Δείτε τις προτάσεις του ΤΕΕ για την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 14 Μαΐου 2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: OIKONOMIA, ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: , ,

 

Δέσμη προτάσεων προκειμένου η χώρα να αποκτήσει και πάλι αναπτυξιακή δυναμική και να επιλυθούν προβλήματα και παθογένειες δεκαετιών παρουσίασε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, σε συνάντησή του με δημοσιογράφους, με αφορμή τον απολογισμό του για τα τρία χρόνια της θητείας του (2015-2018).
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της καθιέρωσης και χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε κάθε τομέα της δημόσιας διοίκησης και ιδιαίτερα στους τομείς που σχετίζονται με τους μηχανικούς.
Σύμφωνα με τον κ. Στασινό, απαιτείται θεσμοθέτηση ανώτατου ορίου για το σύνολο των επιβαρύνσεων, φορολογικών και ασφαλιστικών σε ένα ποσοστό ίσο με το 50% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα. Μείωση της φορολογίας των εταιριών στο 20% με μηδενικό φόρο στα μερίσματα. Φορολογικά κίνητρα για νέες επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ανάλογα με τις νέες θέσεις εργασίας θα πρέπει να είναι και τα κίνητρα. Δημιουργία Ειδικών Αναπτυξιακών Ζωνών, με βασικό στόχο τη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας για το ελληνικό έμψυχο δυναμικό.
Οπως τόνισε ο κ. Στασινός, απαιτείται αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των ΣΔΙΤ, με έμφαση στην ευελιξία της διαδικασίας και κυρίως την ταχύτητα, νομοθέτηση ειδικής διαδικασίας ανα-χρέωσης υποθέσεων στον δημόσιο τομέα για την μείωση των καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας για θέματα επενδύσεων. Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «η ταχύτητα πρέπει να γίνει συστατικό στοιχείο του σχεδιασμού των έργων. Με συγκεκριμένο στόχο, ωρίμανση μέσα σε έναν – το πολύ ενάμιση χρόνο. Η πρόταση αφορά κάθε έργο αλλά πρώτα χρονικά τα έργα ΣΔΙΤ και με την εμπειρία που θα εξαχθεί εφαρμογή νέων διαδικασιών σε όλα τα δημόσια έργα».
Ιδιαίτερα δε, στάθηκε στην υπηρεσία «OneClickLIS», τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη, τον οποίο χαρακτήρισε ως τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση που χρειάζεται η χώρα. Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι να μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης ή επενδυτής, από το σπίτι του ή το γραφείο του, με το πάτημα ενός κουμπιού στον υπολογιστή του, να πάρει ολοκληρωμένη, έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πληροφορία για το τί επιτρέπεται, τί απαγορεύεται, με ποιους όρους και προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει.


Επιπλέον, πρότεινε, την άμεση λειτουργία της Ηλεκτρονικής Εκδοσης Οικοδομικών Αδειών, τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου την ηλεκτρονική αδειοδότηση του συνόλου των επιχειρήσεων σε μία μόνο φάση, με ευθύνη ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού κατά περίπτωση. Επίσης, ο κ. Στασινός υπογράμμισε την ανάγκη για εκχώρηση ρόλου ελεγκτή σε ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς για δανειοδοτήσεις όπως περιβαλλοντικές και άλλες, κατά το πετυχημένο πρότυπο των ελεγκτών δόμησης. Επίσης, πρότεινε την ανάθεση ρόλου ελεγκτή σε ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς για θέματα ασφάλειας της εργασίας, μέσω δημιουργίας μηχανισμού πιστοποιημένων ελεγκτών και αξιόπιστου μητρώου.
Οσον αφορά τον απολογισμό του για τα τρία χρόνια στη θέση του προέδρου του ΤΕΕ, ο Γιώργος Στασινός επεσήμανε ότι ενίσχυσε τον επιστημονικό του ρόλο ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας, έγινε περισσότερο χρήσιμο στους μηχανικούς μέσα από την παροχή περισσότερων υπηρεσιών και ωφέλιμο για τη χώρα, μέσα από την προώθηση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που χρειάζονται για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Αναπτυξιακές Προτάσεις

