τιμή πρώτης προσφοράς : 590.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Ιουνίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ : 1) Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο συνολικής εκτάσεως 1028,43 τ.μ. στην θέση « ΚΟΚΛΙΖΑ » της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας επί της οδού Πίνδου 14.
2) Οικόπεδο μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο εκτάσεως 280 τ.μ. στην θέση « ΚΟΚΛΙΖΑ » της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας επί της οδού Πίνδου 14Β.
Εντός των οικοπέδων υπάρχει οικοδομή που αποτελείται από ισόγειο όροφο, ( α΄ ) πρώτο όροφο, ( β΄ ) δεύτερο όροφο, ( γ΄ ) τρίτο όροφο και ( δ΄) τέταρτο όροφο ( σοφίτα μέσα στην στέγη )επιφάνειας το ισόγειο 99 τ.μ. ο πρώτος όροφος εμβαδού 99τ.μ. ο δεύτερος όροφος εμβαδού 99 τ.μ. ο τρίτος
και τέταρτος όροφος είναι σοφίτα μέσα στην στέγη οι οποίοι επικοινωνούν με εσωτερική σκάλα.
Οφειλέτης :ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 340.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΚΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ : Ενα διαιρετό και αυτοτελές οικόπεδο εκτάσεως 886,59τ.μ. με κτίσματα: α) μια κατοικία 266,20τ.μ., β) μια αποθήκη-παργκιγκ εμβαδού 135,78τ.μ. και γ) μια ισόγεια αποθήκη εμβαδού 283,04τ.μ. και δ) μια υπόγεια αποθήκη εμβαδού 242,00τ.μ. Πρόκειται για
διαιρετό τμήμα του υπ’ αριθμ. 346 οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 1.507,00τ.μ. του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Σάντας της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού του Δήμου Κιλκίς.
Εντός του οικοπέδου έχουν ανεγερθεί δύο κτίσματα: Το Κτίριο 1 είναι ισόγειο επιφάνειας 135,78τ.μ. Το Κτίριο 2 είναι διώροφο με υπόγειο επιφάνεια 242,00τ.μ. και το ισόγειο επιφάνειας 283,04τ.μ.
Οφειλέτης : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 250.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : Θ. ΜΑΝΑΣΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ : Εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας το οποίο έχει ανεγερθεί επί ιδιόκτητου οικοπέδου συνολικής έκτασης 12.312 τ.μ. επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Κιλκίς της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου. Εντός του γηπέδου έχει ανεγερθεί ένα συγκρότημα κτιρίων επιφάνειας 3.500,50 τ.μ.
Οφειλέτης : «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΙΩΑΚΕΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 580.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

* ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στην περιοχή ΕΛΑΙΩΝΑ του πρώην Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Ιωάννη Ρέντη επί ανωνύμου εγκεκριμένης οδού μεταξύ των οδών Προφήτη Δανιήλ ανωνύμων εγκεκριμένων οδών και Κωνσταντινουπόλεως επιφάνειας 2.046,54 τμ.
Επί του οικοπέδου έχουν ανεγερθεί σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις αποθήκευσης – διαλογής, συσκευασίας, αποθήκευσης και συντήρησης αγροτικών προϊόντων σε ψυκτικούς
θαλάμους και συγκεκριμένα κτιριακές εγκαταστάσεις με δύο υπόγειους χώρους συνολικού εμβαδού 1939,95 τ.μ. ισόγειο χώρο 969,97 τ.μ. και πρώτο (α΄) όροφο εμβαδού 821,69 τ.μ. Στις εγκαταστάσεις υπάρχουν ψυκτικοί θάλαμοι όγκου 2.641,61 κυβικών μέτρων.
Οφειλέτης : ΝΙΚ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 4.150.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Οικόπεδο με οικία (μεζονέτα) εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην Δήμου Ν. Ερυθραίας στον Δήμο Κηφισιάς στη θέση «Καστρί» επί της οδού Πλουτάρχου 40 επιφάνειας του οικοπέδου 1.468,78 μ.τ. άρτιο και οικοδομήσιμο.
Εντός του οικοπέδου έχει ανεγερθεί οικία (μεζονέτα) αποτελούμενη από υπόγειο επιφάνειας 140,12μ.τ., ισόγειο επιφάνειας 181,03μ.τ. και πρώτο (Α) όροφο επιφάνειας 153,64μ.τ. που επικοινωνούν μεταξύ τους, μία ισόγεια αποθήκη στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου επιφάνειας 24,35μ.τ. και ισόγειο γκαράζ στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου 40,68μ.τ.
Οφειλέτες: 1) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.056.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Τμήμα οικοπέδου εκτάσεως 567,00 τ.μ. στο οποίο έχει ανεγερθεί κτίριο κατοικίας αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο, Α’ όροφο και στέγη συνολικής επιφάνεια 550,00 τ.μ. στον οικισμό Βλάχικα Καλύβια Αναβύσσου επί της οδού Ρούμελης.
Οφειλέτες : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 595.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ : Η πλήρης κυριότητα του υπό στοιχεία (Α-1) διαμερίσματος του πρώτου ορόφου επιφάνειας 137,70 τ.μ. στον Δήμο Χαλανδρίου στη θέση «Τούφα» ή «Λούτσα» ή «Αγία Σωτήρα» ή «Μεταμόρφωση» επί των οδών Κιθαιρώνος 24 και Αρκαδίας 53.
Οφειλέτης : ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 154.775,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ : Η υπό στοιχεία (Μ2) οριζόντια ιδιοκτησία – διώροφο διαμέρισμα (μαιζονέτα) του ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ενός συγκροτήματος διώροφων μονοκατοικιών (μαιζονέτων) εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής «ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ-ΕΞΟΧΗΣ» του Δήμου Ιωαννιτών οδός Φιλίππου Β’ 96.
Η υπό στοιχεία (Μ2) οριζόντια ιδιοκτησία – διώροφο διαμέρισμα (μαιζονέτα) του ΚΤΙΡΙΟΥ 1 περιλαμβάνει το υπόγειο επιφάνειας 69,70 τ.μ. κλιμακοστάσιο επιφάνειας 9,31 τ.μ., ένα κλειστό χώρο στάθμευσης
αυτοκινήτου επιφάνειας 25,50 τ.μ. και τον ελεύθερο χώρο της πυλωτής επιφάνειας 34,89 τ.μ. πρώτο όροφο, επιφάνειας 69,70 τ.μ. και δεύτερο (Βο) όροφο επιφάνειας 65,33 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΙΤΛΕΡΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 228.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΥΡΤΩ ΣΠΥΡΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ : Ενα αγροτεμάχιο με κτίσματα στην ειδική θέση ΛΑΚΟ ΚΑΤΣΑΡΙ σε ανώνυμη αγροτική οδό της Δημοτικής ενότητας Ασπροπύργου του Δήμου Ασπροπύργου εκτάσεως 5.386,50 τ.μ.
Εντός του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί επαγγελματικό κτίριο συνολικής επιφάνειας 2.077,20 τ.μ. α) μηχανουργείο επιφάνειας 1038,60 τ.μ. και β) ξυλουργείο επιφάνειας 1038,60 τ.μ. 1. Μεταξύ των δύο ανεξάρτητων κτιρίων έχει κατασκευασθεί αυθαίρετο τμήμα επιφάνειας 600,08 τ.μ ώστε να μην υπάρχει κενό και 2) έχει κατασκευασθεί άλλο αυθαίρετο τμήμα επιφάνειας 150,00 τ.μ ανατολικά σε επαφή με το νόμιμο τμήμα 3) εντός του 1ου τμήματος υπάρχει διώροφος χώρος γραφείων μεταλικής κατασκευής συνολικής επιφάνειας 75,00 τ.μ 4) μεταλλικό στέγαστρο σε επαφή με το Βόρειο τμήμα επιφάνειας 680,00 τ.μ., 5) δύο μεταλλικά πατάρια εντός του νοτίου τμήματος επιφάνειας 200,00 τ.μ περίπου, το καθένα 6) αυθαίρετη ισόγεια κατασκευή επιφάνειας 65,00 τ.μ που χρησιμοποιείται ως κατοικία.
Οφειλέτης : ΚΟΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 855.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1) Ενα (1) οικόπεδο με παλαιά ισόγεια κτίσματα αποθήκες στο Δήμο Αθηναίων στην περιοχή «ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ» στη θέση «Κούμαρι ή Αγιος Νικόλαος Χωστός ή Γέφυρα Πετράκη» επί της οδού Ακράγαντος εκτάσεως 566,49 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο.
Τα κτίσματα είναι : Α) Το υπό στοιχείο (Α) κτίσμα επιφάνειας 25,75 τ.μ. Β) Το υπό στοιχείο (Β) κτίσμα επιφάνειας 35,80 τ.μ. Γ) Το υπό στοιχείο (Γ) κτίσμα επιφάνειας 130,11 τ.μ. Δ) Το υπό στοιχείο (Δ)
κτίσμα επιφάνειας 31,14 τ.μ. Ε) Το υπό στοιχείο (Ε) κτίσμα επιφάνειας 11,74 τ.μ. ΣΤ) Το υπό στοιχείο (ΣΤ) κτίσμα επιφάνειας 58,59 τ.μ. Ζ) Το υπό στοιχείο (Ζ) κτίσμα επιφάνειας 8,37 τ.μ.
2) ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΚΑ (10) στο ισόγειο με δικαίωμα υψούν στη θέση «Κολοκυνθού» σε οικόπεδο εκτάσεως 214,14 τ.μ. επί των οδών Ακράγαντος και Αντιγόνης εντός βιομηχανικού και κτιριακού συγκροτήματος το οποίο έχει ανεγερθεί επί ενιαίου οικοπέδου συνολικής έκτασης 31.511,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΗΓΑΣ ΑΒΕΤΕ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΩΝ & LOGISTICS
Τιμή πρώτης προσφοράς : 336.000,00 – 58.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ : Οικόπεδο στη θέση «Πετρατέικα» της κτηματικής περιφέρειας Δ.Ε. Αργοστολίου Δήμου Κεφαλονιάς εντός της βιομηχανικής περιοχής Αργοστολίου στην οδό δύο (2) και με αριθμό οικοπέδου (23) επιφάνειας 525 τ.μ. Εντός του οικοπέδου έχει ανεγερθεί επαγγελματικό κτίριο το οποίο αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 154τ.μ., ισόγειο όροφο εμβαδού 154 τ.μ., πρώτο (Α΄) όροφο εμβαδού 154 τ.μ. και δεύτερο (Β΄) όροφο εμβαδού 154 τ.μ.
Οφειλέτης : ΣΠ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΣ-Γ.ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Ο.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 393.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΜΩ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Ιουνίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ : Η υπό στοιχεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ ( 1 ) οριζόντια ιδιοκτησία – μεζονέτα οικοδομής η οποία περιλαμβάνει τέσσερα ( 4 ) τμήματα υπόγειο ( Α’ ) επιφάνειας 57,59 τ.μ. υπόγειο ( Β’ ) επιφάνειας 57,59 τ.μ, ισόγειο επιφάνειας 51,82 τ.μ. και πρώτο ( Α’ ) όροφο επιφάνειας 39,80 τ.μ. με στέγη και επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκοντα στον Δήμο Παλλήνης πρώην Δήμου Γέρακα στην περιοχή «ΓΑΡΓΗΤΟΣ I », επί της οδού Αριστείδου 4 σε οικόπεδο εκτάσεως 229,70 τ.μ.
Οφειλέτης : ΤΡΥΦΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 278.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Ιουνίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ : 1. Η πλήρης κυριότητα τμήματος αγρού με αριθμό τεμαχίου 27 της Α’ κατηγορίας εκτάσεως του διαιρετού αυτού τμήματος 24.500,00 τ.μ. στη θέση «Καμμένο» εντός της κτηματικης περιφέρειας της τοπικής κοινότητας Δένδρων της δημοτικής ενότητας Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου.
Επί του οικοπέδου υπάρχει κτίριο- βιομηχανοστάσιο κατασκευής μεταλλικών κατασκευών και κυρίως panel πολυουρεθάνης αποτελούμενο από τον κυρίως χώρο παραγωγής επιφάνειας 2.160,00 τ.μ. υπόστεγο 240.00 τ.μ. και χώρο γραφείων σε ανεξάρτητο κτίσμα στό πίσω τμήμα του γηπέδου επιφάνειας 40,00 τ.μ.
2. Η πλήρης κυριότητα αγρού με αριθμό τεμαχίου 4 στη θέση «Μάκρυνα ή Τσοπάνου» της κτηματικής
περιφέρειας της δημοτικής κοινότητας και δημοτικής ενότητας Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων εκτάσεως 19.708 τ.μ.
3. Η πλήρης κυριότητα αγρού με αριθμό τεμαχίου 24 στη θέση «Δεκαέξάρια» της δημοτικής κοινότητας και δημοτικής ενότητας Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων εκτάσεως 15.296 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΑΤΣΙΑΝΑΣ ΑΕ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 567.000,00 – 95.000,00 – 76.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Ιουνίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ : 1) Η πλήρης κυριότητα της υπό στοιχεία (ΣΤ-1) οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα του έκτου (ΣΤ΄) ορόφου επιφάνειας 95,70 τ.μ.
Στο παραπάνω διαμέρισμα ανήκουν κατά αποκλειστική χρήση: α) η υπό στοιχεία (Θ-1) κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου της πιλοτής επιφάνειας 16,82 τ.μ. β) η υπό στοιχεία (Θ-8) ανοικτή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου επιφάνειας 10,12 τ.μ.
2) Η πλήρης κυριότητα της υπό στοιχεία (ΑΠ-2) οριζόντια ιδιοκτησία – αποθήκη του Υπογείου επιφάνειας 6,56τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής στη θέση «Τρύπιο Λιθάρι» και επί της οδού Ανδρομάχης 53.
Οφειλέτης : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 163.172,00 – 2.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 Ιουνίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ : Α. Η υπό στοιχεία (Η-1) οριζόντια ιδιοκτησία-οικοδομή η οποία έχει ανεγερθεί σε αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο στην αγροτική περιφέρεια της Τ.Κ. Μυρσίνης της Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης στη θέση «ΓΚΟΓΚΟΝΙΑ» «ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ» και αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο.
Στην άνω ιδιοκτησία ανήκει κατά αποκλειστική χρήση:
α)Τμήμα του ακάλυπτου οικοπέδου εκτάσεως 1.227,38 τ.μ
β)Η θέση στάθμευσης του κοινόχρηστου ακάλυπτου με στοιχεία (Ρ-1) επιφάνειας 15,00 τ.μ.
Β. Η υπό στοιχεία (Η-2) οριζόντια ιδιοκτησία-οικοδομή η οποία έχει ανεγερθεί σε αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο στην αγροτική περιφέρεια της Τ.Κ. Μυρσίνης της Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας-
Κυλλήνης στη θέση «ΓΚΟΓΚΟΝΙΑ» «ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ» και αποτελείται από ισόγειο και πρώτο όροφο.
Στην άνω ιδιοκτησία ανήκουν κατά αποκλειστική χρήση:
α)Τμήματα του ακάλυπτου οικοπέδου συνολικής εκτάσεως 1.051,63 τ.μ
β)Η θέση στάθμευσης του κοινόχρηστου ακάλυπτου με στοιχεία (Ρ-2) επιφάνειας 15,00 τ.μ.
Γ. Η υπό στοιχεία (Η-3) οριζόντια ιδιοκτησία-οικοδομή η οποία έχει ανεγερθεί σε αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο στην αγροτική περιφέρεια της Τ.Κ. Μυρσίνης της Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας-
Κυλλήνης στη θέση «ΓΚΟΓΚΟΝΙΑ» «ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ» και αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο
Στην άνω ιδιοκτησία ανήκει κατά αποκλειστική χρήση:
α)Τμήμα του ακάλυπτου οικοπέδου εκτάσεως 1.332,82 τ.μ
β)Η θέση στάθμευσης του κοινοχρήστου ακάλυπτου με στοιχεία (Ρ-3) επιφάνειας 15,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΔΕΡΦΟΙ Δ. ΓΑΛΑΙΟΥ Ο.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 82.000,00 – 80.000,00 – 80.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 1) Η υπό στοιχεία «GARAGE του Β Υπογείου» οριζόντια ιδιοκτησία «ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» η οποία αποτελείται από 15 θέσεις στάθμευσης αυτ/των συνολικής επιφάνειας 553,83 τ.μ.,
2) Η υπό στοιχεία «GARAGE του Α΄ Υπογείου» οριζόντια ιδιοκτησία «ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» η
οποία αποτελείται από 10 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων συνολικής επιφάνειας 509,60 τ.μ.
3) Το υπό στοιχεία (Ι-2) Κατάστημα επιφάνειας 200,59 τ.μ.
4) Το υπό στοιχείο (Ι-3) Κατάστημα επιφάνειας 92,68 τ.μ. και επιφάνεια παταριού 26,88 τ.μ.
5) Το υπό στοιχεία (A-2) γραφείο Α ορόφου επιφάνειας 28,42 τ.μ.
6) Το υπό στοιχεία (A-3) γραφείο επιφάνειας 27,20 τ.μ.
7) Το υπό στοιχεία (Β-2) γραφείο Β΄ορόφου επιφάνειας 126,49 τ.μ
8) Το υπό στοιχεία (Β-3) γραφείο Β΄ορόφου επιφάνειας 67,76 τ.μ.
9) Το υπό στοιχεία (Γ-2) γραφείο Γ΄ ορόφου επιφάνειας 126,49 τ.μ
10) Το υπό στοιχεία (Γ-3) γραφείο Γ΄ ορόφου επιφάνειας 67,76τ.μ.
11) Το υπό στοιχεία (Δ-2) γραφείο Δ ορόφου επιφάνειας 105,44τ.μ.
12) Το υπό στοιχεία (Δ-3) γραφείο Δ ορόφου επιφάνειας 67,76
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στην Μεταμόρφωση στη θέση «Σόλωνος» και επί των (παραλλήλων) οδών Κλεισούρας 9 και Παπαδιαμάντη.
Οφειλέτης : ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 140.000,00 – 146.000,00 – 97.500,00 – 54.400,00 – 12.400,00 – 11.800,00 – 49.000,00 – 28.900,00 – 49.000,00 – 28.900,00 – 44.400,00 – 30.100,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 Ιουνίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ : Ενα γήπεδο εκτάσεως 2.120 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Διμηνίου του Δήμου Βόλου μέσα στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου (Επέκταση) και ειδικότερα στο με αριθμό 25 βιομηχανικό τετράγωνο. Στο οικόπεδο υπάρχει ένα ισόγειο βιοτεχνικό κτίριο συνολικής επιφάνειας 510,64 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΜΠΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 214.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ : Η πλήρης κυριότητα οικοπέδου με αριθμό δύο (2) άρτιου και οικοδομήσιμου στην θέση «Γλυφάδα Ευρυάλη» στην συμβολή της Λεωφόρου Αγίου Νικολάου 1 και Βασιλείου Τσιτσάνη 30 εκτάσεως 654μ12 τ.μ.
Μέσα στο οικόπεδο υπάρχει οικοδομή η οποία αποτελείται από: Υπόγειο επιφάνειας 131,30 τ.μ.
Ισόγειο επιφάνειας 87,30 τ.μ. Πρώτο (Α΄) όροφο επιφάνειας 100,15 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 780.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ : Η πλήρης κυριότητα ενός οικοπέδου στην Καλαμάτα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Καλαμάτας, στη θέση «Φατουρέϊκα» ή «Αγία Τριάς» επί της οδού Δημοκρίτου τέρμα επιφάνειας 451,10 τ.μ. Επί του οικοπέδου υπάρχει τριώροφη οικοδομή η οποία αποτελείται από υπόγειο αποθήκη επιφάνειας (143,52 τ.μ.), ισόγεια πυλωτή επιφάνειας 143,52 τ.μ. κατοικίες Α’ ορόφου επιφάνειας 126,99τ.μ. και Β’ όροφου διαμέρισμα επιφάνειας 143,52 τ.μ.
Οφειλέτης : ΒΑΪΑ ΜΥΤΙΚΙΩΤΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 246.895,00 ευρώ αντίστοχα
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΝΤΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ : Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 600,00 τ.μ. επί της Λεωφ. Γρηγορίου Λαμπράκη 57 στη Γλυφάδα.
Οφειλέτης : Π. ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ – Φ & Κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς : 685.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : 1) Μια αυτοτελή και ανεξάρτητη διηρημένη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία – Κατάστημα του ισογείου στη Δροσιά επί της Λεωφ. Μαραθώνος 3 επιφάνειας 116,21τ.μ.
Στην αποκλειστική χρήση της ιδιοκτησίας αυτής ανήκει η υπό στοιχεία (P-2) θέση στάθμευσης στην πρασιά επί της Λεωφόρου Μαραθώνος.
2) Μια αυτοτελή και ανεξάρτητη διηρημένη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία – γραφείο με στοιχεία (ΓΡΑ-1) του πρώτου ορόφου στη Δροσιά Αττικής επί της Λεωφ. Μαραθώνος 3 επιφάνειας 49,74τ.μ.
Οφειλέτης : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΙΜΙΛΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 178.500,00 – 71.775,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ : Το υπό στοιχεία (Δ-1) διαμέρισμα (κατοικία) του τετάρτου (Δ) ορόφου του Δήμου Νέας Σμύρνης επί της οδού Αγίας Φωτεινής 53 επιφάνειας 100,50 τ.μ.
Οφειλέτης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 205.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : Μια αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου επιφάνειας 100,00τμ. με αποκλειστική χρήση του υπ’ αριθμόν δύο (2) υπαίθριο χώρου στάθμευσης
αυτοκινήτου του ισογείου επιφάνειας 13 τ.μ. στη θέση «Κοκκινιά» στην Δημοτική Ενότητα Αμαρουσίου του Δήμου Αμαρουσίου επί της οδού Αγίας Ελεούσης 98.
Οφειλέτης : ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΚΙΜΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 147.600,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 Ιουνίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ : Ενα διαμέρισμα του πρώτου ορόφου εμβαδού 56,00 τ.μ. στη θέση «Αγιος Βασίλειος» του Δήμου Κασσωπαίων Κερκύρας.
Οφειλέτης : ΛΕΚΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 181.925,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 Ιουνίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ : Τέσσερις (4) οριζόντιες ιδιοκτησίες μιας διώροφης με ισόγειο παλαιάς οικοδομής εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Κερκυραίων στην πλατεία Νέου Φρουρίου και την οδό Σολωμού εμβαδού του οικοπέδου 161,78 τ.μ. αναλυτικά:
1) Ο ισόγειος όροφος οικοδομής εμβαδού 145,57 τ.μ. που περιλαμβάνει χώρους καταστήματος 2) ο πρώτος όροφος της οικοδομής εμβαδού 145,57 τ.μ. 3) ο δεύτερος όροφος της οικοδομής εμβαδού 145,57 τ.μ. και 4) το δικαίωμα αέρος και υψούν της άνω οικοδομής. Η πρόσβαση στον πρώτο όροφο, γίνεται από εξωτερική κλίμακα και η πρόσβαση στον δεύτερο όροφο από εσωτερική κλίμακα από τον πρώτο όροφο.
Οφειλέτης : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 353.000,00 – 226.000,00 – 215.100,00 – 1.900,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 Ιουνίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : 1) Ενα αγροτεμάχιο στη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών στη θέση «Μονομάτι» εκτάσεως 883,85 τ.μ. εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης του Δήμου Αχαρνών είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο
2) Ενας αγρός κείμενος στη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών στη θέση «Λεωφόρος Τατοϊου ή Σουνά ή Μονομάτι» Δήμου Αχαρνών εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης εκτάσεως 757,45 τ.μ.
Τα αωτέρω ακίνητα είναι όμορα και έχουν συνενωθεί εντός του οποίου υπάρχουν δύο κτίρια
Το αρχικό βιομηχανικό κτίριο το οποίο αποτελείται από: 1) στάθμη υπογείου συνολικής επιφάνειας 432,00 τ.μ. 2) στάθμη ισογείου συνολικής επιφάνειας 432,00 τ.μ. και 3) στάθμη Α’ ορόφου συνολικής επιφάνειας 432,00 τ.μ.
Το κτήριο προσθήκης που έχει γίνει αποτελείται από ένα (1) ισόγειο χώρο επιφάνειας 70,00 τμ.
Οφειλέτης : ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 276.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ : 1. Το υπό τα στοιχεία Βήτα ( Β ) διαμέρισμα του έκτου ( ΣΤ΄ ) ορόφουπολυκατοικίας επιφάνειας 106,20 τ.μ. στο Παλαιό Φάληρο στη θέση « Πικροδάφνη » και επί της οδού Τερψιχόρης 4 – 6.
Οφειλέτης : ΒΑΛΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 212.400,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ : Αγροτεμάχιο στην τοπική κοινότητα Διβαράτων της Δ.Ε Πυλάρου Δήμου Κεφαλονιάς στην στην ειδικότερη θέση «Ταμπακόνι-Αγιος Χριστόφορος-Αποθήκη-Χαλέπεδο» έχει πρόσοψη σε
δημοτική και αγροτική οδό άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 18.564,86 τ.μ.
Οφειλέτης : BLUE MARBLE HOTELS A.E.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 340.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΑΜΩ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ : Ενα γήπεδο με κτίσματα εκτάσεως 4.541,44 τ.μ. στα διοικητικά όρια της δ.κ. Σίνδουτης δ.ε. Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης εντός της ΒΙΠΕ Θεσ/νίκης
Επί του γηπέδου έχει κατασκευαστεί βιοτεχνικό κτίριο συνολικού εμβαδού 1.790,40 τ.μ.
Οφειλέτης : ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥΦΕΞΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ-ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΣΙΝΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 950.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : Ενα ενιαίο οικόπεδο με τρία κτίσματα αποτελούμενο από τρία (3) επί μέρους οικόπεδα συνολικού εμβαδού 4.156,80 τ.μ. περίπου στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Ιωάννη Ρέντη του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ι. Ρέντη Αττικής στη θέση «Χρυσαλιώτισσα ή Χρυσαγιώτισσα ή Αγιος Στέφανος ή Αγιος Βλάσιος ή Νικλιώτης» επί της οδού Πέτρου Ράλλη 95, δηλαδή α) οικόπεδο επιφάνειας 2.228,07 τ.μ. β) οικόπεδο εκτάσεως 925,19 τ.μ. γ) οικόπεδ εκτάσεως 939,04 τ.μ.
Επί του ενιαίου αυτού οικοπέδου υπάρχουν τρία (3) αυτοτελή κτίσματα και ειδικότερα: α) Ενα κτίσμα αποτελούμενο από υπόγειο εμβαδού 264,45 και από ισόγειο εμβαδού 264,45 τ.μ. β) Δεύτερο κτίσμα που έχει ανεγερθεί στο πίσω μέρος του οικοπέδου αποτελούμενο από υπόγειο εμβαδού 1.410,60 τ.μ. ισόγειο εμβαδού 1.410,60 τ.μ. και πρώτο (Α’) όροφο εμβαδού 1.410,60 τ.μ. και γ) δύο ισόγεια μικρά κτίσματα που έχουν αναγερθεί στην πρόσοψη του οικοπέδου επιφάνειας 27,50 τ.μ. του ενός και 11,10 τ.μ. του άλλου.
Οφειλέτες : 1) ΑΝΑΝΙΑΣ ΧΑΤΣΑΤΟΥΡΙΑΝ και 2) ΡΟΖ – ΜΑΡΙ ΧΑΤΣΑΤΟΥΡΙΑΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.107.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ : Επί της πλήρους κυριότητας του με στοιχεία (Β) τμήματος οικοπέδου με μονοκατοικία άρτιο και οικοδομήσιμο στον Δήμο Ελευσίνας στην περιοχή ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ επί της οδού Γεωργίου Κουβίδη 116 εκτάσεως του οικοπέδου 307,625 τ.μ.
Οφειλέτης : ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 180.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Α) Οριζόντιες ιδιοκτησίες σε πολυκατοικία επί της οδού Μιχαήλ Βόδα 24:
Α1) Το υπ’ αριθμόν δύο (2) διαμέρισμα του ημιυπόγειου – ισογείου ορόφου επιφάνειας τ.μ 22,00
Α2) Το υπ’ αριθμόν δύο (2) γραφείο του υπερυψωμένου ισογείου ορόφου επιφάνειας μ.τ 26,00
Α3) Την υπ’ αριθμόν ένα (1) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας μ.τ. 170,00
Α4) Το υπ’ αριθμόν δύο (2) διαμέρισμα του πέμπτου (Ε) ορόφου επιφάνειας μ.τ. 51,00
Α5) Το υπ’ αριθμόν ένα (1) διαμέρισμα του έκτου (ΣΤ) σε πρώτη (Α) εσοχή – ορόφου επιφάνειας μ.τ. 122,00
Α6) Το υπ’ αριθμόν ένα (1) διαμέρισμα του δώματος επιφάνειας μ.τ. 22,00
Β) Οριζόντια ιδιοκτησία επί της οδού Χωματιανού & Σάμου 70 κτισμένη επί οικοπέδου ειδικότερα:
Γωνιακό κατάστημα ισόγειο μεσυνολική επιφάνεια μ.τ 41.
Γ) Οριζόντια ιδιοκτησία επί της οδού Χωματιανού 18 σε πολυκατοικία ειδικότερα:
Η με στοιχεία (Απ-1) αποθήκη του πρώτου (Α) υπογείου επιφάνειας 84,00 τ.μ.
Δ) Οριζόντια ιδιοκτησία επί της οδού Χωματιανού 29-31 και Δύμης σε πολυκατοικία ειδικότερα:
Η με αριθμό δύο (2) αποθήκη του υπογείου της άνω πολυκατοικίας επιφάνειας 31,30τ.μ.
Οφειλέτης : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΣ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 11.000,00 – 14.000,00 – 32.000,00 – 32.000,00 – 83.000,00 – 14.000,00 – 32.000,00 – 17.000,00 – 4.500,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 Ιουνίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ : Ενα αγροτεμάχιο με αριθμό 133 συνολικής έκτασης 2.310τ.μ. στο αγρόκτημα «Δράμα-Αμπελόκηποι» της Δημοτικής κοινότητας Δράμας του δήμου Δράμας εκτός σχεδίου εντός ζώνης άρτιο και οικοδομήσιμο. Στο αγροτεμάχιο υπάρχει κτισμένη διώροφη οικοδομή εμβαδού 255,44τ.μ., με υπόγειο εμβαδού 127,72τ.μ.και η οποία αποτελείται από α)υπόγειο, β)ισόγειο και γ) πρώτο όροφο
Οφειλέτης : ΤΑΣΙΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 230.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΑΡΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ : 1) Η πλήρης κυριότητα εvός αγρoτεμαχίoυ εκτάσεως 517,95τ.μ. στη θέση «Αγία Τριάδα» τoυ Δήμoυ Σπάτωv-Αρτέμιδoς Δημoτική Εvότητα Σπάτωv και επί της Λεωφόρoυ Δημάρχoυ Μπέκα εκτός σχεδίoυ πόλεως με oικoδoμή η oπoία απoτελείται από ισόγειo κατάστημα επιφαvείας 191,05τ.μ. και πρώτo (Α’) όρoφo επιφαvείας 176,25τ.μ.
2) Η πλήρης κυριότητα εvός αγρoτεμαχίoυεκτάσεως 543,88τ.μ. στη θέση «Αγία Τριάδα» τoυ Δήμoυ Σπάτωv – Αρτέμιδoς Δημoτική Εvότητα Σπάτωv και επί της Λεωφόρoυ Δημάρχoυ Μπέκα εκτός σχεδίoυ πόλεως με oικoδoμή η oπoία απoτελείται από ισόγειo κατάστημα επιφαvείας 194,31τ.μ. και πρώτo (Α’) όρoφo επιφαvείας 181,54τ.μ.
3) Η πλήρης κυριότητα εvός αγρoτεμαχίoυ εκτάσεως 476,65 τ.μ. στη θέση «Αγία Τριάδα» τoυ Δήμoυ Σπάτωv – Αρτέμιδoς Δημoτική Εvότητα Σπάτωv και επί της Λεωφόρoυ Μπέκα εκτός σχεδίoυ πόλεως με oικoδoμή η
oπoία απoτελείται από ισόγειo κατάστημα επιφαvείας 186,37 τ.μ. και πρώτo (Α’) όρoφo επιφαvείας 186,38 τ.μ.
Οφειλέτης : ΔIΑΓΓΕΛΑΚΗΣ – ΤΕΧΝIΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΗ ΚΑI ΕΜΠΟΡIΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 344.005,32 – 362.600,20 – 326.443,48 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ : Το υπ’ αριθμόν (1) διαμέρισμα το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον δεύτερο όροφο μιας πολυόροφης οικοδομής στην Αργυρούπολη Αττικής στην συνοικία Αλεξιουπόλεως
και στην οδό Γραβιάς 124 στην Αργυρούπολη στη θέση «Γύρισμα» ή «Δημάκη» επιφάνειας 145,12μ.τ.
Οφειλέτης : ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΓΥΡΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 201.344,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ : Επί ενός αγρού ποτιστικού πλησίον της Ε.Ο. Καλαμάτας – Πύλου (σε απόσταση 350 μέτρων από τον κόμβο Μεσσήνης) έκτασης 4.165 τ.μ. ο οποίος αποτελεί το ήμισυ ενός αγρού έκτασης 8.330 τ.μ. στη θέση «ΜΑΛΤΑ» του Δήμου Μεσσήνης
Εντός του οικοπέδου υπάρχει βιοτεχνικό κτίριο συνολικής επιφάνειας 1.100 τ.μ. που χρησιμοποιείται ως χώρος επεξεργασίας σιδήρου – αλουμινίου, γραφείων και λουτρού.
Οφειλέτης : ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 200.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΙΟΒΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 Ιουνίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ : Επί της πλήρους κυριότητας ενός οικοπέδου μέσα στο οποίο υπάρχου (2) ανεξάρτητες κατοικίες με υπόγειο άρτιο και οικοδομήσιμο εντός σχεδίου πόλης και ζώνης του Δήμου Κρωπίας εντός του εγκεκριμένου σχεδίου ρυμοτομίας «ΠΑΡΑΛΙΑ» στην ειδικότερη θέση
«ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» επί της οδού Απειράνθου 63, συνολικής έκτασης του οικοπέδου 982,65 τ.μ.
α) Η κατοικία (Α) ημιτελής αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 136,34τ.μ. από ισόγειο εμβαδού 132,28 τ.μ. και από Α’ β) Η κατοικία (Β) αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 61,60 τ.μ. από ισόγειο εμβαδού 46,00 τ.μ. και από Α’ όροφο επιφάνειας 16,60 τ.μ.
Οφειλέτης : 1) ΝΙΚΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2) ΝΙΚΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 332.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ : Ενα αγροτεμάχιο αρδευόμενο με δένδρα και ισόγειο βιοτεχνικό κτίσμα εμβαδού 800τ.μ. συνολικού εμβαδού του όλου αγροτεμαχίου 5.452τμ. στη θέση «ΑΝΑΖΗΡΙ» της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Σκαφιδακίου Δ.Ε. Λέρνας του Δήμου Αργους – Μυκηνών εκτός οικισμού, εκτός ζώνης οικισμού.
Οφειλέτης : ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 240.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

* ΚΡΥΟΝΕΡΙ : Εκτυπωτικές μονάδες : 1) Κυλινδρικό πιεστήριο MAN – PLAMAG UNISET 1, Γερμανίας, διαστάσεων εκτύπωσης 915 x 78mm, μέγιστης ταχύτητας εκτύπωσης 60.000 CPH μετά του λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού 2) Σύστημα μελανείων για κυλινδρικό πιεστήριο MAN – PLAMAG UNISET 1, Γερμανίας 3) Κυλινδρικό πιεστήριο MAN – PLAMAG UNISET 2, Γερμανίας, ταχύτητας 60.000 στρ./ώρα με λοιπό παρελκόμενο εξοπλισμό 4) Κυλινδρικό πεντάχρωμο πιεστήριο του οίκου KBA-
COMPACTA 408, διαστάσεων εκτύπωσης 225Χ315 mm, ταχύτητας 50.000 στρ./ώρα μετά του λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού του 5) Περιφερειακός εξοπλισμός (κυλινδρικού πιεστηρίου του οίκου Heidelberg Harris), Γερμανίας μετά του λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού του 6) Περιφερειακός εξοπλισμός (κυλινδρικού πιεστηρίου του οίκου Heidelberg Harris) Γερμανίας μετά του λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού του 7) Κοπτική μηχανή – τριτομία του οίκου Heidelberg Harris 8) Πακεταριστική μηχανή (staker) για την εξυπηρέτηση της παραγωγικής διαδικασίας των δύο κυλινδρικών πιεστηρίων του οίκου Heidelberg Harris Γερμανίας 9) Πακεταριστική μηχανή του οίκου GAMMERLER για την εξυπηρέτηση της παραγωγικής διαδικασίας των δύο κυλινδρικών πιεστηρίων του οίκου Heidelberg Harris Γερμανίας 10) Στράτζα τρυπήματος τσίγγων της «ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΕΠΕ» για την εξυπηρέτηση της παραγωγικής διαδικασίας των κυλινδρικών πιεστηρίων του οίκου Heidelberg Harris Γερμανίας 11) Επίπεδη εκτυπωτική OFFSET του οίκου MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD μετά του λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού της 12) Επίπεδη εκτυπωτική OFFSET τετράχρωμη μηχανή του οίκου KBA – PLANETA A.G. 13) Επίπεδη εκτυπωτική τετράχρωμη μηχανή, του οίκου MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN A.G 14) Επίπεδη μηχανή περφορέ του οίκου RYOBI Ιαπωνίας 15) Κουβερτουριστική του οίκου MULLER – MARTINI με τριτομία τύπου 3671 και στάκερ (staker) και κολλητική εξωφύλλου περιοδικών – βιβλίων του οίκου MULLER MARTINI 16) Συνθετική εντύπων MULLER – MARTINI με συρραπτική μηχανή με πακεταριστική μηχανή (staker) 17) Συνθετική εντύπων του οίκου MULLER – MARTINI συρραπτική MULLER – MARTINI με πακεταριστική μηχανή (staker), 18) Συνθετική εντύπων 8 σταθμών του οίκου OSAKO & CO. LTD Ιαπωνίας και συρραπτική 19) Διπλωτική μηχανή του οίκου ΜΒΟ Binder & Co. με τροφοδότη φύλλων 20) Διπλωτική μηχανή της εταιρείας ΜΒΟ Binder & Co. με τροφοδότη φύλλων 21) Δύο γραμμές ένθεσης εφημερίδας του Οίκου Thorsted Maskiner, 22) Κυλινδρικό πιεστήριο του οίκου POLYGRAPH Γερμανίας πολύ παλαιό – αντίκα, 23) Καρφίτσα για μηχανή UNISET 2, του οίκου MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN A.G. 24) Σύστημα μεταφοράς και συλλογής εφημερίδων του οίκου SHUR (THUORSTED) που αποτελείται από μεταφορικές ταινίες, δύο πακεταριστικές μηχανές (staker) και δύο καταρράκτες 25) Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος του οίκου CATERPILLAR 26) Κοπτική μηχανή με πρόγραμμα του οίκου VEB POLYGRAPH – PERFECTA Bautzen 27) Κοπτική μηχανή με πρόγραμμα του οίκου VEB POLYGRAPH – PERFECTA Bautzen 28) Κοπτική μηχανή με πρόγραμμα του οίκου POLAR MOHR 29) Πακεταριστική μηχανή εντύπων στην έξοδο του κυλινδρικού
πιεστηρίου MAN – PLAMAG UNISET 1 του οίκου GAMMERLER 30) Συνθετική εντύπων MULLER – MARTINI έξι σταθμών συρραπτική μηχανή MULLER – MARTINI με πακεταριστική μηχανή (staker) 31) Τέσσερα εμφανιστήρια θερμικών τσίγγων του οίκου Kodak Polychrone Graphic 32) Δύο εκτυπωτές θερμικών τσίγγων του οίκου CREO Trendsetter VLF 33) Εκτυπωτής θερμικών τσίγγων του οίκου CREO TrendsetterNews, 34) Εκτυπωτής θερμικών τσίγγων του οίκου CREO TrendsetterNews 35) Εκτυπωτής θερμικών τσίγγων του οίκου Kodak TrendsetterNews 36) Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος του οίκου CATERPILLAR 37) Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος του οίκου DETROIT 38) Ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό μηχάνημα (clark) του οίκου TOYOTA 39) Ανυψωτικό μηχάνημα (clark) του οίκου COMATSU 40) Ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό μηχάνημα (clark) του οίκου TOYOTA 41) Ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό μηχάνημα (clark) του οίκου TOYOTA και 42) Ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό μηχάνημα (clark) της εταιρείας «ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ»
Οφειλέτης : ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.538.880,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος :ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΚΡΥΟΝΕΡΙ : Ενα γήπεδο – αγρός με κτιριακές εγκαταστάσεις άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 33.682,24 τ.μ. επί της οδού Λεύκης 134 και της Λεωφ.Κρυονερίου.
Επί του γηπέδου υπάρχουν κτιριακά συγκροτήματα και ειδικότερα :
Το Κτίριο Α τριώροφο με συνολικό εμβαδόν στα 2.618,86 τ.μ.
Το Κτίριο Β είναι ένα ισόγειο κτίριο με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 894,64 τ.μ.
Το Κτίριο Γ είναι ένα διώροφο κτίριο με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 4.460,79 τ.μ.
Το Κτίριο Δ είναι ένα διώροφο κτίριο Δ συνολικής επιφάνειας 516,00 τ.μ.
Το Κτίριο Ε είναι ένα διώροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας 5.241,18 τ.μ.
Το Κτίριο ΣΤ είναι ένα ισόγειο κτίριο συνολικής επιφάνειας 1100,5 τ.μ.
Το Κτίριο Ζ είναι ένα ισόγειο κτίριο με πατάρι συνολικής επιφάνειας 4.616,00 τ.μ.
Το Κτίριο Η (δεξαμενή υγρών καυσίμων) επιφάνειας 25,66 τ.μ.
Το Κτίριο Θ (προσθήκη εφαπτόμενη στο κτίριο Ε) επιφάνειας 33,90 τ.μ.
Το Κτίριο Ζ΄ (προσθήκη εφαπτόμενη στο κτίριο Ε) επιφάνειας 58,67 τ.μ.
Το Κτίριο συνεργείου με στοιχεία ΦΧΨΩ (προσθήκη εφαπτόμενη στο κτίριο Γ) επιφάνειας 15,68 τ.μ.
Το συνολικό εμβαδόν των ως άνω κτιριακών εγκαταστάσεων ανέρχεται στα (19.581,90) τ.μ.
Οφειλέτης : ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 7.607.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ : 1. Η πλήρης κυριότητα της οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμέρισμα) με στοιχεία Γ-1 του τρίτου ορόφου επιφάνειας 154,34 τ.μ.
2. Η πλήρης κυριότητα της οριζόντιας ιδιοκτησίας με αριθμό (7) του υπογείου (αποθήκη) επιφάνειας 6,29 τ.μ.
3. Η πλήρης κυριότητα της οριζόντιας ιδιοκτησίας με στοιχεία ΒΗΤΑ (Β) του ισογείου (αποθήκη) επιφάνειας 34,41 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικοδομή στη Γλυφάδα Λαζαράκη 45.
Οφειλέτης : «CAROUZOS REAL ESTATE ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 256.000,00 2.000,00 15.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ : 1. Η πλήρης κυριότητα της οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμέρισμα) με στοιχεία Α-4 του πρώτου ορόφου επιφάνειας 88,00 τ.μ.
2. Η πλήρης κυριότητα της οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμέρισμα του πρώτο ορόφου με στοιχεία Α-5 επιφάνειας 122 τ.μ.
3. Το με στοιχεία 11 κατάστημα του ισογείου επιφάνειας 38,00 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικοδομή στη Γλυφάδα Λαζαράκη 45.
Οφειλέτης : «CAROUZOS REAL ESTATE ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 139.000,00 – 186.000,00 – 230.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας ενός οικοπέδου με τριώροφης οικοδομή εκτάσεως του οικοπέδου 164,70 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης στη θέση «Γαργητός» Γέρακα επί της διασταυρώσεως των οδών Αριστοφάνη και Ερατοσθένους.
Η οικοδομή αποτελείται: 1) Από υπόγειο όροφο συνολικής επιφάνειας 60τμ 2) Από ισόγειο όροφο (κατοικία) επιφάνειας 67,35τμ 3) Από πρώτο (Α) όροφο (κατοικία) επιφάνειας 52,75 τ.μ. και 4) Απο δεύτερο (Β) όροφο επιφάνειας 19,00τμ
Οφειλέτες : 1. ΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 2. ΣΥΜΕΩΝ ΠΙΖΑΝΙΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 197.111,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ : Το (Γ-1) διαμέρισμα (οριζόντια ιδιοκτησία) του τρίτου (Γ) ορόφου επιφάνειας 137,00 τ.μ. σε πολυκατοικία επί οικοπέδου στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Γλυφάδας Αττικής στη Συνοικία «Τερψιθέα» και ειδικότερα επί της οδού Μικράς Ασίας 107.
Οφειλέτης : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΓΛΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 196.354,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ : Το υπό στοιχεία (Α-1) διαμέρισμα του πρώτου (Α) ορόφου που προήλθε από την ενοποίηση των υπό στοιχεία Α-1 και Α-2 διαμερισμάτων επιφάνειας 134,10 τ.μ.
Το διαμέρισμα είναι σε πολυκατοικία επί οικοπέδου του Δήμου Νέου Ψυχικού στη θέση «ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ» επί της οδού Σολωμού 13.
Οφειλέτες : ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΝΟΥΤΖΗΣ – ΠΙΚΟΥΛΗ ΚΑΤΣΙΝΗ ΞΑΚΟΥΣΤΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 193.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 Ιουνίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Οικόπεδο εκτάσεως 48 τ.μ. στον Δήμο Ζακύνθου επί της οδού Κάλβου 62 άρτιο και οικοδομήσιμο .
Μέσα στο οικόπεδο υπάρχει τριώροφη οικοδομή με δώμα η οποία αποτελείται 1. από το ισόγειο επιφάνειας 42,57 τ.μ. το οποίο χρησιμοποιείται ως κατάστημα 2. Ο Α΄όροφος επιφάνειας 31,52 τ.μ. και χρησιμοποιείται ως κατοικία 3) Ο Β΄ όροφος επιφάνειας 37,71 τ.μ. και χρησιμοποιείται ως κατοικία. 4) Ο Γ΄ όροφος – δώμα επιφάνειας 22,12 τ.μ. με κύρια χρήση.
Οφειλέτης : ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 141.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΑΤΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 Ιουνίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Το υπ’ αρ. 871Β΄ οικόπεδο στο Δήμο Ζακύνθου επί της οδού Μπότσαρη 24, επιφάνειας 229,49 τ.μ. Εντός του οικοπέδου έχει ανεργερθεί κτίσμα αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο δεύτερο και τρίτο όροφο : 1) Το υπόγειο – πυλωτή εμβαδού 118,40 τ.μ. με δευτερεύουσα χρήση.
2) Το ισόγειο με κύρια χρήση το οποίο έχει εμβαδόν 136,44 τ.μ., 3) Ο Α΄όροφος με κύρια χρήση έχει εμβαδόν 136,44 τ.μ. 4) Ο Β΄όροφος με κύρια χρήση έχει εμβαδόν 103,16 τ.μ., 5) Ο Γ΄όροφος με κύρια χρήση έχει εμβαδόν 71,16 τ.μ. και 6) Ο Δ΄όροφος με δευτερεύουσα χρήση αποτελεί την απόληξη του κλιμακοστασίου επιφάνειας 18,04 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 562.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΑΤΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Η αυτοτελής ανεξάρτητη ιδιοκτησία με στοιχεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1 κτισμένη επί δυτικού
τμήματος οικοπέδου στη Δημοτική Ενότητα Βούλας του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης επί της οδού Ηρακλειδών 3. Ολόκληρο το οικόπεδο έχει έκταση 616,67 τ.μ. είναι άρτιο και οικοδομήσιμο ενώ το δυτικό τμήμα έχει επιφάνεια 300,00 τ.μ.
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1 αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 120,10 τ.μ., ισόγειο επιφάνειας 75,30 τ.μ., πρώτο (Α’) όροφο επιφάνειας 85,40 τ.μ.
Οφειλέτης : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 314.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 06 Ιουνίου 2019

* ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ : 1) Αγροτεμάχιο εκτάσεως 4.525,01 τ.μ. στη θέση Κουτσοχέρι πρώην Κοινότητας Θεοδωριάνων Αρτας (εκτός σχεδίου) ήδη Τοπικής Κοινότητας Θεοδωριάνων Δήμου
Κεντρικών Τζουμέρκων
2) Αγροτεμάχιο εκτάσεως 11.332,25τ.μ. στη θέση Κουτσοχέρι πρώην Κοινότητας Θεοδωριάνων Αρτας (εκτός σχεδίου) ήδη Τοπικής Κοινότητας Θεοδωριάνων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
3) Αγροτεμάχιο εκτάσεως 3.884,49 τ.μ. στη θέση Κουτσοχέρι πρώην Κοινότητας Θεοδωριάνων Αρτας (εκτός σχεδίου) ήδη Τοπικής Κοινότητας Θεοδωριάνων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
Τα ανωτέρω αγροτεμάχια είναι συνεχόμενα, πολεοδομικά συνενωμένα, αποτελούν ένα ενιαίο ακίνητο, συνολικού εμβαδού 19.741,85 τ.μ. εντός του οποίου υπάρχει διώροφο βιοτεχνικό κτίριο το οποίο λειτουργεί ως εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού συνολικού εμβαδού 3.883,17 τ.μ.και αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 1.792,42 τ.μ. α’ όροφο εμβαδού 1.868,62 τ.μ. και πατάρι εμβαδού 222,13 τ.μ.
Οφειλέτης : ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.173.934,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΟΥΡΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ : Ενα οικόπεδο εκτάσεως 281,10 τ.μ. με πολυώροφο κτίριο στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής επί της οδού Νικηταρά 1. Το πολυώροφο κτίριο αποτελείται από:
α) υπόγειο επιφανείας 218,73 τ.μ. αποτελούμενο από κεντρικό κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα επιφανείας 18,34 τ.μ. και μηχανοστάσιο επιφάνειας 200 τ.μ. περίπου, β) ισόγειο (pilotis) επιφάνειας 87,00 τ.μ. περίπου, αποτελούμενο κεντρικό κλιμακοστάσιο/ανελκυστήρα επιφάνειας 48,00τ.μ. περίπου και γραφειακό χώρο επιφανείας 39,00 τ.μ. γ) Α’ όροφο επιφάνειας 98,38 τ.μ. αποτελούμενο από κεντρικό κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα επιφάνειας 19,28τ.μ. και ενιαίο χώρο γραφείων με WC, επιφάνειας 79,10 τ.μ. δ) Β’ όροφο, επιφάνειας 98,38τ.μ. αποτελούμενο από κεντρικό κλιμακοστάσιο / ανελκυστήρα επιφάνειας 19,28 τ.μ. και ενιαίο χώρο γραφείων με WC επιφάνειας 79,10 τ.μ. ε) Γ’ όροφο επιφάνειας 98,38 τ.μ. αποτελούμενο από κεντρικό κλιμακοστάσιο/ ανελκυστήρα επιφάνειας 19,28 τ.μ. και ενιαίο χώρο γραφείων με WC επιφάνειας τ.μ. 79,10 τ.μ. στ) Δ’ όροφο επιφάνειας 98,38 τ.μ. αποτελούμενο από κεντρικό κλιμακοστάσιο / ανελκυστήρα επιφάνειας 19,28τ.μ. και ενιαίο χώρο γραφείων επιφάνειας 79,10 τ.μ. ζ) Ε’ όροφο, επιφάνειας 87,00τ.μ. περίπου αποτελούμενο από το κεντρικό κλιμακοστάσιο/ανελκυστήρα επιφανείας 19,28 τ.μ. επιφάνειας 68,00 τ.μ. Η συνολική επιφάνεια κύριων χώρων είναι 567,52 τ.μ. και η συνολική επιφάνεια βοηθητικών χώρων είναι 218,73 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΕΡΑΜΟΣ Α.Τ.Ο.Ε.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς : 600.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ : Ενα ακίνητο -μονάδα επιπλωμένων διαμερισμάτων Γ΄ τάξης και κέντρο ψυχαγωγίας σε λειτουργία όπου αποτελείται από δύο αυτοτελή και ανεξάρτητα κτίρια σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 1.587,81 τ.μ. εντός των ορίων οικισμού στο Μαυροβούνι της δ .ε. Γυθείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
Το ένα κτίριο με στοιχεία Α΄αποτελείται από «επιπλωμένα διαμερίσματα» Γ΄ κατηγορίας 47 κλινών και αποτελείται από δύο ορόφους επιφάνειας 783,73 τ.μ περίπου και βοηθητικούς χώρους επιφάνειας 201,59τ.μ.
Το κτίριο με στοιχεία Β΄«Επιπλωμένα Διαμερίσματα Γ΄ Τάξης» αποτελείται από τρία επίπεδα- στάθμες- συνολικού εμβαδού 540,90 τ.μ. περίπου .
Από τα οποία τα 460,20τ.μ. περίπου είναι χώροι κύριας χρήσης και δη 180,30 τ.μ περίπου χρήσης επιπλωμένων διαμερισμάτων, 180,30τ.μ. περίπου χρήσης καφεστιατορίου και 99,60 τ.μ. περίπου χώρος ψυχαγωγίας και οι βοηθητικοί χώροι έχουν εμβαδόν 80,70 τ.μ. περίπου .
Οφειλέτης : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ Α.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς : 919.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΝΤΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ : Eνα ακίνητο (αγροτεμάχιο) στη Δημοτική Ενότητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας εκτός σχεδίου πόλης στην ειδική θέση «ΒΛΥΧΑ» εκτάσεως 5.406,87 τ.μ.
Εντός του οικοπέδου ορίζονται είκοσι έξι (26) τμήματα ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων συνολικής επιφάνειας 325,00 τ.μ. και χώροι πρόσβασης επιφάνειας 162,50 τ.μ.
Εχει ανεγερθεί επαγγελματικό κτήριο αποτελούμενο από: α) υπόγειο επιφάνειας 319,70 τ.μ. β) ισόγειο για γραφεία επιφάνειας 726,53 τ.μ. και αποθήκη επιφάνειας 760,64 τ.μ. και γ) πρώτο (Α’) όροφο για γραφεία, επιφάνειας 67,20 τ.μ.
Οφειλέτης : ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 825.528,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Ιουνίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: Α) Το (Ι1) διαμέρισμα του ισογείου επιφάνειας 198,01 τ.μ. επιφάνειας ημιϋπαίθριων χώρων 42,30τ.μ. 2) Αποθήκη 7 Υπογείου επιφάνειας 14,70τ.μ. 3)Αποθήκη 8 Υπογείου επιφάνειας 23,00τ.μ. 4) Θέση Στάθμευσης 3 Υπογείου επιφάνειας 10,00τ.μ. 5) Θέση Στάθμευσης 4
Υπογείου επιφάνειας 10,00τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στη θέση «Πολιτεία» πρώην «Κοκκιναράς ή Ανω Αμπέλια» επί της οδού Πόντου 45 Δήμου Κηφισιάς.
Οφειλέτης : ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1) 700.000,00 για το (Ι-1) διαμέρισμα 2) 19.000,00 για την (ΑΠΟΘΗΚΗ 7) 3) 10.000,00 για την (ΑΠΟΘΗΚΗ 8) αποθήκη του υπογείου ορόφου, 4) 9.000,00 για την (3) ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ του υπογείου ορόφου και 5) 9.000,00 για την (4) ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ του υπογείου ορόφου.
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : 1) Το υπό στοιχεία Βήτα ένα (Β-1) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου, στο οποίο ανήκουν κατά αποκλειστική χρήση: α) η υπό στοιχεία Ρο τέσσερα (Ρ-4) θέση στάθμευσης αυτοκινήτων επιφάνειας 15 τ.μ. του ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου, β) το τμήμα του δώματος επιφάνειας 48,50 τ.μ. και γ) η με τα στοιχεία Υψιλον πέντε (Υ-5) αποθήκη δεξαμενής πετρελαίου του υπογείου ορόφου επιφάνειας 6 τ.μ. , 2) η υπό στοιχεία Ρο ένα (Ρ-1) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου επιφάνειας 20 τ.μ. και 3) η υπό στοιχεία υψιλον τέσσερα (Υ-4) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 10,50 τ.μ. μιας πολυκατοικίας στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς Αττικής στη θέση «Αδάμες» επί της οδού Ιλισίων 13.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 274.000,00 6.500,00 3.500,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ : Η υπό στοιχεία Β-1 οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου επιφάνειας 87,40 τ.μ. πολυκατοικίας στη Δημοτική Ενότητα Χολαργού του Δήμου Παπάγου Χολαργού επί των οδών Eλ. Βενιζέλου 33 και Ιωάννη Θεολόγου 33.
Οφειλέτης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 144.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : 1. Οριζόντια ιδιοκτησία – διαμερίσμα με στοιχεία (Ι-1) του ισογείου επιφανείας επιφάνειας 150,00τ.μ. Στο διαμέρισμα ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση κήπος εκτάσεως 106,20τ.μ.
2. Οριζόντια ιδιοκτησία – αποθήκη – με στοιχεία (Υ-Ι1) του (Α΄) υπογείου επιφάνειας 87,30τ.μ.
3. Οριζόντια ιδιοκτησία – χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου – με στοιχεία (Ρ-8) του (Β΄) υπογείου επιφάνειας 12,50τ.μ.
4. Οριζόντια ιδιοκτησία – χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου – με στοιχεία (Ρ-9) του (Β΄) υπογείου επιφάνειας 12,50τ.μ.
Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται επί κτιρίου κατοικιών στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως της Κτηματικής περιφέρειας της κοινότητας Δροσιάς στον οικισμό με την ονομασία «Ρέα» στη Δημοτική Ενότητα Δροσιάς του Δήμου Διονύσου επί της γωνίας των οδών Χλωρίδος 15Α και Αμαδρυάδων 21.
Οφειλέτης : 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 2) ΚΑΖΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 248.000,00 – 36.000,00 – 6.000,00 – 6.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ : Ενα αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 4.505,00 τ.μ. με οικοδομή αποτελούμενη από ισόγειο όροφο – βιομηχανικό χώρο επιφάνειας 612,00 τ.μ. και από πρώτο (Α’) όροφο αποτελούμενος από 2 διαμερίσματα επιφάνειας 168,00 τ.μ. το ένα και 107,00 τ.μ.και από μία αίθουσα επιφάνειας 307,00 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Παιανίας του Δήμου Παιανίας στην θέση «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΣΚΛΗΠΟΥ – ΝΤΡΑΣΕΖΑ” στο εικοστό (20ο) χιλιόμετρο της Λεωφόρου Λαυρίου όπισθεν Σερμπενιάδη, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης.
Οφειλέτης : ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 690.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 752,70 τ.μ. με διώροφη οικοδομή η οποία αποτελείται από ημιυπόγειο επιφάνειας 100,00 τ.μ. και ισόγειο επιφάνειας 178,00τ.μ. στην Κηφισιά Αττικής εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως του Δήμου Κηφισιάς εντός του συνοικισμού Καστρί στην θέση «ΚΑΣΤΡΙ» στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας επί της οδού Φρύνης 25.
Οφειλέτης : ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 490.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΡΗΓΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ Ν ΙΩΝΙΑΣ : Ενα οικόπεδο με οικοδομή εκτάσεως 158,81τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας, του Δήμου Νέας Ιωνίας επί της οδού Πτολεμαίων 6.
Η οικοδομή είναι τετραώροφη και χρησιμοποιείται ως οίκος περίθαλψης ηλικιωμένων.
Αποτελείται από: α) υπόγειο (βοηθητικοί χώροι) επιφάνειας 124,25τ.μ. β) ισόγειο επιφανείας 90,43τ.μ. γ) (Α’) όροφο, δ) (Β’) όροφο και ε) (Γ’) όροφο επιφάνειας 107,48τ.μ. ο καθένας.
Οφειλέτης : ΣΙΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΙΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 350.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΡΗΓΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ : Α) Η Πλήρης Κυριότητα κατά ποσοστό 100% του υπό στοιχεία (Β-1) διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου η οποία καταλαμβάνει ολόκληρο το δεύτερο όροφο επιφάνειας 88,80 τ.μ Στο διαμέρισμα ανήκει και η υπ΄αρ. Ρ2 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου
Β ) Η Πλήρης Κυριότητα του υπό στοιχεία (Γ-1) διαμερίσματος του τρίτου ορόφου επιφάνειας 29,70 τ.μ.
Τα ανωτέρω διαμερίσματα (Β1 και Γ1) επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα και αποτελούν ενιαία κατοικία και βρίσκονται σε οικοδομή εντός της Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στη θέση «Παλιολιότριβο Χαλανδρίου» επί της οδού Παπαφλέσσα 12.
Οφειλέτης : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΟΛΕΚΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 119.436,00 – 39.947,00 Ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ : Eνα αγροτεμάχιο 4.801,80 τ.μ. στη θέση «ΚΑΛΑΜΑΚΙ» περιοχή Βακέτα Δήμου Τήνου.
Επί του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί μονώροφη κατοικία με υπόγειο, γκαράζ και δεξαμενή.
Το υπόγειο έχει επιφάνεια 122,40 τ.μ. περίπου, το ισόγειο έχει επιφάνεια 146,33 τ.μ. ο ημιϋπαίθριος χώρος έχει επιφάνεια 16,20 τ.μ. και το γκαράζ έχει επιφανεία 18,32 τ.μ.
Οφειλέτης : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 229.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΖΩΗ ΚΟΚΚΟΡΗ
* ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ : Ενα (1) αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλεως με κτίσματα στη θέση «ΦΟΙΝΙΞ» Συνοικισμού Προσφύγων της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων του Δήμου Σαλαμίνας Αττικής επί της Λεωφόρου Ιπποκράτους 55 εκτάσεως 3.455,75 τ.μ.
Εντός του αγροτεμαχίου υπάρχει ισόγειο κτίσμα επιφάνειας 450,00 τ.μ. και έτερο κτίσμα ημιτελές στο στάδιο του σκελετού αποτελούμενο από ισόγειο επιφανείας 110,40 τ.μ. πρώτο (Α’) όροφο επιφάνειας 75,46 τ.μ. υπόγειο επιφάνειας 110,40 τ.μ. και βεράντα επιφάνειας 7,20 τ.μ.
Κατά την επιτόπια επίσκεψη εντός του αγροτεμαχίου έχουν ανεγερθεί δύο ανεξάρτητα κτίσματα: α) Το Κτίριο 1 στο πίσω μέρος του αγροτεμαχίου ισόγειο κτίσμα επιφάνειας 450,00 τ.μ. στο οποίο στεγαζόταν παλαιότερα βιοτεχνικός χώρος και σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο στο οποίο έχει γίνει ισόγεια επέκταση επιφάνειας 286,18 τ.μ. και β) το Κτίριο 2 στην πρόσοψη του αγροτεμαχίου επί της Λεωφ. Ιπποκράτους το οποίο αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 178,39 τ.μ. ισόγειο επιφάνειας 166,80 τ.μ. και πρώτο (Α’) όροφο, επιφάνειας 161,99 τ.μ. το οποίο είναι ημιτελές στο στάδιο των επιχρισμάτων.
Οφειλέτης : 1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΕΜΠΡΗΣ και 2) ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΚΕΜΠΡΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 188.500,00 – 188.500,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου με κτίσματα του Δήμου Βάρης – Βούλας Βουλιαγμένης του Δήμου Βούλας επί της οδού Απόλλωνος 22 και έχει αποκτήσει δεύτερη πρόσοψη στην οδό Πειραιώς εκτάσεως 805,09 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 600.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : 1) Η με αριθμό τέσσερα (4) αποθήκη του Υπογείου επιφάνειας 5,07 τ.μ.
2) Η με αριθμό πέντε (5) αποθήκη του Υπογείου επιφάνειας 20,72 τ.μ.
3) Η με στοιχεία και αριθμό ημιυπόγειο τρία (ΗΜ-3) αποθήκη επιφάνειας 60,75 τ.μ.
4) Ο με αριθμό τρία (3) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου του ημιυπογείου επιφάνειας 17,78 τ.μ.
5) Το με στοιχεία και αριθμό (Α-2) διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου επιφάνειας 96,93 τ.μ.
6) Η με στοιχεία (Β) οριζόντια ιδιοκτησία που καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο επιφάνειας 164,42 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε πολυκατοικία εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Κηφισιάς, στη θέση Κεφαλάρι επί της οδού Αρτέμιδος 34.
Οφειλέτης : Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : α) Για τη με αριθμό τέσσερα (4) αποθήκη του Υπογείου το ποσό των (2.353,00). β) Για τη με αριθμό πέντε (5) αποθήκη του Υπογείου το ποσό των 8.173,00 γ) Για τη με στοιχείο και αριθμό ημιυπόγειο τρία (ΗΜ-3) αποθήκη του ημιυπογείου το ποσό των 101.710,00 δ) Για το με αριθμό τρία (3) χώρο στάθμευσης του ημιυπογείου το ποσό των 7.672,00 ε) Για το με στοιχείο και αριθμό (Α-2) διαμέρισμα και το με στοιχείο Βήτα (Β) διαμέρισμα (λόγω της λειτουργικής τους ενότητας μία τιμή) το συνολικό ποσό των 587.828,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ : Ενα ενιαίο αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 9.408,00 τ.μ στη Μάνδρα Αττικής στην οδό Βασ. Μοίρα 85 εκτός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο. Επί του ενιαίου οικοπέδου έχει ανεγερθεί συγκρότημα δύο κτιρίων (κτίριο 1 & κτίριο 2) με χρήση επαγγελματικής αποθήκης .
Το κτίριο ένα (1) αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο, το υπόγειο περιλαμβάνει την με στοιχεία Αποθήκη 3 επιφανείας 749,84 τ.μ, το ισόγειο περιλαμβάνει την με στοιχεία Αποθήκη 1 επιφανείας 300,00 τ.μ, την με στοιχεία Αποθήκη 2 επιφανείας 862,50 τ.μ και την με στοιχεία Αποθήκη 3 επιφανείας 1.137,50 τ.μ, ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει την με στοιχεία Αποθήκη 1 επιφανείας 300,00 τ.μ.
Το κτίριο δύο (2) είναι ισόγειο και περιλαμβάνει την με στοιχεία Αποθήκη 4 επιφανείας 957,50 τ.μ.
Οφειλέτης : ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.400.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Ιουνίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ : Α) Επί ενός αγροτεμαχίου (αμπέλου) στη θέση «ΡΕΜΜΑ ΒΑΘΥ», της κτηματικής  περιφερείας του πρώην Δήμου Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων εκτάσεως 2.868,94 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο.
Β) Επί ενός αγροτεμαχίου (αμπέλου) στη θέση «ΔΕΜΟΣΙΕΣ ή ΔΗΜΟΣΙΕΣ ή ΚΟΠΡΙΣΙΣ ή ΚΟΝΑΚΑΙ ΓΚΑΜΗΛΕΖΑ» του πρώην Δήμου Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων εκτάσεως 5.608,21 τ.μ.
Γ) Επί ενός αγροτεμαχίου (αμπέλου) στη θέση «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ή ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΦΥΡΑ ή ΛΟΥΤΣΑ ή ΡΕΜΜΑ ΒΑΘΥ» του πρώην Δήμου Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων εκτάσεως 2.975,10 τ.μ.
Δ) Επί ενός αγροτεμαχίου (αμπέλου) στη θέση «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ή ΒΑΘΥ ΡΕΜΜΑ ή ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΦΥΡΑ» του πρώην Δήμου Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων εκτάσεως 6.165,40 τ.μ.
Οφειλέτης : ΒΙΟΡΥΠ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 511.000,00 – 72.276,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΙΔΕΡΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ : Μία αυτοτελής ανεξάρτητη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ του τρίτου ορόφου με στοιχεία (Γ-1) επί της οδού Μενεκράτους 5 στην Νέα Σμύρνη Αττικής επιφάνειας (91,00) τ.μ.
Οφειλέτης : ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 183.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1) Η ιδιοκτησία «7», εμβαδού 2.908,63 τ.μ. στο Δήμο Αθηναίων στην περιοχή ΚΟΛΩΝΟΣ επί των οδών Λένορμαν, Ηρούς και Κρέοντος.
2) Η ιδιοκτησία «15», εμβαδού 519,80 τ.μ. στο Δήμο Αθηναίων στην περιοχή ΚΟΛΩΝΟΣ και συγκεκριμένα επί των οδών Κάδμου και Ηρούς.
3) Η ιδιοκτησία «6», εμβαδού 2.526,32 τ.μ. στην περιοχή ΚΟΛΩΝΟΣ και συγκεκριμένα επί των οδών Ηρούς, Κάδμου και υπό διάνοιξη οδό Σβώλου.
Οφειλέτης : ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 297.000,00 – 53.000,00 – 226.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Ιουνίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ : Επί ποσοστού 100/100 πλήρους κυριότητας ενός οικοπέδου εκτάσεως 1.513,36 τ.μ. στην Κτηματική Περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Αγιας Δημοτικής ενότητας Θερίσου Δήμου Χανίων στη θέση ΚΛΙΜΑΤΟΛΑΚΟΣ. Επί του Οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφη κατοικία και αποτελείται από ισόγειο 104,86 τ.μ., όροφο 85,89 τ.μ. και υπόγειο 179,40 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 357.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Ιουνίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ : Η με στοιχεία (Η) κατοικία στο Δήμο Κέας (Τζια) στην ειδικότερη θέση «ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ» της περιοχής ΞΥΛΑ Σταυρατής συγκροτήματος Κατοικιών.
Η κατοικία περιλαμβάνει δύο (2) αυτοτελείς και ανεξάρτητες διηρημένες οριζόντιες ιδιοκτησίες οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα.
Οφειλέτης : ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 153.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 Ιουνίου 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Ενα αυτοτελές και διηρημένο τμήμα αγρού με αριθμό -689α- έκτασης 4.926 τ.μ. στο αγρόκτημα Χαλκηδόνας του Δήμου Χαλκηδόνας Περιφερειακής ενοτητας Θεσσαλονίκης με ένα μεταλλικό κτίριο ψυγείων εμβαδού 1.123,35 τ.μ.
Οφειλέτης : ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ Β. ΜΑΡΚΟΣ Κ. Ο.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 320.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ : 1) Ενα οικόπεδο με κτίσματα στο Αιγάλεω Αττικής επί της οδού Πέτρας 5 παρόδου Ιεράς οδού εκτάσεως 3.907 τ.μ.
Το οικόπεδο αποτελείται από δύο συνεχόμενα οικόπεδα στη θέση «Αγιος Σάββας ή Φράγκανα» Δήμου Αιγάλεω: 1) το υπ’ αριθμόν πέντε (5) οικόπεδο μ.τ. 2.131,65 και 2) το υπ’ αριθμόν έξι (6) οικόπεδο εκτάσεως μ.τ. 2.266,30
2) Το ½ εξ αδιαιρέτου μιας διώροφης οικοδομής αποτελούμενης από ισόγειο εμβαδού μ.τ. (54,60) και πρώτο (Α) όροφο εμβαδού μ.τ. (55,30) επί οικοπέδου εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου Αιγάλεω στη θέση «Μπιστάρδο» ή «Πυριτιδοποιείο» επί της διασταυρώσεως των οδών Νικίου 116 και Αγγ. Σικελιανού.
Οφειλέτης : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 780.000,00 – 22.800,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΘΗΡΕΣΙΑ ΔΑΛΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 29 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Το υπ΄ αριθμ. 4 διαμέρισμα του 11ου ορόφου επί των οδών Λ. Ριανκούρ 64 Λαρίσης και Αλ. Παυλή επιφάνειας 60τ.μ. με βεράντα μ.τ. 68.
Οφειλέτης : ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΒΕΛΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 150.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 29 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ : Η με τον αριθμό (3) αυτοτελής και ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία – τμήμα οικοπέδου εκτάσεως 517.19 τ.μ. με οικοδομή στη θέση «Γαργητός ΙΙ» της κτηματικής περιφέρειας της ΔΕ Γέρακα του Δήμου Παιανίας επί της γωνίας των οδών Μυρτιάς και Φοινικιάς.
Η οικοδομή αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και Α΄ όροφο :
Α.1) Ο υπόγειος όροφος επιφάνειας (154,14) τμ
Α.2) Ο ισόγειος όροφος επιφάνειας (127,57) τμ
Α.3) Ο πρώτος όροφος (στέγη) επιφάνειας (21,90) τμ
Οφειλέτης : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 400.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 29 ΜΑΪΟΥ 2019

* ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: Το ευρισκόμενο στο Δήμο Μεταμόρφωσης επί της οδού Σωρού 12 στη θέση «ΣΩΡΟΣ» ή «ΠΑΓΩΝΑ» βιομηχανική εγκατάσταση (εργοστάσιο), η οποία απαρτίζεται από τρία κτίρια με τα στοιχεία ΚΤΙΡΙΟ Α, ΚΤΙΡΙΟ Β και ΚΤΙΡΙΟ Γ.
α) το ΚΤΙΡΙΟ Α αποτελείται από γραφεία ισογείου και πρώτου (Α) ορόφου και ισόγειο αποθήκη και έχει συνολική επιφάνεια 2.365,00 τ.μ., β) το ΚΤΙΡΙΟ Β αποτελείται από βιομηχανικό χώρο και έχει συνολική
επιφάνεια 975,00 τ.μ. και γ) το ΚΤΙΡΙΟ Γ αποτελείται από βιομηχανικό χώρο και έχει συνολική επιφάνεια 816,00 τ.μ. επί οικοπέδου εκτάσεως 10.261,14 τ.μ. επί της οδού Σωρού 12.
Οφειλέτης : A.C.N. A.E.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.923.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 29 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ : Ενα διαμέρισμα στον τέταρτο όροφο επιφάνειας 129 τ.μ. σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του συνοικισμού Αρετσού, της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμαριάς του Δήμου Καλαμαριάς στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 3.
Οφειλέτης : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 190.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 29 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Οικόπεδο άρτιο και οικοφομήσιμο εκτάσεως 363 τ.μ. με διώροφη οικοδομή στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς στη θέση «ΑΝΩ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ» επί της οδού Λεβίδου 46 Β.
Η οικοδομή αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 140,00 τ.μ. περίπου, ισόγειο επιφάνειας 110,02 τ.μ. και πρώτο όροφο επιφάνειας 106,66 τ.μ. εξωτερική πισίνα επιφάνειας 33,02 τ.μ.
Οφειλέτης :SHETLAND SHIPPING & TRANSPORTS LTD
Τιμή πρώτης προσφοράς : 268.504,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 29 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ : Α. Ενα (1) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στην ειδική θέση “ΠΑΡΑΛΙΑ” της τ.κ. Ιρίων δ.ε. Ασίνης Δήμου Ναυπλιέων επιφάνειας 1.838,53 τ.μ.
Στο οικόπεδο έχει ανεγερθεί ξενοδοχειακή μονάδα – ξενοδοχείο κλασσικού τύπου IRIA BEACH HOTEL δύο (2) ορόφων, με ολική επιφάνεια ορόφων 1.213,76 τ.μ. Η οικοδομή περιλαμβάνει και υπόγειο
Β. Ενα (1) οικόπεδο στην ειδική θέση “ΠΑΡΑΛΙΑ” της τ.κ. Ιρίων δ.ε. Ασίνης Δήμου Ναυπλιέων επιφάνειας 1.118,63 τ.μ. Στο οικόπεδο αυτό έχει ανεγερθεί ισόγειο υπόστεγο – bar εμβαδού 24,65 τ.μ., καλυπτόμενης επιφάνειας 24,00 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΙΡΙΑ ΜΠΙΤΣ Σ. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ Α.Ε. – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 962.000,00 – 95.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 29 ΜΑΪΟΥ 2019

* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : Διώροφη κατοικία κτισμένη επί διακεκριμένου τμήματος οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί ποσοστό (1/2) εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Διονύσου Αττικής (πρώην Σταμάτας του οικοδομικού Συνεταιρισμού Δικαιούχων Αστέγων Παλαιών Προσφύγων Νέα Αιολίς, Συν.Π.Ε.) πρώην Δήμου Μαραθώνος και ήδη Δήμου Διονύσου επί της οδού Τερψιχόρης 47. Το ανωτέρω οικόπεδο έχει συνολική έκταση 1.654,10 τ.μ. και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
Η οικοδομή αποτελείται Α) To Υπόγειο επιφάνειας 166,26 τ.μ. Β) Το ισόγειο επιφάνειας 166,26 τ.μ. και
Γ) Πρώτος όροφος επιφάνειας 166,26 τ.μ.
Στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου υπάρχει ένας χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου επιφάνειας 24,50 τ.μ.
Οφειλέτης : ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 600.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 22 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ : Ενα οικόπεδο με υπάρχουσα σε αυτό οικοδομή αποτελούμενη από ισόγειο επιφάνειας 140,00 τ.μ. και πρώτο – δεύτερο όροφο επιφάνειας 125,00 τ.μ. εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ηλιουπόλεως επί των οδών Ασκληπιού 52 και Μενελάου εκτάσεως 250,59 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 268.504,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 22 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ : Η πλήρης κυριότητα ενός αγροτεμαχίου άρτιου και οικοδομήσιμου στη θέση Αγιος Παντελεήμων του Δήμου Παιανίας επί της οδού Ικαρου Ικαρου Τζέμου με διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο εμβαδού 156,40 τ.μ. ισόγειο εμβαδού 115,04 τ.μ. και α’ όροφο εμβαδού 86,04 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 768.200,00
Συμβολαιογράφος : ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 22 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ : 1) Η υπό στοιχεία (σ-2) ανοικτή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, επιφάνειας 11,25 τ.μ. σε πολυκατοικία στη Δημοτική Ενότητα Γαλατσίου του Δήμου Γαλατσίου στη
θέση «ΕΥΜΟΡΦΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» στη συνοικία “Λαμπρινή” επί της διασταυρώσεως των οδών Μαυρογένους Μ. 5 και Μπουμπουλίνας 29.
2) Η αποθήκη του Α΄ υπογείου επιφάνειας 61,38 τ.μ. σε πολυκατοικία στη Δημοτική Ενότητα Γαλατσίου του Δήμου Γαλατσίου στη θέση «ΠΛΑΚΑΚΙΑ» στη συνοικία “Κρητικά” επί των παραλλήλων οδών
Μούνδρου 18-20 και Κρήτης.
3) Η κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου με τον αριθμό (1) του Α΄ υπογείου επιφάνειας 68,01 τ.μ. σε πολυκατοικία στη Δημοτική Ενότητα Γαλατσίου του Δήμου Γαλατσίου στη θέση «ΠΛΑΚΑΚΙΑ» στη συνοικία “Κρητικά” επί των παραλλήλων οδών Μούνδρου 18-20 και Κρήτης.
4) Η κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου με τον αριθμό (2) του Α΄ υπογείου επιφάνειας 11,25 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Γαλατσίου του Δήμου Γαλατσίου στη θέση «ΠΛΑΚΑΚΙΑ», στη συνοικία “Κρητικά”, επί των παραλλήλων οδών Μούνδρου 18-20 και Κρήτης.
5) Η κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου με τον αριθμό (3) του Α΄ υπογείου επιφάνειας 16,90 τ.μ. σε πολυκατοικία στη Δημοτική Ενότητα Γαλατσίου του Δήμου Γαλατσίου στη θέση «ΠΛΑΚΑΚΙΑ» στη συνοικία “Κρητικά” επί των παραλλήλων οδών Μούνδρου 18-20 και Κρήτης.
6) Η κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου με τον αριθμό (4) του Α΄ υπογείου επιφάνειας 26,63 τ.μ. σε πολυκατοικία στη Δημοτική Ενότητα Γαλατσίου του Δήμου Γαλατσίου στη θέση «ΠΛΑΚΑΚΙΑ» στη συνοικία “Κρητικά” επί των παραλλήλων οδών Μούνδρου 18-20 και Κρήτης.
7) Η με στοιχεία (μ-10) θέση στάθμευσης μηχανής του Α΄ υπογείου επιφάνειας 2,09 τ.μ. σε πολυκατοικία στη Δημοτική Ενότητα Γαλατσίου του Δήμου Γαλατσίου στη θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ» επί της οδού Κουρτίου Ερν. 23-25.
8) Η με στοιχεία (μ-11) θέση στάθμευσης μηχανής του Α΄ υπογείου επιφάνειας 2,09 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Γαλατσίου του Δήμου Γαλατσίου στη θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ», επί της οδού Κουρτίου Ερν. 23-25.
9)Η με στοιχεία (μ-12) θέση στάθμευσης μηχανής του Α΄ υπογείου επιφάνειας 2 τ.μ. σε πολυκατοικία στη Δημοτική Ενότητα Γαλατσίου του Δήμου Γαλατσίου στη θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ», επί της οδού Κουρτίου Ερν. 23-25.
10) Η με αριθμό ένα (1) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου επιφάνειας 10 τ.μ. του Δήμου Γαλατσίου σε πολυκατοικία στη θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ» επί της διασταυρώσεως των οδών Βάσσου Γ. 5 και Αγίας Γλυκερίας 22.
11) Η με αριθμό δύο (2) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου επιφάνειας 10 τ.μ. του Δήμου Γαλατσίου σε πολυκατοικία έκτασης 1.097,18 τ.μ. στη θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ» επί της διασταυρώσεως των οδών Βάσσου Γ. 5 και Αγίας Γλυκερίας 22.
12)Το διαμέρισμα με τα στοιχεία (Γ-3) του τρίτου (Γ΄) ορόφου επιφάνειας 73,37 τ.μ. σε πολυκατοικία στη Δημοτική Ενότητα Γαλατσίου στη θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ» επί της διασταυρώσεως των οδών Βάσσου Γ. 5 και Αγίας Γλυκερίας 22.
13)Το διαμέρισμα με τα στοιχεία (ΣΤ-2) του έκτου (ΣΤ΄) ορόφου επιφάνειας 46,50 τ.μ. στη Δημοτική
Ενότητα Γαλατσίου του Δήμου Γαλατσίου στη θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ» επί της διασταυρώσεως των οδών Βάσσου Γ. 5 και Αγίας Γλυκερίας 22.
Οφειλέτης : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΦΑΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 7.000,00 – 22.000,00 – 42.000,00 – 7.000,00 – 10.000,00 – 16.000,00 – 1.000,00 – 1.000,00 – 1.000,00 – 6.000,00 – 6.000,00 – 65.000,00 – 50.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 22 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΑΛΜΥΡΟΣ : Ενα αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 10.000 τμ στη θέση «Τσιφλίκι» της κτηματικής περιφέρειας Δ.Δ Κροκίου Δήμου Αλμυρού Μαγνησίας το οποίο προέκυψε από την ενοποίηση δύο αγρών έκτασης 9.252 τμ και 748,00 τμ
Εντός του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί κέντρο αναψυχής (δεξιώσεις γάμων, βαπτίσεων κλπ) το οποίο αποτελείται : 1. από μία κυκλική αίθουσα αναψυχής εμβαδού 785,25 τμ 2. από διώροφο κτίριο με υπόγειο,
συνολικού εμβαδού 608,55 τμ και περιλαμβάνει : α) υπόγειο εμβαδού 202,85 τμ. β) ισόγειο εμβαδού 202,85 τμ. γ) όροφο εμβαδού 202,85 τμ. Στη βόρεια πλευρά του γηπέδου σε επαφή με το διώροφο κτίριο έχουν κατασκευασθεί τρία βοηθητικά κτίσματα συνολικού εμβαδού 86 τμ περίπου. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν ασφαλτοστρώσεις έκτασης 4.300 τμ περίπου φυτεύσεις με γκαζόν έκτασης 2.500 τμ περίπου.
Οφειλέτης : ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΘΕΟΔ. – ΑΦΟΙ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς : 555.000,00 ευρώ η κάθε μία
Συμβολαιογράφος : ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΧΑΙΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 22 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ : 1) Η με στοιχεία (ΥΠ – 1) οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (A΄) υπογείου ορόφου επιφάνειας 66τ.μ. 2) Η με στοιχεία (ΥΠΒ – 1) οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου (Β΄) υπογείου ορόφου επιφάνειας 67 τ.μ. 3) Η με (Ι – 1) κατάστημα του ισογείου ορόφου επιφάνειας 47,50 τ.μ., 4) Η με στοιχεία (ΗΜ – 1) οριζόντια ιδιοκτησία του ημιώροφου επιφάνειας 59 τ.μ. 5) Η με στοιχεία (Α – 1) οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α΄) ορόφου επιφάνειας 54 τ.μ. 6) Η με στοιχεία (Β – 1) οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου (Β΄) ορόφου επιφάνειας 54 τ.μ. 7) Η με στοιχεία (Γ – 1) οριζόντια ιδιοκτησία του τρίτου (Γ΄) ορόφου επιφάνειας 54 τ.μ. 8) Η ΑΛΦΑ (Α΄) εσοχή ένα (1) οριζόντια ιδιοκτησία του τετάρτου (Δ΄) ορόφου επιφάνειας 35 τ.μ. 9) Η ΒΗΤΑ (Β΄) εσοχή ένα (1) οριζόντια ιδιοκτησία του πέμπτου (Ε΄) ορόφου επιφάνειας 25 τ.μ. και 10) το ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου του δικαιώματος υψούν πάνω από τον πέμπτο (Ε΄) όροφο.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στο Δήμο Πειραιά επί της οδού Νοταρά αριθμός 43 – 43Β
Οφειλέτης : ΤΣΑΚΑΛΙΑΝ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1) 23.100,00 – 20.100,00 – 63.600,00 – 35.400,00 – 35.100,00 – 36.200,00 – 37.300,00 – 24.900,00 – 18.800,00 – 130,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 22 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ : Ενα οικόπεδο με τριώροφη οικοδομή συνολικής επιφάνειας κτισμάτων 200 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Περιστερίου επί της οδού Δημοκρίτου 7.
Οφειλέτης : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΜΕΛΙΑΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 328.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 22 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 848,25 τ.μ.με διώροφη οικοδομή στο Δήμο Κηφισιάς στην δημοτική ενότητα Νέας Ερυθραίας στην θέση ΜΟΡΤΕΡΟ στην οδό Ικαρίας 22.
Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί οικοδομή υπόγειο επιφάνειας 206,50μ.τ., Ισόγειο επιφάνειας 169,68μ.τ. και πρώτο όροφο επιφάνειας 169,68μ.τ.
Οφειλέτης : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 768.200,00
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ : Οικόπεδο στη κτηματική περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Καμισιανά, Δημοτικής ενότητας Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά εκτός ορίων Οικισμού στην αγροτική τοποθεσία ΜΟΥΡΕΛΛΑΚΙΑ άρτιο και οικοδομήσιμο εμβαδού 2.243,62 τ.μ. Εντός του οικοπέδου υπάρχει διώροφη οικοδομή (κατοικία) που αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 52,53 τ.μ, ισόγειο εμβαδού 124,32 τ.μ. και πρώτο (Α’) όροφο επιφάνειας 74,89 τ.μ.
Οφειλέτης : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 170.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ : Α) Ενα οικόπεδο στη περιοχή «Σπηλαδίων Κάμπου Χίου εκτάσεως 2.018,06 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο.
Εντός του οικοπέδου υπάρχουν τα ακόλουθα κτίρια: α) Κεντρικό Κτίριο, συνολικής επιφάνειας 294,17 τ.μ., β) Κτίριο Β, συνολικής επιφάνειας 200,83 τ.μ., γ) Κτίριο Γ, συνολικής επιφάνειας 211,86, δ) Κτίριο Δ, συνολικής επιφάνειας 214,34 τ.μ., ε) Πισίνα, συνολικής επιφάνειας 112,03 τ.μ., στ) Αποδυτήρια, συνολικής επιφάνειας 14,30 τ.μ., ζ) Αποθήκη-Μηχανοστάσιο, συνολικής επιφάνειας 24,74 τ.μ.. Συνολικά δε διαθέτει 11
διαμερίσματα με 18 δωμάτια και 33 κλίνες.
Και Β) Μία αυτοτελής και ανεξάρτητη διαιρεμένη (Κάθετη) Ιδιοκτησία στη ίδια με την παραπάνω περιοχή και έχει έκταση 2.809,58 τ.μ.άρτιο και οικοδομήσιμο.
Εντός του οικοπέδου υπάρχουν τα ακόλουθα κτίρια: α) Κτίριο Α, συνολικής επιφανείας 358,68 τ.μ., β) Κτίριο Ε, συνολικής επιφανείας 280,45 τ.μ., γ) Κτίριο Ζ, συνολικής επιφανείας 280,45 τ.μ., δ) Κτίριο Η, συνολικής επιφανείας 240,12 τ.μ. Συνολικά δε διαθέτει 4 διαμερίσματα με 8 δωμάτια και 12 κλίνες.-
Οφειλέτης : PYRGOS VILLAGE S.E.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 316.000,00 – 344.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΕΡΙΦΥΛΗ ΤΑΤΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ : Οι παρακάτω οριζόντιες ιδιοκτησίες με στοιχεία Ρ-1, Ρ-2, Ρ-3, Ρ-5, Ρ-6, Ρ-7, Ρ-8, Ρ-9, Ρ-10, Ρ-11, Ρ-12, Ρ-13 και Ρ-14 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων του άλφα (Α) υπογείου ενός πολυώροφου κτηρίου εμπορικού-εργασιακού κέντρου στον Πειραιά εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης επί των οδών Πλάτωνος 3-5 και Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 42-44.
1. Η με τα στοιχεία Ρο (Ρ-1) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) έχει επιφάνεια 9τ.μ.
2. Η με τα στοιχεία (Ρ-2) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) επιφάνειας 9τ.μ.
3. Η με τα στοιχεία (Ρ-3) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) επιφάνειας 9τ.μ.
4. Η με τα στοιχεία (Ρ-5) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) επιφάνειας 9τ.μ.
5. Η με τα στοιχεία (Ρ-6) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) επιφάνειας 9τ.μ.
6. Η με τα στοιχεία (Ρ-7) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) επιφάνειας 9τ.μ.
7. Η με τα στοιχεία (Ρ-8) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) επιφάνειας 9τ.μ.
8. Η με τα στοιχεία (Ρ-9) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) επιφάνειας 9τ.μ.
9. Η με τα στοιχεία (Ρ-10) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) επιφάνειας 10,10τ.μ.
10. Η με τα στοιχεία (Ρ-11) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) επιφάνειας 10,10τ.μ.
11. Η με τα στοιχεία (Ρ-12) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) επιφάνειας 10,10τ.μ.
12. Η με τα στοιχεία (Ρ-13) οριζόντια ιδιοκτησίαθέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου άλφα (Α) επιφάνειας 11,20τ.μ.
13. Η με τα στοιχεία (Ρ-14) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου ορόφου άλφα (Α) επιφάνειας 15,50τ.μ.
Οφειλέτης : ΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 11.575,00 ευρώ η κάθε μία
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : Η με στοιχεία 2α οριζόντια ιδιοκτησία του Α’ ορόφου συνολικής επιφάνειας 196τ.μ. εκ της οποίας κοινόχρηστη επιφάνεια 32τ.μ. και αποτελείται από διάδρομο και συγκρότημα τουαλετών ανδρών-γυναικών.
Η ανωτέρω ιδοκτησία βρίσκεται σε οικοδομή στη Δημοτική Ενότητα Αμαρουσίου Δήμου Αμαρουσίου επί της Λεωφόρου Κηφισίας 60.
Οφειλέτης : ΠΑΛΜΟΣ ΑΕ Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης
Τιμή πρώτης προσφοράς : 442.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ : Αγροτεμάχιο εκτάσεως 5.919,30 τ.μ. εκτός σχεδίου πόλεως Λαμίας και εντός ζώνης στην ειδικότερη θέση «ΒΑΛΟΓΟΥΡΝΑ» της συνοικίας Παγκρατίου Λαμίας επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέσα στο οποίο υπάρχει βιομηχανικό κτιριακό συγκρότημα αποτελούμενο από ισόγεια αποθήκη εμβαδού 780,00 τ.μ. και διωρόφου κτιρίου εμβαδού 79,12 τ.μ. ο κάθε ένας όροφος και ένα μικρότερο παλαιότερο κτίσμα χρησιμοποιούμενο ως βοηθητικός-αποθηκευτικός χώρος εμβαδού 60,00 τ.μ. περίπου.
Οφειλέτης : «ΜΠΡΕΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 328.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΡΙΓΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΜΑΪΟΥ 2019

* ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :Διώροφη κατοικία (μεζονέτα) με υπόγειο, συνολικού εμβαδού 222,95 τ.μ. Αναλυτικά, ανά επίπεδο ως εξής: υπόγειο 86,21 τ.μ., ισόγειο 71,29 τ.μ. και Α΄ όροφο 65,45 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 10,45% επί οικοπέδου έκτασης 1.443 τ.μ.
Τιμή προσφοράς : 297.000,00 ευρώ
Πληροφορίες  :nbgpropertyservices@nbg.gr , 30 210 33 45 327

* ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ : Οικόπεδο στην θέση “Τριπουλέϊκα” της πολεοδομικής ενότητας “ΠΑΓΚΡΑΤΕΪΚΑ” του Δήμου Κέρκυρας επί της οδού Εθνικής Λευκίμμης εμβαδού 238,79 τ.μ
Εντός του οικοπέδου, έχει ανεγερθεί διώροφη οικοδομή με υπόγειο επιφάνειας 144,52 τ.μ. ισόγειο επιφάνειας 144,52 τ.μ. ορόφου 140 τ.μ. και υπερυψωμένη κατοικήσιμη υποστέγη πάνω από τον πρώτο όροφο εμβαδού 140 τ.μ. περίπου.
Οφειλέτης : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΙΟΝΑΣΙΟΣ ΕΠΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 393.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Ενα οικόπεδο επιφανείας 4.207,80 τ.μ. στο Δήμο Κηφισιάς στην περιοχή «ΒΙ.ΠΑ.» Κηφισιάς στη θέση «Καλυφτάκι» επί της οδού Θηβαϊδος είναι κενό και χωρίζεται σε δύο (2) τμήματα καθώς διέρχεται ασφαλτοστρωμένος δρόμος, και τα δύο (2) τμήματα είναι περιφραγμένα με συρματόπλεγμα και σιδηροπασσάλους.
Οφειλέτης : ΠΡΟΜΟΤ Ε.Ι. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.300.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ :Επί ενός αγρού στις θέσεις «Σουλουνάρεζι», «Πέλκεζι», «Βγιεστία», «Βγιεστία ή Δρομοσιά» και «Βγιεστία» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Πολυδενδρίου Αττικής, εκτός σχεδίου πόλεως της Τοπικής Κοινότητας Πολυδενδρίου του Δήμου Ωρωπού εκτάσεως 21.543,80 τ.μ.
Οφειλέτης : Ι.Ε. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 300.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : 1.α) Επί ενός οικοπέδου εκτάσεως 6.192,48τ.μ. με κτίσματα επιφάνειας 6.100,67 τ.μ. στη θέση «Αδάμες» της περιοχής Νέας Κηφισιάς Δήμου Κηφισιάς επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και επί της οδού προς Αχαρνές .
Επί του ανωτέρω ενιαίου ακινήτου έχει ανεγερθεί διώροφο κτίριο (γραφείων – έκθεση) με υπόγειο, που αποτελείται από: α) υπόγειο επιφανείας 1.373,00 μ.τ. β) επέκταση υπογείου επιφανείας 955,00 μ.τ. γ) ισόγειο (έκθεση), επιφανείας (1.373,00 μ.τ. δ) επέκταση ισογείου επιφανείας 710,00 μ.τ. ε) πατάρι επιφανείας 278,00 μ.τ. και στ) πρώτο (Α’) όροφο επιφανείας 747,00 μ.τ.).-
2. Επί ενός οικοπέδου με κτίσματα στη θέση «Αδάμες ή Χελιδονού» στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής Νέα Κηφισιά Αττικής εντός βιομηχανικής ζώνης (ΒΙ.Π.Α. Κηφισιάς) και συγκεκριμένα επί Ανωνύμου οδού
καθέτου της οδού Θηβαϊδος εκτάσεως 1.945,20 τ.μ.
3. Επί ενός οικοπέδου με κτίσματα στην θέση «Αδάμες ή Χελιδονού» στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής Νέα Κηφισιά Αττικής εντός Βιομηχανικής Ζώνης (ΒΙ.Π.Α. Κηφισιάς) και συγκεκριμένα επί της παραπλεύρου οδού της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και της οδού Θηβαϊδος εκτάσεως 1.500,00 τ.μ. Επί του οικοπέδου υφίσταται ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 300,00 τ.μ. και ισόγεια αποθήκη επιφάνειας 39,00 τ.μ.-
Τιμή πρώτης προσφοράς : Α) Για το ακίνητο ιδιοκτησίας «Ι.Ε. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 4.200.000,00 ευρώ B) Για το ακίνητο
ιδιοκτησίας των α) «ΠΡΟΜΟΤ Ε.Ι. ΛΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και βιομηχανική Εταιρεία Προωθήσεως Μηχανημάτων Επενδύσεων και Εξαγωγών» κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου κυριότητας 23,94% και β) «Ι.Ε. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Μηχανημάτων» κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου κυριότητας 76,06% 700.000,00 ευρώ, Γ) Για το ακίνητο ιδιοκτησίας «ΒΙΕΜ AUSTRIA OIL Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας Λιπαντικών –Μηχανημάτων – Εργαλείων» 500.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ : Ενα οικόπεδο στη θέση Οσία Πελαγία επί της συμβολής των δημοτικών οδών Κανάρη και Αλέξη Σεβαστάκη της Δ.Κ. Καρλοβασίων της Δ.Ε. Καρλοβασίων του Δήμου Σάμου εκτάσεως 483,28 τ.μ. .Στο ανωτέρω οικόπεδο είναι χτισμένη οικοδομή η οποία αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 176,05τμ με ημιυπαίθριους χώρους συνολικής επιφάνειας 46,86τμ και πρώτο (α΄) όροφο συνολικής επιφάνειας 165,22τμ
Οφειλέτης : ΤΣΑΜΠΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 213.200,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ : 1) Ελαιοπερίβολο στη θέση «ΛΕΙΒΑΔΙ» της κτηματικής περιφέρειας της T.K. Γραικοχωρίου Δήμου Ηγουμενίτσας εκτασεως 8.673,43 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχουν 160 ελαιόδεντρα
2) Ενα (1) αγροτεμάχιο στη θέση «ΚΑΡΒΟΥΝΟ» της κτηματικής περιφέρειας του αγροκτήματος «ΣΥΒΟΤΑ – ΒΡΑΧΩΝΑΣ» της Τ.Κ. Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας εκτάσεως 4.035,00 τ.μ.
3) Ενα (1) κληροτεμάχιο (ελαιώνας) στη θέση «ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ» της κτηματικής περιφέρειας του αγροκτήματος «ΣΥΒΟΤΑ – ΒΡΑΧΩΝΑΣ» της Τ.Κ. Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας για τη δημιουργία της επαρχιακής οδού Συβότων – Πέρδικας εκτάσεως 7.607,00 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχουν 20 ελαιόδεντρα.
4) Ενα (1) κληροτεμάχιο (αγρός) με αριθμό τεμαχίου 1900 στη θέση «ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ» της κτηματικής περιφέρειας του αγροκτήματος «ΣΥΒΟΤΑ – ΒΡΑΧΩΝΑΣ» της Τ.Κ. Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας εκτάσεως 5.688,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1) 300.000,00 2) 506.000,00 3) 249.000,00 4) 149.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΑΝΝΑ ΡΗΓΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ : Ενα οικόπεδο εκτάσεως 3.991,50 τ.μ. με ξενοδοχείο στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΗΠΩΝ», στο συνοικισμό Ελευθερώτριας της νήσου Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου Μαγνησίας. Το ξενοδοχείο συνολικής επιφάνειας χώρων κύριας χρήσης εμβαδού 1.995,29 τ.μ. (ισόγειο 1.152,61 τ.μ. και Α’ όροφος 842,68 τ.μ. και βοηθητικής χρήσης (υπόγειο) συνολικής επιφάνειας 1.504,09 τ.μ., ενώ έχει κατασκευασθεί και κολυμβητική δεξαμενή επιφάνειας 200,00 τ.μ.
Οφειλέτης : UNIGREECE Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.822.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ : Μία αγροτική έκταση – αγροτεμάχιο στη Δημοτική Ενότητα Σκιάθου του Δήμου Σκιάθου στη θέση «Βρωμόλιμνο» εμβαδού 4.024,00 τ.μ.
Οφειλέτης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΡΔΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 240.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ : Ενα οικόπεδο επί του οποίου υπάρχει διώροφη οικοδομή με στέγη άρτιο και οικοδομήσιμο στη Δ.Ε Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού Αττικής εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πολεοδομικής ενότητας Λαγονησίου στη θέση «ΚΙΤΕΖΑ» επί της Βελισσαρίου και εκτάσεως 1.278,36 τ.μ
Η οικοδομή αποτελείται από υπόγειο επιφανείας 137,40 τ.μ, ισόγειο επιφανείας 135,15 τ.μ Α’ όροφο, επιφανείας 137,40 τ.μ και στέγες συνολικής επιφανείας 57,00 τ.μ επί του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου υπάρχει ανοικτή κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα).
Οφειλέτης : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 470.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1. Ενα οικόπεδο συνολικού εμβαδού 1.725,20 τ.μ. εντός σχεδίου του Δήμου Αθηναίων άρτιο και οικοδομήσιμο στην περιοχή «ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ» μεταξύ των οδών Λαγκαδά – Βουτσαρά – Κοζάνης επί της οδού Βουτσαρά 25 και Κοζάνης.
Επί του οδικοπέδου υπάρχει κτίριο το οποίο αποτελείται από:
Το ισόγειο επιφάνειας 1.154,82 τ.μ. υπόγειο επιφάνειας 475 τ.μ. και από 2 πατάρια επιφάνειας 389,86 τ.μ.
2. Ενα οικόπεδο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Αθηναίων επί της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 172 άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 704,71 εντός του οποίου υπάρχει παλαιό κτίσμα επιφανείας (100) τμ
Οφειλέτης :ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 2.050.000,00 – 450.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος :ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019

* ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ : Α) Το υπό στοιχεία Δ1 διώροφο διαμέρισμα με υπόγειο που αποτελείται από: α. Γκαράζ αποθήκη επιφανείας 61,80 τμ β. Ισόγειο με 1 χώρο επιφανείας 39,60 και από γ. Ημιυπαίθριο χώρο στο ισόγειο επιφανείας 18,20 τμ και δ. Πρώτο όροφο επιφάνειας 47,40 τμ. Συνολική επιφάνεια Ισογείου και Α’ ορόφου 87,00 τμ συνολικής επιφάνειας με ημιυπαίθριο χώρο 167,00 τμ επιφανείας 51 τμ
Β)Το υπό στοιχείο Δ2 διώροφο διαμέρισμα με υπόγειο που αποτελείται από: α. Γκαράζ αποθήκη επιφανείας 55,οο τμ β. Ισόγειο με 1 χώρο επιφανείας 35,20τ.μ. και από γ. Ημιυπαίθριο χώρο στο ισόγειο επιφανείας 15,90 τμ και δ. Πρώτο όροφο επιφανείας 41 τμ. Συνολική επιφάνεια Ισογείου και Α’ ορόφου 76,20 τμ συνολικής επιφάνειας με ημιυπαίθριο χώρο 147,10 τμ
Γ)Το υπό στοιχείο Δ3 διώροφο διαμέρισμα με υπόγειο αποτελούμενο από: α. Γκαράζ αποθήκη επιφανείας 55,3ο τμ β. Ισόγειο με 1 χώρο επιφανείας 36,70 από γ. Ημιυπαίθριο χώρο στο ισόγειο επιφανείας 13,40 τμ και από δ.Πρώτο όροφο επιφανείας 40 τμ. Συνολική επιφάνεια Ισογείου και Α’ ορόφου 76,70 τμ επιφάνειας με ημιυπαίθριο χώρο 145,40 τμ
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε αγρό συνολικής έκτασης 303,13 τμ στη κτηματική περιφέρεια Ιξιά-κτηματικής περιφέρειας Ιαλυσού .
Οφειλέτες : 1)ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΥΡΟΥ 2)ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 156.000,00 – 135.000,00 135.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΥΛΛΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Το ποσοστό των 62% εξ’ αδιαιρέτου του υπ’ αρ. 39 αγροτεμάχιου Κατηγορίας Β΄ επιφανείας μ.τ. 21.394,66 άρτιο και οικοδομήσιμο με κτίσματα: α: Βενζινάδικο-πλυντήριο-λιπαντήριο, επιφανείας μ. τ. 147,70, β: γραφεία επιφανείας μ.τ. 46,30, γ: αθλητικές εγκαταστάσεις (αποδυτήριο-αναψυκτήριο) συνολικής επιφανείας μ.τ 144,20 και δ: αποθήκη επιφανείας μ.τ 26 εκτός σχεδίου και εντός ζώνης του Δήμου Βάρης Αττικής στη θέση ΔΙΛΟΦΟ ή ΒΛΑΧΙΚΑ επί της Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου133.
Οφειλέτιδα : ΑΘΗΝΑ θυγ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΝΑΣΣΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 918.840,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΡΟΔΟΣ : Α) Αγρός έκτασης 2.937,57 τμ στη κτηματική περιφέρεια Διμυλιάς εκτός σχεδίου άρτιο κατά παρέκκλιση στο 8 ο χλμ Σορώνης – Διμυλιάς του Δ. Καμείρου Ρόδου στο οποίο ανεγέρθηκε ένα
διώροφο κτίσμα καταστημάτων – γραφείων ισογείου συνολικής επιφανείας 257,25 τμ και 1ου ορόφου συνολικής επιφανείας 257,25 τμ B) Αγρός έκτασης 10.680 τμ στη κτηματική περιφέρεια Διμυλιάς εκτός σχεδίου άρτιο στο 8ο χλμ Σορώνης – Διμυλιάς του Δ. Καμείρου Ρόδου.
Γ) Αγρός έκτασης 9.080 τμ στη κτηματική περιφέρεια Διμυλιάς
Δ) Αγρός έκτασης 5000 τμ στη κτηματική περιφέρεια ΜΑΣΣΑΡΙ.
Μέσα στο οικόπεδο υπάρχει : 1. ενα διωροφο κτισμα ισογειου και 1ου οροφου συνολικης επιφανειας 61,18τ.μ.
2. Ενα βιομηχανικο ακινητο ισογειου συνολικης επιφανειας 160,29 τ.μ.
Οφειλέτης : ΑΦΟΙ ΚΑΛΙΒΟΥΡΗ Ο.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς : 249.600,00 – 77.900,00 – 67.400,00 – 82.900,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΥΛΛΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΜΑΪΟΥ 2019
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ : H πλήρη κυριότητα ενός αγροτεμαχίου (γήπεδο) στη θέση «Αγία Αννα» της κτηματικής περιφέρειας της δημοτικής ενότητας Αγιάς του Δήμου Αγιάς έκτασης 13.108,64 τ.μ.
Επί του ανωτέρω γηπέδου υπάρχει συγκρότημα βιοτεχνικών κτιρίων & γραφείου, που λειτουργεί ως επιχείρηση – ψυκτική μονάδα συντήρησης αγροτικών προιόντων.
Α. βιοτεχνικό κτίριο ισογείου επιφανείας 1.970,06 τ.μ Β. βιοτεχνικό κτίριο ισογείου επιφανείας 2.385,00 τ.μ. Γ. βιοτεχνικό κτίριο ισογείου επιφανείας 1.431,00 τ.μ. Ε. ισόγειο κτίριο συσκευαστήριο επιφανείας 676,50τ.μ.
Οφειλέτης : ΨΥΓΕΙΑ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ Δ. ΚΑΙ Κ. ΧΑΤΖΑΚΟΣ Ο.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς : 965.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ : Μία διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο και πισίνα συνολικού εμβαδού 452,14τμ και η οποία αποτελείται από υπερυψωμένο υπόγειο εμβαδού 210,44 τμ υπερυψωμένο ισόγειο εμβαδού 205,32τμ. και πρώτο όροφο εμβαδού 36,36 τμ, στον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου η πισίνα εμβαδού 110 τ.μ. περίπου ενας αυτοτελής ξενώνας επιφάνειας 38,40τμ σε αγροτεμάχιο εκτάσεως 6.090 τμ.
Το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο στην θέση ΚΟΡΦΟΣ-ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Μυκόνου.
Οφειλέτης : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΠΠΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.264.377,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ : Ενα οικόπεδο στην θέση «Σταυρανό- Παπανέζη» της κτηματικής περιφέρειας της κοινότητας Καλυβίων Θορικού Αττικής εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου εκτάσεως 252,01μ.τ. στο Δήμο Σαρωνικού Αττικής επί της οδού Κυκλάδων.
Στο οικόπεδο υπάρχει οικοδομή επιφανείας 167,56μ.τ. και αποτελείται από Υπόγειο επιφανείας 67,18μ.τ. Ισόγειο επιφανείας 59,90μ.τ και Πρώτο όροφο επιφανείας 40,48 μ.τ.
Οφειλέτης : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 175.782,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ : Το υπό στοιχεία ΒΗΤΑ (Β) διαμέρισμα του πρώτου (Α) ορόφου το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο επιφάνειας 130,00 τ.μ.
Η ανωτέρω ιδιοκτησία βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας Κουνουπιδιανών, Δημοτικής ενότητας Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων στην θέση «ΦΟΥΝΤΑΝΑ».
Οφειλέτης : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΟΤΕΤΣΙΑΝΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 130.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Μία ανεξάρτητη διαιρεμένη και αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία το υπ’ αριθμόν πέντε (5) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ του ισογείου πολυκατοικίας επί της οδού Αναγνωστοπούλου 18-20 στην Αθήνα στην θέση ΚΟΛΩΝΑΚΙ. Η ανωτέρω οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα το οποίο έχει μετατραπεί σε κατάστημα επιφάνειας 102,79 τ.μ. Στην οριζόντια αυτή ιδιοκτησία κατάστημα ανήκει και η υπ’ αριθμόν τρία (3) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 2,64 τ.μ.
Οφειλέτης : «BUILT-O ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 478.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ : Το υπό στοιχεία ΒΗΤΑ (Β) διαμέρισμα του πρώτου (Α) ορόφου το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο επιφάνειας 130,00 τ.μ.
Η ανωτέρω ιδιοκτησία βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας Κουνουπιδιανών, Δημοτικής ενότητας Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων στην θέση «ΦΟΥΝΤΑΝΑ».
Οφειλέτης : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΟΤΕΤΣΙΑΝΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 130.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Μία ανεξάρτητη διαιρεμένη και αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία το υπ’ αριθμόν πέντε (5) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ του ισογείου πολυκατοικίας επί της οδού Αναγνωστοπούλου 18-20 στην Αθήνα στην θέση ΚΟΛΩΝΑΚΙ. Η ανωτέρω οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα το οποίο έχει μετατραπεί σε κατάστημα επιφάνειας 102,79 τ.μ. Στην οριζόντια αυτή ιδιοκτησία κατάστημα ανήκει και η υπ’ αριθμόν τρία (3) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 2,64 τ.μ.
Οφειλέτης : «BUILT-O ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 478.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ : Ενα γήπεδο συνολικής έκτασης 15.291 τ.μ. που προέκυψε από την συνένωση των όμορων και συνεχόμενων: 1.Ενός διηρημένου και αυτοτελούς τμήματος έκτασης 12.066 τ.μ. και 2. Ενός διηρημένου και αυτοτελούς τμήματος αγρού με αριθ. 50ρ έκτασης 3.225 τ.μ. στην θέση «Βιομηχανική Ζώνη Αξιούπολης» του Δήμου Αξιούπολης (Παιονίας-Κιλκίς) του Δήμου Παιονίας,.
Μέσα στο οικόπεδο υπάρχει βιομηχανικό κτίσμα εμβαδού 5.928,78 τ.μ. όπου οι κτιριακές εγκαταστάσεις αποτελούνται από:
1.Βιομηχανοστάσιο εμβαδού 2.144,20 τ.μ.
2. Ισόγειο βιομηχανικό κτίριο εμβαδού 1.529,24 τ.μ.
3. Δύο ισόγειες αποθήκες συνολικού εμβαδού 1.453,15 τ.μ. (1.143,06 + 310,08) κατ’ επέκταση των παραπάνω κτιρίων.
Οφειλέτης : ΓΚΟΥΛΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΣ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 913.750,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΘΕΜΙΣΤ ΜΑΝΑΣΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ : Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στην Ηλιούπολη Αττικής στο Δήμο Ηλιούπολης στη διασταύρωση των οδών Αγίου Κωνσταντίνου και Πάφου 2 εκτάσεως 252,00 τ.μ.
Επί του ως άνω οικοπέδου υπάρχει οικοδομή αποτελούμενη από διαμέρισμα 2ου ορόφου επιφανείας 85,19τ.μ., διαμέρισμα 1ου ορόφου επιφανείας 85,19τ.μ., κατάστημα αποτελούμενο από πατάρι επιφανείας 86,83τ.μ. και ισόγειο επιφανείας 158,04τ.μ., θέση στάθμευσης πυλωτής επιφανείας 65,14τ.μ. και από υπόγειο 158,04τ.μ.
Οφειλέτες : 1)ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 520.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ : Μια αυτοτελή και ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία τμήμα αγροτεμαχίουεκτάσεως 7.948,70τ.μ. με βιομηχανικό κτίριο και λοιπών εγκαταστάσεων εκτός εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου στη θέση Πάτημα Χαλανδρίου – Νεκροταφείο επί της οδού Τήνου 12.
Εντός του οικοπέδου υπάρχουν τα κάτωθι κτίρια:
α) κτίριο (1) επιφανείας περίπου 875,00μ.τ.
β) κτίριο (2) επιφανείας περίπου 295,00μ.τ.
γ) κτίριο (3) επιφανείας περίπου 196,00μ.τ.
δ) κτίριο (4) επιφανείας περίπου 16,00μ.τ.
ε) Κτίριο (5) επιφανείας περίπου 23,00μ.τ.
στ) ΣΙΛΟ (6) επιφανείας διατομής περίπου 24,00μ.τ.
ζ) Ασκεπές κτίριο (7) επιφανείας περίπου 430,00μ.τ.
Οφειλέτης : ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΘΕΟΤΙΚΟΣ – ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς : 188.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% μιας αυτοτελούς ανεξάρτητης διακεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος που καταλαμβάνει ολόκληρο το δεύτερο όροφο επιφανείας 214,00 τ.μ. στη θέση “ΚΑΣΤΡΙ” στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.
Οφειλέτης : ΓΙΟΛΑΝΤΑ ή ΓΙΟΛΑΝΔΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 300.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΠΟΥΛΙΕΖΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Η πλήρης κυριότητα ενός οικοπέδου εκτάσεως 1.603,00 τ.μ. με κτίσματα στην κτηματική περιφέρεια «Σταμάτα – Διόνυσος» Δημοτικής Ενότητας Εκάλης, Δήμος Κηφισιάς επί της οδού Δεκελείας 14. Εντός του οικοπέδου υπάρχει μονοκατοικία επιφάνειας 689,68 τ.μ.
Οφειλέτιδα : ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 706.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ : Η μεζονέτα με στοιχεία Κατοικία ( 4 ) η οποία αποτελεί μία ενιαία αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία επιφάνειας 168,34 τ.μ. και αποτελείται : Α) από βοηθητικούς χώρους στο υπόγειο της οικοδομής επιφάνειας 63,54 τ.μ. Β) από χώρους κύριας χρήσης στο ισόγειο συνολικής επιφάνειας 58,30 τ.μ. και Γ) από χώρους κύριας χρήσης στον πρώτο ( Α΄ ) όροφο επιφάνειας 46,50 τ.μ.
Στην μεζονέτα Κατοικία τέσσερα (4) ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση ο χώρος της πρασιάς και του πλαγίου ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου επιφάνειας 38,30 τ.μ.
Η ανωτέρω ιδιοκτησία βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης στη θέση « ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΚΑ » στη γειτονιά « ΓΑΡΓΗΤΟΥ 1 » επί της οδού Δομοκού 8.
Οφειλέτες : 1) ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ και 2) ΖΟΥΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 196.200,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1) Η αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία – ΑΙΘΟΥΣΑ του πρώτου (Α’) ορόφου επιφάνειας 320 τ.μ. 2) η υπό στοιχεία «ΑΙΘΟΥΣΑ 1» οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου (Β’) ορόφου επιφάνειας 37,24 τ.μ. 3) η υπό στοιχεία «ΑΙΘΟΥΣΑ 2» οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου (Β’) ορόφου επιφάνειας 146,15 τ.μ. 4) η υπό στοιχεία «ΑΙΘΟΥΣΑ 3» οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου (Β’) ορόφου επιφάνειας 50,05 τ.μ. 5) η υπό στοιχεία «ΑΙΘΟΥΣΑ 4» οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου (Β’) ορόφου επιφάνειας 36,82 τ.μ. 6) η υπό στοιχεία «ΑΙΘΟΥΣΑ 5» οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου (Β’) ορόφου 43,81 τ.μ. 7) η υπό στοιχεία «ΑΙΘΟΥΣΑ 6» οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου (Β’) ορόφου επιφάνειας 53,90 και 8) η υπό στοιχεία «ΓΡΑΦΕΙΟ» οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου (Β’) ορόφου επιφάνειας 16,70τ.μ. μιας οικοδομής (κτιρίου) στο Δήμο Περιστερίου του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Σαρανταπόρου 37.
Οφειλέτης : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1) 166.000,00 2) 26.250,00 3) 28.600,00 4) 35.300,00 5) 26.000,00 6) 30.900,00 7) 38.000,00 και 8) 3.550,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019

* ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ : Mία μονώροφη με υπόγειο οικοδομή η οποία έχει ανεγερθεί στο υπ’ αριθμόν ένα λατινικό (I) τμήμα αγροτεμαχίου άρτιου και οικοδομήσιμου στο Μαρκόπουλο Ωρωπού Αττικής στη θέση «ΖΕΝΙΘΙ» της Δημοτικής Ενότητας Μαρκόπουλου Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμού σε αγροτικό δρόμο ο οποίος οδηγεί προς τον Επαρχιακό δρόμο Αθήνας – Ωρωπού, εκτάσεως 3.620,00 τ.μ.
Οφειλέτες : 1) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ & 2)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 243.532,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Μια αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία – μονοκατοικία με στοιχεία (Μ-7), που καταλαμβάνει ολόκληρο το υπ’ αριθμόν (145) Οικοδομικό Τετράγωνο στην Κηφισιά το οποίο περιβάλλεται από τις οδούς Φραγκοπούλου, Εσπέρου, Γ. Νικολάου και Δοϊράνης.
Η ανωτέρω οριζόντια ιδιοκτησία- μονοκατοικία με στοιχεία (Μ-7) αποτελείται από υπόγειο ισόγειο και (Α’) όροφο συνολικής επιφάνειας 221,75 τ.μ. δηλαδή 73,91 τ.μ. κάθε όροφος.
Οφειλέτης : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 255.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΝΔΡΗ ΔΡΑΚΟΥΔΗ-ΔΗΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ : Επί μίας Μονοκατοικίας με την ένδειξη (Α) η οποία αποτελείται από υπόγειο συνολικής επιφάνειας 232,40 μ.τ. ισόγειο επιφάνειας 116,20 μ.τ. α’ όροφο επιφάνειας 116,20 μ.τ. και σοφίτα επιφάνειας 95,14 τ.μ. σε ένα ενιαίο αγροτεμάχιο στο Καλαμάκι της Τοπικής Κοινότητας Λιμνοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Μόβρης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας εκτός σχεδίου πόλεως εκτός Οικισμού.
Οφειλέτιδες : ΔΗΜΗΤΡΑΣ – ΛΗΤΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 350.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΠΑΡΘΕΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΠΕΙΡΑΙΑΣ : Ενα οικόπεδο με διώροφη οικοδομή και δώμα στην Κτηματική Περιφέρεια του Δήμου Πειραιά στη θέση «Ταμπούρια» επί της οδού Αγίου Ορους 113Α.
Το οικόπεδο έχει έκταση 142,90 τ.μ. είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Επί του οικοπέδου υπάρχει διώροφη οικοδομή η οποία αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας 91,36 τ.μ., πρώτο όροφο επιφάνειας 102,99 τ.μ. και δώμα.
Οφειλέτιδα : ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 108.800,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ : Ενα αυτοτελές και διηρημένο κατάστημα του ισογείου οικοδομής με στοιχείο άλφα (Α) με χαρακτηριστικό αριθμό Ι γωνιακό στις οδούς Παπάγου και Αμαράντων εμβαδού 207,34μ.τ. της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου.
Οφειλέτης : «Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ – Ι. ΕΥΘΥΜΙΟΥ – Δ. ΓΚΟΛΕΤΣΟΣ Ο.Ε.»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 253.150,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ : Ενα οικόπεδο έκτασης 2.025μ.τ. με αριθμό οικοπέδου μηδέν δύο (02) της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου επί της συμβολής των οδών Ουρανού και ενός Πεζοδρόμου.
Οφειλέτης : «Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ – Ι. ΕΥΘΥΜΙΟΥ – Δ. ΓΚΟΛΕΤΣΟΣ Ο.Ε.»
Τιμή πρώτης προσφοράς : 546.800,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 8 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ : Οικοπεδική έκταση συνολικής επιφάνειας 10.119 τμ επί της οποίας υπάρχει και λειτουργεί βιοτεχνική μονάδα κατασκευής επίπλων, με κτίσματα 2.221,20 τ.μ. στη θέση «ΜΑΓΟΥΛΑ» της Τοπικής Κοινότητας Λεπούρων της Δημοτικής Ενότητας Διστύων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.
Οφειλέτης : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 738.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΕΣΗ-ΣΠΑΘΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 3 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ : Α) Ενα αγροτεμάχιο με αριθμό 547 Β’ κατηγορίας συνολικής εκτάσεως, 15.500,00 τ.μ. στην τκ.Αγίου Παύλου Χαλκιδικής, της Δ.Ε Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας με ισόγεια κατοκία εμβαδού 123,66 τ.μ. με ισόγειο κτίσμα αποθήκευσης ανταλλακτικών εμβαδού 64,00 τ.μ. Εκτός των παραπάνω κτισμάτων υπάρχουν δύο πρόχειρα κτίσματα (αποθήκες) εμβαδού συνολικής επιφανείας περίπου 200 τμ. Εντός του παραπάνω αγροτεμαχίου υπάρχουν περίπου 160 ελαιόδεντρα και μερικά οπωροφόρα δέντρα.
Β) Ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου κατά πλήρη κυριότητα από το αριθ. 528 τεμάχιο αγρού Β κατηγορίας, εκτάσεως, 5.750 τμ, κείμενο στην τ.κ Αγίου Παύλου της Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας
Γ) Το υπ’ αριθμόν 224 αγροτεμάχιο Γ’ κατηγορίας έκτασης 1.976,00 τμ στην τ. Κ. Αγίου Παύλου, της Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Οφειλέτης : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 205.000,00 – 15.000,00 – 11.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ : 1ο ΑΚΙΝΗΤΟ: Η οριζόντια ιδιοκτησία (αποθήκη) του υπογείου ορόφου με στοιχεία (Υ) επιφάνειας 124,19 τ.μ.
2ο ΑΚΙΝΗΤΟ: Η υπό στοιχεία (Α-Ι) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του πρώτου (Α’) ορόφου επιφάνειας 86,23 τ.μ.
3ο ΑΚΙΝΗΤΟ: Η υπό στοιχεία (Β-1) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του δευτέρου (Β’) ορόφου επιφάνειας 86,23 τ.μ. Στο διαμέρισμα ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση η υπ’ αριθμόν τέσσερα (4) θέση στάθμευσης της πυλωτής επιφάνειας 12,50 τ.μ.
4ο ΑΚΙΝΗΤΟ: Η υπό στοιχεία (Β-2) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του δευτέρου (Β’) επιφάνειας 50,61 τ.μ.
5ο ΑΚΙΝΗΤΟ: Η υπό στοιχεία (Γ-1) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του τρίτου (Γ’) ορόφου επιφάνειας 86,23 τ.μ.
6ο ΑΚΙΝΗΤΟ: Η υπό στοιχεία (Γ-2) οριζόντια ιδιοκτησία του γ′ ορόφου επιφάνειας 50,61 τ.μ.
7ο ΑΚΙΝΗΤΟ: Η υπό στοιχεία (Δ) οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου επιφάνειας 139,07 τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται στο Λουτράκι επί της οδού Ανδρούτσου 69.
Οφειλέτες : ΖΕΡΒΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 49.000,00 – 113.000,00 – 125.000,00 – 74.000,00 – 135.000,00 – 79.000,00 – 206.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΠΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1) οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α΄) υπογείου επιφάνειας 442,39 τ.μ. και 2) οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου υπογείου επιφάνειας 473,56 τ.μ., 3) οριζόντια ιδιοκτησία του τρίτου (Γ΄) υπογείου μίας πολυκατοικίας επιφάνειας 473,56 τ.μ. επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 35.
Οφειλέτιδα «Α.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπό εκκαθάριση
Τιμή πρώτης προσφοράς : 1.170.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΜΑΪΟΥ 2019
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ : Αγροτεμάχιο στη θέση «Τοπόλιανη Βακούφικα» της Δ.Κ Λιτοχώρου της Δ.Ε Λιτοχώρου του Δήμου Δίου – Ολύμπου έκτασης 2.000 τ.μ. μετά την ρυμοτόμηση τμήματος αυτού, έκτασης 1.021 τ.μ. το οποίο αποτελεί διαιρετό τμήμα αγρού μεγαλύτερης έκτασης 13.910 τ.μ.
Εντός του οικοπέδου υπάρχει κτίσμα – ξενοδοχείο με την ονομασία «VILLA KOLONAS» το οποίο αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας 130,35τ.μ. από το πρώτο όροφος επιφάνειας 130,35τ.μ. από τον δεύτερο όροφο
επιφάνειας 130,35τ.μ. μόλις 400 μέτρα από την παραλία
Οφειλέτες : 1)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ 2)ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥΔΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς : 350.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύνθυση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΜΑΪΟΥ 2019