* Θεσμοθέτηση ανώτατου ορίου για το σύνολο των επιβαρύνσεων, φορολογικών και ασφαλιστικών σε ένα ποσοστό ίσο με το 50% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα.
* Μείωση της φορολογίας των εταιριών στο 20% με μηδενικό φόρο στα μερίσματα.
* Φορολογικά κίνητρα για νέες επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ανάλογα με τις νέες θέσεις εργασίας θα πρέπει να είναι και τα κίνητρα.
* Δημιουργία Ειδικών Αναπτυξιακών Ζωνών, με βασικό στόχο τη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας για το ελληνικό έμψυχο δυναμικό.
* Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των ΣΔΙΤ, με έμφαση στην ευελιξία της διαδικασίας και κυρίως την ταχύτητα.
* Νομοθέτηση ειδικής διαδικασίας ανα-χρέωσης υποθέσεων στον δημόσιο τομέα για την μείωση των καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας για θέματα επενδύσεων.
* Η ταχύτητα πρέπει να γίνει συστατικό στοιχείο του σχεδιασμού των έργων. Με συγκεκριμένο στόχο: ωρίμανση μέσα σε έναν – το πολύ ενάμιση χρόνο. Η πρόταση αφορά κάθε έργο αλλά πρώτα χρονικά τα έργα ΣΔΙΤ και με την εμπειρία που θα εξαχθεί εφαρμογή νέων διαδικασιών σε όλα τα δημόσια έργα.

Χωροταξία – χωρικός σχεδιασμός

* Αμεση θεσμοθέτηση νέου πλαισίου χρήσεων γης. Ουδείς πραγματικά κατάλαβε γιατί επιλέχθηκε η επιστροφή στο παρελθόν του 1987. Να ολοκληρωθεί άμεσα ένα σύγχρονο και λειτουργικό νέο Προεδρικό Διάταγμα (ή νόμος) χρήσεων γης. Η χώρα δεν μπορεί να παραμένει στις προβλέψεις του 1987.
* Διασύνδεση των χρήσεων γης που θα θεσμοθετηθούν με την κωδικοποίηση των ΔΟΥ και του Υπουργείου Οικονομικών και πλήρης αντιστοίχιση τους, ώστε να μην υπάρχει περιθώριο «ερμηνειών» από τις υπηρεσίες.
* Αμεση θεσμοθέτηση νέου χωροταξικού για τον Τουρισμό.
* Σύστημα monitoring χωρικού σχεδιασμού. Δημιουργία και λειτουργία σε σύντομο χρόνο ενός ηλεκτρονικού συστήματος επίβλεψης (monitoring), για τη διαρκή τεκμηρίωση και καταγραφή κάθε αξιόλογης μεταβολής στην κλίμακα του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού. Μέσω ενός τέτοιου συστήματος θα είναι εφικτή, έγκυρη και έγκαιρη τόσο η τακτική όσο και η έκτακτη αναθεώρηση των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων και θα μπορεί να αρχίζει άμεσα η επιστημονική, τεχνική και νομική επεξεργασία για την αντιμετώπιση ενός επείγοντος ζητήματος, όπως μια έκτακτη ανάγκη ή μια μεγάλη επένδυση.
* Ευελιξία στον χωρικό σχεδιασμό. Τα επίπεδα σχεδιασμού – και τα πλαίσια ή σχέδια που ανήκουν σε αυτά – να διαθέτουν σχετική αυτονομία. Δηλαδή η κατάρτιση των σχεδίων κάθε επιπέδου να μην απαιτεί υποχρεωτικά την ύπαρξη εγκεκριμένων σχεδίων υπερκείμενου ή υποκείμενου επιπέδου, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε τεράστιες καθυστερήσεις. Είναι δυνατόν, σημείωσε, για λόγους συνεκτικότητας του σχεδιασμού, σε περίπτωση απουσίας των υπερκείμενων σχεδίων να συντάσσεται μια συνοπτική έκθεση εκτίμησης των αναγκαίων χωροταξικών κατευθύνσεων ή εισροών, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία από μελέτες ή άλλες πηγές.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *